لیست نمایندگی بیمه ایران+آدرس+تلفن

سپاهان بیمه گستر(۳۰۲۴) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان – ملک شهر – ابتدای خ مطهری – نبش ک گلها- ط فوقانی     تلفن : ۰۳۱۱-۴۴۲۳۶۰۸     نمابر : ۴۴۲۳۶۰۸-۰۳۱۱     بیشتر …

ستارگان سپهر(۳۰۳۲) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان, خ حکیم نظامی خ محتشم کاشانی, پ ۲۰۳۵     تلفن : ۰۳۱۱-۶۲۷۳۵۸۹- ۶۲۴۵۷۹۱- ۶۲۴۷۶۲۹     نمابر : بیشتر …

ایمن فراز سپاهان(۳۰۴۳) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان, خ محتشم کاشانی, مقابل رستوران ابوالفضل پلاک ۳۱ طبقه همکف     تلفن : ۰۳۱۱-۶۲۸۲۷۳۷- ۶۲۵۹۸۴۳-۴     نمابر : ۶۲۵۹۸۴۴-۰۳۱۱     بیشتر …

ظفرصفاهان(۳۰۶۸) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اتوبان چمران -اوا خ آل احمد -مجتمع تجار ی۱۳۵     تلفن : ۴۵۲۱۵۳۸-۰۳۱۱     نمابر : ۴۵۲۱۵۳۸ – ۰۳۱۱     بیشتر …

نواندیش سپاهان(۳۰۸۴) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان – خ رودکی – مقابل کلانتری ۱۵ – پلاک ۱۶۶ – مجتمع پارسیان – طبقه اول     تلفن : ۷۸۷۷۰۹۷- ۷۸۶۶۵۳۷- ۰۳۱۱     نمابر : بیشتر …

مهرگان معین آپادانا(۳۰۹۳) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان٬ خ جی٬ خ پروین٬ ساختمان تخت جمشید٬ ط ۲ ٬ واحد E     تلفن : ۲۳۰۲۷۹۷- ۲۳۰۲۲۸۱- ۰۳۱۱     نمابر :۲۳۰۲۲۶۴- ۰۳۱۱     بیشتر …

امید آتیه فولاد(۳۱۱۱) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ ارتش مجتمع تجاری کیش ط ۵      تلفن : ۶۲۶۰۸۹۱-۰۳۱۱ , ۰۹۱۳۱۱۸۶۲۱۵     نمابر : بیشتر …

نیک آوای مهر(۳۱۵۴) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان خیابان میر- پل شیخ صدوق مجتمع افق      تلفن : ۰۳۱۱۲۶۶۷۹۷۹-۰۹۱۳۱۱۹۰۰۰۸     نمابر : بیشتر …

همیار مهر اصفهان(۳۱۶۱) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ جی نبش اتوبان آقابابائی جنب تالار شهروند     تلفن : ۰۳۱۱-۵۲۴۹۲۴۰     نمابر : بیشتر …

نوآفرین گیتی اسپادان(۳۲۲۸) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ کاوه بین جابر انصاری وخ گلخانه ساختمان المهدی ط۱ واحد ۱     کد پستی : ۸۱۹۶۸۵۴۵۵۵     تلفن :۰۳۱۳۴۴۴۱۷۷۷ , ۰۹۱۳۳۰۹۹۹۰۷     نمابر : بیشتر …

تقی زاده(۷۱۰۳) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ بزرگمهر جنب دبستان امین ساختمان ۵۴۳     کد پستی : ۸۱۵۷۷۵۳۵۸۹     تلفن : ۲۶۷۹۹۰۲     نمابر :۲۶۷۹۹۰۲     بیشتر …

شکرانی(۷۱۱۷) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان چهارباغ عباسی روبروی آمادگاه کوی عالم آرا بازارآزادی ورودی سوم طبقه چهارم پلاک۴۱۶     کد پستی :۸۱۳۴۶۵۸۹۸۱     تلفن : ۲۲۲۶۹۶۷     نمابر :بیشتر …

موسوی(۷۲۰۱) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان جی مقابل خیابان کاخ      کد پستی : ۸۱۵۶۸۴۴۳۴۱     تلفن : ۲۲۹۱۸۲۱     نمابر : بیشتر …

طغیانی(۷۳۵۸) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان زرین شهر خیابان باهنر نبش خیابان ایثارگران      کد پستی : ۰۹۱۳۱۳۴۱۳۹     تلفن :۰۳۳۴۲۲۳۳۲۵۵     نمابر : بیشتر …

امینی هرندی(۷۳۷۵) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان هرند خیابان امامزاده اسحاق      کد پستی : ۸۳۷۴۱۶۳۵۶۱     تلفن : ۰۳۱۲۶۳۳۳۱۴۹     نمابر : بیشتر …

نصر آزادانی(۷۳۸۰) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان فلاورجان انتهای بلوار بسیج روبروی خ بقیع نبش م دانشگاه     کد پستی : ۴۵۷۵۳۹۱۲۲۵     تلفن : نمابر : بیشتر …

 

ابراهیمی(۷۸۰۹) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ سجاد جنب خ سپهسالار      کد پستی : ۸۱۶۶۷۹۳۶۵۴     تلفن : ۶۶۱۹۹۷۱-۶۶۰۵۷۴۰     نمابر :۶۶۳۲۴۶۶     بیشتر …

میرمحمدصادقی(۷۸۱۱) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ کاوه برج کاوه      کد پستی : ۸۱۹۳۶۳۴۱۴۶     تلفن : ۴۵۹۴۲۱۱     نمابر : ۴۵۱۰۹۲۹     بیشتر …

صالحیان(۷۸۱۳) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان ،‌خیابان فروغی ،‌ایستگاه آسیاب     کد پستی : ۸۱۳۸۷۱۵۳۶۳     تلفن : ۳۳۵۳۸۰۱     نمابر : بیشتر …

ثنائی فرد(۷۸۱۵) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان لاله مقابل رفاه جنب آتش نشانی     کد پستی : ۸۱۹۸۹۹۳۳۶۵     تلفن : ۰۹۱۳۱۱۱۱۶۱۹     نمابر : بیشتر …

دیانتی(۷۸۲۴) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ابتدای خ شیخ مفید     کد پستی : ۸۱۶۴۷۶۵۵۷۱     تلفن : ۶۶۱۴۶۲۰     نمابر : بیشتر …

نریمانی(۷۸۵۳) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان چهار باغ بالا مقابل زمزم مجتمع کاویان      کد پستی : ۸۱۷۳۹۸۵۸۳۹     تلفن : ۶۶۰۵۹۱۵     نمابر : بیشتر …

کریمی(۷۸۶۲) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان رباط اول بعد از استاد شهریار      کد پستی : ۸۱۳۸۹۴۳۶۴۹     تلفن : ۴۴۰۸۸۹۸     نمابر : بیشتر …

هدایت(۷۸۸۸) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان میدان جمهوری خیابان رباط اول روبروی دارایی جنب شیرینی هانی     کد پستی : ۸۱۳۸۷۳۶۳۸۱     تلفن :۳۳۵۰۴۰۸-۳۳۵۵۵۴۵     نمابر :بیشتر …

نظری فارسانی(۷۸۹۱) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان کهندژ, سودان     کد پستی : ۸۱۹۶۹۶۳۴۶۳     تلفن : ۷۳۸۲۳۲۰     نمابر : بیشتر …

الماسی(۷۹۴۰) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ بزرگمهر چهارراه هشت بهشت ابتدای شاهزید     کد پستی : ۸۱۵۷۷۱۳۹۴۱     تلفن :۲۶۶۲۱۲۹     نمابر : بیشتر …

مظاهری تهرانی(۷۹۴۸) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان وحید نرسیده به چهارراه مارنان     تلفن : ۰۳۱۱۷۷۵۲۷۵۹     نمابر : بیشتر …

قطره سامانی(۷۹۷۶) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ هشت بهشت حد فاصل گلزار و بزرگمهر ساختمان افاق      کد پستی : ۸۱۵۴۸۶۵۷۷۳     تلفن :۲۶۵۸۶۵۷     نمابر : بیشتر …

ابراهیمیان(۷۹۷۸) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان بلوار کشاورزی مقابل بانک ملی      کد پستی : ۸۱۷۷۸۳۸۴۳۱     تلفن : ۷۷۶۹۳۰۰     نمابر : بیشتر …

اسلامی(۷۹۹۷) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان مدرس چهارراه بابلدشت به سمت میدان شهدا پلاک۹۷     کد پستی : ۸۱۴۸۸۱۶۹۹۳     تلفن :۴۴۷۴۵۳۹     نمابر : بیشتر …

جبل عاملی(۸۰۲۴) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان جی خیابان خواجه عمید تقاطع سوم     کد پستی : ۸۱۹۹۹۳۸۶۷۵     تلفن : ۲۲۸۶۵۶۶     نمابر :۲۲۸۶۵۶۶     بیشتر …

گلشنی(۷۳۹۷) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان چهارراه نورباران ساختمان ترنج طبقه سوم      تلفن : ۰۳۱۱۲۶۷۲۲۳۹     نمابر : بیشتر …

آرمانفر(۷۴۳۲) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان ،‌انتهای خیابان جی ‌،جنب پاسگاه خوراسگان     کد پستی : ۸۱۵۵۱۱۶۹۸۶     تلفن : ۵۳۱۶۱۳۱     نمابر : بیشتر …

صدیقین(۷۵۱۶) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان ،‌ میدان آزادی ، اول‌خیابان سعادت آباد ،‌ پاساژ بوعلی      کد پستی : ۸۱۶۳۹۱۸۵۶۶     تلفن :۶۶۲۸۸۸۷     نمابر : ۶۶۲۸۸۸۷     بیشتر …

دهقان(۷۵۲۳) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان صغیر ابتدای خیابان کمال جنب مسجد امام موسی کاظم     تلفن : ۰۳۱۱۲۲۹۷۶۸     نمابر : بیشتر …

آقایی پلارتکایی(۷۵۸۰) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان- شهرک امیریه- خیابان دکتر حسابی- ابتدای کوچه ۱۴     کد پستی : ۸۱۷۴۸۴۳۸۳۴     تلفن :۳۷۸۱۰۱۰۰-۰۳۱     نمابر : بیشتر …

قدیری(۷۶۱۱) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان, بلوار کشاورز, پل هوایی برادران شهید قدیری     کد پستی : ۸۱۷۷۷۳۶۴۴۱     تلفن : ۷۷۵۴۹۵۱     نمابر : بیشتر …

گلشنی(۷۶۵۲) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ حکیم نظامی جنب حسین آباد     کد پستی : ۸۱۷۵۹۷۸۵۹۷     تلفن : ۶۲۵۹۴۳۹     نمابر :۶۲۵۹۴۳۹     بیشتر …

نیکومرام(۷۶۵۵) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان مسجد سید جنب بانک رفاه کارگران     کد پستی : ۸۱۹۶۶۴۳۷۳۱     تلفن : ۳۳۶۱۸۹۳     نمابر : بیشتر …

توکلی(۷۶۸۸) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان خیابان امام خمینی- خیابان بهارستان- بعد از ایستگاه مترو- جنب نمایشگاه اتومبیل مجید     کد پستی :۸۱۳۹۹۵۶۷۴۶     تلفن : ۰۳۱۳۳۲۰۱۴۸۲     نمابر :بیشتر …

روزافزای(۷۷۰۶) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ مصلی نبش بن بست ۱۹ پ۱۵۵     کد پستی : ۸۱۶۴۷۴۸۱۳۳     تلفن : نمابر : بیشتر …

قنبریان(۷۷۷۲) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ چهارباغ بالا مجتمع تجاری اداری کوثر      کد پستی : ۸۱۷۳۶۹۶۸۴۷     تلفن : ۶۲۴۴۸۲۴     نمابر :۶۲۴۴۸۲۴     بیشتر …

فولادگر(۷۷۸۶) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان میدان قدس اول خ هاتف پاساژ هاتف     کد پستی : ۸۱۴۸۸۹۵۴۵۶     تلفن : ۴۴۵۳۵۳۵     نمابر :۴۴۵۳۵۳۵     بیشتر …

امامی(۷۷۹۳) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان, ادامه جاده آبشار, اشکاوند جنب مخابرات     کد پستی : ۸۱۶۹۱۱۱۱۱۱     تلفن : ۰۳۱۲-۲۵۸۳۲۱۶     نمابر : ۰۳۱۱-۶۶۸۴۸۴۱     بیشتر …

هاشمی(۷۸۰۷) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان بلوار کشاورز خیابان شهید مفتح کوچه اباذر دوم پلاک۲۳     کد پستی : ۸۱۷۴۸۸۹۴۱۳     تلفن :۰۹۱۳۳۱۶۵۷۰۵     نمابر : بیشتر …

نیکوپیام(۸۰۷۳) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان آتشگاه جنب خ نبوی منش     تلفن : ۷۷۳۰۷۵۰     نمابر : بیشتر …

محسنی اژیه(۸۰۹۲) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ جی جنب مسجد امیر المومنین      کد پستی : ۲۴۴۱۱۹     تلفن : ۲۳۰۰۵۹۰     نمابر : بیشتر …

حاجیان‌حسین‌آبادی(۸۰۹۳) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان زینبیه جنوبی مقابل پمپ بنزین     کد پستی : ۸۱۴۹۸۷۹۵۱۲     تلفن :۰۹۱۱۳۱۵۰۳۳۵-۴۴۸۳۴۳۲     نمابر : بیشتر …

شجاعی زاده(۸۱۰۱) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان , خ حکیم نظامی مقابل بانک ملی     کد پستی : ۸۱۷۵۸۷۶۷۹۳     تلفن : ۶۲۵۱۰۱۸     نمابر : بیشتر …

عبدی کردکندی(۸۱۰۹) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان – سه راه سیمین بطرف میدان ارتش – ۲۰۰ متر بعد از پمپ بنزین      کد پستی : ۸۱۷۴۷۴۷۱۶۷     تلفن :۳۷۷۵۸۷۳۸     نمابر : ۳۷۷۵۸۷۳۸     بیشتر …

انالو(۸۱۲۴) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ امیرکبیر مقابل بانک کشاورزی     تلفن : ۳۸۶۰۸۷۰     نمابر : ۳۸۶۶۸۸۴     بیشتر …

جابری نیا(۸۱۲۶) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان خ بزرگمهر خ هشت بهشت شرقی خ لاهور بعد از اداره ثبت اسناد      کد پستی : ۸۱۵۷۶۷۳۸۷۵     تلفن :۳۷۷۵۸۷۳۸     نمابر : ۳۷۷۵۸۷۳۸     بیشتر …

صمصام شریعت(۸۱۷۵) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان . چهارباغ عباسی .بازار صفویه طبقه زیرین      کد پستی : ۸۱۴۴۹۳۵۷۳۸     تلفن : ۲۲۰۰۰۲۴-۲۲۱۳۱۱۴     نمابر : بیشتر …

گلشنی(۸۲۱۰) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان،خیابان احمدآباد،جنب بانک تجارت     کد پستی : ۸۱۵۵۶۷۶۹۸۱     تلفن : نمابر : بیشتر …

آسایش نائینی (۸۲۲۹) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان،خیابن فیض،خیابان حاج رحیم ارباب،جنب لوازم اداری پارسیان،ساختمان اشکان،طبقه۱      تلفن :۶۶۳۳۰۹۵-۰۳۱۱-۶۶۲۳۲۵۲     نمابر : بیشتر …

فروزش(۸۲۳۰) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان خیابان شیخ بهایی- ساختمان صفا- پلاک ۱۹۹- طبقه ی دوم     کد پستی : ۸۱۳۵۷۰۲۶۹۷     تلفن :۳۲۳۶۲۰۳۶     نمابر : بیشتر …

شیرانی(۸۲۳۱) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان, خ امیرکبیر, مقابل بانک ملی     کد پستی : ۸۱۹۵۹۵۴۳۱۴     تلفن : ۳۸۶۲۵۰۰     نمابر : بیشتر …

کمالی(۸۲۶۲) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ پروین ایستگاه سوپر      کد پستی : ۸۱۹۹۸۷۴۱۹۴     تلفن : ۲۲۹۷۵۰۱     نمابر : ۲۲۹۷۵۰۱     بیشتر …

دستجردی(۸۲۶۷) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان خورزوق بلوار ولیعصر      کد پستی : ۸۳۴۵۱۱۸۸۵۵     تلفن : ۰۳۱۲۵۴۶۴۸۰۰     نمابر : بیشتر …

حجت الاسلامی(۸۲۷۵) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی      کد پستی : ۸۱۷۴۶۷۳۴۴۱     تلفن :۶۶۲۵۷۵۹-۶۶۹۹۵۳۰     نمابر : ۶۶۲۳۵۳۳     بیشتر …
ساعدی(۸۲۹۶) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ کمال اسماعیل خ مجمر جنب بن بست مصدق     کد پستی : ۸۱۴۳۷۴۳۳۶۷     تلفن :۲۲۰۱۸۱۶     نمابر : بیشتر …

امینی(۸۳۰۰) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان جی خیابان مهدیه خیابان کلمان      کد پستی : ۸۱۵۸۱۵۶۴۹۷     تلفن : ۲۶۰۸۹۹۱     نمابر : بیشتر …

حاتمی(۸۳۱۵) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان ورزنه خ دکتر بهشتی جنب داروخانه     کد پستی : ۸۳۷۵۱     تلفن : ۶۴۸۴۱۴۱     نمابر : ۶۴۸۴۱۴۱     بیشتر …

دهقان(۸۳۵۱) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان . خ دکتر بهشتی . مجتمع تجاری لبنان     کد پستی : ۸۱۸۴۶۹۳۷۹     تلفن : ۲۳۵۱۰۸۱     نمابر : بیشتر …

یارمحمدیان(۸۳۸۰) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان،خیابان ارتش،خیابان مسجداعظم حسین آباد     تلفن : ۶۲۹۲۶۹۴-۰۳۱۱     نمابر : بیشتر …

طغیانی دولت آبادی(۸۳۸۵) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان بلوار وحید چهارراه رودکی ساختمان آریا     کد پستی : ۸۱۷۶۷۹۸۷۶۱     تلفن : ۶۲۴۴۴۰۰     نمابر : بیشتر …

هاشمی(۸۳۹۳) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان سروش مسجد الغفور     کد پستی : ۸۱۵۵۹۴۶۴۳۱     تلفن : ۴۴۸۶۴۲۱     نمابر : بیشتر …

سنجری(۸۴۲۶) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ کاوه اتوبان چمران بلوار بعثت      کد پستی : ۸۱۹۷۶۳۳۳۵۵     تلفن : ۵۵۶۷۸۷۷     نمابر : بیشتر …

جلالی(۸۴۵۶) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان میدان قدس اول خیابان لاله پاساژ اصفهان پ ۱۳۷     کد پستی : ۸۱۹۸۶۱۳۵۶۸     تلفن :۴۴۵۰۱۹۵     نمابر : بیشتر …

ناظم(۸۵۰۴) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان زاینده رود اصفهان جاده آبشار میدان امام رضا جنب داروخانه بهداشت     کد پستی : ۸۲۶۶۹۷۱۲۳۰     تلفن :۸۶۷۴۱۵۶-۰۳۱۱     نمابر : بیشتر …

حبیبیان(۸۵۴۷) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان طالقانی اردیبهشت غربی      کد پستی : ۸۱۳۵۹۴۵۷۸۳     تلفن : ۲۳۵۰۳۸۴     نمابر : بیشتر …

ستایش(۸۵۴۸) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ شیخ بهایی , جنب داروخانه کوشش, ساختمان ایزدی طبقه همکف     تلفن : ۲۳۳۸۴۹۰     نمابر : بیشتر …

کاظمی(۸۵۵۱) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان سجاد بعداز چهارره سپهسالار ساختمان ۱۱۰     کد پستی : ۸۱۶۷۶۸۳۱۵۵     تلفن :۰۹۱۳۱۲۱۲۰۷۰     نمابر : بیشتر …

ثنائی فرد(۸۵۶۶) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان هفتون      کد پستی : ۸۱۹۹۸۳۶۷۳۳     تلفن : ۵۵۷۲۲۴۸-۰۳۱۱     نمابر : بیشتر …

یغمائیان(۸۵۶۷) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اردستان _خیابان شهیدفائق_ جنب چینی فروشی گنجی     کد پستی : ۸۴۴۳۱     تلفن :۰۳۶۲_۵۲۴۸۷۷۷_۰۹۱۱۳۶۲۹۱۰۰     نمابر : بیشتر …

رحمانی(۸۵۹۴) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان, خیابان مشتاق دوم مقابل پل شهرستان     کد پستی : ۸۱۵۸۱۱۳۸۹۵     تلفن : ۲۶۰۸۲۹۳     نمابر : بیشتر …

خادم حسینی(۸۶۳۸) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان سه راه سیمین بلوار کشاورز ساختمان افشار طبقه دوم واحد ۷      کد پستی : ۸۱۷۴۷۱۷۵۳۴     تلفن :۹۵۰۱۶۳۵۳     نمابر : بیشتر …

صفاریان نیک(۸۶۵۴) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ چهارباغ عباسی خ کوالالامپور پاساژ عالی قاپو     تلفن :۰۹۱۱۳۱۵۲۶۹۸-۰۳۱۱۲۲۰۲۸۳۷-۲۲۰۴۲۵۰     نمابر : بیشتر …

اسدالهی اردستانی(۸۶۶۶) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ چهار باغ خواجو مجتمع حامد طبقه زیرین      کد پستی : ۸۱۴۳۹۶۳۹۶۸     تلفن : ۲۲۰۸۷۹۵     نمابر : بیشتر …

مستاجران گورتانی(۸۶۸۰) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان شمس آبادی مقابل بانک اقتصاد نوین      کد پستی : ۸۱۳۳۷۰۰۰۰۰     تلفن :۰۳۱۱۲۳۳۷۵۳۰     نمابر : بیشتر …

یزدانی باغملکی(۸۷۲۵) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان ، اتوبان شهید چمران، روبروی خیابان ۱۵ خرداد     تلفن : نمابر : بیشتر …

موسوی(۸۷۵۴) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان رکن الدوله نبش کوچه شادمان     کد پستی : ۸۱۵۸۶۳۷۹۶۳     تلفن :۰۳۱۱۲۶۴۶۰۵۷     نمابر : بیشتر …

جوادیان جزی(۸۸۰۶) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان پنج رمضان روبروی قنادی گلاب     کد پستی : ۸۱۳۷۸۶۴۳۴۶     تلفن :۰۹۱۳۲۶۵۱۲۵۷-۲۳۴۳۹۲۰     نمابر : بیشتر …

ریاحی زانیانی(۸۸۶۵) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان شاهین شهر خیابان رازی      کد پستی : ۸۳۱۳۸۵۳۱۴۷     تلفن : ۰۳۱۲۵۲۷۰۱۸۴     نمابر : بیشتر …

صفاری(۸۸۹۲) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان بلوار کشاورز ،جنب پمپ بنزین دستگرد     کد پستی : ۸۱۷۷۹۳۳۹۵۴     تلفن : ۷۷۵۷۲۲۳-۷۷۷۰۴۸۳     نمابر : بیشتر …

حسنی(۸۹۲۷) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان سگزی خیابان امام رضا     کد پستی : ۸۱۳۹۱۳۵۴۸۷     تلفن : ۰۹۱۳۳۰۱۲۳۰۱     نمابر : بیشتر …

بنی طباء کوبائی(۸۹۳۱) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان کوهپایه خ شهید بهشتی      کد پستی : ۸۳۷۱۶۴۷۴۹۱     تلفن : ۰۳۱۲۶۲۲۲۸۶۸     نمابر : بیشتر …

میرزاده(۸۹۶۲) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان شاهین شهر خیابان نظامی بین فرعی۲و۳ شرقی مقابل مجتمع تجاری نظامی     کد پستی : ۸۳۱۳۸۶۵۳۵۱     تلفن :۰۳۱۲۵۲۷۲۰۴۰-۰۳۱۲۵۲۷۵۷۲۶     نمابر : بیشتر …

زینلیان قینانی(۹۰۲۴) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان . چهارراه حکیم نظامی مجتمع تجاری اداری پارسیان ط ۴     کد پستی : ۸۱۷۵۶۷۸۸۱۳     تلفن :۰۹۱۱۳۱۳۵۸۸۱-۶۲۸۹۱۹۸-۲۰۰-۶۲۸۳۳۴۴     نمابر :بیشتر …

قاضی(۹۰۴۶) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ کمال بعد از شهرداری منطقه ۳     کد پستی : ۸۱۵۵۸۹۷۳۵۰     تلفن : ۲۲۹۱۸۷۷     نمابر : بیشتر …
صمدزاده(۹۰۵۰) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان میر حد فاصل پل هوایی وچهارراه قصر روبروی قرضالحسنه علوی     کد پستی :۸۱۶۳۷۵۳۸۷۱     تلفن : ۰۹۱۳۱۱۱۶۴۸۰     نمابر : بیشتر …

سلیمانی مهر(۹۰۵۲) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان, خ گلزار, خ استاد همایی, نبش کوچه رکن الدوله     کد پستی : ۸۱۵۴۷۷۴۱۹۱     تلفن :۲۶۵۷۵۷۳۱     نمابر : بیشتر …

گوگردچیان(۹۰۵۳) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان, خیابان کاوه, مقابل آتش نشانی, جنب درب و پنجره سازی سحر     تلفن : نمابر : بیشتر …

شهریاری(۹۰۸۲) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان،خیابان سجاد،خیابان حاج آقا رحیم ارباب،روبروی مدرسه نیلی پورساختمان صبا طبقه اول     تلفن :۱۸-۰۳۱۱۶۶۱۳۱۱۷     نمابر : بیشتر …

ادریسی(۹۰۸۳) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان نشاط جنب مرکز توزیع برق      کد پستی : ۵۱۴۶۶۴۶۹۷۴     تلفن : ۲۲۲۸۹۸۱     نمابر : بیشتر …

کیانی(۹۰۸۴) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان شمس آبادی جنب بیمارستان سینا      کد پستی : ۸۱۳۵۶۱۳۴۴۱     تلفن :۰۳۱۱۲۲۱۱۴۱۶     نمابر : بیشتر …

علیرضائی(۹۰۹۳) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان خ سجادخ حضرت قائم جنب تعمیرگاه منصور     کد پستی : ۸۱۷۴۷۶۶۱۷۴     تلفن : نمابر : بیشتر …

امیری(۹۱۱۹) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان اشراق میدان برازنده مجتمع زنده رود طبقه زیرزمین     کد پستی : ۰۰۴۱۸۶۰۸۵۳     تلفن :۰۹۱۳۱۱۰۰۳۹۹     نمابر : بیشتر …

عبادتی(۹۱۵۵) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان, خیابان سجاد, خیابان شهید کیانی     کد پستی : ۸۱۶۵۹۶۵۵۵۷     تلفن : ۶۶۰۶۴۴۹     نمابر : بیشتر …

تقی پور(۹۲۳۲) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ جی خ همدانیان خ نیرو بعد از مسجد ابوالفضل      کد پستی : ۸۱۵۷۹۸۵۴۴۴     تلفن :۲۶۱۲۸۰۶     نمابر : بیشتر …

صدر ارحامی(۹۲۵۷) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان میدان احمدآباد اول خیابان ولیعصر     کد پستی : ۸۱۵۵۹۹۷۶۷۷     تلفن : نمابر : بیشتر …

فیض(۹۲۸۴) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ هزار جریب نبش بن بست پویان مجتمع فراز ط اول      کد پستی : ۸۱۶۸۶۴۳۱۴۳     تلفن :۶۶۹۱۶۰۲     نمابر : بیشتر …

نصری نصرآبادی(۹۳۰۵) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان خیابان جی نبش گوچه گلخانه روبروی خ ش رجائی پ۲۷۱     کد پستی : ۸۱۵۹۶۵۳۱۷۶     تلفن :۳۵۲۴۷۸۶۰     نمابر : بیشتر …

اسدیان(۹۳۶۰) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان, خ شیخ صدوق جنوبی میدان برج, خانه پزشک     کد پستی : ۸۱۶۸۶۹۴۸۸۱     تلفن : نمابر : بیشتر …

نریمانی(۹۳۷۴) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان رباط دوم روبروی مجتمع تجاری اداری پدیده (خیابان عادل پور)طبقه زیرزمین جنب بستنی گل محمدی     کد پستی : ۸۱۹۴۸۹۳۴۴۸     تلفن : ۰۳۱۱۴۴۰۰۳۲۷     نمابر : بیشتر …

آقائی قیوم آبادی(۹۵۸۳) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان جاده اصلی نائین اصفهان, تودشک ءتودشکچویه ءجنب بانک ملت     تلفن : نمابر : بیشتر …

پورشریف(۹۶۵۴) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان امام خمینی روبروی پمپ بنزین جنب موسسه سامان آبیار     کد پستی : ۱۱۹۹۱۴۲۲۹۸     تلفن :۰۳۱۱۳۲۰۷۷۷۰     نمابر : بیشتر …

صادقی(۹۶۸۱) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان- خیابان هشت بهشت شرقی- بعد از چهارراه پیروزی-روبروی مجتمع مروارید- نبش کوچه حمزه     کد پستی : ۸۱۵۷۹۱۱۱۱۱     تلفن :۳۲۷۵۷۱۷۹-۰۳۱     نمابر : بیشتر …

حمایت راه فردا(۹۹۱۳) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان، خیابان چهارباغ بالا مجتمع تجاری پارسیان طبقه اول پ ۳۱۰     تلفن : ۰۳۱۱-۶۲۷۴۳۳۹- ۶۲۵۰۰۶۷     نمابر :۶۲۵۳۷۲۷-۰۳۱۱     بیشتر …

تکایار اصفهان(۹۹۳۰) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان فلکه فیض -خ آیت اله قدوسی (آپادانا اول) – ساختمان کوثر – شماره ۳۵۴ – ط اول     کد پستی :۸۱۶۵۸۷۷۱۳۳     تلفن : نمابر : بیشتر …

نوآوران بیمه(۹۹۳۶) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان، خ رباط اول مقابل بانک رفاه مجتمع تجاری الغدیر ط دوم واحد ۲ نشانی جدید:میدان جمهوری خ رباط اول مقابل مسجد صاحب الزمان مجتمع الغدیر ط۲ واحد ۱     تلفن : ۰۳۱۱۳۳۸۶۱۹۰-۳۳۷۵۷۶۸     نمابر : بیشتر …

دی مشاور(۹۹۶۱) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان، م شهدا ابتدای خ کاوه ط اول ساختمان تجاری     تلفن : ۴۴۵۵۱۵۱- ۴۴۵۵۹۵۹ – ۴۴۶۲۷۵۵ -۰۳۱۱     نمابر : بیشتر …

سایه گستران صفه(۹۹۹۴) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان، خ فردوسی ابتدای خ موحدیان ساختمان نگین ط ۱     تلفن : ۲۲۱۴۹۴۰-۰۳۱۱     نمابر : ۲۲۱۴۹۴۰-۰۳۱۱     بیشتر …

ملک محمدی(۳۰۰۰۴) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان – خیابان جی- مقابل تالار شهروند- جنب نمایشگاه اتومبیل     کد پستی : ۸۱۵۶۹۳۵۳۸۶     تلفن :۳۵۲۲۶۲۸۶     نمابر : بیشتر …

ارحام صدر(۳۰۰۴۳) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان, خ سپه, خ حکیم مقابل مسجد حکیم     تلفن : ۲۲۱۲۱۳۰     نمابر : بیشتر …

یوسفیان آرانی(۳۰۰۸۳) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان آران بیدگل میدان سپاه ساختمان داداشی طبقه همکف     تلفن : ۲۷۲۹۰۸۰-۰۳۶۲     نمابر : بیشتر …

فرشیدنیا(۳۰۰۹۳) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان, خ حسین آباد, روبروی مسجد فاطمیه     تلفن : نمابر : بیشتر …

رضایی(۳۰۱۶۰) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان رباط اول بعداز خیابان استاد شهریار کوچه۵۱ساختمان سپیدار طبقه اول     تلفن :۴۴۰۱۶۴۶-۰۳۱۱     نمابر : بیشتر …

ایزدپناه(۳۰۲۶۲) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی نرسیده به چ سعدی جنب فضای سبز     کد پستی : ۸۱۵۷۹۴۴۷۵۱     تلفن :۰۳۱۱۲۶۷۹۳۹۱     نمابر : بیشتر …

ذاکرفرد(۳۰۳۱۹) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان سپاهان شهر بلوارقائم مجتمع تجاری فراز ضلع غربی     تلفن : ۰۳۱۱۶۵۱۵۳۴۵-۰۳۱۱۶۵۱۵۳۴۶     نمابر : بیشتر …
حسینی(۳۰۴۱۴) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان رباط اول روبروی بوستان ۲۲بهمن طبقه فوقانی قنادی قصرشیرین     تلفن : ۰۳۱۱۴۴۱۹۳۶۲     نمابر : بیشتر …

سیستانی قهجاورستانی(۳۰۴۴۲) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان قهجاورستان بلوار غدیر      کد پستی : ۸۳۷۶۱۳۵۹۱۷     تلفن : ۵۲۱۰۱۵۴     نمابر : بیشتر …

غلامی(۳۰۴۶۳) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان فلاورجان کوی رزمندگان جنب پل      کد پستی : ۸۴۵۱۶۸۳۱۶۶     تلفن : ۷۴۲۰۸۴۱     نمابر : بیشتر …

بنی طبا(۳۰۴۹۴) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان سپاهان شهر بلوار غدیر مجتمع سپید پ ۷ ۰۳۱۱-۶۵۱۳۵۰۰      کد پستی : ۸۱۷۹۹۵۳۶۱۴     تلفن : نمابر : بیشتر …

گل محمدی سامانی(۳۰۶۰۴) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان فلکه ارتش مجتمع زاینده رود ط همکف      کد پستی : ۸۱۷۴۷۵۴۱۸۹     تلفن : ۷۷۶۹۶۱۷     نمابر : بیشتر …

مهاجرانی(۳۰۶۱۱) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان بزرگمهر جنب مسجدالکریم مجتمع تجاری ساحل پلاک۴۰     کد پستی : ۸۱۴۳۷۴۳۳۶۷     تلفن :۲۶۴۷۳۳۵     نمابر : بیشتر …

عابدی آرانی(۳۰۶۵۱) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان،چهارباغ بالا،مجتمع پارک اصفهان،طبقه دوم آبشار طلایی      کد پستی : ۸۱۶۳۸۹۴۸۶۳     تلفن : نمابر : بیشتر …

آجری(۳۰۶۷۴) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان فلکه احمد آباد خیابان جی نبش خیابان مهر طبقه فوقانی آجرفرخان     کد پستی : ۴۷۲۲۳۸۱۶۱۵     تلفن :۲۲۵۴۰۸۳-۲۲۵۳۹۸۸-۲۲۵۶۰۴۴     نمابر :بیشتر …

رفیعی بلداجی(۳۰۷۴۰) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان هشت بهشت غربی بعداز چهارراه ملک سمت راست-ساختمان فدک طبقه دوم واحد۴     تلفن :۰۳۱۱۲۷۳۷۱۴۶-۲۷۳۷۴۲۳-۲۷۳۷۱۴۸     نمابر : بیشتر …

رضایتمند(۳۰۷۵۱) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان،چهارباغ پایین،کوچه رشتی هاپاساژافق طبقه اول     کد پستی : ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱     تلفن : نمابر : بیشتر …

معصومی(۳۰۷۵۵) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان کاوه خیابان بهارستان شرقی جنب نمایندگی سایپا      کد پستی : ۸۱۸۶۶۵۶۸۱۱     تلفن :۴۴۲۰۰۰۵-۰۳۱۱     نمابر : بیشتر …

ذاکری(۳۰۷۶۱) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان،خیابان توحید،ساختمان بهسامان،طبقه فوقانی بانک ملت واحد شماره یک     کد پستی :۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱     تلفن : نمابر : بیشتر …

زمانی(۳۰۸۹۴) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان شاهین شهر خیابان نظامی بین فرعی ۸و۹غربی مغازه دوم     کد پستی : ۵۳۱۳۸۶۵۳۵۱     تلفن :۰۳۱۳۲۵۲۷۲۵۳۴     نمابر : بیشتر …

ملائی(۳۰۹۱۳) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان توحید روبروی بانک سامان مجتمع گلدیس جنب آژانس مسافرتی فرود     کد پستی :۸۱۷۳۹۵۵۶۴۳     تلفن : نمابر : بیشتر …

قسوریان جهرمی(۳۱۰۱۹) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان میدان جمهوری خیابان رباط کوچه۱۲     کد پستی : ۸۱۳۹۶۹۵۶۵۴     تلفن : ۳۳۸۵۹۷۶-۰۳۱۱     نمابر : بیشتر …
کاظمی(۳۱۰۸۶) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان, خیابان بزرگمهر,کوی فرهنگیان, کوچه شیخ حسنی, بن بست پارس , پلاک ۱۳     کد پستی :۸۱۵۸۶۱۸۷۴۱     تلفن : نمابر : بیشتر …

شریفیان(۳۱۳۳۲) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان بلوار ارتش پل هوائی دوم طبقه زیرزمین داروخانه دکتر صدری      کد پستی : ۸۱۷۵۹۱۴۶۵۳     تلفن :۳۶۲۰۰۰۲۴-۳۶۲۰۰۰۴۵     نمابر : بیشتر …

حاجی محمودی(۳۱۳۹۸) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان بهارستان خ فرشته مجتمع تجاری فرشته طبقه دوم واحد ۲۵     کد پستی : ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱     تلفن : نمابر : بیشتر …

جوادپورمجلسی(۳۱۴۵۱) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان،میدان لاله،ابتدای بزرگراه چمران،سمت راست کنارگذرپل ،نبش دوربرگردان     کد پستی :۸۱۹۷۶۱۸۴۸۱     تلفن : ۰۳۱۳۵۵۵۳۵۷۰     نمابر : بیشتر …

صادقی(۳۱۴۶۶) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان آبشار سوم بعد از مجتمع شهید کشوری بعد از پل هوایی سمت راست روبروی رستوران عرشیا     کد پستی : ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱     تلفن : نمابر :بیشتر …

نقدعلی (۳۱۵۳۱) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خمینی شهر میدان ۲۲ بهمن بلوار توحید تقاطع دوم      تلفن : ۰۳۱۱۳۵۱۲۷۱۲     نمابر : بیشتر …

معتمدی سده(۳۱۵۷۶) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان آیت اله کاشانی جنب بیمارستان کاشانی     کد پستی : ۱۷۵۴۳۵۰۵۵۰     تلفن :۰۳۱۱۲۳۳۰۳۴۶-۰۹۱۳۶۲۷۵۷۰۳     نمابر : بیشتر …

بهرامی(۳۱۶۰۷) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان انتهای خ کاوه سه راه ملک شهر مقابل گلخانه بهروز     کد پستی : ۸۱۹۳۹۳۴۷۸۷     تلفن :۰۹۱۳۳۱۴۰۵۲۸     نمابر : بیشتر …

متقی دستجردی(۳۱۶۲۰) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان عبدالرزاق مجتمع نورسپاهان واحد۳     کد پستی : ۸۱۴۸۶۱۸۹۶۱     تلفن :۰۳۱۳۴۴۸۱۸۶۳-۰۹۱۳۱۱۵۴۸۵۱     نمابر : بیشتر …

قهری(۳۱۷۲۸) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان- ابتدای خیابان سپهسالار- مجتمع تجاری شیخ بهائی-طبقه ی دوم- واحد ۱۲     کد پستی :۸۱۶۶۷۱۴۶۶۴     تلفن : ۳۶۶۱۳۰۸۰-۰۳۱     نمابر :بیشتر …

بابایی(۳۱۷۳۷) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ امیر کبیر بعد از هزار دستان س فکرین راه      کد پستی : ۸۱۹۵۱۰۰۰۰۰     تلفن : ۰۹۱۳۳۰۲۹۸۹۴     نمابر : بیشتر …

حمد(۳۱۷۴۱) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان پیربکران منطقه پلارت جنب پست بانک      کد پستی : ۸۴۵۷۱۶۳۱۳۷     تلفن : نمابر : بیشتر …

کسرایی(۳۱۷۵۰) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان،خیابان هاتف،خیابان مشیر یخچال،پاساژقصر شیر،طبقه دوم،پلاک۲۲۱      کد پستی : ۸۱۴۷۶۴۶۸۳۳     تلفن : ۰۹۱۵۱۰۲۳۸۸۱     نمابر : بیشتر …

خراسانی زاده(۳۱۹۰۶) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان احمد آباد ایستگاه گلستان مقابل درمانگاه اعلمی هرندی     کد پستی : ۸۱۵۴۹۷۵۱۴۱     تلفن :۲۲۸۶۳۸۳-۰۳۱۱-۲۳۱۶۸۳۸-۰۳۱۱     نمابر :بیشتر …

علیزاده(۳۲۱۱۳) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان شهید مفید حد فاصل چهارراه آب۲۵۰ چهارراه فیض مقابل مجتمع اداری سپهر      کد پستی :۸۱۶۴۹۶۸۸۱۳     تلفن : نمابر : بیشتر …
حکمتیار(۳۲۱۷۹) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ مشتاق اول خ ابوالحسن اصفهانی نبش ک ۱۹     کد پستی : ۸۱۵۳۸۷۶۱۱۴     تلفن : نمابر : بیشتر …

قائدی وانانی(۳۲۲۱۱) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان،خیابان هشت بهشت شرقی،حدفاصل چهارراه حمزه وپیروزی،ساختمان ایلیا،طبقه همکف     کد پستی :۱۲۸۹۵۴۲۱۶۳     تلفن :۰۳۱۱۲۶۸۳۵۴     نمابر : بیشتر …

نوروزی(۳۲۲۱۹) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان،انتهای خواجه عمید،میدان فتح،خیابان فرهنگ غربی(معلم)      کد پستی : ۸۱۸۹۹۹۶۶۷۵     تلفن :۰۳۱۳۵۸۱۵۰۶     نمابر : بیشتر …

موسوی(۳۲۲۲۳) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ سیمین ابتدای رودکی سمت راست جنب مشاور املاک     کد پستی : ۸۱۷۶۸۱۳۴۵۱     تلفن :۰۳۱۳۲۲۶۵۷۳     نمابر : بیشتر …

وکیلی(۳۲۲۳۳) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خیابان رودکی کوچه شهید مرتضی کریم پور نبش کوچه مشکین پ ۱۱۱     کد پستی :۸۱۷۶۹۴۴۹۸۱     تلفن : نمابر : بیشتر …

امید(۳۲۲۵۳) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان بزرگراه چمران ۳۰۰مترقبل ازشهرداری منطقه ۷ جنب باطری اتوبان     کد پستی : ۰۴۹۲۳۶۲۳۸۶     تلفن :۰۳۱۱۴۵۸۶۲۸۰     نمابر : بیشتر …

هاشمی سجزئی(۳۲۳۲۶) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خ سروش مقابل مسجد الغفور ساختمان ش ۷۰ ط ۱     کد پستی : ۸۱۵۵۹۴۶۴۳۰     تلفن : ۲- ۲۲۶۹۴۹۱-۰۳۱۱     نمابر : بیشتر …

نقی زاده(۳۲۴۳۷) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان خ وحید ک ش کلیشادی بن بست قباد پلاک ۵۱     کد پستی : ۸۱۷۴۷۴۸۸۱۸     تلفن : نمابر : بیشتر …

کریمی(۳۲۴۳۹) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان- خیابان حکیم نظامی- خیابان قزلباش- جنب تاکس تلفنی صحرا     کد پستی : ۸۱۷۳۹۱۷۷۳۵     تلفن :۳۳۶۲۴۲۲۶۸     نمابر : بیشتر …

محمودی(۳۲۴۴۱) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان خیابان طالقانی- ابتدای خیابان خلجا     کد پستی : ۸۱۳۵۷۵۳۳۳۸     تلفن : ۰۳۱۳۲۳۷۲۰۸۲     نمابر : بیشتر …

طاهری(۳۲۴۹۸) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان چهارراه دهش ابتدای خیابان شیخ مفید روبروی آرامگاه تخت فولاد طبقه فوقانی کارواش مرکزی     کد پستی : ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱     تلفن : نمابر :بیشتر …

عسگری(۳۲۵۴۱) تحت پوشش شعبه زاینده رود
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان فلکه ارتش جنب خیابان وحید ابتدای کوچه مهردادمجتمع آراز     کد پستی : ۸۱۷۵۹۳۱۹۹۸     تلفن : نمابر : بیشتر …

مقصودی(۳۲۵۴۵) تحت پوشش شعبه امام خمینی (ره)
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان، خ جی، روبروی خ ابر، طبقه فوقانی قنادی گوهر     کد پستی : ۸۱۵۶۱۳۶۱۵۷     تلفن :۳۵۲۴۵۲۳۹     نمابر : بیشتر …

صدری لنبانی(۳۲۵۴۶) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان، خ فلسطین، ساختمان سپید، ط ۱، واحد۴     کد پستی : ۸۴۶۶۱۴۱۵۴     تلفن : ۰۹۱۳۳۰۱۹۷۵۷ – ۲۲۲۶۰۹۹-۲۲۱۲۵۷ – ۰۳۱۳     نمابر :۲۲۲۱۲۵۷     بیشتر …

جوادی(۳۲۵۴۸) تحت پوشش شعبه اصفهان
نشانی : استان اصفهان شهر اصفهان اصفهان، اتوبان خرازی، ۴راه صارمیه،      کد پستی : ۸۱۸۶۶۹۹۶۶۶     تلفن : ۳۷۷۱۹۱۴۳     نمابر : بیشتر …

همه چیز در مورد بسته بندی

•      ضرورت نیاز به بسته بندی

•      محصولاتی که ساخته دست بشر بوده و با استفاده از منابع طبیعی تولید می شوند نیازمند بسته بندی اند. این نیاز را می توان از جنبه های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار داد. هویت بخشی، امنیت، ایمنی و سلامت و در نهایت حمل و نقل، همگی نیاز مبرمی به بسته بندی برای تحقق دارند.

•      حضور بسته بندی در دنیای مدرن، محصور به زمان و مکان خاصی نیست و به معنای واقعی کلمه، همه جا حاضر است.

•      آیا می توانید چیزی را مثال بزنید که در بسته بندی عرضه نشود؟

شاید بتوان چند نمونه ذکر کرد ولی این محصولات تعدادشان بسیار کم است. هم اکنون حتی محصولات زراعی و باغی نیز حداقل دارای یک لیبل می باشند و لیبل نیز خود شکلی از بسته بندی است.

•      بسته بندی ابتدایی ترین نیاز هر محصول پیش از عرضه به بازار می باشد چرا که تولید کنندگان برای شناساندن خود و محصولاتشان و البته محافظت از محصول در حین حمل و نقل و نگهداری پیش از فروش به آن نیاز مبرمی دارند.

بسته بندی می ‌تواند ضمن معرفی نام، خواص، مشخصات فنی و شیمیایی، تاریخ مصرف، قیمت، طریقه مصرف و نگهداری صحیح، محافظت آن کالا را تا زمان مصرف به عهده گیرد و در عین حال یک بسته بندی مطلوب قادر است موجب افزایش زمان حفظ و نگهداری کالای فاسد شدنی باشد.

هدف از بسته بندی

•      حفاظت فیزیکی، انبار کردن، بازاریابی و فروش و حفاظت از کیفیت محصول می باشد.

•      هدف از بسته بندی کردن مواد غذایی این است که هم زمان نگهداری آنها افزایش یابد و هم بطور کلی از خطر عوامل فساد درونی و بیرونی حفظ شود. همچنین حمل و نقل مواد غذائی بهتر و آسانتر انجام گردد.

نقش بسته بندی

•      بسته بندی کالا در تمامی جهان دو نقش بسیار مهم را ایفا می‌کند.

۱- مظروف ساختن کالا ( نگهداری کالا)

۲- معرفی بهتر کالا و تشویق مخاطب به خرید آن( عرضه و بازار رقابت)

•      در واقع می‌توان گفت بسته بندی به عنوان یک فروشنده خاموش قلمداد می‌شود، زیرا کالا ها مستقیماً خود را به خریدار نمایش نمی ‌دهند و این پوشش آنها است که با اشکال مختلف و جملاتی کوتاه، معرف جنس داخل آنها می باشد واطلاعات لازم را به مخاطب (خریدار) ارائه می‌دهد

•      بسته بندی به عنوان اولین وسیله ارتباط بصری با مخاطب محسوب می‌شود.

•      به تعبیری بسته بندی، چراغ قرمزی است در برابر توقف عابران جلوی ویترین خرده فروشی ها و به حق آن را به عنوان فروشنده خاموش می شناسند. بسته بندی، چهره کالاست چون مشتری از طریق بسته بندی محصول را شناسایی می کند. بسته بندی پیام تولید کننده را به خریدار می رساند  و بین آنها ارتباط برقرار و اطلاع رسانی می کند.

•      بسته بندی عاملی است که نخستین اثر و نقش را به وجود می آورد و باید مراقب باشد که در این اولین برخورد ، تا آنجا که توان دارد ، خریدار را جذب کند . به همین منظور باید به عواملی که مربوط به ارتباطات است بها داد

•      بسته بندی نا مناسب، بر روحیه جامعه مصرف کننده تأثیر نا مطلوبی برجای می‌ گذارد. به طوری که استنباط مصرف کننده از محصول، با بسته بندی نا مناسب مانند تأثیر رفتار فروشنده بی‌ حوصله (مثلاً درآخر وقت کار روزانه) است، که اغلب از نظر روانی موجب رنجش خاطر مشتری می گردد.

•      بسته بندی مناسب از طریق ارتباط بصری اطلاعات کاملی را در مورد محصول و تولید کننده به مخاطب یا مصرف کننده منتقل می ‌کند و در تشویق او به خرید موثر است.بهمین منظور شرکت ها سعی دارند با بسته بندی های جالب مشتری بیشتری را جلب نمایند.

 

تعریف بسته بندی

•      موسسه بین المللی بسته بندی، آن را به عنوان پوشش محصول تلقی می کند. این حصار قادر است تا مطلوبیت های ذیل را ایجاد کند

•      ظرف باشد، از کالا محافظت و نگهداری نماید، با خریدار ارتباط برقرار کند و اطلاعات را به او منتقل نماید، کالا را نمایش دهد و سودمندی آن را نشان دهد.

•      در استاندارد بریتانیا واژه ی بسته بندی به عنوان هنر یا عملیات مورد استفاده در آماده سازی کالا برای حمل، نگهداری و یا تحویل به مشتری تعریف شده است .

•      در تعریفی ساده تر: بسته بندی به ظرفی است که مظروفی را در خود جای می دهد

بسته بندی یک عملیات تجاری پیچیده، پویا، علمی، هنری و بحث آفرین است که کارکرد های محافظت، نگهداری، حمل و نقل، اطلاع رسانی و فروش را شامل می‌شود.

بسته بندی به معنای تهیه «ظرف محافظ یا سیستمی که سلامت کالای «مظروف» را در فاصله تولید تا مصرف حفظ کند و آن را از ضربات، صدمات، فساد ، لرزش، فشار و ارتعاش، مصون نگه دارد». از سوی دیگر بسته‌بندی به مثابه یک فرهنگ بومی، یا ملی و اقلیمی سیستمی است که از سویی موجبات ایجاد ارتباط بین تولید کننده و توزیع کننده را فراهم می ‌آورد و از سوی دیگر بین آن دو و مصرف کننده ارتباط منظم و قابل اطمینانی برقرار می ‌کند.

بهترین تعریف برای واژه ی بسته بندی توسط پین در ۱۹۶۲داده شده است که امروزه نیز این تعریف به عنوان کامل ترین تعریف برای بسته بندی کاربرد دارد:

۱- یک سیستم که زمان تهیه ی کالا را جهت انتقال، توزیع، ذخیره، خرده فروشی و مصرف کاهش می دهد.

۲- یک مفهوم تضمین کننده برای تحویل مطمئن کالا به آخرین مصرف کننده در شرایط مطلوب و با حداقل هزینه است.

۳ – بسته بندی یک عمل فنی اقتصادی است که هزینه ی تحویل کالا را به حداقل می رساند، در حالی که فروش و در نتیجه سود حاصل از آن را به بالاترین حد افزایش می دهد .

نتیجه گیری از تعاریف بسته بندی

•      به بسته بندی باید با دو دید کاملاً متفاوت ولی همسو، نگریست،

۱- معطوف به شرح وظیفه یک ظرف در قبال مظروفش

۲- دیدی که بیشتر جنبه فرهنگی دارد و به نحوی با روحیه، خصلتها، آداب و رسوم، موقعیت اقلیمی و منطقه‌ای کالا و به طور کلی فرهنگ سازنده و کشور تولید کننده آن مربوط می‌شود.

این یعنی که بسته بندی، نظامی است مرکب که هم وظیفه حفاظتی دارد و هم نقش فرهنگ ارتباطی را بازی می ‌کند و واجد جنبه اطلاع رسانی است و می‌ تواند به عنوان یک رسانه، نقش آفرینی نماید

تاریخچه بسته بندی

•      تاریخچه نگهداری (بسته بندی یک روش نگهداری است )مواد غذایی به ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح میرسد چنانچه در سواحل خلیج فارس از روش نمک زدن و خشک کردن استفاده می کردند.

•      در ابتدای تمدن بشری نیازی به بسته بندی مواد غذایی نبوده، بلکه مردم برای بدست آوردن غذا از محلی به محل دیگر می رفتند

اما زمانی که پناهگاههای دایمی برای خود پیدا کردند. در چنین شرایطی غذا را از محل های مختلف جمع آوری می کردند و به محل سکونت خود می بردند. این نیاز باعث شد که اولین انواعبسته بندی نظیر کدوهای خشک شده، صدف ها، برگها، پوست حیوانات و دیگر مواد طبیعی مورد استفاده قرار بگیرند.

برای انتقال آب، شیر، ماست، روغن یا دوغ از پوست حیوانات  استفاده می شد. از شاخ حیوانات برای حمل و نقل و ذخیره غذا و محصولات کشاورزی استفاده کردند (هنوز در مناطق استوایی از بامبو برای ذخیره سازی مواد غذایی استفاده می شود).

در سال ۱۰۳۵ بعد از میلاد گفته شده که فردی بنام انصاری خراسانی سفری به مصر داشته و در آنجا مشاهده نموده که فروشندگان سبزیجات ، چاشنی ها را در کاغذی می پیچند و بفروش می رسانند می گویند این قدیمی ترین سند در بسته بندی مواد غذایی است.

در دوره  پیش از  صنعتی شدن جوامع نیز،  بسته بندی مواد و محصولات برای مدت های طولانی مورد استفاده قرار داده می شده است و از این روش برای نگهداری مواد و محصولات غذایی در  خانه  یا  حمل و نقل آنها از مزرعه یا محل تولید به  مغازه ها یا بازار های محلی استفاده می شده است . نمونه ای از این موارد بسته بندی غلات و آرد در کیسه یا ظرف های و جعبه های چوبی  و یا بسته بندی مواد روغنی در شیشه ها بوده است.منشا بسته بندی و کنسرو های مدرن روش های اولیه بسته بندی شامل استفاده از کاغذ موم ، چرم ، پوست و یاچوب پنبه بوده اند.

تاریخچه بسته بندی – ظهور انقلاب صنعتی

ظهور انقلاب صنعتی به راستی تحول اساسی در نظام تولید کالایی ایجاد کرد. انقلاب صنعتی، جهان را با فوران کالاهای گوناگون صنعتی روبرو کرد. تنوع کالاها و رقابت فشرده میان تولید کنندگان و بازرگانان به تدریج هنر را نیز علاوه بر علوم دیگر وارد مجموعه سیستم بسته بندی کرد. با پیشرفت بیشتر، علوم دیگری نظیر روانشناسی فردی، اجتماعی به این مجموعه اضافه شد. توسعه بسته بندی سبب مستقل شدن این صنعت از مجموعه صنایع دیگر شد و رقابت و نیاز سبب گردید که صنایع بسته بندی سهمی قابل توجه از بودجه های شرکتهای تولیدی را به خود اختصاص دهد. امروزه صنایع بسته بندی تبدیل به یک تکنولوژی قدرتمند شده است.

مواد مورد استفاده برای بسته بندی

امروزه در بسته بندی موادغذایی از مواد مختلف استفاده می شود.

•      چوب: مانند جعبه ها

•      فلز : فلزات سخت مانند قوطی و بشکه – فلزات انعطاف پذیر از قبیل آلومینیوم و قلع

•      شیشه : مانند شیشه های دهانه گشاد و بطری،

•      کاغذی :پاکت های انعطاف پذیر،، کارتن های سخت کاغذی

•      پلاستیک : نیمه سخت و سخت به شکل ظرف ها و بطری ها و فیلم ها

•      منسوجات : مانند پارچه ها و گونی ها

•      چندلایه ها که از ترکیب کاغذ، پلاستیک و فویل ساخته می شوند.

•      این بسته ها در بسیاری موارد باید در مقابل فرآیندهایی از قبیل استرلیزاسیون، انجماد و ذوب کردن مواد غذایی منجمد و حتی طباخی نهایی مقاوم باشند.

تاریخچه بسته بندی چوبی

 

از دیر باز از تنه درختان استفاده میشد ولی بصورت شکل کنونی از زمان فرعون که مرده ها را در تابوت چوبی قرار داده و برای هدیه دادن از جعبه چوبی استفاده می کردن آغاز گردید.

بشکه های چوبی بنا به روایتی۷۹  سال قبل از میلاد مسیح تولید شدند.

 

تاریخچه بسته بندی فلزی

نیاز به بسته بندی بهتر و مقاوم تر منجر به پیدایش و توسعه ظروف فلزی گردید. تاریخ ساخت ظروف فلزی به ۲۳ سال قبل از میلاد مسیح نسبت داده می شود. فلز قلع در حدود سال ۱۲۴۰میلادی در شهر بوهیما توسط یک کارگر انگلیسی کشف گردید. تاریخ کشف و ساخت آهن سفید به سالهای بین۱۵۷۵ میلادی یعنی از زمانی که قلع به آلمان صادر گردید،برمی گردد.

در سال ۱۶۶۵ میلادی در انگلیس کوشش شد تا آهن سفید ساخته شود، تا اینکه بالاخره در سالهای بین ۱۷۲۰ و ۱۷۳۰ میلادی توانستند توفیق در این امر حاصل نمایند.

هنبوردی در انگلستان برای اولین بار توانست آهن سفید را به طور تجارتی با موفقیت تهیه نماید، او شمش های گداخته را بوسیله غلطک بصورت صفحات نازکتری در آورد. در اوایل قرن هجدهم در حدود سال ۱۷۱۴ ساخت آهن سفید در فرانسه شروع گردید.

در سال ۱۸۰۴ میلادی نیکلا اپرت( Father of Canning) بطور تجربی برای نگهداری مواد غذایی به روشهای خشک کردن، دودی کردن و بسته بندی مواد غذایی در قوطی فلزی دست یافت؛ سپس از این روش در صنعت کمپوت و کنسرو سازی استفاده گردید که بنام اپرتیزاسیون معروف شد. در سال ۱۸۱۰ میلادی پیتر ساخت قوطی فلزی از جنس فولاد با پوشش یک لایه قلع(tin can ) را توصیه کرد.

درسال ۱۸۲۳ قوطی حلبی با سوراخی در بالای آن که canister نامیده میشد به بازار آمد. caning یا کنسرواسیون غذا با استفاده از گرما در قوطی حلبی یا شیشه از کلمه can گرفته شده است.

برای مدت طولانی قوطی های کنسرو با دست ساخته می شد. از اوایل قرن بیستم، قوطی های فلزی که شکلی بهداشتی داشت رواج یافت و این امکان به وجود آمد که بتوان از تجهیزات سریع تری برای ساخت، پر کردن و بستن درب قوطی های فلزی استفاده نمود.

تولید قوطی کنسرو از ورق قلع‌اندود در ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۰۹ شمسی توسط شخصی به نام درخشان صورت گرفت. او که از مهاجران ساکن شوروی بود پس از انقلاب اکتبر به ایران بازگشت و چون تحصیل‌کرده مدرسه آشپزی مسکو بود با استفاده از تجارب خود، اولین کارگاه ابتدایی قوطی‌سازی در ایران را راه انداخت. او با استفاده از پیت‌های خالی بنزین شرکت نفت و مسطح کردن آن‌ها با دست، ورق به‌دست آمده را از داخل قلع مذاب عبور داده و از آن‌ها قوطی می‌‌ساخت..

برای جلوگیری از ضایعات و افزایش زمان ماندگاری محصولات کشاورزی در سال ۱۳۱۲-۱۳۱۱ از قوطی فلزی برای نگهداری نخود سبز وغیره بهره گرفتند.

در سال ۱۳۳۰ اولین قوطی فلزی جهت بسته بندی روغن نباتی جامد بوسیله دستگاه مدرن ساخته شد.در سال ۱۳۳۶ شمسی ورق لاک اندود و قوطی آماده از خارج وارد ایران شد و در سال ۱۳۴۴ لاک‌زنی اتوماتیک امروزی در ایران برای نخستین بار نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

امروزه ظروف فلزی به عنوان بخشی از بسته بندی مواد خوراکی در اشکال مختلف با زندگی روزمره مردم عجین بوده و تمام افراد جامعه در اکثر مصارف روزانه خود با یک یا چند شکل مختلف آن روبرو می باشند.

بسته بندی فلزی اشکال مختلف دارد مانند قوطی کنسرو٬ قوطی نوشابه٬ قوطی آئروسل٬ تیوپ آلومینیومی٬ اسپری ها٬ قوطی های رنگ٬ محصولات پزشکی٬ بسته بندی مواد شیمیایی٬ قوطی های روغنهای غذایی و صنعتی٬ بشکه ها٬ گالن ها و… که ورقهای فولادی و ورقهای آلومینیومی عمده ترین مواد اولیه این صنعت می باشد.

تاریخچه بسته بندی فلزی- پیدایش آلومینیوم

در سال ۱۹۵۸ قوطی آلومینیومی برای اولین بار تولید شد. تولید این قوطی بعلت داشتن مزایایی شامل فراوانی این فلز بعنوان منبع طبیعی ،حمل و نقل آسان و مقاومت نسبتا بالا در مقابل تغیرات شیمیایی، بسرعت توسعه یافت.

وزن مخصوص آلومینیوم ۷/۲ گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد که اگر به صورت ذوب شده باشد، می توان به صورت فویل و نوار باریک شکل بگیرد. ضخامت آلومینیوم به صورت فویل ۲۰-۷ میکرومتر و به صورت نوار ۲۱-۳۵۰ میکرومتر است اما اغلب در بسته بندی نمودن مواد غذایی از فویل آلومینیومی به ضخامت ۱۲-۷ میکرومتر استفاده می شود.

درسال۱۹۹۸ در جهان، ۴۰ درصد کل مواد غذایی توسط آلومینیوم بسته بندی می شده است. تقریبا ۱۵ میلیارد قوطی آلومینیومی مخصوص نوشابه در همین سال تولید شده است. ضمناً بطور متوسط ۴۰ درصد از کل بسته بندی نوشابه های مصرفی را قوطی های آلومینیومی تشکیل می دهند.

 

تاریخچه بسته بندی کاغذی و مقوایی

تاریخچه و سیر تکاملی بسته بندی با مقوا و کاغذ به تاریخچه ساخت کاغذ برمی گردد، اگرچه چوب و محصولات فرعی دیگر آن از دیر باز در خدمت بشر بوده، ولی بسته بندی به صورت مقوایی و کاغذی پس از پیدایش کاغذ به وجود آمد و روند تکمیلی خود را تاکنون به سرعت طی نموده است.

اولین بار در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، مصریان قدیم که در آن زمان یکی از مراکز مهم بشری محسوب می شدند، برای نوشتن از پاپیروس (Papyrus) استفاده می کردند. نخستین کارخانه کاغذ سازی در قرن ششم توسط چینی ها در سمرقند ایجاد شد سپس این هنر به اعراب آموخته شد و اعراب نیز با آموزش این هنرکارخانه ای در بغداد تأسیس کردند

نخستین کارخانه کاغذ اروپا در اسپانیا به وجود آمد. اسپانیایی ها برای تولید خمیر از آسیاب های آبی استفاده نمودند .بعد ها این هنر وارد کشورهایی دیگر نظیر فرانسه و هلند شد.

در ایران بعد از کارخانه سمرقند که توسط چینی ها اداره می شد، اولین کارخانه کاغذ سازی در سال ۱۳۲۸ در کهریزگ احداث شد که کاغذ های باطله را برای تولید کاغذ و مقوا استفاده می کرد، بعد از آن تعدادی واحد تولیدی دیگر در سایر نقاط ایران به وجود آمد.

اولین کارخانه مدرن ایران در سال ۱۳۴۹ در «هفت تپه خوزستان» برای تولید کاغذ های تحریر با استفاده از تفاله نیشکر (baggasse) احداث شد. متعاقب آن کارخانه چوب و کاغذ ایران (چوکا) با استفاده از خمیر های وارداتی و خمیر های داخلی، کاغذ های بسته بندی را تولید نمود

تاریخچه بسته بندی شیشه ای

 

یکی از قدیمیترین ظروف بسته بندی مخصوصا” در مورد مواد غذایی ظروف شیشه ای می باشد اعتقاد بر این است که شیشه گری نوعی از صنعت کوزه گری بوده و قدمت آن به ۷۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد پیش از اواخر قرن نوزدهم، آب معدنی، سس، ترشی، مربا، و محصولات دیگر برای فروش در ظرف های شیشه ای بسته بندی می شدند. بطری هنوز با روشی به نسبت عقب مانده تولید می شد. بطری هایی که به روش باد کردن در قالب، در این دوره تولید می شدند شکل متناسبی نداشته واز اشکال عجیب و غریبی برخوردار بودند . اما در طول قرون گذشته، تولید بطری به تدریج رو به اصلاح گذاشت. با ساخت و تولید انبوه بطری و تنوع در ابعاد و حجم آن بشر کنونی توانسته است در بسته بندی ها ظروف شیشه ای را یک امر مهم به حساب آورد و تا حدودی نقش آن را آشکار سازد.

امروزه بیش از صدها نوع از اجناس و مواد در بسته های شیشه ای بسته بندی می شوند و با کیفیت برتر به بازار فروش عرضه می شوند. البته باید متذکر شد که علم شیشه و شیه گری در ایران نیز از زمان های قبل بوده و هم اکنون نیز رو به رشد است.

استفاده از شیشه برای امور بسته بندی بعد از جنگ جهانی دوم همواره سیر صعودی داشته است. چرا که شیوه های تولید سریع و پیوسته تولید بطری ها و پرکردن آنها به تولیدکنندگان این امکان را داده که از پس تقاضاها برآیند و قیمت آنها را پایین نگه دارند. در حال حاضر ۸۵ درصد از کارخانه های نوشابه سازی از بطری شیشه ای و ۱۵ درصد از کنسروهای تولید شده در جار شیشه ای بسته بندی می شوند. جار شیشه ای مانند قوطی فلزی کاملا غیر قابل نفوذ به اکسیژن، رطوبت و غیره است، شایان ذکر است که خوردگی در جار شیشه ای به ندرت ایجاد می شود.

از اوایل قرن نوزدهم تا دهه ۱۹۶۰ بطری های شیشه ای بازار محصولات مایع را در اختیار گرفتند. یک ماشین مدرن به عنوان نمونه روزانه ۲۰ هزار بطری در روز تولید می کند. زمانی که سایربسته بندی ها نظیر فلزات و پلاستیک در دهه ۱۹۷۰ عمومیت پیدا کردند با توجه به وزن، شکنندگی و قیمت شیشه در مقایسه با محصولات فلزی و پلاستیکی ، بازار بسته بندی شیشه ای کم رونق گردید. بسته بندی شیشه ای عمدتا در مورد نوشیدنی ها، آب میوه ها ،ادویه و غذای کودک استفاده می شود

تاریخچه بسته بندی منسوج

 

برای بسته بندی مواد غذایی (مثلا میوه و سبزیجات) منسوجات توری همان چیزی است که هم ویژگی دیده شدن و هم دوام را برآورده می کند. در نگهداری و جابجایی گوشتهای یخ زده ازتوریهای کشدار استفاده می کنند.

تاریخچه بسته بندی پلاستیکی

 

توسعه صنعت پلاستیک به سال ۱۸۴۳ برمی گردد، وقتی دکتر Montgomeri جراح آفریقایی گزارش داد که می توان با استفاده از ماده اولیه کائوچو دسته خوبی برای چاقو ساخت. بعد از آن جوهردان و توپ بیلیارد نیز تهیه گردید.

در رابطه با صنعت بسته بندی با اختراع پلی اتیلن پیشرفت غیر منتظره ای در انگستان رخ داد. در دسامبر ۱۹۳۵ شیمی دان های انگلستان به ماده جدیدی به نام اتیلن دست یافتند که خواص عایق حرارتی خوبی داشت.

بعد از جنگ جهانی دوم ، استفاده از مواد پلاستیکی بطور معمول در صنایع بسته بندی رواج پیدا کرد و امروزه کاربرد آنها در این امر از نظر میزان مصرف در درجه ی اول اهمیت قرار دارد .

با ظهور پلاستیک به عنوان یک پوشش بسته بندی با ارزش (اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰) این ماده جانشین کاغذ شد. اخیراً مدافعان محیط زیست تبلیغات گسترده ای را آغاز کرده اند که پلاستیک از نظر زیست محیطی محصول نامناسبی است.

نایلون در فرآورده های گوشتی انواع سوسیس، کالباس کاربرد وسیعی دارد همین طور پلی آمید همراه با پلی اتیلن در بسته بندی های تحت خلاء گوشت تازه و پنیر استفاده وسیعی دارد.

 

استفاده از مواد جدید در بسته بندی

ریحان

 

استفاده از خاصیت میکرب کش سبزیجات برای تولید بسته بندی‌ها و پوشش‌های مواد غذایی از دیر باز در کشور هایى مثل ژاپن رواج داشته است . استفاده از ریحان جدید ترین آنهاست.

دانشمندان اسپانیایی موفق شده اند با استفاده از سبزی ریحان، نوعی ورقه نازک پلاستیکی برای بسته بندی گوشت ، پنیر و دیگرمواد غذایی تولید کنند. مواد ضد باکتریایی ریحان برای مقابله با آلودگی مواد غذایی مفید بوده و تاریخ مصرف مواد غذایی را طولانی تر میکند.

