دستگاه بسته بندی قطعه ای پیلوپک جهت تاریخزدن وبسته بندی کیک وکلوچه

دستگاه بسته بندی قطه ای پیلوپک جهت تاریخزدن و بسته بندی کیک وکلوچه 

آشنایی با خط تولید و تاریخزدن و بسته بندی کیک وکلوچه  ازگشتا صنعت اصفهان

دستگاه بسته بندی قطعه ای پیلوپک جهت بسته بندی مواد قطعه ای از قبیل کیک وکلوچه وبیسکوئیت،همبرگر و… مورد استفاده قرار می گیرد

کلیه تنظیمات دستگاه بسته بندی قطعه ای پیلوپک تنظیم طول بسته و درجه حرارت های دوخت توسطPLCانجام می شود.

مواد قطعه ای روی نوار نقاله ورودی دستگاه قرار داده می شوند وپس از قرار گرفتن داخل سلفون  توسط فک های  دستگاه بسته بندی می شوند.

دستگاه بسته بندی قطعه ای پیلوپک

بسته بندی قطعه ای پیلوپک

آشنایی با خط تولید وبسته بندی کیک وکلوچه وبیسکوئیت 

در کلیه کارخانجات تولید کیک، فرآیند زیر را با دقت  و مدیریت مطلق انجام می دهند. اول اینکه برای تولید این نوع محصولات از آرد حاصل از گندم های نرم با پروتئین نسبتا پایین استفاده می کنند. در کارخانه پس از ورود آرد که در کیسه های پلاستیکی می باشند آنها را در میکسر ریخته و پس از تولید خمیر آن را به دستگاه دیپازیتو انتقال می دهند. در این دستگاه محصول توسط نازل هایی که در زیر آن قرار دارد درون قال بهای کیک ریخته م یشود و پس از فرگذاری توسط دستگاه تزریق اتوماتیک مربا، مارمالاد، شکلات، کرم و … به درون کیک تزریق م یشود و محصول به ظرف بسته بندی فرستاده می شود.

ماشین آلات
-۱ میکسر تهیه خمیر کیک
از این نوع دستگاه ها زیاد در ایران ساخته شده است و دارای مد لهای بسیار می باشد. برای موفقیت در اثر مخلوط سازی، سرعتهای طولی و شعاعی در مایع ایجاد میشود، این عمل به وسیله پره، محورهای زاویه دار یا تیغ ههای زاویه دار ایجاد می شود برای مخلوط کردن مایعات کم لزج باید حرکت اغتشاشی در کل مایع ایجاد شود. در این فرآورده ها از حرکت گردبادی باید احتراز شود زیرا لای ههای چسبنده ناشی از مایع گردش کننده در یک سرعت مشابه حرکت کرده و حرکت دنباله دار ایجاد نمی شود.
مایعات به آسانی در پیرامون میکسر دوران می کنند. در مایعات با ویسکوزیته زیاد مانند خمیر به عملیات متفاوتی نیاز است. مخلوط سازی به وسیله عوامل زیر انجام میشود:
الف: مالیدن مواد بر دیوار ظرف یا سایر مواد
ب: تاک کردن ماده غذایی مخلوط نشده به داخل قسمت مخلوط شده
ج: برش مواد از طریق کشیدن
مخلوط سازی با کارآیی خوب ب هوسیله ایجاد و اختلاط مجدد سطوح در ماده غذایی میسر است. به علت اینکه مواد به آسانی جریان نمی یابند، لازم است که تیغه های میکسر در داخل ظرف حرکت کرده یا اینکه ماده غذایی بر روی تیغه های مخلوط کننده جریان یابد.
اکثر مواد غذایی جز مایعات غیر نیوتونی )قوام آنها با نرخ نیروی برش تغییر می کند( هستند. انواع آنها شامل مایعات پزو دو پلاستیک که در این نوع قوام با افزایش نرخ برش قوام آنها افزایش م ییابد، مایعات نوع دیلانتن نوعی هستند که با افزایش نرخ برش قوام آنها افزایش می یابد. در انواع ویسکوالاستیک خواص الاستیکی و لزجی مشاهده می شود.
در طی عملیات مخلوط سازی خاص ههای رئولوژیکی شمار زیادی از موارد غذایی تغییر می کند. خمیری که برای تولید کیک استفاده می شود جزو گروه مواد غذایی به حساب می آید و باید در میکسرها با دقت مخلوط شود. اگر میکسر قدرت کافی نداشته باشد افزایش قوام به دستگاه صدمه خواهد زد، عملیات تا دادن یا بریدن توسط میکسرهای پارویی را برای این نوع فرآورد هها به کار م یبرند. در مواد غذایی ویسکو الاستیک )برای مثال خمیر نان( عمل کشیدن و تا زدن موجب برش ماده می شود.
دستگاه های مناسب شامل میکسرهای دو محوری و میکسرهای سیاره ای است در تولید صنعتی امروز، دانش میکسینگ عملی است که همراه شدن با آن جهت رسیدن به کیفیت ایده آل محصول، امری ضروری است. در نسل جدید میکسرها، طراحی خاص تیغه از لحاظ ژئومتری امکان دستیابی به راندمان بالاتر از به لحاظ کمی و کیفی را فراهم ساخته است. در این میکسرها زمان مخلوط سازی و توسعه خمیر کاهش یافته و خمیر حاصله از بافت مناسب تری برخودار است. از این دستگاه جهت تهیه خمیر کیک و برای مخلوط سازی شکر، روغن، تخم مرغ و افزودن یهای دیگر در محیط کالا بسته در حد مطلوب در زمان حداکثر۵ دقیقه استفاده می شود. این میکسرها مجهز به فیلتر جداسازی هر گونه مواد زائد )پوسته تخم مرغ و ناخالص یهای دیگر …( می باشد.
جنس پره های همزن و مخزن و پمپ تخلیه از استیل می باشد ظرفیت دستگاه برای تهیه خمیر کیک ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.

