تبلیغات شما

تبریک گشتاصنعت اصفهان به مناسبت ولادت نبی اکرم و امام صادق ع

فروزان از دو مشرق در سحرگاهان دو ماه آمد
دو خورشید جهان افروز در دو صبحگاه آمد
دو موسی از دو دریا یا دو یوسف از دو چاه آمد
دو رهرو یا دو رهبر یا دو مشعل دار راه آمد

پیامبر اکرم صلی الله:
هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

شرکت گشتاصنعت اصفهان ولادت پیامبر مهربانی ها حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله  و امام جعفر صادق علیه السلام

را تبریک و تهنیت عرض میکند

درباره مدیر وب سایت

پاسخی بنویسید