محققان اسپانیایی با یک اقدام ابتکاری، پلیمرهای تازه ای تولید کرده اند که مولکول‌های آنها از ترکیب مولکول‌های سبزی ریحان و مولکول‌های مواد شیمیایی پلاستیکی درست شده است.زمانی که از این ورقه‌ها برای بسته‌بندی مواد غذایی استفاده می‌شود، ذرات آب درون ماده غذایی ، مولکول‌های ضد باکتری ریحان را به خود جذب می‌کند و موجب می شود ماده غذایی از وجود باکتریها عاری شود.

کاربرد فناوری نانو در صنایع غذایی

فناوری نانو، توانایی اثر گذاری در بسیاری از زمینه های صنایع غذایی را دارد. این علم و فناوری جدید می تواند نقاط ضعف صنعت بسته بندی را بر طرف کند. به عنوان مثال فیلم هایی با ساختارهای نانویی و نیز با افزودن برخی مواد در ساخت آنها، به تولید بسته بندی هایی ختم می شود که می تواند از تهاجم عوامل بیماری زا و میکروب ها ودیگر میکروارگانیزم هایی که بهداشت و سلامت غذا را به خطر می اندازد، جلوگیری کنند.

همچنین نانو حسگرهای به کار رفته در بسته بندی مواد غذایی، می تواند برای نمایش کیفیت مواد غذایی بسته بندی شده و اعلام وضعیت سلامت آن به کار رود. به طور خلاصه حوزه های مختلف کاربردی فناوری نانو در غذا و صنایع غذایی را می توان به شش دسته نگهداری غذا، بهبود طعم و رنگ، سلامت غذا، بسته بندی، تولید غذا و فرآیندهای غذایی تقسیم کرد.

امروزه بسته بندی و پالایش مواد غذایی یکی از عمده ترین زمینه هایی است که به صورت ((هوشمند )) در امده اند واین بدان معنا است که این بسته ها به شرایط محیطی واکنش نشان می دهند ، یا در صورت خراب و سوراخ شدن خود را تعمیر و ترمیم می کنند و یا حتی مصرف کننده را نسبت به وجود الودگی و یا حضور عوامل بیماریزا در بسته ، اگاه می سازند .در حال حاضر پژوهشگران هلندی در زمینه بسته بندی های هوشمند یک گام به جلو برداشته اند . انها بسته بندی هایی را طراحی کرده اند که به محض شروع فساد در ماده غذایی داخل بسته ، از خود ماده نگهدارنده ازاد می کند.

 

بازاریابی وطراحی بسته بندی

مقدمه

به طور کلى در بسته بندى محصولات دو جنبه عمده زیر مورد توجه قرار مى گیرد:

      کاربردى بودن

      جذابیت

جنبه کاربردى بسته بندى، ناظر بر ویژگى هایى مثل حفاظت از محصول، سهولت استفاده از محصول و سهولت جابه جایى محصول است. جذابیت بسته بندى بر زیبایى شکل و رنگ و نوشتار آن جهت عرضه و بازاریابی دلالت مى کند.

بسته بندی نقش بسیار مهمی در استرات‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژی بازاریابی شرکتها  در دنیای کسب و کار امروز دارد. یک بسته بندی جذاب شانس انتخاب محصول توسط مشتریان را افزایش می دهد. از طرف دیگر بسته بندی به  حفاظت  بهتر  محصول کمک نموده و از این رو سبب کاهش در هزینه های جانبی شرکتها می گردد. در بعضی کسب و کارها آنقدربسته بندی حائز اهمیت بوده که حتی هزینه بسته بندی بعضی محصولات بدلیل اهمیت آن از هزینه خود محصول بیشتر می باشد.

طبق آمارها بیش از ۷۰ درصد تصمیم گیری خریداران برای خرید یک کالا بر اساس برقراری ارتباط مناسب با طرح و نمای بسته بندی کالا شکل میگیرد. دهها کالای مشابه در یک فروشگاه وجود دارد که در حال رقابت با یکدیگر برای جلب نظر خریداران هستند . زمانیکه خریداران قبل از خرید در رابطه با محصولی که می خواهند بخرند فکر نکرده باشند. می توانند در موقع خرید به آنچه که می خواهند دست یابند که در این رابطه بسته بندی نقش مهمی در انتخاب کالا خواهد داشت.

بر اساس نتایج آماری یک کالا کمتر از ۳ ثانیه برای جلب نظر خریدار در بین کالاهای مشابه و رقبایش فرصت دارد و این موضوع لزوما ربطی به سادگی یا پر زرق و برق بودن یک طرح و بسته بندی ندارد بلکه یک طرح باید به وضوح بیانگر مزیتها و اعتبار کالا و ایجاد کننده حس اطمینان در خریدار و پاسخگوی نیاز او باشد.

ویژگی های بسته بندی مطلوب

بسته بندی به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازاریابی شناخته می شود و شرکت ها و دولت ها برای افزایش توان رقابتی  خود در بازارهای داخلی و خارجی از آن سود می برند. امروزه از بسته بندی فقط برای محافظت از کالا استفاده نمی شود، بلکه برای آن نقش ها و مسوولیت های زیادی قائلند از جمله این که :

      به خریدار اطلاعات دهد.

      باید مشتری را جلب کند.

      جذابیت داشته باشد.

      شخصیت و شأن مشتری را حفظ کند و به مصرف کننده احترام بگذارد.

      فرهنگ و ارزش ها را در کشور هدف در نظر داشته باشد و از فرهنگی استفاده کند که برای مردم لذت بخش است.

      نوع و جنس مواد اولیه از نظر بهداشتی و ایمنی مناسب انتخاب شود و سلامتی در مورد مصرف را تضمین کند.

      نباید هزینه بسته بندی آنقدر زیاد باشد که بهای فروش کالا را نسبت به کالاهای مشابه غیر قابل رقابت کند،

      باید طوری طراحی شود که دسترسی به کالا راحت و به راحتی قابل حمل باشد،

      به خود کالا لطمه نزند و مطابق با استانداردها، مقررات بازار و کشور مورد نظر باشد.

      مواد مصرفی، قابل بازیافت باشد.

بسته بندی موفق

نقش بسته بندی در موفقیت فروش بر هیچ کس پوشیده نیست و بسته بندی خوب میتواند موجب افزایش تحرک مدیران شده و سود زیادی را نصیب واحد تولیدی نماید در تعریف بسته بندیدیدیم که نقش بسته بندی رساندن پیام کالای بسته بندی شده به مصرف کننده است در عین حال بسته بندی موجب افزایش طول عمر محتوی خود شده وجاذبه های تبلیغاتی در رابطه با مصرف کننده و به ویژه در مقابل کالاهای رقیب به وجود می آورد

به طور کلی زمانی بسته بندی را میتوان موفق دانست که جاذبه های ذیل را دارا باشد:

      ۱-جاذبه کلام

      ۲- جاذبه طراحی

      ۳- جاذبه حفظ ونگهداری محتوی

      ۴- جاذبه کمیت و کیفیت مناسب

      ۵- جاذبه تبلیغات

      ۶- جاذبه قیمت

جاذبه کلام

استفاده از نام مناسب می تواند یک هویت درازمدت را به وجود آورد.دکتر توماس دوپونت در ۱۹۸۴ با تحقیقات خود نشان داده که هر چه نام ساده تر و محکم تر باشد نفوذ آن به درون ذهن بیشتر بوده مدت بیشتری در ذهن مصرف کننده باقی می ماند.

انتخاب نام مناسب و مطلوب برای یک کالا به ویژه برای کالاهای مصرفی یکی از مسئولیت های خطیر مدیران را تشکیل می دهد زیرا مردم ترجیح می دهند کالاهایی را که نام آشنا دارند خریداری کنند.

اگر در یک واحد تولیدی چند نوع کالا تولید می شود بهتر است کلیه این کالاها طی یک نام به بازار عرضه شوند و بر روی همین یک نام فعالیت تبلیغاتی انجام شود .

در انتخاب نام توصیه می شود موارد ذیل رعایت شود:

۱ – نام باید تلفظ آن راحت بوده و آهنگ خوب و دلنشینی داشته باشد.

هر گاه نام ،طنین خوش آهنگی داشته و اصولا گوش نواز باشد سریعتر به خاطر سپرده می شود استفاده از حروفی نظیر ق، غ، خ، گ، در نام موجب سختی تلفظ و استفاده از حروف ساده ای نظیر ل، ی، ن، و نظایر آن موجب خوش آهنگ نمودن نام کالا می گردند

تعداد سیلابها نیز در گوش نوازی نام کالا موثرند و توصیه میشود تعداد سیلابها کم (ترجیحا دو سیلابی) انتخاب شوند تا نام کالا بهتر و زیباتر بوده و در ذهن زودتر نفوذ کرده و بیشتر باقی بماند.

۲ – باید بتوان برای نام طرح گرافیکی مناسبی تهیه کرد.

هر قدر نام یک کالا از نظر فرم و طرح گرافیکی زیباتر و جذاب تر باشد درافزایش جذابیت کالا موثر بوده وچشم نوازی کالا را بیشتر می کند برای کالاهای صادراتی باید بتوان یک طرح گرافیکی لاتین مناسب تهیه نمود یک اصل مهم در نام کالا این است که در عین داشتن شرایط لازم خوانا باشد و طرح های گرافیکی نباید موجب مشکل خواندن نام شوند.

۳ – نام کالا باید خواص و مزایای کالا را تداعی نماید.

اگر نام کالابتواند معرف خواص و مزایای کالا باشد جنبه تبلیغی خوبی را برای کالا به وجود می آورد مثلا انتخاب نام کام یا شیرین عسل برای شکلات و بیسکویت، نام های مناسبی است زیرا زمانی که مصرف کننده نیازی را احساس می کند بلافاصله در ذهنش نام کالا که تداعی آن نیاز را دارد نقش خواهد بست.

البته باید توجه داشت که مفاهیم کلمات در میان مردم نواحی و طبقات مختلف یکسان نمی باشد بنابراین باید قبل از انتخاب نام ،فرهنگ مردم و طبقه مصرف کننده کالا مورد توجه و شناسایی قرار گیرد.

۴ – برای نام بتوان شعار تبلیغاتی مناسبی تهیه کرد.

شعار تبلیغاتی می تواند موجب معروف شدن کالا شود و فعالیت های تبلیغاتی بر روی کالا بهتر و جذاب تر انجام شود .

      یک و یک محصول درجه یک

      از مزرعه تا سفره شعار شرکت صنایع شیر تهران

      با لذت برانید شعار BMW

      فقط انجامش بده (JUST DO IT) از NIKE

      کوتاه بودن،دلنشین بودن، یکتا بودن و عدم شباهت به شعار های دیگران بهترین پارامترهای یک شعار تبلیغاتی خوب است

در مواردی دیده می شود کالاهایی در بازار وجود دارند که نام مناسبی با توجه به موارد فوق الذکر برای آن ها انتخاب نشده است اما از فروش خوبی برخوردار بوده و مردم از خرید این کالا استقبال می کنند که در صورت ریشه یابی درمی یابیم مواردی نظیر قیمت مناسب، کیفیت خوب، شبکه توزیع و… موجب محبوبیت نام و کالای مذکور شده است و بدیهی است که چنانچه نام مناسبی برای این کالاها انتخاب می شد این محبوبیت بیشتر می گردید.

جاذبه طراحی

 

امروزه از مهم ترین فاکتورهای فروش و موفقیت در بازار تجاری توجه به هنر طراحی بسته بندی است. اهمیت این شاخه از هنر گرافیک تا جایی است که در برخی از کشورها که تولیدکننده نیستند، تنها یک طراحی خوب بسته بندی برای کالایی وارداتی، نام آن کشور را در زمره تولیدکنندگان آن کالا و در نهایت صادرات آن قرار می دهد.

طراحی گرافیکی بسته های محصولات بی شک یکی از مهم ترین و مشکل ترین گرایش های گرافیک به شمار می آید

طرح  های بسته بندی(که مطمئنا یک کار گروهی است !) در معرض دید و قضاوت هزاران مصرف کننده و یا کارشناس شرکت تولید کننده قرار خواهد گرفت و ظرافت طرح و منحصر به فرد بودن آن بسته ،تنها چیزی است که نگاه آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

طراحی بسته بندی یکی از مهم ترین زیرشاخه های هنر تبلیغات است و نقش ارزنده ای را در جریان اقتصادی جوامع بازی می کند. باید تأکید شود که صادرات کالاها بیش از آنکه به کیفیت محصول وابسته باشد در گرو طراحی خوب بسته بندی و مورد پسند خریدار است.

طراحی لوگوی مناسب و متناسب با موضوع تولیدات، بر اساس معیار های بین المللی و عاری از هرگونه کپی برداری واستفاده از فونت های خاص به گونه ای که ماهیت محصول را مشخص کند نیز جهت درج در روی بسته بسیار مهم است. طراح باید ابتدا تمام اطلاعات لازم درباره محصول، بازار، رقبا و کارفرما و … را به دست آورد. این اطلاعات شامل بودجه، زمان لازم براى انجام و اتمام کار و موضوعات فنى و مقررات قانونى و اهداف طراحى و استراتژى بازاریابى و خصوصیات برجسته محصول است که آن را از بقیه متمایز مى کند. طراح با مطالعه نشریات و گزارشهاى تخصصى و پرس و جو، از خرده فروشى ها و … به جمع آورى و تحقیق مى پردازد.

      طراح بسته بندى باید با توجه به توان اقتصادى مصرف کنندگان، بسته بندى را طراحى کند و توان تحلیل دقیق خصوصیات فرهنگى کشورها و بازارهاى خرد و کلان را داشته باشد. وى علاوه بر اینکه باید گرافیست متبحری باشد در مورد تکنولوژى تولید و مواد مورد استفاده در صنعت بسته بندى نیز آگاهى کامل داشته باشد زیرا این آگاهى باعث ارائه طرح هاى عملى و اقتصادى و ابتکارى خواهد شد.

طرح زیبا نگاه ها را به خود جلب و بی اراده دست ها را به سوی خود میکشد و رمز این موفقیت در هماهنگی وهمکاری مستمر هنرمندان و تولیدکنندگان است .

طرح زیبا نگاه ها را به خود جلب و بی اراده دست ها را به سوی خود میکشد و رمز این موفقیت در هماهنگی وهمکاری مستمر هنرمندان و تولیدکنندگان است .

۱-طرح باید به گونه ای باشد که نگاه را به سوی خود جلب وبسته را در میان سایر بسته ها شاخص نماید.

۲-طرح بسته باید مبین خواص و مزایای محتوی خود باشد. به طور مثال استفاده از زمینه های سفید و آبی در طرح بسته بندی فرآورده های لبنی که تداعی بهداشتی بودن محصول را می نماید.

۳-طرح بسته علاوه بر تداعی محتوی و زیبایی در کنار بقیه بسته ها باید بتواند طرح جالبی بسازد (به عبارت دیگر بسته ها در قفسه مجموعا طرح زیبا و چشم نوازی را به وجود آورند).

۴-در بین رنگهای مورد استفاده در طرح تضاد کافی وجود داشته باشد و از به کار بردن رنگهایی که طول موج نزدیک دارند و موجب ایجاد پدیده خفگی طرح ، می شوند اجتناب شود.

۵-طرح در حد امکان ساده بوده و از شلوغی طرح اجتناب شود.

برای ایجاد یک طرح خوب باید استفاده مناسبی از رنگها داشته باشیم تا جلوه بصری طرح زیاد شده و رغبت مصرف کننده و تحریک و کشش برای خرید در وی افزایش یابد.

قدرت کشش و جذب نگاه افراد در مورد رنگهای مختلف متفاوت است و این کشش از شدید به ضعیف برای رنگهای مختلف عبارتست از:

نارنجی،قرمز مایل به نارنجی،زرد مایل به نارنجی،قرمز،آبی سیاه،سبز،زرد،بنفش و خاکستری

استفاده از رنگها در بسته بندی مواد غذایی

 

      کودکان رنگهای شاد و بزرگسالان رنگهای ترکیبی را دوست دارند

 

      رنگ آبی حالت خلوص و پاکی  و نوعی آرامش داشته و در کنار رنگ سفید القا کننده پاکی و بهداشت است بنابراین در مواد غذایی  که جنبه بهداشت مهم است نظیر شیر و فراورده های لبنی کاربرد دارد

      رنگ قرمز رنگ شاد است و سریع به چشم می آید بهمین منظور در بسته بندی غذای کودکان مثل شکلات کاربرد دارد

      رنگ زرد بویژه زرد نارنجی که نگاه ها را سریع به سمت خود جلب می کند در محصولات غذایی کودکان مانند شکلات و بیسکویت و رنگ زرد طلایی که جنبه تجملی بودن محصول را افزایش می دهد برای شکلات های گرانقیمت  کاربرد دارد

      رنگ سبز نشانه امید ،حیات و زندگی است و در بسته بندی بذرها استفاده می شود

      رنگ بنفش حالتی جادویی و سحرانگیز داشته که مورد توجه کودکان و بزرگسالان است

      رنگ نارنجی احساس پاکی ، شادی و زنده بودن را تداعی می کند و کاربرد گسترده ای در بسته بندی لبنی و محصولات ویژه کودکان دارد

      رنگ سیاه نشانه متانت، گوشه گیری و غم است اگر بعنوان زمینه استفاده شود درخشندگی رنگهای دیگر را بیشتر می کند بیشتر برای عناوین کالاها استفاده می شود

با توجه به اهمیت روانشناسی طراحی بویژه زمانی که محصول برای صادرات تهیه می شود آشنایی با آداب و سنن و فرهنگ دیگر کشورها حائز اهمیت است .مثلا در چین رنگ سفید نشانه صبحگاه و ببر و اژدها نشانه قدرت است.

موارد فوق اهمیت فوق العاده طراحی بسته بندی به عنوان مهمترین ابزار برای حضور موفق در بازار را خاطر نشان میسازد و باید توجه داشت که اگر کالا به منظور عرضه در بازارهای خارجی و صادرات تولید میگردد , تعداد رقبا از دهها به صدها تغییر مییابد وطراحی بسته بندی کالا باید توان رقابتی لازم برای صادرات را داشته باشد.

جاذبه حفظ و نگهداری

در حال حاضر برای کلیه فرآورده های غذایی یک طول عمر مناسب وجود دارد که این مدت ماندگاری در استانداردهای مربوط به هر محصول آمده است. بدیهی است از مهمترین وظایف پوششبسته بندی حفظ و نگهداری ماده غذایی طی این مدت می باشد و از طرفی هر قدر بسته دارای جاذبه حفظ و نگهداری مناسبی باشد این جنبه حفاظتی خود پشتوانه جنبه ارتباطی و تبلیغی بسته نیزتلقی می گردد.

جاذبه کمیت وکیفیت مناسب

اگر سه جاذبه فوق در یک محصول بسته بندی شده وجود داشته باشد اما محصول تولیدی به لحاظ کمیت و کیفیت ویژگی لازم را نداشته باشد طبیعی است موفقیت مطلوب در فروش حاصل نخواهد شد ودلیل آن این است که خریدار با توجه به پولی که بابت خرید محصول می پردازد و با توجه به بازار رقابت و محصولات مشابه موجود در بازار توقع دریافت محصولی با کیفیت و کمیت مناسب دارد.

جاذبه تبلیغات

با توجه به بازار رقابت نیاز است که پیام شرکت تولید کننده به صورت مستقیم و در قالب تبلیغات  برای مشتری و خریدار ارسال شود و این هنر تبلیغات است که با انجام آن ایجاد جذبه برای محصولات تولیدی بیشتر می شود. به عبارت دیگر هر گاه مشتری به دلیل قرار گرفتن در فضای تبلیغاتی سابقه ذهنی بیشتری از محصولی پیدا کند     طرح آن محصول ،مشتری را بیشتر برمی انگیزد و شکل و فرم آن بیشتر به دل می نشیند و ذوق وی را ارضاء می کند. گرایش مردم به خرید محصولاتی که فعالیت تبلیغاتی مناسبی روی آنها صورت گرفته و برای مصرف کننده سابقه ذهنی بر روی محصول وجود دارد خود بهترین دلیل ضرورت توجه به امر تبلیغات و توجه به این جاذبه در محصولات تولیدی می باشد.

جاذبه قیمت

یکی از فاکتورهای مهم در امر خرید محصول بسته بندی شده قیمت آن است به عبارت دیگر برای توده مردم و به ویژه طبقات کم درآمد جاذبه قیمت یک امر حیاتی در خرید محسوب می شود. به همین دلیل قبل از انتخاب نوع بسته باید طیف مصرف کننده محصول مشخص باشد و برای اقشار کم درآمد در حد امکان از بسته بندی ارزانتر استفاده گردد.

جاذبه قیمت در بازار رقابت ها آن قدر حائز اهمیت است که پاره ای از تولید کنندگان به عنوان یک استراتژی معتقدند جنس را باید آن قدر ارزان تهیه کرد که خریدار برای خرید آن احتیاج به فکر کردن هم نداشته باشد.البته در این امر نباید کیفیت فراموش شود.

بدین ترتیب مدیران به درک این موضوع پرداخته اند که بسته بندی می تواند به صورت دقیق باعث تمایز کالاهای مصرفی نسبتاً مشابه شود و در نهایت بقای تعدادی از مارک ها در بازار و عرضه کالاهای مختلف باعث شده است که خریداران در همان زمان خرید با استفاده از عناصر مستقیم به تمایز کالاهای مختلف بپردازند.

نتایج مشترک بیانگر این موضوع هستند که درک کافی در رابطه با تکنولوژی بسته بندی نقش مهمی را در تمایل و احتمال کلی مصرف کننده در زمینه خرید محصولات خاص ایفا می کند.

امروزه از آنجایی که بیشتر مردم در انتخاب نوع کالای خود به دلیل رقابت سخت شرکت های تولید کننده در نوعی سردرگمی نسبی به سر می برند و ممکن است توان ارزیابی محصولات در زمینه هایی مانند لوازم شوینده، آرایشی، غذایی و … به دلیل هم سطح بودن شرکت های تولید کننده اصلی دارا نیستند. اینجاست که یک ایده نو برای نمایش محصول شرکت خاصی گوی سبقت را از دیگران برده و در دوره زمانی مشخصی منجر به سود هنگفت از فروش محصول مورد نظر برای آن شرکت خواهد شد.

 

بسته بندی مواد غذایی

رشد روزافزون جمعیت ، توجه ویژه دولت ها در تامین و تولید بیشتر مواد غذایی مورد نیاز که امروزه تحت عنوان « امنیت غذایی » مطرح می شود را طلب می نماید .

درامنیت غذایی نیز توجه به بهداشت و پیشگیری از آلودگی مواد غذایی موضوعی است که بایستی توجه ویژه ای به آن صورت گیرد.

عوارض ناشی از آلودگی مواد غذایی

تعریف سازمان بهداشت جهانی از بیماری ناشی از غذا

بیماری هایی که ماهیت عفونی یا سمی دارند و عامل آن از راه غذای مصرفی وارد بدن می شود. هر فردی در معرض ابتلا به چنین بیماری هایی قرار دارد.

غذا به عنوان منبع تولید انرژی در بدن، اگر دچار آلودگی باشد، می تواند منشاء بیماری های مختلف و در رأس آنها بیماری های گوارشی و مسمومیت های غذایی در انسان باشد.

عوارض ناشی از غذا، یکی از شایع‌ ترین و شدید ترین مشکلات بهداشت عمومی در جهان امروز هستند، که بر زندگی انسان‌ها، بار سنگینی تحمیل کرده‌اند.این آلودگی ها معمولاً به دلیل تهیه ، نگهداری و حمل و نقل نامناسب ماده غذایی بروز می کند.

مسمومیت غذایی :عوارض ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده را اصطلاحا مسمومیت غذایی می نامند .

عوارض ناشی از آلودگی مواد غذایی بر اساس مکانیسم عمل به چهار گروه تقسیم می‌شود:

الف ـ عفونت‌های غذایی

ب ـ مسمومیت‌های غذایی

ج ـ عوارض حاصله از انگل‌ها

د ـ‌ عوارض حاصله از مواد افزودنی

عفونت های غذایی

عفونت های غذایی شامل بیماری های عفونی می شود که در اثر مصرف غذای آلوده به انسان انتقال می یابد و با عوارض گوارشی از قبیل استفراغ ، اسهال ، دردهای عضلات شکم و تشنجات عصبی همراه است. سالمونلا، کمپیلوباکتریوز، ویبریوز، کلی باسیلوز

به طور کلی در بین مواد غذایی گوشت ، فرآورده های گوشتی و تخم مرغ همیشه درصد آلودگی شان بیشتر از دیگر مواد غذایی است.

گوشت چرخ کرده بیشترین خطر انتقال عفونت غذایی را دارد.

مسمومیت های غذایی

به دوشکل مسمومیت های غذایی میکروبی و مسمومیت های قارچی دیده می شوند که در اثر سموم مترشحه از:

۱- باکتری ها مانند کلستریدیوم بوتولینوم ، اشریشیاکلی ، شیگلا، باسیلیوس سرئوس و استافیلوکوک پاتوژن

۲- در اثر سموم مترشحه از قارچها (کپک و مخمر) مانند آفلاتوکسین به وجود می آیند.

عوارض حاصله از انگل‌ها

عبارتند از بیماری‌هایی که توسط انگل‌هایی که در غذاهای مختلف وجود دارند، و از طریق لوله گوارش به انسان منتقل می‌گردند مانند توکسوپلاسموز، ژیاردیوز، تریشینوز تنیازیس و …

عوارض حاصله از مواد افزودنی

عوارضی که در اثر مواد افزودنی غیرمجاز و یا استفاده بیش از حد استاندارد مواد مجاز و یا در اثر باقیمانده‌های داروئی و سموم در برخی از مواد غذایی و یا در اثر آلودگی محیط زیست و اثرات آنها روی فرآورده‌های دامی و کشاورزی به وجود می‌‌آیند.

بیماری‌های ناشی از غذا، در سطح اجتماع، خانواده‌ها، سیستم مراقبت بهداشتی و اجتماعی و موسسات تجاری، علاوه بر ایجاد بیماری و حتی مرگ، هزینه بالایی نیز به کشورها تحمیل می نمایند.

در کشورهای صنعتی بیش از ۹۰% غذای مردم از طریق صنایع مربو طه در اختیار شا ن قرار می گیرد . که آلودگی آنها فاجعه آفرین است . ۵۰-۲۰ درصد از جهانگردان طی سفرهای خود دچار عوارض غذایی می شوند .

گزارشات بیان می دارند که در سال ۲۰۰۵ حدود ۱٫۸ میلیون نفر بر اثر بیماریهای اسهالی جان خود را از دست داده اند که بخش اعظمی از این مرگ و میرها به آلودگی غذا و آب آشامیدنی مربوط بوده است. لذا توجه به بهداشت مواد غذایی امری ضروری است.

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی عبارت است از کلیه موازینی که رعایت آنها در کلیه مراحل تولید، نگهداری و عرضه مواد غذایی ضروری است تا ماده غذایی سالم و با کیفیت بالای بهداشتی به دست مصرف کننده برسد.

حفاظت از مواد غذایی از زمان تولید تا هنگام مصرف امر بسیار مهمی است. عوامل بسیاری باعث از بین رفتن ارزش مواد غذایی می شوند که از مهمترین آنها می توان به فساد میکروبی، از دست دادن برخی خواص مهم مانند ویتامین و … اشاره کرد.

عواملی که باعث رشد میکروارگانیسمها در یک محصول بعد از تولید می شوند :

۱- سطح پایین بهداشت در فرآیند تولید

۲- تاخیر بین تولید و بسته بندی

۳- دمای نامناسب نگهداری (انبارش)

۴- نوع ماده بسته بندی

۵- حجم گاز آزاد شده درون بسته بندی

۶- نوع و ترکیبات گازهای درون بسته بندی

۷- درصد اکسیژن

بسته بندی مواد غذایی

ساده ترین روش برای محافظت از مواد غذایی بسته بندی آن است. معمولاً بسته بندی از مواد غذایی در مقابل نفوذ عوامل خارجی و همچنین حفظ خواص داخلی آن محافظت می نماید .

از سویی مواد غذایی دارای دو ویژگی اساسی می باشند:

الف ) فصلی بودن تولید

ب ) فساد پذیر بودن

این درحالی است که انسان ها به منظور رفع نیاز تغذیه ای و تداوم حیات خود ، احتیاج به مصرف مواد غذایی در طول سال دارند بدین لحاظ بسته بندی مواد غذایی از اهمیت خاصی برخوردار است.

امروزه روشهای مختلف بسته بندی به همراه روشهای نوین نگهداری موادغذایی نقش موثروکارآمدی درصنایع غذایی ایفامی کنند .

بنحویکه بسته بندی موادغذایی بصورت علمی وباتکنیکهای خاص خود انجام می گیرد وجزء صنایع پیشرفته محسوب شده که می توان به بسته بندی گروههای: نان وشیرینی ،فراوردههای لبنی ،فراورده های  گوشتی،موادغذایی منجمد،موادغذایی خشک،میوه  ،غلات،شکلات،قهوه و…. اشاره نمود .

 

هدف از بسته بندی مواد غذایی

درابتدا هدف بسته بندی نگهداری محصولات غذایی فصلی بوده اما با رشد جوامع این ضرورت احساس گردید تا محصولاتی که در یک منطقه خاصی تولید می شود جهت استفاده به منطقه دیگری انتقال یابد. و این هنر بسته بندی بود که امکان حفاظت و نگهداری محصول را در این پروسه انتقال از محلی به محل دیگر فراهم آورد.

اهداف اصلی از بسته بندی مواد غذایی

      مهم ترین هدفی که در بسته بندی محصولات غذایی مدنظر است افزایش طول عمر نگهداری محصول می باشد.

      محافظت ماده غذایی ازعوامل فساد درونی و بیرونی و اکسیده شدن

      حمل و نقل بهتر و آسانتر مواد غذائی

      بازاریابی بهتر

اهمیت بسته بندی مواد غذایی و نقش آن دربهداشت ، کاهش ضایعات ، جلب مشتری

تکنولوژی بسته بندی نه تنها توانست طول عمر ماده غذایی را افزایش دهد بلکه این امکان را به وجود آورد که در کشوری نظیر آمریکا ۴% مردم آن بتوانند با فعالیت خود نه تنها غذای همه مردم این کشور را تامین کنند بلکه مقادیر مشابهی از محصولات رابه خارج صادر نمایند.

بسته بندی و بهداشت مواد غذایی

یکی از راه های حفظ بهداشت مواد غذایی ، بسته بندی آنهاست ، زیرا بسته بندی علاوه بر جلوگیری از نفوذ میکروارگانیسم در مواد غذایی ، از ارتباط بی دلیل و دست کاری خریدار با مواد غذایی نیز جلوگیری می کند . لذا مناسب است به منظور جلوگیری از انتقال آلودگی از فرد به مواد غذایی ، از دست زدن فرد آلوده به ماده غذایی جلوگیری شود .

در برخی از فروشگاه ها ، همزمان علاوه بر مواد غذایی نظیر سبزیجات ( که برگ های آن می تواند به شدت آلوده باشد ) ، سایر مواد غذایی مانند گوشت ، مرغ و ماهی( که به شدت فسادپذیر هستند ) نیز به فروش می رسد ، لذا در چنین فروشگاه هایی بسته بندی مواد غذایی سریع فاسد شدنی ( نظیر گوشت ، مرغ و ماهی ) از آلودگی این مواد جلوگیری می نماید.

بسته بندی و ضایعات

محصولات کشاورزی و دامپروری که خسارت دیده، فاسد شده و یا کیفیت غیر قابل قبولی از نظر هر یک از خصوصیات حسی داشته باشند مورد پذیرش مصرف کنندگان قرار نمی گیرند و ضایعات محسوب می شوند

دلایل این گونه ضایعات را می توان به عوامل زیر نسبت داد:

      ۱) آلودگی میکربی و تجزیه مواد توسط آنها

      ۲) فرآیندهای متابولیکی

      ۳) تنش های فیزیکی.

آلودگی میکروبی

میکروارگانیسم ها ، اصلی ترین عامل ضایعات مواد غذایی ، محسوب می شوند .منشاء این آلودگی ها ممکن است از مزرعه و باغ باشد که محصول در حال رشد یا دام را مورد تهاجم قرار دهد. سپس علایم قابل رویت فساد طی حمل و نقل ، انبار کردن و یا مصرف محصول به چشم آید.

میکروارگانیسم به منظور حیات خود نیاز به مصرف مواد غذایی دارند ، لذا به عنوان رقیب انسان ها در دسترسی به مواد غذایی عمل می کنند . البته طی مصرف مواد غذایی توسط میکروارگانیسم ها ، آن ماده غذایی از مصرف انسانی خارج می شود پس مواد غذایی بایستی از دسترس میکروارگانیسم خارج شوند .

میکروارگانیسم ها در همه جا پراکنده می باشند برخی از آنها برای حیات نیاز به اکسیژن دارند و برخی دیگر بدون نیاز به اکسیژن ، حیات خود را ادامه می دهند . همچنین این میکروارگانیسم در دماها و رطوبت های مختلف قادر به ادامه حیات هستند لذا بسته بندی مواد غذایی باید به گونه ای انجام شود که حتی الامکان موارد فوق را مدنظر قرار دهد و به این ترتیب تا حد ممکن از ضایعات سریع مواد غذایی جلوگیری نماید .

تغییرات متابولیکی

تغییرات متابولیکی غیر معمول که به دلیل گرمازدگی، سرمازدگی، کمبود اکسیژن یا تنش دی اکسید کربن روی می دهد ممکن است به لک افتادن، گود افتادگی، نرم شدگی بیش از حد، تغییر رنگ، تغییر بافت و… منجر شود.

تنش های فیزیکی

تنش های فیزیکی طی برداشت مکانیکی، حمل و جابجایی و… وارد می شود و سبب ضربه دیدگی، سایش و تغییر فیزیکی محصول می گردد.

بسته بندی باید به گونه ای باشد که سلامت کالا را مد نظر قرار دهد به طور کلی مواد غذایی طی حمل و نقل دچار صدمات فیزیکی می گردند . همچنین مواد غذایی تحت تاثیر تغییراتی قرار می گیرند که می تواند سبب افزایش رطوبت و یا کاهش رطوبت ، خشک شدن و چروکیدگی مواد غذایی گردد .

بسته بندی باید به گونه ای انجام شود که ماده ی غذایی علاوه بر سلامت بهداشتی و فسادپذیری ، از نظر سلامت ظاهری ( از جمله عدم ضرب دیدگی ، فرسودگی ، پاره شدگی ، نرم شدن ، چروکیدگی و … ) نیز مشکلی نداشته باشد تا خریدار ، در زمان انتخاب مواد غذایی ، آن را انتخاب کند .

در ایران هم طبق گزارشات و آمار وزارت جهاد کشاورزی سالانه بیش از ۳۵% از محصولات کشاورزی در مراحل مختلف از بین می روند.

ضایعات را می توان با اعمال فرآیندهایی مثل کنسرو کردن، انجماد، خشک کردن، بسته بندی و… کاهش داد.

بسته بندی یکی از ترفندهای موثری است که با توسل به آن چه در حد بسته بندی حجیم، چه بسته بندی جزیی ودر سطح مصرف کننده، چه در محل تولید و چه در محل فرآیند میزان ضایعات و هدر رفت مواد غذایی را به حداقل رساند.

بسته بندی و جلب مشتری

یکی از اصلی ترین دلایل بسته بندی مواد غذایی ، جلب مشتری است ، به گونه ای که بسته بندی ، چشمک زدن کالا ( ماده غذایی ) به مصرف کننده ( خریدار ) می باشد .

امروزه صنایع بسته بندی ، به منظور جلب مشتری از رنگ ها ، طرح ها و ابعاد خاص استفاده می نمایند تا در جوامع ، اثرات قابل توجهی برای جلب بیشتری داشته باشند .به عنوان مثال رنگ های قرمز با ویژگی تند در کشورهای عربی طرفداران بیشتری داشته و به کار بردن این رنگ در بسته بندی مشتری بیشتری را به هنگام خرید وسوسه می نماید . طرح روی بسته بندی نیز از عوامل موثر در جلب مشتری به هنگام انتخاب کالا می باشد .

بسته بندی مواد غذایی باید به گونه ای باشد تا مصرف کننده بتواند به آسان ترین روش از ماده غذایی بسته بندی شده استفاده کند ، به عبارتی بسته بندی باید به راحتی باز و یا بسته شود تا مصرف کننده آن را انتخاب نماید . به ویژه آنکه مصرف کننده های امروزی انتظار دارند مدت زمان کمتری را صرف این قبیل کارها نمایند

بسته بندی هایی که در هنگام استفاده از محتوای آن ، راحتی مصرف کننده را مد نظر قرار ندهند ، در انتخاب بعدی مورد استقبال قرار نخواهند گرفت از سویی ، امروزه ابعاد بسته بندی ها از عوامل مهم در انتخاب کالا توسط خریدار می باشد .

بسته بندی و راهنمای مصرف مواد غذایی

۱- بسته بندی یکی از راه های کمک به انتخاب کالا توسط خریدار است ، به گونه ای که مصرف کننده می تواند شکل کالای خود را از طریق بسته بندی ، انتخاب نماید . بدین سبب اکثر تولید کنندگان سعی در کشیدن تصویر کالای درون بسته بر روی بسته بندی می نمایند ، به عنوان نمونه تصویر گوشت بر روی بسته بندی گوشت

۲- درج زمان تولید و تاریخ انقضا، به مصرف کننده در مصرف ماده غذایی با کیفیت و با ارزش غذایی بالا کمک شایان توجهی می نماید .

۳- همچنین نوشتن ارزش تغذیه ای ماده غذایی بسته بندی شده ، علاوه بر آگاهی دادن به خریدار ، انتخاب کالا را تسریع می کند همچنین امروزه مناسب است اطلاعات تغذیه ای ارائه شده بر روی بسته بندی ها ، واقعیت بیشتری داشته باشند و یا اطلاعات کامل تری را در اختیار خریدار قرار دهند .

۴- نوشتن شرایط نگهداری و یا شرایط پخت ماده غذایی بسته بندی شده بر روی بسته نیز می تواند کمک فراوانی به نحوه ی نگهداری و روش پخت خریدار نماید .

۵- ضمناً با توجه به گستردگی کاربرد مواد غذایی ، با ارائه موارد مصرف ، می توان به خریدار در انتخاب کالا کمک نمود

۶- از دیگر مواردی که بر روی بسته بندی ماده ی غذایی باید درج شود ، میزان صحیح مصرف می باشد و یا اینکه نوشته شود این ماده غذایی بسته بندی شده برای مصرف چند نفر می باشد .

۷- درج شناسنامه تولید کننده بر روی بسته بندی مواد غذایی ، به مصرف کننده اطمینان می دهد که کالای مورد نظر در محل قابل قبول و تحت نظر متولیان سلامت کشور ، تولید شده است . پس بسته بندی خود می تواند به عنوان راهنمای مصرف کننده عمل کند و به او در انتخاب صحیح کمک نماید .

وضعیت بسته بندی مواد غذایی در ایران

در حال حاضر ، در کشور ما بیشتر مواد غذایی به ویژه محصولات کشاورزی ، بدون بسته بندی عرضه می شوند شاید یکی از دلایل آن افزایش قیمت بسته برای محصولات است . از سویی ، استقبال از مواد غذایی بسته بندی شده ، به دلیل عدم اطمینان از اطلاعات عرضه شده ، کمتر می باشد . بنابراین بسیاری از خریداران ، مواد غذایی را به صورت غیر بسته بندی شده خریداری و سپس در منزل به صورت اولیه بسته بندی می کنند و تا زمان مصرف در فریزر قرار می دهند به همین دلیل ، موارد زیر را باید مدنظر قرار دهند :

۱ ـ خروج هوا از بسته ماده غذایی

۲ ـ درج تاریخ بسته بندی شدن ماده غذایی بر روی برچسب بسته بندی .

۳ ـ درج نوع ماده ی غذایی بسته بندی شده و تعداد مصرف کننده بر روی برچسب بسته بندی

البته در سالهای اخیر اقدامات خوبی در رابطه با بسته بندی مواد غذایی بویژه توسط شرکت های بزرگ صورت گرفته و با توجه به تبلیغات انجام گرفته حداقل در شهرهای بزرگ استفاده از موادبسته بندی در حال افزایش است.

مواد عمده مورد مصرف در بسته بندی مواد غذایی

-کاغذ ومحصولات کاغذی پوششدار

-فلزات : ورقه حلبی ، الومینیوم ، فولاد زنگ نزن ، مفرغ

-شیشه

-پلاستیک

-پوشش های خوراکی

-ترکیبات دیگر مانند چوب ، پارچه وغیره

 

 

وﻴﮋگیهای مهم مواد مورد استفاده دربسته بندی مواد غذا یی

–        ۱-شفا فیت ودرخشش سطح آن برای رضایت وجلب نظر مصرف کننده

–        ۲-کنترل در انتقال رطوبت

–        ۳-کنترل در انتقال گازها

–        ۴-تحمل تغییرات درجه حرارت به هنگام نگهداری و استفاده

–        ۵-عدم تاثیر متقابل سوء بین محصول و ماده بسته بندی

–        ۶-فقدان مواد سمی

–        ۷-ارزان بودن

–        ۸-مقاومت در مقابل ضربه

–        ۹-کم بودن وزن مخصوص ماده بسته بندی

۱- شفافیت

      مصرف کننده دوست دارد انچه می خرد ببیند و بنابراین شفا فیت وشیشه  ای مانند بودن بسته های مواد غذا یی نیاز ضروری در بسته بندی انها است .

      البته مواد غیر شفاف مانند سینی ای سفید رنگ نیز در حد وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند . این سینی ها مانع از آن می شوند تا مصرف کننده هر دو طرف ماده غذایی راببیند که در برخی موارد مانند بسته بندی گوشت از عدم اعتماد و مقاومت خریدار می کاهد .

۲-رطوبت

کنترل تغییرات رطوبت موجود در ماده غذایی در طول نگهداری آن بسیار مهم است .

برخی فراورده های غذا یی مانند چیپس ، پفک و بیسکویت باید در موادی بسته بندی شوند که نفوذپذیری انها به رطوبت خیلی کم باشد تا تردی آنها محفوظ بماند.

۳-کنترل گازها

کنترل نفوذ پذیری مواد بسته بندی نسبت به گا زها مانند اکسیژن و گاز کربنیک نیز از اهمیت وﻴﮋهای برخوردار است . در مواقعی که مواد بسته بندی انتخاب شده نتواند به اندازه کافی گازهای تنفسی را منتقل نما یند ، از ورقه های مشبک یا سورخدار استفاده می شود .

در خصوص مواد بسته بندی گوشت تازه باید به اندازه کافی اکسیژن از بیرون به داخل بسته بندی نفوذ نماید تا رنگ سطحی گوشت در حد مطلوب باقی بماند . از طرف دیگر مواد غذا یی که حاوی چربی زیادی هستند مانند لبنیات در صورتی که در معرض اکسیژن زیادی قرار گیرند اکسیده می شوند و به همین علت اغلب در خلا ویا اتمسفر اصلاح شده بسته بندی می گردند و از ورق های با نفوذپذیری خیلی پا یین استفاده می شود .

۴-تحمل تغییرات درجه حرارت

بسیاری از محصولات غذای بلافاصله پس از فرآوری یعنی به صورت گرم و داغ در داخل بسته بندی وارد می شوند و همچنین بسیاری از محصولات را به شکل آماده به مصرف تولید می کنند و تنها در هنگام مصرف نیاز به حرارت دهی مجدد جهت گرم کردن نهایی وجود دارد. بنابر این مقاومت حرارتی ماده بسته بندی حایز اهمیت است.

۵-عدم تاثیر متقابل سوء بین محصول و ماده بسته بندی

در این مورد اثر محصول غذایی بر روی ماده بسته بندی و اثر ماده بسته بندی بر روی محصول به طور متقابل مطرح می باشد. ماده بسته بندی از طرق مختلف می تواند اثرات سوء بر محصول ایجاد کند:

اثر ماده بسته بندی بر روی محصول

انتقال مونومرهای سازنده ماده بسته بندی که به طور آزاد در بافت ماده پلیمری وجود دارند و با در نتیجه حرارت فرایند های شکل دهی به واسطه تجزیه حرارتی آزاد شده اند. انتقال این مونومرهای آزاد به محصول باعث مسموم شدن محصول می گردد.از سوی دیگر انتقال ترکیبات افزودنی که به منظور بهبود ویژگی های ماده بسته بندی به کار رفته اند به درون محصول مطرح می باشد، که در صورت استفاده بیش از حد مجاز در ماده بسته بندی انتقال آنها باعث ایجاد مسمومیت می گردد.

در این مورد می توان به استفاده از ترکیبات نرم کننده اشاره کرد که به خصوص در مورد ماده پلیمری polyVinyl chlorile یا  P.V.C مورد استفاده قرار می گیرد.این ماده بسته بندی به صورت فیلم سخت تهیه می گردد. بنابر این فیلم آن انعطاف لازم را ندارد و در مواردی که انعطاف فیلم مدنظر باشد از این ترکیب افزودنی، استفاده می شود.

این ترکیبات جزء ترکیبات سرطان زا هستند. از سوی دیگر مونومر سازنده PVC یعنی وینیل کلراید به محصول منتقل می گردد و این عامل نیز سرطان زا می باشد. بنابراین اصولا استفاده از P.V.C به واسطه این اثرات سوء در بسته بندی محصولات غذایی بسیار محدود می گردد.

یکی از مسائل مهم علی الخصوص در مورد محصولاتی مثل قهوه، ادویه جات و پودر آبمیوه جات و سبزیجات معطره و غیره که با ویژگی عطر و طعم خاص خود شناخته می شوند حفظ عطر و بوی آنها و جلوگیری از ورود بوهای نامطبوع است.یعنی ماده بسته بندی باید علاوه بر حفظ این ترکیبات معطره از نفوذ ترکیبات معطره مولد عطر و طعم نامطلوب در محصول نیز جلوگیری نماید.

که این مواد ممکن است از ۳ طریق وارد محصول گردد:

      (  ۱     در اثر تجزیه ماده بسته بندی

      ( ۲      از طریق نفوذ ترکیبات افزودنی ماده بسته بندی

      (  ۳     از محیط اطراف بسته بندی

اثر محصول بر روی ماده بسته بندی

انتقال ترکیبات از محصول و اثرات سوء آن بر ماده بسته بندی نیز حائز اهمیت است. در چنین مواردی ماده بسته بندی باید نسبت به ترکیبات واکنش دهنده از محصول مورد نظر، مقاوم باشد.

یکی از موضوعات تحقیقی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته مربوط به اثراتی است که از سوی محصولات بسته بندی شده در قوطی های ۴ گوش چند لایه به نام Tetra brik یا تتراپک Terta Pack روی می دهد. تحقیقات انجام شده نشان می دهد ترکیبات اسیدی محصول می تواند بر روی این نوع بسته بندی اثر گذارد.

این نوع بسته بندی از ۵ لایه تشکیل یافته است. این لایه ها از درون به بیرون عبارتند از:

      لایه پلی اتیلنی مجاور با محصول، آلومینیوم فویل، لایه پلی اتیلنی، مقوا و پس از آن نهایتا لایه پلی اتیلنی مجاور به هوا..

      هر کدام از ان لایه های به هدف خاصی تهیه شده اند:

      لایه داخلی پلی اتیلنی اولا به عنوان فیلم خنثی و با محصول واکنش نداده و ثانیا قابلیت دوخت حرارتی را فراهم می کند.

      لایه آلومینیوم فویل برای ممانعت از حضور نور بکار برده می شود.

      .لایه پلی اتیلنی میانی اولا نقش ممانعت کنندگی دارد و ثانیا عامل چسباننده مقوا و آلومینیوم فویل می باشد.

      لایه مقوا استحکام بسته و قابلیت چاپ را تامین می کند

      لایه پلی اتیلنی خارجی از چاپ روی مقوا محافظت می کند و آن را براق می کند

      در چنین ماده بسته بندی مرکب امکان نفوذ برخی ترکیبات اسیدی وجود دارد. ترکیبات اسیدی نفوذ کننده دو نوع اسید یعنی اسید استیک و اسید پروپیونیک قادرند از لایه پلی اتیلنی عبور کرده و با لایه آلومینیوم فویل واکنش دهند که در این صورت اولا باعث خوردگی این لایه ها شده، و در برخی موارد باعث چسبیدن دو لایه پلی اتیلنی گردد.

۶-فقدان مواد سمی

وجود مواد سمی می تواند منجر به فاجعه بهداشت انسانی در رابطه با مواد غذایی گردد لذا توجه به این امر در بسته بندی مواد غذایی امری بسیار ضروری است.

۷-ارزان بودن بسته بندی

ارزان بودن در کنار حفظ کیفیت می تواند به فروش بالای محصول کمک کند و آنرا در بازرار رقابت با سایر محصولات موفق تر نماید.

 

۸-مقاومت در مقابل ضربه

ز دیگر ویژگی هایی که باید در انتخاب ماده بسته بندی دقت گردد ویژگی های مکانیکی ماده بسته بندی یعنی مقاومت آن در برابر برخورد ضربه و سوراخ شدگی است.

۹-کم بودن وزن مخصوص ماده بسته بندی

این مساله به طور مشخص از نظر حمل و نقل اهمیت دارد و ویژگی اصلی مواد پلیمری و برتری آن بر فلزات و شیشه از این نقطه نظر می باشد.

انواع بسته بندی مواد غذایی

از نظر تعداد پوشش بیشتر بسته  بندی  های   مواد  غذایی  درسه  گروه  اولیه ، ثانویه  و  ثالثیه قرار  داده  میشوند .

بسته بندی اولیه :آن   دسته   از موادی هستند  که در تماس  مستقیم  با  مواد غذایی  قرار دارند. عملکرد  و نقش این  مواد،   دربر گرفتن ،محافظت  کردن  و تسهیل اموری چون توزیع و نگهداری مواد غذایی  همزمان  با رفع  نیازهای مصرف کننده دررابطه با ایمنی  و شفافیت محصول میباشند

بسته  بندی  ثانویه: برای محافظت  فیزیکی  از محصول  استفاده میشود . این  بسته بندی ممکن  است  یک   جعبه    محافظ مواد  غذایی  یا یک  کیسه پلاستیکی در اطراف ماده غذایی باشد.

بسته  بندی ثالثیه یا سوم: با  بسته بندی ثانویه  در یک سیستم حمل و نقل بسته بندی همراه میشود هدف از انجام   این  بسته بندی تسهیل حمل و  نقل  و  نگهداری  محصول و  محافظت از مواد درون  بسته  بندی  در مقابل آسیبهای فیزیکی میباشد.

انواع بسته‌بندی فرآورده‌های خام دامی رایج در ایران

۱ـ بسته‌بندی معمولی در ظرف یکبار مصرف که فرآورده‌ در ظروف معمولی یکبار مصرف قرار داده شده و با پوشش پلاستیکی مناسب روی آن مانع از آلودگی‌های ثانویه می‌شوند.

۲ـ بسته‌بندی در خلاء در ظروف یکبار مصرف با استفاده از دستگاه وکیوم هوای موجود در بسته تخلیه می‌گردد و بدین‌وسیله اکسیژن در تماس مستقیم با فرآورده نخواهد بود.

۳ـ بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده در ظروف یکبار مصرف که در این روش با استفاده از گازهای خنثی نظیر N2, CO2 ترکیب هوای مجاور فرآورده در داخل بسته‌بندی را تغییر داده و گازهای مورد نظر با نسبت مناسب در مجاورت فرآورده‌ خواهند بود.

۴ـ بسته‌بندی کارتنی که فرآورده با حجم بالا را در پوشش پلاستیک و کارتن سه لایه غیر قابل نفوذ به آب قرار می‌دهند.

 

مواد مورد استفاده دربسته بندی مواد غذایی

بسته بندی کاغذی

بالابودن خواص کیفی این نوع بسته‌بندی سبب شده که در بسیاری از بخش‌ها جایگزین سایر بسته‌بندی‌ها ‌شود از جمله جایگزینی مقوا به جای چوب در جعبه‌های میوه و دیگر اقلام غذایی را می‌توان نام برد.

امروزه با افزودن مواد مختلف به خمیر کاغذ و مقوا و تغییر در تکنولوژی ساخت، توانسته‌اند قابلیت‌های زیادی به آن ببخشند و قادرند توان، شکل ظاهری و سایر خصوصیات کاغذ و مقوا را با توجه به محصول تغییر دهند.

بمنظور:

۱-استفاده از کاغذ برای بسته بندی مواد غذایی

۲ـ قابلیت دوخت حرارتی

۳- افزایش مقاومت آن به رطوبت وچربی

کاغذ با لاکها ، ویا مومها ویا مواد پلاستیکی پوشش داده می شود.

از بسته‌بندی کاغذی فقط در بسته‌بندی جامدات استفاده می‌شود. به منظور بسته‌بندی مواد فرار و مایعات باید آنها را با پوشش‌های فلزی و پلاستیکی پوشاند که مستلزم صرف هزینه است.

دامنه استفاده از کاغذ و مقوا امروزه به حدی گسترش پیدا کرده که در بسته‌بندی انواع آبمیوه، شیر، لبنیات، مایعات (در حجم کم)، دارو، پوشاک، مواد غذایی، مواد بهداشتی، لوازم خانگی، ماشین‌آلات از آن استفاده می‌‌شود.

مزایای استفاده ازبسته بندی کاغذی

مزایای مهم استفاده از مقوای مناسب برای بسته‌بندی را می‌توان بازیابی و استفاده مجدد و بازگشت سریع به چرخه محیط زیست دانست.

بسته‌های مقوایی و کاغذی در صورت عدم استفاده از مواد پلاستیکی و مصنوعی (به منظور بهبود برخی از قابلیت‌های آن) به راحتی قابل بازیابی است.

انواع کاغذ

¡        ظریف : برای نوشتن

¡        زبر: برای بسته بندی

در تقسیم بندی دیگر، کاغذ به ۲ گروه تقسیم می شود:

¡        معمولی

¡        بهبود یافته (با پوشش هایی از قبیل واکس، پلاستیک ، پلی وینیل کلراید ، پلی اتیلن و مواد شیمیایی

کاغذ کرافت ،کاغذ لامینه شده (چندلایه شده ) ، کاغذ کرافت سفید شده ، کاغذ مقاوم به کشش ، کاغذ مقاوم به رطوبت ،، کاغذ مقاوم به چربی و روغن،کاغذ شیشه ای ، کاغذ زرورقی و کاغذ چاپ ، انواع مختلفی از کاغذها هستند که در بسته بندی استفاده می شوند.

مقوا

مقوا از کاغذ ضخیم تر است و در بسیاری از بسته بندی ها از جمله مواد غذایی استفاده می شود.

خواص اصلی آن عبارتست از ضخیم بودن، سختی، قابلیت چین دار شدن بدون شکاف برداشتن

مزایا و معایب بسته بندی کاغذی

      مزایا :

      قابلیت بازیافت

      قابلیت فرم گرفتن

      سبک بودن

      مقاوم در مقابل نور

      هزینه پایین

      امکان تبلیغ آسان برروی آن

      قابلیت چاپ پذیری خوب

      انعطاف پذیری

      معایب :

      استحکام پایین

      حساس به حرارت وآب

      کاربرد منحصر به جامدات

بسته بندی پلاستیکی

مواد اولیه بسته بندی پلاستیکی

بطور کلی پلاستیکها پلیمرهایی هستند که از سنتز مواد اولیه ای به نام مونومر تهیه می شوند. مونومرها موادی سمی و برای سلامت انسان مضر هستند. در حالی که پلیمرها خنثی هستند و مشکلی ندارند.

اما اشکال کاراینجاست که معمولا”در فرآیند تهیه پلیمرها مقداری مونومر باقی می ماند برای همین در استفاده از پلاستیکها بعنوان ظروف غذا باید بسیار محتاط بود .

اغلب پلیمرهایی که در بسته بندی مواد غذا یی استفاده می شوند ترموپلاستیک ها هستند.

این مواد دردرجه حرارت بالا نرم می گردند ودر اثر سرد کردن مجدداً سخت می شوند بدون این که ترکیب شیمیایی آنها تغییر کند .

واژه ها و اصطلاحات مربوط به پلاستیک

Film

اصطلاحا به لفافهای پلاستیکی حداکثر با ضخامت ۰۱/۰ اینچ فیلم گفته می شود.

Sheet

ورقه های پلاستیکی با ضخامت بیش از ۰۱/۰ اینچ را گویند.

Laminate

به لفافهای پلاستیکی که از دو یا چند لایه فیلم های مختلف که با استفاده از چسب به یکدیگر متصل شده اند اطلاق می شود.

Composite film

هر گاه دو یا چند لایه پلاستیکی به طور همزمان تولید شوند اصطلاحا فیلم مرکب نامیده می شوند.

Polymer

به تعدادی از واحد ساختمانی (مونومر) متصل به یکدیگر که به صورت زنجیره مولکولی درآمده اند اطلاق می شود.

مواد عمده مصرفی در بسته بندی پلاستیکی

۱- پلی اتیلن

پلی اتیلن یکی از ساده ترین و ارزان ترین پلیمرها و پر مصرف ترین ماده پلاستیکی در جهان است. این ماده از پلیمریزاسیون اتیلن به دست می آید و به طور خلاصه به صورت PE نشان داده می شود.

انواغ پلی اتیلن

الف-) LDPE پلی اتیلن با دانسیته کم)

Low density polyethylene

ب -) HDPE پلی اتیلن با دانسیته زیاد)

High density polyethylene

این دو پلیمر با وجود آنکه فرمول شیمیایی یکسانی دارند ولی مجموعه ویژگی های آن از نقطه نظر کاربردی کاملا متفاوت است.

شکل مولکول پلی اتیلن با دانسیته پایین یا LDPE

 

 

 

این پلی اتیلن دارای زنجیری شاخه دار است بنابراین زنجیرهای LDPE نمی توانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و دارای نیروی بین مولکولی ضعیف و استحکام  کششی کمتری هستند

 

شکل مولکول پلی اتیلن با دانسیته بالا یا HDPE

 

 

این پلی اتیلن دارای زنجیر پلیمری بدون شاخه است. بنابراین نیروی بین مولکولی در زنجیرها بالا و استحکام کششی آن بیشتر از بقیه پلی اتیلن ها است.

LDPE

LDPE معمولا به صورت فیلم های نازک انعطاف پذیر مورد استفاده قرار می گیرد.

دو ویژگی مهم آن که کاربرد وسیع تر آن را به ویژه در صنعت بسته بندی محصول غذایی موجب می شود عبارتند از:

۱) خنثی بودن آن یعنی عدم واکنش با محصول

۲) قابلیت دوخت حرارتی آن

به همین دلیل در بسته بندی های چند لایه به عنوان لایه درونی و در تماس مستقیم با محصول از فیلم نازک LDPE استفاده می شود.

این فیلم شفاف بوده و قابل نفوذ به نوراست بنابراین در موارد نیاز به همراه آلومینیوم فویل بکاربرده می شود.

کاربرد مشخص LDPE در بسته بندی های تتراپک Tetra Pack برای شیر استریل و آب میوه، سه لایه برای شیر پاستوریزه و پنج لایه برای شیر استریل است.

HDPE

این ماده پلیمری سختی است که از استحکام آن و ویژگی ممانعت کنندگی بهتر آن و عدم شفافیت آن استفاده می شود.

نمونه بارز کاربرد HDPE انواع بطری شیر است که جهت بهبود ممانعت کنندگی در مقابل نفوذ نور، رنگ سفید ( تینانیوم دی اکساید ) به آن اضافه می شود.

۲- پلی پروپیلین polypropyleen

که در سه نوع خلاصه می شود:

الف) Plan P.P -ساده )

که برای تولید انواع درب پلاستیکی بطری ها از آن استفاده می شود. برای تولید بطری ها نیز در بعضی موارد از این P.P استفاده می شود.

ب-) P.P خطی شده)

این ماده در حین فرایند تولید تحت نیروی کششی در دو جهت عمود بر هم قرار داده می شود در نتیجه فیلم نازک شفاف و با ویژگی ممانعت کنندگی مناسبتر تولید می گردد که برای بسته بندی انواع چیپس، پفک، ماکارونی، بادام زمینی و مجموعاٌ Snack Foods مناسب می باشد.

ج- Pearlized Borient P.P

این فیلم،فیلم نازک انعطاف پذیری است به رنگ سفید صدفی که در بسته بندی ویفر، شکلات، پودر سوپ مورد استفاده قرار می گیرد تا حدودی پوشاننده لکه چربی است و از این نقطه نظر کاربرد بیشتری در چنین محصولاتی دارا می باشد.

۳- ( PET ) Poly ethylene terephthalate

در بسته بندی نوشابه و روغن مایع به شکل بطری مورد استفاده قرار می گیرد . شیوه خاص شکل دهی این نوع بطری ها باعث می شود:

¡        شفافیت بطری

¡        ویژگی ممانعت کنندگی برتر آن به خصوص در مقابل نفوذ گازها

¡        سبک بودن بطری و مقاومت مکانیکی زیاد آن تامین می گردد.

o از این ماده پلیمری به صورت فیلم نازک نیز استفاده می گردد .نمونه آن در بسته بندی آب میوه جات مانند محصولات ساندیس و گلدیس است.

۴- (P.S)Poly Styrene

این ماده به صورت ساده و شفاف بوده و نیز شکننده است و برای تولید ظروف یکبار مصرف یا سینی بکاربرده می شود

نوع خاصی از پلی استایرن ضربه پذیر یا مقاوم به ضربه می باشد که باعث مقاومت در مقابل ضربه می شود از این نوع برای تولید ظروف ماست و مربای یک نفره استفاده می گردد.

نوع دیگر آن به نام پلی استایرن حجیم شده Foomeel Poly Styren است که در فرایند تولید این ماده بسته بندی از گازهای فراری استفاده می شود که موجب انبساط بافت پلیمری و ایجاد سلول های بسته توخالی در بافت ماده پلیمری می گردد که چنین بسته ای:

– اولا ضربه را به محصول منتقل نمی کند بنابراین برای محصولات شکننده مناسب می باشد مثل تخم مرغ.

– ثانیا عایق حرارتی خوبی است و برای عرضه محصولات گرم آماده مناسب می باشد.

– ثالثا سبک بودن ماده پلیمری، آن را در موارد حمل و نقل مناسب تر می کند.

۵- نایلون

نایلون در فرآورده های گوشتی انواع سوسیس، کالباس کاربرد وسیعی دارد همین طور همراه با پلی اتیلن در بسته بندی های تحت خلاء گوشت تازه و پنیر استفاده وسیعی دارد.

۶- (PVDC) Poly Vinily dene choloricle

این ماده پلیمری از نظر ویژگی ممانعت کنندگی در مقابل نفوذ گازها و رطوبت بهترین نوع ماده پلیمری است.

–   فیلم بسیار نازک از آن می تواند ممانعت کنندگی لازم را تامین کند.

–   انعطاف آن بسیار خوب است.

برای بسته بندی فرآورده های گوشتی و به طور مشخص برای بسته بندی گوشت به صورت عمده فروشی کاربرد وسیعی دارد. به عبارت دیگر در بسته بندی های تحت خلاء، از نوعی که فیلم پلیمری کاملا به سطح محصول می چسبد از این ماده پلیمری استفاده می شود.

مزایا و معایب بسته بندی پلاستیکی

      مزایا :

      وزن کم و سبک

      قیمت مناسب

      قابلیت شکل دهی

      مقاوم در مقابل آب

      نفوذناپذیری در مواقع نیاز

      امکان رویت کالای داخل

      مقاومت دربرابرشوک وضربه

      معایب :

      حساس به حرارت و تابش

      مخاطرات زیست محیطی

      خطر برای سلامت انسان

موارد استفاده بسته بندی پلاستیکی

بسته بندی پلاستیکی برای بسته بندی بسیاری از نوشیدنی ها و مواد غذایی از جمله فراورده های گوشتی و لبنی مورد استفاده قرار میگیرد.

جایگزین هایی جدید برای پلاستیک در صنعت بسته بندی

بیوپلاستیک ها ، فیبروکامپوزیت ها ازجمله پلاستیک های دوست دار محیط زیست محسوب می شوند ولیکن در همه مواد نمی توانند جایگزین های مناسبی برای پلاستیک های کنونی باشند. به عنوان مثال PLA و برخی فیبرها در شرایط سرمای شدید و فریز کردن، بسیار شکننده و نامقاوم هستند و البته پیشترفت های چشم گیری در این زمینه در حال انجام می باشد.

انواع پلاستیک های پایدار و دوست دار محیط زیست

¡        Polylactide Acid (PLA) Plastics

¡        Bagasse

¡        Palm Fiber

¡        Biomass Fiber Composite

¡        AgroResin

بسته بندی فلزی

امروزه ظروف فلزی به عنوان بخشی از بسته بندی مواد خوراکی در اشکال مختلف با زندگی روزمره مردم عجین بوده و تمام افراد جامعه در اکثر مصارف روزانه خود با یک یا چند شکل مختلف آن روبرو می باشند.

به طور کلی بسته بندی فلزی اشکال مختلف دارد مانند قوطی کنسرو٬ قوطی نوشابه٬ تیوپ آلومینیومی٬ اسپری ها٬ قوطی های رنگ٬ محصولات پزشکی٬ بسته بندی مواد شیمیایی٬ قوطی های روغنهای غذایی و صنعتی٬ بشکه ها٬ گالن ها و… که ورقهای فولادی و ورقهای آلومینیومی عمده ترین مواد اولیه این صنعت می باشد.

موارد استفاده بسته بندی فلزی

بسته بندی فلزی عمدتا برای نوشابه ها ، گوشت ، ماهی ، سبزیجات و میوه ها و نگهداری سایرمواد غذایی مانند چای با کیفیت بالا و یا شیرینی جات، آئروسل ها مورد استفاده قرار میگیرد.

مهمترین فلزات مصرفی در بسته بندی مواد غذایی

الف – استیل (فولاد)

ب – آلومینیوم

ج – قلع

د –  کرم

برای اینکه استیل خاصیت خورندگی دارد سطح آنرا قلع اندود می کنند که به آن استیل قلع اندود می گویند. قلع اندود نمودن ورق فولاد از خوردگی قوطی جلوگیری میکند.

استیل قلع اندود و آلومینیم عمده فلزات مصرفی در بسته بندی فلزی می باشند.

لاک زنی

در این ورقها حتما باید در سطح تماس با ماده غذایی از روکش لاک که یک پوشش پلیمری است (پوشش لعاب) استفاده نمود تا در برابر خوردگی و فعل و انفعالات شیمیایی بین فلز و غذا مقاوم شود.

لاک را درون قوطی و برای حفظ محصول داخل آن استفاده می کنند. البته نوعی لاک بیرونی هم هست که برای سر و ته قوطی مصرف می شود و به طور عمده به رنگ طلایی است.

لاکها مخلوطهایی از رزینها (صمغهای طبیعی مانند روغن درخت چینی و مصنوعی مانند ( اولئو رزینها ، فنولیکها ، اپوکسی فنولیکها، اپوکسی استرها اپوکسی امینها، وینیل الکلها) حلالها ، پیگمانها و مواد افزودنی می باشد.

روش‌های تولید قوطی فلزی

مهم‌ترین انواع قوطی، قوطی فلزی غذایی یا غیرغذایی به‌صورت دوتکه یا سه‌تکه هستند.

مراحل تولید قوطی سه‌ تکه

۱-لاک‌اندود کردن ورق قلع‌اندود در خط لاک‌زنی

۲- برش قطعات بدنه قوطی در دستگاه قیچی

۳- تولید سیلندر بدنه قوطی در دستگاه بدنه‌ساز

۴- پوشاندن درزجوش بدنه از داخل توسط پودر یا لاک به روش الکترواستاتیک جهت حفاظت این قسمت از خوردگی

۵- پخته شدن و چسبیدن پودر (یا لاک بیرون درز) به سیلندر بدنه در کوره مخصوص

۶- انجام عملیات دوخت کف به بدنه در پایان عملیات تولید

مراحل تولید قوطی دو تکه

۱- لاک اندود کردن ورق قلع‌اندود در خط لاک‌زنی

۲- برش ورق‌های بدنه

۳- تغذیه ورق قلع‌اندود به داخل پرس و تولید قوطی دو تکه کششی با لبه برگردانده شده

۴-ابتدا ورقها به شکل ظرف ( لیوان ) درآمده و سپس سطح بیرونی آنها چاپ و سطح داخلی نیز با لاک پوشانده می شود و بعد از پر شدن با درب آسان باز شو بسته می شوند.

 

استیل فاقد قلع

بدلیل قیمت بالای قلع از روکش های دیگری مثلا فسفات-کرومات یا کروم-اکسیدکروم یا آلومینیوم استفاده میکنند که به این مواد استیلهای فاقد قلع می گویند

دوایر متحدالمرکز

که در سر و کف قوطی و گاهاً در دیواره ها که حالت ارتجاعی به قوطی داده و باعث افزایش استحکام قوطی می شود.

ماندگاری مواد غذایی در بسته بندی فلزی

چنانچه مواد در قوطی فلزی بسته بندی شود زمان ماندگاری آنها در مقایسه با مواد بسته بندی دیگر، به مراتب افزایش می یابد. مواد اولیه بسته بندی شده در قوطی فلزی را بدون اینکه در آنها تغییرات ارگانولپتیکی حاصل شود می توان به مدت ۲ الی چند سال نگهداری نمود.

مزایا و معایب بسته بندی فلزی

      مزایا :

      استحکام بسیاربالا

      حفظ بو٬ طعم٬ رنگ و ارزش غذایی مواد برای مدت طولانی

      نفوذ ناپذیری (رطوبت، نور واکسیژن)

      قابلیت هدایت حرارت

      عایق در برابر نور

      خاصیت نگهداری انواع مواد

      قابلیت بازیافت

      معایب :

      نسبتا سنگین

      امکان زنگ زدگی

      هزینه بالا

      عدم انعطاف در کشش

بسته بندی آلومینیمی

در سال ۱۹۵۸ قوطی آلومینیومی برای اولین بار تولید شد. تولید این قوطی بعلت داشتن مزایایی شامل فراوانی این فلز بعنوان منبع طبیعی ،حمل و نقل آسان و مقاومت نسبتا بالا در مقابل تغیرات شیمیایی، بسرعت توسعه یافت.

مزایای آلومینیوم

¡         نفوذ ناپذیرتر بودن به اکسیژن ، رطوبت، نور، میکروارگانیسم

¡        جلوگیری از کاهش عطرمواد معطر

¡        خنثی بودن خود از نظر مزه و بو و غیر سمی بودن

¡        فرم پذیری ،رنگ پذیری و چاپ پذیری مطلوب

¡        خورندگی کمترو بازیافت آسان

¡        طول عمر ۲ برابر و سبک بودن

آلومینیوم با توجه به مزایای فوق نسبت به سایر فلزات مزیت دارد.