۲-اوکس (دستگاه هوادهی به خمیر کیک)
کیک پس از پخته شدن دارای حفره های زیادی است و همانطور که در صنعت کیک سازی غالب است، بهترین کیک، کیکی است که دارای حفره های بیشتری باشد. در میکسر تهیه خمیر کیک به علت همزده شدن آب و آرد مقدار زیادی هوا نیز به داخل خمیر نفوذ م یکند ولی برای اینکه هوای بیشتری به خمیر کیک وارد شود آن را به دستگاه اوکس منتقل می کنند. از این دستگاه جهت میکس نهایی خمیر کیک و هر خمیر می توان استفاده نمود.
مشخصات یکی از دستگا ههای تولید شده در سال ۲۰۰۴در زیر ذکر شده:
ظرفیت: h/kg 1900
دور متغیر پمپ و همزن
مانو استات کنترل فشار پمپ
ترمومتر و شبکه مدار بسته آب خنک کنترل دمای خمیر
تاکومتر دیجیتالی تنظیم دور موتور پمپ
شیر فشار شکن
سرعت کار: دور و تغییر روتور و پمپ انتقال دهنده خمیر
که با خمیر مصرفی تنظیم می گردند.
طول: ۱۷۰ عرض: ۷۵ ارتفاع: ۱۵۷
وزن: ۷۵۰ کیلوگرم
-کاغذگذار
این دستگاه در کارخانجاتی که میزان تولیدشان در روز کم است، استفاده نمی شود و عمل گذاشتن کاغذ در دی سها توسط دست انجام می گیرد. ولی برای تولیدات بزرگ که تولید آنها از ۱۰۰ تن در روز بیشتر است از دستگاه کاغذگذاری استفاده می شود. در این دستگاه چند محفظه روی کاغذ باعث برداشته شدن کاغذ و افتادن آن داخل دیسها میشود. میزان فشار اهر مها به قدری است که فقط یک کاغذ را هل داده و به داخل دیس بیندازد.
دیپازیتور (قیف زن)
از این دستگاه دیسهای فلزی که درون هر یک از آنها حدود ۱۸ قالب وجود دارد زیر ناز لهای دیپازیتوز قرار گرفته و خمیر کیک درون آن ریخته می شود و با حرکت زنجیری که در زیر دیس وجود دارد باعث به جلو رانده شدن دیس می شود. بدین ترتیب یک ردیف از قال بها پر شده و نوبت به ردیف بعدی می رسد. مشخصات یکی از این دستگاه ها در زیر آمده است در ضمن این دستگا هها دارای پیچ تنظیم برای تنظیم میزان ورودی خمیر می باشند.

-فرهای پخت
پخت، یکی از مهمترین فرآیندهای موثر بر کیفیت، ماندگاری و بازار پسندی فرآورده های غلات است. در فرهای دوار)چرخشی( ماده غذایی بر روی سینی هایی قرار گرفته داخل فر بگردش در می آید. در اینجا فر چرخش دارد و ماده غذایی ضمن حرکت در داخل فر در دماهای مختلف قرار می گیرد و پخت یکنواخت تری دارد.
عیب این فر در این است که در یک سطح افقی چرخش دارد و چون رطوبت در قسمت بالای فر جمع میشود ممکن است سطح ماده غذایی خشک شود برای رفع این مشکل ریل ابداع شده است. این فرها نیز دوار بوده و داخل آنها شبیه به چرخ فلک است و محصول به طور عمودی به حرکت در نمی آید در نتیجه در درجات مختلف رطوبت نسبی و دما قرار م یگیرد و دارای پخت یکنواخت تری خواهد بود این فر نسبت به دوار جای کمتری را اشغال می کند، فر دوار و فر ریل هر دو نیمه پیوسته هستند چون باید حرکت فر متوقف شود و ماده غذایی خارج شود. در این دو فر، تخلیه و بارگیری از یک در صورت می گیرد.

