نوشته‌ها

بسته‌بندی حبوبات

بسته‌بندی حبوبات

درگذشته های نه چندان دور، خشکبار صادراتی ایران شامل ده قلم کالا مانند پسته، فندق، بادام، مغز هسته، خرما، کشمش، انجیر خشک، برگه زردآلو، قیسی و گردو میشد ادامه متن