معایب آلومینیم

¡        استحکام کمتر

¡        قیمت بیشتر

¡        حساسیت به حرارت بالای دوخت (روش لحیم کاری)

¡        احتمال بالای پاره شدن هنگام فرم دادن فویل

بسته بندی شیشه ای

شیشه و ظروف شیشه ای

ظروف شیشه ای از قدیمی ترین ظروف بسته بندی مواد غذایی محسوب می گردند و ساخت آنها به هزاره های قبل از میلاد بازمی گردد. در آن زمان در مصر باستان ساخت این ظروف معمول بوده و کره مستحکم ترین شکل ، استوانه در درجه دوم استحکام و مستطیل ضعیف ترین شکل از نقطه نظر هندسی است به همین دلیل شکل ظروف شیشه ای استوانه انتخاب شده است.

برای جلوگیری از شکستگی ، شیشه بطریها و ظروف شیشه ای تولیدی را در گرمخانه ای که دمای آن ۵۴۰ درجه سانتیگراد می باشد به مدت ۱۵ دقیقه نگهداری و سپس به آرامی سرد می کنند و به این طریق باعث جلوگیری از بروز هر گونه ترک می شوند.

(سریع سرد شود سبب ترک خوردن شیشه می شود)

شیشه معمولا به شوکهای حرارتی با دامنه زیاد مقاومت ندارد .ماکزیمم تغییرات ناگهانی درجه حرارت که یک بسته بندی از جنس شیشه بدون شکسته شدن آن را تحمل می کند ۳۲ درجه سانتیگراد است.

پروسس حرارتی محصولات غذایی در شیشه باید با مراقبت کامل انجام گیرد تا از بالا رفتن یکنواخت درجه حرارت در شیشه اطمینان حاصل شود. برای این منظور قبل از پر کردن ظرف شیشه را آهسته گرم نموده و بعد از پر کردن آهسته سرد می کنند.

یکی از خواص مهم شیشه خصوصیات نوری آن است بدیهی است که مسئله شفافیت و قابل رویت بودن در بسته موجب جلب توجه خریدار ماده غذایی می گردد ولی این امر خود معایبی دارد مثلا عبور نور مرئی و ماوراء بنفش از شیشه موجب تسریع پاره ای واکنش های نامطلوب نظیر واکنشهای اکسیداسیون ، تجزیه رنگها و … می شود.

از مهمترین محاسن ظروف شیشه ای خاصیت بی اثر بودن آن از نظر شیمیایی است به عبارت دیگر شیشه در برابر واکنش داخلی بین دیواره خود و ماده غذایی محتوی خود مقاومت نشان می دهد .

انواع ظروف شیشه ای

¡        ظروف شیشه ای را میتوان بر اساس اندازه دهانه به دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد :

¡        جار

¡        بطری

¡        سایر مواد شیشه ای

جار

به ظروف شیشه ای دهانه گشاد جار می گویند.

از جار شیشه ای برای بسته بندی غذای کودک، شیر خشک، عسل، قهوه آماده، مربا، ژله، مایونز، ترشی ها و از بطری شیشه ای برای عصاره ها ،آب میوه ها، روغنها شربتها ، شیر و نوشابه ها استفاده میشود.

بطری

به ظروف شیشه ای گردن باریک بطری میگویند.

بطری شایع ترین شکل ظروف شیشه ای مورد استفاده است. بطری معمولا دارای یک بدنه و یک گردن که کمی از بدنه باریک تر است می باشد.  گردن عمل ریختن مایعات را ساده کرده و به همین دلیل جهت بسته بندی مایعات از بطری استفاده می شود.

سایرظروف شیشه ای

ظروف شیشه ای دیگر نظیر (تنگ دهان باریک) تنگ دهان گشاد و ظروف شیشه ای خیلی کوچک نیز مورد استفاده قرار می گیرند. که هر یک به منظورهای خاص و کاربردهای ویژه ای طراحی و ساخته می شوند.

به منظور تزیین ظروف شیشه ای و افزایش بازارپسندی آنها معمولا عملیهت ذیل بر روی آنها انجام می گیرد.

تزئین شیشه

الف – تزئین پایدار      ب –  تزئین ناپایدار

تزیین پایدار به این طریق است که بعد از قالب گیری و ساختن شیشه ماده رنگی را که در روغن مخلوط نموده اند توسط عمل لیتوگرافی از روی شیشه عبور داده و افست می کنند. سپس شیشه را به کوره پخت هدایت کرده که این عمل باعث سوخته شدن روغن و تثبیت رنگ می گردد.

تزیین ناپایدار در عمل شامل استفاده از اتیکت های کاغذی یا استفاده از عمل چاپ سطحی می باشد.

درپوش ظروف شیشه ای

درپوش ظروف شیشه ای بر اساس جنس و روش کاربرد آنها به انواع زیادی تقسیم می شوند. اکثر در پوشها از پلاستیک(اغلب از جنس فنل فرمالدئید و یا یکی از ترموپلاستیکها نظیرپلی اتیلن ) یا فلز ( اغلب ورقهای قلع اندود ، آلومینیوم یا آلیاژهای آن ) ساخته میشوند .

 

مزایای ظروف شیشه ای در صنایع غذایی

۱ – شیشه از نظر شمیایی خنثی است و با ماده غذایی واکنشی که موجب تغییردر عطر و طعم آن گردد انجام نمی دهد.

۲ – شیشه غیر قابل نفوذ و فاقد خلل و فرج است.

۳ – شیشه فاقد بو و بهداشتی است.

۴ – شیشه شفاف است و لذا اجازه رویت محتوی خود در هنگام بسته بندی و فروش در سوپرمارکت ها را می دهد.

۵ – ظروف شیشه ای استحکام زیادی دارند.

۶ – درب ظروف شیشه ای به آسانی و سهولت باز می شود و مجددا برای نگهداری محتویات مصرف نشده قابل دربندی است.

۷ – ظروف شیشه ای در اشکال، اندازه ها و رنگهای مختلفی قابل تهیه است.

۸ – ظروف شیشه ای را میتوان به گونه ای طراحی نمود که بر روی نقاله ها از سرعت و پایداری بالایی برخوردار باشند.

۹ – پرکردن ظروف شیشه ای به سادگی امکان پذیر است.

۱۰– مواد غذایی بسته بندی شده در شیشه طول عمر بیشتری داشته و از قابلیت نگهداری بالاتری برخوردارند به طور مثال ترشیجات و چاشنی های غذایی اغلب در ظروف شیشه ای بسته بندی می شوند زیرا ظروف شیشه ای علاوه بر ایجاد اشتیاق و جذبه عطر و طعم محصول را خوب حفظ نموده و موجب بهبود کیفیت ماده غذایی پس از دربندی می شوند.

معایب ظروف شیشه ای عبارتند از:

۱ – وزن بالاتر که باعث بیشتر شدن قیمت نقل و انتقال نسبت به دیگر انواع بسته بندی می شود.

۲ – مقاومت کمتر نسبت به مواد دیگر در برابر شوکهای حرارتی، شکستن و…

۳ – بی ثباتی بیشتر ابعاد نسبت به ظروف دیگر

۴ – یکسری مخاطرات بالقوه از امکان وجود نرمه و خرده شیشه در غذا

بسته بندی چوبی

محفظه های چوبی

محفظه های دارای پوشش خارجی چوبی موقعی لازم هستند که حفاظت مکانیکی بالایی در طول ذخیره و انتقال لازم باشدبه شکل صندوق یا جعبه استفاده می شوند

استوانه ها و بشکه های چوبی برای محصولات مایع استفاده می گردند.

جعبه های رو باز به صورت محدودی برای ماهی ،میوه ها و سبزیجات به کار میروند .مزایا و معایب بسته بندی چوبی

      مزایا :

      استحکام بهتر

      مقاوم در برابر ضربه

      جذب حرکت و شوک

      مقاوم دربرابر فشردگی

      مناسب برای کالای حجیم

      معایب :

      هزینه بالا

      داشتن نفوذ پذیری و تخلخل

      خطرجذب حرارت وآتش سوزی

      کاربرد برای جامدات

      عدم استفاده برای کالای پودری

      عدم قابلیت کشش

      حجم زیاد و وزن بالا

منسوجات

کنف و نخ از مواد بافتنی بوده که برای بسته بندی غذاها قابل استفاده می باشند.کیسه های کنفی در وسعت محدودی برای میوه و سبزی به کار می روند.

در گذشته کیسه های نخی برای آرد،شکر،نمک و محصولات مشابه به کار می رفت.

پارچه های نخی برای بسته بندی گوشت تازه استفاده می شود.

بعضی گوشت و فرآورده های گوشتی آماده، نیاز به محافظت دارند و بدین منظور از توریهای کشدار استفاده می شود. در نگهداری گوشتهای یخ زده توریهای کشدار کار جابه جایی و محافظت آنها را تسهیل می کنند

کیسه‌های توری

تهویه در این کیسه‌ها که معمولاً در کارخانه‌ها ساخته می‌شوند به خوبی انجام و از جمع شدن آب جلوگیری می‌کند. کیسه‌های توری از مواد مختلفی نظیر نخ‌های پلاستیکی، پنبه‌ای، کنفی و… ساخته می‌شوند.

پوشش های خوراکی

پاره ای اوقات برای اینکه کیفیت ماده غذایی بهتر حفظ شود از مواد پوشش دهنده خوراکی استفاده میکنیم یکی از نمونه های شاخص اینگونه لفافها پوشش سوسیس و کالباس است.

امروزه با پوشش دادن کشمش با نشاسته و آجیل ها با مشتقات منوگلیسیریدها به ترتیب از چسبیدن کشمش و فاسد شدن آجیل (اکسیداسیون چربی آن) جلوگیری می شود.

غذاهای فضانوردان نیز به وسیله پوشش های خوراکی محافظت می شوند. برای پوشش دادن این فرآورده ها از ژلاتین و مواد مشابه دیگر استفاده می شود مواد مذکور از جذب رطوبت و اکسیژن در محصول و خرد شدن فرآورده در موقع مصرف جلوگیری می کند.

موادی از قبیل نشاسته، آمیلوز و کازئین  را بعد از حل کردن به لفاف های نازکی تبدیل و خشک می کنند سپس این فیلمها را به شکل پاکت های کوچکی درآورده و سایر افزودنیهای غذایی را در آن قرار می دهند.

پوشش های خوراکی هم به عنوان بسته بندی اولیه و هم جزء ماده غذایی محسوب می شوند. بدیهی است برای مواد غذایی ای که به این طریق تولید می گردند نیاز به بسته بندی ثانویه از ضروریات می باشد.

فیلم های خوراکی

مواد اولیه مورد استفاده در ساخت فیلم های خوراکی امروز تنوع زیادی یافته اند از جمله استفاده از آلژیناتها که از جلبکهای دریایی به دست می آیند و در ساختن لفافهای ویژه سوسیس کاربرد دارند،این لفافها از بسیاری جهات بر سلوفان خاصه از جنبه وزن ارجح هستند زیرا ۲۰ تا ۳۰ مرتبه از سلوفان سبکترند.

نوع دیگر بسته بندی خوراکی, فیلم تولید شده از نشاسته است که سد محافظ بسیار خوبی در مقابل اکسیژن است. این نوع فیلم می تواند محافظت خوبی از محصولات غذایی در محیط های بسیار مرطوب را بعهده بگیرد.

این نوع فیلم در بسته بندی انواع شیرینی گز که در گذشته با فویل آلومینیوم بسته بندی می شد و در کشورهای اروپایی مانند اسپانیا طرفداران بسیار دارد, کاربرد دارد.

بهترین پوشش خوراکی

جهت ایجاد بالانس بین خواص محافظتی محیطی بسته بندی و خواص فیزیکی آن مخلوطی از صمغ کهور و پروتئین شیر تولید شد که در حال حاضر بهترین کوتینگ خوراکی جهت بسته بندیمواد غذایی شناخته شده است. این نوع بسته بندی جهت بسته بندی مواد غذایی حساس در مقابل اکسیده شدن مانند انواع آجیل- گوشت و برخی از ماهیها مانند قزل آلا مناسب است.

 

 

چند لایه ها

قوطی های ۴ گوش چند لایه به نام Tetra brik یا تتراپک Terta Pack در بسته بندی شیر و آب میوه ها بمقدار زیاد کاربرد دارد.

در این نوع بسته بندی از چند نوع مواد اولیه برای بسته بندی استفاده می شود.

این نوع بسته بندی از ۵ لایه تشکیل یافته است.

این لایه ها از درون به بیرون عبارتند از:

¡        لایه پلی اتیلنی مجاور با محصول،

¡        آلومینیوم فویل،

¡        لایه پلی اتیلنی،

¡        مقوا

¡        لایه پلی اتیلنی مجاور به هوا.

کاربرد لایه ها

¡        لایه داخلی پلی اتیلنی اولا به عنوان فیلم خنثی و با محصول واکنش نداده و ثانیا قابلیت دوخت حرارتی P را فراهم می کند.

¡        لایه آلومینیوم فویل برای ممانعت از حضور نور بکار برده می شود.

¡        لایه پلی اتیلنی میانی اولا نقش ممانعت کنندگی دارد و ثانیا عامل چسباننده مقوا و آلومینیوم فویل می باشد.

¡        لایه مقوا استحکام بسته و قابلیت چاپ را تامین می کند

¡        لایه پلی اتیلنی خارجی از چاپ روی مقوا محافظت می کند و آن را براق می کند.

 

 

انواع بسته بندی فراورده های خام دامی

 

بسته بندی معمولی مواد غذایی

در این نوع بسته بندی فرآورده‌ غذایی در ظروف معمولی یکبار مصرف قرار داده شده و با پوشش پلاستیکی مناسب روی آن بسته بندی می گردد

بسته بندی معمولی مانع از آلودگی‌های ثانویه محصول می‌شود.  فراورده بسته بندی شده در این روش برای عرضه بصورت تازه دارای عمر ماندگاری پایین تری نسبت به روشهای دیگر بسته بندی می باشد.

مزایای بسته بندی معمولی

-جلوگیری از کشتار غیرمجاز

-مشخص کردن تاریخ محصول

-شناسنامه دار و قابل ردیابی

-ثبت مدت عرضه

بسته بندی به روش خلأ

یکی از روشهای بسیار موثر در حفظ عوامل کیفی مواد غذایی و افزایش زمان مانگاری آن استفاده از خلاء می باشد.

بسته‌بندی به روش خلاء در ظروف یکبار مصرف و با استفاده از دستگاه وکیوم که هوای موجود در بسته را تخلیه می‌ می نماید صورت میگیردو بدینوسیله اکسیژن در تماس مستقیم با فرآورده نخواهد بود.

از بسته بندی تحت خلاء می توان برای بسته بندی گوشت استفاده کرد. در این روش، تنفس گوشت و فعالیت میکربی درون بسته دی اکسید کربن ایجاد می کند که خود بر رشد میکرب ها تاثیر زیادی می گذارد.با این روش می توان گوشت تازه برای مصرف کنندگان عرضه کرد که از ماندگاری بالایی نیز برخوردار است.

مزایای استفاده از وکیوم در بسته بندی مواد غذایی

– افزایش مدت دوام مواد غذایی

– حفظ تازگی و طراوت آنها

– نگهداری عطر و بوی خوش آنها

 

بسته بندی کارتنی

بسته‌بندی کارتنی که فرآورده با حجم بالا را در پوشش پلاستیک و کارتن سه لایه قرار میگیرد و سپس در دستگاه بسته بندی شرینک جهت غیر قابل نفوذ شدن به رطوبت با پوشش شرینک پوشیده می شود.

بسته بندی شرینکدر پنج مرحله صورت می گیرد:

مر حله اول : چیدمان محصول که می تواند به روشهای ذیل صورت گیرد:

۱-    دستی ۲- اتو ماتیک

 

مرحله دوم:

جمع آوری محصول هم به صورت دستی و هم به شکل خود کار صورت می گیرد. در روش انتقال خودکار (توسط نوار نقاله )محصول به سمت جایگاه شرینک هدایت می شود.

مرحله سوم:

در این مرحله ،لا یه نازک شرینک دور محصول کشیده می شود.

مر حله چهارم : به منظور عبور  بسته های شرینک  شده از تونل حرارتی است . هدف از این مرحله این است که ورق شرینک محکمتر و منظم تر دور بسته را بگیرد.

مرحله پنجم:

بعد از خروج بسته ها از تونل حرارتی ،آنها را با فن ها ی دستگاه یا کولر خنک می کنند تا شرینک حرارت داده شده ، به نحو مطلوب در آید.

بسته بندی به روش اتمسفر اصلاح شده

تاریخچه

در دهه ۱۹۳۰ میلادی وقتی سبزیجات و میوه ها توسط کشتی جابجا می شد از گاز غلیظ CO2 برای بالا بردن زمان ماندگاری استفاده گردید. کشور انگلستان به عنوان اولین کشور از سیستم اتمسفر اصلاح شده برای محافظت از گوشت خوک و ماهی استفاده کرد. از آن زمان به بعد استفاده از این روش با توجه به  افزایش نیاز، گسترش یافت.

عمدتاً در ایران از بسته بندی معمولی  ویا روش تخلیه هوا (Vacuum Packaging) استفاده می شود. ولی در چند سال اخیر با توجه به پیشرفت روشهای بسته بندی و استفاده از شیوه های نوین و مطابق با استانداردهای جهانی استفاده از اتمسفر اصلاح شده رو به گسترش است.

برای تازه ماندن محصول و افزایش طول عمر نگهداری و اطمینان از ایمن بودن محصولات دو فاکتور مهم وجود دارند:

۱- درجه حرارت

۲- استفاده از MAP

که باید از هر دو آنها به صورت توام استفاده کرد .

کاهش دما و استفاده از بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح یافته باعث کند شدن واکنشهای شیمیایی شده بنابراین مدت زمان بیشتری محصولات تازه می مانند.

سته بندی با اتمسفر اصلاح شده چیست ؟

بسته بندی با اتمسفر اصلاح  شده ، به معنی جایگزین کردن هوا در بسته با یک مخلوطی از گازهای متفاوت است ؛به طور معمول مخلوطی از دی اکسیدکربن ، نیتروژن و اکسیژن .

نسبت هر یک از گازهای سازنده وقتی مخلوط تهیه می شود تعیین می گردد اما کنترل بیشتری در طول ذخیره انجام نمی گیرد و ترکیب مخلوط ممکن است به آرامی تغییر کند

این روش بسیار هزینه بر بوده و از آنجایی که از نظر فنی، حفظ هوای اصلی در اطراف محصول بسته بندی شده غیر ممکن و یا غیر عملی است.

بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده شده گاهی به اشتباه بسته بندی با اتمسفرکنترل شده نامیده شود CAP . بسته بندی با اتمسفر کنترل شده به معنی بسته بندی در اتمسفری است که ترکیب آن به طور پیوسته کنترل می شود

معرفی اتمسفر اصلاح شدهمفهوم اتمسفر اصلاح شده برای کالاهای بسته بندی شده، شامل فضای اتمسفر اصلاح شده یک فرآورده غذایی توسط خلأ و فشار گاز بسته است که بدین وسیله فعالیت های شیمیایی، آنزیمی و میکروبی کنترل می شود .

به عبارت دیگر بسته بندی به روش MAP  به معنی وارد کردن اتمسفر در یک پاکت (یا بسته) ماده غذایی با ترکیب خاص دی اکسید کربن، نیتروژن و اکسیژن می باشد.در بسته بندی به روش اتمسفر اصلاح شده که سرعت تنفس کاهش می یابد.

بافت محصولات تازه زنده است بنابراین تنفس می کند واز اکسیژن اتمسفری استفاده می کند . باید توجه کرد که میوهای مختلف وسبزی جات سرعت تنفسی متفاوتی دارند. برخی سرعت تنفسی بالاتری دارند مانند ( قارچ) که احتمال فساد پذیری بیشتری دارند ولی محصولاتی که سرعت تنفس پایین تری دارند کمتر فساد پذیرند ( مانند پیاز وسیب زمینی)

این روش نگهداری کیفیت تازه فراورده های غذایی را بدون عملیات حرارتی و شیمیایی به کار رفته توسط تکنیک های نگهداری قابل رقابت مانند کنسرو کردن، فریز کردن، خشک کردن و فرایندهای دیگر میسر می کند.

تکنیکهای MAP در حال حاضر در محدوده وسیعی از غذاهای تازه یا سرد شده شامل غذاهای نیم پخته، ماکیان و ماهی، میوه و سبزیجات و اخیرا قهوه، چای، غذاهای آماده و فرآورده های نانوایی استفاده می شود.

موادی که در بسته بندی اتمسفراصلاح شده عرضه می گردند غیر از این که مدت زمان نگهداری بیشتری دارند به دلیل ظاهر جذابی که دارند باعث جلب توجه مشتری می شوند .

گازهایی که در بسته بندی اتمسفر اصلاح شده استفاده می گردند

عمدتاً عبارتنداز : ۲ CO ، ۲ Nو o2

 

برخی از مزایای CO۲ :

۱- حفظ ویتامین ها در محصولات گوشتی

۲- جذب آب از اطراف وهیدراته شدن غشای سلولها میشود و درنتیجه از خشک شدن سلول جلوگیری می کند

۳- به عنوان یک ماده ضد میکروبی موثر رفتار می کند و سبب کاهش سرعت رشد میکرو ارگانیسم ها می شود.

تجهیزات و دستگاه ها

این سیستم از سه قسمت ماشین های بسته بندی ، مخزن فیلم ها و مخزن گاز یا مخلوطی از گازها تشکیل شده است

چگونگی استفاده از روش MAP

در ابتدا لازم است گاز مورد نظر با ترکیب مورد نظر ساخته شود. برای این منظور می توان اتمسفر با ترکیب مورد نظر را به طور آماده از کارخانجات تفکیک کننده هوا در کپسول های تحت فشار خرید.

اما برای صرفه جویی در هزینه می توان گازهای سه گانه ازت، اکسیژن و دی اکسیدکربن را به صورت خالص تهیه کرد و به وسیله یک دستگاه میکسر با نسبت مورد نظر مخلوط نمود.

معمولاًدر بسته بندی با اصلاح اتمسفر، هوا را از درون بسته خارج کرده و با گازهایی که مخلوط آنها مشخص است مجدداً پر می کنند و درب آن را می دوزند. دراین روش پیوسته فضای اطراف ماده غذایی از گاز پر می شود.

ترکیبات گازی ترکیبات گازی متنوعی:

از جمله (۸۰ % O۲ / ۲۰ % CO۲)

، ( ۵۰ % N۲ / ۵۰ % CO۲) یا ۱۰۰ % CO۲ و در دمای ۵ – ۰ درجه نگهداری

 

مطالعات زیادی نیز بر تاثیر MAP بر میکروبیولوژی مواد غذایی دریایی صورت گرفته که بصورت تجارتی سیستم MAP در نگهداری ماهی استفاده می شود که مدت نگهداری ماهی را حدود دو برابر در دمای ۲-۰ درجه افزایش می دهد. محصولات ماهی را به نسبت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ازت و ۲۰% اکسیژن و ۳۰% دی اکسید کربن بسته بندی می کنند.

مزایای استفاده از روش اتمسفر اصلاح شده

طولانی کردن ماندگاری محصول

حفظ خواص کیفی مطلوب

جذابیت ظاهر بسته

بسته ها بدون بو ،آسان برای برچسب زنی و راحت برای حمل ونقل

غیر قابل نفوذ و سخت

تازه نگه داشتن محصول بدون استفاده از مواد نگهدارنده

معایب اتمسفر اصلاح شده

بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده شده نسبتاً گران است ، به طور متداول حدود دو برابر قیمت بسته بندی تحت خلأ .

تولید مداوم بسته های سفت مستلزم بدست آوردن ماشین آلات بسته بندی گران و استفاده از فیلم های قابل شکل گیری در اثر حرارت گران قیمت است

بسته های با اتمسفر اصلاح شده به طور معمول دو یا سه برابر حجیم تر از شکل های دیگر بسته هستند و بنابراین پرهزینه برای حمل کردن و ذخیره کردن می باشند .

در بعضی نمونه ها ممکن است محتویات له شود . این مشکل می تواند با انتخاب مناسب مخلوط گاز اجتناب شود.

تراوشات بدشکل ممکن است داخل بسته شکل گیرد وقتی نسبت بیش از حد زیاد دی اکسیدکربن استفاده شود ، که البته  می تواند با انتخاب درست مخلوط گاز و عرضه یک کاغذ لایی جاذب زیر ماهی به حداقل رسانده شود

بسته بندی اسپتیک

بسته بندی اسپتیک شیوه ای جدید برای نگهداری محصولات غذایی در مدت زمان طولانی و خارج از یخچال است که تا زمان باز کردن بسته تازگی محصول را حفظ خواهد کرد. وقتی که برای اولین بار شیر و آب میوه به شیوه اسپتیک در قفسه ها و یخچال های مغازه ها عرضه شدند با عدم اطمینان مصرف کنندگان روبه رو شدند.

در واقع این پرسش در اذهان عمومی شکل گرفت که چگونه ممکن است مواد غذایی فاسد شدنی ماهها در قفسه های مغازه ها و بدون نگهداری در یخچال تازه بمانند؟ حتماً می بایست به آنها مواد نگهدارنده افزوده شده باشد.

اما در واقع مواد غذایی که در داخل بسته های اسپتیک پر می شوند هیچ نیازی به افزودن مواد نگهدارنده ندارند؛ چرا که در روش آسپتیک با ماندگاری طولانی مدت، محصولات لبنی مایع در دمای ۱۳۷ درجه سانتیگراد به مدت چهار ثانیه حرارت داده و بلافاصله در بسته های استریل پر می شوند.

در مورد آب میوه (محصولات با اسید بالا) محصول را در دمای ۹۵-۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰-۱۵ ثانیه حرارت می دهند و سپس به صورت اسپتیک پر می کنند. هر دو روش به نحوی طراحی شده است که تنها مقدار کمی از ویتامین ها و املاح معدنی از بین بروند.

این فرآیندها زمان نگهداری محصول را به مدت چندین ماه خارج از محیط یخچال افزایش می دهد. پس از باز شدن بسته، محصول می بایست در یخچال نگهداری شود.

در روش دیگر که برای ماندگاری کوتاه مدت است محصولات لبنی مایع (شیر) را در دمای ۷۲ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ ثانیه حرارت داده تا میکروب های بیماری زای موجود در آن که باعث فاسد شدن می شوند از بین بروند. این فرآیند زمان نگهداری محصول را به مدت یک هفته در یخچال افزایش می دهد.

مواد غذایی با بسته بندی اسپتیک در مقایسه با کنسروها و یا مواد غذایی (پاستوریزه) که فرآیند آنها در دمای بالا و مدت زمان طولانی انجام شده است از طعم و رنگ بهتری برخوردار هستند؛ چرا که اثرات جانبی بسته بندی با قوطی را که نتیجه واکنش اکسیژن با فلز قوطی است ندارند.

در حال حاضر تنوع کالای بسیاری در بسته های اسپتیک وجود دارد و در کشورهای مختلف جهان محصولاتی چون شیر، خامه، آب میوه، سوپ، رب گوجه فرنگی، انواع دسر، شربت، نوشیدنی هایی که از سویا تهیه می شوند و همچنین نوشیدنی هایی که مکمل غذایی به شمار رفته و انرژی زا هستند و حتی تخم مرغ مایع در بسته های اسپتیک عرضه می شوند.

فناوری فرآیند اسپتیک که از ۲۵ سال گذشته به صورت تجاری رواج پیدا کرده است چنان تاثیر جهانی بر روی صنعت مواد غذایی گذاشته است که انجمن بین المللی مهندسین صنایع غذایی در سال ۱۹۸۹ از آن به عنوان مهمترین پیشرفت صنعت مواد غذایی در قرن بیستم نام برد.

 

دستگاههای بسته بندی

۱- ماشینهای پرکن

این نوع ماشینها عملیات لازم برای پر کردن محصول داخل ظرف را انجام می دهند با توجه به تنوع ظروف و بسته های مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی ممکن است عملیات پر کردن در بطری ، قوطی ، کیسه ، بشکه ، کارتن و… انجام شود.

 

پر کردن مناسب علاوه بر جنبه های مثبت آن از نظر پذیرش مصرف کننده ، نقش مهمی در ماندگاری محصول دارد به همین دلیل امروزه از طریق سازمان های ذیربط قوانین مربوط به میزان دقیق پر کردن ظروف وضع شده است.

دستگاه پرکن باید به طور صحیح ظروف را پرکنند و چنان چه دستگاه به گونه ای طراحی شود که توانایی پرکردن ظروف در اندازه های مختلف را داشته باشد این مزیت مهم برای دستگاه تلقی می شود. در سال ۱۹۸۰ اوسبورن[۱] انواع پرکن های وزنی ، فشاری و تحت خلأ را شرح داده است.

۲- ماشین های تمیزکننده

بیشترین کاربرد ماشین های تمیزکننده و شوینده در صنایع لبنیات و نوشابه که در آن بطری های کثیف به کارخانه مجدداً برمی گردند می باشد

۳- ماشین های دوخت

دوخت ها ضعیف ترین قسمت یک بسته می باشند و دوخت ناقص موجب کوتاه شدن طول عمر انباری مواد غذایی می شود ماشین هایی که عملیات دوخت دربندی و بستن را در بسته بندیمواد غذایی انجام می دهند بسیار متنوع هستند در ذیل به پاره ای از مهمترین این ماشین ها اشاره می شود.

۴- ماشین های پرکننده و دوخت

در این گروه از ماشین ها ظرف یا بسته توسط ماشینی دیگر تهیه و ساخته می شود و فقط عملیات پرکردن و دربندی روی ماشین انجام می شود طیف وسیعی از ماشین ها در این گروه قرار می گیرند نظیر:

الف – ماشین های پیورپک[۱]

که در صنایع لبنیات و فرآورده های لبنی کاربرد گسترده ای دارند.

ب – ماشین های مولتی پک[۲]

ج – ماشین های دوی پک[۳]

که در حال حاضر کاربرد گسترده ای در بسته بندی انواع آب میوه جات پیدا کرده اند. اما این سیستم برای بسته بندی طیف وسیعی از مواد غذایی قابلیت کاربرد دارد.

د – ماشین های اسپتیک بگ[۴]

که عمل پر کردن ماده غذایی به طریقه اسپتیک و همزمان دوخت و دربندی کیسه را انجام می دهند.

 

۵- ماشین های شکل دهنده ،پر کننده و دوخت

طیف وسیعی از ماشین ها در این گروه قرار می گیرند وجه اشتراک همه این دستگاهها آن است که عملیات ساختن بسته، پر کردن و دوخت دربندی آن به طور هم زمان در یک دستگاه انجام می شود.

ماشین های پوشش دهنده

استفاده از ماشین های تمام اتومات پوشش دهنده به جای اپراتورهایی که به صورت دستی و یا نیمه اتومات عملیات پوشش دادن بسته ها را انجام می دادند موجب شده است که ماشین هایی با ظرفیت ۶۰۰ قطعه در دقیقه در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند .

انواع ماشین هایی که عملیات پوشش دادن بسته را انجام می دهند به شرح ذیل می باشند:

الف – ماشین های لفاف پیچ[۱]

این ماشین ها با توجه به نوع پوششی که می توانند بر روی بسته یا ماده غذایی ایجاد کنند دارای تنوع زیادی می باشند.

ب – ماشین های شرینک[۱]

پوشش شرینک یک روش ساده از پوشاندن است که با استفاده از یک فیلم شفاف صورت می گیرد و ممکن است برای پوشش دادن یک بسته یا تعدادی بسته به کار رود که در حالت دوم تولید بسته چند تایی را می کند.

در عمل محصول در داخل یک تیوپ با پوشش فیلم شرینک با دوخت انتهایی بسته بندی می شود و سپس از یک تونل شرینک بخار یا هوای گرم که معمولاً توسط لامپهای مادون قرمز یا منبع گرمایی دیگری که قادرند گرمایی حدود ۷۰ درجه سانتیگراد را تولید کنند عبور می کند. گرمای شرینک در سرتا سر بسته عبور کرده و موجب تولید یک بسته جمع شده می شود زمان حرارت دادن معمولاً چند ثانیه است که بستگی به طراحی بسته و ضخامت فیلم دارد.

۶- ماشین های برچسب زنی

ماشین های اتیکت زنی از سه قسمت ذیل تشکیل شده اند:

I – ظرف برای اتیکت زدن

II – چسب

III – اتیکت

بر اساس چسب زنی این ماشین ها به دو گروه ذیل تقسیم می شوند:

الف – ماشین هایی که چسب های مرطوب را به کار می برند.

ب – ماشین هایی که اتیکت های از قبل چسب خورده را به کار می برند.

بدیهی است در انتخاب ماشین باید در نظر داشته باشیم که کدام سیستم برای ما بهتر و مناسب تر است.

چهار عمل اصلی توسط یک ماشین اتیکت زن به قرار ذیل است:

الف – تغذیه اتیکت از محل ذخیره

ب – برداشتن اتیکت که معمولاً توسط مکش، هوای فشرده یه چسب ثانویه انجام می شود.

ج – مالیدن چسب بر روی سطح اتیکت

د – فشار دادن اتیکت به ظرف توسط پدال های فشار،هوای فشرده، برس

 

کارگاه بسته بندی

کارگاه بسته بندی مکان سرپوشیده بهداشتی محفوظ ، مجهز و مجازی است که در آن با بهره گیری از امکانات ،تأسیسات و تجهیزات فنی و صنعتی و به روش بهداشتی ، عملیات فرآوری شامل: قطعه بندی ، بسته بندی ، نشانه گذاری زیر نظر مسئول فنی بهداشتی واجد شرایط انجام می پذیرد.

 

تکمیل و ارائه فرم درخواست

کلیه متقاضیان دریافت پروانه بهداشتی تاسیس باید تقاضای خود مبنی بر دریافت پروانه بهداشتی  را به اداره کل دامپزشکی استان مربوط  ارائه و به ثبت برسانند.

موقیعت

تاسیسات باید در محلی استقرار یابد که از نظر ضوابط نظام دامداری مشکلی نداشته و حوادث طبیعی مثل سیل آنرا تهدید ننمایند و تحت تاثیر بوهای نامطبوع ، دود ، گرد و غبار و آلودگی قرار نگیرد . چنین واحدهایی باید در محلی احداث شوند که وسایل نقلیه سنگین و کامیونهای سردخانه دار بتوانند براحتی به آن محل رفت و آمد نمایند.

زمین

مساحت زمین به نحوی تعیین گردد که علاوه براستقرار

تاسیسات بر اساس نقشه ،فضای کافی جهت احداث محوطه سازی و سهولت رفت و آمد وسایل نقلیه را فراهم سازد .

( حداقل مساحت مورد نیاز باید دو برابر مساحت زیر بنا باشد)

طرح ونقشه

طرح و نقشه و مشخصات تاسیسات ماشین آلات و ساختمان کارگاه باید توسط متقاضی به نحوی تهیه و ارائه گردد که دارای مشخصات ذیل باشد.

ساختمان

تاسیسات باید به شکلی طراحی شده باشند که  فضای مناسب کاری برای اجرای عملیات در شرایط بهداشتی وجود داشته و همچنین قسمتهای تمیز و قسمتهای کثیف کاملا از یکدیگر مجزا باشند. به منظور تسهیل در امر تخلیه فرآورده باید در نقشه ارائه شده محلهای مناسبی برای سکوی تخلیه و بارگیری در نظر گرفته شود.

سالن فرآوری و بسته بندی

¡        مساحت سالن متناسب با ظرفیت آن متغیر میباشد.

¡        حداقل مساحت عملیات مرغ یکصد متر مربع میباشد

¡        حداقل مساحت سالن عملیات گوشت قرمز یکصد متر مربع

¡        حداقل مساحت برای سالن آبزیان ۷۵ متر مربع

چنانچه واحدهای فرآوری  گوشت قرمز متقاضی تولید گوشت چرخ کرده و یا دل  و جگر باشند جایگاهی جداگانه بمساحت حداقل ۳۰ متر مربع برای هر کدام اختصاص دهند.

 

چنانچه واحدهای قطعه بندی و بسته بندی مرغ متقاضی تولید و بسته بندی دل و جگرمرغ باشند باید جایگاهی جداگانه به مساحت حداقل ۳۰ متر مربع به این امراختصاص دهند و برای سنگدان علاوه بر فضای فوق ۲۰ متر مربع به منظور

شستشوی سنگدان مورد نیاز است.

توجه: کلیه سالن های فرآوری آبزیان باید مستقل از سالن های فرآوری گوشت قرمز و مرغ باشد.

 

انبار ضایعات

واحد باید دارای محلهای مناسبی برای انبار کردن ضایعات و مواد غیر خوراکی قبل از خارج کردن آنها از کارگاه باشد.

سالن شستشو

در کارگاه محلی را برای شیشوی وسایل و لوازم مصرفی تعبیه می نمایند

پیش سردکن

فضای سرپوشیده و محفوظی است ، مجهزبه دستگاه های سرمازا که دارای دما و رطوبت مناسب و شرایط لازم فنی و بهداشتی برای حفظ  زنجیره سرد و کیفیت فرآورده های خام دامی در زمان تحویلگیری و قبل از شروع فرآوری در شرایط تازه و یا کاهش دمای فرآورده در مدت زمان لازم تا مرز شروع انجماد یا دمای مورد نیاز برای عرضه فرآورده به صورت تازه است.

دمای آن  بر اساس دستورالعمل ماندگاری فرآورده های خام دامی بین ۴-۰ درجه سانتیگراد می باشد.

مساحت پیش سردکن باید متناسب با ظرفیت واحد بوده و مستقیما به سالن تولید ارتباط داشته باشد و حداقل مساحت آن از ۱۲ مترمربع کمتر نباشد.

پیش سردکن اولیه

فضای سرپوشیده و محفوظی است مخصوص نگهداری فرآورده های  دامی قبل از آغاز عملیات فرآوری بطوری که دمای فرآورده های خام دامی تحویل گرفته شده (۴-۰ درجه سانتیگراد) با استفاده از تجهیزات مناسب در آن حفظ گردد.

پیش سردکن ثانویه

فضای سرپوشیده و محفوظی است مخصوص نگهداری فرآورده های  دامی پس از عملیات فرآوری به منظور آماده سازی فرآورده برای انجماد ویا بارگیری جهت عرضه به صورت تازه ، به طوری که دمای (۴-۰ درجه سانتیگراد) فرآورده های خام دامی در هنگام بارگیری برای عرضه و یا انتقال به تونل انجماد برای انجماد ، با استفاده از تجهیزات سرمازای مناسب در آن حفظ گردد.

تاسیسات سردخانه

سرد خانه باید به نحوی طراحی شوند که با سالن عملیات ارتباط مناسب داشته باشد.

سردخانه فضای سرپوشیده و محفوظی است ، مجهزبه دستگاه های سرمازا که دارای دما و رطوبت مناسب و شرایط لازم فنی و بهداشتی برای حفظ کیفیت و نگهداری فرآورده های خام دامی در شرایط انجماد در مدت مورد نظر

سردخانه باید به نحوی طراحی گردد که با تاسیسات انجماد ارتباط مناسبی داشته باشد و حداقل گنجایش آن به اندازه ای باشد که تولید سه روز فرآورده را بتوان در آن نگهداری کرد.

 

حداقل مساحت واحدهای سردخانه برای واحدهای مذکور به مشابه واحدهای سرد خانه ای  گوشت قرمز و مرغ  و ماهی حداقل یکصد متر مربع می باشد.

امکانات مورد نیاز برای انجماد فرآورده

امکانات مورد نیاز برای انجماد فرآورده باید به شکلی طراحی و در نظر گرفته شوند که ظرفیت آن متناسب با فرآورده باشد حداقل فضای مورد نیاز برای تونل انجماد ۳۶ متر مکعب می باشد.

تونل انجماد

فضای سرپوشیده و محفوظی است که قدرت سرمازایی تجهیزات آن به اندازه ای است که بتواند کاهش دمای کالا و عبور آن از مرحله حداکثر کریستالیزه شدن را با سرعت مورد نظر انجام دهد و این دما حداقل منفی ۳۵ درجه سانتیگراد می باشد.

آزمایشگاه

¡        محل خاصی برای آزمایشگاه در کارگاه بسته بندی درنظر گرفته شود که مستقیما به سالن فرآوری ارتباط نداشته باشد.

تاسیسات جانبی

مساحت تاسیسات جانبی بایستی حداقل یک پنجم  تا یک هفتم تاسیسات اصلی باشد که شامل دفتر کار ، سرویس بهداشتی ، رختکن ، انبار لوازم فنی باشد و در صورت ضرورت سالن غذا خوری و استراحتگاه کارگران متناسب با تعداد پرسنل علاوه بر فضای فوق مورد نیاز است.

۱- رختکن

رختکن به نحوی باید طراحی شود که برای هر کارگر حداقل دو جایگاه کمد پیش بینی شود ( یک کمد برای لباسهای کار و یک کمد برای لباس شخصی )

موقعیت رختکن باید به شکلی طراحی گردد که کارگران پس از پوشیدن لباس کار در معرض فضای آزاد قرار نگیرد .

۲- سرویس بهداشتی

سرویس دستشویی باید قبل از رختکن استقرار یافته و مستقیما به سالن فرآوری و عملیات راه نداشته باشد.

شرایط و ضوابط بهداشتی در کارگاه بسته بندی

الف- تاسیسات

ب- تجهیزات و وسایل مورد نیاز

الف- تاسیسات

تهویه

ساختمان باید دارای تهویه مناسب بوده به شکلی که دمای مورد نظر (حدکثر ۱۲- ۱۰ سانتیگراد ) را تامین نماید. و دارای رطوبت مناسب باشد جهت گردش هوا باید از قسمت تمیز به قسمت کثیف سالن بوده و هوا از قسمت کثیف سالن خارج شود.

نور

نورطبیعی  یا مصنوعی مناسب به میزان کافی باید در تمام محل وجود داشه باشد و رنگی نباشد و حداکثر نور مورد نیاز در مکانهای مختلف به شرح زیراست :

در محل هائیکه بازرسی صورت میگیرد    ۵۴۰ لوکس

در محل هائیکه کار صورت میگیرد        ۲۲۰ لوکس

در سایر محلها                               ۱۱۰ لوکس

لامپ هائیکه در سالنهای فرآوری تعبیه شده اند باید دارای پوششی باشند تا در صورت شکستن لامپ باعث آلودگی فرآورده ها نگردد. و ضمنا این پوششها قابل شستشو باشند.

محل هائیکه فرآوری  گوشت صورت گرفته و یا به نحوی با فرآوری گوشت در ارتباط هستند باید دارای شرایط  ذیل باشند:

کف

کف بایدغیر قابل نفوذ به آب ، بدون درز و شکاف بوده و براحتی تمیز و ضد عفونی گردد و لغزنده نباشد.

دارای شیب مناسب برای خروج پساب و هدایت آن به سمت کانال فاضلاب باشد.(شیب مناسب یک درصد توصیه میگردد)

دیوار

دیوارها باید غیر قابل نفوذ به آب و قابل شستشو و به رنگ روشن باشد ، دیوارها باید حداقل به ارتفاع دو متر  ، بسته به نوع فعالیت صاف و بدون درز و شکاف بوده و جنس سطح خارجی دیوارهاباید از موادی باشد که هیچگونه ماده مضری را به گوشت و فرآورده های آن منتقل ننماید.

بهترین پوشش دیوارها سطوح سیمانی صاف و صیقلی باروکش اپوکسی رزین میباشد.

سقف

سقف به شکلی طراحی و ساخته شود که از تجمع مواد کثیف ، ورشد قارچها و پوسته پوسته شدن جلوگیری شود و براحتی قابل تمیز شدن باشد و حداقل ارتفاع سالن عملیات ۵/۳ متر تعیین میگردد.

کلیه اتصالات بین دیوار به دیوار و دیواربه کف باید دارای انحنا بوده و زاویه تند نداشته و به شکلی که از تجمع مواد درازاین محلها جلوگیری به عمل آمده و به راحتی قابل شستشو و ضدعفونی باشد.

پنجره ها

پنجره هاباید بشکلی طراحی و تعبیه شود که ازتجمع مواد جلوگیری گردد بوسیله توری پوشیده شوند ، توری ها باید به راحتی قابل جابجایی به منظور شستشو باشند.

پنجره ها باید همسطح دیوارهای داخلی بوده ودر صورت وجود طا قچه زیر پنجره باید دارای شیب مناسب به طرف داخل بوده تا از تجمع گرد و خاک جلوگیری گردد.

درب ها

سطح آنها باید صاف بوده و سطوح غیر جاذب داشته و قابل شستشو و ضدعفونی باشد و همچنین در محل هائیکه نیاز باشد حتی المقدور در دربها بدون دخالت دست باز و بسته شوند.

¡        کلیه درب هائیکه به محوطه بیرون از سالن عملیات راه دارند باید مجهز به پرده هوا باشند .

دستشویی و توالت ( سرویس بهداشتی )

توالت ها باید به شکلی ساخته شوند که از تخلیه بهداشتی آنها اطمینان حاصل گردد و دارای نور کافی و تهویه مناسب بوده و همانطوریکه قبلا گفته شد به سالنهای عملیات مستقیما راه نداشته باشد دستشویی ها بایدمجهزبه آب سرد و گرم ، صابون مایع ، حوله کاغذی یکبار مصرف بوده و کنارهردستشویی یک سطل درب دار قرار گیرد .

ب‌-   تجهیزات و وسائل مورد نیاز

این تجهیزات و وسایل باید به شکلی طراحی و ساخته شوند که باعث آلودگی گوشت نگردیده و تمام سطوح آن براحتی قابل تمیز کردن و ضد عفونی باشد.

در سالن عملیات گوشت قرمز تعبیه ریل ازابتدای محل سکوی تخلیه تا پیش سردکن و از پیش سردکن به سالن عملیات الزامی می باشد بنحوی که انتقال لاشه از سکوی تخلیه به پیش سردکرن و از بیش سردکن تا سالن عملیات بدون دخالت دست صورت گیرد وشیارها و قسمتهای مختلف ریل نیز باید براحتی تمیز شده و ضدعفونی گردد.

کلیه اتصالات ثابت روی دیوارها مانند لوله های آب و کابل های برق باید دارای فاصله مناسب از دیوار یا کف بوده به شکلی که قسمتهای پشتی آنها براحتی تمیز گردیده و از تجمع مواد جلوگیری گردد.

درتمام محل هائیکه عملیات فرآوری وبسته بندی گوشت صورت می پذیرد باید دارای امکانات مناسب و کافی برای تمیز کردن و ضدعفونی ابزارمورد استفاده مانند چاقو ، ساتور وجود داشته باشد.

ضایعات در پایان هر شیفت کاری تخلیه گردد وباید ازسطل ها یا بشکه های درب دار بزرگ بدین منظور استفاده نمود .

انبارکردن ضایعات وموادغیرخوراکی باید به شکلی باشد که آنها را از دسترس حیوانات موذی دورنگه داشته و همچنین از آلوده شدن مواد غذایی ، آب آشامیدنی بوسیله آنها جلوگیری گردد.

شرایط آب مصرفی

آب مصرفی در واحد باید شرایط آب آشامیدنی را دارا بوده و با فشار مناسب در تمام محل های مورد نیاز در دسترس باشد.

در تمام ساعات کار آب گرم بهداشتی با فشار و میزان کافی در دسترس باشد. در سالن عملیات شیرهای آب باید از نوع پدالی باشد.

نظارت های ضروری در یک مرکز بسته بندی

۱- حضور مسئول فنی بهداشتی هنگام ورود مواد اولیه به کارگاه و کنترل مجوزهای مربوطه و فک پلمپ.

۲- کنترل خودرو حمل گوشت که بایستی یخچال دار و دارای کارت اشتغال به فعالیت حمل گوشت از اداره کل دامپزشکی استان باشد.

۳- کنترل دقیق ورود مواد اولیه از کشتارگاه، کنترل گواهی حمل گوشت و ممهور بودن گوشت به مهر دامپزشکی.

۴- کنترل پیش سردکن از نظر رعایت موارد بهداشتی و دمای مناسب ۴-۰ درجه.

۵- کنترل و نگهداری گوشت در پیش سرد به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۴-۰ درجه.

۶- رعایت بهداشت فردی کارکنان شامل لباس کار، دستکش و کلاه.

۷- نظارت کامل بر روند بسته بندی گوشت در کارگاه

۸- وجود امکانات مناسب جهت ضدعفونی کردن سالن و نظارت بر تمیز بودن محل کارگاه .

۹- کلیه وسایل مربوط به کار باید تمیز و از جنس فلز زنگ نزن و قابل ضدعفونی باشد.

۱۰- نظارت بر اینکه ظروف بسته بندی یکبار مصرف باشد و ظروف مستعمل نباشد.

۱۱- نظارت بر اینکه گوشت تاریخ گذشته نباشد و گوشت کهنه با تازه مخلوط نگردد.

۱۲- نظارت کامل بر  تهیه گوشت چرخ کرده

۱۳- نظارت برخروج کالا : گوشت باخودرو سردخانه دار مناسب ومجهز به ترموکینگ با دمای ۴-۰ درجه و با گواهی و کارت تردد حمل گردد.

۱۴- نظارت بر لیبل گذاری

بسته بندی دارای برچسب باشد که حاوی اسم کارگاه، تاریخ تولید، تاریخ انقضاء، دمای مناسب جهت نگهداری، مدت نگهداری و آدرس و تلفن کارخانه، کد پروانه بهره برداری بهداشتی از سازمان دامپزشکی کشور باشد.

شرایط بهداشتی مرکز عرضه گوشت تازه

سطوح دیوارها دارای شرایط شتشو و ضدعفونی بوده وسطوح دیوارها بدون درز و شکاف باشد(دیوارها سنگ یا کاشی و به رنگ سفید باشد)

کف باید موزائیک آجدار و دارای شیب مناسب به طرف کف شوی جهت خروج فاضلاب باشد.کف شوی باید پوشش دار باشد.

دربها و پنجره ها بدون زنگ زدگی باشد

درب ها و پنجره ها مجهز به توری سیمی به منظور جلوگیری از ورود حشرات باشد.

نور و تهویه طبیعی یا مصنوعی باید تأمین گرددو تهویه به نحوی باشد که هوای داخل اماکن سالم ، کافی وعاری از بو باشد.

زباله دانهای مورد استفاده باید درپوش دار، زنگ نزن و قابل شستشو و در محلی جداگانه باشد.

آب مصرفی بایستی ازآب شهری باشد

وسایل و تجهیزات مصرفی باید از جنس مناسب وقابل شستشو و ضدعفونی باشد

یخچال نگهداری ۰-۴ درجه و متناسب با حجم عرضه موجود باشد

میز کار قابل شستشو و ضدعفونی باشد

کلیه کارگران و متصدیان موظفند کارت معاینه پزشکی در محل کار خود داشته و موظف به رعایت کلیه ظوابط بهداشت فردی باشد.

یخچال ها باید در محلی قرار گیرند که قسمتهای باز و نمایان آن در معرض گرمای تابنده واقع نشوند دارای کف شوی پوش دار باشد.

ویژگیها و شرایط بهداشتی مراکز فروش و عرضه آبزیان تازه

سقف باید بدون درز و شکاف و رنگ روشن و(قابل تمیز کردن)و همیشه تمیز باشد

دیوارها، سنگ یا کاشی و به رنگ سفید باشد.

کف باید موزائیک آجدار و دارای شیب مناسب به طرف کف شوی جهت خروج فاضلاب باشد.کف شوی باید پوشش دار باشد.

دارای دستشویی همراه با آب سرد و گرم بوده و سایر تسهیلات بهداشتی نظیر صابون مایع وحوله و غیره را دارا باشد.

درها و پنجره ها مجهز به توری سیمی به منظور جلوگیری از ورود حشرات باشد.

نور و تهویه طبیعی یا مصنوعی باید تأمین گرددو تهویه به نحوی باشد که هوای داخل اماکن سالم ، کافی وعاری از بو باشد.

زباله دانهای مورد استفاده باید درپوش دار، زنگ نزن و قابل شستشو و در محلی جداگانه باشد.

محلی مناسب برای نگهداری یخ داشته باشد.

آب مصرفی باید بهداشتی باشد.

سیستم فاضلاب باید بهداشتی باشد.

جعبه کمکهای اولیه موجود باشد.

کلیه کارگران و متصدیان موظفند کارت معاینه پزشکی در محل کار خود داشته و موظف به رعایت کلیه ظوابط بهداشت فردی باشد.

لوازم مورد استفاده باید از جنس مناسب و سالم و تمیز باشد.

یخچال ها باید در محلی قرار گیرند که قسمتهای باز و نمایان آن در معرض گرمای تابنده واقع نشوند و بیش ازحد ظرفیت مواد غذایی انباشته نگردند(نورهای شدید مصنوعی و نور شدید خورشید)

محل عرضه بایستی وسعت و شرایط لازم برای تحویل گری آبزیان ، چیدن وسایل سرماساز نگهداری و عرضه بهداشتی آبزیان تازه دارد.

پیشخوان میز کار باید سالم و روکش آن از جنس قابل شستشو و ضد عفونی باشد

دارای مجوز بهداشتی لازم از ارگانهای ذیربط از جمله(دامپزشکی) اتحادیه صنف مرغ و ماهی فروش شیلات مرکز بهداشتی باشد.

آبزیان تازه قابل عرضه باید در کنار یخ و توسط ماشینهای حمل و نقل که دارای شرایط بهداشتی بوده و دارای مجوزهای لازمه از دامپزشکی محل و با گواهی حمل از مقصد باشد.

محل های عرضه آبزیان تازه باید مجهز به ویترین هایی باشند که بتوانند در شرایط بهداشتی آبزی تازه در کنار یخ را عرضه نمایند. اگرچه امکان عرضه آبزیان تازه در ویترین های یخچال دار که دمای آن بین صفر تا ۴ سانتی گراد می باشد، نیز وجود دارد ولی توصیه میگردد آبزیان تازه در کنار یخ و در ویترینهای بهداشتی عرضه گردند.

چنانچه آبزیان تازه در کنار یخ و در ویترین های بهداشتی عرضه میگردند،باید ترتیبی اتخاذ گردد که در تمامی مواقع میزان پودر یخ کافی در بین و اطراف آبزی وجود داشته باشد.

کلیه یخچالها و سرد خانه و ویترینهای بهداشتی بایستی مجهز به دماسنج بوده و در معرض دید خریداران باشد

با توجه به استانداردهای موجود که حداکثر مدت زمان نگهداری آبزیان تازه در کنار یخ ۶ روز ذکر کرده اند باید ترتیبی اتخاذ گردد که چنانچه این محصولات به هر دلیلی در پایان روز هفتم پس از صید به فروش نرسیدند با نظارت بازرسان دامپزشکی از سطح بازار جمع آوری و به یکی از کارخانجات مجاز تولید پودر ماهی ارسال و یا به هر شکل مناسب دیگر از چرخه مصرف انسانی خارج گردد

مشخصات گوشت قرمز تازه

¡        رنگ گوشت طبیعی باشد.

¡        سطح خارجی گوشت بدون هرگونه تورم ، خون مردگی و یا خراش باشد.

¡        فاقد هرگونه بوی غیر طبیعی مانند بوی ترشیدگی یا تعفن باشد.

¡        باید دارای قوام سفت بوده و نباید نرم، لزج یا خشک و چروکیده باشد.

علائم فساد گوشت قرمز

¡        تغییر رنگ قرمز به سبز ، قهوه ای و یا ایجاد دیک لایه لزج و چسبناک که از علائم فساد سطحی است.

¡        استشمام بوی غیر طبیعی در محل اتصال گوشت به استخوان از علائم فساد عمقی گوشت است.

¡        از دست رفتن قوام گوشت و نرم و لزج شدن آن از علائم فساد کلی گوشت است.

¡        تغییر رنگ چربی گوشت و استشمام بوی بد ، از علائم اکسیداسیون و فساد چربی گوشت است.

مشخصات گوشت مرغ تازه

¡        به رنگ سفید مایل به زرد کمرنگ یا کهربایی باشد.

¡        پوست بطور یکنواخت روی بدن کشیده شده باشد .

¡        بدون هرکونه پارگی ،  تورم ، خونمردگی ، تغییر رنگ و یا خراش باشد.

¡        کاملاً تمیز و عاری از پر،ذرات خارجی و هرگونه آلودگی باشد.

¡        ماهیچه های اسکلتی به رنگ سفید مایل به صورتی و دارای قوام سفت و فاقد هرگونه خونمردگی و آثار تورم باشد.

علائم فساد گوشت مرغ

¡        تغییر رنگ ناحیه شکمی به رنگ متمایل به سبز یا آبی

¡        تغییر رنگ یا بوی بد در ناحیه زیر بالها

¡        بهترین محل برای بازرسی ، برش ناحیه اتصال ران به بدن است که در مرحله شروع فساد با بوی بد همراه است

¡        در مراحل فساد کلی لاشه ، عضلات شل ، وارفته و رنگ تیره تر از حالت طبیعی است.و در ناحیه مقعد و چینه دان رنگ سبز نمایان می شود.

مشخصات ماهی تازه

¡        چشم ها محدب و کاملاً برآمده برنگ سیاه با مردمک روشن و قرنیه شفاف

¡        بدن داری سطح صاف و دارا بودن حالت الاستیک

¡        آبشش ها برنگ قرمز روشن بدون موکوس

¡        پوست و درخشنده

¡        فلسها درخشنده بوده و محکم به بدن چسبیده است

¡        سرپوش آبششها بطور محکم به بدن چسبیده و فاقد لکه های خونی می باشد

علائم فساد ماهی

¡        بوی نامطلوب، بوی ترشیدگی

¡        بدن شل و بدون قوام

¡        فلسها براحتی کنده می شود

¡        مردمک ها کدر و چشم ها فرورفته اند

¡        آبششها خشک و برنگ خاکستری

¡        پوست چین دار و و تغییر رنگ داده و براحتی جدا می گردد

¡        شکم شل و متورم

نحوه توزیع و عرضه گوشت منجمد:

مشخصات مراکز عرضه گوشت منجمد

علاوه بر شرایط عمومی باید دارای شرایط زیر باشد:

¡         دارای پروانه مبنی بر مجاز بودن به عرضه گوشت قرمز و مرغ منجمد باشد.

¡         دارای شرایط و وضعیت بهداشتی مناسب بوده و بر اساس بازدید از مراکز ، به تایید اداره کل دامپزشکی استان رسیده باشد.

¡        دارای امکانات و تجهیزات برودتی مناسب از جمله فریزرهای ویترینی با برودت ۱۸ درجه سانتیگراد زیر صفر به تعداد لازم و متناسب با ظرفیت واحد عرضه باشد ( فریزرها باید مجهز به دماسنج جهت نشان دادن برودت فریزر برای رویت مشتریان باشند).

¡        دارای فضای مناسب جهت قرار گرفتن فریزرهای ویترینی بوده و امکان بازدید و رویت محصولات مورد عرضه برای مشتریان  فراهم باشد.

¡        جهت عرضه گوشت قرمز منجمد و مرغ منجمد باید از فریزرهای اختصاصی و مجزا استفاده نمود.

مشخصات گوشت قرمز/مرغ منجمد

الف – ویژگی های مرغ منجمد

¡        پوست باید به رنگ طبیعی مخصوص به خود (رنگ سفید مایل به زرد کمرنگ یا کهربایی) و به طور یکنواخت روی بدن کشیده و فاقد هر گونه پارگی ، تورم ، خونمردگی ، تغییر رنگ و یا خراش و کاملاً تمیز و عاری از پر ، ذرات خارجی و هر گونه آلودگی باشد.

¡        مرغ منجمد بایستی فاقد هر گونه بوی غیر طبیعی مثل بوی ترشیدگی ، تعفن و یا گندیدگی باشد.

¡        اندرونه آن به طور کامل تخلیه شده به طوری که حفره سینه ای و شکمی آن کاملاً تمیز باشد.

¡        رنگ عضلات طبیعی (رنگ سفید مایل به صورتی) و فاقد هر گونه تغییر رنگ ، خونمردگی و آثار تورمی بوده و پس از رفع انجماد سختی و قوام طبیعی خود را حفظ کرده و سطح آن لیز و لزج نباشد.

¡        چربی ها به رنگ زرد روشن بوده و به صورت یکنواخت بدن را پوشانده و بدون هر گونه بوی غیر طبیعی باشد.

¡        مرغ منجمد باید عاری از آثار سوختگی ناشی از انجماد و یا قارچ زدگی (لکه های رنگی ناشی از رشد قارچ) باشد.

یادآوری: سوختگی ناشی از انجماد به لکه هایی با رنگ سفید گچی تا خاکستری اطلاق می شود که در اثر تبخیر شدید آب فرآورده ناشی از سرمازایی بیش از اندازه معین در سطح پوست و یا گوشت مرغ نمایان می شود.

¡        مرغ منجمد باید در کیسه های پلاستیکی سالم ، بدون عیب و پارگی و دارای نشانه گذاری مربوطه (از جمله تاریخ تولید ، تاریخ انقضاء ، شرایط نگهداری و…) به صورت خوانا و به زبان فارسی عرضه شود.

¡        داخل بسته بندی مرغ منجمد باید فاقد مواد خارجی ، خونابه یا آب منجمد شده باشد.

¡        به صورت کاملاً  منجمد به دست مصرف کننده برسد.

ب – ویژگی های گوشت قرمز منجمد

¡        گوشت منجمد باید کاملاً تمیز ، عاری از علائم بیماری ، آثار خونمردگی و ضربه باشد.

¡        رنگ گوشت (عضلات) باید طبیعی بوده و پس از رفع انجماد سختی و قوام طبیعی خود را حفظ کرده و سطح آن لیز و لزج نباشد (تغییر رنگ قرمز به سبز ، قهوه ای و خاکستری ویا ایجاد یک لایه لزج و چسبناک از علائم فساد گوشت است).

¡        گوشت منجمد باید عاری از بوهای غیر طبیعی مانند بوی ترشیدگی ،تعفن و یا گندیدگی باشد (استشمام بوی غیر طبیعی در محل اتصال گوشت به استخوان از علائم فساد عمقی گوشت است).

¡        چربی گوشت باید سفت ، به رنگ سفید و یا مایل به سفید و بدن هر گونه بوی غیر طبیعی باشد.

¡        گوشت منجمد باید فاقد آثار سوختگی ناشی از انجماد و یا قارچ زدگی (لکه های رنگی ناشی از رشد قارچ) باشد.

¡        گوشت منجمد باید در کیسه های پلاستیکی سالم ، بدون عیب و پارگی و دارای نشانه گذاری مربوطه (از جمله تاریخ تولید ، تاریخ انقضاء ، شرایط نگهداری ) به صورت خوانا و به زبان فارسی عرضه شود.

¡        داخل بسته بندی گوشت منجمد باید فاقد مواد خارجی ، خونابه یا آب منجمد شده باشد.

¡        به صورت کاملاً  منجمد به دست مصرف کننده برسد.

ضوابط عرضه گوشت قرمز/مرغ منجمد

¡        گوشت قرمز/مرغ منجمد صرفاً به صورت بسته بندی عرضه شود.

¡        از منابع مجاز تامین و دارای گواهی بهداشتی مربوط باشد.

¡        توسط خودروهای سردخانه دار مجاز (دارای پروانه اشتغال به حمل فرآورده های دامی منجمد از اداره کل دامپزشکی استان) ، مجهز به سیستم ثبت دما (ترموگراف) و تحت شرایط برودتی ۱۸ درجه سانتی گراد زیر صفر حمل و تحویل مرکز عرضه گردد.

¡        داخل فریزرهای ویترینی با برودت ۱۸ درجه سانتی گراد زیر صفرنگهداری و تا زمان عرضه از هر گونه نوسان برودتی بیش از ۳ درجه سانتیگراد (۱۵ درجه سانتیگراد زیر صفر) خودداری شود.

¡        باید در بسته بندی سالم ، بدون عیب و پارگی و دارای نشانه گذاری مربوطه (از جمله تاریخ تولید ، تاریخ انقضاء ، شرایط نگهداری ) به صورت خوانا و به زبان فارسی عرضه شود.

ماشین سازی سپهرحمید  www.sepehrhamid.com

مقاله جامع بسته بندی مواد غذایی

توسط محمد مکابر
– دی ۹, ۱۳۹۱نوشته شده در : آموزش, بسته بندی, مقالات فارسی
بسته بندی

• ضرورت نیاز به بسته بندی
محصولاتی که ساخته دست بشر بوده و با استفاده از منابع طبیعی تولید می شوند نیازمند بسته بندی اند. این نیاز را می توان از جنبه های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار داد. هویت بخشی، امنیت، ایمنی و سلامت و در نهایت حمل و نقل، همگی نیاز مبرمی به بسته بندی برای تحقق دارند.
حضور بسته بندی در دنیای مدرن، محصور به زمان و مکان خاصی نیست و به معنای واقعی کلمه، همه جا حاضر است.
آیا می توانید چیزی را مثال بزنید که در بسته بندی عرضه نشود؟
شاید بتوان چند نمونه ذکر کرد ولی این محصولات تعدادشان بسیار کم است. هم اکنون حتی محصولات زراعی و باغی نیز حداقل دارای یک لیبل می باشند و لیبل نیز خود شکلی از بسته بندی است.

 

بسته بندی ابتدایی ترین نیاز هر محصول پیش از عرضه به بازار می باشد چرا که تولید کنندگان برای شناساندن خود و محصولاتشان و البته محافظت از محصول در حین حمل و نقل و نگهداری پیش از فروش به آن نیاز مبرمی دارند.
بسته بندی می ‌تواند ضمن معرفی نام، خواص، مشخصات فنی و شیمیایی، تاریخ مصرف، قیمت، طریقه مصرف و نگهداری صحیح، محافظت آن کالا را تا زمان مصرف به عهده گیرد و در عین حال یک بسته‌ بندی مطلوب قادر است موجب افزایش زمان حفظ و نگهداری کالای فاسد شدنی باشد.

هدف از بسته بندی

حفاظت فیزیکی، انبار کردن، بازاریابی و فروش و حفاظت از کیفیت محصول می باشد.
هدف از بسته بندی کردن مواد غذایی این است که هم زمان نگهداری آنها افزایش یابد و هم بطور کلی از خطر عوامل فساد درونی و بیرونی حفظ شود. همچنین حمل و نقل مواد غذائی بهتر و آسانتر انجام گردد.
نقش بسته بندی

بسته‌ بندی کالا در تمامی جهان دو نقش بسیار مهم را ایفا می‌کند.
۱- مظروف ساختن کالا ( نگهداری کالا)

۲- معرفی بهتر کالا و تشویق مخاطب به خرید آن( عرضه و بازار رقابت)

در واقع می‌توان گفت بسته ‌بندی به عنوان یک فروشنده خاموش قلمداد می‌شود، زیرا کالا ها مستقیماً خود را به خریدار نمایش نمی ‌دهند و این پوشش آنها است که با اشکال مختلف و جملاتی کوتاه، معرف جنس داخل آنها می باشد واطلاعات لازم را به مخاطب (خریدار) ارائه می‌دهد
بسته بندی به عنوان اولین وسیله ارتباط بصری با مخاطب محسوب می‌شود.
به تعبیری بسته بندی، چراغ قرمزی است در برابر توقف عابران جلوی ویترین خرده فروشی ها و به حق آن را به عنوان فروشنده خاموش می شناسند. بسته بندی، چهره کالاست چون مشتری از طریق بسته بندی محصول را شناسایی می کند. بسته بندی پیام تولید کننده را به خریدار می رساند  و بین آنها ارتباط برقرار و اطلاع رسانی می کند.
بسته بندی عاملی است که نخستین اثر و نقش را به وجود می آورد و باید مراقب باشد که در این اولین برخورد ، تا آنجا که توان دارد ، خریدار را جذب کند . به همین منظور باید به عواملی که مربوط به ارتباطات است بها داد
بسته ‌بندی نا مناسب، بر روحیه جامعه مصرف کننده تأثیر نا مطلوبی برجای می‌ گذارد. به طوری که استنباط مصرف کننده از محصول، با بسته ‌بندی نا مناسب مانند تأثیر رفتار فروشنده بی‌ حوصله (مثلاً درآخر وقت کار روزانه) است، که اغلب از نظر روانی موجب رنجش خاطر مشتری می گردد.
بسته‌ بندی مناسب از طریق ارتباط بصری اطلاعات کاملی را در مورد محصول و تولید کننده به مخاطب یا مصرف کننده منتقل می ‌کند و در تشویق او به خرید موثر است.بهمین منظور شرکت ها سعی دارند با بسته بندی های جالب مشتری بیشتری را جلب نمایند.
تعریف بسته بندی

موسسه بین المللی بسته بندی، آن را به عنوان پوشش محصول تلقی می کند. این حصار قادر است تا مطلوبیت های ذیل را ایجاد کند
ظرف باشد، از کالا محافظت و نگهداری نماید، با خریدار ارتباط برقرار کند و اطلاعات را به او منتقل نماید، کالا را نمایش دهد و سودمندی آن را نشان دهد.
در استاندارد بریتانیا واژه ی بسته بندی به عنوان هنر یا عملیات مورد استفاده در آماده سازی کالا برای حمل، نگهداری و یا تحویل به مشتری تعریف شده است .
در تعریفی ساده تر: بسته بندی به ظرفی است که مظروفی را در خود جای می دهد
بسته‌ بندی یک عملیات تجاری پیچیده، پویا، علمی، هنری و بحث آفرین است که کارکرد های محافظت، نگهداری، حمل و نقل، اطلاع رسانی و فروش را شامل می‌شود.

بسته‌ بندی به معنای تهیه «ظرف محافظ یا سیستمی که سلامت کالای «مظروف» را در فاصله تولید تا مصرف حفظ کند و آن را از ضربات، صدمات، فساد ، لرزش، فشار و ارتعاش، مصون نگه دارد». از سوی دیگر بسته‌بندی به مثابه یک فرهنگ بومی، یا ملی و اقلیمی سیستمی است که از سویی موجبات ایجاد ارتباط بین تولید کننده و توزیع کننده را فراهم می ‌آورد و از سوی دیگر بین آن دو و مصرف کننده ارتباط منظم و قابل اطمینانی برقرار می ‌کند.

بهترین تعریف برای واژه ی بسته بندی توسط پین در ۱۹۶۲داده شده است که امروزه نیز این تعریف به عنوان کامل ترین تعریف برای بسته بندی کاربرد دارد:
۱- یک سیستم که زمان تهیه ی کالا را جهت انتقال، توزیع، ذخیره، خرده فروشی و مصرف کاهش می دهد.
۲- یک مفهوم تضمین کننده برای تحویل مطمئن کالا به آخرین مصرف کننده در شرایط مطلوب و با حداقل هزینه است.
۳ – بسته بندی یک عمل فنی اقتصادی است که هزینه ی تحویل کالا را به حداقل می رساند، در حالی که فروش و در نتیجه سود حاصل از آن را به بالاترین حد افزایش می دهد .

نتیجه گیری از تعاریف بسته بندی

به بسته ‌بندی باید با دو دید کاملاً متفاوت ولی همسو، نگریست،
۱- معطوف به شرح وظیفه یک ظرف در قبال مظروفش

۲- دیدی که بیشتر جنبه فرهنگی دارد و به نحوی با روحیه، خصلتها، آداب و رسوم، موقعیت اقلیمی و منطقه‌ای کالا و به طور کلی فرهنگ سازنده و کشور تولید کننده آن مربوط می‌شود.