-سرد کننده کیک
این دستگاه دارای چند فن است که از بالا به روی محصول وزیده و همچنین دارای چند فن از زیر نقاله مشبک است که باعث خنک شدن کیک ها از قسمت زیرین می شود.
– تزریق مربا
برای اینکه قسمت وسط کیک مغز داشته باشد یا به اصطلاح برای تولید کیک مغز دار م یتوان از دستگاه مخصوص این کار استفاده کرد. تنظیم حجم در این دستگاه توسط یک سیلندر پیستون با قابلیت تغییر از ۱۰ الی ۵۰۰ گرم در هر سیکل انجام م یپذیرد. برای تزریق مربا به کیک )در روش دو طرفه اتوماتیک( بدین طریق است که دی سهای قالب داروهای کی کهای پخته شده به این قسمت وارد شده و در این لحظه همزمان از دو طرف ناز لها به داخل کیک نفوذ کرده و مربا را به کیک وارد میکنند. البته لازمه استفاده از این روش این است که ترتیب دیسها ۶* ۱، ۴* ۱ و … باشد و کنار دیسها بایستی سوراخیبرای ورود نازل تعبیه شده باشد.
– خلیه دیس
این عمل توسط ربا طهایی انجام م یگیرد که دارای گیر ههایی هستند که از دو طرف کیک را بلند کرده و با چرخش۴۵ درجه بر روی نقاله فیدر منتقل کرده و به دستگاه  بسته بندی قطعه ای پیلو پک برای بسته بندی میفرستد.
دستگاه بسته بندی قطعه ای پیلوپک
این دستگاه جزو دستگاه های بسته بندی f.f.s افقی می باشد نام دیگر این دستگاه ها دستگاه بسته بندی بالشتکی افقی نیز می باشد که این نامگذاری بر اساس شکلی است که در نهایت محصول بسته بندی شده به خود می گیرد. در این سیستم هنگام تشکیل فیلم محصول به داخل محفظه ایجاد شده توسط فیلم ها هل داده می شود. دوخت افقی در این دستگاه به وسیله یک دستگاه دوزنده دوار است که بسته ها را نیز جدا می کند سرعت پر کردن ۴۰۰ بسته در دقیقه می باشد. فیلم باید نازک و دارای مقاومت حرارتی زیاد باشد تا در زمان کوتاه عمل دوخت انجام گیرد.
ماشین آلات خط تولید کلوچه
برای تولید کلوچه تقریبا مانند کیک عمل می شود با این تفاوت که در تولید کلوچه خمیر از ویسکوزیته بالایی برخوردار است و از دستگاه دیگری به نام کلوچه زن برای مغزدار کردن محصول استفاده می شود. در خط تولید کلوچه ابتدا خمیر را در میکسرهای مخصوص بدست می آورند سپس آن را به دستگاه کلوچه سازی انتقال می دهند که این دستگاه دارای نوع تک نازله تا هشت نازله م یباشد. در تولید کلوچه به دلیل سفت بودن خمیر م یتوان بدون
استفاده از سینی و با استفاده از فوتونلی عمل پخت کلوچه را انجام داد که این روش پر هزینه ولی پیوسته و با صرف هتر است ولی به فضای زیادی نیاز دارد. پس از پخته شدن، کلوچ هها را در صورت تمایل روکش شکلات می دهند و بلافاصله وارد سردخانه تونلی می نمایند تا روکش شکلات سخت شود سپس کلوچه ها را خنک و بسته بندی می کنند.
ماشین آلات
۱-میکسر تهیه خمیر کلوچه
برای تولید این خمیر نیز دستگاه های گوناگونی وجود دارد ولی این میکسر جدیدترین، سریع ترین و بهداشتی ترین دستگاهی است که ساخته شده و دارای خصوصیات جالبی است که به شرح آن می پردازیم:
شکل جالب و مهندسی بازوی میکسر باعث گردیده تا در کمترین زمان ممکن بتوان خمیر را تولید کرد. این دستگاه به دلیل شکل خاص برجستگی های داخل دیگ تهیه خمیر را با رطوب تهای پایین امکان پذیر می کند. جنس دیگ و همزن آن استیل می باشد. از این میکسر به دلیل متحرک و متعدد بودن مخزن می توان به طور پیوسته خمیر تهیه کرد.