این یعنی که بسته ‌بندی، نظامی است مرکب که هم وظیفه حفاظتی دارد و هم نقش فرهنگ ارتباطی را بازی می ‌کند و واجد جنبه اطلاع رسانی است و می‌ تواند به عنوان یک رسانه، نقش آفرینی نماید

تاریخچه بسته بندی

تاریخچه نگهداری (بسته بندی یک روش نگهداری است )مواد غذایی به ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح میرسد چنانچه در سواحل خلیج فارس از روش نمک زدن و خشک کردن استفاده می کردند.
در ابتدای تمدن بشری نیازی به بسته بندی مواد غذایی نبوده، بلکه مردم برای بدست آوردن غذا از محلی به محل دیگر می رفتند
اما زمانی که پناهگاههای دایمی برای خود پیدا کردند. در چنین شرایطی غذا را از محل های مختلف جمع آوری می کردند و به محل سکونت خود می بردند. این نیاز باعث شد که اولین انواع بسته بندی نظیر کدوهای خشک شده، صدف ها، برگها، پوست حیوانات و دیگر مواد طبیعی مورد استفاده قرار بگیرند.

برای انتقال آب، شیر، ماست، روغن یا دوغ از پوست حیوانات  استفاده می شد. از شاخ حیوانات برای حمل و نقل و ذخیره غذاو محصولات کشاورزی استفاده کردند (هنوز در مناطق استوایی از بامبو برای ذخیره سازی مواد غذایی استفاده می شود).

در سال ۱۰۳۵ بعد از میلاد گفته شده که فردی بنام انصاری خراسانی سفری به مصر داشته و در آنجا مشاهده نموده که فروشندگان سبزیجات ، چاشنی ها را در کاغذی می پیچند و بفروش می رسانند می گویند این قدیمی ترین سند در بسته بندی مواد غذایی است.

در دوره  پیش از  صنعتی شدن جوامع نیز،  بسته بندی مواد و محصولات برای مدت های طولانی مورد استفاده قرار داده می شده است و از این روش برای نگهداری مواد و محصولات غذایی در  خانه  یا  حمل و نقل آنها از مزرعه یا محل تولید به  مغازه ها یا بازار های محلی استفاده می شده است . نمونه ای از این موارد بسته بندی غلات و آرد در کیسه یا ظرف های و جعبه های چوبی  و یا بسته بندی مواد روغنی در شیشه ها بوده است.منشا بسته بندی و کنسرو های مدرن روش های اولیه بسته بندی شامل استفاده از کاغذ موم ، چرم ، پوست و یاچوب پنبه بوده اند.

تاریخچه بسته بندی – ظهور انقلاب صنعتی

ظهور انقلاب صنعتی به راستی تحول اساسی در نظام تولید کالایی ایجاد کرد. انقلاب صنعتی، جهان را با فوران کالاهای گوناگون صنعتی روبرو کرد. تنوع کالاها و رقابت فشرده میان تولید کنندگان و بازرگانان به تدریج هنر را نیز علاوه بر علوم دیگر وارد مجموعه سیستم بسته بندی کرد. با پیشرفت بیشتر، علوم دیگری نظیر روانشناسی فردی، اجتماعی به این مجموعه اضافه شد. توسعه بسته بندی سبب مستقل شدن این صنعت از مجموعه صنایع دیگر شد و رقابت و نیاز سبب گردید که صنایع بسته بندی سهمی قابل توجه از بودجه های شرکتهای تولیدی را به خود اختصاص دهد. امروزه صنایع بسته بندی تبدیل به یک تکنولوژی قدرتمند شده است.

مواد مورد استفاده برای بسته بندی

امروزه در بسته بندی موادغذایی از مواد مختلف استفاده می شود.

چوب: مانند جعبه ها
فلز : فلزات سخت مانند قوطی و بشکه – فلزات انعطاف پذیر از قبیل آلومینیوم و قلع
شیشه : مانند شیشه های دهانه گشاد و بطری،
کاغذی :پاکت های انعطاف پذیر،، کارتن های سخت کاغذی
پلاستیک : نیمه سخت و سخت به شکل ظرف ها و بطری ها و فیلم ها
منسوجات : مانند پارچه ها و گونی ها
چندلایه ها که از ترکیب کاغذ، پلاستیک و فویل ساخته می شوند.
این بسته ها در بسیاری موارد باید در مقابل فرآیندهایی از قبیل استرلیزاسیون، انجماد و ذوب کردن مواد غذایی منجمد و حتی طباخی نهایی مقاوم باشند.
تاریخچه بسته بندی چوبی

از دیر باز از تنه درختان استفاده میشد ولی بصورت شکل کنونی از زمان فرعون که مرده ها را در تابوت چوبی قرار داده و برای هدیه دادن از جعبه چوبی استفاده می کردن آغاز گردید.

بشکه های چوبی بنا به روایتی۷۹  سال قبل از میلاد مسیح تولید شدند.

تاریخچه بسته بندی فلزی

نیاز به بسته بندی بهتر و مقاوم تر منجر به پیدایش و توسعه ظروف فلزی گردید. تاریخ ساخت ظروف فلزی به ۲۳ سال قبل از میلاد مسیح نسبت داده می شود. فلز قلع در حدود سال ۱۲۴۰میلادی در شهر بوهیما توسط یک کارگر انگلیسی کشف گردید. تاریخ کشف و ساخت آهن سفید به سالهای بین۱۵۷۵ میلادی یعنی از زمانی که قلع به آلمان صادر گردید،برمی گردد.

در سال ۱۶۶۵ میلادی در انگلیس کوشش شد تا آهن سفید ساخته شود، تا اینکه بالاخره در سالهای بین ۱۷۲۰ و ۱۷۳۰ میلادی توانستند توفیق در این امر حاصل نمایند.

هنبوردی در انگلستان برای اولین بار توانست آهن سفید را به طور تجارتی با موفقیت تهیه نماید، او شمش های گداخته را بوسیله غلطک بصورت صفحات نازکتری در آورد. در اوایل قرن هجدهم در حدود سال ۱۷۱۴ ساخت آهن سفید در فرانسه شروع گردید.

در سال ۱۸۰۴ میلادی نیکلا اپرت( Father of Canning) بطور تجربی برای نگهداری مواد غذایی به روشهای خشک کردن، دودی کردن و بسته بندی مواد غذایی در قوطی فلزی دست یافت؛ سپس از این روش در صنعت کمپوت و کنسرو سازی استفاده گردید که بنام اپرتیزاسیون معروف شد. در سال ۱۸۱۰ میلادی پیتر ساخت قوطی فلزی از جنس فولاد با پوشش یک لایه قلع(tin can ) را توصیه کرد.

درسال ۱۸۲۳ قوطی حلبی با سوراخی در بالای آن که canister  نامیده میشد به بازار آمد. caning  یا کنسرواسیون غذا با استفاده از گرما در قوطی حلبی یا شیشه از کلمه can گرفته شده است.

برای مدت طولانی قوطی های کنسرو با دست ساخته می شد. از اوایل قرن بیستم، قوطی های فلزی که شکلی بهداشتی داشت رواج یافت و این امکان به وجود آمد که بتوان از تجهیزات سریع تری برای ساخت، پر کردن و بستن درب قوطی های فلزی استفاده نمود.

تولید قوطی کنسرو از ورق قلع‌اندود در ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۰۹ شمسی توسط شخصی به نام درخشان صورت گرفت. او که از مهاجران ساکن شوروی بود پس از انقلاب اکتبر به ایران بازگشت و چون تحصیل‌کرده مدرسه آشپزی مسکو بود با استفاده از تجارب خود، اولین کارگاه ابتدایی قوطی‌سازی در ایران را راه انداخت. او با استفاده از پیت‌های خالی بنزین شرکت نفت و مسطح کردن آن‌ها با دست، ورق به‌دست آمده را از داخل قلع مذاب عبور داده و از آن‌ها قوطی می‌‌ساخت..

برای جلوگیری از ضایعات و افزایش زمان ماندگاری محصولات کشاورزی در سال ۱۳۱۲-۱۳۱۱ از قوطی فلزی برای نگهداری نخود سبز وغیره بهره گرفتند.

در سال ۱۳۳۰ اولین قوطی فلزی جهت بسته بندی روغن نباتی جامد بوسیله دستگاه مدرن ساخته شد.در سال ۱۳۳۶ شمسی ورق لاک اندود و قوطی آماده از خارج وارد ایران شد و در سال ۱۳۴۴ لاک‌زنی اتوماتیک امروزی در ایران برای نخستین بار نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

امروزه ظروف فلزی به عنوان بخشی از بسته بندی مواد خوراکی در اشکال مختلف با زندگی روزمره مردم عجین بوده و تمام افراد جامعه در اکثر مصارف روزانه خود با یک یا چند شکل مختلف آن روبرو می باشند.

بسته بندی فلزی اشکال مختلف دارد مانند قوطی کنسرو٬ قوطی نوشابه٬ قوطی آئروسل٬ تیوپ آلومینیومی٬ اسپری ها٬ قوطی های رنگ٬ محصولات پزشکی٬ بسته بندی مواد شیمیایی٬ قوطی های روغنهای غذایی و صنعتی٬ بشکه ها٬ گالن ها و… که ورقهای فولادی و ورقهای آلومینیومی عمده ترین مواد اولیه این صنعت می باشد.

تاریخچه بسته بندی فلزی- پیدایش آلومینیوم

در سال ۱۹۵۸ قوطی آلومینیومی برای اولین بار تولید شد. تولید این قوطی بعلت داشتن مزایایی شامل فراوانی این فلز بعنوان منبع طبیعی ،حمل و نقل آسان و مقاومت نسبتا بالا در مقابل تغیرات شیمیایی، بسرعت توسعه یافت.

وزن مخصوص آلومینیوم ۷/۲ گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد که اگر به صورت ذوب شده باشد، می توان به صورت فویل و نوار باریک شکل بگیرد. ضخامت آلومینیوم به صورت فویل ۲۰-۷ میکرومتر و به صورت نوار ۲۱-۳۵۰ میکرومتر است اما اغلب در بسته بندی نمودن مواد غذایی از فویل آلومینیومی به ضخامت ۱۲-۷ میکرومتر استفاده می شود.

درسال۱۹۹۸ در جهان، ۴۰ درصد کل مواد غذایی توسط آلومینیوم بسته بندی می شده است. تقریبا ۱۵ میلیارد قوطی آلومینیومی مخصوص نوشابه در همین سال تولید شده است. ضمناً بطور متوسط ۴۰ درصد از کل بسته بندی نوشابه های مصرفی را قوطی های آلومینیومی تشکیل می دهند.

تاریخچه بسته بندی کاغذی و مقوایی

تاریخچه و سیر تکاملی بسته بندی با مقوا و کاغذ به تاریخچه ساخت کاغذ برمی گردد، اگرچه چوب و محصولات فرعی دیگر آن از دیر باز در خدمت بشر بوده، ولی بسته بندی به صورت مقوایی و کاغذی پس از پیدایش کاغذ به وجود آمد و روند تکمیلی خود را تاکنون به سرعت طی نموده است.

اولین بار در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، مصریان قدیم که در آن زمان یکی از مراکز مهم بشری محسوب می شدند، برای نوشتن از پاپیروس (Papyrus) استفاده می کردند. نخستین کارخانه کاغذ سازی در قرن ششم توسط چینی ها در سمرقند ایجاد شد سپس این هنر به اعراب آموخته شد و اعراب نیز با آموزش این هنرکارخانه ای در بغداد تأسیس کردند

نخستین کارخانه کاغذ اروپا در اسپانیا به وجود آمد. اسپانیایی ها برای تولید خمیر از آسیاب های آبی استفاده نمودند .بعد ها این هنر وارد کشورهایی دیگر نظیر فرانسه و هلند شد.

در ایران بعد از کارخانه سمرقند که توسط چینی ها اداره می شد، اولین کارخانه کاغذ سازی در سال ۱۳۲۸ در کهریزگ احداث شد که کاغذ های باطله را برای تولید کاغذ و مقوا استفاده می کرد، بعد از آن تعدادی واحد تولیدی دیگر در سایر نقاط ایران به وجود آمد.

اولین کارخانه مدرن ایران در سال ۱۳۴۹ در «هفت تپه خوزستان» برای تولید کاغذ های تحریر با استفاده از تفاله نیشکر (baggasse) احداث شد. متعاقب آن کارخانه چوب و کاغذ ایران (چوکا) با استفاده از خمیر های وارداتی و خمیر های داخلی، کاغذ های بسته بندی را تولید نمود

تاریخچه بسته بندی شیشه ای

یکی از قدیمیترین ظروف بسته بندی مخصوصا” در مورد مواد غذایی ظروف شیشه ای می باشد اعتقاد بر این است که شیشه گری نوعی از صنعت کوزه گری بوده و قدمت آن به ۷۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد پیش از اواخر قرن نوزدهم، آب معدنی، سس، ترشی، مربا، و محصولات دیگر برای فروش در ظرف های شیشه ای بسته بندی می شدند. بطری هنوز با روشی به نسبت عقب مانده تولید می شد. بطری هایی که به روش باد کردن در قالب، در این دوره تولید می شدند شکل متناسبی نداشته واز اشکال عجیب و غریبی برخوردار بودند . اما در طول قرون گذشته، تولید بطری به تدریج رو به اصلاح گذاشت. با ساخت و تولید انبوه بطری و تنوع در ابعاد و حجم آن بشر کنونی توانسته است در بسته بندی ها ظروف شیشه ای را یک امر مهم به حساب آورد و تا حدودی نقش آن را آشکار سازد.

امروزه بیش از صدها نوع از اجناس و مواد در بسته های شیشه ای بسته بندی می شوند و با کیفیت برتر به بازار فروش عرضه می شوند. البته باید متذکر شد که علم شیشه و شیه گری در ایران نیز از زمان های قبل بوده و هم اکنون نیز رو به رشد است.

استفاده از شیشه برای امور بسته بندی بعد از جنگ جهانی دوم همواره سیر صعودی داشته است. چرا که شیوه های تولید سریع و پیوسته تولید بطری ها و پرکردن آنها به تولیدکنندگان این امکان را داده که از پس تقاضاها برآیند و قیمت آنها را پایین نگه دارند. در حال حاضر ۸۵ درصد از کارخانه های نوشابه سازی از بطری شیشه ای و ۱۵ درصد از کنسروهای تولید شده در جار شیشه ای بسته بندی می شوند. جار شیشه ای مانند قوطی فلزی کاملا غیر قابل نفوذ به اکسیژن، رطوبت و غیره است، شایان ذکر است که خوردگی در جار شیشه ای به ندرت ایجاد می شود.

از اوایل قرن نوزدهم تا دهه ۱۹۶۰ بطری های شیشه ای بازار محصولات مایع را در اختیار گرفتند. یک ماشین مدرن به عنوان نمونه روزانه ۲۰ هزار بطری در روز تولید می کند. زمانی که سایر بسته بندی ها نظیر فلزات و پلاستیک در دهه ۱۹۷۰ عمومیت پیدا کردند با توجه به وزن، شکنندگی و قیمت شیشه در مقایسه با محصولات فلزی و پلاستیکی ، بازار بسته بندی شیشه ای کم رونق گردید. بسته بندی شیشه ای عمدتا در مورد نوشیدنی ها، آب میوه ها ،ادویه و غذای کودک استفاده می شود

تاریخچه بسته بندی منسوج

برای بسته بندی مواد غذایی (مثلا میوه و سبزیجات) منسوجات توری همان چیزی است که هم ویژگی دیده شدن و هم دوام را برآورده می کند. در نگهداری و جابجایی گوشتهای یخ زده ازتوریهای کشدار استفاده می کنند.

تاریخچه بسته بندی پلاستیکی

توسعه صنعت پلاستیک به سال ۱۸۴۳ برمی گردد، وقتی دکتر Montgomeri جراح آفریقایی گزارش داد که می توان با استفاده از ماده اولیه کائوچو دسته خوبی برای چاقو ساخت. بعد از آن جوهردان و توپ بیلیارد نیز تهیه گردید.

در رابطه با صنعت بسته بندی با اختراع پلی اتیلن پیشرفت غیر منتظره ای در انگستان رخ داد. در دسامبر ۱۹۳۵ شیمی دان های انگلستان به ماده جدیدی به نام اتیلن دست یافتند که خواص عایق حرارتی خوبی داشت.

بعد از جنگ جهانی دوم ، استفاده از مواد پلاستیکی بطور معمول در صنایع بسته بندی رواج پیدا کرد و امروزه کاربرد آنها در این امر از نظر میزان مصرف در درجه ی اول اهمیت قرار دارد .

با ظهور پلاستیک به عنوان یک پوشش بسته بندی با ارزش (اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰) این ماده جانشین کاغذ شد. اخیراً مدافعان محیط زیست تبلیغات گسترده ای را آغاز کرده اند که پلاستیک از نظر زیست محیطی محصول نامناسبی است.

نایلون در فرآورده های گوشتی انواع سوسیس، کالباس کاربرد وسیعی دارد همین طور پلی آمید همراه با پلی اتیلن در بسته بندی های تحت خلاء گوشت تازه و پنیر استفاده وسیعی دارد.

استفاده از مواد جدید در بسته بندی

ریحان

استفاده از خاصیت میکرب کش سبزیجات برای تولید بسته بندی‌ها و پوشش‌های مواد غذایی از دیر باز در کشور هایى مثل ژاپن رواج داشته است . استفاده از ریحان جدید ترین آنهاست.

دانشمندان اسپانیایی موفق شده اند با استفاده از سبزی ریحان، نوعی ورقه نازک پلاستیکی برای بسته بندی گوشت ، پنیر و دیگرمواد غذایی تولید کنند. مواد ضد باکتریایی ریحان برای مقابله با آلودگی مواد غذایی مفید بوده و تاریخ مصرف مواد غذایی را طولانی تر میکند.

محققان اسپانیایی با یک اقدام ابتکاری، پلیمرهای تازه ای تولید کرده اند که مولکول‌های آنها از ترکیب مولکول‌های سبزی ریحان و مولکول‌های مواد شیمیایی پلاستیکی درست شده است.زمانی که از این ورقه‌ها برای بسته‌بندی مواد غذایی استفاده می‌شود، ذرات آب درون ماده غذایی ، مولکول‌های ضد باکتری ریحان را به خود جذب می‌کند و موجب می شود ماده غذایی از وجود باکتریها عاری شود.

کاربرد فناوری نانو در صنایع غذایی

فناوری نانو، توانایی اثر گذاری در بسیاری از زمینه های صنایع غذایی را دارد. این علم و فناوری جدید می تواند نقاط ضعف صنعت بسته بندی را بر طرف کند. به عنوان مثال فیلم هایی با ساختارهای نانویی و نیز با افزودن برخی مواد در ساخت آنها، به تولید بسته بندی هایی ختم می شود که می تواند از تهاجم عوامل بیماری زا و میکروب ها ودیگر میکروارگانیزم هایی که بهداشت و سلامت غذا را به خطر می اندازد، جلوگیری کنند.

همچنین نانو حسگرهای به کار رفته در بسته بندی مواد غذایی، می تواند برای نمایش کیفیت مواد غذایی بسته بندی شده و اعلام وضعیت سلامت آن به کار رود. به طور خلاصه حوزه های مختلف کاربردی فناوری نانو در غذا و صنایع غذایی را می توان به شش دسته نگهداری غذا، بهبود طعم و رنگ، سلامت غذا، بسته بندی، تولید غذا و فرآیندهای غذایی تقسیم کرد.

امروزه بسته بندی و پالایش مواد غذایی یکی از عمده ترین زمینه هایی است که به صورت ((هوشمند )) در امده اند واین بدان معنا است که این بسته ها به شرایط محیطی واکنش نشان می دهند ، یا در صورت خراب و سوراخ شدن خود را تعمیر و ترمیم می کنند و یا حتی مصرف کننده را نسبت به وجود الودگی و یا حضور عوامل بیماریزا در بسته ، اگاه می سازند .در حال حاضر پژوهشگران هلندی در زمینه بسته بندی های هوشمند یک گام به جلو برداشته اند . انها بسته بندی هایی را طراحی کرده اند که به محض شروع فساد در ماده غذایی داخل بسته ، از خود ماده نگهدارنده ازاد می کند.

بازاریابی وطراحی بسته بندی

مقدمه

به طور کلى در بسته بندى محصولات دو جنبه عمده زیر مورد توجه قرار مى گیرد:

l     کاربردى بودن

l     جذابیت

جنبه کاربردى بسته بندى، ناظر بر ویژگى هایى مثل حفاظت از محصول، سهولت استفاده از محصول و سهولت جابه جایى محصول است. جذابیت بسته بندى بر زیبایى شکل و رنگ و نوشتار آن جهت عرضه و بازاریابی دلالت مى کند.

بسته بندی نقش بسیار مهمی در استرات‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژی بازاریابی شرکتها  در دنیای کسب و کار امروز دارد. یک بسته بندی جذاب شانس انتخاب محصول توسط مشتریان را افزایش می دهد. از طرف دیگر بسته بندی به  حفاظت  بهتر  محصول کمک نموده و از این رو سبب کاهش در هزینه های جانبی شرکتها می گردد. در بعضی کسب و کارها آنقدربسته بندی حائز اهمیت بوده که حتی هزینه بسته بندی بعضی محصولات بدلیل اهمیت آن از هزینه خود محصول بیشتر می باشد.

طبق آمارها بیش از ۷۰ درصد تصمیم گیری خریداران برای خرید یک کالا بر اساس برقراری ارتباط مناسب با طرح و نمای بسته بندی کالا شکل میگیرد. دهها کالای مشابه در یک فروشگاه وجود دارد که در حال رقابت با یکدیگر برای جلب نظر خریداران هستند . زمانیکه خریداران قبل از خرید در رابطه با محصولی که می خواهند بخرند فکر نکرده باشند. می توانند در موقع خرید به آنچه که می خواهند دست یابند که در این رابطه بسته بندی نقش مهمی در انتخاب کالا خواهد داشت.

بر اساس نتایج آماری یک کالا کمتر از ۳ ثانیه برای جلب نظر خریدار در بین کالاهای مشابه و رقبایش فرصت دارد و این موضوع لزوما ربطی به سادگی یا پر زرق و برق بودن یک طرح و بسته بندی ندارد بلکه یک طرح باید به وضوح بیانگر مزیتها و اعتبار کالا و ایجاد کننده حس اطمینان در خریدار و پاسخگوی نیاز او باشد.

ویژگی های بسته بندی مطلوب

بسته بندی به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازاریابی شناخته می شود و شرکت ها و دولت ها برای افزایش توان رقابتی  خود در بازارهای داخلی و خارجی از آن سود می برند. امروزه از بسته بندی فقط برای محافظت از کالا استفاده نمی شود، بلکه برای آن نقش ها و مسوولیت های زیادی قائلند از جمله این که :

l     به خریدار اطلاعات دهد.

l     باید مشتری را جلب کند.

l     جذابیت داشته باشد.

l     شخصیت و شأن مشتری را حفظ کند و به مصرف کننده احترام بگذارد.

l      فرهنگ و ارزش ها را در کشور هدف در نظر داشته باشد و از فرهنگی استفاده کند که برای مردم لذت بخش است.

l     نوع و جنس مواد اولیه از نظر بهداشتی و ایمنی مناسب انتخاب شود و سلامتی در مورد مصرف را تضمین کند.

l     نباید هزینه بسته بندی آنقدر زیاد باشد که بهای فروش کالا را نسبت به کالاهای مشابه غیر قابل رقابت کند،

l     باید طوری طراحی شود که دسترسی به کالا راحت و به راحتی قابل حمل باشد،

l     به خود کالا لطمه نزند و مطابق با استانداردها، مقررات بازار و کشور مورد نظر باشد.

l     مواد مصرفی، قابل بازیافت باشد.

بسته بندی موفق

نقش بسته بندی در موفقیت فروش بر هیچ کس پوشیده نیست و بسته بندی خوب میتواند موجب افزایش تحرک مدیران شده و سود زیادی را نصیب واحد تولیدی نماید در تعریف بسته بندی دیدیم که نقش بسته بندی رساندن پیام کالای بسته بندی شده به مصرف کننده است در عین حال بسته بندی موجب افزایش طول عمر محتوی خود شده وجاذبه های تبلیغاتی در رابطه با مصرف کننده و به ویژه در مقابل کالاهای رقیب به وجود می آورد

به طور کلی زمانی بسته بندی را میتوان موفق دانست که جاذبه های ذیل را دارا باشد:

l     ۱-جاذبه کلام

l     ۲- جاذبه طراحی

l     ۳- جاذبه حفظ ونگهداری محتوی

l     ۴- جاذبه کمیت و کیفیت مناسب

l     ۵- جاذبه تبلیغات

l     ۶- جاذبه قیمت

جاذبه کلام

استفاده از نام مناسب می تواند یک هویت درازمدت را به وجود آورد.دکتر توماس دوپونت در ۱۹۸۴ با تحقیقات خود نشان داده که هر چه نام ساده تر و محکم تر باشد نفوذ آن به درون ذهن بیشتر بوده مدت بیشتری در ذهن مصرف کننده باقی می ماند.

انتخاب نام مناسب و مطلوب برای یک کالا به ویژه برای کالاهای مصرفی یکی از مسئولیت های خطیر مدیران را تشکیل می دهد زیرا مردم ترجیح می دهند کالاهایی را که نام آشنا دارند خریداری کنند.

اگر در یک واحد تولیدی چند نوع کالا تولید می شود بهتر است کلیه این کالاها طی یک نام به بازار عرضه شوند و بر روی همین یک نام فعالیت تبلیغاتی انجام شود .

در انتخاب نام توصیه می شود موارد ذیل رعایت شود:

۱ – نام باید تلفظ آن راحت بوده و آهنگ خوب و دلنشینی داشته باشد.

هر گاه نام ،طنین خوش آهنگی داشته و اصولا گوش نواز باشد سریعتر به خاطر سپرده می شود استفاده از حروفی نظیر ق، غ، خ، گ، در نام موجب سختی تلفظ و استفاده از حروف ساده ای نظیر ل، ی، ن، و نظایر آن موجب خوش آهنگ نمودن نام کالا می گردند

تعداد سیلابها نیز در گوش نوازی نام کالا موثرند و توصیه میشود تعداد سیلابها کم (ترجیحا دو سیلابی) انتخاب شوند تا نام کالا بهتر و زیباتر بوده و در ذهن زودتر نفوذ کرده و بیشتر باقی بماند.

۲ – باید بتوان برای نام طرح گرافیکی مناسبی تهیه کرد.

هر قدر نام یک کالا از نظر فرم و طرح گرافیکی زیباتر و جذاب تر باشد درافزایش جذابیت کالا موثر بوده وچشم نوازی کالا را بیشتر می کند برای کالاهای صادراتی باید بتوان یک طرح گرافیکی لاتین مناسب تهیه نمود یک اصل مهم در نام کالا این است که در عین داشتن شرایط لازم خوانا باشد و طرح های گرافیکی نباید موجب مشکل خواندن نام شوند.

۳ – نام کالا باید خواص و مزایای کالا را تداعی نماید.

اگر نام کالابتواند معرف خواص و مزایای کالا باشد جنبه تبلیغی خوبی را برای کالا به وجود می آورد مثلا انتخاب نام کام یا شیرین عسل برای شکلات و بیسکویت، نام های مناسبی است زیرا زمانی که مصرف کننده نیازی را احساس می کند بلافاصله در ذهنش نام کالا که تداعی آن نیاز را دارد نقش خواهد بست.

البته باید توجه داشت که مفاهیم کلمات در میان مردم نواحی و طبقات مختلف یکسان نمی باشد بنابراین باید قبل از انتخاب نام ،فرهنگ مردم و طبقه مصرف کننده کالا مورد توجه و شناسایی قرار گیرد.

۴ – برای نام بتوان شعار تبلیغاتی مناسبی تهیه کرد.

شعار تبلیغاتی می تواند موجب معروف شدن کالا شود و فعالیت های تبلیغاتی بر روی کالا بهتر و جذاب تر انجام شود .

l     یک و یک محصول درجه یک

l      از مزرعه تا سفره شعار شرکت صنایع شیر تهران

l     با لذت برانید شعار BMW

l     فقط انجامش بده (JUST DO IT) از NIKE

l     کوتاه بودن،دلنشین بودن، یکتا بودن و عدم شباهت به شعار های دیگران بهترین پارامترهای یک شعار تبلیغاتی خوب است

در مواردی دیده می شود کالاهایی در بازار وجود دارند که نام مناسبی با توجه به موارد فوق الذکر برای آن ها انتخاب نشده است اما از فروش خوبی برخوردار بوده و مردم از خرید این کالا استقبال می کنند که در صورت ریشه یابی درمی یابیم مواردی نظیر قیمت مناسب، کیفیت خوب، شبکه توزیع و… موجب محبوبیت نام و کالای مذکور شده است و بدیهی است که چنانچه نام مناسبی برای این کالاها انتخاب می شد این محبوبیت بیشتر می گردید.

جاذبه طراحی

امروزه از مهم ترین فاکتورهای فروش و موفقیت در بازار تجاری توجه به هنر طراحی بسته بندی است. اهمیت این شاخه از هنر گرافیک تا جایی است که در برخی از کشورها که تولیدکننده نیستند، تنها یک طراحی خوب بسته بندی برای کالایی وارداتی، نام آن کشور را در زمره تولیدکنندگان آن کالا و در نهایت صادرات آن قرار می دهد.

طراحی گرافیکی بسته های محصولات بی شک یکی از مهم ترین و مشکل ترین گرایش های گرافیک به شمار می آید

طرح  های بسته بندی(که مطمئنا یک کار گروهی است !) در معرض دید و قضاوت هزاران مصرف کننده و یا کارشناس شرکت تولید کننده قرار خواهد گرفت و ظرافت طرح و منحصر به فرد بودن آن بسته ،تنها چیزی است که نگاه آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

طراحی بسته بندی یکی از مهم ترین زیرشاخه های هنر تبلیغات است و نقش ارزنده ای را در جریان اقتصادی جوامع بازی می کند. باید تأکید شود که صادرات کالاها بیش از آنکه به کیفیت محصول وابسته باشد در گرو طراحی خوب بسته بندی و مورد پسند خریدار است.

طراحی لوگوی مناسب و متناسب با موضوع تولیدات، بر اساس معیار های بین المللی و عاری از هرگونه کپی برداری واستفاده از فونت های خاص به گونه ای که ماهیت محصول را مشخص کند نیز جهت درج در روی بسته بسیار مهم است. طراح باید ابتدا تمام اطلاعات لازم درباره محصول، بازار، رقبا و کارفرما و … را به دست آورد. این اطلاعات شامل بودجه، زمان لازم براى انجام و اتمام کار و موضوعات فنى و مقررات قانونى و اهداف طراحى و استراتژى بازاریابى و خصوصیات برجسته محصول است که آن را از بقیه متمایز مى کند. طراح با مطالعه نشریات و گزارشهاى تخصصى و پرس و جو، از خرده فروشى ها و … به جمع آورى و تحقیق مى پردازد.

l     طراح بسته بندى باید با توجه به توان اقتصادى مصرف کنندگان، بسته بندى را طراحى کند و توان تحلیل دقیق خصوصیات فرهنگى کشورها و بازارهاى خرد و کلان را داشته باشد. وى علاوه بر اینکه باید گرافیست متبحری باشد در مورد تکنولوژى تولید و مواد مورد استفاده در صنعت بسته بندى نیز آگاهى کامل داشته باشد زیرا این آگاهى باعث ارائه طرح هاى عملى و اقتصادى و ابتکارى خواهد شد.

طرح زیبا نگاه ها را به خود جلب و بی اراده دست ها را به سوی خود میکشد و رمز این موفقیت در هماهنگی وهمکاری مستمر هنرمندان و تولیدکنندگان است .

طرح زیبا نگاه ها را به خود جلب و بی اراده دست ها را به سوی خود میکشد و رمز این موفقیت در هماهنگی وهمکاری مستمر هنرمندان و تولیدکنندگان است .

۱-طرح باید به گونه ای باشد که نگاه را به سوی خود جلب وبسته را در میان سایر بسته ها شاخص نماید.

۲-طرح بسته باید مبین خواص و مزایای محتوی خود باشد. به طور مثال استفاده از زمینه های سفید و آبی در طرح بسته بندی فرآورده های لبنی که تداعی بهداشتی بودن محصول را می نماید.

۳-طرح بسته علاوه بر تداعی محتوی و زیبایی در کنار بقیه بسته ها باید بتواند طرح جالبی بسازد (به عبارت دیگر بسته ها در قفسه مجموعا طرح زیبا و چشم نوازی را به وجود آورند).

۴-در بین رنگهای مورد استفاده در طرح تضاد کافی وجود داشته باشد و از به کار بردن رنگهایی که طول موج نزدیک دارند و موجب ایجاد پدیده خفگی طرح ، می شوند اجتناب شود.

۵-طرح در حد امکان ساده بوده و از شلوغی طرح اجتناب شود.

برای ایجاد یک طرح خوب باید استفاده مناسبی از رنگها داشته باشیم تا جلوه بصری طرح زیاد شده و رغبت مصرف کننده و تحریک و کشش برای خرید در وی افزایش یابد.

قدرت کشش و جذب نگاه افراد در مورد رنگهای مختلف متفاوت است و این کشش از شدید به ضعیف برای رنگهای مختلف عبارتست از:

نارنجی،قرمز مایل به نارنجی،زرد مایل به نارنجی،قرمز،آبی سیاه،سبز،زرد،بنفش و خاکستری

استفاده از رنگها در بسته بندی مواد غذایی

l     کودکان رنگهای شاد و بزرگسالان رنگهای ترکیبی را دوست دارند

l     رنگ آبی حالت خلوص و پاکی  و نوعی آرامش داشته و در کنار رنگ سفید القا کننده پاکی و بهداشت است بنابراین در موادغذایی  که جنبه بهداشت مهم است نظیر شیر و فراورده های لبنی کاربرد دارد

l     رنگ قرمز رنگ شاد است و سریع به چشم می آید بهمین منظور در بسته بندی غذای کودکان مثل شکلات کاربرد دارد

l     رنگ زرد بویژه زرد نارنجی که نگاه ها را سریع به سمت خود جلب می کند در محصولات غذایی کودکان مانند شکلات و بیسکویت و رنگ زرد طلایی که جنبه تجملی بودن محصول را افزایش می دهد برای شکلات های گرانقیمت  کاربرد دارد

l     رنگ سبز نشانه امید ،حیات و زندگی است و در بسته بندی بذرها استفاده می شود

l     رنگ بنفش حالتی جادویی و سحرانگیز داشته که مورد توجه کودکان و بزرگسالان است

l     رنگ نارنجی احساس پاکی ، شادی و زنده بودن را تداعی می کند و کاربرد گسترده ای در بسته بندی لبنی و محصولات ویژه کودکان دارد

l     رنگ سیاه نشانه متانت، گوشه گیری و غم است اگر بعنوان زمینه استفاده شود درخشندگی رنگهای دیگر را بیشتر می کند بیشتر برای عناوین کالاها استفاده می شود

با توجه به اهمیت روانشناسی طراحی بویژه زمانی که محصول برای صادرات تهیه می شود آشنایی با آداب و سنن و فرهنگ دیگر کشورها حائز اهمیت است .مثلا در چین رنگ سفید نشانه صبحگاه و ببر و اژدها نشانه قدرت است.

موارد فوق اهمیت فوق العاده طراحی بسته بندی به عنوان مهمترین ابزار برای حضور موفق در بازار را خاطر نشان میسازد و باید توجه داشت که اگر کالا به منظور عرضه در بازارهای خارجی و صادرات تولید میگردد , تعداد رقبا از دهها به صدها تغییر مییابد وطراحی بسته بندی کالا باید توان رقابتی لازم برای صادرات را داشته باشد.

جاذبه حفظ و نگهداری

در حال حاضر برای کلیه فرآورده های غذایی یک طول عمر مناسب وجود دارد که این مدت ماندگاری در استانداردهای مربوط به هر محصول آمده است. بدیهی است از مهمترین وظایف پوشش بسته بندی حفظ و نگهداری ماده غذایی طی این مدت می باشد و از طرفی هر قدر بسته دارای جاذبه حفظ و نگهداری مناسبی باشد این جنبه حفاظتی خود پشتوانه جنبه ارتباطی و تبلیغی بسته نیزتلقی می گردد.

جاذبه کمیت وکیفیت مناسب

اگر سه جاذبه فوق در یک محصول بسته بندی شده وجود داشته باشد اما محصول تولیدی به لحاظ کمیت و کیفیت ویژگی لازم را نداشته باشد طبیعی است موفقیت مطلوب در فروش حاصل نخواهد شد ودلیل آن این است که خریدار با توجه به پولی که بابت خرید محصول می پردازد و با توجه به بازار رقابت و محصولات مشابه موجود در بازار توقع دریافت محصولی با کیفیت و کمیت مناسب دارد.

جاذبه تبلیغات

با توجه به بازار رقابت نیاز است که پیام شرکت تولید کننده به صورت مستقیم و در قالب تبلیغات  برای مشتری و خریدار ارسال شود و این هنر تبلیغات است که با انجام آن ایجاد جذبه برای محصولات تولیدی بیشتر می شود.  به عبارت دیگر هر گاه مشتری به دلیل قرار گرفتن در فضای تبلیغاتی سابقه ذهنی بیشتری از محصولی پیدا کند     طرح آن محصول ،مشتری را بیشتر برمی انگیزد و شکل و فرم آن بیشتر به دل می نشیند و ذوق وی را ارضاء می کند. گرایش مردم به خرید محصولاتی که فعالیت تبلیغاتی مناسبی روی آنها صورت گرفته و برای مصرف کننده سابقه ذهنی بر روی محصول وجود دارد خود بهترین دلیل ضرورت توجه به امر تبلیغات و توجه به این جاذبه در محصولات تولیدی می باشد.

جاذبه قیمت

یکی از فاکتورهای مهم در امر خرید محصول بسته بندی شده قیمت آن است به عبارت دیگر برای توده مردم و به ویژه طبقات کم درآمد جاذبه قیمت یک امر حیاتی در خرید محسوب می شود. به همین دلیل قبل از انتخاب نوع بسته باید طیف مصرف کننده محصول مشخص باشد و برای اقشار کم درآمد در حد امکان از بسته بندی ارزانتر استفاده گردد.

جاذبه قیمت در بازار رقابت ها آن قدر حائز اهمیت است که پاره ای از تولید کنندگان به عنوان یک استراتژی معتقدند جنس را باید آن قدر ارزان تهیه کرد که خریدار برای خرید آن احتیاج به فکر کردن هم نداشته باشد.البته در این امر نباید کیفیت فراموش شود.

بدین ترتیب مدیران به درک این موضوع پرداخته اند که بسته بندی می تواند به صورت دقیق باعث تمایز کالاهای مصرفی نسبتاً مشابه شود و در نهایت بقای تعدادی از مارک ها در بازار و عرضه کالاهای مختلف باعث شده است که خریداران در همان زمان خرید با استفاده از عناصر مستقیم به تمایز کالاهای مختلف بپردازند.

نتایج مشترک بیانگر این موضوع هستند که درک کافی در رابطه با تکنولوژی بسته بندی نقش مهمی را در تمایل و احتمال کلی مصرف کننده در زمینه خرید محصولات خاص ایفا می کند.

امروزه از آنجایی که بیشتر مردم در انتخاب نوع کالای خود به دلیل رقابت سخت شرکت های تولید کننده در نوعی سردرگمی نسبی به سر می برند و ممکن است توان ارزیابی محصولات در زمینه هایی مانند لوازم شوینده، آرایشی، غذایی و … به دلیل هم سطح بودن شرکت های تولید کننده اصلی دارا نیستند. اینجاست که یک ایده نو برای نمایش محصول شرکت خاصی گوی سبقت را از دیگران برده و در دوره زمانی مشخصی منجر به سود هنگفت از فروش محصول مورد نظر برای آن شرکت خواهد شد.

بسته بندی مواد غذایی

رشد روزافزون جمعیت ، توجه ویژه دولت ها در تامین و تولید بیشتر مواد غذایی مورد نیاز که امروزه تحت عنوان « امنیت غذایی » مطرح می شود را طلب می نماید .

درامنیت غذایی نیز توجه به بهداشت و پیشگیری از آلودگی مواد غذایی موضوعی است که بایستی توجه ویژه ای به آن صورت گیرد.

عوارض ناشی از آلودگی مواد غذایی

تعریف سازمان بهداشت جهانی از بیماری ناشی از غذا

بیماری هایی که ماهیت عفونی یا سمی دارند و عامل آن از راه غذای مصرفی وارد بدن می شود. هر فردی در معرض ابتلا به چنین بیماری هایی قرار دارد.

غذا به عنوان منبع تولید انرژی در بدن، اگر دچار آلودگی باشد، می تواند منشاء بیماری های مختلف و در رأس آنها بیماری های گوارشی و مسمومیت های غذایی در انسان باشد.

عوارض ناشی از غذا، یکی از شایع‌ ترین و شدید ترین مشکلات بهداشت عمومی در جهان امروز هستند، که بر زندگی انسان‌ها، بار سنگینی تحمیل کرده‌اند.این آلودگی ها معمولاً به دلیل تهیه ، نگهداری و حمل و نقل نامناسب ماده غذایی بروز می کند.

مسمومیت غذایی :عوارض ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده را اصطلاحا مسمومیت غذایی می نامند .

عوارض ناشی از آلودگی مواد غذایی بر اساس مکانیسم عمل به چهار گروه تقسیم می‌شود:

الف ـ عفونت‌های غذایی
ب ـ مسمومیت‌های غذایی
ج ـ عوارض حاصله از انگل‌ها
د ـ‌ عوارض حاصله از مواد افزودنی

عفونت های غذایی

عفونت های غذایی شامل بیماری های عفونی می شود که در اثر مصرف غذای آلوده به انسان انتقال می یابد و با عوارض گوارشی از قبیل استفراغ ، اسهال ، دردهای عضلات شکم و تشنجات عصبی همراه است. سالمونلا، کمپیلوباکتریوز، ویبریوز، کلی باسیلوز

به طور کلی در بین مواد غذایی گوشت ، فرآورده های گوشتی و تخم مرغ همیشه درصد آلودگی شان بیشتر از دیگر موادغذایی است.
گوشت چرخ کرده بیشترین خطر انتقال عفونت غذایی را دارد.

مسمومیت های غذایی

به دوشکل مسمومیت های غذایی میکروبی و مسمومیت های قارچی دیده می شوند که در اثر سموم مترشحه از:

۱- باکتری ها مانند کلستریدیوم بوتولینوم ، اشریشیاکلی ، شیگلا، باسیلیوس سرئوس و استافیلوکوک پاتوژن

۲- در اثر سموم مترشحه از قارچها (کپک و مخمر) مانند آفلاتوکسین به وجود می آیند.

عوارض حاصله از انگل‌ها

عبارتند از بیماری‌هایی که توسط انگل‌هایی که در غذاهای مختلف وجود دارند، و از طریق لوله گوارش به انسان منتقل می‌گردند مانند توکسوپلاسموز، ژیاردیوز، تریشینوز تنیازیس و …

عوارض حاصله از مواد افزودنی

عوارضی که در اثر مواد افزودنی غیرمجاز و یا استفاده بیش از حد استاندارد مواد مجاز و یا در اثر باقیمانده‌های داروئی و سموم در برخی از مواد غذایی و یا در اثر آلودگی محیط زیست و اثرات آنها روی فرآورده‌های دامی و کشاورزی به وجود می‌‌آیند.

بیماری‌های ناشی از غذا، در سطح اجتماع، خانواده‌ها، سیستم مراقبت بهداشتی و اجتماعی و موسسات تجاری، علاوه بر ایجاد بیماری و حتی مرگ، هزینه بالایی نیز به کشورها تحمیل می نمایند.

در کشورهای صنعتی بیش از ۹۰% غذای مردم از طریق صنایع مربو طه در اختیار شا ن قرار می گیرد . که آلودگی آنها فاجعه آفرین است . ۵۰-۲۰ درصد از جهانگردان طی سفرهای خود دچار عوارض غذایی می شوند .

گزارشات بیان می دارند که در سال ۲۰۰۵ حدود ۱٫۸ میلیون نفر بر اثر بیماریهای اسهالی جان خود را از دست داده اند که بخش اعظمی از این مرگ و میرها به آلودگی غذا و آب آشامیدنی مربوط بوده است. لذا توجه به بهداشت مواد غذایی امری ضروری است.

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی عبارت است از کلیه موازینی که رعایت آنها در کلیه مراحل تولید، نگهداری و عرضه مواد غذایی ضروری است تا ماده غذایی سالم و با کیفیت بالای بهداشتی به دست مصرف کننده برسد.

حفاظت از مواد غذایی از زمان تولید تا هنگام مصرف امر بسیار مهمی است. عوامل بسیاری باعث از بین رفتن ارزش موادغذایی می شوند که از مهمترین آنها می توان به فساد میکروبی، از دست دادن برخی خواص مهم مانند ویتامین و … اشاره کرد.

عواملی که باعث رشد میکروارگانیسمها در یک محصول بعد از تولید می شوند :

۱- سطح پایین بهداشت در فرآیند تولید
۲- تاخیر بین تولید و بسته بندی
۳- دمای نامناسب نگهداری (انبارش)
۴- نوع ماده بسته بندی
۵- حجم گاز آزاد شده درون بسته بندی
۶- نوع و ترکیبات گازهای درون بسته بندی
۷- درصد اکسیژن

بسته بندی مواد غذایی

ساده ترین روش برای محافظت از مواد غذایی بسته بندی آن است. معمولاً بسته بندی از مواد غذایی در مقابل نفوذ عوامل خارجی و همچنین حفظ خواص داخلی آن محافظت می نماید .

از سویی مواد غذایی دارای دو ویژگی اساسی می باشند:
الف ) فصلی بودن تولید
ب ) فساد پذیر بودن
این درحالی است که انسان ها به منظور رفع نیاز تغذیه ای و تداوم حیات خود ، احتیاج به مصرف مواد غذایی در طول سال دارند بدین لحاظ بسته بندی مواد غذایی از اهمیت خاصی برخوردار است.

امروزه روشهای مختلف بسته بندی به همراه روشهای نوین نگهداری موادغذایی نقش موثروکارآمدی درصنایع غذایی ایفامی کنند .

بنحویکه بسته بندی موادغذایی بصورت علمی وباتکنیکهای خاص خود انجام می گیرد وجزء صنایع پیشرفته محسوب شده که می توان به بسته بندی گروههای: نان وشیرینی ،فراوردههای لبنی ،فراورده های  گوشتی،موادغذایی منجمد،موادغذایی خشک،میوه  ،غلات،شکلات،قهوه و…. اشاره نمود .

هدف از بسته بندی مواد غذایی

درابتدا هدف بسته بندی نگهداری محصولات غذایی فصلی بوده اما با رشد جوامع این ضرورت احساس گردید تا محصولاتی که در یک منطقه خاصی تولید می شود جهت استفاده به منطقه دیگری انتقال یابد. و این هنر بسته بندی بود که امکان حفاظت و نگهداری محصول را در این پروسه انتقال از محلی به محل دیگر فراهم آورد.

اهداف اصلی از بسته بندی مواد غذایی

l     مهم ترین هدفی که در بسته بندی محصولات غذایی مدنظر است افزایش طول عمر نگهداری محصول می باشد.

l     محافظت ماده غذایی ازعوامل فساد درونی و بیرونی و اکسیده شدن

l     حمل و نقل بهتر و آسانتر مواد غذائی

l     بازاریابی بهتر

اهمیت بسته بندی مواد غذایی و نقش آن دربهداشت ، کاهش ضایعات ، جلب مشتری

تکنولوژی بسته بندی نه تنها توانست طول عمر ماده غذایی را افزایش دهد بلکه این امکان را به وجود آورد که در کشوری نظیر آمریکا ۴% مردم آن بتوانند با فعالیت خود نه تنها غذای همه مردم این کشور را تامین کنند بلکه مقادیر مشابهی از محصولات رابه خارج صادر نمایند.

بسته بندی و بهداشت مواد غذایی

یکی از راه های حفظ بهداشت مواد غذایی ، بسته بندی آنهاست ، زیرا بسته بندی علاوه بر جلوگیری از نفوذ میکروارگانیسم در مواد غذایی ، از ارتباط بی دلیل و دست کاری خریدار با مواد غذایی نیز جلوگیری می کند . لذا مناسب است به منظور جلوگیری از انتقال آلودگی از فرد به مواد غذایی ، از دست زدن فرد آلوده به ماده غذایی جلوگیری شود .

در برخی از فروشگاه ها ، همزمان علاوه بر مواد غذایی نظیر سبزیجات ( که برگ های آن می تواند به شدت آلوده باشد ) ، سایر مواد غذایی مانند گوشت ، مرغ و ماهی( که به شدت فسادپذیر هستند ) نیز به فروش می رسد ، لذا در چنین فروشگاه هایی بسته بندی مواد غذایی سریع فاسد شدنی ( نظیر گوشت ، مرغ و ماهی ) از آلودگی این مواد جلوگیری می نماید.

بسته بندی و ضایعات

محصولات کشاورزی و دامپروری که خسارت دیده، فاسد شده و یا کیفیت غیر قابل قبولی از نظر هر یک از خصوصیات حسی داشته باشند مورد پذیرش مصرف کنندگان قرار نمی گیرند و ضایعات محسوب می شوند

دلایل این گونه ضایعات را می توان به عوامل زیر نسبت داد:

l      ۱) آلودگی میکربی و تجزیه مواد توسط آنها

l      ۲) فرآیندهای متابولیکی

l     ۳) تنش های فیزیکی.

آلودگی میکروبی

میکروارگانیسم ها ، اصلی ترین عامل ضایعات مواد غذایی ، محسوب می شوند .منشاء این آلودگی ها ممکن است از مزرعه و باغ باشد که محصول در حال رشد یا دام را مورد تهاجم قرار دهد. سپس علایم قابل رویت فساد طی حمل و نقل ، انبار کردن و یا مصرف محصول به چشم آید.

میکروارگانیسم به منظور حیات خود نیاز به مصرف مواد غذایی دارند ، لذا به عنوان رقیب انسان ها در دسترسی به مواد غذایی عمل می کنند . البته طی مصرف مواد غذایی توسط میکروارگانیسم ها ، آن ماده غذایی از مصرف انسانی خارج می شود پس مواد غذایی بایستی از دسترس میکروارگانیسم خارج شوند .

میکروارگانیسم ها در همه جا پراکنده می باشند برخی از آنها برای حیات نیاز به اکسیژن دارند و برخی دیگر بدون نیاز به اکسیژن ، حیات خود را ادامه می دهند . همچنین این میکروارگانیسم در دماها و رطوبت های مختلف قادر به ادامه حیات هستند لذا بسته بندی مواد غذایی باید به گونه ای انجام شود که حتی الامکان موارد فوق را مدنظر قرار دهد و به این ترتیب تا حد ممکن از ضایعات سریع مواد غذایی جلوگیری نماید .

تغییرات متابولیکی

تغییرات متابولیکی غیر معمول که به دلیل گرمازدگی، سرمازدگی، کمبود اکسیژن یا تنش دی اکسید کربن روی می دهد ممکن است به لک افتادن، گود افتادگی، نرم شدگی بیش از حد، تغییر رنگ، تغییر بافت و… منجر شود.

تنش های فیزیکی

تنش های فیزیکی طی برداشت مکانیکی، حمل و جابجایی و… وارد می شود و سبب ضربه دیدگی، سایش و تغییر فیزیکی محصول می گردد.

بسته بندی باید به گونه ای باشد که سلامت کالا را مد نظر قرار دهد به طور کلی مواد غذایی طی حمل و نقل دچار صدمات فیزیکی می گردند . همچنین مواد غذایی تحت تاثیر تغییراتی قرار می گیرند که می تواند سبب افزایش رطوبت و یا کاهش رطوبت ، خشک شدن و چروکیدگی مواد غذایی گردد .

بسته بندی باید به گونه ای انجام شود که ماده ی غذایی علاوه بر سلامت بهداشتی و فسادپذیری ، از نظر سلامت ظاهری ( از جمله عدم ضرب دیدگی ، فرسودگی ، پاره شدگی ، نرم شدن ، چروکیدگی و … ) نیز مشکلی نداشته باشد تا خریدار ، در زمان انتخاب مواد غذایی ، آن را انتخاب کند .

در ایران هم طبق گزارشات و آمار وزارت جهاد کشاورزی سالانه بیش از ۳۵% از محصولات کشاورزی در مراحل مختلف از بین می روند.

ضایعات را می توان با اعمال فرآیندهایی مثل کنسرو کردن، انجماد، خشک کردن، بسته بندی و… کاهش داد.

بسته بندی یکی از ترفندهای موثری است که با توسل به آن چه در حد بسته بندی حجیم، چه بسته بندی جزیی ودر سطح مصرف کننده، چه در محل تولید و چه در محل فرآیند میزان ضایعات و هدر رفت مواد غذایی را به حداقل رساند.

بسته بندی و جلب مشتری

یکی از اصلی ترین دلایل بسته بندی مواد غذایی ، جلب مشتری است ، به گونه ای که بسته بندی ، چشمک زدن کالا ( مادهغذایی ) به مصرف کننده ( خریدار ) می باشد .

امروزه صنایع بسته بندی ، به منظور جلب مشتری از رنگ ها ، طرح ها و ابعاد خاص استفاده می نمایند تا در جوامع ، اثرات قابل توجهی برای جلب بیشتری داشته باشند .به عنوان مثال رنگ های قرمز با ویژگی تند در کشورهای عربی طرفداران بیشتری داشته و به کار بردن این رنگ در بسته بندی مشتری بیشتری را به هنگام خرید وسوسه می نماید . طرح روی بسته بندی نیز از عوامل موثر در جلب مشتری به هنگام انتخاب کالا می باشد .

بسته بندی مواد غذایی باید به گونه ای باشد تا مصرف کننده بتواند به آسان ترین روش از ماده غذایی بسته بندی شده استفاده کند ، به عبارتی بسته بندی باید به راحتی باز و یا بسته شود تا مصرف کننده آن را انتخاب نماید . به ویژه آنکه مصرف کننده های امروزی انتظار دارند مدت زمان کمتری را صرف این قبیل کارها نمایند

بسته بندی هایی که در هنگام استفاده از محتوای آن ، راحتی مصرف کننده را مد نظر قرار ندهند ، در انتخاب بعدی مورد استقبال قرار نخواهند گرفت از سویی ، امروزه ابعاد بسته بندی ها از عوامل مهم در انتخاب کالا توسط خریدار می باشد .

بسته بندی و راهنمای مصرف مواد غذایی

۱- بسته بندی یکی از راه های کمک به انتخاب کالا توسط خریدار است ، به گونه ای که مصرف کننده می تواند شکل کالای خود را از طریق بسته بندی ، انتخاب نماید . بدین سبب اکثر تولید کنندگان سعی در کشیدن تصویر کالای درون بسته بر روی بسته بندی می نمایند ، به عنوان نمونه تصویر گوشت بر روی بسته بندی گوشت

۲- درج زمان تولید و تاریخ انقضا، به مصرف کننده در مصرف ماده غذایی با کیفیت و با ارزش غذایی بالا کمک شایان توجهی می نماید .

۳- همچنین نوشتن ارزش تغذیه ای ماده غذایی بسته بندی شده ، علاوه بر آگاهی دادن به خریدار ، انتخاب کالا را تسریع می کند همچنین امروزه مناسب است اطلاعات تغذیه ای ارائه شده بر روی بسته بندی ها ، واقعیت بیشتری داشته باشند و یا اطلاعات کامل تری را در اختیار خریدار قرار دهند .

۴- نوشتن شرایط نگهداری و یا شرایط پخت ماده غذایی بسته بندی شده بر روی بسته نیز می تواند کمک فراوانی به نحوه ی نگهداری و روش پخت خریدار نماید .

۵- ضمناً با توجه به گستردگی کاربرد مواد غذایی ، با ارائه موارد مصرف ، می توان به خریدار در انتخاب کالا کمک نمود

۶- از دیگر مواردی که بر روی بسته بندی ماده ی غذایی باید درج شود ، میزان صحیح مصرف می باشد و یا اینکه نوشته شود این ماده غذایی بسته بندی شده برای مصرف چند نفر می باشد .

۷- درج شناسنامه تولید کننده بر روی بسته بندی مواد غذایی ، به مصرف کننده اطمینان می دهد که کالای مورد نظر در محل قابل قبول و تحت نظر متولیان سلامت کشور ، تولید شده است . پس بسته بندی خود می تواند به عنوان راهنمای مصرف کننده عمل کند و به او در انتخاب صحیح کمک نماید .

وضعیت بسته بندی مواد غذایی در ایران

در حال حاضر ، در کشور ما بیشتر مواد غذایی به ویژه محصولات کشاورزی ، بدون بسته بندی عرضه می شوند شاید یکی از دلایل آن افزایش قیمت بسته برای محصولات است . از سویی ، استقبال از مواد غذایی بسته بندی شده ، به دلیل عدم اطمینان از اطلاعات عرضه شده ، کمتر می باشد . بنابراین بسیاری از خریداران ، مواد غذایی را به صورت غیر بسته بندی شده خریداری و سپس در منزل به صورت اولیه بسته بندی می کنند و تا زمان مصرف در فریزر قرار می دهند به همین دلیل ، موارد زیر را باید مدنظر قرار دهند :
۱ ـ خروج هوا از بسته ماده غذایی
۲ ـ درج تاریخ بسته بندی شدن ماده غذایی بر روی برچسب بسته بندی .
۳ ـ درج نوع ماده ی غذایی بسته بندی شده و تعداد مصرف کننده بر روی برچسب بسته بندی

البته در سالهای اخیر اقدامات خوبی در رابطه با بسته بندی مواد غذایی بویژه توسط شرکت های بزرگ صورت گرفته و با توجه به تبلیغات انجام گرفته حداقل در شهرهای بزرگ استفاده از مواد بسته بندی در حال افزایش است.

مواد عمده مورد مصرف در بسته بندی مواد غذایی

-کاغذ ومحصولات کاغذی پوششدار

-فلزات : ورقه حلبی ، الومینیوم ، فولاد زنگ نزن ، مفرغ

-شیشه

-پلاستیک

-پوشش های خوراکی

-ترکیبات دیگر مانند چوب ، پارچه وغیره

وﻴﮋگیهای مهم مواد مورد استفاده دربسته بندی مواد غذا یی

–         ۱-شفا فیت ودرخشش سطح آن برای رضایت وجلب نظر مصرف کننده

–         ۲-کنترل در انتقال رطوبت

–         ۳-کنترل در انتقال گازها

–         ۴-تحمل تغییرات درجه حرارت به هنگام نگهداری و استفاده

–         ۵-عدم تاثیر متقابل سوء بین محصول و ماده بسته بندی

–         ۶-فقدان مواد سمی

–         ۷-ارزان بودن

–          ۸-مقاومت در مقابل ضربه

–         ۹-کم بودن وزن مخصوص ماده بسته بندی

۱- شفافیت

l     مصرف کننده دوست دارد انچه می خرد ببیند و بنابراین شفا فیت وشیشه  ای مانند بودن بسته های مواد غذا یی نیاز ضروری در بسته بندی انها است .

l     البته مواد غیر شفاف مانند سینی ای سفید رنگ نیز در حد وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند . این سینی ها مانع از آن می شوند تا مصرف کننده هر دو طرف ماده غذایی راببیند که در برخی موارد مانند بسته بندی گوشت از عدم اعتماد و مقاومت خریدار می کاهد .

۲-رطوبت

کنترل تغییرات رطوبت موجود در ماده غذایی در طول نگهداری آن بسیار مهم است .
برخی فراورده های غذا یی مانند چیپس ، پفک و بیسکویت باید در موادی بسته بندی شوند که نفوذپذیری انها به رطوبت خیلی کم باشد تا تردی آنها محفوظ بماند.

۳-کنترل گازها

کنترل نفوذ پذیری مواد بسته بندی نسبت به گا زها مانند اکسیژن و گاز کربنیک نیز از اهمیت وﻴﮋهای برخوردار است . در مواقعی که مواد بسته بندی انتخاب شده نتواند به اندازه کافی گازهای تنفسی را منتقل نما یند ، از ورقه های مشبک یا سورخدار استفاده می شود .

در خصوص مواد بسته بندی گوشت تازه باید به اندازه کافی اکسیژن از بیرون به داخل بسته بندی نفوذ نماید تا رنگ سطحی گوشت در حد مطلوب باقی بماند . از طرف دیگر مواد غذا یی که حاوی چربی زیادی هستند مانند لبنیات در صورتی که در معرض اکسیژن زیادی قرار گیرند اکسیده می شوند و به همین علت اغلب در خلا ویا اتمسفر اصلاح شده بسته بندی می گردند و از ورق های با نفوذپذیری خیلی پا یین استفاده می شود .

۴-تحمل تغییرات درجه حرارت

بسیاری از محصولات غذای بلافاصله پس از فرآوری یعنی به صورت گرم و داغ در داخل بسته بندی وارد می شوند و همچنین بسیاری از محصولات را به شکل آماده به مصرف تولید می کنند و تنها در هنگام مصرف نیاز به حرارت دهی مجدد جهت گرم کردن نهایی وجود دارد. بنابر این مقاومت حرارتی ماده بسته بندی حایز اهمیت است.

۵-عدم تاثیر متقابل سوء بین محصول و ماده بسته بندی

در این مورد اثر محصول غذایی بر روی ماده بسته بندی و اثر ماده بسته بندی بر روی محصول به طور متقابل مطرح می باشد. ماده بسته بندی از طرق مختلف می تواند اثرات سوء بر محصول ایجاد کند:

اثر ماده بسته بندی بر روی محصول

انتقال مونومرهای سازنده ماده بسته بندی که به طور آزاد در بافت ماده پلیمری وجود دارند و با در نتیجه حرارت فرایند های شکل دهی به واسطه تجزیه حرارتی آزاد شده اند. انتقال این مونومرهای آزاد به محصول باعث مسموم شدن محصول می گردد.از سوی دیگر انتقال ترکیبات افزودنی که به منظور بهبود ویژگی های ماده بسته بندی به کار رفته اند به درون محصول مطرح می باشد، که در صورت استفاده بیش از حد مجاز در ماده بسته بندی انتقال آنها باعث ایجاد مسمومیت می گردد.

در این مورد می توان به استفاده از ترکیبات نرم کننده اشاره کرد که به خصوص در مورد ماده پلیمری polyVinyl chlorile یا  P.V.C مورد استفاده قرار می گیرد.این ماده بسته بندی به صورت فیلم سخت تهیه می گردد. بنابر این فیلم آن انعطاف لازم را ندارد و در مواردی که انعطاف فیلم مدنظر باشد از این ترکیب افزودنی، استفاده می شود.

این ترکیبات جزء ترکیبات سرطان زا هستند. از سوی دیگر مونومر سازنده PVC یعنی وینیل کلراید به محصول منتقل می گردد و این عامل نیز سرطان زا می باشد. بنابراین اصولا استفاده از P.V.C به واسطه این اثرات سوء در بسته بندی محصولات غذایی بسیار محدود می گردد.

یکی از مسائل مهم علی الخصوص در مورد محصولاتی مثل قهوه، ادویه جات و پودر آبمیوه جات و سبزیجات معطره و غیره که با ویژگی عطر و طعم خاص خود شناخته می شوند حفظ عطر و بوی آنها و جلوگیری از ورود بوهای نامطبوع است.یعنی ماده بسته بندی باید علاوه بر حفظ این ترکیبات معطره از نفوذ ترکیبات معطره مولد عطر و طعم نامطلوب در محصول نیز جلوگیری نماید.

که این مواد ممکن است از ۳ طریق وارد محصول گردد:

l     (  ۱     در اثر تجزیه ماده بسته بندی

l     ( ۲      از طریق نفوذ ترکیبات افزودنی ماده بسته بندی

l     (  ۳     از محیط اطراف بسته بندی

اثر محصول بر روی ماده بسته بندی

انتقال ترکیبات از محصول و اثرات سوء آن بر ماده بسته بندی نیز حائز اهمیت است. در چنین مواردی ماده بسته بندی باید نسبت به ترکیبات واکنش دهنده از محصول مورد نظر، مقاوم باشد.

یکی از موضوعات تحقیقی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته مربوط به اثراتی است که از سوی محصولات بسته بندی شده در قوطی های ۴ گوش چند لایه به نام Tetra brik یا تتراپک Terta Pack روی می دهد. تحقیقات انجام شده نشان می دهد ترکیبات اسیدی محصول می تواند بر روی این نوع بسته بندی اثر گذارد.

این نوع بسته بندی از ۵ لایه تشکیل یافته است. این لایه ها از درون به بیرون عبارتند از:

l     لایه پلی اتیلنی مجاور با محصول، آلومینیوم فویل، لایه پلی اتیلنی، مقوا و پس از آن نهایتا لایه پلی اتیلنی مجاور به هوا..

l     هر کدام از ان لایه های به هدف خاصی تهیه شده اند:

l     لایه داخلی پلی اتیلنی اولا به عنوان فیلم خنثی و با محصول واکنش نداده و ثانیا قابلیت دوخت حرارتی را فراهم می کند.

l     لایه آلومینیوم فویل برای ممانعت از حضور نور بکار برده می شود.

l     .لایه پلی اتیلنی میانی اولا نقش ممانعت کنندگی دارد و ثانیا عامل چسباننده مقوا و آلومینیوم فویل می باشد.

l     لایه مقوا استحکام بسته و قابلیت چاپ را تامین می کند

l     لایه پلی اتیلنی خارجی از چاپ روی مقوا محافظت می کند و آن را براق می کند

l     در چنین ماده بسته بندی مرکب امکان نفوذ برخی ترکیبات اسیدی وجود دارد. ترکیبات اسیدی نفوذ کننده دو نوع اسید یعنی اسید استیک و اسید پروپیونیک قادرند از لایه پلی اتیلنی عبور کرده و با لایه آلومینیوم فویل واکنش دهند که در این صورت اولا باعث خوردگی این لایه ها شده، و در برخی موارد باعث چسبیدن دو لایه پلی اتیلنی گردد.

۶-فقدان مواد سمی

وجود مواد سمی می تواند منجر به فاجعه بهداشت انسانی در رابطه با مواد غذایی گردد لذا توجه به این امر در بسته بندی مواد غذایی امری بسیار ضروری است.

۷-ارزان بودن بسته بندی

ارزان بودن در کنار حفظ کیفیت می تواند به فروش بالای محصول کمک کند و آنرا در بازرار رقابت با سایر محصولات موفق تر نماید.

۸-مقاومت در مقابل ضربه

ز دیگر ویژگی هایی که باید در انتخاب ماده بسته بندی دقت گردد ویژگی های مکانیکی ماده بسته بندی یعنی مقاومت آن در برابر برخورد ضربه و سوراخ شدگی است.

۹-کم بودن وزن مخصوص ماده بسته بندی

این مساله به طور مشخص از نظر حمل و نقل اهمیت دارد و ویژگی اصلی مواد پلیمری و برتری آن بر فلزات و شیشه از این نقطه نظر می باشد.

انواع بسته بندی مواد غذایی

از نظر تعداد پوشش بیشتر بسته  بندی  های   مواد  غذایی  درسه  گروه  اولیه ، ثانویه  و  ثالثیه قرار  داده  میشوند .

بسته بندی اولیه :آن   دسته   از موادی هستند  که در تماس  مستقیم  با  مواد غذایی  قرار دارند. عملکرد  و نقش این  مواد،   دربر گرفتن ،محافظت  کردن  و تسهیل اموری چون توزیع و نگهداری مواد غذایی  همزمان  با رفع  نیازهای مصرف کننده دررابطه با ایمنی  و شفافیت محصول میباشند

بسته  بندی  ثانویه: برای محافظت  فیزیکی  از محصول  استفاده میشود . این  بسته بندی  ممکن  است  یک   جعبه    محافظ مواد  غذایی  یا یک  کیسه پلاستیکی در اطراف ماده غذایی باشد.

بسته  بندی ثالثیه یا سوم: با  بسته بندی ثانویه  در یک سیستم حمل و نقل بسته بندی همراه میشود هدف از انجام   این  بسته بندی تسهیل حمل و  نقل  و  نگهداری  محصول و  محافظت از مواد درون  بسته  بندی  در مقابل آسیبهای فیزیکی میباشد.

انواع بسته‌بندی فرآورده‌های خام دامی رایج در ایران

۱ـ بسته‌بندی معمولی در ظرف یکبار مصرف که فرآورده‌ در ظروف معمولی یکبار مصرف قرار داده شده و با پوشش پلاستیکی مناسب روی آن مانع از آلودگی‌های ثانویه می‌شوند.
۲ـ بسته‌بندی در خلاء در ظروف یکبار مصرف با استفاده از دستگاه وکیوم هوای موجود در بسته تخلیه می‌گردد و بدین‌وسیله اکسیژن در تماس مستقیم با فرآورده نخواهد بود.

۳ـ بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده در ظروف یکبار مصرف که در این روش با استفاده از گازهای خنثی نظیر N2, CO2 ترکیب هوای مجاور فرآورده در داخل بسته‌بندی را تغییر داده و گازهای مورد نظر با نسبت مناسب در مجاورت فرآورده‌ خواهند بود.
۴ـ بسته‌بندی کارتنی که فرآورده با حجم بالا را در پوشش پلاستیک و کارتن سه لایه غیر قابل نفوذ به آب قرار می‌دهند.

مواد مورد استفاده دربسته بندی مواد غذایی

بسته بندی کاغذی

بالابودن خواص کیفی این نوع بسته‌بندی سبب شده که در بسیاری از بخش‌ها جایگزین سایر بسته‌بندی‌ها ‌شود از جمله جایگزینی مقوا به جای چوب در جعبه‌های میوه و دیگر اقلام غذایی را می‌توان نام برد.

امروزه با افزودن مواد مختلف به خمیر کاغذ و مقوا و تغییر در تکنولوژی ساخت، توانسته‌اند قابلیت‌های زیادی به آن ببخشند و قادرند توان، شکل ظاهری و سایر خصوصیات کاغذ و مقوا را با توجه به محصول تغییر دهند.

بمنظور:
۱-استفاده از کاغذ برای بسته بندی مواد غذایی
۲ـ قابلیت دوخت حرارتی
۳- افزایش مقاومت آن به رطوبت وچربی

کاغذ با لاکها ، ویا مومها ویا مواد پلاستیکی پوشش داده می شود.

از بسته‌بندی کاغذی فقط در بسته‌بندی جامدات استفاده می‌شود. به منظور بسته‌بندی مواد فرار و مایعات باید آنها را با پوشش‌های فلزی و پلاستیکی پوشاند که مستلزم صرف هزینه است.

دامنه استفاده از کاغذ و مقوا امروزه به حدی گسترش پیدا کرده که در بسته‌بندی انواع آبمیوه، شیر، لبنیات، مایعات (در حجم کم)، دارو، پوشاک، مواد غذایی، مواد بهداشتی، لوازم خانگی، ماشین‌آلات از آن استفاده می‌‌شود.

مزایای استفاده ازبسته بندی کاغذی

مزایای مهم استفاده از مقوای مناسب برای بسته‌بندی را می‌توان بازیابی و استفاده مجدد و بازگشت سریع به چرخه محیط زیست دانست.

بسته‌های مقوایی و کاغذی در صورت عدم استفاده از مواد پلاستیکی و مصنوعی (به منظور بهبود برخی از قابلیت‌های آن) به راحتی قابل بازیابی است.

انواع کاغذ

¡         ظریف : برای نوشتن

¡          زبر: برای بسته بندی

در تقسیم بندی دیگر، کاغذ به ۲ گروه تقسیم می شود:

¡         معمولی

¡         بهبود یافته (با پوشش هایی از قبیل واکس، پلاستیک ، پلی وینیل کلراید ، پلی اتیلن و مواد شیمیایی

کاغذ کرافت ،کاغذ لامینه شده (چندلایه شده ) ، کاغذ کرافت سفید شده ، کاغذ مقاوم به کشش ، کاغذ مقاوم به رطوبت ،، کاغذ مقاوم به چربی و روغن،کاغذ شیشه ای ، کاغذ زرورقی و کاغذ چاپ ، انواع مختلفی از کاغذها هستند که در بسته بندی استفاده می شوند.

مقوا

مقوا از کاغذ ضخیم تر است و در بسیاری از بسته بندی ها از جمله مواد غذایی استفاده می شود.

خواص اصلی آن عبارتست از ضخیم بودن، سختی، قابلیت چین دار شدن بدون شکاف برداشتن

مزایا و معایب بسته بندی کاغذی

q    مزایا :

ü      قابلیت بازیافت

ü      قابلیت فرم گرفتن

ü      سبک بودن

ü      مقاوم در مقابل نور

ü     هزینه پایین

ü     امکان تبلیغ آسان برروی آن

ü      قابلیت چاپ پذیری خوب

ü      انعطاف پذیری

q    معایب :

ü      استحکام پایین

ü      حساس به حرارت وآب

ü      کاربرد منحصر به جامدات

بسته بندی پلاستیکی

مواد اولیه بسته بندی پلاستیکی

بطور کلی پلاستیکها پلیمرهایی هستند که از سنتز مواد اولیه ای به نام مونومر تهیه می شوند. مونومرها موادی سمی و برای سلامت انسان مضر هستند. در حالی که پلیمرها خنثی هستند و مشکلی ندارند.

اما اشکال کاراینجاست که معمولا”در فرآیند تهیه پلیمرها مقداری مونومر باقی می ماند برای همین در استفاده از پلاستیکها بعنوان ظروف غذا باید بسیار محتاط بود .

اغلب پلیمرهایی که در بسته بندی مواد غذا یی استفاده می شوند ترموپلاستیک ها هستند.

این مواد دردرجه حرارت بالا نرم می گردند ودر اثر سرد کردن مجدداً سخت می شوند بدون این که ترکیب شیمیایی آنها تغییر کند .

واژه ها و اصطلاحات مربوط به پلاستیک

Film

اصطلاحا به لفافهای پلاستیکی حداکثر با ضخامت ۰۱/۰ اینچ فیلم گفته می شود.

Sheet

ورقه های پلاستیکی با ضخامت بیش از ۰۱/۰ اینچ را گویند.

Laminate

به لفافهای پلاستیکی که از دو یا چند لایه فیلم های مختلف که با استفاده از چسب به یکدیگر متصل شده اند اطلاق می شود.

Composite film

هر گاه دو یا چند لایه پلاستیکی به طور همزمان تولید شوند اصطلاحا فیلم مرکب نامیده می شوند.

Polymer

به تعدادی از واحد ساختمانی (مونومر) متصل به یکدیگر که به صورت زنجیره مولکولی درآمده اند اطلاق می شود.

مواد عمده مصرفی در بسته بندی پلاستیکی

۱- پلی اتیلن
پلی اتیلن یکی از ساده ترین و ارزان ترین پلیمرها و پر مصرف ترین ماده پلاستیکی در جهان است. این ماده از پلیمریزاسیون اتیلن به دست می آید و به طور خلاصه به صورت PE نشان داده می شود.

انواغ پلی اتیلن

الف-) LDPE پلی اتیلن با دانسیته کم)
Low density polyethylene

ب -) HDPE پلی اتیلن با دانسیته زیاد)
High density polyethylene

این دو پلیمر با وجود آنکه فرمول شیمیایی یکسانی دارند ولی مجموعه ویژگی های آن از نقطه نظر کاربردی کاملا متفاوت است.

شکل مولکول پلی اتیلن با دانسیته پایین یا LDPE

این پلی اتیلن دارای زنجیری شاخه دار است بنابراین زنجیرهای LDPE نمی توانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و دارای نیروی بین مولکولی ضعیف و استحکام  کششی کمتری هستند

شکل مولکول پلی اتیلن با دانسیته بالا یا HDPE

این پلی اتیلن دارای زنجیر پلیمری بدون شاخه است. بنابراین نیروی بین مولکولی در زنجیرها بالا و استحکام کششی آن بیشتر از بقیه پلی اتیلن ها است.

LDPE

LDPE معمولا به صورت فیلم های نازک انعطاف پذیر مورد استفاده قرار می گیرد.

دو ویژگی مهم آن که کاربرد وسیع تر آن را به ویژه در صنعت بسته بندی محصول غذایی موجب می شود عبارتند از:
۱) خنثی بودن آن یعنی عدم واکنش با محصول
۲) قابلیت دوخت حرارتی آن
به همین دلیل در بسته بندی های چند لایه به عنوان لایه درونی و در تماس مستقیم با محصول از فیلم نازک LDPE استفاده می شود.

این فیلم شفاف بوده و قابل نفوذ به نوراست بنابراین در موارد نیاز به همراه آلومینیوم فویل بکاربرده می شود.
کاربرد مشخص LDPE در بسته بندی های تتراپک Tetra Pack برای شیر استریل و آب میوه، سه لایه برای شیر پاستوریزه و پنج لایه برای شیر استریل است.

HDPE

این ماده پلیمری سختی است که از استحکام آن و ویژگی ممانعت کنندگی بهتر آن و عدم شفافیت آن استفاده می شود.
نمونه بارز کاربرد HDPE انواع بطری شیر است که جهت بهبود ممانعت کنندگی در مقابل نفوذ نور، رنگ سفید ( تینانیوم دی اکساید ) به آن اضافه می شود.

۲- پلی پروپیلین  polypropyleen
که در سه نوع خلاصه می شود:
الف) Plan P.P -ساده )
که برای تولید انواع درب پلاستیکی بطری ها از آن استفاده می شود. برای تولید بطری ها نیز در بعضی موارد از این P.P استفاده می شود.

ب-) P.P خطی شده)
این ماده در حین فرایند تولید تحت نیروی کششی در دو جهت عمود بر هم قرار داده می شود در نتیجه فیلم نازک شفاف و با ویژگی ممانعت کنندگی مناسبتر تولید می گردد که برای بسته بندی انواع چیپس، پفک، ماکارونی، بادام زمینی و مجموعاٌ Snack Foods مناسب می باشد.

ج- Pearlized Borient P.P
این فیلم،فیلم نازک انعطاف پذیری است به رنگ سفید صدفی که در بسته بندی ویفر، شکلات، پودر سوپ مورد استفاده قرار می گیرد تا حدودی پوشاننده لکه چربی است و از این نقطه نظر کاربرد بیشتری در چنین محصولاتی دارا می باشد.

۳- ( PET ) Poly ethylene terephthalate
در بسته بندی نوشابه و روغن مایع به شکل بطری مورد استفاده قرار می گیرد . شیوه خاص شکل دهی این نوع بطری ها باعث می شود:

¡         شفافیت بطری

¡          ویژگی ممانعت کنندگی برتر آن به خصوص در مقابل نفوذ گازها

¡          سبک بودن بطری و مقاومت مکانیکی زیاد آن تامین می گردد.
o از این ماده پلیمری به صورت فیلم نازک نیز استفاده می گردد .نمونه آن در بسته بندی آب میوه جات مانند محصولات ساندیس و گلدیس است.

۴- (P.S)Poly Styrene
این ماده به صورت ساده و شفاف بوده و نیز شکننده است و برای تولید ظروف یکبار مصرف یا سینی بکاربرده می شود

نوع خاصی از پلی استایرن ضربه پذیر یا مقاوم به ضربه می باشد که باعث مقاومت در مقابل ضربه می شود از این نوع برای تولید ظروف ماست و مربای یک نفره استفاده می گردد.

نوع دیگر آن به نام پلی استایرن حجیم شده Foomeel Poly Styren است که در فرایند تولید این ماده بسته بندی از گازهای فراری استفاده می شود که موجب انبساط بافت پلیمری و ایجاد سلول های بسته توخالی در بافت ماده پلیمری می گردد که چنین بسته ای:

– اولا ضربه را به محصول منتقل نمی کند بنابراین برای محصولات شکننده مناسب می باشد مثل تخم مرغ.
– ثانیا عایق حرارتی خوبی است و برای عرضه محصولات گرم آماده مناسب می باشد.
– ثالثا سبک بودن ماده پلیمری، آن را در موارد حمل و نقل مناسب تر می کند.

۵- نایلون
نایلون در فرآورده های گوشتی انواع سوسیس، کالباس کاربرد وسیعی دارد همین طور همراه با پلی اتیلن در بسته بندی های تحت خلاء گوشت تازه و پنیر استفاده وسیعی دارد.

۶-  (PVDC) Poly Vinily dene choloricle
این ماده پلیمری از نظر ویژگی ممانعت کنندگی در مقابل نفوذ گازها و رطوبت بهترین نوع ماده پلیمری است.

–   فیلم بسیار نازک از آن می تواند ممانعت کنندگی لازم را تامین کند.

–   انعطاف آن بسیار خوب است.

برای بسته بندی فرآورده های گوشتی و به طور مشخص برای بسته بندی گوشت به صورت عمده فروشی کاربرد وسیعی دارد. به عبارت دیگر در بسته بندی های تحت خلاء، از نوعی که فیلم پلیمری کاملا به سطح محصول می چسبد از این ماده پلیمری استفاده می شود.

مزایا و معایب بسته بندی پلاستیکی

q    مزایا :

ü      وزن کم و سبک

ü      قیمت مناسب

ü      قابلیت شکل دهی

ü      مقاوم در مقابل آب

ü     نفوذناپذیری در مواقع نیاز

ü     امکان رویت کالای داخل

ü     مقاومت دربرابرشوک وضربه

q    معایب :

ü      حساس به حرارت و تابش

ü     مخاطرات زیست محیطی

ü     خطر برای سلامت انسان

موارد استفاده بسته بندی پلاستیکی

بسته بندی پلاستیکی برای بسته بندی بسیاری از نوشیدنی ها و مواد غذایی از جمله فراورده های گوشتی و لبنی مورد استفاده قرار میگیرد.

جایگزین هایی جدید برای پلاستیک در صنعت بسته بندی

بیوپلاستیک ها ، فیبروکامپوزیت ها ازجمله پلاستیک های دوست دار محیط زیست محسوب می شوند ولیکن در همه مواد نمی توانند جایگزین های مناسبی برای پلاستیک های کنونی باشند. به عنوان مثال PLA و برخی فیبرها در شرایط سرمای شدید و فریز کردن، بسیار شکننده و نامقاوم هستند و البته پیشترفت های چشم گیری در این زمینه در حال انجام می باشد.

انواع پلاستیک های پایدار و دوست دار محیط زیست

¡         Polylactide Acid (PLA) Plastics

¡          Bagasse

¡          Palm Fiber

¡          Biomass Fiber Composite

¡         AgroResin

بسته بندی فلزی

امروزه ظروف فلزی به عنوان بخشی از بسته بندی مواد خوراکی در اشکال مختلف با زندگی روزمره مردم عجین بوده و تمام افراد جامعه در اکثر مصارف روزانه خود با یک یا چند شکل مختلف آن روبرو می باشند.

به طور کلی بسته بندی فلزی اشکال مختلف دارد مانند قوطی کنسرو٬ قوطی نوشابه٬ تیوپ آلومینیومی٬ اسپری ها٬ قوطی های رنگ٬ محصولات پزشکی٬ بسته بندی مواد شیمیایی٬ قوطی های روغنهای غذایی و صنعتی٬ بشکه ها٬ گالن ها و… که ورقهای فولادی و ورقهای آلومینیومی عمده ترین مواد اولیه این صنعت می باشد.

موارد استفاده بسته بندی فلزی

بسته بندی فلزی عمدتا برای نوشابه ها ، گوشت ، ماهی ، سبزیجات و میوه ها و نگهداری سایرمواد غذایی مانند چای با کیفیت بالا و یا شیرینی جات، آئروسل ها مورد استفاده قرار میگیرد.

مهمترین فلزات مصرفی در بسته بندی مواد غذایی

الف – استیل (فولاد)

ب – آلومینیوم

ج – قلع

د –  کرم

برای اینکه استیل خاصیت خورندگی دارد سطح آنرا قلع اندود می کنند که به آن استیل قلع اندود می گویند. قلع اندود نمودن ورق فولاد از خوردگی قوطی جلوگیری میکند.

استیل قلع اندود و آلومینیم عمده فلزات مصرفی در بسته بندی فلزی می باشند.

لاک زنی

در این ورقها حتما باید در سطح تماس با ماده غذایی از روکش لاک که یک پوشش پلیمری است (پوشش لعاب) استفاده نمود تا در برابر خوردگی و فعل و انفعالات شیمیایی بین فلز و غذامقاوم شود.

لاک را درون قوطی و برای حفظ محصول داخل آن استفاده می کنند. البته نوعی لاک بیرونی هم هست که برای سر و ته قوطی مصرف می شود و به طور عمده به رنگ طلایی است.

لاکها مخلوطهایی از رزینها (صمغهای طبیعی مانند روغن درخت چینی و مصنوعی مانند ( اولئو رزینها ، فنولیکها ، اپوکسی فنولیکها، اپوکسی استرها اپوکسی امینها، وینیل الکلها) حلالها ، پیگمانها و مواد افزودنی می باشد.

روش‌های تولید قوطی فلزی

مهم‌ترین انواع قوطی، قوطی فلزی غذایی یا غیرغذایی به‌صورت دوتکه یا سه‌تکه هستند.

مراحل تولید قوطی سه‌ تکه

۱-لاک‌اندود کردن ورق قلع‌اندود در خط لاک‌زنی

۲- برش قطعات بدنه قوطی در دستگاه قیچی

۳- تولید سیلندر بدنه قوطی در دستگاه بدنه‌ساز

۴- پوشاندن درزجوش بدنه از داخل توسط پودر یا لاک به روش الکترواستاتیک جهت حفاظت این قسمت از خوردگی

۵- پخته شدن و چسبیدن پودر (یا لاک بیرون درز) به سیلندر بدنه در کوره مخصوص

۶- انجام عملیات دوخت کف به بدنه در پایان عملیات تولید

مراحل تولید قوطی دو تکه

۱- لاک اندود کردن ورق قلع‌اندود در خط لاک‌زنی

۲- برش ورق‌های بدنه

۳- تغذیه ورق قلع‌اندود به داخل پرس و تولید قوطی دو تکه کششی با لبه برگردانده شده

۴-ابتدا ورقها به شکل ظرف ( لیوان ) درآمده و سپس سطح بیرونی آنها چاپ و سطح داخلی نیز با لاک پوشانده می شود و بعد از پر شدن با درب آسان باز شو بسته می شوند.

استیل فاقد قلع

بدلیل قیمت بالای قلع از روکش های دیگری مثلا فسفات-کرومات یا کروم-اکسیدکروم یا آلومینیوم استفاده میکنند که به این مواد استیلهای فاقد قلع می گویند

دوایر متحدالمرکز

که در سر و کف قوطی و گاهاً در دیواره ها که حالت ارتجاعی به قوطی داده و باعث افزایش استحکام قوطی می شود.

ماندگاری مواد غذایی در بسته بندی فلزی

چنانچه مواد در قوطی فلزی بسته بندی شود زمان ماندگاری آنها در مقایسه با مواد بسته بندی دیگر، به مراتب افزایش می یابد. مواد اولیه بسته بندی شده در قوطی فلزی را بدون اینکه در آنها تغییرات ارگانولپتیکی حاصل شود می توان به مدت ۲ الی چند سال نگهداری نمود.

مزایا و معایب بسته بندی فلزی

q    مزایا :

ü     استحکام بسیاربالا

ü      حفظ بو٬ طعم٬ رنگ و ارزش غذایی مواد برای مدت طولانی

ü      نفوذ ناپذیری (رطوبت، نور واکسیژن)

ü     قابلیت هدایت حرارت

ü     عایق در برابر نور

ü     خاصیت نگهداری انواع مواد

ü     قابلیت بازیافت

q    معایب :

ü     نسبتا سنگین

ü     امکان زنگ زدگی

ü     هزینه بالا

ü      عدم انعطاف در کشش

بسته بندی آلومینیمی

در سال ۱۹۵۸ قوطی آلومینیومی برای اولین بار تولید شد. تولید این قوطی بعلت داشتن مزایایی شامل فراوانی این فلز بعنوان منبع طبیعی ،حمل و نقل آسان و مقاومت نسبتا بالا در مقابل تغیرات شیمیایی، بسرعت توسعه یافت.

مزایای آلومینیوم

¡          نفوذ ناپذیرتر بودن به اکسیژن ، رطوبت، نور، میکروارگانیسم

¡         جلوگیری از کاهش عطرمواد معطر

¡          خنثی بودن خود از نظر مزه و بو و غیر سمی بودن

¡         فرم پذیری ،رنگ پذیری و چاپ پذیری مطلوب

¡          خورندگی کمترو بازیافت آسان

¡         طول عمر ۲ برابر و سبک بودن

آلومینیوم با توجه به مزایای فوق نسبت به سایر فلزات مزیت دارد.

معایب آلومینیم

¡         استحکام کمتر

¡          قیمت بیشتر

¡         حساسیت به حرارت بالای دوخت (روش لحیم کاری)

¡          احتمال بالای پاره شدن هنگام فرم دادن فویل

بسته بندی شیشه ای

شیشه و ظروف شیشه ای

ظروف شیشه ای از قدیمی ترین ظروف بسته بندی مواد غذایی محسوب می گردند و ساخت آنها به هزاره های قبل از میلاد بازمی گردد. در آن زمان در مصر باستان ساخت این ظروف معمول بوده و کره مستحکم ترین شکل ، استوانه در درجه دوم استحکام و مستطیل ضعیف ترین شکل از نقطه نظر هندسی است به همین دلیل شکل ظروف شیشه ای استوانه انتخاب شده است.

برای جلوگیری از شکستگی ، شیشه بطریها و ظروف شیشه ای تولیدی را در گرمخانه ای که دمای آن ۵۴۰ درجه سانتیگراد می باشد به مدت ۱۵ دقیقه نگهداری و سپس به آرامی سرد می کنند و به این طریق باعث جلوگیری از بروز هر گونه ترک می شوند.

(سریع سرد شود سبب ترک خوردن شیشه می شود)

شیشه معمولا به شوکهای حرارتی با دامنه زیاد مقاومت ندارد .ماکزیمم تغییرات ناگهانی درجه حرارت که یک بسته بندی از جنس شیشه بدون شکسته شدن آن را تحمل می کند ۳۲ درجه سانتیگراد است.

پروسس حرارتی محصولات غذایی در شیشه باید با مراقبت کامل انجام گیرد تا از بالا رفتن یکنواخت درجه حرارت در شیشه اطمینان حاصل شود. برای این منظور قبل از پر کردن ظرف شیشه را آهسته گرم نموده و بعد از پر کردن آهسته سرد می کنند.

یکی از خواص مهم شیشه خصوصیات نوری آن است بدیهی است که مسئله شفافیت و قابل رویت بودن در بسته موجب جلب توجه خریدار ماده غذایی می گردد ولی این امر خود معایبی دارد مثلا عبور نور مرئی و ماوراء بنفش از شیشه موجب تسریع پاره ای واکنش های نامطلوب نظیر واکنشهای اکسیداسیون ، تجزیه رنگها و … می شود.

از مهمترین محاسن ظروف شیشه ای خاصیت بی اثر بودن آن از نظر شیمیایی است به عبارت دیگر شیشه در برابر واکنش داخلی بین دیواره خود و ماده غذایی محتوی خود مقاومت نشان می دهد .

انواع ظروف شیشه ای

¡         ظروف شیشه ای را میتوان بر اساس اندازه دهانه به دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد :

¡         جار

¡         بطری

¡         سایر مواد شیشه ای

جار

به ظروف شیشه ای دهانه گشاد جار می گویند.
از جار شیشه ای برای بسته بندی غذای کودک، شیر خشک، عسل، قهوه آماده، مربا، ژله، مایونز، ترشی ها و از بطری شیشه ای برای عصاره ها ،آب میوه ها، روغنها شربتها ، شیر و نوشابه ها استفاده میشود.

بطری

به ظروف شیشه ای گردن باریک بطری میگویند.

بطری شایع ترین شکل ظروف شیشه ای مورد استفاده است. بطری معمولا دارای یک بدنه و یک گردن که کمی از بدنه باریک تر است می باشد.  گردن عمل ریختن مایعات را ساده کرده و به همین دلیل جهت بسته بندی مایعات از بطری استفاده می شود.

سایرظروف شیشه ای

ظروف شیشه ای دیگر نظیر (تنگ دهان باریک) تنگ دهان گشاد و ظروف شیشه ای خیلی کوچک نیز مورد استفاده قرار می گیرند. که هر یک به منظورهای خاص و کاربردهای ویژه ای طراحی و ساخته می شوند.

به منظور تزیین ظروف شیشه ای و افزایش بازارپسندی آنها معمولا عملیهت ذیل بر روی آنها انجام می گیرد.

تزئین شیشه

الف – تزئین پایدار      ب –  تزئین ناپایدار

تزیین پایدار به این طریق است که بعد از قالب گیری و ساختن شیشه ماده رنگی را که در روغن مخلوط نموده اند توسط عمل لیتوگرافی از روی شیشه عبور داده و افست می کنند. سپس شیشه را به کوره پخت هدایت کرده که این عمل باعث سوخته شدن روغن و تثبیت رنگ می گردد.

تزیین ناپایدار در عمل شامل استفاده از اتیکت های کاغذی یا استفاده از عمل چاپ سطحی می باشد.

درپوش ظروف شیشه ای

درپوش ظروف شیشه ای بر اساس جنس و روش کاربرد آنها به انواع زیادی تقسیم می شوند. اکثر در پوشها از پلاستیک(اغلب از جنس فنل فرمالدئید و یا یکی از ترموپلاستیکها نظیرپلی اتیلن ) یا فلز ( اغلب ورقهای قلع اندود ، آلومینیوم یا آلیاژهای آن ) ساخته میشوند .

مزایای ظروف شیشه ای در صنایع غذایی

۱ – شیشه از نظر شمیایی خنثی است و با ماده غذایی واکنشی که موجب تغییردر عطر و طعم آن گردد انجام نمی دهد.

۲ – شیشه غیر قابل نفوذ و فاقد خلل و فرج است.

۳ – شیشه فاقد بو و بهداشتی است.

۴ – شیشه شفاف است و لذا اجازه رویت محتوی خود در هنگام بسته بندی و فروش در سوپرمارکت ها را می دهد.

۵ – ظروف شیشه ای استحکام زیادی دارند.

۶ – درب ظروف شیشه ای به آسانی و سهولت باز می شود و مجددا برای نگهداری محتویات مصرف نشده قابل دربندی است.

۷ – ظروف شیشه ای در اشکال، اندازه ها و رنگهای مختلفی قابل تهیه است.

۸ – ظروف شیشه ای را میتوان به گونه ای طراحی نمود که بر روی نقاله ها از سرعت و پایداری بالایی برخوردار باشند.

۹ – پرکردن ظروف شیشه ای به سادگی امکان پذیر است.

۱۰– مواد غذایی بسته بندی شده در شیشه طول عمر بیشتری داشته و از قابلیت نگهداری بالاتری برخوردارند به طور مثال ترشیجات و چاشنی های غذایی اغلب در ظروف شیشه ای بسته بندی می شوند زیرا ظروف شیشه ای علاوه بر ایجاد اشتیاق و جذبه عطر و طعم محصول را خوب حفظ نموده و موجب بهبود کیفیت ماده غذایی پس از دربندی می شوند.

معایب ظروف شیشه ای عبارتند از:

۱ – وزن بالاتر که باعث بیشتر شدن قیمت نقل و انتقال نسبت به دیگر انواع بسته بندی می شود.

۲ – مقاومت کمتر نسبت به مواد دیگر در برابر شوکهای حرارتی، شکستن و…

۳ – بی ثباتی بیشتر ابعاد نسبت به ظروف دیگر

۴ – یکسری مخاطرات بالقوه از امکان وجود نرمه و خرده شیشه در غذا

بسته بندی چوبی

محفظه های چوبی

محفظه های دارای پوشش خارجی چوبی موقعی لازم هستند که حفاظت مکانیکی بالایی در طول ذخیره و انتقال لازم باشدبه شکل صندوق یا جعبه استفاده می شوند

استوانه ها و بشکه های چوبی برای محصولات مایع استفاده می گردند.

جعبه های رو باز به صورت محدودی برای ماهی ،میوه ها و سبزیجات به کار میروند .مزایا و معایب بسته بندی چوبی

q    مزایا :

ü      استحکام بهتر

ü      مقاوم در برابر ضربه

ü      جذب حرکت و شوک

ü      مقاوم دربرابر فشردگی

ü     مناسب برای کالای حجیم

q    معایب :

ü      هزینه بالا

ü     داشتن نفوذ پذیری و تخلخل

ü     خطرجذب حرارت وآتش سوزی

ü      کاربرد برای جامدات

ü     عدم استفاده برای کالای پودری

ü      عدم قابلیت کشش

ü     حجم زیاد و وزن بالا

منسوجات

کنف و نخ از مواد بافتنی بوده که برای بسته بندی غذاها قابل استفاده می باشند.کیسه های کنفی در وسعت محدودی برای میوه و سبزی به کار می روند.

در گذشته کیسه های نخی برای آرد،شکر،نمک و محصولات مشابه به کار می رفت.

پارچه های نخی برای بسته بندی گوشت تازه استفاده می شود.

بعضی گوشت و فرآورده های گوشتی آماده، نیاز به محافظت دارند و بدین منظور از توریهای کشدار استفاده می شود. در نگهداری گوشتهای یخ زده توریهای کشدار کار جابه جایی و محافظت آنها را تسهیل می کنند

کیسه‌های توری

تهویه در این کیسه‌ها که معمولاً در کارخانه‌ها ساخته می‌شوند به خوبی انجام و از جمع شدن آب جلوگیری می‌کند. کیسه‌های توری از مواد مختلفی نظیر نخ‌های پلاستیکی، پنبه‌ای، کنفی و… ساخته می‌شوند.

پوشش های خوراکی

پاره ای اوقات برای اینکه کیفیت ماده غذایی بهتر حفظ شود از مواد پوشش دهنده خوراکی استفاده میکنیم یکی از نمونه های شاخص اینگونه لفافها پوشش سوسیس و کالباس است.

امروزه با پوشش دادن کشمش با نشاسته و آجیل ها با مشتقات منوگلیسیریدها به ترتیب از چسبیدن کشمش و فاسد شدن آجیل (اکسیداسیون چربی آن) جلوگیری می شود.

غذاهای فضانوردان نیز به وسیله پوشش های خوراکی محافظت می شوند. برای پوشش دادن این فرآورده ها از ژلاتین و مواد مشابه دیگر استفاده می شود مواد مذکور از جذب رطوبت و اکسیژن در محصول و خرد شدن فرآورده در موقع مصرف جلوگیری می کند.

موادی از قبیل نشاسته، آمیلوز و کازئین  را بعد از حل کردن به لفاف های نازکی تبدیل و خشک می کنند سپس این فیلمها را به شکل پاکت های کوچکی درآورده و سایر افزودنیهای غذایی را در آن قرار می دهند.

پوشش های خوراکی هم به عنوان بسته بندی  اولیه و هم جزء ماده غذایی محسوب می شوند. بدیهی است برای موادغذایی ای که به این طریق تولید می گردند نیاز به بسته بندی   ثانویه از ضروریات می باشد.

فیلم های خوراکی

مواد اولیه مورد استفاده در ساخت فیلم های خوراکی امروز تنوع زیادی یافته اند از جمله استفاده از آلژیناتها که از جلبکهای دریایی به دست می آیند و در ساختن لفافهای ویژه سوسیس کاربرد دارند،این لفافها از بسیاری جهات بر سلوفان خاصه از جنبه وزن ارجح هستند زیرا ۲۰ تا ۳۰ مرتبه از سلوفان سبکترند.

نوع دیگر بسته بندی خوراکی, فیلم تولید شده از نشاسته است که سد محافظ بسیار خوبی در مقابل اکسیژن است. این نوع فیلم می تواند محافظت خوبی از محصولات غذایی در محیط های بسیار مرطوب را بعهده بگیرد.

این نوع فیلم در بسته بندی انواع شیرینی گز که در گذشته با فویل آلومینیوم بسته بندی می شد و در کشورهای اروپایی مانند اسپانیا طرفداران بسیار دارد, کاربرد دارد.

بهترین پوشش خوراکی

جهت ایجاد بالانس بین خواص محافظتی محیطی بسته بندی و خواص فیزیکی آن مخلوطی از صمغ کهور و پروتئین شیر تولید شد که در حال حاضر بهترین کوتینگ خوراکی جهت بسته بندی مواد غذایی شناخته شده است. این نوع بسته بندی جهت بسته بندی مواد غذایی حساس در مقابل اکسیده شدن مانند انواع آجیل- گوشت و برخی از ماهیها مانند قزل آلا مناسب است.

چند لایه ها

قوطی های ۴ گوش چند لایه به نام Tetra brik یا تتراپک Terta Pack در بسته بندی شیر و آب میوه ها بمقدار زیاد کاربرد دارد.

در این نوع بسته بندی از چند نوع مواد اولیه برای بسته بندی استفاده می شود.

این نوع بسته بندی از ۵ لایه تشکیل یافته است.

این لایه ها از درون به بیرون عبارتند از:

¡         لایه پلی اتیلنی مجاور با محصول،

¡         آلومینیوم فویل،

¡         لایه پلی اتیلنی،

¡         مقوا

¡         لایه پلی اتیلنی مجاور به هوا.

کاربرد لایه ها

¡         لایه داخلی پلی اتیلنی اولا به عنوان فیلم خنثی و با محصول واکنش نداده و ثانیا قابلیت دوخت حرارتی P را فراهم می کند.

¡         لایه آلومینیوم فویل برای ممانعت از حضور نور بکار برده می شود.

¡         لایه پلی اتیلنی میانی اولا نقش ممانعت کنندگی دارد و ثانیا عامل چسباننده مقوا و آلومینیوم فویل می باشد.

¡         لایه مقوا استحکام بسته و قابلیت چاپ را تامین می کند

¡         لایه پلی اتیلنی خارجی از چاپ روی مقوا محافظت می کند و آن را براق می کند.

انواع بسته بندی فراورده های خام دامی

بسته بندی معمولی مواد غذایی

در این نوع بسته بندی فرآورده‌ غذایی در ظروف معمولی یکبار مصرف قرار داده شده و با پوشش پلاستیکی مناسب روی آن بسته بندی می گردد

بسته بندی معمولی مانع از آلودگی‌های ثانویه محصول می‌شود.  فراورده بسته بندی شده در این روش برای عرضه بصورت تازه دارای عمر ماندگاری پایین تری نسبت به روشهای دیگر بسته بندی می باشد.

مزایای بسته بندی معمولی

-جلوگیری از کشتار غیرمجاز

-مشخص کردن تاریخ محصول

-شناسنامه دار و قابل ردیابی

-ثبت مدت عرضه

بسته بندی به روش خلأ

یکی از روشهای بسیار موثر در حفظ عوامل کیفی مواد غذایی و افزایش زمان مانگاری آن استفاده از خلاء می باشد.

بسته‌بندی به روش خلاء در ظروف یکبار مصرف و با استفاده از دستگاه وکیوم که هوای موجود در بسته را تخلیه می‌ می نماید صورت میگیردو بدینوسیله اکسیژن در تماس مستقیم با فرآورده نخواهد بود.

از بسته بندی تحت خلاء می توان برای بسته بندی گوشت استفاده کرد. در این روش، تنفس گوشت و فعالیت میکربی درون بسته دی اکسید کربن ایجاد می کند که خود بر رشد میکرب ها تاثیر زیادی می گذارد.با این روش می توان گوشت تازه برای مصرف کنندگان عرضه کرد که از ماندگاری بالایی نیز برخوردار است.

مزایای استفاده از وکیوم در بسته بندی مواد غذایی

– افزایش مدت دوام مواد غذایی

– حفظ تازگی و طراوت آنها
– نگهداری عطر و بوی خوش آنها

بسته بندی کارتنی

بسته‌بندی کارتنی که فرآورده با حجم بالا را در پوشش پلاستیک و کارتن سه لایه قرار میگیرد و سپس در دستگاه بسته بندی شرینک جهت غیر قابل نفوذ شدن به رطوبت با پوشش شرینک پوشیده می شود.

بسته بندی شرینکدر پنج مرحله صورت می گیرد:

مر حله اول : چیدمان محصول که می تواند به روشهای ذیل صورت گیرد:

۱-    دستی ۲- اتو ماتیک

مرحله دوم:

جمع آوری محصول هم به صورت دستی و هم به شکل خود کار صورت می گیرد. در روش انتقال خودکار (توسط نوار نقاله )محصول به سمت جایگاه شرینک هدایت می شود.

مرحله سوم:

در این مرحله ،لا یه نازک شرینک دور محصول کشیده می شود.

مر حله چهارم : به منظور عبور  بسته های شرینک  شده از تونل حرارتی است . هدف از این مرحله این است که ورق شرینک محکمتر و منظم تر دور بسته را بگیرد.

مرحله پنجم:

بعد از خروج بسته ها از تونل حرارتی ،آنها را با فن ها ی دستگاه یا کولر خنک می کنند تا شرینک حرارت داده شده ، به نحو مطلوب در آید.

بسته بندی به روش اتمسفر اصلاح شده

تاریخچه

در دهه ۱۹۳۰ میلادی وقتی سبزیجات و میوه ها توسط کشتی جابجا می شد از گاز غلیظ CO2 برای بالا بردن زمان ماندگاری استفاده گردید. کشور انگلستان به عنوان اولین کشور از سیستم اتمسفر اصلاح شده برای محافظت از گوشت خوک و ماهی استفاده کرد. از آن زمان به بعد استفاده از این روش با توجه به  افزایش نیاز، گسترش یافت.

عمدتاً در ایران از بسته بندی معمولی  ویا روش تخلیه هوا (Vacuum Packaging) استفاده می شود. ولی در چند سال اخیر با توجه به پیشرفت روشهای بسته بندی و استفاده از شیوه های نوین و مطابق با استانداردهای جهانی استفاده از اتمسفر اصلاح شده رو به گسترش است.

برای تازه ماندن محصول و افزایش طول عمر نگهداری و اطمینان از ایمن بودن محصولات دو فاکتور مهم وجود دارند:

۱- درجه حرارت
۲- استفاده از MAP
که باید از هر دو آنها به صورت توام استفاده کرد .

کاهش دما و استفاده از بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح یافته باعث کند شدن واکنشهای شیمیایی شده بنابراین مدت زمان بیشتری محصولات تازه می مانند.

سته بندی با اتمسفر اصلاح شده چیست ؟

بسته بندی با اتمسفر اصلاح  شده ، به معنی جایگزین کردن هوا در بسته با یک مخلوطی از گازهای متفاوت است ؛به طور معمول مخلوطی از دی اکسیدکربن ، نیتروژن و اکسیژن .

نسبت هر یک از گازهای سازنده وقتی مخلوط تهیه می شود تعیین می گردد اما کنترل بیشتری در طول ذخیره انجام نمی گیرد و ترکیب مخلوط ممکن است به آرامی تغییر کند

این روش بسیار هزینه بر بوده و از آنجایی که از نظر فنی، حفظ هوای اصلی در اطراف محصول بسته بندی شده غیر ممکن و یا غیر عملی است.

بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده شده گاهی به اشتباه بسته بندی با اتمسفرکنترل شده نامیده شود CAP . بسته بندی با اتمسفر کنترل شده به معنی بسته بندی در اتمسفری است که ترکیب آن به طور پیوسته کنترل می شود

معرفی اتمسفر اصلاح شدهمفهوم اتمسفر اصلاح شده برای کالاهای بسته بندی شده، شامل فضای اتمسفر اصلاح شده یک فرآورده غذایی توسط خلأ و فشار گاز بسته است که بدین وسیله فعالیت های شیمیایی، آنزیمی و میکروبی کنترل می شود .

به عبارت دیگر بسته بندی به روش MAP  به معنی وارد کردن اتمسفر در یک پاکت (یا بسته) ماده غذایی با ترکیب خاص دی اکسید کربن، نیتروژن و اکسیژن می باشد.در بسته بندی به روش اتمسفر اصلاح شده که سرعت تنفس کاهش می یابد.

بافت محصولات تازه زنده است بنابراین تنفس می کند واز اکسیژن اتمسفری استفاده می کند . باید توجه کرد که میوهای مختلف وسبزی جات سرعت تنفسی متفاوتی دارند. برخی سرعت تنفسی بالاتری دارند مانند ( قارچ) که احتمال فساد پذیری بیشتری دارند ولی محصولاتی که سرعت تنفس پایین تری دارند کمتر فساد پذیرند ( مانند پیاز وسیب زمینی)

این روش نگهداری کیفیت تازه فراورده های غذایی را بدون عملیات حرارتی و شیمیایی به کار رفته توسط تکنیک های نگهداری قابل رقابت مانند کنسرو کردن، فریز کردن، خشک کردن و فرایندهای دیگر میسر می کند.
تکنیکهای MAP در حال حاضر در محدوده وسیعی از غذاهای تازه یا سرد شده شامل غذاهای نیم پخته، ماکیان و ماهی، میوه و سبزیجات و اخیرا قهوه، چای، غذاهای آماده و فرآورده های نانوایی استفاده می شود.

موادی که در بسته بندی اتمسفراصلاح شده عرضه می گردند غیر از این که مدت زمان نگهداری بیشتری دارند به دلیل ظاهر جذابی که دارند باعث جلب توجه مشتری می شوند .

گازهایی که در بسته بندی اتمسفر اصلاح شده استفاده می گردند

عمدتاً عبارتنداز : ۲ CO ، ۲ Nو o2

برخی از مزایای CO۲ :

۱- حفظ ویتامین ها در محصولات گوشتی
۲- جذب آب از اطراف وهیدراته شدن غشای سلولها میشود و درنتیجه از خشک شدن سلول جلوگیری می کند
۳- به عنوان یک ماده ضد میکروبی موثر رفتار می کند و سبب کاهش سرعت رشد میکرو ارگانیسم ها می شود.

تجهیزات و دستگاه ها

این سیستم از سه قسمت ماشین های بسته بندی ، مخزن فیلم ها و مخزن گاز یا مخلوطی از گازها تشکیل شده است

چگونگی استفاده از روش MAP

در ابتدا لازم است گاز مورد نظر با ترکیب مورد نظر ساخته شود. برای این منظور می توان اتمسفر با ترکیب مورد نظر را به طور آماده از کارخانجات تفکیک کننده هوا در کپسول های تحت فشار خرید.
اما برای صرفه جویی در هزینه می توان گازهای سه گانه ازت، اکسیژن و دی اکسیدکربن را به صورت خالص تهیه کرد و به وسیله یک دستگاه میکسر با نسبت مورد نظر مخلوط نمود.

معمولاًدر بسته بندی با اصلاح اتمسفر، هوا را از درون بسته خارج کرده و با گازهایی که مخلوط آنها مشخص است مجدداً پر می کنند و درب آن را می دوزند. دراین روش پیوسته فضای اطراف ماده غذایی از گاز پر می شود.

ترکیبات گازی ترکیبات گازی متنوعی:

از جمله (۸۰ % O۲ / ۲۰ % CO۲)

، ( ۵۰ % N۲ / ۵۰ % CO۲) یا ۱۰۰ % CO۲ و در دمای ۵ – ۰ درجه نگهداری

مطالعات زیادی نیز بر تاثیر MAP بر میکروبیولوژی مواد غذایی دریایی صورت گرفته که بصورت تجارتی سیستم MAP در نگهداری ماهی استفاده می شود که مدت نگهداری ماهی را حدود دو برابر در دمای ۲-۰ درجه افزایش می دهد. محصولات ماهی را به نسبت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ازت و ۲۰% اکسیژن و ۳۰% دی اکسید کربن بسته بندی می کنند.

مزایای استفاده از روش اتمسفر اصلاح شده

طولانی کردن ماندگاری محصول

حفظ خواص کیفی مطلوب

جذابیت ظاهر بسته

بسته ها بدون بو ،آسان برای برچسب زنی و راحت برای حمل ونقل

غیر قابل نفوذ و سخت

تازه نگه داشتن محصول بدون استفاده از مواد نگهدارنده

معایب اتمسفر اصلاح شده

بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده شده نسبتاً گران است ، به طور متداول حدود دو برابر قیمت بسته بندی تحت خلأ .

تولید مداوم بسته های سفت مستلزم بدست آوردن ماشین آلات بسته بندی گران و استفاده از فیلم های قابل شکل گیری در اثر حرارت گران قیمت است

بسته های با اتمسفر اصلاح شده به طور معمول دو یا سه برابر حجیم تر از شکل های دیگر بسته هستند و بنابراین پرهزینه برای حمل کردن و ذخیره کردن می باشند .

در بعضی نمونه ها ممکن است محتویات له شود . این مشکل می تواند با انتخاب مناسب مخلوط گاز اجتناب شود.

تراوشات بدشکل ممکن است داخل بسته شکل گیرد وقتی نسبت بیش از حد زیاد دی اکسیدکربن استفاده شود ، که البته  می تواند با انتخاب درست مخلوط گاز و عرضه یک کاغذ لایی جاذب زیر ماهی به حداقل رسانده شود

بسته بندی اسپتیک

بسته بندی اسپتیک شیوه ای جدید برای نگهداری محصولات غذایی در مدت زمان طولانی و خارج از یخچال است که تا زمان باز کردن بسته تازگی محصول را حفظ خواهد کرد. وقتی که برای اولین بار شیر و آب میوه به شیوه اسپتیک در قفسه ها و یخچال های مغازه ها عرضه شدند با عدم اطمینان مصرف کنندگان روبه رو شدند.

در واقع این پرسش در اذهان عمومی شکل گرفت که چگونه ممکن است مواد غذایی فاسد شدنی ماهها در قفسه های مغازه ها و بدون نگهداری در یخچال تازه بمانند؟ حتماً می بایست به آنها مواد نگهدارنده افزوده شده باشد.

اما در واقع مواد غذایی که در داخل بسته های اسپتیک پر می شوند هیچ نیازی به افزودن مواد نگهدارنده ندارند؛ چرا که در روش آسپتیک با ماندگاری طولانی مدت، محصولات لبنی مایع در دمای ۱۳۷ درجه سانتیگراد به مدت چهار ثانیه حرارت داده و بلافاصله در بسته های استریل پر می شوند.

در مورد آب میوه (محصولات با اسید بالا) محصول را در دمای ۹۵-۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰-۱۵ ثانیه حرارت می دهند و سپس به صورت اسپتیک پر می کنند. هر دو روش به نحوی طراحی شده است که تنها مقدار کمی از ویتامین ها و املاح معدنی از بین بروند.

این فرآیندها زمان نگهداری محصول را به مدت چندین ماه خارج از محیط یخچال افزایش می دهد. پس از باز شدن بسته، محصول می بایست در یخچال نگهداری شود.

در روش دیگر که برای ماندگاری کوتاه مدت است محصولات لبنی مایع (شیر) را در دمای ۷۲ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ ثانیه حرارت داده تا میکروب های بیماری زای موجود در آن که باعث فاسد شدن می شوند از بین بروند. این فرآیند زمان نگهداری محصول را به مدت یک هفته در یخچال افزایش می دهد.

مواد غذایی با بسته بندی اسپتیک در مقایسه با کنسروها و یا مواد غذایی (پاستوریزه) که فرآیند آنها در دمای بالا و مدت زمان طولانی انجام شده است از طعم و رنگ بهتری برخوردار هستند؛ چرا که اثرات جانبی بسته بندی با قوطی را که نتیجه واکنش اکسیژن با فلز قوطی است ندارند.

در حال حاضر تنوع کالای بسیاری در بسته های اسپتیک وجود دارد و در کشورهای مختلف جهان محصولاتی چون شیر، خامه، آب میوه، سوپ، رب گوجه فرنگی، انواع دسر، شربت، نوشیدنی هایی که از سویا تهیه می شوند و همچنین نوشیدنی هایی که مکمل غذایی به شمار رفته و انرژی زا هستند و حتی تخم مرغ مایع در بسته های اسپتیک عرضه می شوند.

فناوری فرآیند اسپتیک که از ۲۵ سال گذشته به صورت تجاری رواج پیدا کرده است چنان تاثیر جهانی بر روی صنعت مواد غذایی گذاشته است که انجمن بین المللی مهندسین صنایع غذایی در سال ۱۹۸۹ از آن به عنوان مهمترین پیشرفت صنعت موادغذایی در قرن بیستم نام برد.

دستگاههای بسته بندی

۱- ماشینهای پرکن

این نوع ماشینها عملیات لازم برای پر کردن محصول داخل ظرف را انجام می دهند با توجه به تنوع ظروف و بسته های مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی ممکن است عملیات پر کردن در بطری ، قوطی ، کیسه ، بشکه ، کارتن و… انجام شود.

پر کردن مناسب علاوه بر جنبه های مثبت آن از نظر پذیرش مصرف کننده ، نقش مهمی در ماندگاری محصول دارد به همین دلیل امروزه از طریق سازمان های ذیربط قوانین مربوط به میزان دقیق پر کردن ظروف وضع شده است.

دستگاه پرکن باید به طور صحیح ظروف را پرکنند و چنان چه دستگاه به گونه ای طراحی شود که توانایی پرکردن ظروف در اندازه های مختلف را داشته باشد این مزیت مهم برای دستگاه تلقی می شود. در سال ۱۹۸۰ اوسبورن[۱] انواع پرکن های وزنی ، فشاری و تحت خلأ را شرح داده است.

۲- ماشین های تمیزکننده

بیشترین کاربرد ماشین های تمیزکننده و شوینده در صنایع لبنیات و نوشابه که در آن بطری های کثیف به کارخانه مجدداً برمی گردند می باشد

۳- ماشین های دوخت

دوخت ها ضعیف ترین قسمت یک بسته می باشند و دوخت ناقص موجب کوتاه شدن طول عمر انباری مواد غذایی می شود ماشین هایی که عملیات دوخت دربندی و بستن را در بسته بندی مواد غذایی انجام می دهند بسیار متنوع هستند در ذیل به پاره ای از مهمترین این ماشین ها اشاره می شود.

۴- ماشین های پرکننده و دوخت

در این گروه از ماشین ها ظرف یا بسته توسط ماشینی دیگر تهیه و ساخته می شود و فقط عملیات پرکردن و دربندی روی ماشین انجام می شود طیف وسیعی از ماشین ها در این گروه قرار می گیرند نظیر:

الف – ماشین های پیورپک[۱]

که در صنایع لبنیات و فرآورده های لبنی کاربرد گسترده ای دارند.

ب – ماشین های مولتی پک[۲]

ج – ماشین های دوی پک[۳]

که در حال حاضر کاربرد گسترده ای در بسته بندی انواع آب میوه جات پیدا کرده اند. اما این سیستم برای بسته بندی طیف وسیعی از مواد غذایی قابلیت کاربرد دارد.

د – ماشین های اسپتیک بگ[۴]

که عمل پر کردن ماده غذایی به طریقه اسپتیک و همزمان دوخت و دربندی کیسه را انجام می دهند.

۵- ماشین های شکل دهنده ،پر کننده و دوخت

طیف وسیعی از ماشین ها در این گروه قرار می گیرند وجه اشتراک همه این دستگاهها آن است که عملیات ساختن بسته، پر کردن و دوخت دربندی آن به طور هم زمان در یک دستگاه انجام می شود.

ماشین های پوشش دهنده

استفاده از ماشین های تمام اتومات پوشش دهنده به جای اپراتورهایی که به صورت دستی و یا نیمه اتومات عملیات پوشش دادن بسته ها را انجام می دادند موجب شده است که ماشین هایی با ظرفیت ۶۰۰ قطعه در دقیقه در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند .

انواع ماشین هایی که عملیات پوشش دادن بسته را انجام می دهند به شرح ذیل می باشند:

الف – ماشین های لفاف پیچ[۱]

این ماشین ها با توجه به نوع پوششی که می توانند بر روی بسته یا ماده غذایی ایجاد کنند دارای تنوع زیادی می باشند.

ب – ماشین های شرینک[۱]

پوشش شرینک یک روش ساده از پوشاندن است که با استفاده از یک فیلم شفاف صورت می گیرد و ممکن است برای پوشش دادن یک بسته یا تعدادی بسته به کار رود که در حالت دوم تولید بسته چند تایی را می کند.

در عمل محصول در داخل یک تیوپ با پوشش فیلم شرینک با دوخت انتهایی بسته بندی می شود و سپس از یک تونل شرینک بخار یا هوای گرم که معمولاً توسط لامپهای مادون قرمز یا منبع گرمایی دیگری که قادرند گرمایی حدود ۷۰ درجه سانتیگراد را تولید کنند عبور می کند. گرمای شرینک در سرتا سر بسته عبور کرده و موجب تولید یک بسته جمع شده می شود زمان حرارت دادن معمولاً چند ثانیه است که بستگی به طراحی بسته و ضخامت فیلم دارد.

۶- ماشین های برچسب زنی

ماشین های اتیکت زنی از سه قسمت ذیل تشکیل شده اند:

I – ظرف برای اتیکت زدن

II – چسب

III – اتیکت

بر اساس چسب زنی این ماشین ها به دو گروه ذیل تقسیم می شوند:

الف – ماشین هایی که چسب های مرطوب را به کار می برند.

ب – ماشین هایی که اتیکت های از قبل چسب خورده را به کار می برند.

بدیهی است در انتخاب ماشین باید در نظر داشته باشیم که کدام سیستم برای ما بهتر و مناسب تر است.

چهار عمل اصلی توسط یک ماشین اتیکت زن به قرار ذیل است:

الف – تغذیه اتیکت از محل ذخیره

ب – برداشتن اتیکت که معمولاً توسط مکش، هوای فشرده یه چسب ثانویه انجام می شود.

ج – مالیدن چسب بر روی سطح اتیکت

د – فشار دادن اتیکت به ظرف توسط پدال های فشار،هوای فشرده، برس

کارگاه بسته بندی

کارگاه بسته بندی مکان سرپوشیده بهداشتی محفوظ ، مجهز و مجازی است که در آن با بهره گیری از امکانات ،تأسیسات و تجهیزات فنی و صنعتی و به روش بهداشتی ، عملیات فرآوری شامل: قطعه بندی ، بسته بندی ، نشانه گذاری زیر نظر مسئول فنی بهداشتی واجد شرایط انجام می پذیرد.

تکمیل و ارائه فرم درخواست

کلیه متقاضیان دریافت پروانه بهداشتی تاسیس باید تقاضای خود مبنی بر دریافت پروانه بهداشتی  را به اداره کل دامپزشکی استان مربوط  ارائه و به ثبت برسانند.

موقیعت

تاسیسات باید در محلی استقرار یابد که از نظر ضوابط نظام دامداری مشکلی نداشته و حوادث طبیعی مثل سیل آنرا تهدید ننمایند و تحت تاثیر بوهای نامطبوع ، دود ، گرد و غبار و آلودگی قرار نگیرد . چنین واحدهایی باید در محلی احداث شوند که وسایل نقلیه سنگین و کامیونهای سردخانه دار بتوانند براحتی به آن محل رفت و آمد نمایند.

زمین

مساحت زمین به نحوی تعیین گردد که علاوه براستقرار

تاسیسات بر اساس نقشه ،فضای کافی جهت احداث محوطه سازی و سهولت رفت و آمد وسایل نقلیه را فراهم سازد .

( حداقل مساحت مورد نیاز باید دو برابر مساحت زیر بنا باشد)

طرح ونقشه

طرح و نقشه و مشخصات تاسیسات ماشین آلات و ساختمان کارگاه باید توسط متقاضی به نحوی تهیه و ارائه گردد که دارای مشخصات ذیل باشد.

ساختمان

تاسیسات باید به شکلی طراحی شده باشند که  فضای مناسب کاری برای اجرای عملیات در شرایط بهداشتی وجود داشته و همچنین قسمتهای تمیز و قسمتهای کثیف کاملا از یکدیگر مجزا باشند. به منظور تسهیل در امر تخلیه فرآورده باید در نقشه ارائه شده محلهای مناسبی برای سکوی تخلیه و بارگیری در نظر گرفته شود.

سالن فرآوری و بسته بندی

¡         مساحت سالن متناسب با ظرفیت آن متغیر میباشد.

¡         حداقل مساحت عملیات مرغ یکصد متر مربع میباشد

¡         حداقل مساحت سالن عملیات گوشت قرمز یکصد متر مربع

¡         حداقل مساحت برای سالن آبزیان ۷۵ متر مربع

چنانچه واحدهای فرآوری  گوشت قرمز متقاضی تولید گوشت چرخ کرده و یا دل  و جگر باشند جایگاهی جداگانه بمساحت حداقل ۳۰ متر مربع برای هر کدام اختصاص دهند.

چنانچه واحدهای قطعه بندی و بسته بندی مرغ متقاضی تولید و بسته بندی  دل و جگرمرغ باشند باید جایگاهی جداگانه به مساحت حداقل ۳۰ متر مربع به این امراختصاص دهند و برای سنگدان علاوه بر فضای فوق ۲۰ متر مربع به منظور

شستشوی سنگدان مورد نیاز است.

توجه: کلیه سالن های فرآوری آبزیان باید مستقل از سالن های فرآوری گوشت قرمز و مرغ باشد.

انبار ضایعات

واحد باید دارای محلهای مناسبی برای انبار کردن ضایعات و مواد غیر خوراکی قبل از خارج کردن آنها از کارگاه باشد.

سالن شستشو

در کارگاه محلی را برای شیشوی وسایل و لوازم مصرفی تعبیه می نمایند

پیش سردکن

فضای سرپوشیده و محفوظی است ، مجهزبه دستگاه های سرمازا که دارای دما و رطوبت مناسب و شرایط لازم فنی و بهداشتی برای حفظ  زنجیره سرد و کیفیت فرآورده های خام دامی در زمان تحویلگیری و قبل از شروع فرآوری در شرایط تازه و یا کاهش دمای فرآورده در مدت زمان لازم تا مرز شروع انجماد یا دمای مورد نیاز برای عرضه فرآورده به صورت تازه است.

دمای آن  بر اساس دستورالعمل ماندگاری فرآورده های خام دامی بین ۴-۰ درجه سانتیگراد می باشد.

مساحت پیش سردکن باید متناسب با ظرفیت واحد بوده و مستقیما به سالن تولید ارتباط داشته باشد و حداقل مساحت آن از ۱۲ مترمربع کمتر نباشد.

پیش سردکن اولیه

فضای سرپوشیده و محفوظی است مخصوص نگهداری فرآورده های  دامی قبل از آغاز عملیات فرآوری بطوری که دمای فرآورده های خام دامی تحویل گرفته شده (۴-۰ درجه سانتیگراد) با استفاده از تجهیزات مناسب در آن حفظ گردد.

پیش سردکن ثانویه

فضای سرپوشیده و محفوظی است مخصوص نگهداری فرآورده های  دامی پس از عملیات فرآوری به منظور آماده سازی فرآورده برای انجماد ویا بارگیری جهت عرضه به صورت تازه ، به طوری که دمای (۴-۰ درجه سانتیگراد) فرآورده های خام دامی در هنگام بارگیری برای عرضه و یا انتقال به تونل انجماد برای انجماد ، با استفاده از تجهیزات سرمازای مناسب در آن حفظ گردد.

تاسیسات سردخانه

سرد خانه باید به نحوی طراحی شوند که با سالن عملیات ارتباط مناسب داشته باشد.

سردخانه فضای سرپوشیده و محفوظی است ، مجهزبه دستگاه های سرمازا که دارای دما و رطوبت مناسب و شرایط لازم فنی و بهداشتی برای حفظ کیفیت و نگهداری فرآورده های خام دامی در شرایط انجماد در مدت مورد نظر

سردخانه باید به نحوی طراحی گردد که با تاسیسات انجماد ارتباط مناسبی داشته باشد و حداقل گنجایش آن به اندازه ای باشد که تولید سه روز فرآورده را بتوان در آن نگهداری کرد.

حداقل مساحت واحدهای سردخانه برای واحدهای مذکور به مشابه واحدهای سرد خانه ای  گوشت قرمز و مرغ  و ماهی حداقل یکصد متر مربع می باشد.

امکانات مورد نیاز برای انجماد فرآورده

امکانات مورد نیاز برای انجماد فرآورده باید به شکلی طراحی و در نظر گرفته شوند که ظرفیت آن متناسب با فرآورده باشد حداقل فضای مورد نیاز برای تونل انجماد ۳۶ متر مکعب می باشد.

تونل انجماد

فضای سرپوشیده و محفوظی است که قدرت سرمازایی تجهیزات آن به اندازه ای است که بتواند کاهش دمای کالا و عبور آن از مرحله حداکثر کریستالیزه شدن را با سرعت مورد نظر انجام دهد و این دما حداقل منفی ۳۵ درجه سانتیگراد می باشد.

آزمایشگاه

¡         محل خاصی برای آزمایشگاه در کارگاه بسته بندی درنظر گرفته شود که مستقیما به سالن فرآوری ارتباط نداشته باشد.

تاسیسات جانبی

مساحت تاسیسات جانبی بایستی حداقل یک پنجم  تا یک هفتم تاسیسات اصلی باشد که شامل دفتر کار ، سرویس بهداشتی ، رختکن ، انبار لوازم فنی باشد و در صورت ضرورت سالن غذا خوری و استراحتگاه کارگران متناسب با تعداد پرسنل علاوه بر فضای فوق مورد نیاز است.

۱- رختکن

رختکن به نحوی باید طراحی شود که برای هر کارگر حداقل دو جایگاه کمد پیش بینی شود ( یک کمد برای لباسهای کار و یک کمد برای لباس شخصی )

موقعیت رختکن باید به شکلی طراحی گردد که کارگران پس از پوشیدن لباس کار در معرض فضای آزاد قرار نگیرد .

۲- سرویس بهداشتی

سرویس دستشویی باید قبل از رختکن استقرار یافته و مستقیما به سالن فرآوری و عملیات راه نداشته باشد.

شرایط و ضوابط بهداشتی در کارگاه بسته بندی

الف- تاسیسات

ب- تجهیزات و وسایل مورد نیاز

الف- تاسیسات

تهویه

ساختمان باید دارای تهویه مناسب بوده به شکلی که دمای مورد نظر (حدکثر ۱۲- ۱۰ سانتیگراد ) را تامین نماید. و دارای رطوبت مناسب باشد جهت گردش هوا باید از قسمت تمیز به قسمت کثیف سالن بوده و هوا از قسمت کثیف سالن خارج شود.

نور

نورطبیعی  یا مصنوعی مناسب به میزان کافی باید در تمام محل وجود داشه باشد و رنگی نباشد و حداکثر نور مورد نیاز در مکانهای مختلف به شرح زیراست :

در محل هائیکه بازرسی صورت میگیرد    ۵۴۰ لوکس

در محل هائیکه کار صورت میگیرد        ۲۲۰ لوکس

در سایر محلها                               ۱۱۰ لوکس

لامپ هائیکه در سالنهای فرآوری تعبیه شده اند باید دارای پوششی باشند تا در صورت شکستن لامپ باعث آلودگی فرآورده ها نگردد. و ضمنا این پوششها قابل شستشو باشند.

محل هائیکه فرآوری  گوشت صورت گرفته و یا به نحوی با فرآوری گوشت در ارتباط هستند باید دارای شرایط  ذیل باشند:

کف

کف بایدغیر قابل نفوذ به آب ، بدون درز و شکاف بوده و براحتی تمیز و ضد عفونی گردد و لغزنده نباشد.

دارای شیب مناسب برای خروج پساب و هدایت آن به سمت کانال فاضلاب باشد.(شیب مناسب یک درصد توصیه میگردد)

دیوار

دیوارها باید غیر قابل نفوذ به آب و قابل شستشو و به رنگ روشن باشد ، دیوارها باید حداقل به ارتفاع دو متر  ، بسته به نوع فعالیت صاف و بدون درز و شکاف بوده و جنس سطح خارجی دیوارهاباید از موادی باشد که هیچگونه ماده مضری را به گوشت و فرآورده های آن منتقل ننماید.

بهترین پوشش دیوارها سطوح سیمانی صاف و صیقلی باروکش اپوکسی رزین میباشد.

سقف

سقف به شکلی طراحی و ساخته شود که از تجمع مواد کثیف ، ورشد قارچها و پوسته پوسته شدن جلوگیری شود و براحتی قابل تمیز شدن باشد و حداقل ارتفاع سالن عملیات ۵/۳ متر تعیین میگردد.

کلیه اتصالات بین دیوار به دیوار و دیواربه کف باید دارای انحنا بوده و زاویه تند نداشته و به شکلی که از تجمع مواد درازاین محلها جلوگیری به عمل آمده و به راحتی قابل شستشو و ضدعفونی باشد.

پنجره ها

پنجره هاباید بشکلی طراحی و تعبیه شود که ازتجمع مواد جلوگیری گردد بوسیله توری پوشیده شوند ، توری ها باید به راحتی قابل جابجایی به منظور شستشو باشند.

پنجره ها باید همسطح دیوارهای داخلی بوده ودر صورت وجود طا قچه زیر پنجره باید دارای شیب مناسب به طرف داخل بوده تا از تجمع گرد و خاک جلوگیری گردد.

درب ها

سطح آنها باید صاف بوده و سطوح غیر جاذب داشته و قابل شستشو و ضدعفونی باشد و همچنین در محل هائیکه نیاز باشد حتی المقدور در دربها بدون دخالت دست باز و بسته شوند.

¡         کلیه درب هائیکه به محوطه بیرون از سالن عملیات راه دارند باید مجهز به پرده هوا باشند .

دستشویی و توالت ( سرویس بهداشتی )

توالت ها باید به شکلی ساخته شوند که از تخلیه بهداشتی آنها اطمینان حاصل گردد و دارای نور کافی و تهویه مناسب بوده و همانطوریکه قبلا گفته شد به سالنهای عملیات مستقیما راه نداشته باشد دستشویی ها بایدمجهزبه آب سرد و گرم ، صابون مایع ، حوله کاغذی یکبار مصرف بوده و کنارهردستشویی یک سطل درب دار قرار گیرد .

ب‌-   تجهیزات و وسائل مورد نیاز

این تجهیزات و وسایل باید به شکلی طراحی و ساخته شوند که باعث آلودگی گوشت نگردیده و تمام سطوح آن براحتی قابل تمیز کردن و ضد عفونی باشد.

در سالن عملیات گوشت قرمز تعبیه ریل ازابتدای محل سکوی تخلیه تا پیش سردکن و از پیش سردکن به سالن عملیات الزامی می باشد بنحوی که انتقال لاشه از سکوی تخلیه به پیش سردکرن و از بیش سردکن تا سالن عملیات بدون دخالت دست صورت گیرد وشیارها و قسمتهای مختلف ریل نیز باید براحتی تمیز شده و ضدعفونی گردد.

کلیه اتصالات ثابت روی دیوارها مانند لوله های آب و کابل های برق باید دارای فاصله مناسب از دیوار یا کف بوده به شکلی که قسمتهای پشتی آنها براحتی تمیز گردیده و از تجمع مواد جلوگیری گردد.

درتمام محل هائیکه عملیات فرآوری وبسته بندی گوشت صورت می پذیرد باید دارای امکانات مناسب و کافی برای تمیز کردن و ضدعفونی ابزارمورد استفاده مانند چاقو ، ساتور وجود داشته باشد.

ضایعات در پایان هر شیفت کاری تخلیه گردد وباید ازسطل ها یا بشکه های درب دار بزرگ بدین منظور استفاده نمود .

انبارکردن ضایعات وموادغیرخوراکی باید به شکلی باشد که آنها را از دسترس حیوانات موذی دورنگه داشته و همچنین از آلوده شدن مواد غذایی ، آب آشامیدنی بوسیله آنها جلوگیری گردد.

شرایط آب مصرفی

آب مصرفی در واحد باید شرایط آب آشامیدنی را دارا بوده و با فشار مناسب در تمام محل های مورد نیاز در دسترس باشد.

در تمام ساعات کار آب گرم بهداشتی با فشار و میزان کافی در دسترس باشد. در سالن عملیات شیرهای آب باید از نوع پدالی باشد.

نظارت های ضروری در یک مرکز بسته بندی

۱- حضور مسئول فنی بهداشتی هنگام ورود مواد اولیه به کارگاه و کنترل مجوزهای مربوطه و فک پلمپ.
۲- کنترل خودرو حمل گوشت که بایستی یخچال دار و دارای کارت اشتغال به فعالیت حمل گوشت از اداره کل دامپزشکی استان باشد.
۳- کنترل دقیق ورود مواد اولیه از کشتارگاه، کنترل گواهی حمل گوشت و ممهور بودن گوشت به مهر دامپزشکی.

۴- کنترل پیش سردکن از نظر رعایت موارد بهداشتی و دمای مناسب ۴-۰ درجه.
۵- کنترل و نگهداری گوشت در پیش سرد به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۴-۰ درجه.
۶- رعایت بهداشت فردی کارکنان شامل لباس کار، دستکش و کلاه.

۷- نظارت کامل بر روند بسته بندی گوشت در کارگاه

۸- وجود امکانات مناسب جهت ضدعفونی کردن سالن و نظارت بر تمیز بودن محل کارگاه .
۹- کلیه وسایل مربوط به کار باید تمیز و از جنس فلز زنگ نزن و قابل ضدعفونی باشد.

۱۰- نظارت بر اینکه ظروف بسته بندی یکبار مصرف باشد و ظروف مستعمل نباشد.
۱۱- نظارت بر اینکه گوشت تاریخ گذشته نباشد و گوشت کهنه با تازه مخلوط نگردد.
۱۲- نظارت کامل بر  تهیه گوشت چرخ کرده

۱۳- نظارت برخروج کالا : گوشت باخودرو سردخانه دار مناسب ومجهز به ترموکینگ با دمای ۴-۰ درجه و با گواهی و کارت تردد حمل گردد.

۱۴- نظارت بر لیبل گذاری

بسته بندی دارای برچسب باشد که حاوی اسم کارگاه، تاریخ تولید، تاریخ انقضاء، دمای مناسب جهت نگهداری، مدت نگهداری و آدرس و تلفن کارخانه، کد پروانه بهره برداری بهداشتی از سازمان دامپزشکی کشور باشد.

شرایط بهداشتی مرکز عرضه گوشت تازه

سطوح دیوارها دارای شرایط شتشو و ضدعفونی بوده وسطوح دیوارها بدون درز و شکاف باشد(دیوارها سنگ یا کاشی و به رنگ سفید باشد)

کف باید موزائیک آجدار و دارای شیب مناسب به طرف کف شوی جهت خروج فاضلاب باشد.کف شوی باید پوشش دار باشد.

دربها و پنجره ها بدون زنگ زدگی باشد

درب ها و پنجره ها مجهز به توری سیمی به منظور جلوگیری از ورود حشرات باشد.

نور و تهویه طبیعی یا مصنوعی باید تأمین گرددو تهویه به نحوی باشد که هوای داخل اماکن سالم ، کافی وعاری از بو باشد.

زباله دانهای مورد استفاده باید درپوش دار، زنگ نزن و قابل شستشو و در محلی جداگانه باشد.

آب مصرفی بایستی ازآب شهری باشد

وسایل و تجهیزات مصرفی باید از جنس مناسب وقابل شستشو و ضدعفونی باشد

یخچال نگهداری ۰-۴ درجه و متناسب با حجم عرضه موجود باشد

میز کار قابل شستشو و ضدعفونی باشد

کلیه کارگران و متصدیان موظفند کارت معاینه پزشکی در محل کار خود داشته و موظف به رعایت کلیه ظوابط بهداشت فردی باشد.

یخچال ها باید در محلی قرار گیرند که قسمتهای باز و نمایان آن در معرض گرمای تابنده واقع نشوند دارای کف شوی پوش دار باشد.

ویژگیها و شرایط بهداشتی مراکز فروش و عرضه آبزیان تازه

سقف باید بدون درز و شکاف و رنگ روشن و(قابل تمیز کردن)و همیشه تمیز باشد

دیوارها، سنگ یا کاشی و به رنگ سفید باشد.

کف باید موزائیک آجدار و دارای شیب مناسب به طرف کف شوی جهت خروج فاضلاب باشد.کف شوی باید پوشش دار باشد.

دارای دستشویی همراه با آب سرد و گرم بوده و سایر تسهیلات بهداشتی نظیر صابون مایع وحوله و غیره را دارا باشد.

درها و پنجره ها مجهز به توری سیمی به منظور جلوگیری از ورود حشرات باشد.

نور و تهویه طبیعی یا مصنوعی باید تأمین گرددو تهویه به نحوی باشد که هوای داخل اماکن سالم ، کافی وعاری از بو باشد.

زباله دانهای مورد استفاده باید درپوش دار، زنگ نزن و قابل شستشو و در محلی جداگانه باشد.

محلی مناسب برای نگهداری یخ داشته باشد.

آب مصرفی باید بهداشتی باشد.

سیستم فاضلاب باید بهداشتی باشد.

جعبه کمکهای اولیه موجود باشد.

کلیه کارگران و متصدیان موظفند کارت معاینه پزشکی در محل کار خود داشته و موظف به رعایت کلیه ظوابط بهداشت فردی باشد.

لوازم مورد استفاده باید از جنس مناسب و سالم و تمیز باشد.

یخچال ها باید در محلی قرار گیرند که قسمتهای باز و نمایان آن در معرض گرمای تابنده واقع نشوند و بیش ازحد ظرفیت موادغذایی انباشته نگردند(نورهای شدید مصنوعی و نور شدید خورشید)

محل عرضه بایستی وسعت و شرایط لازم برای تحویل گری آبزیان ، چیدن وسایل سرماساز نگهداری و عرضه بهداشتی آبزیان تازه دارد.