حجم مخز نها ۲۶۰ لیتر می باشد. دو زمانه بودن دستگاه، قابل تعویض بودن مخزن و سیستم زمان بندی کامپیوتری و امکان استفاده از بالابر جهت تخلیه خمیر از ویژگی های این دستگاه می باشد. برای به کار بردن این دستگاه باید ابتدا مواد را داخل مخزن ریخته و توسط دستگیره مخزن را به زیر میکسر انتقال داد و آن را به جای خود قفل کرد، درب را روی مخزن گذاشته تا عمل میکسینگ انجام گیرد سپس مخزن را آزاد کرده و به سمت عقب می کشند تا برای انتقال به بالابر آماده شود وزن این دستگاه ۸۷۰ کیلوگرم و میزان برق مصرفی آن ۱۱ کیلووات می باشد.
۲-دستگاه کلوچه زن
در این دستگاه ابتدا از دو مخزن خمیر و مربا همزمان هر دو به مقدار تنظیم شده ریزش می کنند و بر روی تسمه نقاله می افتد بعد توسط چند بازو که بر روی کلوچه ها عبور می کنند باعث می شوند که گلوله های خمیر پهن شوند. البته در دستگا ههای هشت نازله عمل پهن کردن گلوله های خمیرتوسط ابزار سوپاپ مانندی که به اندازه یک کلوچه معمولی سرشان پهن است صورت م یگیرد این ابزار با فاصله زمانی حدود یک ثانیه پایین و بالا می روند و باعث م یشوند که در هنگام پایین آمدن سر این ابزار به گلوله برخورد کرده و آنها را پهن نماید. شاید شیرینی هایی را دیده باشید که مغزشان از کناره ها قابل دیدن است. برای تولید این نوع شیرینیها از دستگاه کلوچه ساز هشت نازله استفاده می شود. بدین صورت که دستگاه برش دهنده سیمی را از کار انداخته و اجازه می دهند که خمیر به صورت رول از دستگاه بیرون آید سپس ابزارهای پهن کننده را از کار انداخته و به جای آن کاترهایی را که مانند پهن کننده بالا و پایین م یشوند به کار انداخت بدین ترتیب محصول بریده شده و پس از پخت تا حدودی مغز آنها مشخص است.برای ثابت ماندن شکلات بر روی کلوچه باید آن را از مایع به جامد تبدیل کرد. دمای پوشش دهنده را به وسیله عبور دادن از یک تونل سردکننده کاهش می دهند. برای سرد کردن سریع محصول آن را از یک قسمت که دمای آن در قسم تهای مختلف تفاوت دارد عبور میدهند اما از سرد شدن بیش از اندازه باید جلوگیری گردد تا در سطح محصول بلور تشکیل نشود. ضخامت پوشش دهنده، به وسیله دمای کلوچه و پوشش دهنده، سرعت هوا در دمنده هوا و میزان سرمایش کنترل می گردد. موادغذاییپوشش داده شده در دمای ۲۲ درجه سانتی گراد برای ۴۸ ساعت نگهداری می شوند تا کریستالیزاسیون چربی ادامه یابد. گرمای نهان مشخصات این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ظرفیت: متناسب با اینروبر عمل می کند
ابعاد: ۱۲۰۰ * ۷۰ * ۱۳۰ سانتی متر
جنس: استیل، آلومینیوم، آهن
برق مصرفی: ۷/ ۵ کیلووات، ۳ فاز
۶-بسته بندی
بسته بندی قطعه ای  پیلوپک نیز برای کلوچه قابل استفاده است، در واقع این دستگاه متناسب ترین دستگاه برای بسته بندی
کلوچه است
-تاریخ زن حرارتی
و سایر مشخصات مورد نظر بر روی بسته های کالا، مورد استفاده قرار میگیرد. این دستگاه از دو قسمت کامپیوتری و مکانیکی تشکیل شده است که در قسمت کامپیوتری مشخصات وارد شده و از طریق قسمت مکانیکی بر روی کلوچه چاپ می شود.
۸- بسته بندی نهایی
این عمل توسط پرسنل کارخانه انجام گرفته و سپس توسط دستگاه مخصوص پلمپ می شود. در این دستگاه رول کاغذ چسبی از زیر و رو به کارتن ها چسبیده و با فشار قرقر ه ها عمل چسبیدن را انجام می دهند.

——-

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

پاسخی بگذارید