پیشخوان میز کار باید سالم و روکش آن از جنس قابل شستشو و ضد عفونی باشد

دارای مجوز بهداشتی لازم از ارگانهای ذیربط از جمله(دامپزشکی) اتحادیه صنف مرغ و ماهی فروش شیلات مرکز بهداشتی باشد.

آبزیان تازه قابل عرضه باید در کنار یخ و توسط ماشینهای حمل و نقل که دارای شرایط بهداشتی بوده و دارای مجوزهای لازمه از دامپزشکی محل و با گواهی حمل از مقصد باشد.

محل های عرضه آبزیان تازه باید مجهز به ویترین هایی باشند که بتوانند در شرایط بهداشتی آبزی تازه در کنار یخ را عرضه نمایند. اگرچه امکان عرضه آبزیان تازه در ویترین های یخچال دار که دمای آن بین صفر تا ۴ سانتی گراد می باشد، نیز وجود دارد ولی توصیه میگردد آبزیان تازه در کنار یخ و در ویترینهای بهداشتی عرضه گردند.

چنانچه آبزیان تازه در کنار یخ و در ویترین های بهداشتی عرضه میگردند،باید ترتیبی اتخاذ گردد که در تمامی مواقع میزان پودر یخ کافی در بین و اطراف آبزی وجود داشته باشد.

کلیه یخچالها و سرد خانه و ویترینهای بهداشتی بایستی مجهز به دماسنج بوده و در معرض دید خریداران باشد

با توجه به استانداردهای موجود که حداکثر مدت زمان نگهداری آبزیان تازه در کنار یخ ۶ روز ذکر کرده اند باید ترتیبی اتخاذ گردد که چنانچه این محصولات به هر دلیلی در پایان روز هفتم پس از صید به فروش نرسیدند با نظارت بازرسان دامپزشکی از سطح بازار جمع آوری و به یکی از کارخانجات مجاز تولید پودر ماهی ارسال و یا به هر شکل مناسب دیگر از چرخه مصرف انسانی خارج گردد

مشخصات گوشت قرمز تازه

¡         رنگ گوشت طبیعی باشد.

¡         سطح خارجی گوشت بدون هرگونه تورم ، خون مردگی و یا خراش باشد.

¡         فاقد هرگونه بوی غیر طبیعی مانند بوی ترشیدگی یا تعفن باشد.

¡         باید دارای قوام سفت بوده و نباید نرم، لزج یا خشک و چروکیده باشد.

علائم فساد گوشت قرمز

¡         تغییر رنگ قرمز به سبز ، قهوه ای و یا ایجاد دیک لایه لزج و چسبناک که از علائم فساد سطحی است.

¡         استشمام بوی غیر طبیعی در محل اتصال گوشت به استخوان از علائم فساد عمقی گوشت است.

¡         از دست رفتن قوام گوشت و نرم و لزج شدن آن از علائم فساد کلی گوشت است.

¡         تغییر رنگ چربی گوشت و استشمام بوی بد ، از علائم اکسیداسیون و فساد چربی گوشت است.

مشخصات گوشت مرغ تازه

¡         به رنگ سفید مایل به زرد کمرنگ یا کهربایی باشد.

¡         پوست بطور یکنواخت روی بدن کشیده شده باشد .

¡         بدون هرکونه پارگی ،  تورم ، خونمردگی ، تغییر رنگ و یا خراش باشد.

¡         کاملاً تمیز و عاری از پر،ذرات خارجی و هرگونه آلودگی باشد.

¡         ماهیچه های اسکلتی به رنگ سفید مایل به صورتی و دارای قوام سفت و فاقد هرگونه خونمردگی و آثار تورم باشد.

علائم فساد گوشت مرغ

¡         تغییر رنگ ناحیه شکمی به رنگ متمایل به سبز یا آبی

¡         تغییر رنگ یا بوی بد در ناحیه زیر بالها

¡         بهترین محل برای بازرسی ، برش ناحیه اتصال ران به بدن است که در مرحله شروع فساد با بوی بد همراه است

¡         در مراحل فساد کلی لاشه ، عضلات شل ، وارفته و رنگ تیره تر از حالت طبیعی است.و در ناحیه مقعد و چینه دان رنگ سبز نمایان می شود.

مشخصات ماهی تازه

¡         چشم ها محدب و کاملاً برآمده برنگ سیاه با مردمک روشن و قرنیه شفاف

¡         بدن داری سطح صاف و دارا بودن حالت الاستیک

¡         آبشش ها برنگ قرمز روشن بدون موکوس

¡         پوست و درخشنده

¡         فلسها درخشنده بوده و محکم به بدن چسبیده است

¡         سرپوش آبششها بطور محکم به بدن چسبیده و فاقد لکه های خونی می باشد

علائم فساد ماهی

¡         بوی نامطلوب، بوی ترشیدگی

¡         بدن شل و بدون قوام

¡         فلسها براحتی کنده می شود

¡         مردمک ها کدر و چشم ها فرورفته اند

¡         آبششها خشک و برنگ خاکستری

¡         پوست چین دار و و تغییر رنگ داده و براحتی جدا می گردد

¡         شکم شل و متورم

نحوه توزیع و عرضه گوشت منجمد:

مشخصات مراکز عرضه گوشت منجمد

علاوه بر شرایط عمومی باید دارای شرایط زیر باشد:

¡         دارای پروانه مبنی بر مجاز بودن به عرضه گوشت قرمز و مرغ منجمد باشد.

¡         دارای شرایط و وضعیت بهداشتی مناسب بوده و بر اساس بازدید از مراکز ، به تایید اداره کل دامپزشکی استان رسیده باشد.

¡         دارای امکانات و تجهیزات برودتی مناسب از جمله فریزرهای ویترینی با برودت ۱۸ درجه سانتیگراد زیر صفر به تعداد لازم و متناسب با ظرفیت واحد عرضه باشد ( فریزرها باید مجهز به دماسنج جهت نشان دادن برودت فریزر برای رویت مشتریان باشند).

¡         دارای فضای مناسب جهت قرار گرفتن فریزرهای ویترینی بوده و امکان بازدید و رویت محصولات مورد عرضه برای مشتریان  فراهم باشد.

¡         جهت عرضه گوشت قرمز منجمد و مرغ منجمد باید از فریزرهای اختصاصی و مجزا استفاده نمود.

مشخصات گوشت قرمز/مرغ منجمد

الف – ویژگی های مرغ منجمد

¡         پوست باید به رنگ طبیعی مخصوص به خود (رنگ سفید مایل به زرد کمرنگ یا کهربایی) و به طور یکنواخت روی بدن کشیده و فاقد هر گونه پارگی ، تورم ، خونمردگی ، تغییر رنگ و یا خراش و کاملاً تمیز و عاری از پر ، ذرات خارجی و هر گونه آلودگی باشد.

¡         مرغ منجمد بایستی فاقد هر گونه بوی غیر طبیعی مثل بوی ترشیدگی ، تعفن و یا گندیدگی باشد.

¡         اندرونه آن به طور کامل تخلیه شده به طوری که حفره سینه ای و شکمی آن کاملاً تمیز باشد.

¡         رنگ عضلات طبیعی (رنگ سفید مایل به صورتی) و فاقد هر گونه تغییر رنگ ، خونمردگی و آثار تورمی بوده و پس از رفع انجماد سختی و قوام طبیعی خود را حفظ کرده و سطح آن لیز و لزج نباشد.

¡         چربی ها به رنگ زرد روشن بوده و به صورت یکنواخت بدن را پوشانده و بدون هر گونه بوی غیر طبیعی باشد.

¡         مرغ منجمد باید عاری از آثار سوختگی ناشی از انجماد و یا قارچ زدگی (لکه های رنگی ناشی از رشد قارچ) باشد.

یادآوری: سوختگی ناشی از انجماد به لکه هایی با رنگ سفید گچی تا خاکستری اطلاق می شود که در اثر تبخیر شدید آب فرآورده ناشی از سرمازایی بیش از اندازه معین در سطح پوست و یا گوشت مرغ نمایان می شود.

¡         مرغ منجمد باید در کیسه های پلاستیکی سالم ، بدون عیب و پارگی و دارای نشانه گذاری مربوطه (از جمله تاریخ تولید ، تاریخ انقضاء ، شرایط نگهداری و…) به صورت خوانا و به زبان فارسی عرضه شود.

¡         داخل بسته بندی مرغ منجمد باید فاقد مواد خارجی ، خونابه یا آب منجمد شده باشد.

¡         به صورت کاملاً  منجمد به دست مصرف کننده برسد.

ب – ویژگی های گوشت قرمز منجمد

¡         گوشت منجمد باید کاملاً تمیز ، عاری از علائم بیماری ، آثار خونمردگی و ضربه باشد.

¡         رنگ گوشت (عضلات) باید طبیعی بوده و پس از رفع انجماد سختی و قوام طبیعی خود را حفظ کرده و سطح آن لیز و لزج نباشد (تغییر رنگ قرمز به سبز ، قهوه ای و خاکستری ویا ایجاد یک لایه لزج و چسبناک از علائم فساد گوشت است).

¡         گوشت منجمد باید عاری از بوهای غیر طبیعی مانند بوی ترشیدگی ،تعفن و یا گندیدگی باشد (استشمام بوی غیر طبیعی در محل اتصال گوشت به استخوان از علائم فساد عمقی گوشت است).

¡         چربی گوشت باید سفت ، به رنگ سفید و یا مایل به سفید و بدن هر گونه بوی غیر طبیعی باشد.

¡         گوشت منجمد باید فاقد آثار سوختگی ناشی از انجماد و یا قارچ زدگی (لکه های رنگی ناشی از رشد قارچ) باشد.

¡         گوشت منجمد باید در کیسه های پلاستیکی سالم ، بدون عیب و پارگی و دارای نشانه گذاری مربوطه (از جمله تاریخ تولید ، تاریخ انقضاء ، شرایط نگهداری ) به صورت خوانا و به زبان فارسی عرضه شود.

¡         داخل بسته بندی گوشت منجمد باید فاقد مواد خارجی ، خونابه یا آب منجمد شده باشد.

¡         به صورت کاملاً  منجمد به دست مصرف کننده برسد.

ضوابط عرضه گوشت قرمز/مرغ منجمد

¡         گوشت قرمز/مرغ منجمد صرفاً به صورت بسته بندی عرضه شود.

¡         از منابع مجاز تامین و دارای گواهی بهداشتی مربوط باشد.

¡         توسط خودروهای سردخانه دار مجاز (دارای پروانه اشتغال به حمل فرآورده های دامی منجمد از اداره کل دامپزشکی استان) ، مجهز به سیستم ثبت دما (ترموگراف) و تحت شرایط برودتی ۱۸ درجه سانتی گراد زیر صفر حمل و تحویل مرکز عرضه گردد.

¡         داخل فریزرهای ویترینی با برودت ۱۸ درجه سانتی گراد زیر صفرنگهداری و تا زمان عرضه از هر گونه نوسان برودتی بیش از ۳ درجه سانتیگراد (۱۵ درجه سانتیگراد زیر صفر) خودداری شود.

¡         باید در بسته بندی  سالم ، بدون عیب و پارگی و دارای نشانه گذاری مربوطه (از جمله تاریخ تولید ، تاریخ انقضاء ، شرایط نگهداری ) به صورت خوانا و به زبان فارسی عرضه شود.

مدل کتابخانه خانگی مدرن دیواری و زمینی + تصاویر

مدل کتابخانه ، مدل کتابخانه چوبی کوچک

مدل کتابخانه های زمین و دیواری مناسب اتاق پذیرایی و اتاق خواب این بخش مجموعه ای از مدرنترین کتابخانه های کوچک و بزرگ شیک در عین سادگی هستند.

بازدید : ۶۹۳ نفر

مجموعه ای از مدرنترین مدل کتابخانه و قفسه های چوبی کتاب زمینی و دیواری

کتابخانه های چوبی و فلزی بسته به سبک دکوراسیون داخلی در اتاق کار و یا حتی سالن پذیرایی در کنار لوازم خانگی قرار می گیرند.

در دنیای طراحی های مدرن و البته خلاقانه برخی از طراحان ، کتابخانه هایی با شکل و ساختاری متفاوت و زیبا طراحی کرده اند که در چند بخش مشاهده خواهید کرد.

مدل کتابخانه کوچک و بزرگ ، مدل کتابخانه چوبی کوچک ، مدل کتابخانه ام دی اف

مدل کتابخانه دیواری و زمینی مدرن – مدل کتابخانه چوبی اتاق خواب و پذیرایی – مدل کتابخانه و قفسه کتاب جدید

مدل قفسه کتاب و کتابخانه ، مدل کتابخانه ام دی اف ، مدل کتابخانه چوبی خانگی

مدل کتابخانه دیواری و زمینی مدرن – مدل کتابخانه چوبی اتاق خواب و پذیرایی – مدل کتابخانه و قفسه کتاب جدید

مدل کتابخانه و قفسه های درختی مدرن

کتابخانه های چوبی و فلزی بسته به سبک دکوراسیون داخلی در اتاق کار و یا حتی سالن پذیرایی در کنار لوازم خانگی قرار می گیرند.

در دنیای طراحی های مدرن و البته خلاقانه برخی از طراحان ، کتابخانه هایی با شکل و ساختاری متفاوت و زیبا طراحی کرده اند که در چند بخش مشاهده خواهید کرد.

مدل کتابخانه درختی ، مدل کتابخانه چوبی خانگی ، مدل کتابخانه چوبی دیواری

مدل کتابخانه دیواری و زمینی مدرن – مدل کتابخانه چوبی اتاق خواب و پذیرایی – مدل کتابخانه و قفسه کتاب جدید

مدل کتابخانه درختی ، مدل کتابخانه چوبی دیواری ، جدیدترین مدل کتابخانه چوبی

مدل کتابخانه دیواری و زمینی مدرن – مدل کتابخانه چوبی اتاق خواب و پذیرایی – مدل کتابخانه و قفسه کتاب جدید

مدل کتابخانه درختی ، جدیدترین مدل کتابخانه چوبی ، مدل کتابخانه زمینی

مدل کتابخانه دیواری و زمینی مدرن – مدل کتابخانه چوبی اتاق خواب و پذیرایی – مدل کتابخانه و قفسه کتاب جدید

مدل کتابخانه های کم جا به همراه در اطراف مبلمان چوبی

همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید استفاده از وسایل دورریختنی برای ساخت یک کتابخانه مختصر و مفید میتواند مناسب باشد. نصب طبقات چوبی و فلزی برای قرار دادن کتاب و مجلات در اطراف یک مبل و کاناپه ی بدون استفاده بخشی از تزیین خانه با وسایل دورریختنی است.

مدل کتابخانه کم جا ، مدل کتابخانه زمینی ، مدل کتابخانه اتاق نوجوان

مدل کتابخانه دیواری و زمینی مدرن – مدل کتابخانه چوبی اتاق خواب و پذیرایی – مدل کتابخانه و قفسه کتاب جدید

کتابخانه مدرن و شیک چوبی ، مدل کتابخانه اتاق نوجوان ، مدل کتابخانه اتاق کودک

مدل کتابخانه دیواری و زمینی مدرن – مدل کتابخانه چوبی اتاق خواب و پذیرایی – مدل کتابخانه و قفسه کتاب جدید

مدل کتابخانه های مدرن با باکس های چوبی

باکس های چوبی متریال اصلی ساخت بسیاری از لوازم خانگی مدرن امروزی هستند. اگر دقت کرده باشید در بخش بخشدکوراسیون داخلی منزل از این تکه های چوبی زیبا استفاده می شود. در تصاویر می بینید که با چینش منظم و نا منظم باکس های چوبی چگونه می توان یک کتابخانه فوق العاده شیک زمینی و دیواری مدرن کوچک و بزرگ ساخت.

مدل کتابخانه جدید ، مدل کتابخانه اتاق کودک ، مدل کتابخانه اتاق بچه

مدل کتابخانه دیواری و زمینی مدرن – مدل کتابخانه چوبی اتاق خواب و پذیرایی – مدل کتابخانه و قفسه کتاب جدید

مدل کتابخانه و قفسه کتاب ، مدل کتابخانه اتاق بچه ، مدل کتابخانه اتاق خواب

مدل کتابخانه دیواری و زمینی مدرن – مدل کتابخانه چوبی اتاق خواب و پذیرایی – مدل کتابخانه و قفسه کتاب جدید

مدل کتابخانه مدرن ، مدل کتابخانه اتاق خواب ، مدل کتابخانه برای اتاق

مدل کتابخانه دیواری و زمینی مدرن – مدل کتابخانه چوبی اتاق خواب و پذیرایی – مدل کتابخانه و قفسه کتاب جدید

مدل کتابخانه چوبی شیک ، مدل کتابخانه برای اتاق ، مدل کتابخانه اسپرت

مدل کتابخانه دیواری و زمینی مدرن – مدل کتابخانه چوبی اتاق خواب و پذیرایی – مدل کتابخانه و قفسه کتاب جدید

مدل کتابخانه مدرن ، مدل کتابخانه اسپرت ، مدل کتابخانه در پذیرایی

مدل کتابخانه دیواری و زمینی مدرن – مدل کتابخانه چوبی اتاق خواب و پذیرایی – مدل کتابخانه و قفسه کتاب جدید

مدل کتابخانه مدرن ، مدل کتابخانه در پذیرایی ، مدل کتابخانه

مدل کتابخانه دیواری و زمینی مدرن – مدل کتابخانه چوبی اتاق خواب و پذیرایی – مدل کتابخانه و قفسه کتاب جدید

مدل کتابخانه چوبی ، مدل کتابخانه ، مدل کتابخانه چوبی کوچک

مدل کتابخانه دیواری و زمینی مدرن – مدل کتابخانه چوبی اتاق خواب و پذیرایی – مدل کتابخانه و قفسه کتاب جدید

جدیدترین مدل کتابخانه های چوبی ، مدل کتابخانه ، مدل کتابخانه چوبی کوچک

مدل کتابخانه دیواری و زمینی مدرن – مدل کتابخانه چوبی اتاق خواب و پذیرایی – مدل کتابخانه و قفسه کتاب جدید

مدل کتابخانه مدرن چوبی ، مدل کتابخانه ، مدل کتابخانه چوبی کوچک

مدل کتابخانه دیواری و زمینی مدرن – مدل کتابخانه چوبی اتاق خواب و پذیرایی – مدل کتابخانه و قفسه کتاب جدید

بانک آدرس سایتها درج آگهی رایگان

لیست سایت های نیازمندی های فارسی دارای رنک گوگل پنج ۵ :

eforosh.com
payamsara.com
mihanagahi.com
bazarha.ir

—————-

لیست سایت های نیازمندی های فارسی دارای رنک گوگل چهار ۴ :

۷rang.ir
rahnema.com
۷۰۱۰٫ir
۷gardoon.com
tookan.ir
choone.com
fbazar.com
mashhadtabligh.com
agahi90.com
niaz.rayaneh.com
mashadtabligh.com
agahiweb.com
peikeshahr.com
irads.com
pelak110.com
novintabligh.com

—————-

لیست سایت های نیازمندی های فارسی دارای رنک گوگل سه ۳ :

istgah.com
locopoc.com
niaziran.com
niazmandiha.info
ir4.org
parsiane.com
pc4tabligh.com
payamha.com
niazeshahr.com
irniazmandi.com
istgahpayam.com
iranbartar.com
kalanama.com
krs.ir
niaze98.com
mandegar.biz
gocar.ir
mehvar.com
hadafsaz.com
moj1.com
namakala.com
niazerooz.com
iranwebshop.info
persiantc.com
takro.net
agahisara.ir
payamnetwork.com
agahi.ir
vista.ir
vaseteh.com
۱۰۰۰niaz.com
vahidweb.com
۷darajeh.com
agahinameh.com
agahi24.com
tabligherooz.com
yareno.com
agahisaz.com
sakkoo.com
bapayam.com
saifa.ir
ariadata.ir
popyoon.com
peykemrooz.com

—————-

لیست سایت های نیازمندی های فارسی دارای رنک گوگل دو ۲ :

lazem.com
sadgam.com
tablighbashi.com
kavoshphone.com
takads.com
istgahiran.com
irobay.com
joya.ir
istga1.com
zargah.com
itp.co.ir
netniaz.com
tablighsara.ir
roozpayam.com
payamack.com
niyazmand.com
niazpardaz.com
parsitabligh.com
saminagahi.com
niazgostar.com
niazeshoma.com
sarirads.com
namakgir.com
sarnevis.com
semsari.com
stop118.com
tabligh-azad.com
mi118.com
chist.com
tablighchi.com
robaat.com
bia2agahi.com
agahierooz.com
agahicenter.com
eparsian.com
agahibartar.com
۴۴۴۴٫ir
agahibaran.com
agahibank.ir
agahiazad.com
agahiran.com
faraniaz.ir
arakads.com
chizmiz.ir
bazareshahr.com
bazareonline.ir
bazarekaraj.com
darvazeh.com
ehamvatan.com
ekhorshid.com
ariahelp.com
agahi22.com
iranmachinery.com
iranbusines.ir
iran-tejarat.com
۷setare.com
۱۲۳haraj.com
iharaji.net
۳istgah.com
ir3000.com
agahi100.com
hadafyab.com

—————-

لیست سایت های نیازمندی های فارسی دارای رنک گوگل یک ۱ :

rahniaz.com
۳۳۳۳٫ir
tablighkar.com
۲niazerooz.com
۲istgah.com
persianvitrin.com
bazarkhodro.ir
roozane.ir
boorsekala.com
bazarche.org
roobefarda.com
adsara.com
tehranbazar24.ir
tni.ir
vitrin724.com
toptabligh.com
vasetebazar.com
sanatnema.com
shahretabligh.com
amintabligh.com
۳starads.com
sahel24.com
b-vaseteh.com
dastbedast.com
elanat.org
empoin.com
niazerafsanjan.com
hafthoz.com
irancafe.net
faratabligh.com
fazbala.com
iranbbs.com
forjeh.com
freetabligh.com
meydon.ir
kalayab.com
ir118.ir
gashtan.com
istgahdaneshjo.com
niyazha.ir
onlinetabligh.com
irantourinfo.com
iranraygan.com
niazonline.com
ch118.com
dorobar.com
mihanniaz.com

—————-

لیست سایت های نیازمندی های فارسی دارای رنک گوگل صفر ۰ (بدون رنک) :

۱۰setare.com
aryanad.com
agahy.net
orumtejarat.com
hojreh.ws
topagahi.ir
worldsneed.com
tabligh4u.com
iranbootik.com
vatanniaz.com
irsell.com
iranlist.com
istgah.info
takroads.ir
haminaa.com
camsoo.com
red.ir
niazsystem.ir
nikbazar.com
poolyab.com
bespar.ir
agahinema.com
birjandagahi.ir
pc118.ir
bazar22.com
bazar.iran-eng.com
hamshahrie.com
ganjagahi.com
metroo.ir
clickcenter.ir
miunboor.com
seda24.com
my-ads.ir
esellclick.com
۱۰۰۰۰۰۰٫ir

 

 


 

لیست کلی

www.mad.ir
www.advitrin.com
www.payamsara.com
www.broozagahi.ir
www.centeragahi.com
www.farspayam.com
www.agahigostaran.com
www.azartabligh.ir
www.nkhagahi.com
www.faniaz.com
www.mellatniaz.co
www.persiantablig.ir
www.ads2ads.com
www.inagahi.com
www.istgahdaneshjo.com
www.parsigate.com
www.tablighenab.com
www.rahatyab.com
www.parsinia.com
www.moj1.com
www.yasagahi.com
www.payam-persia.com
www.hamshahree.com
www.niazu.com
www.7010.ir
www.abaragahi.com
www.iranforward.com
www.adsgah.com
www.tablightop.com
www.shahr24.com
www.2mihan.com
www.asantabligh.com
www.takros.com
www.dasar.ir
www.elam.ir
www.niyazmandyha.ir
www.agahiweb.com
www.7rang.ir
www.agahi24.com
www.postgah.com
www.epsell.com
www.kalasaz.com
www.takro.net
www.novintabligh.com
www.1000niaz.com
www.niazjoo.ir
www.bespar.netablighkar.com
www.bia2niaz.com
www.sanadata.com
www.peikeshahr.com
www.ruzbazar.ir
www.royalagahi.com
www.jof6to.com
www.esoogh.com
www.locopoc.com
www.kermanshahiha.ir
www.asbazar.com
www.damatajhiz.com
www.kuhenur.com
www.iran-tejarat.com
www.niazmandiha.netpbazar.ir
www.niazpardaz.com
www.dohool.com
www.parniaz.com
www.mtnagahi.com
www.link.9rang.com
www.nikbam.comagahimehr.com
www.chist.com
www.taban118.com
www.zomorrodagahi.com
www.kalatabligh.com
www.agahicenter.com
www.shoghliran.com
www.boxagahi.com
www.niktabligh.com
www.faratabligh.com
www.tookan.ir
www.azar21.com
www.istgah3.org
www.amintabligh.com
www.persiantabligh.ir
www.niazefarda.com
www.shoghlbank.com
www.tabligshoma.rozblog.com
www.niazeati.com
www.yareno.blogfa.com
www.yareno.net
www.agahieshoma.ir
www.pabi.ir
www.7setare.com
www.rozniyaz.com
www.jig-jigo.blogfa.com
www.get4pc.com
www.tabligh24.com
www.jamezar.comihanagahi.com
www.superparvaz.com
www.peyketallaei.com
www.ttir.irniazeni.com
www.agahiroz.com
www.netplaza.ir
www.roozpayam.com
www.iranadpost.com
www.irankala.org
www.namakala.com
www.choone.com
www.badan3azi.com
www.medic.ir
www.sanatnema.com
www.agahi16.com
www.agahi22.com
www.afgads.com
www.par30top.com
www.agahi.zarrinhost.ir
www.epishro.ir
www.istgah.com
www.saminagahi.com
www.sanadata.com
www.locopoc.com
www.iran2agahi.com
www.eforosh.com
www.seratnews.ir
www.tabriz-tablig.ir
www.istgaah.vcp.ir
www.istgaheagahi.ir
www.novinparseh.com
www.iranbazargan.com
www.mihanniyaz.com
www.sarnevis.com
www.peikmotori.ir
www.payamchin.com
www.kameltar.in0098sms.com
www.asghari102.mihanblog.com
www.arshivagahi.com
www.parsine.com
www.opilo.com
www.niaziran.com
www.vasetebazar.com
www.saifa.ir
www.sazinco.com
www.payamgar.com
www.opilo.com
www.niaziran.com
www.vasetebazar.com
www.saifa.ir
www.sazinco.com
www.payamgar.com
www.ekeshavarzi.com
www.eforosh.ir
www.tamnama.com
www.ebay.joomir.com
www.rahniaz.com
www.tashdid.com
www.qizil.com
www.hamniaz.8k.com
www.zirmizi.com
www.bizbang.ir
www.nafas.ir
www.darjeagahi.com
www.w-i-w.ir
www.gandom-co.ir
www.niazmandiha.info
www.7010.irtablightop.co

معرفی و آشنایی با سبک های مهم هنری، سبک گرافیتی یا نقاشی دیواری

گرافیتی یا نقاشی دیواری به آن دسته از دیوارنوشته ها یا نقاشی هایی گفته می شود که با انگیزه ای شخصی روی در و دیوار شهر ها و اماکن عمومی کشیده می شود.

این کار تقریبا در همه جای دنیا با منع قانونی مواجه است. گرافیتی با نوشته های سر دستی و یادگاری های روی دیوار متفاوت بوده و نیز مختص سن یا طبقه فزهنگی و اقتصادی خاصی نیست . امروزه گرافیتی بیش از هر هنر دیگری مورد بد فهمی و استفاده نا به جا واقع شده است و در بسیاری از کشور ها جنبه تاثبر گذار و بیان گرای خود را از دست داده و صورت دیوار نوشته هایی رنگارنگ و پرپیچ و تاب (که آن هم خالی از ارزش نیست) مبدل شده است.

استفاده های نابجا و یک جانبه از گرافیتی های نوشتاری در کلیپ های ویدتویی و تبلیغ بیش از حد این رسانه ها در منسوب کردن آن به فرهنگ معترض سیاهان نیز از دلایل اصلی این عدم توجه و دست کم گرفتن است، بنا بر “آمرکن هریتیج دیکشنری” لغت گرافیتی از واژه گرافیو در مشتق شده است که به معنی اثر گذاری سریع یا خط خطی است و ممکن است اصل این واژه به “گرافایر” (نوشتن با قلم فلزی) در لاتین عامیانه باز گردد.
[گرافیون: نوشتن بر اساس ریشه شناسی لغوی این واژه از مدت ها پیش به معنی نوشتن یا حک خطوط روی سطوح مورد استفاده بوده است.]
گرافیتی بر اساس تفاوت دلایل وجودی و نیز امکانات ارتباطی که ایجاد می کند به دو نوع عمده تقسیم می شود :

“گرافیتی های نوشتاری – دست خط” و “گرافیتی های نمایشی – نقاشی دیواری” نوشتاری هنرمندان این شیوه گرافیتی خود را هنرمند نمی دانند بلکه میل دارند تا “گرافیتی نویس” معرفی شوند.

گرافیتی های نوشتاری به سبک های گوناگونی تقسیم شده اند که برخی از آن ها به اختصار در زیر آمده است. اما با توجه به تاریخچه و دلایل بسط و توسعه آن در جوامع مختلف , در این بحث چندان به آن نمی پردازیم.

Tag
تگ: امضایی به سبک خاص, که معمولا در اماکن عمومی و روی انواع سطوح به شکلی سریع نقاشی می شود.

Throw-Up
ترو آپ: طرحی از یک نام یا چند حرف که خط محیطی آن با یک رنگ و داخل آن به شدت و شتاب با رنگی دیگر پر می شود. این نوع گرافیتی معمولا بیشتر از ۲- ۳ دقیقه طول نمی کشد.

Piece
اثر: کاری تمام رنگی که طی دفعات متعدد و با برنامه ریزی دقیق انجام گرفته باشد.

Panel
پنل: اثری که روی دیواره های بیرونی قطار نقاشی شده باشد. یا کنار اتوبان ها کشیده می شود. مواد کار این هنرمندان (که خود از این نام بیزارند) معمولا عبارتند از قلمو های جمع وجور رنگ روغن، ماژیک ها و قلم های اثر گذاری که جوهر آن ها معمولا توسط خود آنان تهیه می شود. قوطی های اسپری رنگ و تعدادی کلاهک برای کنترل قطر اثر گذاری خطی اسپری.

گرافیتی های نمایشی یا نقاشی دیواری

این هنر در کشور ها و ملل گوناگون انواع, دلایل وجودی و استفاده های مختلفی یافته و راه های بسیاری پیموده است.

یکی از مهم ترین و به یاد ماندنی ترین ریشه های ارزشی این هنر در نقاشی های دیواری, انقلاب مکزیک و آثار سه یزرگ – « دیگو ریورا»، « خوزه کلمنته اروسکو» و « دیوید آلفرو سیکوئروس (سی کییروس)» به چشم می خورد.

دیگو ریورا

سی کییروس

کسانی که اثر گرافیتی (نوشتاری یا نمایشی) از خود به جا می گذارند برای کار خود دلایل متفاوتی دارند و یکی از مهمترین این اهداف بیان تاثیری است که زندگی شهری در آنان به وجود اورده است. هنرمند گرافیتی از شهر چیز هایی می گیرد و به آن چیزی باز پس می دهد.

نقاش گرافیتی, مثل بسیاری از پیشروان هنر, از زمینه واقعی شهری برای بیان و ایجاد تاثیر استفاده می کند در حالی که تبلیغات شرکت ها و بانک های بزرگ و محصولات مصرفی به صورت وسیع به شکل بیل بورد و تابلوهای دیواری و روی بدنه وسایل نقلیه عمومی شهری همه جا را پر کرده است, گرافیتی ارتباطی است پیشرو از سوی هنرمند با قشر وسیعی از افراد اجتماع به عنوان مردم عادی و مستولان اجرایی شهری.

ناگفته نماند که در همه جا عده بسیاری از مردم کشیدن گرافیتی را عملی زشت و نا هنجار می دانند و آن را از مظاهر آنارشیسم و آوباشگری (وندالیسم) بر می شمارند. به نظر نویسنده این مطالب علت دشمنی افراد با گرافیتی نداشتن سواد و دست کم حوصله لازم برای مواجهه با وضعیتی جدید در محیط پیرامون است.

این افراد و شاید اکثریت مردم نقاشی روی دیوار را سر زده از کار یک ولگرد یا (اگر خیلی ارزش بگذارند!!) بخشی از یک فعالیت سیاسی نویسندگان و محققینی که به موضوع گرافیتی پرداخته اند به این گفته” شری کاوان” که :« میل به اثر گذاری (ثبت نشان) در محیط های اجتماعی به دوران کهن زندگی انسان باز می گردد.» تاکید بسیار دارند.

در هر حال میل آدمی به باقی گذاشتن نشانی از خود به گونه ای شخصی و بر اساس نیاز واقعی به بیان صورت می گیرد. اما در سوی دیگر, که صاحب اثر به عنوان یک نفر از افراد جامعه حضور دارد و با توجه به ممنوعیت قانونی عملش آن را سرانجام بخشیده است, چه می گذرد.

او به تنهایی تصمیم می گیرد تا چیزی که می خواهد در مکان عمومی مورد نظرش نفاشی کند و بعد از تمام شدن کار به خانه بازمی گرردد و تمامی فکرش این است که آیا کسی اصلا به نقاشی ام نگاه می کند؟ کسی به آن فکر می کند؟ بی شک این نوع برخورد را جز به عنوان یک انتظار و تلاش در برقراری ارتباط مستقیم با جامعه نمی توان دانست .

تزیین دیوار پذیرایی با ایده های استیکری جدید

تزیین دیوار پذیرایی با ایده های استیکری جدید

 

تزیین دیوار پذیرایی با وسایل ساده و شیک نیاز به ایده های خلاقانه دارد. تزیین خانه بااستفاده از استیکر و برچسبهای مدرن رازهایی دارد که باید رعایت شود.

تزیین دیوار پذیرایی ، تزیینات دیوار اتاق پذیرایی

 

تزیین دیوار اتاق پذیرایی و نشینمن با استیکرهای شیک و جدید

ایده های تزیین اتاق پذیرایی و نشینمن بسیارند . استفاده از تابلوها و آویزهای شیک مدرن و تردیشنال برای تزیین دیوار یکی از رایج ترین مدلهای تزیین دیوار اتاق پذیرایی و نشینمن است اما اگر صد صرف هزینه بالایی برای این منظور را ندارید استیکرهای گزینه ای عالی برای تزیین خواهند بود.

تزیین دیوار اتاق پذیرایی ، تزیینات دیوار اتاق پذیرایی ، استیکر های جدید دیواری

تزیین دیوار اتاق پذیرایی ، استیکر های جدید دیواری ، تزیین خانه با استیکر

تزیین دیوار اتاق پذیرایی ، تزیین خانه با استیکر ، مدل استیکر اتاق پذیرایی

چه استیکری برای تزیین دیوار اتاق پذیرایی و نشینمن مناسب است؟

به تناسب طرح و سبک دکوراسیون اتاق پذیرایی و نشینمن بایستی استیکر مناسب انتخاب شود. اگر رنگ و لعاب این بخش از دکوراسیون داخلی خانه شما به شاد و پر انرژی است پس بهتر است برای ایجاد تعادل رنگهای ملایم را وارد تزیینات دیوار اتاق پذیرایی کنید. اما اگر رنگهای جیغ مثل رنگ خاص قرمز و یا مشکی دامنه اصلی رنگی دکوراسیون داخلی اتاق پذیرایی منزل شما را در دست دارد پس رنگهای نزدیک به همین رنگها را برگزینید اما اگر زمینه رنگی دیوار رنگی ملایم است تضاد سایه روشن را در این مورد اجرا کنید.

تزیین دیوار اتاق پذیرایی ، مدل استیکر اتاق پذیرایی ، تزیین اتاق پذیرایی با کاغذ دیواری

تزیین دیوار اتاق پذیرایی ، تزیین اتاق پذیرایی با کاغذ دیواری ، مدل تزیین اتاق پذیرایی

تزیین دویار اتاق پذیرایی ، مدل تزیین اتاق پذیرایی ، تزیین دیوارهای خانه

تزیین دیوار اتاق پذیرایی ، تزیین دیوارهای خانه ، دکوراسیون داخلی منزل

تزیین دیوار اتاق پذیرایی ، دکوراسیون داخلی منزل ، دکوراسیون داخلی مدرن 2015

 

چه طرح استیکری برای تزیین اتاق پذیرایی و نشینمن مناسب است؟

طرح خلوت یا طرح شلوغ؟ واضح است که شلوغی و یا خلوتی طرح استیکر در نمای دیوار موثر خواهد بود. یک دکوراتور حرفه ای هرگز از طرح های شلوغ و درشت برای یک دیوار کوچک استفاده نمی کنند و همچنین طرح های خلوت و بی رنگ را هم برای دیوارهای بزرگ برنمی گزینند.به تناسب لوزام و مبلمانی که در مقابل دیوار مورد نظر خواهید چید استیکر را انتخاب کرده و بچسبانید.می توانید از استیکرهایی با طرح نوشته استفاده کنید. این سبک استیکرهای یکی از گزینه های مناسب برای تزیین دیوار اتاق پذیرایی با دکوراسیون مدرن هستند.نماهای طبیعی و طرح های زیبایی از گل های رنگا رنگ و یا مشکی هم ایده ای زیبا برای تزیین دیوار اتاق پذیرایی خانه شما خواهد بود.

تزیین دیوار اتاق نشینمن ، دکوراسیون داخلی مدرن 2015 ، استیکر دیواری طرح جدید

تزیین اتاق پذیرایی ، استیکر دیواری طرح جدید ، تزیین دیوار پذیرایی

مدل تزیین دیوار پذیرایی ، تزیین دیوار پذیرایی ، تزیینات دیوار اتاق پذیرایی

تزیین دیوار اتاق پذیرایی ، تزیین دیوار پذیرایی ، تزیینات دیوار اتاق پذیرایی

تزیینات زیبا ، تزیین دیوار پذیرایی ، تزیینات دیوار اتاق پذیرایی

اتاق پذیرایی مدرن ، تزیین دیوار پذیرایی ، تزیینات دیوار اتاق پذیرایی

تزیینات اتاق پذیرایی ، تزیین دیوار پذیرایی ، تزیینات دیوار اتاق پذیرایی

استیکر جدید ، تزیین دیوار پذیرایی ، تزیینات دیوار اتاق پذیرایی

تزیین دیوار پذیرایی ، تزیین دیوار پذیرایی ، تزیینات دیوار اتاق پذیرایی

استیکرهای خاص برای تزیین دیوار های اتاق پذیرایی و نشینمن:

گوشه ای از خانه شما محل چیدن یک میز و چند صندلی ساده برای یک گپ صمیمی است. دیوار کنار این فضای دوستانه محلی برای چسباندن استیکرهایی با طرح و نوشته های مناسب و مرتبط است.

تزیین دیوار اتاق پذیرایی ، تزیین دیوار پذیرایی ، تزیینات دیوار اتاق پذیرایی

استیکر جدید ، تزیین دیوار پذیرایی ، تزیینات دیوار اتاق پذیرایی

تزیین دیوار پذیرایی ، تزیین دیوار پذیرایی ، تزیینات دیوار اتاق پذیرایی

راه اندازی واحد بسته بندی حبوبات؟

درگذشته های نه چندان دور، خشکبار صادراتی ایران شامل ده قلم کالا مانند پسته، فندق، بادام، مغز هسته، خرما، کشمش، انجیر خشک، برگه زردآلو، قیسی و گردو میشد اما هم اکنون تنها ۴ قلم از خشکبار کشورمان شامل پسته، خرما، کشمش و انجیر خشک جنبه صادراتی خود را حفظ کرده است و مابقی اقلام خشکبار به دلیل افزایش جمعیت کشور جنبه خودمصرفی پیدا کرده و حجم صادارت آن بسیار کم شده است. به طور کلی در ۵۰ سال اخیر، خشکبار همواره یکی از سه کالای صادراتی کشورمان و در زمره صادرات غیرنفتی بوده است. حتی پس از پیروزی انقلاب که صادرات غیرنفتی تنوع زیادی یافت، باز هم خشکبار جایگاه خود را حفظ کرد و چهار قلم ذکر شده یعنی پسته، خرما، کشمش و انجیر خشک همچنان در صدر صادرات غیرنفتی کشورمان قرار دارند. به طور کلی در سالهای اخیر صادرات خشکبار به لحاظ ارزش در مرز یک میلیارد دلار بوده است.

بسته بندی حبوبات

بسته بندی حبوبات

از جمله موارد اهمیت بسته بندی خصوصا بسته بندی صادراتی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :
۱٫ ارزش افزوده ایجاد می‌کند
۲٫ به خریدار پرستیژ می‌دهد
۳٫ گروه مورد نظر را عوض می‌کند
۴٫ قیمت تمام شده را پایین می‌آورد
به دلایل ذیل بسته‌بندی صادراتی نسبت به بسته‌بندی داخلی باید با دقت بیشتری طراحی و اجرا شود :
ـ دورتر بودن مقصد،
ـ تعداد دفعات جابجائی کالا،
ـ رقابت بیشتر،
بنابراین در بسته‌بندی صادراتی بطور خلاصه لازم است موارد زیر مراعات گردد:
۱ـ تطابق با استانداردها، مقررات و قوانین کشور مورد نظر باشد،
۲ـ جلب توجه خریدار احتمالی و ترغیب وی به منظور خرید،
۳ـ متناسب با نیازها و خواست‌های بازار مورد نظر باشد،
۴ـ توان حفاظت از ویژگی‌های کالای درون بسته‌بندی داشته باشد ( طعم، رنگ، مزه، بو و …).
نکاتی را که بایستی بطور اصولی وکلی در مورد بسته‌بندی و طراحی آن رعایت می‌کینم ( از دیدگاه مصرف کننده)
۱ـ بسته‌بندی باید به خریدار اطلاع دهد
۲ـ نوع و جنس ماده اولیه بسته‌بندی ازنظر بهداشتی وایمنی مناسب انتخاب شده باشد وسلامتی در مورد مصرف را تضمین نماید
۳ـ بسته‌بندی باید مشتری را جلب کند و جذابیت داشته باشد
۴ـ بسته‌بندی باشد شخصیت و شأن مشتری را حفظ نماید و به مصرف کننده احترام بدهد
۵ـ باید فرهنگ ارزشها را در کشور هدف در نظر داشته باشد
۶ـ باید از فرهنگی که برای مردم لذت بخش است استفاده کنیم
۷ـ هزینه مواد اولیه بسته‌بندی نباید آنچنان سنگین باشد که بهای فروش کالا را نسبت به کالاهای مشابه غیرقابل رقابت سازد
۸ـ بسته‌بندی باید به طریقی طراحی شود که دسترسی به کالا راحت باشد
۹ـ بسته‌بندی باید مطابق بااستانداردها، مقررات وقوانین کشور و بازار مورد نظر باشد
۱۰ـ بسته‌بندی بایستی براحتی قابل حمل باشد
۱۱ـ بسته‌بندی نباید به خود کالا لطمه بزند
۱۲ـ ترکیب صفات ظاهری بسته، تداعی کننده مشابهت و تلقین کننده کیفیت برتر باشد
۱۳ـ رنگ آمیزی، اشکال، خطوط و رنگ و طرح مبین خواص کالا باشد
۱۴ـ مواد مصرفی در بسته‌بندی قابل بازیافت باشند
۱۵ـ مواد مصرفی در بسته‌بندی تولید آشغال نکند و به محیط زیست لطمه نزند
۱۶ـ بسته‌بندی باید طوری باشد که قابلیت هدیه دادن را داشته باشد
۱۷ـ بسته‌بندی باید با شرایط آب و هوایی کشور و موردنظر همگونی و هماهنگی داشته باشد
۱۸ـ بسته‌بندی بایستی با ساختار بازار خرده فروشی تناسب داشته باشد
۱۹ـ سطح درآمد ملی و قدرت خرید مشتریان در نظر گرفته شود
۲۰ـ فرهنگ و سلیقه وعادات خریداران در نظر گرفته شود
۲۱ـ جایگاه کالا یا خدمات در الگوی مصرف کشور هدف موردنظر قرار گیرد
۲۲ـ آحاد و اوزان کشور هدف بررسی گردد

 

یکی از مولفه ‎های مهم و تعیین‎کننده در پیشرفت کشورهای توسعه یافته جهان و توفیق آنها در افزایش روزافزون تولیدات و تصاحب بازارهای جهانی، بسته بندی استندرد و ارائه تولیدات در پوشش بسیار زیبا و مناسب است. فرهنگ بسته بندی محصولات و تولیدات، برای ارائه و فروش در بازارهای مختلف جهان، موردی است که در سال های اخیر، جایگاه ویژه ای را کسب کرده است و به عاملی مهم در میزان فروش یک واحد تولیدی تبدیل شده است. هر قدر بسته بندی یک محصول، زیبا، مناسب، در برگیرنده مشخصات و معرف محصول و مهم این که مطابق با جنبه‎ها و خصوصیات روانشناختی خریداران باشد، به همان اندازه، از بازار و فروش خوبی برخوردار خواهد بود.
این امر تا آن جا اهمیت دارد که در بسیاری از موارد بسته بندی زیبا و مناسب محصول، خریداران را مجذوب خود کرده و به مقیاس زیادی مسئله کیفیت را تحت الشعاع قرار می دهد. در این صورت است که خریدار به راحتی از کالای با بسته بندی ساده و یا نامناسب می گذرد و محصولی را می خرد که از پوشش یا بسته‎بندی زیباتری برخوردار باشد، هر چند که از لحاظ کیفیت پایین تر از اجناس دیگر باشد. در یک کلام، می توان چنین گفت که عامل اساسی در جهت فروش هر چه بیشتر اجناس و کالاهای تولیدی واحدها و فابریکه ها، ایجاد و پیدایش اشکال و روش هایی خاص، جدید و جذاب در ارائه آن محصولات به مصرف کنندگان است. حال ببینیم که صنعت بسته بندی، در راستای تحقق اهداف اقتصادی و تولیدی کشورمان، چه نقشی را می تواند ایفا نماید. کشورمان همواره در تلاش است تا تفاوت بسیار و فاحش بین میزان واردات و صادرات خود را کم کند و تولیدات خود را به منظور رفع نیازهای داخلی و فروش در بازارهای خارجی، افزایش دهد. اما همان طور که گفته شد، افزایش تولیدات و فروش آنها در بازارهای جهانی، مستلزم این است که ما صنعت مدرن بسته بندی را وارد کشور کنیم و در تمام زمینه های تولیدی از آن استفاده نماییم. چنان که می بینیم، میزان صادرات مان به میزان زیادی به نسبت نبود همین صنعت بسته بندی، بسیار ناچیز است و بسیاری اوقات، از محصولات و تولیدات ایرانی به خاطر فقدان بسته بندی و پوشش مناسب، سوءاستفاده صورت گرفته و به نام دیگر کشورها، صادر می شوند. به طور مثال، از بخش زراعت و محصولات زراعتی یاد می کنیم. متأسفانه اکثر محصولات زراعتی ایران، اعم از میوه های خشک و تازه و انواع سبزیجات، به علت نداشتن بسته بندی مناسب و استندرد، علی‎رغم دارا بودن کیفیتی عالی، با قیمت بسیار نازل به کشورهای دیگر منتقل شده و پس از پروسس و بسته بندی بسیار شیک و مدرن، به نام آن کشورها به ممالک دیگر به خصوص اروپا و آمریکا صادر می شوند. و در حالی که محصول ایرانی است، سود اصلی را کشورهای دیگر می برند. البته باید اذعان کرد که سکتور زراعت و محصولات زراعی تنها یکی از مواردی است که بر اثر نبود صنعت بسته بندی، زیان های فراوان دیده است.
فرآیند بسته بندی حبوبات و خشکبار

خط تولید بوجاری وبسته بندی حبوبات شامل دستگاه شن گیر، بوجاری، برس زدن سیلوها والواتورها و ملحقات آن می باشد و در انتهای خط نیز دستگاه بسته بندی حبوبات قرار دارد که محصول را بسته بندی می نماید . تمامی این دستگاهها ساخت ایران می باشد .
اساس فرآیند بسته بندی حبوبات در واقع جداسازی ناخالصی ها و ذرات خارجی و تمیز کردن و بسته بندی آنهاست و دستگاههای ذکر شده جوابگوی نیاز این فرآیند می باش دند. بزرگترین دستگاههای بوجاری در کاخانجات تولید آرد وسیلو استفاده می گردد و بالاترین ظرفیت را دارد که از انواع الک ها درچند نوبت و شن گیر و سیاهدانه گیر و آهن گیر و …استفاده می شود . دستگاههای به کار رفته در واحد بسته بندی حبوبات در واقع همان کار بوجا ری انجام می دهند منتها در ظرفیت و سایز پایین تر دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز را برای حمل محصول از انبار به سالن تولید برای حمل حبوبات بوجاری شده به داخل بسته بندی نیاز به الواتوراست
بوجاری: این دستگاهای در واقع الک های لرزان و پنوماتیک می باشند که ضمن عمل بوجاری گرد وخاک آنرا نیز میگیرند . الک های لرزان بطور موازی وروی هم با فصله قرار گرفته اند . در اثر لرزش عمل بوجاری را انجام می دهد و دانه های درشت و کاه و کلش و سنگهای بزرگ را نیزمی گیرد.
تعداد الک ها با سه مش متفاوت بوده و ظرفیت آن یک تن در ساعت می باشد . الک ها بصورت کشویی بوده و میتوان آنهار عوض کرد . لذا درجه بندی محصول از نظر اندازه و یکنواختی بوسیله الک های مورد نظر تأمین می گردد . در الک اول سیخ وچوب و کلوخه های درشت و دانه های بزرگتر از لوبیا درالک دوم نیم لپه یا دانه های شکسته ولی هم سایز لوبیا و در الک سوم ذرات ریز که از لوبیا ریزتر است مثل شن، علف هرز وغیره جدا میگردد . پوست گیر (سیاهدانه گیر، شن گیر ): این دستگاه استوانه ای است که جو از آن عبور نمی کند و لی دانه های ریز ازجمله سیاهدانه، تخم علف های هرز و دانه های شکسته و کوچک و کلیه ذرات ریز از آن عبور می نمایند . استوانه توسط الکتروموتور حرکت دورانی نموده و دانه های ریز را از خود عبور میدهد.

برس زنی :عمل برس زنی برروی حبوبات را انجام می دهد. این دستگاه استوانه ای است که در قسمت مرکزی آن تعدادی برس تعبیه شده و استوانه خارجی آن دارای سوراخ های ریزی است که با حرکت دورانی به برسهای حرکت و عمل برس زنی را انجام می دهند و در صورت وجود دانه های ریز ، این دانه ها از سوراخها عبور کرده و جدا می گردند . درصورتی که واحد بخواهد پارافین زده شود در قسمت بالای این دستگاه می توان منبع کوچکی قرار داد تا پارافین بصورت کم به داخل محصول ریخته شود. (عمل پارافین زدن برای ایجاد شفافیت در حبوبات است). عمل برس زنی نوع تمیز کردن تکمیلی است چرا که دانه های دارای شکستیگی و گرد و خاک و حشرات و ذرات خارجی دراین عمل از دانه جدا شده و محصول کاملاً تمیز می گردد .
سورت: نوارسورت ۴ متری با عرض ۶۰ سانتی متر تعبیه گردیده که در دو طرف نوار سورت کرگران قرار می گیرند و عمل جداسازی و سورت و درجه بندی را انجام میدهند.
دستگاه بسته بندی: یک دستگاه بسته بندی برای بسته بندی حبوبات درنظر گرفته می شود. در کنار این دستگاهها درخط تولید نیازبه ۳ سیلو، ۲ عدد درابتدای ورود محصول به بوجاری ها می بایستی تعبیه گردد. بمنظور تأمین نیروی محرکه خط تولید به تعدادی الکتروموتور نیاز است. همچنین سیکلون برای گرفتن گردو خاک و ضایعات حاصل از بوجاری جو و حبوبات مورد نیاز می باشد.
متعلقات این خط به شرح زیر است.
۱- مخزن و بالابر دستگاه بوجاری و شن گیری
۲- دستگاه بوجاری با سیستم سورت ، درجه بندی و شن گیری
۳ – مخزن و بالابر دستگاه دستچین
۴- دستگاه نوار نقاله دستچین
۵- مخزن و بالابر دستگاه پولیش
۶- دستگاه پولیش حبوبات
۷- مخزن و بالابر دستگاه بسته بندی دوتوزین مدل
۸ – دستگاه بسته بندی دیجیتالی دو توزین ( طرح جدید )
۹ – سیستم تزریق گاز ازت : مخصوص تزریق گاز ازت در بسته های تولیدی جهت ماندگاری مواد غذایی
۱۰ – دستگاه تاریخ زن
۱۱ – سیستم فرم پاکت زن
۱۲ – دستگاه نوار نقاله جلوی بسته بندی
۱۳ – یک سایز لوله و یقه اضافه : جهت بسته بندی با گرمهای متفاوت و…

مقاله راجع به بسته بندی مواد غذایی

عنوان مقاله :صنعت بسته بندی مواد غذایی

گردآورنده : ناصر نوشادی ،دبیر حرفه و فن

شهرستان دیوان دره

چکیده

بسته بندی عبارت است از ساخت محفظه ای که سلامت کالای محتوای خود را از مرحله بعد از تولید تا مرحله مصرف حفظ می نماید و به عبارتی دیگر بسته بندی، یک مفهوم تضمین کننده برای تحویل مطمئن کالا به آخرین مصرف کننده در شرایط مطلوب با حداق هزینه است.
بسته بندی کالا و عرضه آن داری سابقه طولانی می باشد. شواهدی بر بسته بندی کالاها از ۸ قرن پیش از میلاد مسیح وجود دارد. بسته بندی کالاها نیز به مرور زمان و با پیشرفت علم بشری، پیشرفت نموده و امروزه بسته بندی خود به علمی گسترده تبدیل شده است. با این حال صنعت بسته بندی مدرن در ایران سابقه ای در حدود نیم قرن دارد. صنعت بسته بندی به عنوان یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل موثر عرضه کالا و موفقیت در کسب بازار ، هم اکنون تمامی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی را در جهان متوجه خود کرده به نحوی که اگرچه مقوله جدیدی در صنعت و اقتصاد نیست ولی با تحولاتی که یافته توجه بسیاری را به خود جلب نموده و به عاملی تعیین کننده در موفقیت عرضه کالا و خدمات تبدیل شده است.
متاسفانه با تمام اهمیت آن هنوز در ایران توجهی اساسی به آن نشده و می توان گفت صنعت قوطی سازی که شاید یکی از مهمترین شاخه های صنعت بسته بندی است آنچنانکه باید مورد توجه قرارنگرفته ، اگرچه در سالهای اخیر اقداماتی در جهت نوسازی آن بعمل آمده ولی هنوز راهی دراز در پیش است.

هدف از بسته بندی کردن این است که هم زمان نگهداری آنها افزایش یابد و هم بطور کلی از خطر عوامل فساد درونی و بیرونی و اکسایش حفظ شود. همچنین حمل و نقل مواد غذائی بهتر و آسانتر انجام گردد. بسته بندی محصولات غذایی، چنان جدی و مسئله ساز است که می باید دولت به عنوان گامی در راه توسعه صادرات تسهیلاتی برای وارد کردن دستگاههای جدید بسته بندی و مواد لازم فراهم آورد و امکاناتی کافی در اختیار شرکتهای صادر کننده قرار دهد. رکود صنعت بسته بندی در ایران را می توان ناشی از کمبود و گرانی مواد اولیه بسته بندی و وسایل مورد نیاز و کافی نبودن آگاهی صادر کنندگان در این امر دانست. در این مقاله به مهمترین عوامل موثردر فساد از جمله میکروارگانیسم واکسیژن ونقش بسته بندی درجلوگیری از ورود آنها به موادغذایی تحت عنوان بسته بندی وبهداشت ،اهمیت اقتصادی بسته بندی که مهم ترین آن افزایش طول عمر نگهداری موادغذایی ، ویژگیهای بسته بندی مانندعدم تاثیرمتقابل سوءبین محصول وماده بسته بندی ،ویژگی مکانیکی ،مقاومت حرارتی وجذاب بودن ظاهر بسته بندی و چند روش بسته بندی از جمله روش بسته بندی اتمسفر تغییر یافته شماری از انواع بسته بندی (شیشه ای ، فلزی ، آلومینیومی ، کاغذی و ‌پلاستیکی)،برسی وبه مزایا و معایب آنها پرداخته می شود . همچنین به تاریخچه ای مختصر از استفاده از این مواد در موارد خاص نیز اشاره خواهد گردید . یکی از قدیمیترین ظروف بسته بندی مخصوصا” در مورد مواد غذایی ظروف شیشه ای می باشد اعتقاد بر این است که شیشه گری نوعی از صنعت کوزه گری بوده و قدمت آن به ۷۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد ودر باستان ساخت بطریهای شیشه ای یک صنعت مهم بشمار می آمد .

اهم اهداف رفتاری مقاله

همکار ، دانشجوی محترم رشته حرفه وفن ودانش آموزعزیز ؛ پس از خواندن این مقاله باید توانمندی های زیر را کسب کنند.

۱-تعریف فساد مواد غذایی را بداند.

۲-مهمترین عوامل موثر در فساد مواد غذایی را نام برده، وهر یک را توضیح داده و نقش بسته بندی در جلوگیری از ورود آنها به مواد غذایی را بگوید.

۳-مفهوم بسته بندی را تعریف کند.

۴-اهداف بسته بندی را بگوید.

۵-اهمیت بسته بندی از نظر اقتصادی را بیان کند.

۶-رابطه بسته بندی وبهداشت مواد غذایی را بیان کند.

۷٫جایگاه صنعت بسته بندی در ایران وجهان برسی کند.

۸-مواد اولیه بسته بندی را از نظر تولید وجنس طبقه بندی کند.

۹-تاریخچه چند نمونه مواد اولیه بسته بندی را بگوید.

۱۰-مزایا ومعایب چند نمونه مواد اولیه بسته بندی را بیان کند.

۱۱-ویژگیهای بسته بندی را ذکر کند.

۱۲-روشهای بسته بندی را نام برده وهر یک را توضیح دهد.

۱۳-فرم های بسته بندی چند ماده غذایی را نام ببرد.

مقدمه

تاریخ نشان داده است که در ابتدای تمدن بشری نیازی به بسته بندی مواد غذایی نبود، بلکه مردم برای بدست آوردن غذا از محلی به محل دیگر می رفتند تا زمانی که پناهگاههایی دایمی برای خود پیدا کردند. در چنین شرایطی ناچار بودند غذا را از محل های مختلف جمع آوری کنند و به محل سکونت خود بیاورند. این نیاز باعث شد که اولین انواع بسته بندی نظیر کدوهای خشک شده، صدف ها، برگها ،پوست حیوانات و دیگر مواد طبیعی مورد استفاده قرار بگیرند. برای انتقال آب، شیر، ماست، روغن یا دوغ از پوست حیوانات استفاده می شد. از شاخ حیوانات برای حمل و نقل و ذخیره غذا و محصولات کشاورزی استفاده کردند (هنوز در مناطق استوایی از بامبو برای ذخیره سازی مواد غذایی استفاده می شود)

بطور کلی ظهور انقلاب صنعتی به راستی تحول اساسی در نظام تولید کالایی ایجاد کرد. انقلاب صنعتی، جهان را با فوران کالاهای گوناگون صنعتی روبرو کرد. تنوع کالاها و رقابت فشرده میان تولید کنندگان و بازرگانان به تدریج هند را نیز علاوه بر علوم دیگر وارد مجموعه سیستم بسته بندی کرد. با پیشرفت بیشتر، علوم توسعه بسته بندی سبب مستقل شدن این صنعت از مجموعه صنایع دیگر شد و رقابت و نیاز سبب گردید که صنایع بسته بندی سهمی قابل توجه از بودجه های شرکتهای تولیدی را به خود اختصاص دهد. امروزه صنایع بسته بندی تبدیل به یک تکنولوژی قدرتمند شده است.

فساد مواد غذایی:عبارت است از ایجاد هر نوع تغییر در وضعیت مواد غذایی اعم از این که قابل مصرف باشد یا خیر. گاهی ممکن است ماده ای به دلیل رسیده شدن بیش از حد ولهیدگی از حالت طبیعی خارج شود وامکان بسته بندی ، حمل ونقل ،نگهداری وتوزیع آن وجود نداشته باشد در چنین حالتی ماده ی غذایی از حالت استفاده خارج می شود . همچنین مواد غذایی حشره زده در اصل فاسدند در حالی که پس از حشره زدگی نیز قابل مصرف اند .

آلودگی:وجود هر ماده ای در مواد غذایی که وجود آن مطلوب نیست چه این عامل یا ماده ماهیت شیمیایی داشته باشد یا ماهیت بیولوژیکی .گفتنی است وجود این مواد یا عامل دلیل برفساد نیست ؛چون ممکن است عوامل ومواد ناخواسته اگر چه وجوددارند ولی هنوز فرصت فاسد شدن وفاسد کردن مواد غذایی را پیدا نکر ده باشند.

مهم ترین عوامل موثر بر فساد مواد غذایی

۱٫میکرو ارگانیسم : میکروارگانیسم شامل (باکتری ،کپک ومخمرها)موجودات بسیارریزی اند که با چشم وحتی ذره بین های ضعیف قابل رؤیت نیستند امادر همه جا وجودارند وهمیشه امکان آلودگی مواد غذایی از طریق یکی از آنها به سادگی وجود دارد با بسته بندی درست می توان از ورود آنها به داخل مواد غذایی تا زمان مصرف جلوگیری کرد.

۲٫آنزیم های طبیعی مواد غذایی: بسیاری از مواد غذایی به ویژه سبزی ها،میوه ها، شیر،تخم و مرغ وانواع گوشت و… در حالت طبیعی دارای آنزیم های گوناگون اند که اگر با روش صحیح مهار نشوند ،موجب فساد می شوند .در حالت طبیعی این آنزیم ها در لایه های سلول و بافت های مواد غذایی محصورند و نمی توانند وارد واکنش های خود شوند اما اگر هر عاملی موجب آسیب بافتی شده، ،سلول ها وبافت ها متلاشی شوند ،آنزیم های آزاد شده وارد فضای بین مولکولی وبافت ها می شوند روی ترکیبات غذایی اثر کرده وباعث فساد مواد غذای می شوند با بسته بندی این نوع مواد غذایی می توان از آسیب رسیدن به آنها تا زمان مصرف ممانعت کرد.

۳٫آفات انباری وحشرات : بزرگترین رقیب انسان در غذای او به شمار می رود و احتمالا در آینده بزرگترین مشکل زندگی باشند وباید برای جلوگیری از فساد واز بین رفتن مواد غذایی به وسیله آنها مواد را از آسیب ودسترسی آنها حفظ کرد با بسته بندی صحیح می توان این کار را انجام داد.

از دیگر عوامل فساد مواد غذایی که به طور غیر مستقیم نقش خودرا در فساد مواد غذایی ایفا می کند عبارت است از اکسیژن :برای رشد میکروارگانیسم های هوازی وپاره ای از آنزیم ها بویژه آنزیم اکسیدازاکسیژن لازم است. ودر غیاب اکسیژن واکنش های آنها مختل می شود با عمل بسته بندی می توان از ورود اکسیژن به داخل مواد غذایی جلوگیری کرد.

بسته بندی مواد غذایی:

بسته بندی عبارت است از هنر وعلم آماده سازی مواد غذایی برای انبار کردن ودر نهایت فروش یا به بیان دیگر بسته بندی عبارت است از پوششی که سلامت کا لا ی محتوی خود را از مرحله تولید تا مرحله ی مصرف حفظ می کند. بسته بندی باید در حد امکان ساده وارزان باشد، ضمن اینکه اهداف اولیه بسته بندی یعنی خاصیت حفاظتی وجذابیت را نیز دارا باشد.با عنایت به این که مواد بسته بندی توسط ماشین های مختلف فرایند می شود بنابراین خواص دیگری نیز باید داشته باشندکه عبارتند از:نرمش قابلیت استفاده در ماشین های لفاف،قابلیت دوخته شدن در حرارت ،شکل پذیری به کمک باد یاخلاءویا فن آوریهای حرارتی .

خواص مطلوب دیگری که به ویژه از دید گاه صنایع غذایی مهم هستند عبارتند از:شفافیت ،نفوذ پذیری یاغیر نفوذ پذیری محصول نسبت به بخار آب وگازهای دی اکسید کربن ،اکسیژن ونیتروژن.

هدف از بسته بندی موادغذایی

در ابتدا هدف بسته بندی ،نگهداری محصولات غذایی فصلی بوده اما با رشد جوامع این ضرورت احساس گردید تا محصولاتی که در منطقه خاص تولید می شود جهت استفاده به منطقه دیگر انتقال یابد؛ واین هنر بسته بندی بود، که امکان حفاظت ونگهداری محصول در این پروسه انتقال از محلی به محل دیگر رافراهم کرد. بنابراین اهداف بسته بندی مواد غذایی عبارتند از:

۱- طول عمر نگهداری مواد غذایی افزایش یافته ومواد غذایی را به طور کامل از خطر عوامل فساد درونی وبیرونی حفظ کرد.

۲-از ضایعات آن جلوگیری کرد و مدت نگه داری را افزایش داد.

۳- بازار یابی وحمل ونقل آنرا بهتر وآسانتر انجام داد.

۴-باعث کاهش ضایعات وجلب مشتری شد بطور مثال کشور آمریکا به کمک چهار درصد از مردم خود توانسته به کمک صنعت بسته بندی نه تنها غذای همه مردم کشور خود را تامین کند بلکه مقادیری هم ازمحصولات خودرا به خارج صادر نماید.

۵ – محصولات تولید شده در بهار وتابستان را در فصل های دیگر استفاده کرد.

۶-مواد غذایی از صدمه ی عوامل مخرب مکانیکی مانند بارگیری ،تخلیه و….حفظ می شود.

۷-تغیرات جوی به مواد غذایی بسته بندی شده آسیب نمی رساندبه عبارتی رطوبت هوا باعث نرم شدن مواد غذایی وبه هم چسبیدن آنها نمی گردد.

به طور کلی هدف از بسته بندی مواد غذایی اینست که،مواد غذایی سالم به دست مصرف کننده رساند.

اهمیت بسته بندی از نظر اقتصادی

مهم ترین اهمیت که در بسته بندی محصولات غذایی مدنظر است افزایش طول عمر نگهداری محصول است ماده بسته بندی از طریق تنظیم فضای مناسب در داخل بسته با توجه به ویژگی های نگهداری محصول، زمان ماندگاری آن را افزایش می دهد. در این مورد به خصوص هماهنگی بین ویژگی های ماده بسته بندی و نیازهای نگهداری محصول می باید فراهم گردد. اهمیت دیگری که در استفاده از بسته بندی محصولات مدنظر است، بهبود حمل و نقل، انبارداری و عرضه محصول می باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تولید انبوه محصولات بدون استفاده از بسته بندی، عرضه محصول به صورت عمده فروشی یا خرده فروشی با بازار امکان پذیر نیست. یعنی با وجود اینکه به نظر می رسد بسته بندی یک هزینه اضافی را برای تولید کننده تحمیل می کند، اما باید در نظر داشت بدون استفاده از بسته بندی کل هزینه تولید به هدر می رود. در چنین بسته بندی هایی باید به ایعاد بسته از نقطه نظر قابلیت حمل و نقل و عرضه آن توجه شود و همچنین باید به شیوه زندگی مردم و میزان مصرف محصولات مختلف در هر جامعه دقت شود. محصولات باید در بسته بندی هایی عرضه شوند که در صورت نیاز در یک یا دو وعده مورد مصرف قرار گیرند. این موضوع به خصوص در مورد محصولات صادراتی حائر اهمیت است.

بسته بندی از نقطه نظر جذاب نمودن ظاهر بسته و بازار پسند کردن آن نیز اهمیت زیادی دارد. این جنبه از بسته بندی کردن در بعضی موارد بقیه اهمیت و کاربرد بسته بندی را تحت پوشش قرار می دهد. در حالیکه تولید کننده ی هوشیار باید از این خطر دوری کند، چرا که سرمایه گذاری بیش از حد و اندازه بر این جنبه از بسته بندی نه تنها باعث موفقیت محصول در بازار نمی گردد بلکه شکست آن را نیز موجب می گردد. در این مورد می بایستی همواره میزان سرمایه گذاری انجام شده هماهنگ با محتویات درون بسته باشد چه از بعد اقتصادی و چه از بعد اطلاعاتی که از این طریق در اختیار مصرف کننده گذاشته می شود.

بسته بندی عمل مناسبی برای درج اطلاعات و ارایه اطلاعاتی است که تولید کننده موظف است در اختیار مصرف کننده قرار دهد. از این طریق از رعایت قوانین و مقررات صنایع غذایی یاری می گیرند.

ارایه اطلاعات ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم انجام گیرد. درج اطلاعاتی نظیر دستورالعمل مصرف کالا، ترکیبات سازنده و ارزش غذایی آن، تاریخ مصرف، تاریخ انقضاء کالا، به طور مستقیم انجام می شود. در حالی که برخی اطلاعات به طورغیر مستقیم با استفاده از رنگی مه در طراحی های بسته به کار رفته و یا علائم اختصاری که به طور بین المللی پذیرفته شده به مصرف کننده منتقل می گردد. به عنوان مثال، رنگ سبز نشان دهنده بی ضرر بودن محصول است. این موضوع ممکن است به منشا طبیعی و یا گیاهی محصول مربوط گردد و یا به فراوری اضافه ای که جهت استخراج برخی ترکیبات مضر در آن محصول به کار رفته مربوط می گردد.

در هر حال مصرف کننده با دیدن رنگ سبز قالب در بسته احساس مطلوبی مربوط به بی ضرر بودن آن خواهد داشت.

برخی رنگ ها به طور بین المللی برای برخی محصولات پذیرفته شده اند. مانند رنگ قهوه ای یا طلایی برای محصولات با منشا قهوه یا کاکائو.

بسته بندی وبهداشت

یکی از را ههای حفظ بهداشت مواد غذایی ،بسته بندی آنها است .زیرا بسته بندی علاوه بر جلوگیری از نفوذ میکروارگانیسم ها در مواد غذایی ،از ارتباط بی دلیل و دستکاری واسطه ها و خریدار ان با مواد غذایی جلو گیری می کند. لذا مناسب است که به منظور جلو گیری از انتقال آلودگی از فرد به مواد غذایی ،از دست زدن فرد آلوده به ماده غذایی جلوگیری شود .در برخی فروشگاه ها ،همزمان علاوه بر مواد غذایی نظیر سبزیجات (که برگهای آن می تواند به شدت آلوده باشد )،سایر مواد غذایی مانند گوشت ،مرغ،ماهی (که به شدت فساد پذیر هستند )نیز به فروش می رسند .لذا در چنین فروشگا ه هایی به کمک بسته بندی،می توان مواد غذایی که به سرعت فساد پذیرند نظیر گوشت ،مرغ،ماهی و….از آلودگی وفاسد شدن آنها جلوگیری نمود.

جایگاه صنعت بسته بندی در جهان و ایران
اهمیت صنایع بسته بندی در دنیای امروز و نقش تعیین کننده ی آن در حفظ و نگهداری، شکیل شدن کالا ، سهولت حمل ونقل ، طول عمر ، استحکام ، قیمت تمام شده و… در حدیست که گاها” اهمیت آن در جلب مشتری بیش از کیفیت محتوی است. بدین جهت به آن بها داده شده و درنتیجه به پیشرفتهای بسیار نائل گردیده به نحوی که سیستم بسته بندی در حال حاضر، حتی با ده سال گذشته نیز قابل مقایسه نیست . اما متاسفانه در کشور ما این رشته علاوه بر مشکلات عام صنعت همانند عدم ثبات و قانون مندی اقتصادی ، تاثیرپذیری از نرخ ارز ، مدیریت ناکارآمد ، کمبود نیروی متخصص ، افزایش بی رویه دستمزدها ، قانون کار ، تورم نیروی کار غیر متخصص ، کثرت عوارض ، مالیاتها و … در سالهای اول انقلاب یعنی در دوران ارزهای ارزان با نامهربانی مسئولین وقت روبرو بوده به نحوی که ارز تخصیص یافته به آن اساسا” صرف ورود مواد اولیه و قطعات یدکی گردید و سهم چندانی جهت بازسازی ، نوسازی و جایگزینی ماشین آلات اختصاص نیافت و در نتیجه از کاروان پیشرفت تکنولوژی بسیار عقب ماند. البته باید اذعان داشت که صنعت بسته بندی نیز همانند سایر رشته های صنعت در دوران سازندگی به پیشرفت هائی نائل آمده از جمله استفاده از ماشین آلات مدرن ولی متاسفانه دارای حلقه های مفقوده ایست که باعث ناکاراشدن آن گردیده که مهمترین آن شاید عدم توجه لازم به آموزش ، تحقیقات و نوآوری باشد.
به هرحال به منظور بررسی این صنعت بعلت گستردگی دامنه وتنوع مواد اولیه مصرفی وبه تبع آن تفاوت تکنولوژی ،می بایست ابتدا آن را به گروههائی تقسیم نمود.
۱- بسته بندی بافلز
۲- بسته بندی با چوب ، کاغذ یا مقوا
۳- بسته بندی با مواد شیمیائی همچون نایلون ، پلاستیک و…
۴- بسته بندی با شیشه وسرامیک
۵- بسته بندی با الیاف و پارچه

طبقه بندی مواد اولیه بسته بندی از نظر تولید وجنس

از نظر تولید : بسته بندی مواد غذایی براساس اینکه در کار خانجات مواد غذایی ساخته شود ویا اینکه قبلا در کا رخانجات دیگرتولید می گردند دو دسته اند.

۱-قوطی های کنسروی فلزی وهمین طور شیشه ای که قبلا در کا خانجات قوطی سازی وشیشه سازی تهیه شده اند.

۲-مواد بسته بندی پلاستیکی و کاغذی معمولادر خود کا خانه های مواد غذایی در پروسه(فرایند)تولید مواد غذایی تولید وبرای بسته بندی استفاده می شود.

از نظر جنس :

۱-شیشه ای :انواع شیشه بستگی به نوع مواد غذایی دارد شیشه را می توان برای غذاهایی چون نوشابه،چاشنی ها،شیر وفرآوردهای آن بکار برد.

۲- قوطی فلزی یا آهن سفید : قبل از ساختن قوطی ورق آنرا با یک لایه نازک قلع،قلع اندود می کنند معمولا مقدار قلع روی ورق قوطی حدود۲۵/۱درصد وزن قوطی است .برای جلوگیری از زنگ زدگی حاصل از بخار آب متصاعد شده وهمینطور کاهش واکنشهای شیمیایی بین فلز ومحتویات قوطی سطح خارجی قلع لاک اندود می شود.انتخاب نوع لاک به نوع مواد غذایی بسته بندی شده در قوطی ،شرایط نگهداری وطول عمر بسته بندی بستگی دارد .به عنوان مثال لاک(ماده): اپوکسی رزین در صنعت بسته بند ی فرآورده شیر، والئورزین در صنعت بسته بندی کنسروهای میوه ،ماده فنولیک در بسته بندی مواد غذایی دریایی کاربرد دارند.

۳-قوطی های آلومنیوم:جنس آلومنیوم در صنعت بسته بندی مواد غذایی بیش از نیم قرن است که کارایی دارد.از مهم ترین مزایای مواد آلو منیومی غیر سمی بودن آنها است.

۴-پلاستیک ها :امروزه پلاستیک ها کاربرد زیادی در صنعت بسته بندی پیدا کرده و در درجه دوم اهمیت بعد از شیشه ها قرار گرفته اند. پلاستیک ها از نفت خام-گاز وقسمتی از زغال سنگ تهیه می شود.از مهم ترین این مواد می توان به پلی اتیلن،پلی وینل کلراید ( پی-وی-سی)پلی پروپلین (پی-پی) وسلوفان می توان اشاره کرد.

۵-کاغذ-مقوا-کارتن:کا غذهایی که برای بسته بندی بکار می رود به شرح زیر است.

الف.کاغذ کرافت:رنگ این کاغذ قهوای روشن است.وبرای بسته بندی نمودن مواد غذایی و مکمل ها استفاده می شود.

ب.کاغذ لامینه :لامینه یعنی چند لایه بودن با استفاده از ورقه های نازک آلومنیومی یا پلی اتلین می باشد.

پ.کاغذ پاراشیمنت :نسبت به رطوبت وروغن بسیار مقاوم است ،وفاقد طعم وبو می باشد.

ت.کاغذ گلاسین:این کاغذ معمولا در بسته بندی نمودن کیک ها،قهوه ،چیپس و….کاربرد دارد.

ث.کارتن: برای بسته بندی های که روی هم چیده می شوند از کارتن استفاده می شود.

تاریخچه چند نمونه مواد اولیه بسته بندی

تاریخچه بسته بندی فلزی

نیاز به بسته بندی بهتر و مقاوم تر منجر به پیدایش و توسعه ظروف فلزی گردید. قوطی سازی از زمان ناپلئون شروع شد. برای مدت مدیدی قوطی های کنسرو با دست ساخته می شد. از اوایل قرن بیستم، قوطی های فلزی که شکلی بهداشتی داشت رواج یافت و این امکان بوجود آمد که بتوان از تجهیزات سریعتری برای ساخت، پر کردن و بستن درب قوطی های فلزی استفاده نمود.

تاریخچه بسته بندی کاغذی و مقوایی

تاریخچه و سیر تکاملی بسته بندی با مقوا و کاغذ به تاریخچه ساخت کاغذ بر می گردد، اگرچه چوب و محصولات فرعی دیگر آن از دیر باز در خدمت بشر بوده، ولی بسته بندی به صورت مقوایی و کاغذی پس از پیدایش کاغذ به وجود آمد و روند تکمیلی خود را تاکنون به سرعت طی نموده است. همانطور که می دانیم اولین بار در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، مصریان قدیم که در آن زمان یکی از مراکز مهم بشری محسوب می شدند، برای نوشتن از پاپیروس استفاده می کردند.

نخستین کارخانه کاغذ سازی در قرن ششم توسط چینی ها در سمرقند، توسط اعراب این هنر به آنها آموخته شد سپس اعراب کارخانه ای در بغداد تاسیس کردند که در این کارخانه نخستین بار به جای بامبو از پارچه های سفید استفاده شد.

نخستین کارخانه کاغذ اروپا در اسپانیا بوجود آمد. اسپانیایی ها برای تولید خمیر از آسیابهای آبی استفاده نمودند و کم کم توری سیمی جایگزین توری های بامبو که بوسیله چینی ها بکار می رفت شد. بعد ها این هنر وارد کشورهایی دیگر نظیر فرانسه و هلند شد. در ایران بعد از کارخانه سمرقند که توسط چینی ها اداره می شد، اولین کارخانه کاغذ سازی در سال ۱۳۲۸ در کهریزک احداث شد که کاغذ های باطله را برای تولید کاغذ و مقوا استفاده می کرد، بعد از آن تعدادی واحد تولیدی دیگر در سایر نقاط ایران بوجود آمد. اولین کارخانه مدرن ایران در سال ۱۳۴۹ در «هفت تپه خوزستان» برای تولید کاغذ های تحریر با استفاده از تفاله نیشکراحداث شد. متعاقب آن کارخانه چوب و کاغذ ایران (چوکا) با استفاده از خمیر های وارداتی وخمیر های داخلی، کاغذ های کرافت و بسته بندی را تولید نمود.

تاریخچه بسته بندی پلاستیکی

توسعه صنعت پلاستیک به سال ۱۸۴۳ برمی گردد، در رابطه با صنعت بسته بندی با اختراع پلی اتیلن پیشرفت غیر منتظره ای در انگستان رخ داد. در دسامبر ۱۹۳۵ شیمیدان های انگلستان طی واکنشی، تحت فشار زیاد و با تغییر دادن میزان به ماده جدیدی به نام اتیلن دست یافتند که خواص عایق حرارتی خوبی داشت.

تاریخچه بسته بندی منسوج

برای بسته بندی مواد غذایی (مثلا میوه و سبزیجات) منسوجات توری، همان چیزی است که هم ویژگی دیده شدن و هم دوام را برآورده می کند. بعضی گوشت و فرآورده های گوشتی آماده، نیاز به محافظت دارند و بدین منظور از توریهای کشدار استفاده می شود. در نگهداری گوشتهای یخ زده توریهای کشدار کار جابه جایی و محافظت آنها را در برابر سرما زدگی تسهیل می کنند.

تاریخچه بسته بندی شیشه ای

پیش از اواخر قرن نوزدهم، آب معدنی، سس، ترشی، مربا، و محصولات دیگر که پیش از این بصورت آزاد فروخته می شدند برای فروش در ظرفهای شیشه ای بسته بندی شدند. بطری هنوز با روشی به نسبت ،عقب مانده تولید می شد. بطریهایی که به روش باد کردن در قالب، در این دوره تولید می شدند از آن چنان اشکال عجیب و غریبی برخوردار بودند که تا پیش از جنگ جهانی اول، هر شیشه ای که می شناختند و یک روزنه داشت، بطری می گفتند. اما در طول قرون گذشته، تولید بطری بتدریج رو به اصلاح گذاشت.

با ساخت و تولید انبوه بطری و تنوع در ابعاد و حجم آن بشر کنونی توانسته است در بسته بندیها ظروف شیشه ای را یک امر مهم به حساب آورد و تا حدودی نقش آن را آشکار سازد. امروزه بیش از صدها نوع از اجناس و مواد در بسته های شیشه ای بسته بندی می شوند و با کیفیت برتر به بازار فروش عرضه می شوند. البته باید متذکر شد که علم شیشه و شیشه گری در ایران نیز از زمانهای قبل بوده و هم اکنون نیز رو به رشد است.

استفاده از شیشه برای امور بسته بندی بعد از جنگ جهانی دوم همواره سیر صعودی داشته است. چرا که شیوه های تولید سریع و پیوسته و اتوماسیون تولید بطریها و پرکردن آنها به تولیدکنندگان این امکان را داده که از پس تقاضاها بر آیند و قیمت آنها را پایین نگه دارند. در نتیجه پژوهشگران راههایی برای اصلاح هر چه بیشتر مقاومت مکانیکی و شیمیایی ظروف شیشه ای پیدا کردند و می کنند. بطور کلی باید گفت شیشه ماده ایده آلی برای ظروف بسته بندی یا ترکیبی از کارایی، بهداشت و زیبایی آن است. به عنوان یک مثال زنده می توان اذعان داشت که در بسیاری از کشورهای پیشرفته عمده ترین تولید کنندگان مواد غذایی (بخصوص غذای کودکان) استفاده از ظروف شیشه ای را در روش کار خود قرار داده اند. با تمام اینها هرچند که شیشه ماده مناسبی برای بسته بندی بعضی مواد است برای برخی کالاهای خاص بهترین ماده بسته بندی است.

مزایا ومعایب چند نمونه مواد اولیه بسته بندی

در بسته بندی محصول یکی از مسائل مهم علاوه بر ممانعت کنندگی آن نسبت به اکسیژن، نور و رطوبت عدم نفوذپذیری آن نسبت به ترکیبات فرار می باشد. علی الخصوص در مورد محصولاتی مثل قهوه، ادویه جات و پودر آبمیوه جات و سبزیجات معطره و غیره که با ویژگی عطر و طعم خاص خود شناخته می شوند.

یعنی ماده بسته بندی باید علاوه بر حفظ این ترکیبات معطره از نفوذ ترکیبات معطره مولد عطر و طعم نامطلوب در محصول نیز جلوگیری نماید.این مواد ممکن است از ۳ طریق وارد محصول گردد:

۱) در اثر تجزیه ماده بسته بندی

۲) از طریق نفوذ ترکیبات افزودنی ماده بسته بندی

۳) از محیط اطراف بسته بندی

بنابر این یکی از مسایل مهمی که در ارتباط با انتخاب ماده بسته بندی برای محصول در نظر گرفته می شود تاثیر متقابل محصول و بسته بر روی هم می باشد که اصطلاحا Interaction می گویند.

بسته بندی های شیشه ای

مزایا :۱-از نظر شیمیایی هیچ گونه اثر ی روی مواد غذایی ندارد. ۲ -دربرابر رطوبت مقاوم است .

۳-محتویات آن بخوبی دیده می شود. ۴-هزینه بسته بندی کم است.

معایب: ۱-دربرابر نور شفاف ویتامین های آن بخصوص (ث –ب )از بین می رود. ۲-شست وشوی آن مشکل زااست.

۳-امکان شکستن شیشه در زمان حمل ونقل وجوددارد.

بسته بندی های کاغذی -مقوایی

مزایا: ۱- سبک، حمل ونقل آن آسان است . ۲- جای کمی برای ذخیره و توزیع اشغال می کند .

۳- نور خورشید در آن تاثیر ندارد. ۴- قابل بازیافت وبه محیط زیست آسیب نمی رساند.

معایب: ۱- استحکام آنها کم ودر زمان حمل ونقل اغلب پاره می شود. ۲- محتویات داخل آنها برای خرید قابل روئیت نیست ۳-هزینه بسته بندی نسبت به شیشه گرانتر است.

بسته بندی های پلاستیکی

مزایا: ۱- سبک وحمل نقل آن آسان است. ۲-حجم کمی دارد. ۳-محتویات داخل آن قابل رؤیت است .

معایب : ۱- گران بودن آنها ۲-بر روی محیط زیست اثرات تخریبی دارد.

ویژگیهای بسته بندی

مهم ترین ویژگی هایی که در انتخاب مواد بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد عبارتند از:

۱) عدم تاثیر متقابل سوء بین محصول و ماده بسته بندی:

در این مورد اثر محصول غذایی بر روی ماده بسته بندی و اثر ماده بسته بندی بر روی محصول به طور متقابل مطرح می باشد. ماده بسته بندی از طرق مختلف می تواند اثرات سوء بر محصول ایجاد کند:

الف) از طریق انتقال مونومرهای سازنده آن که به طور آزاد در بافت ماده پلیمری وجود دارند و در نتیجه ی حرارت فرایند های شکل دهی به واسطه تجزیه حرارتی آزاد شده اند. انتقال این مونومرهای آزاد به محصول باعث مسموم شدن محصول می گردد.

از سوی دیگر انتقال ترکیبات افزودنی که به منظور بهبود ویژگی های ماده بسته بندی به کار رفته اند به درون محصول ،مطرح می باشد که در صورت استفاده بیش از حد مجاز در ماده بسته بندی انتقال آنها باعث ایجاد مسمومیت می گردد.

ب) انتقال ترکیبات از محصول و اثرات سوء آن بر ماده بسته بندی نیز حائز اهمیت است. در چنین مواردی ماده بسته بندی باید نسبت به ترکیبات واکنش دهنده از محصول مورد نظر، مقاوم باشد. یکی از موضوعات تحقیقی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته مربوط به اثراتی است که از سوی محصولات بسته بندی شده در قوطی های ۴ گوش چند لایه به نام تتراپک روی می دهد. تحقیقات انجام شده نشان می دهد ترکیبات اسیدی محصول می تواند بر روی این نوع بسته بندی اثر گذارد.

این نوع بسته بندی از ۵ لایه تشکیل یافته است. این لایه ها از درون به بیرون عبارتند از:

لایه پلی اتیلنی مجاور با محصول، آلومینیوم فویل، لایه پلی اتیلنی، مقوا و پس از آن نهایتا لایه پلی اتیلنی مجاور به هوا.

هر کدام از این لایه ها با هدف خاصی تهیه شده اند:

لایه داخلی پلی اتیلنی اولاً به عنوان فیلم خنثی و با محصول واکنش نداده و ثانیاً قابلیت دوخت حرارت را فراهم می کند.

لایه آلومینیوم فویل برای ممانعت از حضور نور بکار برده می شود.

لایه پلی اتیلنی میانی برای ممانعت از حضور نور بکار برده می شود.

لایه پلی اتیلنی میانی اولاً نقش ممانعت کنندگی دارد و ثانیاً عامل چسباننده مقوا و آلومینیوم فویل می باشد.

لایه مقوا استحکام بسته و قابلیت چاپ را تامین می کند.

لایه پلی اتیلنی خارجی از چاپ روی مقوا محافظت می کند و آن را براق می کند.

در چنین ماده بسته بندی مرکب، امکان نفوذ برخی ترکیبات اسیدی وجود دارد. ترکیبات اسیدی نفوذ کننده دو نوع اسید یعنی اسید استیک و اسید پروپیونیک اند که قادرند از لایه پلی اتیلنی عبور کرده و با لایه آلومینیوم فویل واکنش دهند در این صورت اولاً باعث خوردگی این لایه ها شده، ثانیاً این لایه ها از هم جدا شده و در برخی موارد دیده شده که نمک آلومینیومی اسید نفوذ کرده، قادر است به طور مجازی باعث چسبیدن دو لایه پلی اتیلنی گردد.

ترکیبات دیگر مثل اسید سیتریم و اسید مالیک چنین نفوذی را نشان نداده اند. به همین دلیل این مشکل در رابطه با آن میوه جات کمتردیده شده اند. با این توضیح چنین بسته بندی که به نام Laminated Layers نامیده می شود بر روی محصولاتی مثل سرکه مناسب نمی باشد چرا که نفوذ اسید استیک باعث جدا شدن لایه ها و پدیده ای موسوم Delamination یعنی عکس لامینه شدن می گردد.

۲) از دیگر ویژگی هایی که باید در انتخاب ماده بسته بندی دقت گردد ویژگی های مکانیکی ماده بسته بندی یعنی مقاومت آن در برابر برخورد ضربه و سوراخ شدگی است.

۳) مقاومت حرارتی ماده بسته بندی

بسیاری از محصولات غذایی بلافاصله پس از فرآوری یعنی به صورت گرم و داغ در داخل بسته بندی وارد می شوند و همچنین بسیاری از محصولات را به شکل آماده به مصرف ،تولید می کنند و تنها در هنگام مصرف نیاز به حرارت دهی مجدد جهت گرم کردن نهایی وجود دارد. بنابر این مقاومت حرارتی ماده بسته بندی حایز اهمیت است.

۴) کم بودن وزن مخصوص ماده بسته بندی:

این مساله به طور مشخص از نظر حمل و نقل اهمیت دارد و ویژگی اصلی مواد پلیمری و برتری آن بر فلزات و شیشه از این نقطه نظر می باشد.

۵) از نقطه نظر قابلیت مشاهده محتویات درون بسته و جذاب نمودن ظاهر بسته این مساله امری مطلوب است. اما در عین حال از نقطه نظر حساسیت محصول غذایی نسبت به تابش نور در بسیاری از موارد لازم است ماده بسته بندی از نوعی انتخاب شود که از اثرات سوء نور بر روی محصول غذایی ممانعت کند. در این مورد معمولاً از رنگی کردن بسته با استفاده از رنگدانه ها و یا متابولیزه کردن بسته به استفاده از رسوب آلومینیوم بر روی ماده بسته بندی و یا با استفاده از یک لایه مستقل از فویل آلومینیوم در کنار ماده بسته بندی اصلی کمک گرفته می شود.

از دیگر خصوصیات و ویژگیهای بسته بندی می توان به محافظت مواد غذایی توسط مواد بسته بندی در مقابل چربی و رطوبت،گازها وهمچنین ارزان بودن ،کمترین ضرر برای محیط زیست داشته باشد،در ظرف بسته بندی به راحتی باز شود .و….می توان اشاره کرد.

روشهای بسته بندی

بسته بندی به روش آسپتیک،اصولاٌشامل استریل کردن محصول قبل از بسته بندی وقرار دادن آن داخل ماده بسته بندی از پیش استریل شده در یک محیط استریل وعاری از میکروب است. از این روش مدت ها ست برای شیر و محصولات لبنی، و اکنون برای آب میوه ومحصولات مایع دیگر نیز استفاده می شود.

بسته بندی با اتمسفر کنترل کننده،یکی دیگر از روش های بسته بندی مواد غذایی است و متضمن داشتن هوایی با مشخصات از پیش تعیین شده در بسته بندی است.این روش بسیار هزینه بر بوده وبه دلیل حفظ هوای اصلی در اطراف محصول بسته بندی شده (به دلیل ماهیت پویایی محصول چه ار نظر میکروبی وچه شیمیایی)،از نظر فنی غیر ممکن یا غیر عملی است.از بحث بیشتر در این خصوص خودداری می شود.

بسته بندی به روش اتمسفر تغییر یافته،یکی از روش های سودمند ومفید در بسته بندی مواد غذایی است.این روش به معنای بسته بندی یک محصول فساد پذیر در هوایی است که تغیر یافته و ترکیب آن باترکیب هوای معمولی فرق می کند .یکی از اهداف اصلی در این نوع ،توسعه روش بسته بندی با تغییر اتمسفر به عنوان جایگزینی برای نگهداری محصولات از طریق انجماد وکاهش مصرف انرژی است بدون این که آثار منفی بر کیفیت محصول در حین مراحل انبار داری وفروش به بار آورد.تهیه ی محصولی با ماندگاری بیش تر ،فروش آن را در مغازه های کوچک و دور افتاده ی فاقد امکانات کافی سرمایشی ،امکان پذیرمی سازد .به علاوه نیاز به سرما جا به جایی و نمایش محصول رادر خرده فروش های بزگ تسهیل می کند. از این روش به طور وسیعی برای خیلی از محصولات از جمله میوه ،سبزی،و فرآورده های نانوایی و قنادی ،گوشت ،خشکبار و….استفاده می شود ؛برای مثال برای جلوگیری از فساد گوشت هنکام حمل ونقل از فیلم پلی استایرنp8) )استفاده می کنند. در این حالت با افزودن ۸۰-۷۰درصد اکسیژن و ۳۰- ۲۰درصد دی اکسید کربن می توان از رشد میکروارگانیسم ها در گوشت،درحرارت صفر درجه ی سانتی گراد جلو گیری کرد.

فرم های بسته بندی چند نوع ماده غذایی

پنیر: بسته بندی پنیر به این فرم ها انجام می گیرد.۱-تتراپاک ۲-حلبی ۳- پلاستیکی ۴-مومی در ظروف سفالین.

کره : در بسته بندی کره از فیلم ( V.D.C .P) یک نوع پلاستیک ،که ترکیبی از چند لایه کاغذ مومی است.وهمچنین از فیلم چند لایه وکاغذ پاراشمیت که چند لایه آلومنیوم دارد استفاده می شود.

شیر خشک: در بسته بندی شیر خشک استفاده از مواداولیه مناسب و غیر قابل نفوذ در برابر بخار آب، مانند کاغذ آغشته به کروم می توان طول عمر نگهداری شیر خشک راافزایش داد .همچنین در بسته بندی این فرآورده شیری از کیسه های کاغذ کرافت که داخل آن بانایلون پوشیده شده ویا قوطی فلزی، (نکته مهم اینکه باید از تماس شیر خشک با آهن ومس جلوگیری به عمل آورد.) استفاده می شود.

خامه : در بسته بندی خامه از تتراپاک ،تترابویک وموادی مانندP.V.Cو پلی پروبولین P.P) (استفاده می کنند.

ماست: در بسته بندی ماست از مواد P.V.Cوجعبه مقوایی ،تتراپاک وتترابویک وپلاستیک استفاده می شود.

گوشت: بسته بندی، گوشت وفرآورده های آن را در برابر صدمات فیزیکی ،تغیرات شیمیایی وهمچنین آلودگی میکروبی حفظ می کند وهمچنین بسته بندی ،محصول را برای مصرف کننده جالب می نماید.مواد مورد نیاز در بسته بندی فرآورده های گوشتی بیشتر تحت تاثیرانواع فرآوری و بازار یابی قرار می گیرد.مثال بسته بندی گوشت های یخ زده باید دارای ویژگی های باشد ،که در شرایط دمای زیر صفر محصول را حفظ کند .یا فرآورده هایی که بوسیله گرما فراوری می شوند ممکن است در همان زمان داخل بسته حرارت ببینند باید بسته درمقابل گرما تغییر حالت ندهد ویا به محصول داخل خود آسیب نرساند.ودر مورد بازاریابی در فرآورده های ویژه بسته بندی گوشت با افزایش غلظت اکسیژن در بسته بندی می توان رنگ گوشت را قرمز روشن جلوه داد تا مصرف کننده هنگام خرید به این رنگ توجه ونسبت به تازه بودن گوشت مطمئن شود.پس بهترین نوع مواد اولیه برای بسته بندی گوشت عبارتند از:۱-فیلم نرمP.V.C.Dپلی ونیل کلراید مسطح می باشد.همچنین برای گوشت بدون استخوان وتکه های بزرگ معمولا”از فیلم پلی اتیلن باوزن مخصوص (L.P.P.E)استفاده می کنند.

نتیجه گیری وجمع بندی

از آنجا که یکی از نیاز های اساسی و مادی انسانها، نیاز به مواد خوراکی می باشد .وبا توجه به پراکندگی جوامع انسانی ونیاز به اینکه محصولات غذایی که در یک منطقه تولید می شود برای رفع این نیاز مادی باید به مناطق دیگر انتقال یابد ،همیشه این دغدغه وجود داشته که مواد غذایی در حین نقل وانتقال ممکن است آلوده ، ویا ضایعاتی به دنبال داشته باشد. بنابراین انسانها از زمانی که پناهگاه دائمی برای خود پیدا کرده اند برای نقل وانتقال مواد غذایی و جلوگیری از ضایعات از صنعت بسته بندی به شکل ابتدایی استفاده نموده اند.ا این صنعت تا به امروز بخاطر اهمیتش در صنعت غذا با پیشرفت های فراوانی روبرو بوده است. تا به انسانها کمک کند :۱-طول عمر مواد غذایی افزایش یابد. ۲-سلامت کالا از مرحله تولید تامصرف حفظ شود.به طور کلی مواغد غذایی سالم وبهداشتی به دست مصرف کننده برساند.

ما معتقدیم امر بسته بندی یک بحث هنری – صنعتی است یعنی برای بهره مندی از اهداف آن باید به هر دو مقوله هنر و تکنولوژی آن توجه داشت .
اگر از دید هنری بخواهیم به بسته بندی نگاه کنیم باید گفت هر محصول بسته بندی دارای سه هدف عمده است : جلب توجه – خلق یک حالت بصری فراموش نشدنی – مخابره ی یک پیام .
بهترین راه به نتیجه رسیدن دو هدف اولیه در نظر گرفتن تاثیرات بصری و استفاده از مبادی سواد بصری است که طراحی بسته تعیین خواهد کرد.
بسته بندی در واقع زبان ،‌هویت و شخصیت محصول است پس هرچه گویا تر عرضه گردد بهتر خواهد توانست محصول را معرفی نماید .

درپایان لازم به ذکر است . مواد اولیه بسته بندی باید دارای خصوصیاتی باشد ،ازجمله اینکه : الف.برای مواد غذایی سمی نباشد .

ب .بسته بندی درمقابل نور،گرما،رطوبت،گاز،چربی ،ضربات مکانیکی و…..مقاوم ومحتویات داخل خود را دربرار این عوامل حفظ کند.

پ.از نظر شکل ظاهری جذاب، وقابل توجه برای مصرف کننده باشد.

ت .کم ترین ضرر را به محیط زیست برساند.

ث.درآن براحتی باز شود.واز همه مهم تر اینکه از لحاظ اقتصادی تا حد امکان ارزان باشد تا زیاد روی قیمت مواد غذایی تاثیر نگذارد.

منابع:

۱-جزوه دوران کارشناسی رشته حرفه وفن درس تکنولوژی فرآورده دامی وگیاهی(صنایع غذایی)

۲-کتاب معلم آموزش حرفه وفن سال سوم

۳- سایتهای مرتبط اینترنتی

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با لینک مستقیم هنربرتر

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با لینک مستقیم هنربرتر

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با لینک مستقیم سرور هنربرتر

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع اشک ریختن برای امام حسین(ع)

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع حدیث ابوذر از بان پیامبر قسمت ۱

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع شرح فرازهای زیارت حضرت معصومه(س)

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع بررسی اهداف امام حسین در قیام عاشورا

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع نصیحت پیامبر به ابوذر در مورد وقت و فرصت

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع حضرت ابوالفضل عباس(ع)قسمت اول

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع شرایط نزول ملائک بر قلب انسان

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع حضرت ابوالفضل عباس(ع) قسمت دوم

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع حقوق الهی

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع مسئولیت پذیری و حس مسئولیت

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع کلمه کریم و اینکه به چه کسی کریم می گویند

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی باموضوع شجاعت های حضرت امام حسین(ع)و حضرت عباس(ع)

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع سبک شمردن گناه های کوچک

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع مبنای جمله هرکس می تواند گریه کند باید گریه کند

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع ولادت امام رضا(ع)و پیرامون ایشان

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع وظایف ما در برابر پدر و مادر

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع زیرک بودن مومن قسمت یک

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع زیرک بودن مومن قسمت ۲

جهت ترویج فرهنگ اسلام هرگونه کپی برداری از این صفحه مجاز می باشد

التماس دعا

محمد نصوحی

کانون آگهی و تبلیغات هنربرتر

کلمات ویژه موتورهای جستجو:

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با لینک ،ریختن برای امام حسین ،حدیث ابوذر از بان پیامبر قسمت ۱ ،شرح فرازهای زیارت حضرت معصومه ،بررسی اهداف امام حسین در قیام عاشورا ،نصیحت پیامبر به ابوذر در مورد وقت و فرصت ،حضرت ابوالفضل عباس(ع)قسمت اول ،شرایط نزول ملائک بر قلب انسان ،حضرت ابوالفضل عباس(ع) قسمت دوم ،حقوق الهی ،مسئولیت پذیری و حس مسئولیت ،کلمه کریم و اینکه به چه کسی کریم می گویند ،شجاعت های حضرت امام حسین(ع)و حضرت عباس بک شمردن گناه های کوچک ،جمله هرکس می تواند گریه کند باید گریه کند ،ولادت امام رضا(ع)و پیرامون ایشان ،وظایف ما در برابر پدر و مادر ،زیرک بودن مومن قسمت یک ،زیرک بودن مومن قسمت ۲ ،

دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با لینک مستقیم سرور هنربرتر
دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع اشک ریختن برای امام حسین(ع)
دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع حدیث ابوذر از بان پیامبر قسمت ۱
دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع شرح فرازهای زیارت حضرت معصومه(س)
دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع بررسی اهداف امام حسین در قیام عاشورا
دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع نصیحت پیامبر به ابوذر در مورد وقت و فرصت
دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع حضرت ابوالفضل عباس(ع)قسمت اول
دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع شرایط نزول ملائک بر قلب انسان
دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع حضرت ابوالفضل عباس(ع) قسمت دوم
دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع حقوق الهی
دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع مسئولیت پذیری و حس مسئولیت
دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع کلمه کریم و اینکه به چه کسی کریم می گویند
دانلود سخنرانی دکتر رفیعی باموضوع شجاعت های حضرت امام حسین(ع)و حضرت عباس(ع)
دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع سبک شمردن گناه های کوچک
دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع مبنای جمله هرکس می تواند گریه کند باید گریه کند
دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع ولادت امام رضا(ع)و پیرامون ایشان
دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع وظایف ما در برابر پدر و مادر
دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع زیرک بودن مومن قسمت یک
دانلود سخنرانی دکتر رفیعی با موضوع زیرک بودن مومن قسمت ۲

بسته بندی های خلاقانه محصولات +عکس

پول‌ نیوز – مازیار دانیالی: در میدان رقابت بین المللی تولیدکنندگان، یکی از مهمترین عوامل موفقیت “بسته بندی” است. بله به همین سادگی! بسته بندی کالا آنچنان اهمینت بالایی دارد که بعضا لزوم توجه به آن مهمتر از کیفیت کالای تولیدی هم می شود!

این یک حقیقت است: اگر شما به عنوان تولیدکننده کالا؛ بهترین کیفیت جهان! را دریک بسته بندی نامناسب قرار دهید، شک نداشته باشید رغبتی برای خرید آن وجود ندارد. در اینگونه موارد شما با استدلال سیمانی و غیرقابل تغییر مشتریان مواجه خواهید بود. آنها با خود می گویند: تولیدکننده ای که ظاهر محصولات خود را اینچنین نامناسب عرضه می کند حتما در باطن نیز حرفی برای گفتن ندارد و به همین راحتی کالای شما مشتری خود را از دست می دهد.

بسته بندی؛ از کالا تا مشتری (+گزارش تصویری)

بسته بندی؛ از کالا تا مشتری (+گزارش تصویری)

از این رو بسته بندی (البته به عنوان یک صنعت مجزا) در روند تولید جایگاه ممتازی دارد. امروزه با پیشرفت تکنولوژیک در مراحل تولید کالا، صنعت بسته بندی نیز در مسیر پیشرفت و نوآوری قرار گرفته و حتی گوی سبقت را نیز ربوده و موفقیت هایی فوق العاده ای را کسب کرده است.

بسته بندی؛ از کالا تا مشتری (+گزارش تصویری)

بسته بندی؛ از کالا تا مشتری (+گزارش تصویری)

بسته بندی؛ از کالا تا مشتری (+گزارش تصویری)

پل ارتباطی

اگر از مساله تبلیغات صرف نظر کنیم، اولین پل ارتباطی مشتری با کالای تولیدی ما همان ظاهر و بسته بندی محصول خواهد بود. پس بر اساس آموزه های علم تجارت کالا، باید در همین زمین اول موفقیت را از آن خود کنیم و این مهم تنها از مسیر توجه کافی تولیدکننده به کیفیت مناسب و جذاب بسته بندی حاصل خواهد شد.

در راستای دستیابی به این منظور، پیشنهادهایی برای شما تولیدکننده محترم داریم:

۱٫در شرایطی که رعایت کیفیت مناسب محصول وظیفه اصلی شما محسوب می شود اما باید بدانید بسته بندی مناسب نیز یکی از قوانین “احترام به مصرف کننده” محسوب می شود. رعایت موارد مذکور هم برای مصرف کننده و هم برای تولیدکننده مفید و سودآور خواهد بود.

بسته بندی؛ از کالا تا مشتری (+گزارش تصویری)

بسته بندی؛ از کالا تا مشتری (+گزارش تصویری)
۲٫ بسته بندی را نباید فدای کاهش قیمت محصول کرد. این یک معادله بسیار نادرست است و در فرهنگ سازی نیز اثر بالایی دارد. به عبارت دیگر؛ زمانیکه تمامی تولیدکنندگان کالا استانداردهای روز بسته بندی را رعایت کنند به همان مقدار انتظار و سطح فرهنگ مصرف کننده نیز به روز رسانی خواهد شد. زمانی که مشتری با پرداخت هزینه یک محصول مناسب از بسته بندی تا کیفیت محتوای آن را در اختیار داشته باشد هیچگاه افسوس هزینه پرداختی را نخواهد داشت.

بسته بندی؛ از کالا تا مشتری (+گزارش تصویری)

بسته بندی؛ از کالا تا مشتری (+گزارش تصویری)

۳٫به تجربیات جهانی در این زمینه توجه و احترام بگذاریم. متاسفانه بارها دیده شده که مصرف کننده داخلی پس از باز کردن بسته بندی آنچنان مبهوت کیفیت و خلاقیت بکار رفته در بسته بندی شده که حتی دلش نمی خواهد آنرا به سطل زباله بیاندازد. ما باید به نمونه های موفق جهانی توجه داشته و اینگونه کیفیت را وارد چرخه تولید تا عرضه کالا بنمائیم.

بسته بندی؛ از کالا تا مشتری (+گزارش تصویری)

بسته بندی؛ از کالا تا مشتری (+گزارش تصویری)

۴٫خلاقیت و استفاده آسان. این مورد بسیار با اهمیت است و آنرا با یک مثال ساده بیان می کنیم. اگر شما ماکارونی یا چیپس خریده اید قطعا با بسته بندی های رایج یا باید آن را یکباره مصرف کنید یا داخل ظرفی منتقل کنید و قطعا نمی توان آنها را براحتی روی کابینت آشپزخانه یا میز اتاق نشیمن قرار داد. اما تولیدکنندگان باهوش به گونه ای در قسمت بسته بندی مانور می دهند که مشتری را وادار می کنند تا آن بسته بندی زیبا را بدون واسطه روی کابینت آشپزخانه یا میز اتاق نشیمن قرار دهد و چه تبلیغاتی بهتر از این؟!

بسته بندی؛ از کالا تا مشتری (+گزارش تصویری)

بسته بندی؛ از کالا تا مشتری (+گزارش تصویری)

بسته بندی؛ از کالا تا مشتری (+گزارش تصویری)

بسته بندی؛ از کالا تا مشتری (+گزارش تصویری)

بسته بندی؛ از کالا تا مشتری (+گزارش تصویری)

بسته بندی؛ از کالا تا مشتری (+گزارش تصویری)

۵٫ در این مرحله نیازمند همراهی با پیشرفت های جهانی هستیم. به عبارت دیگر هر زمان که تکنولوژی بسته بندی روز جهان را در اختیار داشتیم نباید تا ۱۰۰ سال! آینده با آن سیستم خودمان را مشغول کنیم بلکه باید با تلاش و تحقیق خود را همپا با تغییرات زمان به روز رسانی کنیم. برای مثال هم اکنون در حوزه صنایع غذایی، بسته بندی به سمت تولید محصولات سالم تر، نگهداری ارگانیک و ضایعات کمتر پیش می رود و ما نیز باید در همان مسیر پیش برویم.

بسته بندی؛ از کالا تا مشتری (+گزارش تصویری)

لیست کانونهای آگهی و تبلیغات استان اصفهان-تهیه شده در تاریخ۰۶/۰۹/۱۳۹۱

شهرستان

نام

مدیر مسئول

تلفن

شاهین شهر

شاهین گرافیک

علی شهیدی

۰۳۱۲۵۲۷۴۰۲۵ – ۰۹۱۳۳۱۵۵۶۲۷

اصفهان

پویش گرافیک

مقداد صرامی

۶۶۳۳۶۰۰ – ۰۹۱۳۱۰۱۳۲۴۰

اصفهان

جستجو

زهرا حافظ فرقان

۲۲۳۳۹۷۵ – ۰۹۱۳۱۱۱۵۴۳۴

اصفهان

تیبا

ابوالفضل زارع مهرجردی

۶۶۴۱۸۲۰ – ۰۹۱۳۱۲۷۳۹۵۰

اصفهان

شهریار گرافیک

علیرضا شهریاری

۶۶۳۵۸۴۸ – ۰۹۱۳۱۱۴۰۵۴۹

اصفهان

آیسان گرافیک

احسان قدیری

۶۶۲۶۹۴۲ – ۰۹۱۳۳۱۰۹۰۰۳

اصفهان

پایا گرافیک

احمد بهلول

۲۶۶۶۲۹۷ – ۰۹۱۳۱۱۹۶۶۸۵

اصفهان

ارس گرافیک

مستانه نعیمی اکبر

۲۷۳۰۲۸۳ – ۰۹۱۳۳۱۶۷۵۷۸

اصفهان

آبی

آزاده اقبری

۲۶۵۲۵۸۹ – ۰۹۱۳۳۲۶۲۶۰۵

اصفهان

پارسا

محسن اقبالی

۷۸۶۶۹۸۷ – ۰۹۱۳۳۰۹۵۹۶۲

اصفهان

بامداد (قائم)

محمدحسن بابا احمدی

۲۶۶۲۶۶۶ – ۰۹۱۳۱۲۸۹۹۱۵

کاشان

کاشان امروز

اعظم السادات مسعودی

۴۴۵۱۲۱۵- ۰۹۱۳۳۶۱۱۵۸۶

کاشان

شهروند

امیر حسین سرهنگی

۰۳۶۱۴۴۵۹۵۲۸- ۰۹۱۳۳۶۲۶۲۵۰

کاشان

عروج

حمید ارفع تبار

۰۳۶۱۵۵۷۰۵۲۵- ۰۹۱۳۱۶۱۳۰۶۶

شاهین شهر

ماهان رسم تکسوار

حشمت ا…راکی

۵۲۴۰۰۰۱-۰۳۱۲- ۰۹۱۲۶۷۵۵۵۱۸

شاهین شهر

پژواک

سلماز درخشانی جان

۵۲۵۹۰۰۳-۰۳۱۲- ۰۹۱۳۳۱۷۷۱۶۹

شاهین شهر

نوآوران

اعظم عوض کازرونی

۵۲۷۰۲۰۴-۰۳۱۲۱ – ۰۹۱۳۱۱۷۰۹۹۶۴

شاهین شهر

بیتا تصویر اصفهان

محمد کریم شجاعی

۰۳۱۲۵۲۳۰۰۴۴- ۰۹۱۳۴۱۳۱۶۸۴

اصفهان

سروش گرافیک

سید جعفر فیروزه

۰۹۱۳۳۰۱۸۹۰۳ – ۲۶۴۲۷۰۲

لنجان

مشکات

ابراهیم کمالی پور شیرازی

۰۳۳۴۲۶۳۶۶۵۹- ۰۹۱۳۳۳۶۵۰۵۵

لنجان

جهان آروین

علی قادری چرمهینی

۲۶۲۵۵۵۳-۰۳۳۵- ۰۹۱۳۳۳۵۵۵۶۷

لنجان

مجید

مجید موید

لنجان

زر گرافیک

زهره رمضانی

۰۳۳۴۲۲۲۴۹۵۶- ۰۹۱۳۱۳۶۸۶۴۴

لنجان

ناظم گرافیک

زهره ناظم الرعایا

۰۳۳۴۲۴۳۵۴۶۴- ۰۹۳۷۲۶۰۳۴۲۱

لنجان

شریف

نصرالله شریفی

۹۱۳۳۱۱۵۷۰۸

لنجان

شهریار لنجان

نسرین قاسمی

۰۳۳۴۲۲۳۴۲۲۶- ۰۹۱۳۳۳۴۰۰۷۴

لنجان

آذر مهر

سکینه ندری

۰۳۳۴۲۶۳۳۳۲۱- ۰۹۱۳۹۷۶۲۳۸۴

کاشان

آریا

رضا کرمی

۵۵۷۱۰۵۶- ۰۹۱۳۱۶۱۳۲۷۱

کاشان

رسانه امروز

الهام خوشدل مفرد

۰۳۶۱۴۴۶۵۰۵۹ – ۰۹۱۳۳۶۱۸۲۰۹

گلپایگان

پویا گرافیک

قاسم عالمی

۰۳۷۲۳۲۵۲۸۰۰-۰۹۱۳۳۷۱۰۸۰۰

سمیرم

مهر باران

زهرا محرابی

۰۳۲۲۳۲۲۰۹۷۳-۰۹۱۳۸۲۱۶۰۳۴

اصفهان

نما

بهرام تقی پور

۲۳۶۵۱۳۳ – ۰۹۱۳۳۲۶۷۰۵۱

اصفهان

آدینه نو

بهنام بهرام پور

۲۶۷۶۸۸۷ – ۰۹۱۳۱۲۵۹۲۶۵

اصفهان

میرنگار

محمد صادق سمائیان

۲۲۳۷۰۷۶-۲۲۲۱۹۲۹ – ۰۹۱۳۱۱۳۸۶۸۹

اصفهان

آوای تصویر

علی صفامهر

۶۶۲۱۹۰۰-۶۶۳۱۹۰۰ – ۰۹۱۳۳۰۰۱۸۲۰

اصفهان

سی پارسی

سعید اسماعیلی

۷۷-۶۲۰۴۸۶۶ – ۰۹۱۲۱۳۸۳۰۵۵

اصفهان

طراحان گرافیک گویا

سیدمحمد عسگری فر

۲۲۲۹۲۶۳ – ۰۹۱۳۳۱۷۱۲۸۹

اصفهان

مسک

مجتبی مجلسی

۲۳۵۱۷۰۹ – ۰۹۱۳۱۱۴۷۰۲۹

اصفهان

رایانه پویا

مسعود اعتزازیان

۲۲۴۰۴۷۲-۲۲۲۸۰۸۷ – ۰۹۱۳۱۱۹۰۴۱۸

اصفهان

آتی گرافیک

فریبرز علاقبند

۶۶۱۹۵۵۰ – ۰۹۱۳۱۱۳۸۰۹۶

اصفهان

طنین

ابراهیم نکویی مقدم

۶۶۱۰۴۷۸ – ۰۹۱۳۱۱۹۷۵۵۲

اصفهان

رایانه شهر

شهرام اصفهانی

۲۲۲۹۲۵۰ – ۰۹۱۳۳۱۵۱۲۸۰

اصفهان

سنا

محمد مغزیان

۶۶۱۰۳۷۴ – ۰۹۱۳۱۱۰۳۹۹۶

اصفهان

ایلیا

شهروز آقائی

۲۶۶۵۱۱۶- ۰۹۱۳۱۱۱۲۶۰۴

اصفهان

ایران

محمد مهدی دوائی

۶۲۷۴۷۰۲-۶۲۸۳۰۳۱ – ۰۹۱۳۱۰۰۶۰۰۷

اصفهان

روزبه

محمدصادقیان

۶۲۴۰۲۹۰ – ۰۹۱۳۱۳۴۱۳۱۰

اصفهان

کوروش

محمد حسین سوفسطایی

۲۳۵۲۱۰۴-۲۳۴۳۲۹۶ – ۰۹۱۳۱۱۷۴۲۲۹

اصفهان

سیاه و سفید

محبوبه قوامی

۶۲۵۶۵۲۱ – ۰۹۱۳۲۰۶۶۵۰۵

اصفهان

ابداع گر

محمد رضا تشکر

۲۶۰۲۷۷۰ – ۰۹۱۳۳۱۵۲۸۲۰

اصفهان

کتاب پارسه

علی ملکی هرو ابادی

۲۲۰۲۲۱۵ – ۰۹۱۳۳۲۵۰۰۰۵

اصفهان

آفرینش

سید رضا میریان

۲۳۵۵۰۱۲ – ۰۹۱۳۲۰۵۷۳۶۸

اصفهان

به نقش

محمد حسین درخشنده

۲۲۲۱۰۱۹۰ – ۰۹۱۳۱۱۰۴۵۸۹

اصفهان

کیوانفر (فیروزه)

زهرا کلاه دوزان

۶۲۶۴۶۰۰ – ۰۹۱۳۱۱۷۲۱۳۹

اصفهان

بام اصفهان

لیلا بخشی

۷۸۶۶۸۴۶ – ۰۹۱۳۱۰۵۶۰۸۷

خوانسار

آریای خوانسار ( دهاقین )

موسی دهاقین

۹۱۳۳۷۱۱۰۳۸

شهرضا

شهرآفتاب

محسن مطهری

۳۲۴۱۶۱۶-۰۳۲۱ – ۰۹۱۳۱۲۱۳۷۸۶

شهرضا

گلستان

علی اکبرتیموریان

۲۲۲۷۳۶۷ – ۰۹۱۳۳۲۱۵۹۳۷

کاشان

نقش آفرینان آفرینش

امیرارسلان عیاری

۴۴۵۶۰۵۴/۴۴۶۱۵۸۳ – ۰۹۱۳۳۶۱۵۷۵۳

کاشان

جهان امروز

زهرا باغبان

۳۱-۵۵۷۴۰۳۰- ۰۹۱۳۱۶۳۳۱۴۳

گلپایگان

همشهری

روح ا…شهیدی

۰۳۷۲۳۲۲۲۰۰۶ – ۰۹۱۲۲۴۳۳۳۲۰

نجف آباد

دیار نون

ربابه منصوری

۲۶۴۸۵۵۵-۰۳۳۱ – ۰۹۱۳۱۳۱۵۴۲۴

خوانسار

سه بعدی

محمد سعید نزاد

۰۳۷۱۲۲۲۵۳۶۷-۰۹۱۲۴۰۷۶۴۹۶

مبارکه

مروارید شهر مبارکه

عباسعلی جان نثاری

۰۳۳۵۵۲۲۶۲۶۶- ۰۹۱۳۳۱۳۷۹۷۴

نائین

نئین گرافیک

محمودرضاجعفری نائینی

۰۳۲۳-۲۲۵۹۹۱۷- ۰۹۱۳۳۲۳۱۲۳۰

مبارکه

دید برتر

مجتبی درخشان

۰۳۳۵۵۲۳۷۸۱۳- ۰۹۱۳۳۲۵۱۵۹۶

نجف آباد

سیب نقره ای

مرتضی حاج بابایی

۲۶۴۷۰۵۸ – ۰۹۱۳۲۸۹۰۸۵۰

شهرضا

نگاه

علی احمدیان

۲۲۳۰۵۶۷ – ۰۹۱۳۲۲۰۵۴۶۶

کاشان

تیراژه

حمیده زمانی نیا

۰۳۶۱۵۵۵۷۰۰۴- ۰۹۱۳۳۶۱۰۰۶۲

کاشان

سوفیا

سیدجابرماجدی

۷-۴۴۴۰۶۶۶ – ۰۹۱۲۳۲۴۳۴۲۱

گلپایگان

خانه طراحی و گرافیک پاییزان

مهدی منتصری

۰۳۷۲۳۲۲۸۹۷۶- ۰۹۱۳۳۷۱۷۵۳۷

نجف آباد

نوین گرافیک

مهدی خوشاوی

۰۳۳۱۲۶۴۴۲۰۱- ۰۹۱۳۹۳۰۴۹۳۹

کاشان

کوثر کاشان

حمیده خلیلی

۰۳۶۱۵۵۷۷۴۸۸ – ۰۹۱۳۱۶۲۵۴۹۳

شهرضا

شهرآرا

ایمان علیپور

۲۲۳۵۰۰۰ – ۰۳۲۱ – ۰۹۳۶۴۱۱۳۵۰۰

کاشان

دانش

اکرم عیاری علی آبادی

۴۴۵۴۰۴۵-۰۳۶۱- ۰۹۱۳۳۶۲۶۴۲۳

فلاورجان

پیک شهر

دانیال بهنام فر

۰۳۱۲۳۶۶۰۱۳۰-۰۹۱۳۴۰۵۱۴۰۹

کاشان

اندیشه

علی لطفی

۵۵۵۰۲۲۲- ۰۹۱۳۳۶۱۴۸۲۳

اصفهان

نگار اصفهان

علیرضا جنت

۷۹۳۲۱۳۹ – ۰۹۱۳۱۷۰۳۵۹۷

شهرضا

مهتاب گرافیک

پرویز کاظمی

۰۳۲۱۳۲۴۵۷۲۱ – ۰۹۱۳۸۲۱۸۶۳۲

شهرضا

کتیبه گرافیک

مریم حیدری

۰۳۲۱-۲۲۴۳۳۹۴ – ۰۹۱۳۲۲۰۹۳۲۳

کاشان

پیک آشنا

امیر حسین اصولی

شهرضا

نسیم

عباسعلی اباذری

۰۳۲۱۲۲۳۴۳۵۳- ۰۹۱۳۱۲۱۲۸۵۴

فلاورجان

شهر

اشرف حمزه زاده

۰۳۳۵۳۶۲۴۵۹۴- ۰۹۱۳۸۰۳۴۴۶۲

مبارکه

پارسیان

اعظم السادات امیری

۵۲۳۶۵۳۳- ۰۹۱۳۱۳۵۷۲۵۰

نائین

وحید

وحیدجزایری

۰۳۲۳۲۲۵۰۵۸۰ – ۰۹۱۳۳۲۳۱۴۳۸

نجف آباد

آلاچیق

علیرضاایوبی

۰۳۳۱۲۶۴۹۲۴۹- ۰۹۱۳۱۳۳۲۰۰۴

نجف آباد

سیما

مهردادسلیمانی

۰۳۳۱۲۶۳۲۳۳۸ – ۰۹۱۳۱۳۱۰۱۳۹

تیران و کرون

شهر ایثار

محمد رضا قاسمی

۰۹۱۳۳۲۹۱۸۶۷ – ۰۳۳۲۳۲۹۲۰۶۱

شهرضا

گرافیک گستر آسمان

زهرا باغبان

۹۱۳۲۲۰۱۱۸۹

شهرضا

ارسباران

مهدی ایزدی وصفی

۲۲۳۷۵۳۰ – ۰۹۱۳۲۲۰۱۲۸۶

مبارکه

پروا

محمدعباسپور

۵۲۳۵۷۰۰- ۰۹۱۳۱۳۶۵۲۱۵

نجف آباد

اتاق آبی

عبدالحمید امانی

۲۶۳۹۰۷۵-۰۳۳۱ – ۰۹۱۳۳۳۲۱۰۹۱

نجف آباد

به نگار

محمد ملکی

۰۳۳۱۲۶۲۱۵۳۲ – ۰۹۱۳۱۳۳۳۱۴۲

شاهین شهر

پرتو

شهرام صحبانی

اصفهان

رها گرافیک

رسول شیرویه زاد

۳۳۵۷۴۲۰-۳۳۶۳۹۲۱ – ۰۹۱۳۱۱۵۸۱۱۰

شاهین شهر

نگار گرافیک

غلامرضا اکبری

۰۳۱۲۵۲۴۸۸۰۰- ۰۹۳۱۳۱۶۳۴۶۶

اصفهان

آریا گرافیک

امید فروزنده شهرکی

۹۱۳۱۱۷۱۰۶۱

اصفهان

آرا (ولیعصر)

سمیرا قصری خوزانی

۲۲۱۴۵۶۰ – ۰۹۱۳۳۱۷۲۲۲۰

اصفهان

آبرنگ

حمید باغکی

۲۲۱۹۲۸۰ – ۰۹۱۳۱۰۶۱۴۳۵

اصفهان

چاپار

سیدمحمدمهدی صفوی

۶۶۱۷۸۶۰ – ۰۹۱۳۱۱۸۱۹۸۱

اصفهان

آوای هنر

شهاب قاسمیان

۲- ۶۶۳۰۲۸۱ – ۰۹۱۳۱۱۷۳۰۶۰

اصفهان

ایران زمین

محمدعلی جمالی

اصفهان

مهراد

سید علی اصغر محمودیه

۶۶۴۴۲۲۰ – ۰۹۱۳۲۲۶۵۲۵۰

اصفهان

اول

مسعود پناهی اصفهانی

۲۶۴۹۹۱۷ – ۰۹۱۳۱۱۴۲۸۹۲

اصفهان

بازتاب شهر (کاما)

امیرحسین بهمنش راد

۲۶۵۸۳۱۱ – ۰۹۱۳۳۲۵۶۶۹۵

اصفهان

ستاره شهر

محمد کریم اسماعیلیان

۲۲۹۵۰۷۹–۲۲۸۴۳۴ – ۰۹۱۳۳۱۹۸۲۶۷

اصفهان

سپیدان

فریدون فدایی

۹-۲۷۳۱۰۴۶ – ۰۹۱۳۳۱۱۹۱۷۹

اصفهان

آبنوس

وحید شریفی

۲۲۸۶۱۴۶ – ۰۹۱۳۳۰۸۳۳۹۲

مبارکه

امیدفردا

مریم رحیمی

۹۱۳۲۳۸۳۵۶۸

اصفهان

آراد گرافیک

سیدحسین طبیبیان

۴۳۹۳۹۹۸ – ۰۹۱۳۱۲۵۳۶۰۱

اصفهان

فروردین

حجت اله بیاتی

۶۶و۶۲۸۷۷۲۲ – ۰۹۱۳۳۱۰۸۳۲۲

اصفهان

زرین نگار با تولیدات پویا نگار

محمود عابدی

۶۲۶۴۸۰۰ – ۰۹۱۳۱۱۳۰۲۲۹

کاشان

کاشان طرح (طه)

محسن تقوایی

۴۴۴۵۴۹۱- ۰۹۱۳۳۶۱۲۴۰۳

اصفهان

سرزمین طرح

محمد موذنی

۲۲۱۷۵۲۳ – ۰۹۱۳۳۰۴۴۳۷۷

اصفهان

پارس

سید مسعود رجایی

۶۲۴۱۱۶۳-۶۲۸۲۸۵۸ – ۰۹۱۳۳۱۶۹۰۲۴

شاهین شهر

آرمان

احمدرضاصفری

۰۳۱۲۵۲۷۴۱۲۴ – ۰۹۱۳۱۱۲۵۰۷۶

شاهین شهر

جام جم گرافیک

امید مصلحی

۰۳۱۲۵۲۷۰۰۱۱ – ۰۹۱۳۱۰۳۵۰۴۳

آران و بیدگل

رایانه فرهنگ

روح اله ناصح تبار

۲۷۵۰۰۹۰ – ۰۹۱۳۳۶۱۷۰۳۶

کاشان

فانوس سبز

علی مقنی

۰۳۶۱۴۴۵۸۹۹۴- ۰۹۱۳۱۶۳۲۲۳۹

اصفهان

رشاد

محسن مغزیان

۶۶۲۹۵۰۵ – ۰۹۱۳۱۱۹۴۲۲۹

اردستان

ترجمان سبز

مهدی عاصمی زواره

۰۳۶۲۵۳۷۴۳۳۳- ۰۹۱۳۱۶۳۷۴۶۰

مبارکه

آتیه نگاران سپاهان

بهشتیه ولی

۰۳۳۵۵۲۳۶۵۳۳- ۰۹۱۳۳۳۵۴۰۰۱

تیران و کرون

چتر آبی

علیرضا واعظ کرونی

۰۳۳۲۳۲۲۸۷۸۷- ۰۹۱۳۱۳۳۱۷۶۲

فلاورجان

میلاد

قدرت الله مؤیدزفره

۰۳۳۵۳۷۲۲۷۶۶- ۰۹۱۳۳۳۵۴۹۵۴

فلاورجان

شهر من

محمدرضا ایزدی

۰۳۱۲۳۱۸۸۰۰۸- ۰۹۱۳۲۲۶۵۰۴۸

شاهین شهر

نگین طرح

کورش علیزاده

۰۳۱۲۵۲۴۳۱۲۲- ۰۹۱۳۱۰۳۷۶۴۶

شاهین شهر

شمیم صبح مهردشت

بهناز توکل

۰۳۱۲۵۲۴۸۶۱۹-۰۹۱۳۱۰۶۸۲۸۰

شاهین شهر

فرهنگ

مهستی سفیددشتی

۵۲۴۶۵۲۸-۰۹۱۳۱۰۳۰۸۶۱

شاهین شهر

کتاب شهر

بهمن دانشمند نیا

۹۱۳۸۰۸۱۵۴۵

نطنز

معراج

خانم سمانه امیرانی

۰۳۶۲۴۲۴۴۵۳۱- ۰۹۱۳۱۶۳۸۷۹۰

نطنز

شمس

علی شمس نطنزی

۰۹۱۳۲۶۶۴۱۷۳ – ۰۳۶۲۴۲۴۳۸۳۸

خمینی شهر

آلان

شیما پور شریعت

۰۳۱۲۳۲۴۷۸۷۸- ۰۹۱۳۲۱۸۱۹۵۸

خمینی شهر

نارنج سبز

سید احمد جعفریان

۰۳۱۲۳۲۲۹۹۳۵- ۰۹۱۳۹۱۵۱۷۶۴

خمینی شهر

صریر

محمد رضا رضایی

۰۹۱۳۲۱۸۰۸۷۲- ۳۶۳۹۴۴۴

نجف آباد

نشانه

الهه کاظمی

۰۳۳۱۲۶۳۸۶۰۲ – ۰۹۳۵۸۴۵۶۶۲۹

نجف آباد

ژولیده

مهدی بارانی

۲۶۱۰۴۵۳-۰۳۳۱ – ۰۹۱۳۲۳۳۱۷۲۴

نجف آباد

ارگ

مرضیه انتشاری

۰۳۳۱۲۶۵۷۴۳۰ – ۰۹۱۳۳۳۳۵۰۶۵

نجف آباد

یاس سپید

علی معینی

۲۷۲۵۸۰۳-۲۷۲۵۸۹۶ – ۰۹۱۳۶۹۳۸۳۳۵

نجف آباد

آدینه موعود

فاطمه سلحشوری

۰۳۳۱۲۶۱۷۵۷۶ – ۰۹۳۶۴۵۴۹۸۰۳

نجف آباد

آب نگار

اعظم نورمحمدی

۰۳۳۱۲۴۳۱۰۹۲ – ۰۹۱۳۳۳۲۵۰۵۶

شهرضا

سلام

احمد شرافت

۲۲۳۳۶۸۳- ۰۳۲۱ – ۰۹۱۳۸۲۱۴۰۰۲

لنجان

خانه گرافیک

آمنه سلیمیان

۰۳۳۴۲۲۲۰۰۹۰- ۰۹۱۳۲۳۶۶۲۵۹

لنجان

ماه گرافیک

علیرضا صمیمی

۰۳۳۴۲۶۳۹۷۴۷- ۰۹۱۳۱۳۶۴۵۴۸

لنجان

هنر

سید عباس موسوی

۰۳۳۴۲۲۱۰۶۷۶- ۰۹۱۳۱۳۶۹۲۶۸

لنجان

کاج گرافیک (مبینا)

یوسف خلیلیان

۰۳۳۴۲۲۲۸۲۸۰- ۰۹۳۶۷۵۰۳۹۱۴

لنجان

لنجان

حمید رضا شریفی

۹۱۳۲۳۹۵۴۲۴

لنجان

افق

علیرضا مرادی

۰۳۳۴۲۶۳۳۸۹۴- ۰۹۱۳۳۳۵۵۲۸۷

آران و بیدگل

فانوس کویر

خانم زهرا صدیقی فر

۰۳۶۲۲۷۳۱۵۵۷ – ۰۹۱۳۳۶۱۷۰۳۶

اصفهان

ارتباط

سوسن سلطانی

۴۴۰۱۵۶۶ – ۰۹۱۳۱۱۱۲۳۴۲

اصفهان

تجسم نگار

مینا اورنگی

۶۳۰۱۲۰۱-۲۷۳۷۳۶۰ – ۰۹۱۳۱۲۹۴۴۱۷

اصفهان

آتی نیک

احمد رضا انصاری

۲۳۵۷۶۰۹ – ۰۹۱۳۳۰۲۱۶۰۵

اصفهان

پارت نگار

سعید ابراهیمی

۲۷۳۰۶۱۸ – ۰۹۱۳۱۰۰۶۲۸۷

اصفهان

پرتو گرافیک

علی رضا محمدی

۶۶۳۷۵۳۱ – ۰۹۱۳۱۱۴۸۸۲۸

اصفهان

ترنج گرافیک

مریم ترنج هفشجانی

۶۵۳۲۸۴۰ – ۰۹۱۳۱۰۹۱۲۹۴

اصفهان

سراج

مهدی داستانیان

۲۶۸۰۶۷۰ – ۰۹۱۳۳۲۵۵۱۱۶

اصفهان

فانوس گرافیک

محمدرضا سبحانی

۳۳۷۶۵۰۶ – ۰۹۱۳۳۱۷۹۴۲۶

اصفهان

ستاره

مهدی ادیب

۲۲۰۶۴۸۹ – ۰۹۱۳۳۲۵۷۰۰۴

اصفهان

آفتاب شرق

کامران بهزاد فر

۷۸۶۶۹۹۸-۰۹۱۳۳۱۰۹۵۷۲

اصفهان

گروه مشاورین هزاره سوم

محسن رجایی

۲۲۳۸۴۱۴ – ۰۹۱۳۱۱۸۱۵۵۶

اصفهان

مهرنگار(مبنا)

سعید نفری

۲۲۰۵۵۷۸ – ۰۹۱۳۳۱۳۵۲۶۹

اصفهان

اصفهان آگهی

اصغر بنی نجاریان

۶۶۴۲۲۰۰-۶۶۴۲۳۰۰ – ۰۹۱۳۱۱۱۹۷۰۷

اصفهان

آونگ پویای آپادانا

مجتبی توانایی پویا

۲۶۵۷۰۰۴- ۰۹۱۳۱۱۴۶۰۰۲

اصفهان

ارگ جان نما

مجتبی ملائی

۲۱۲۱۰۱۳ – ۰۹۱۳۹۳۱۵۲۳۸

اصفهان

اسرار بهشت

محمدحسین بابا احمدی

۲۲۲۲۷۵۲ – ۰۹۱۳۳۱۹۷۵۹۰

اصفهان

اکسیر (ایده سپاهان)

مریم افضلی ابرقویی

۶۲۰۴۴۳۰ – ۰۹۱۳۳۱۹۲۷۵۲

اصفهان

باستان گرافیک

علی امینی هرندی

۲۲۵۰۳۹۳ – ۰۹۱۳۱۱۲۶۰۲۰

اصفهان

بهرنگ

اکبر مجیری

۲۳۵۵۵۴۲ – ۰۹۱۳۱۶۸۹۷۹۰

اصفهان

پوریا

مریم روح الامین

۲۳۵۸۰۲۸ – ۰۹۱۳۲۲۹۱۳۹۵

اصفهان

تجسم گرافیک

محبوبه قدمی

۳۳۸۵۴۶۷ – ۰۹۱۳۱۱۹۷۵۶۰

اصفهان

پیک جهان نما

سید احمد طباطبایی فر

۲۳۵۵۵۹۲ – ۰۹۱۳۳۱۳۳۱۸۷

اصفهان

تک نقش (عرفان)

سید جلال صدیقی

۳۳۳۱۱۵۳ – ۰۹۱۳۳۱۳۷۸۰۳

اصفهان

پیک صنعت

محمدرضایی

۲۲۸۶۷۰۱ – ۶و۰۹۱۳۶۹۳۳۳۷۵

اصفهان

سیما تصویر سپاهان

محمد رحمتیان

۲۷۲۲۰۳۶ – ۰۹۱۳۱۶۹۲۴۱۲

اصفهان

آریایی (دلتا سابق)

محمد حسین شاکران

۶۵۰۱۲۱۴ – ۰۹۱۳۳۰۷۷۷۶۰

اصفهان

توسعه تبلیغات ایران

مجید آوش

۸-۹۵۱۳۰۸۸ – ۰۹۱۳۹۱۸۲۱۷۸

اصفهان

تابش

آزاده جعفر نیا

۷۷۷۰۹۴۹ – ۰۹۱۳۳۱۷۵۱۷۳

اصفهان

تام گرافیک

مهدی احمدی

۲۲۰۳۹۹۰۰ – ۰۹۱۳۳۰۸۲۷۷۵

اصفهان

آخرین خبر

محمد شیروانی

۶۵۱۱۵۲۲ – ۰۹۱۳۸۰۸۹۱۱۴

اصفهان

آدینه وصال

محسن آتشکار

۲۳۱۷۰۰۱ – ۰۹۱۳۱۰۳۹۱۲۸

اصفهان

آرایه

جواد جعفر پیشه

۷۸۱۴۴۵۵ – ۰۹۱۳۳۰۳۵۶۱۲

اصفهان

آرمان راهبر فرایند

سید حامد میر هدایتی

۲۶۶۶۲۷۲ – ۰۹۱۳۱۶۶۴۶۲۹

اصفهان

آرمان گرافیک

غلامرضا درب امامیه

۲۲۱۵۵۲۷ – ۰۹۱۳۳۱۰۸۰۶۰

اصفهان

آزاد گرافیک

عباس بهجتی

۲۲۲۱۲۰۱ – ۰۹۱۳۱۱۸۰۹۱۲

اصفهان

آشنا

عبدالرضا آشنایی

۶۶۴۴۱۲۱ – ۰۹۱۳۳۰۰۹۲۲۶

اصفهان

گلدیس

حمید رضا جانثاریون

۷۷۶۲۶۶۶-۲۳۵۳۶۳۷ – ۰۹۱۳۱۱۹۰۶۸۳

اصفهان

آوین

منصوره نصر آزادانی

۲۳۳۶۸۰۳ – ۰۹۱۳۸۱۹۱۰۴۸

اصفهان

مهر آرا

مهرداد مختاری

۶۲۶۷۵۰۸ – ۰۹۱۳۳۱۶۷۹۹۳

اصفهان

الصدر

ناصر نایب الصدریان

۲۲۱۸۰۰۵ – ۰۹۱۳۱۱۱۵۲۳۲

شهرضا

پگاه گرافیک

میلاد صمدی

۰۳۲۱۲۲۴۱۱۰۰ – ۰۹۱۳۱۲۱۲۴۸۵

اصفهان

پویه

حمید جانی قربان

۲۲۳۲۶۳۰ – ۰۹۱۳۹۰۰۹۲۰۲

اصفهان

آوا گرافیک

علیرضا عمومی

۴- ۲۲۰۷۹۳۳ – ۰۹۱۳۳۱۵۲۴۹۵

اصفهان

اندیشه گستر

اسماعیل ساوج

۶۲۸۷۶۹۰-۶۲۴۷۶۰۹ – ۰۹۱۳۱۱۰۱۹۵۱

اصفهان

بهروش

حمید کشاورز راد

۶۶۳۵۸۹۰و۹۱ – ۰۹۱۳۱۱۴۲۱۴۴

اصفهان

پنجره

رعنا صالحی

۹۱۳۳۱۳۴۴۷۶

اصفهان

انصار گرافیک

روح اله حسینی جبلی

۲۲۹۹۳۹۹ – ۰۹۱۳۲۰۴۰۸۱۰

اصفهان

سایه روشن

پیام خالصی

۶۶۱۱۷۰۵ – ۰۹۱۳۳۱۵۹۰۶۱

اصفهان

آرم گرافیک

کمال احمدی

۲۲۰۷۴۴۸ – ۰۹۱۳۱۱۵۲۰۸۳

اصفهان

بازتاب

سمیه شیروانی

۹۱۳۳۲۸۴۷۵۲

اصفهان

بازار اصفهان (عارف)

مصطفی اخوان

۲۶۶۱۰۹۹- ۰۹۱۳۱۱۵۹۶۹۴

اصفهان

پرند

غلامرضا دوامی

۲۲۴۰۵۲۲ – ۰۹۱۳۳۱۴۳۴۸۷

اصفهان

تبلیغ گستران

لیلا رجالی

۳-۶۶۴۰۱۱۲ – ۰۹۱۳۱۱۴۴۷۴۳

اصفهان

ترمه

سیدمحمدتقی آیت

۲۶۵۳۳۳۱ – ۰۹۱۳۱۰۳۶۷۴۰

اصفهان

تصویر

زهرا رحیمی

۲۲۰۳۲۱۸ – ۰۹۱۳۱۱۳۵۳۹۴

اصفهان

تک رنگ

حسین اسدی

۹۱۳۳۶۹۱۲۵۷

اصفهان

توتیا

هاجر محمدی

۲۶۶۳۱۰۱- ۰۹۱۳۲۰۴۰۹۶۴

اصفهان

جادوگران جوان

سعیده خامه

۴۴۲۵۸۵۷ – ۰۹۱۳۳۱۶۷۱۱۰

اصفهان

چشمک

سید مصطفی پوراحمدی

۲۳۴۵۷۱۹ – ۰۹۱۳۳۱۰۲۲۴۵

اصفهان

چهارده (۱۴)

میثم مرجوی

۲۲۳۴۴۳۶ – ۰۹۱۳۱۲۵۲۷۶۶

اصفهان

درنا

سیدمرتضی عسگری

۳۳۱۵۶۲۳-۳۳۱۷۹۸۵ – ۰۹۱۳۸۲۷۵۶۵۸

اصفهان

رنگینه

مهرداد نحوی

۲۶۵۵۴۲۷-۲۶۵۶۴۲۷ – ۰۹۱۳۳۱۴۲۰۸۲

اصفهان

دیدآرمان

حسن قماشی

۲۳۵۵۵۴۲ – ۰۹۱۳۳۱۴۶۵۹۴

اصفهان

راستا

مسعودراستا

۲۶۴۱۶۰۷ – ۰۹۱۳۳۱۳۱۲۱۵

اصفهان

رسا پیک

مسعود ملا شجاعی قمی

۲۲۵۳۱۲۹- ۰۹۱۳۱۱۸۸۲۲۹

اصفهان

روز اصفهان

الهه سعید

۲۶۴۶۰۶۶و۲۶۴۶۰۶۷ – ۰۹۱۳۳۱۹۳۹۶۸

اصفهان

سان گرافیک

ابوالفضل کمالی

۴۴۰۱۷۸۵ – ۰۹۱۳۳۰۲۰۲۰۶

اصفهان

به قلم

مسعود موذنی طرقی

۲۷۳۱۱۴۰ – ۰۹۱۳۳۰۶۴۰۷۰

اصفهان

پاسارگاد

سعیده بلارک

۶۶۷۴۴۸۷ – ۰۹۱۳۱۱۵۲۸۶۸

اصفهان

پیشتاز

سید امیر شهشهانی

۶۶۹۴۸۷۰ – ۰۹۱۲۳۰۱۴۰۰۵

اصفهان

پیک اصفهان

حشمت ا… نوروزی

۶۶۷۳۵۳۶ – ۰۹۱۲۶۶۶۰۶۶۰

اصفهان

جام جم

سید مجید شیروانی

۲۳۵۳۳۷۲ – ۰۹۱۳۱۶۷۰۶۲۲

اصفهان

خانه هنر ایران

بتول ترابی زیارتگاهی

۶۶۲۴۹۰۰- ۰۹۱۳۳۱۸۶۰۴۰

اصفهان

خضرا

شیوا محققی

۴۴۸۱۰۸۵ – ۰۹۱۳۳۱۲۱۷۳۲

اصفهان

سیما سحر

مسعود فرهمند بروجنی

۲۲۳۸۰۲۸- ۰۹۱۳۱۱۱۷۰۸۳

اصفهان

شبکه آگهی

مهدی حسین زاده

۶۲۶۸۴۶۱ – ۰۹۱۳۱۰۰۴۸۱۳

اصفهان

شمایل

جلال دهقانی

۲۶۵۱۳۷۷ – ۰۹۱۳۳۱۵۹۴۵۲

اصفهان

رسانه

سیدحسین حسینی

۶۶۹۱۲۶۴ – ۰۹۱۳۱۱۱۶۸۹۰

اصفهان

رنگ آرا

هدا قطبی

۶۶۱۹۵۹۴ – ۰۹۱۳۳۰۲۱۵۶۴

اصفهان

سرای من

محمدپیرجمال

۹۱۳۳۲۸۱۷۳۰

اصفهان

سفیرگرافیک

حسین سموعی

۲۲۰۳۱۱۴ – ۰۹۱۳۱۱۱۲۲۲۷

اصفهان

سی و سه

حامدمستشاری

۶۲۴۴۵۲۲-۶۲۵۳۹۳۱ – ۰۹۱۳۱۱۳۹۹۷۵

اصفهان

عصر گرافیک

داود کدخدایی

۶۶۳۹۹۸۱ – ۰۹۱۳۱۶۲۲۲۱۷

اصفهان

فارابی

محمد سبحانی

۸-۹ ۲۷۳۱۰۰ – ۰۹۱۳۱۱۶۰۸۸۹

اصفهان

فتح

جعفر علی عسگری

۷۷۶۰۸۹۹ – ۰۹۱۳۹۱۵۴۸۸۶

اصفهان

فدک گرافیک

منیره حر

۷-۲۲۳۲۸۰۵ – ۰۹۱۳۳۱۴۴۸۹۹

اصفهان

پدیده

امیر اشفاق

۶۶۳۳۹۹۰ – ۰۹۱۳۱۱۱۵۷۹۱

اصفهان

ترسیم

نرگس بابایی شاهدانی

۶۶۱۳۰۰۴ – ۰۹۱۳۳۲۵۳۳۷۳

اصفهان

قاصد سحر

سید سعید صدیقی

۶۲۴۳۶۳۳ – ۰۹۱۳۱۱۸۳۰۵۳

اصفهان

گرافیک نقطه

محمد علی عمادی

۹۱۳۳۰۰۸۱۹۳

اصفهان

گلبرگ

شهرام هژیر

۴۴۵۷۴۱۹ – ۰۹۱۳۳۱۴۸۰۸۸

اصفهان

لاله

لاله ترابی

۳۳۵۶۴۶۷ – ۰۹۱۳۳۱۸۶۹۹۴

اصفهان

ماه پیشونی

مجید ماه پیشانیان

۶۲۸۶۵۲۳و۶۲۸۶۵۲۴

اصفهان

ماهان گرافیک

نسرین عباس مجیدی

۲۲۱۰۰۶۴ – ۰۹۱۳۲۸۸۰۸۶۰

اصفهان

تسا (توانمند سازه ایران)

احسان زاهدی

۲-۶۲۸۴۴۳۱ – ۰۹۱۳۱۱۹۸۵۹۰

اصفهان

حاشیه گرافیک

حمیدرضا امینی

۲۷۳۲۳۳۶ – ۰۹۱۳۱۲۸۲۴۳۶

اصفهان

راهنمای همشهری

حمیدعطریانفر

۶۶۶۱۰۲۰ – ۰۹۱۳۱۱۱۷۸۲۶

اصفهان

صبح

امین انکوتی صورنا کهلی

۶۶۲۳۶۳۲ – ۰۹۱۳۹۲۷۹۴۰۴

اصفهان

مینا گرافیک

محمد عالم حبیب آبادی

۲۳۵۷۲۳۸ – ۰۹۱۳۱۰۰۹۰۸۸

اصفهان

مهر و ماه

علیرضا باباعلیان

۲۷۴۷۹۴۰ – ۰۹۱۳۳۱۶۸۴۵۴

اصفهان

مرکب

عطاءاله صبور

۲۶۴۸۱۳۹-۴۰ – ۰۹۱۳۱۱۲۱۹۰۰

اصفهان

ندای قاصدک

بهزاد امینی

۵-۲۲۳۸۸۶۴ – ۰۹۱۳۱۰۱۱۰۱۷

اصفهان

نفیس

سحر عسگری

۲۲۱۹۰۶۴ – ۰۹۱۳۲۰۷۶۰۹۷

اصفهان

نقطه نمای اصفهان

مهران سیلانی

۲۲۰۶۶۵۵ – ۰۹۱۳۳۱۶۹۹۸۳

اصفهان

پویا پیک

مسعود بنیانیان

۶۶۹۴۴۴۷-۶۶۹۸۸۲۰

اصفهان

نوژان

سید احسان اصلاحی

۶۲۷۱۲۳۰ – ۰۹۱۳۳۰۸۲۸۸۷

اصفهان

نیستان

مسعود ربانی

۲۲۹۱۶۲۶ – ۰۹۱۳۱۲۹۰۰۹۳

اصفهان

سورنا گرافیک آپادانا

امیرخاتم ساز اصفهانی

۲۲۰۸۸۰۸ – ۰۹۱۳۱۰۵۹۰۱۰

اصفهان

سیاه قلم(اسپادان گرافیک)

سمیه باقری خولجانی

۲۶۵۵۵۰۴ – ۰۹۱۳۱۲۸۵۷۴۵

اصفهان

شاخه طوبی

داوود دلسوز

۲۶۷۰۱۶۵ – ۰۹۱۳۱۲۸۶۷۱۶

اصفهان

طرح زمان

طاها مختاری

۶۲۵۶۷۹۶ – ۰۹۱۳۳۱۵۱۳۷۹

اصفهان

کادر زمان

صدیقه مزروعی

۵۲۹۳۴۸۸ -۰۹۱۳۹۰۵۷۲۰۰

اصفهان

مدرس

محبوبه مدینه

۲۳۰۴۸۳۴- ۰۹۱۳۳۱۷۱۷۲۱

اصفهان

نشان نو

محسن آموزگار

۲۶۴۸۶۰۶ – ۰۹۱۳۱۱۱۹۹۴۹

اصفهان

نصر گرافیک

نصرالله جمالی لقب

۶۸۱۰۰۵۸- ۰۹۱۳۱۰۵۱۴۵۹

اصفهان

نقش جهان

محمد رضا اشفاق

۶۶۲۵۳۵۸ – ۰۹۱۳۱۱۳۱۸۹۲

اصفهان

نگار نو

سمانه برکتین فر

۲۳۶۷۵۳۶ – ۰۹۱۳۳۰۰۱۹۶۶

اصفهان

سه نما

محمد پور حبیب

۶۲۶۵۸۱۵ – ۰۹۱۳۳۰۵۹۷۹۵

اصفهان

سیمای شهر

داوود چگونیان

۲۲۳۹۸۷۴ – ۰۹۱۳۳۰۳۰۳۲۷

اصفهان

شبکه جامع اطلاع رسانی

سیدابراهیم غیاثی

۲۲۹۸۱۷۴ – ۰۹۱۳۳۰۵۶۰۱۶

اصفهان

شهر نقش

عاطفه علیان

۲۶۸۱۵۵۳ – ۰۹۱۳۲۰۵۱۹۴۱

اصفهان

کتیبه

لیلا مشایخی

۶۲۸۷۴۴۵ – ۰۹۱۳۳۱۱۸۸۲۷

اصفهان

ماد نگار سپاهان

نیما خلیل الرحمانی

۱۷-۶۶۱۸۵۱۴ – ۰۹۱۳۱۱۷۶۹۱۰

اصفهان

منجی

بهروزهاشم زاده

۹۱۳۱۶۵۰۸۵۴

اصفهان

نقش نگار

سعید صادقی

۲۲۱۹۱۱۸ – ۰۹۱۳۳۲۵۲۲۰۹

اصفهان

نقشینه

نسرین مختاری

۲۳۴۱۳۳۹ – ۰۹۱۳۲۹۴۰۵۳۹

اصفهان

نگارستان هنر

محبوبه حسینی

۲۷۳۰۴۱۶ – ۰۹۱۳۳۱۴۴۴۲۵

اصفهان

یاقوت

احمد طبق چی

۲۶۴۵۰۳۳ – ۰۹۱۳۱۱۳۱۰۱۶

اصفهان

کاغذ سفید

مهرداد هوایی

۶۶۹۹۱۹۲ – ۰۹۱۳۱۱۹۲۴۰۳

شهرضا

آویژه

محمودرضا عمران پور شهرضا

۰۹۱۳۷۰۰۴۸۸۱- ۰۳۲۱۲۲۳۶۵۷۷

فریدن

سه زاویه

شهناز قربانی

۰۳۷۲۴۲۲۷۶۰۰- ۰۹۱۳۹۷۴۱۰۹۷

شهرضا

سها

محمد رضا رضایی

۳۲۱۷۸۸۱ – ۰۹۱۳۹۲۱۵۴۴۱

چادگان

گل نرگس

شرکت تعاونی تبلیغاتی گل نرگس زنده رود

۰۹۱۳۳۷۲۵۹۰۳- ۰۳۷۲۴۷۹۳۳۰۹

خمینی شهر

کوثر گرافیک

حسین ابدالی

۳۶۵۹۵۹۶- ۰۹۱۳۳۰۳۹۳۵۳

اصفهان

آبان

زهرا معینی

۶۶۲۲۴۴۲ – ۰۹۱۳۲۶۶۱۸۰۹

اصفهان

انعکاس

داود خادم القرآنی

۲۷۳۱۲۰۰ – ۰۹۱۳۲۰۳۷۹۰۰

اصفهان

سینا طرح اصفهان

عاطفه شیروانی دستگردی

۲۶۸۴۲۳۳و۵ – ۰۹۱۳۱۱۴۹۱۷۵

اصفهان

صدرا گرافیک

فرشته کشاورز معتمدی

۲۲۳۰۴۷۳ – ۰۹۱۳۲۶۷۰۷۱۷

کاشان

امید کاشان

اشرف السادات امیداله کاشی

۰۳۶۱۵۳۳۱۹۲۸ – ۰۹۱۳۳۶۳۷۲۱۱

لنجان

سنجاقک

حسین مبشری

۲۲۲۱۱۸۲-۲۲۱۱۰۵۸ – ۰۹۳۵۵۵۳۴۵۹۰

نجف آباد

اسطوره

حمید رضا چهارده معصومی

۶۶۹۱۹۲۱ – ۰۹۱۳۳۰۹۲۹۲۷

نجف آباد

طرح جامع پارسیان

محسن همایونی

۹۱۲۴۳۸۱۵۲۸

نجف آباد

گرافیک لاله

حسین کاظمی نجف آبادی

۰۳۳۱۲۷۴۸۱۲۲ – ۰۹۱۳۳۳۱۰۴۵۶

اصفهان

آتی نقش

مهدی ذکری

اصفهان

آتیه نگاران سپاهان

بهشته ولی

۴۴۸۸۸۲۳

اصفهان

آفاق نقش جهان

فهیمه مرکزی

۶۲۶۱۰۸۴

اصفهان

آرامان (مباشران سابق)

غلامرضا مباشریان

۲۲۲۸۸۴۳

اصفهان

آریانا

قاسم رشیدی

۶۶۴۳۸۲۴

اصفهان

آفرینش هنر

بهنام تاکی

۲۲۳۲۸۹۸

اصفهان

آیا هیتک

فروغ معین ریزی

۵۲۳۹۷۵۱-۵۲۲۶۰۲۲

اصفهان

اتود گرافیک

شیما عالی پور

۶۶۹۹۴۳۷

اصفهان

المهدی

مریم لقمانی

۴۴۴۸۰۰۷

اصفهان

انتخاب یک (نودید )

پروین رئیسی

۲۶۶۲۳۶۲

اصفهان

به رسام

مهنام غفرانی

۲۷۳۶۷۱۶

اصفهان

پر سیاه

مریم ابراهیمان

۶۶۱۰۳۵۱

اصفهان

ایما امین اصفهان

کورش صفیان

۱۲-۶۲۶۰۱۱۱

اصفهان

پویا تک

مجتبی جلیلیان

۲۶۶۴۴۳۳

اصفهان

پیک صبا نوری

مهدی نوری حسین آبادی

۶۶۰۵۹۱۵

اصفهان

حامی گرافیک

سحر چاپی

۳۲۴۴۵۷۸

آران و بیدگل

حاتم

علی عنایتی

۲۷۵۹۳۹۴-۵

اصفهان

رسا

سلیمه افلاکی

۲۶۳۰۴۹۰

اصفهان

راوی گرافیک

مصطفی قاسمی

۷۷۶۵۲۸۳

اردستان

آرین هنر

حمیدرضا فاطمی

۳۶۲۵۲۴۷۵۲۱

خمینی شهر

پرچین

سارا روح الهی

۳۶۴۶۳۳۴

اصفهان

ساج اصفهان

محمد حسین بابا احمدی

۲۶۶۶۹۷۱

اصفهان

سپاهان گرافیک

مهدی دهقانی

۲۶۷۰۹۳۷۹

اصفهان

سروا گرافیک

محمد جمشیدی

۶۶۲۱۴۵۱

اصفهان

سیما گستر

حمیدرضا داروغه

۷۷۶۲۱۶۷

اصفهان

شبکه شهر

محسن فخریان

۲۲۳۱۹۴۹

اصفهان

طلوع سبز

داریوش معتمدی

۲۳۴۶۲۰۰

اصفهان

عارف

امیر رضا مقبل اصفهانی

۲۶۶۰۴۴۵

اصفهان

عصر اصفهان

احمد طبق چی

۲۶۴۵۰۳۳

اصفهان

عمارت خورشید شب

هادی حبیبی

۵۵۷۸۸۸۴

اصفهان

گرافیک یک

فهیمه عظیمی انارکی

۶۲۵۸۱۸۵

اصفهان

مهر نگار

مهری کریمی

۲۲۰۵۵۷۸

اصفهان

مهر آریان اسپادانا

امیر شمس اشراق

۶۶۷۰۲۲۴

اصفهان

مهر تاش

ساناز کاروان

۲۶۵۱۵۴۲

اصفهان

مینا گرافیک

محمد عالم حبیب آبادی

۲۳۵۷۲۳۸

اصفهان

نگار آراد

علی اکبر مصطفوی

۲۳۴۹۷۳۷

اصفهان

نگاه برتر

مهشید قاسمیان دهکردی

۲-۲۶۵۶۵۷۰

اصفهان

نماد

بهزاد صدقی اصفهانی

۲۲۳۲۱۳۶

اصفهان

نیک سا

مریم گیاهی

۶۶۳۳۹۵۷

اصفهان

هنر برتر

محمد نصوحی دهنوی

۲۲۲۸۵۰۱-۰۹۱۳۲۱۳۳۰۲۲

اصفهان

هنر هشتم

مجید مروت

۲۲۹۶۵۶۵-۲۲۹۲۴۱۲

شهرضا

هفته نامه شهرضا

احمدرضا سلیمی

شهرضا

صد

روح اله الصاق شهرضا

۲۲۳۹۲۹۴-۲۲۳۷۵۳۷

فلاورجان

پرتو نگار

کریم یزدانی

۳۳۵۳۲۲۵۸۵۴

گلپایگان

نگارستان

مجتبی تبرایی

۳۷۲۳۲۵۲۴۳۲

کاشان

کاشان ایلیا

نادیا مرادیان پور

۳۶۱۵۵۵۷۱۳۵

لنجان

نقطه

علی بابا سالاری

۳۳۴۲۶۲۸۰۰۱

مبارکه

امین (انتقالی)

احمد تاج الدین

کاشان

شاپرک

مهدی کاظمی علی آبادی

-۴۴۴۷۶۶۶

کاشان

سفید

عباس غلامی نصر آبادی

۳۶۱۴۴۵۵۸۰۳

کاشان

نیایش

الهام زارعی

۳۶۱۴۲۴۴۸۰۴

کاشان

باران

مجتبی حمیدی

۳۶۱۵۵۷۹۶۱۰

نجف آباد

صبا

محمدرضا باقرزاده نجف آباد

اصفهان

رسانه همراه (ویرا)

محمد سبحانی

اصفهان

رسانه هنر نقش جهان

فاطمه اهتمام

۳۳۷۷۲۰۱

اصفهان

رنگ هنر

سید حامد حسینی

۲۳۵۷۳۰۲

اصفهان

رهنما

روح الله قدیری

۴-۹۵۱۶۶۵۲

لیست,شرکتهای,شهرک,صنعتی,جمبزه,آدرس,تلفن,جدید

جمبزه کرمی – مجتبی اصفهان کیلو متر ۲۵ جاده مبارکه شهرضا ناحیه صنعتی جمبزه فاز یکم کد پستی ۸۶۳۴۱۱۱۱۱
جمبزه ترابی – مرتضی
جمبزه تعاونی تولیدی اکسیژن صنعت خاتم – شرکت
جمبزه ساحل زاینده رود – شرکت ۰۳۲۲۲۷۲۲۵۰۲-۵
جمبزه صنایع مواد غذایی گل سفید دهاقان – شرکت
جمبزه آذر گون بلداجی – اسفندیار
جمبزه بهپروران نامی نقش جهان – شرکت
جمبزه تقی پور طالخونچه – مصطفی
جمبزه مهندسی صنایع دیر گداز اصفهان – شرکت
جمبزه نیک زاد – سهراب
جمبزه تولیدی خدماتی فولاد برش ساحل – شرکت
جمبزه سلطانی – سیدنعیم الدین
کمشچه فضیله – علی
کمشچه مهندسی بهپژوه – شرکت
کمشچه زین الدینی و شرکاء – براتعلی
کمشچه صدرا پلاستی کار – شرکت
کمشچه عنایتی اشنی – عباس
کمشچه سخت شیمی – شرکت
کمشچه آرین لوله اصفهان – شرکت
کمشچه استکی – سعید و زهرا کجایی
کمشچه منصوری حبیب آبادی – ثریا و بیگی حبیب آبادی – مرتضی
کمشچه دهقانی – علی و محمود و محسن
کمشچه مطیعیان – جواد و علی اکبر و محمد علی
کمشچه نخ ماهی پرنده – شرکت
کمشچه فرزانه – رضا
کمشچه مریخی پور – رسول
کمشچه دردشتی زاده و شرکاء – احمد
کمشچه موسوی زادگان – سیدمحسن
کمشچه فریزاده – مهدی
کمشچه نعاونی تولیدی افق – شرکت
کمشچه کشت و صنعت پودینه نقش جهان -شرکت
کمشچه کد خدایی الیادرانی – خلیل
کمشچه سروش ظرف سپنتا – شرکت
کمشچه روفیگر حقیقت – منصوره
کمشچه نصری – محمدقاسم شهرک فاز دوم
کمشچه برکتین فرد – غلامرضا
کمشچه مرتضوی نژاد – حسین
کمشچه میرمجربیان – مهدی ، مجید ، ماشااله
کمشچه مقیمی – محسن
کمشچه صامتی – جمال و حسین صبوخانیان
کمشچه جزی و شرکاء – بهروز(پرسیان سپاهان)
کمشچه پایمرد – کمال
کمشچه نوری زمان آبادی و شرکاء – سیدناصرالدین و سیدحامد و بهزاد هاشم آبادی
هسنیجه امینی نسب – مهدی
هسنیجه بانک صنعت و معدن
هسنیجه کلانتری دهقی – حسین و عباس
هسنیجه شانه تخم مرغ مهر دشت – شرکت
هسنیجه محمدبیگی و شرکاء – خسرو
هسنیجه ساوج – محمد
هسنیجه رفیعی – محمد و دژدار – سعید احمد
هسنیجه راعی – اسماعیل
سعیدآباد صنابع غذایی گلبار سماء – شرکت
سعیدآباد تاجداری – محمد تقی و روحی طرقی – محمود
سعیدآباد اتحادی – اکبر
سعیدآباد شهامت – علی گلپایگان ناحیه صنعتی سعید آباد تولید ۱ کارخانه فر آورده های لبنی شهامت
سعیدآباد سامان گلپا – شرکت
سعیدآباد لبنیات نصر گلپایگان – شرکت
سعیدآباد آرمان گلپا – شرکت
سعیدآباد گلپاک شیمی گلپایگان – شرکت
سعیدآباد نمازی و شریک – عباسعلی و فاطمه حبیبی
سعیدآباد بسته بندی یگانه گوشت گلپایگان -شرکت
سعیدآباد رفعتی -مهرداد /حاجی بنده -محمود
سعیدآباد مهرنوش قائم-شرکت
سعیدآباد نکو نام – روح ا…
دهسرخ نصراصفهانی وشرکا-علی محمد
دهسرخ احمدی – محمدجواد
باغبهادران بهادرانی باغبادرانی – مرتضی و موذنی ریزی – محمد تقی و عبدالهی – بهرام
زواره گروه تولیدی سبک سازان قطره – شرکت
زواره میثم تاب سپاهان – شرکت

همه چیز درباره کنسرو و بسته بندی تن ماهی

در کابینت هر خانه ای می توان یکی، دوتا از آن را پیدا کرد! «کنسرو ماهی» یکی از پرمصرف ترین غذاهای آماده در میان مردم ایران است. اما انگار خط قرمزهای آن هیچ وقت

ما را رها نمی کند. چندی پیش خبری مبنی بر استفاده از گوشت دلفین های مرده به جای ماهی تن در این کنسروها و همچنین آلوده بودن کنسروها به جیوه، آرسنیک و

هیستامین، دوباره بازار این خوراکی پرفروش را دچار اختلال کرد. اما آیا واقعا چنین خبرهایی حقیقت دارد؟ متخصصان به شما توضیح می دهند.

● دلفین های مرده تن ماهی نمی شوند!

خبر نگران کننده استفاده از گوشت دلفین های مرده و فاسد به جای ماهی تن در کنسروها باعث شد بسیاری از افراد دیگر حتی به این کنسروها نگاه هم نیندازند! این خبر

مبنی بر این بود که تولیدکنندگان کنسرو ماهی برای ارزان تر تمام شدن روند تولید محصولاتشان از گوشت دلفین های مرده استفاده می کنند. اما کاظم عبدی، مدیرکل دفتر

بهداشت و مبارزه با بیماری های آبزیان این خبر را شایعه اعلام کرد و گفت: گوشت دلفین قابلیت تبدیل شدن به کنسرو را ندارد. برای تولید کنسرو ماهی گوشت ماهی تن

۱۲۱ درجه و به مدت یک ساعت حرارت می بیند که بسیاری از سخت پوستان، پستانداران و ماهیان این درجه حرارت را نمی توانند تحمل کنند و گوشتشان باز می شود، اصلا

تولید کنسرو ماهی از دلفین از نظر فنی امکان پذیر نیست. دلفین ها حیوانات باهوشی هستند که امکان صید آنها بسیار سخت است زیرا به سرعت و به راحتی از تور صیادان

فرار می کنند. تعداد دلفین های مرده و به گل نشسته نیز زیاد نیست. از سوی دیگر گوشت دلفین ها بلافاصله پس از به گل نشستن متلاشی می شود و ارگان های مربوطه

نیز از جمله سازمان محیط زیست برای بررسی و انجام آزمایشات این موجودات را جمع آوری می کنند. تنها کشتی های صیادی پرساینر که انگشت شمار هستند، می توانند

دلفین صید کنند که البته تعداد دلفین ها آنقدر زیاد نیست که کسی بتواند آنها را صید و در صنایع غذایی استفاده کند. علاوه بر این تمام کارخانه ها تحت نظارت فنی و

بهداشتی وزارت بهداشت و موسسه استاندارد محصولات خود را تولید می کنند. بیش از ۱۰۰ کارخانه کنسرو ماهی در کشور وجود دارد که ۷ کارخانه دارای کد EC (کد صادراتی

به اتحادیه اروپا و دیگر کشور ها) هستند که در این کارخانه های صادر کننده ناظر ۲۴ ساعته سازمان دامپزشکی از ابتدای خط تولید تا صادرات نظارت می کند.

● از جیوه و آرسنیک ماهی ها نترسید

برخی افراد معتقدند کنسروهای ماهی تن دارای آلاینده هایی مانند آرسنیک، هیستامین و جیوه هستند اما دکتر بهروز جنت، معاون غذای سازمان غذا و دارو در این مورد می

گوید: نظارت بر کنسروهای ماهی توسط ۲سازمان بزرگ شیلات که بر صید ماهی نظارت دارند و همچنین سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت انجام می شود. کارخانه های

تولید کننده کنسرو زیرنظر وزارت بهداشت و با حضور مسئول فنی فعالیت می کنند. همچنین بازرسان معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی بر روند تولید این

فرآورده نظارت دارند. ممکن است آلاینده هایی مانند هیستامین در بدن ماهی ها تولید شود اما قبل از اینکه محصولی وارد بازار شود، سطح هیستامین آن کنترل می شود. با

این حال اگر ماهی برای مدت طولانی نگهداری شود و شرایط نگهداری اش نامناسب باشد ممکن است در بدنش هیستامین ترشح شود. کنترل سطح عرضه این محصولات به

صورت ادواری صورت می پذیرد و بازرسان از محصولات موجود در بازار نمونه برداری کرده و در پروسه آزمایشات سطح آلاینده ها را هم مورد بررسی قرار می دهند. نظارت

ادواری در خصوص غذاهای دریایی گسترده تر است زیرا ممکن است به عناصری چون جیوه و آرسنیک آلوده باشند و میزان این آلاینده ها خارج از حد مجاز باشد. تاکنون هم

گزارشی درباره تولید کنسرو با گوشت دلفین های مرده نداشته ایم. همکاران سازمان شیلات بر صید حیوانات دریایی نظارت می کنند و روند تولید در کارخانه ها تحت نظر

مسئولان فنی انجام می شود. در آزمایشگاه مرجع نیز دستگاه های پی.سی.آر و تست های مولکولی می توانند ژنتیک گونه گوشتی که مورد استفاده قرار گرفته است را

مشخص کنند. جدا از این موضوع برخی افراد معتقدند تلاش ماهی تن هنگام صید موجب ترشح سمی می شود که با حرارت هم از بین نمی رود. در این مورد باید بدانید

طریقه صید ماهی در ایران بر اساس قواعد و مقررات سازمان شیلات انجام می شود و تعاریف خاص بین المللی دارد بنابراین مشکلی در این خصوص نبوده و ایران در این

زمینه با باقی کشورها تفاوتی ندارد.

● همه کنسروهای خراب بوی بد نمی دهند

اولین نکته هنگام خرید کنسرو ماهی، بررسی تاریخ تولید و انقضای آن است. هرگز کنسروهای تاریخ گذشته، ضربه خورده، زنگ زده، متورم و آلوده را خریداری نکنید. جالب

است بدانید با بو کردن محتویات قوطی کنسرو نمی توان سلامت آن را تضمین کرد. نداشتن بوی نامطبوع حتما دلیل بر سالم بودن کنسرو نیست. معمولا کنسروهایی که

مشکل داشته باشند متورم می شوند. با این حال نمی توان صد درصد گفت که این تورم به دلیل رشد میکروب ها ایجاد شده است. گاهی اوقات کنسروهایی که محتویات

شان اسیدی است به فلز قوطی کنسرو واکنش نشان می دهند و گازهای به خصوصی تولید می کنند و درنهایت باعث تورم کنسرو می شوند. نگه داشتن قوطی کنسرو در

محیط های گرم نیز می تواند باعث تورم آن شود.

● کنسرو را در یخچال نگهداری نکنید

لزومی ندارد کنسرو را در جای خیلی خنک مانند یخچال نگهداری کنید. مهم این است که محل نگهداری آن نوسان دمایی نداشته باشد زیرا این نوسان باعث می شود قوطی

کنسرو به نقطه شبنم برسد و سطح قوطی را رطوبت بگیرد. این رطوبت باعث زنگ زدگی، سوراخ شدگی و فساد محتویات آن می شود. یخچال هم به این دلیل که در آن به

صورت مداوم باز و بسته می شود کنسرو را به نقطه شبنم می رساند و جذب رطوبت در کنسرو می تواند باعث زنگ زدگی و سوراخ شدن آن شود. معمولا بهترین دما برای

نگهداری کنسرو بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد است.

● جوشاندن ۲۰ دقیقه ای یا ۲ دقیقه ای؟

بعد از باز کردن کنسرو آن را درون یک ظرف ریخته و در آن را بگذارید و روی حرارت قرار دهید تا به جوش آید. اجازه دهید ۲ دقیقه بجوشد تا سم آن کاملا از بین برود. در واقع این

سم در دمای ۱۰۰ درجه در عرض یک دقیقه غیرفعال می شود. مراقب باشید هنگام جوشیدن، بخارات آن را استشمام نکنید زیرا اگر در کنسرو ماهی سم وجود داشته باشد

بخارات آن هم مسموم کننده است به همین دلیل باید موقع جوشاندن در ظرف را بگذارید تا بخارات سمی نیز غیرفعال شود. علاوه بر این می توانید برای اطمینان بیشتر

قوطی کنسرو در بسته را برای ۲۰دقیقه بجوشانید. در واقع ۲۰ دقیقه جوشاندن زمانی لازم است که در قوطی را باز نمی کنید و به صورت دربسته آن را در آب قرار می دهید تا

به جوش آید زیرا در قوطی دربسته زمان بیشتری طول می کشد تا محتویات مرکز قوطی به دمای ۱۰۰ درجه برسد و لازم است حتما ۲۰ دقیقه جوشانده شود. گاهی اوقات

افراد تمام کنسروهایی که خریداری می کنند را با هم می جوشانند و کنار می گذارند و برای مصارف بعدی دیگر آنها را نمی جوشانند که باید بدانید با نگه داشتن کنسروها

ممکن است دوباره در آنها سم تولید شود بنابراین حتما باید موقع مصرف آنها را بجوشانیم.

یک نکته: تاکنون گزارشی درباره تولید کنسرو با گوشت دلفین های مرده نداشته ایم. همکاران سازمان شیلات بر صید حیوانات دریایی نظارت می کنند و روند تولید در

کارخانه ها تحت نظر مسئولان فنی انجام می شود.

● چرا برخی کنسروهای تن مزه تند فلفلی دارند؟

در مورد کنسرو ماهی تن ۲ مسئله مهم وجود دارد؛ یکی بحث مسمومیت با سم باکتری بوتولیسم و دیگری بحث هیستامین. در بسیاری از موارد افراد بعد از حرارت دادن

کنسرو ماهی تن با چشیدن آن متوجه طعم تند فلفلی می شوند. در این صورت باید کنسرو را کنار گذاشت. البته این موضوع فقط درمورد ماهی تن مطرح است زیرا میزان

هیستامین آن بالاست. پروتئین گوشت ماهی به خصوص ماهی تن دارای اسید آمینه هیستیدین است. اگر ماهی کهنه باشد یعنی نسبت به کنسرو کردن آن دیر اقدام شده

باشد و برای مدتی در کارخانه یا محیط گرمی باقی مانده باشد برخی از میکروب ها، اسید آمینه پروتئین ماهی تن را تبدیل به هیستامین می کنند. هیستامین باعث آلرژی

می شود و چون نسبت به حرارت مقاوم است با جوشاندن هم از بین نمی رود. درصورتی که فرد از چنین کنسروی استفاده کند دچار علائم هیستامینی خواهد شد، به

عبارت دیگر احساس گرما می کند، صورتش برانگیخته می شود و سرگیجه و سردرد می گیرد. البته این علائم معمولا با مصرف یک داروی آنتی هیستامین برطرف می شود.

لیست آموزشگاه های هنری آزاد اصفهان+نشانی+تلفن

شهرستان نام مدیر/موسس نشانی تلفن
نجف آباد آموزشگاه تجسمی آدینه موعود(موسسه) مریم صابری باغ ملی شمالی – کوی شهید احمدی – پلاک ۳۹ ۳۳۱۲۶۱۷۵۷۶
شاهین شهر و میمه آموزشگاه موسیقی دلنوازان شهرام شاه ولایتی شاهین شهر بلوارامام خمینی انتهای خ نظامی ابتدای خ فرخی (سمت راست )پ ۱ ۵۲۷۷۵۵۴-۰۳۱۲و۰۹۱۳۱۱۵۶۹۶۴
کاشان آموزشگاه موسیقی آوای نکیسا وحید خسروی کاشان -خیابان باباافضل -طبقه فوقانی -مجتمع تجاری باباافضل ۴۴۵۱۵۸۳ -۰۹۱۳۲۷۶۳۶۷۸
کاشان آموزشگاه تجسمی پروین پروین موحدی نژاد خیابان امیرکبیر ـ بالاتر از مسجدالحسین – کوچه شاداب ـ ۱۲ متری مهر ۵۳۳۸۷۴۰ ـ۰۹۱۳۲۶۴۸۸۲۰
لنجان آموزشگاه تجسمی کوثر خداداد صالحی سده لنجان – خیابان امام – جنب قرض الحسنه قمر بنی هاشم (ع)- آقای خداداد صالحی ۰۳۳۴۲۴۳۳۸۰۲-۰۹۱۳۷۸۹۱۷۵۸
لنجان آموزشگاه تجسمی کمال الملک محمود براتی زرین‌شهر ـ خیابان امام جنوبی ـ جنب‌ خیابان ‌شهید ‌مطهری- ۰۳۳۴۲۲۲۶۸۷۸ ـ ۰۳۳۴۲۲۲۴۹۲۷
لنجان آموزشگاه تجسمی ذوالفقاری عبدالحسین ذوالفقاری فولاد شهر – بازارشهر و روستا- آموزشگاه هنرهای تجسمی ذوالفقاری ۰۳۳۵۲۶۲۷۱۸۸ – ۰۳۳۵۲۶۲۵۲۹۱
لنجان آموزشگاه تجسمی نیلوفرانه صدیقه حاجمرادی زرین شهر – خیابان امام شمالی – کوچه شهید محمود رجایی – پلاک ۱۰ ندارد
لنجان آموزشگاه تجسمی سلیمیان رضا سلیمیان زرین‌شهر ـ خیابان امام شمالی – کوچه استادیوم ورزشی ۱۷ شهریور ۹۱۳۸۶۹۲۴۹۹
لنجان آموزشگاه موسیقی پرنیان مسعود قنبری فولادشهر محله A2 خ طالقانی جنب دفتر اسناد رسمی رییسی پ ۱۳۸ ۲۶۲۵۲۱۱-۳۳۴ و۰۹۱۳۳۱۱۱۱۲۳
لنجان آموزشگاه تجسمی بیرنگ سید جمال میرصفایی زرین شهر – بلوار شهید بهشتی – جنب دندان پزشکی در علی ندارد
لنجان آموزشگاه تجسمی سرو طلائی سید کمال میرصفایی زرین شهر خیابان بهشتی طبقه زیرین فروشگاه لوازم قنادی بیتا پلاک ۱۸۱ ۳۳۴۲۲۳۳۷۴۸
گلپایگان آموزشگاه تجسمی هندسه عرفان مهین امینی بلوار آیت الله گلپایگانی – کوی شماره ۲۳ – جنب آموزشگاه کامپیوتر فن آوران ۹۱۳۹۷۲۰۷۹۶
کاشان آموزشگاه موسیقی عشاق علیرضا سعادت نیا کاشان خ شهید بهشتی نرسیده به میدان معلم کوچه شهیدگلی ۰۹۱۳۱۶۱۰۲۸۲-۵۵۷۱۷۲۳
خمینی شهر آموزشگاه موسیقی دهکده هنر احمد رضا خواه میدان قدس بلوارجمهوری اسلامی رویروی تقاطع ایت اله صهری (دخانیات)موسسه فرهنگی هنری دهکده هنر ۰۹۱۲۴۵۰۰۵۷۸ – ۰۹۱۳۲۰۶۰۵۸۴
خمینی شهر آموزشگاه موسیقی سپهر نوای کوثر حسین شریفیان درچه درچه خ امام جنب بانک کشاورزی کوچه شهید صنعتکار موسسه فرهنگی هنری نوای کوثر ۰۹۱۳۱۰۸۳۶۳۰ – ۰۳۱۲۳۷۶۴۴۹۰
خمینی شهر آموزشگاه موسیقی نغمه حسنعلی شیرازی خمینی شهر خ بوعلی روبروی بیمه تامین اجتماعی طبقه دوم ۰۳۱۲۳۲۲۹۵۵۷-۰۹۱۳۳۱۲۱۹۵۷
نجف آباد آموزشگاه تجسمی ثمین فهیمه صالحی خیابان امام ـ فلکه آزادگان ـ کوی آلاله ـ جنب صنایع چوبی صادقی ۳۳۱۲۶۴۸۴۱۳
اصفهان آموزشگاه تجسمی اصلانی کورش اصلانی میدان انقلاب – پاساژ کلکسیون- طبقه اول ۲۲۳۲۲۳۸ – ۰۹۱۳۲۲۹۵۸۴۳
برخوار آموزشگاه تجسمی مارلیک طیبه داوری دولت آباد – خیابان علی ابن ابیطالب – جنب داروخانه بوعلی – پلاک ۳۴ ۰۹۱۳۸۳۰۹۸۷۲-۰۳۱۲۵۸۲۲۱۷۸
کاشان آموزشگاه تجسمی بوم و رنگ ریحانه کاوه بلوار شهید مطهری ک ضیافت اول سمت راست ۴۴۶۰۰۷۳- ۰۹۱۳۲۶۴۶۹۲۵
شاهین شهر و میمه آموزشگاه موسیقی آراد دکتر امید قبادی شاهین شهر خ فردوسی نبش فرعی ۶غربی جنب باشگاه پوریای ولی طبقه فوقانی بانک اقتصاد نوین ۰۹۱۲۳۷۹۸۸۱۶ – ۰۹۱۳۱۲۱۲۴۱۱ – ۰۳۱۲۵۲۷۰۹۴۶
شاهین شهر و میمه آموزشگاه تئاتر یاقوت قرمز نقش جهان اسماعیل زنگل گیاه شاهین شهر بلوار عطار بین۸و۹ شرقی پلاک۳ ۳۱۲۵۲۵۵۸۱۰
نجف آباد آموزشگاه تجسمی بن بست نقاشی فرشته مهدیه خ شهدا، کوی اختر، پلاک ۳۳ ۹۱۳۲۸۹۳۵۹۵
اصفهان آموزشگاه تجسمی نگاه معاصر جواد طاهری پل مارنان – خ خیام – بن بست گل مریم – پ۲۲-ط۱ ۹۱۳۱۱۵۱۱۶۸
اصفهان آموزشگاه تجسمی نیلا نیلوفر معروفی اصفهان-خ نظر غربی-کوچه بردی-بین کوچه بردی و بن بست بابک-نبش بن بست بابک-پ ندارد
شاهین شهر و میمه آموزشگاه سینمایی خانه مشق جوان محمد شجاعی ارانی خیابان فردوسی – بین فرعی ۴ و ۵ ۳۱۲۵۲۷۰۸۷۰
برخوار آموزشگاه تجسمی طرح نو فریبرز غفوری دستگرد برخوار – خ بسیج – جنب بانک سپه ۳۱۲
اصفهان آموزشگاه تجسمی صبح سپید مریم پرورش اصفهان-خ بزرگمهر-انتهای مفتح-چهارراه رشحه-پ ۲۰و۲۲ ۰۹۱۳۲۱۹۷۹۴۳ – ۲۳۰۴۸۳۸
اصفهان آموزشگاه تجسمی چلیپا سیدمحمود عقیلی خیابان ‌فلسطین ـ ساختمان ‌دکتر ‌مقدادی ــ طبقه‌ دوم ۰۹۱۱۳۱۳۸۸۲۳- ۲۲۳۱۰۱۲
اصفهان آموزشگاه تجسمی گلستان نقش علیرضا مسماریان اصفهان-خیابان ‌جی ـ خیابان ‌پروین ـ نبش خیابان صفوی نژاد ـ ایستگاه ‌سوپر ـ پلاک ۱۲۵ ۲۲۸۹۲۱۵-۲۲۶۴۵۹۳- ۰۹۱۳۳۰۰۵۱۲۲
اصفهان آموزشگاه موسیقی نوا خلیل ملکی خ نیکبخت بعد اردادگستری کوچه شهیدصادقی شماره ۱ ۶۶۲۵۴۷۸-۰۹۱۳۱۶۸۱۵۱۷
اصفهان آموزشگاه تجسمی پیام حسین فرخ پیام اصفهان-خیابان چهارباغ – مجتمع تجاری چهارباغ – واحد ۳۱ – طبقه ۲ – آقای پرویز آقارخ ۹۱۳۳۱۰۵۴۳۵
اصفهان آموزشگاه تجسمی پاژن(بزکوهی) عباس بهنیا خیابان دقیقی ـ مقابل‌فضای‌سبز ـ ساختمان‌ نصر-طبقه۳ – آقای عباس بهنیا ۰۹۱۳۸۷۶۷۰۶۹ ـ۶۲۶۴۷۴۳
اصفهان آموزشگاه تجسمی باران نوشین نفیسی اصفهان -خیابان شیخ‌ بهایی ـ بعد‌ از ‌چهار راه آذر ـ شماره۳۳۱ ـ پلاک ۴ – خانم نوشین نفیسی ۲۳۵۱۲۱۹ ـ ۰۹۱۳۲۲۴۰۵۴
اصفهان آموزشگاه موسیقی سپاهان سینا شهریار شکرانی خ توحید ابتدای مهرداد شرقی جنب آموزشگاه زبان کیش ۹۱۳۱۱۷۴۵۰۸
اصفهان آموزشگاه موسیقی پایور مسعود رضایی نژاد خ دقیقی جنب رستوران پاسارگاد طبقه فوقانی ساختمان ارس ۰۹۱۳۱۱۸۲۶۹۸- ۶۲۵۹۹۸
اصفهان آموزشگاه تجسمی آتشزاد مژگان موسی پور اصفهان-خیابان ‌شیخ ‌بهایی ـ چهارراه‌قصر ـ جنب‌بانک‌صادرات ـ ساختمان آرام ـ طبقه۳ – خانم مژگان پورمو ۹۱۱۲۲۷۷۳۲۰
اصفهان آموزشگاه تجسمی نگارین انسیه کشکولی اصفهان-خیابان مسجد سید ـ اول خیابان طیب ـ ساختمان پردیس ـ طبقه ۳ – خانم انسیه کشکولی ۲۲۱۸۵۳۰
اصفهان آموزشگاه تجسمی مسعودی محمد عی مسعودی اصفهان-خیابان ‌نظر‌شرقی ـ روبروی‌ تالار ‌اندیشه ـ طبقه‌۲ ـ ساختمان شماره ۱۷۴ – آقای محمد علی مسعودی ۷۸۰۰۷۷۰ ـ ۰۹۱۱۳۱۴۸۹۳
اصفهان آموزشگاه تجسمی عباسی عبدالله عباسی خانه اصفهان – چهارراه نیروی هوایی – خیابان ارغوان – اولین فرعی سمت راست آقای عبداله عباسی ۴۴۳۴۴۸۲ – ۴۴۲۶۲۹۰
نجف آباد آموزشگاه تجسمی فرهاد فرهاد عمو خیابان ۱۵ خرداد شمالی- نبش کوچه پور قیصری ۲۶۳۵۱۵۶
اصفهان آموزشگاه سینمایی مهر هفتم مصطفی آتشکاری خیابان هشت بهشت شرقی- چهارراه حمزه- خیابان لاهور – روبروی اداره ثبت شرکتها ۰۹۱۳۳۱۴۷۲۰۱ / ۲۶۶۰۲۲
اصفهان آموزشگاه تجسمی نصر مرتضی نصر اصفهان – خیابان ‌شیخ‌ بهایی ـ پاساژ مقدم ـ طبقه ۳ – آقای مرتضی نصر ۶۶۸۹۸۹۱ ـ ۲۲۱۳۲۸۹۰
اصفهان آموزشگاه موسیقی نوای مهر حمید توفیقی خ شیخ صدوق شمالی نرسیده به خ میرجنب پل هوایی ط زیرین پ ۳۴ موسسه فرهنگی هنری نوای مهر ۶۶۲۰۳۲۶ – ۰۹۱۳۱۰۴۴۹۴
اصفهان آموزشگاه موسیقی شباهنگ اکبر صادق نادی بهارستان خ فرشته خ الفت سمت چپ پ ۶۵۲ ۶۸۱۲۷۰۹ – ۰۹۱۳۱۶۷۸۴۱
اصفهان آموزشگاه موسیقی سروش مرتضی قاسمی میدان آزادی ابتدای خیابان سعادت آباد ساختمان اول ( پور پونه )واحد ۹ موسسه فرهنگی هنری هفت هنر ۶۶۸۸۹۲۲ – ۰۹۱۳۲۸۶۵۲۹
اصفهان آموزشگاه تجسمی ترنم منیره نوری حسین آبادی خ حسین آباد کوچه ۴۴ شهید جوادی روبروی قنادی یاقوت دومین منزل ۹۵۱۳۷۵۲
اصفهان آموزشگاه تجسمی چکاوک شهرزاد رحمانی خ آپادانااول بن بست رجایی پ ۱۶۸ ۹۱۳۲۸۸۱۳۵۱
شهرضا آموزشگاه موسیقی ماهور احمد مجیری شهرضا -خ صاحب الزمان -کوچه ۱۴-بن بست شهید ملکیان پ ۹ ۰۳۲۱ – ۲۲۳۸۴۵۶ // ۰۹۱۳۳۲۱۲۶۳۷
نجف آباد آموزشگاه تجسمی منتظری محمد منتظری خیابان ‌دکتر‌شریعتی ـ مقابل‌بیمه‌ایران ـ پلاک ۱۵۲ ۰۳۳۱۲۶۴۴۳۰۴ ـ ۰۳۳۱۲۶۴۵۶۵۷
آران و بیدگل آموزشگاه آزاد سینمایی هنرنما عباس حاجی پور خ زینبیه – ساختمان زینبیه – واحد ۳ ۰۹۱۲۲۰۱۹۴۳۹-۰۳۶۲۲۷۲۹۱۱۴
نجف آباد آموزشگاه سینمایی فرهنگسازان معاصر احمد شریعتی خیابان مجاهد جنوبی – روبروی کوی کوثر – جنب لبنیاتی مهرگان ۹۱۲۲۲۶۸۸۲۳
شهرضا آموزشگاه تجسمی نیلوفرانه مرضیه ابراهیمی میدان صاحب الزمان – خیابان حکیم صهبا – جنب قنادی صدر – طبقه زیرزمین ۰۳۲۱۲۲۰۲۲۴ – ۰۹۳۶۱۵۲۷۶۴۴
نجف آباد آموزشگاه تجسمی جعفری امیر جعفری یزدانشهر ـ روبروی بانک‌ملی ۳۳۱۴۴۱۴۰۰
آران و بیدگل آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی سعید سعید بوجار آرانی خیابان ۲۰ متری‌شهد ـ کوی بهار -کوچه هنر ۳۶۲۲۷۳۲۵۴۴
تیران و کرون آموزشگاه تجسمی هنرپارسی زهرا رئوفیان تیران بلوار امام خمینی مجتمع تجاری گلستان ۳۳۱۲۶۴۳۷۴۹
گلپایگان آموزشگاه تجسمی عفت منصوره عبادتی میدان بسیج ـ پارک شهر ـ میدان بسیج – کوچه محبت ـ بن بست اول ـ سمت راست ۰۳۷۲۳۲۸۱۱۹۶ ـ ۰۹۱۳۱۷۲۴۰۷۱
سمیرم آموزشگاه موسیقی آواز باران ابراهیم صادقی سمیرم خ شهید رجایی روبروی اداره پست ط دوم عکاسی ۰۹۱۳۳۲۲۱۵۸۹ -۰۳۲۲۳۲۲۵۵۸۰
نجف آباد آموزشگاه تجسمی مهر تاج الملوک آریانی خ فردوسی مرکزی ک حسینیه چهار سوق طبقه فوقانی کتابفروشی حقیقت ۹۱۳۲۳۱۴۸۲۵
کاشان آموزشگاه تجسمی مولانا سید سعید کاظمی خیابان شهید رجایی – روبروی مسجد وثوقی – جنب فروشگاه ایرانی نژاد ۰۹۱۳۳۸۲۲۹۹۳ – ۰۳۶۱۴۴۵۸۱۰۳
کاشان آموزشگاه تجسمی کمال الملک مهدی اسد زاده باغی خیابان آیت اله کاشانی – روبروی بسپاه – کوچه تقدیسی ۳۶۱۴۴۶۵۸۵۲
مبارکه آموزشگاه تجسمی خانه هنر کامران ایرانپور مبارکه خ حافظ غربی خ نشاط ک شهید خلیلی یکم پ۳۲ ۰۹۱۳۳۳۶۶۱۱۲- ۰۳۳۵۵۲۶۷۶۲۶
شهرضا آموزشگاه تجسمی قاصدک مرضیه مردانی خ شهید بهشتی- جنب بانک خون ۹۱۳۳۲۲۶۳۱۸
نجف آباد آموزشگاه تجسمی برگستان فرانک غلامزاده شیر‌محمدی خیابان ‌۱۷‌شهریور ـ نرسیده به چهار راه شیخ بهایی ـ روبروی قرض الحسنه محبان الزهرا ـ پلاک ۴۵ ۳۳۱۲۶۲۷۴۷۷
نجف آباد آموزشگاه تجسمی بابا احمدی حسن بابا احمدی ضلع جنوبی باغ ملی ـ جنب دفتر اسناد ۷۲ ـ ساختمان نکیسا ـ طبقه دوم ۰۳۳۱۶۰۳۲۷ ـ ۰۳۳۱۶۶۴۴۳
کاشان آموزشگاه تجسمی راحمی مهدی راحمی ابتدای خ بابا افضل جنب داروخانه فارابی ۰۳۶۱۴۴۶۳۳۷۳ -۰۹۱۳۱۶۳۲۷۶۰
تیران و کرون آموزشگاه تجسمی مانا ناهیدسلطانی تهرانی میدان نشاط- ابتدای شهرک آزادگان – جنب کانون پرورش فکری ۳۳۲۳۲۲۲۹۴۰
نجف آباد آموزشگاه تجسمی کمال الدین بهزاد ابوالقاسم احمدی خیابان ۱۷ شهریور – تقاطع فردوسی – روبروی پژوهشکده شهید حجتی – مجموعه منتظری – طبقه زیرین ۲۶۱۹۹۱۷-۰۳۷۱
اصفهان آموزشگاه موسیقی روح افزا سید مظفر موید خ شیخ صدوق شمالی خ کاخ سعادت آبادغربی پ ۲۲ ۹۱۳۱۲۸۱۹۳۳
سمیرم آموزشگاه تجسمی سیاه مشق محمود نادری فلکه ساعت – جنب پست بانک – روبروی بانک ملی مرکزی ۰۹۱۳۲۲۴۷۷۴۶ ـ ۰۳۲۲۶۹۱۱۴
شهرضا آموزشگاه موسیقی نکیسا ناصر پورحسین شهرضا خ شهیدبهشتی روبروی سازمان انتقال خون ایران ۰۹۱۳۳۲۱۳۷۱۴-۰۳۲۱۲۲۳۵۵۸۶
خوانسار آموزشگاه تجسمی نقش هستی منصوره سادات مدنی خیابان امام -طبقه دوم آهن فروشی صادقی ۹۱۳۲۷۱۲۵۷۰
اصفهان آموزشگاه تجسمی کلبه آبی لیلا تحوییلیان اصفهان-خیابان کمال مقابل تکیه حاج میرزا داوود -کوی لت فر ـ پلاک ۷۰ – خانم لیلا تحویلیان ۰۹۱۳۳۷۰۰۶۵۰ـ۲۹۱۰۹۲۸
اصفهان آموزشگاه تجسمی پدیده سبز (موسسه) فاطمه بیابانی اصفهان-خ هشت بهشت شرقی-ابتدای بن بست سرو-پ ۱۸ ۲۷۵۷۴۰۸
اصفهان آموزشگاه سینمایی گریم اصفهان ملیحه الزمان رجائی الموسوی چهارراه توحید ، مجتمع نگین ، طبقه دوم پلاک ۲۱۶ ۶۲۶۶۴۲۴/۰۹۱۳۱۲۵۴۸۵۴
اصفهان آموزشگاه تجسمی ادراک نجمه یوسفی اصفهان خ کاوه قبل از چهار راه باهنر کوچه امید ساختمان نمایندگی سامسونگ طبقه فوقانی واحد ۲ ۹۳۸۹۲۷۵۷۴۱
اصفهان آموزشگاه تجسمی نی نقش خوش شایان اصفهان-خیابان حکیم نظامی – کوی سنگ تراشهای شرقی – مقابل ساختمان مهتاب – زیرزمین – خانم خوشه شایان ۰۹۱۳۳۱۴۰۱۸۳ ـ ۶۲۶۹۵۷
اصفهان آموزشگاه تجسمی نوای هزار دستان حسین گلشنی اصفهان-خیابان محتشم کاشانی – روبروی فضای سبز – پلاک ۷۴ -آقای حسین گلشنی ۰۹۱۳۳۱۷۶۰۴۳-۶۲۴۲۱۲۵
اصفهان آموزشگاه موسیقی زریاب خسرو بیت سرکیس خ خاقانی کوچه هوانس شیراز بن بست فراز ۰۹۱۳۱۱۷۵۰۸۷ – ۶۲۷۱۸۲
اصفهان آموزشگاه تجسمی ماهان الهام احمدی اصفهان-خیابان محتشم کاشانی ـ روبروی فضای سبز- بن بست فیض ـ پلاک ۸۶ – خانم الهام احمدی ۶۲۷۱۸۷۵ – ۰۹۱۳۱۰۷۵۱۲
اصفهان آموزشگاه تجسمی رشد ناهید رجایی اصفهان- چهار راه حکیم نظامی – ابتدای نظر غربی بعد از دبیرستان صفورا بن بست اعتدالی خانم مهوش نکویی ۶۲۷۲۷۸۸
اصفهان آموزشگاه موسیقی نغمه گشایش محمد جواد کسایی خ مطهری – کوچه هتل اصفهان موسسه فرهنگی هنری نغمه گشایش ۲۳۶۷۶۶۸ – ۰۹۱۳۳۰۰۵۱۸
اصفهان آموزشگاه موسیقی رودکی منوچهر نحوی چهارباغ عباسی جنب پاساژایفل کوچه فتحیه ساختمان برک طبقه دوم ۰۹۱۳۷۱۶۶۸۶۰-۲۲۱۵۸۴۵
اصفهان آموزشگاه موسیقی مقام منصور اعظمی کیا خ فردوسی جنب بانک ملی ساختمان رضا ط ۳ شماره ۱۹ ۲۲۲۰۸۴۱ – ۰۹۱۳۱۱۷۰۴۷
اصفهان آموزشگاه تجسمی طاهری اصغر طاهری اصفهان-خیابان‌حکیم‌نظامی ـ ساختمان‌صدف ـ طبقه‌دوم – اصغر طاهری آفارانی ۰۹۱۳۳۱۵۵۹۹۴ – ۲۳۶۷۸۶۶
اصفهان آموزشگاه تجسمی نقش جهان علی بکتاش اصفهان-میدان قدس (طوقچی) – خیابان شیخ طوسی – جنب بانک ملی – زیر زمین- آقای علی بکتاش ۵۵۴۳۹۹۶-۵۵۵۰۷۰۳-۰۹۱۳
اصفهان آموزشگاه سینمایی سیما پردازان اسپادانا آذر هوشیار چهارراه توحید ک کلیسای مریم غربی اولین واحد سمت چپ پ ۲۳ ۶۲۶۷۱۲۰-۶۲۷۵۲۰۸
اصفهان آموزشگاه موسیقی فارابی ابراهیم علیزاد گوهری خ سعادت آباد – کوی کارگران ساختمان آزمایشگاه رازی ط ۲ ۶۶۲۶۷۵۵ -۰۹۱۳۲۹۴۲۰۸۱
اصفهان آموزشگاه موسیقی دیگر سعید مزدک خ خاقانی نرسیده به بانک تجارت پ۸۱ موسسه فرهنگی هنری دیگر ۰۹۱۳۱۰۶۳۴۷۱ – ۶۲۶۲۹۱
اصفهان آموزشگاه موسیقی درای سپاهان ملک محمد مسعودی سپاهان شهر – چهارراه شاهد مجتمع تجاری اداری پویا واحد A11 ۶۵۳۲۰۰۴- ۰۹۱۲۱۱۲۶۶۰۷
اصفهان آموزشگاه تجسمی طنین احمد مطیع اصفهان-خیابان ‌میر حد فاصل پل هوایی و چهار راه نظر جنب زبان کیمیا کوچه صامت پلاک ۱۱ آقای احمد مطیع ۰۹۱۳۳۰۲۰۹۵۸ ـ ۶۶۱۵۹۳
اصفهان آموزشگاه تجسمی سرو شاو فهیمه پیرستانی اصفهان-خیابان ‌سروش ـ خیابان ‌آل خجند ـ پلاک۳۸ – خانم فهیمه پیرستانی ۲۲۵۶۳۲۸ ـ ۰۹۱۳۳۰۰۳۸۵
اصفهان آموزشگاه موسیقی مکتوب نخست سپاهان مهدی کیوان چهارراه نقاشی ابتدای خ فلسطین کوچه شاه جهان پ ۲ ط۲ موسسه فرهنگی هنری مکتوب نخست ۰۹۱۳۱۰۴۲۴۱۸ – ۲۲۳۲۸۳
اصفهان آموزشگاه موسیقی نی نوا هوشنگ کیا خ چهارباغ خواجو اول عافیت جنب بانک صادرات طبقه دوم تولیدی پوشاک ۲۲۱۳۰۸۵ – ۰۹۱۳۱۰۶۳۵۰
اصفهان آموزشگاه موسیقی صبا مهرداد بابک پور دروازه تهران نبش رباط پ ۱۶ ۳۳۷۹۰۲۲ – ۰۹۱۳۱۰۱۹۶۵
اصفهان آموزشگاه تجسمی بهزاد علیرضا صدقی اصفهانی اصفهان -خیابان پنج رمضان ـ جنب قنادی گلاب ـ بن بست فردوسی – آقای علیرضا صدقی اصفهانی ۹۱۳۳۱۸۳۶۰۳
اصفهان آموزشگاه تجسمی مهفام مهوش نکویی اصفهان- چهار راه حکیم نظامی – ابتدای نظر غربی بعد از دبیرستان صفورا بن بست اعتدالی خانم مهوش نکویی ۶۲۷۲۷۸۸
اصفهان آموزشگاه موسیقی آرپا آربی بابومیان خ خاقانی کوچه لت آسترا پ ۲۴ ۶۲۴۲۹۲۶-۰۹۱۳۳۲۶۴۱۰۷
اصفهان آموزشگاه موسیقی بیداد محمد عبداله زاده خ شیخ بهایی حدفاصل آذرواردیبهشت جنب تعمیرگاه پارس ط ۲ ۲۳۴۱۵۴۵ – ۰۹۱۳۳۶۸۰۵۵
اصفهان آموزشگاه موسیقی درویش خان حمیدرضا آزاده فر خ نظر شرقی چهارراه توحید روبروی پاساژ مریم بن بست بغوسخانیان ۶۲۵۰۹۶۰-۰۹۳۶۱۹۰۵۱۶۴
اصفهان آموزشگاه تجسمی آزالیا فریال وافی اصفهان-میدان‌امام‌حسین ـ ابتدای‌چهارباغ ـ روبروی پاساژ شکر چیان ـ طبقه بالا – خانم فریال وافی ۲۲۲۵۵۸۰ ـ ۰۹۱۳۱۰۶۷۱۸
اصفهان آموزشگاه موسیقی نوای هزار دستان کوروش عشیق خ محتشم کاشانی ( خ دقیقی ) روبروی فضای سبز پ ۷۴ موسسه فرهنگی هنری هزار دستان ۰۹۱۳۳۱۳۲۹۷۱ – ۶۲۴۲۱۲
اصفهان آموزشگاه تجسمی بامداد رضا تهرانی اصفهان- خیابان حکیم نظامی – خیابان شهید موحدی نژاد – نرسیده به قنادی عمو نوروز – پلاک ۸۱ – آقای رضا ۰۹۱۳۳۰۹۱۷۵۷ – ۶۲۴۱۲۴
اصفهان آموزشگاه موسیقی نی داوود سید رضا طباطبایی خ کاوه خ جابرانصاری روبروی داروخانه خوارزمی پ ۱۳۳ ۴۴۴۹۴۲۷ – ۰۹۱۳۱۱۰۲۸۰
اصفهان آموزشگاه تجسمی شهاب فراهنر بهزاد داعی اصفهان-خانه اصفهان – خیابان گلخانه- چهار راه نیروی هوایی – ساختمان موسسه شهاب – آقای بهزاد داعی ۴۴۰۹۳۱۷
اصفهان آموزشگاه تجسمی پارمیدا پروین حشمت دهکردی اصفهان خیابان ‌چهارباغ‌ بالا مجتمع ‌تجاری‌ هزار ‌جریب ‌طبقه دوم ـواحد ۲۳۹ -خانم پروین حشمت دهکردی ۶۶۸۴۵۵۱ ـ ۰۹۱۳۴۱۱۴۵۱
اصفهان آموزشگاه موسیقی طنین هوشنگ کورنگ بهشتی خ رباط اول خانه سازی مهندسین نرسیده به چهارراه رزمندگان ۴۴۰۱۹۱۴-۰۹۱۳۸۹۳۱۵۳۰
اصفهان آموزشگاه موسیقی بسته نگار علی رفیعیان خانه اصفهان خ گلخانه سه راه ماه فرخی جنب دفتر اسناد چهل ۰۹۱۳۱۱۵۴۰۸۱- ۴۳۹۶۸۴
اصفهان آموزشگاه موسیقی دستان محمد مراد دارابی بختیاری بلوار کشاورز روبروی رستوران بیستون کوچه شهید قدیری سمت راست کوچه درب دوم طبقه زیرزمین ۹۱۳۱۳۵۳۰۵۴
اصفهان آموزشگاه موسیقی ملودی احمد توجه خ آمادگاه جنب قنادی بابک یزدی انتهای بن بست بابک ط ۳ ۲۲۲۶۹۴۵ – ۰۹۱۳۳۱۰۷۳۲
اصفهان آموزشگاه تجسمی کاشانه هنر احمد رئوفی دروازه شیراز-بلوار دانشگاه-کوچه خوشاب-پ ۵-طبقه همکف ۰۹۱۲۲۵۹۳۴۳۱-۶۲۷۷۰۴۷
اصفهان آموزشگاه موسیقی سماع مجید کورنگ بهشتی میدان بزرگمهر خ بزرگمهر نرسیده به نورباران پ ۱۶۹ ۰۹۱۳۳۱۷۲۱۷۶ – ۲۶۵۹۵۳
اصفهان آموزشگاه موسیقی وزیری سعید ابوطالبیان خ سجاد چهاراه سپهسالار ابتدای خ آقارحیم ارباب پ ۴ ۰۹۱۳۲۰۰۱۶۸۲ -۶۶۰۴۹۶۲
نجف آباد آموزشگاه تجسمی بهرامی غلامعلی بهرامی یزدانشهر ـ بلوار شهید مطهری ـ نبش خیابان ۱۱ شرقی ۹۱۳۲۳۰۴۰۵۸
اصفهان آموزشگاه موسیقی ولی زاده علیرضا ولی زاده فلکه ملک شهر ، ابتدای خ بهارستان غربی ، مجتمع تجاری چهل ستون ، واحد ۳ ۰۹۱۳۱۱۰۱۸۶۴ – ۴۴۱۳۱۳
اصفهان آموزشگاه موسیقی نغمه پرداز ماهور محمدرضا جوانمردی اصفهان خ وحید چهاراه خاقانی بن بست ارغوان پ ۳۰۸ ۰۹۱۳۳۱۱۵۴۹۷-۶۲۴۷۳۱۴
اصفهان آموزشگاه موسیقی اوج عماد نجفی ملک شهر خ انقلاب اسلامی جنب هزاردستگاه ایستگاه رجایی سه راه مفتح ۴۴۰۹۶۲۰-۰۹۱۳۱۲۸۸۶۴۸
اصفهان آموزشگاه موسیقی همساز آذردخت عامری مهابادی خ شیخ صدوق شمالی کوچه بهمن شریفات (پپسی کولا) پ ۱۳۱ موسسه فرهنگی هنری نیک پندار ۲۳۳۳۱۱۷ – ۰۹۱۳۲۰۸۰۰۵۳
لنجان آموزشگاه تجسمی صریر شهناز ملکی زرین شهر – خیابان امام شمالی – پاساژ کوثر – طبقه دوم – واحد اول ندارد
لنجان آموزشگاه تجسمی شکیبا حمید رضا کرمی ورنامخواست ـ خیابان شریعتی ـ نبش بن بست شاداب- پلاک ۵۰۹-۵۰۷ ۰۳۳۴۲۲۵۳۴۸۵-۰۹۱۳۷۱۹۳۶۴۶
لنجان آموزشگاه موسیقی باربد حمید رضا شهری زرین شهر بلوار باهنر حد فاصل فلکه نماز و ترمینال روبروی نمایشگاه قصر زرین کوچه شهید ابراهیم سلیمیان ۰۹۳۶۶۸۹۰۲۲۶-۰۳۳۴۲۲۳۲۹۳۰
اصفهان آموزشگاه تجسمی خط خطی احمد صادقی پور خیابان خاقانی – کوچه داریوش – پلاک ۲۱۳ – طبقه همکف ۹۱۳۲۲۹۵۳۹۲
اصفهان آموزشگاه تجسمی غزل فاطمه دیانی اصفهان – خیابان نشاط – پاساژ توکل – طبقه سوم – پلاک ۲۹ خانم فاطمه دیانی ۰۹۱۳۲۶۸۵۰۹۲-۴۴۸۵۰۵۳
اصفهان آموزشگاه تجسمی پاسارگاد مژگان یزدانی بخش اصفهان – خیابان سپهسالار- بعد از چهار راه رحیم آباد – پلاک ۱۱- خانم مژگان یزدانی بخش ۹۱۳۸۰۹۱۱۸۳
اصفهان آموزشگاه تجسمی طلیعه زهرا میرعلایی اصفهان-ابتدای خیابان جی – بعد از رستوران گلستان – جنب دفتر پست – طبقه دوم خانم زهرا میر علایی ۰۹۱۳۳۰۴۵۵۹۴-۲۲۶۵۰۴۷
اصفهان آموزشگاه تجسمی طرح واره محمدعلی قطبی اصفهان -بهارستان – خیابان الفت – نرسیده به چهار راه ایثار – پلاک ۶۲۰ اقای محمد علی قطبی ۰۹۱۳۳۱۷۵۱۷۲-۶۸۱۶۲۶۱
اصفهان آموزشگاه تجسمی مشاهیر لیلا بهرامی اصفهان -خیابان حکیم نظامی – جنب رستوران هانی – طبقه اول – پلاک ۳۹۲ خانم لیلا بهرامی ۰۹۱۳۱۲۸۷۳۴۴-۶۲۶۹۰۷۱
اصفهان آموزشگاه تجسمی نوای مهر شایا شاکریان خیابان شیخ صدوق شمالی ـ کوچه شهید نورالهی پ ۷ ۶۶۲۳۷۴۷- ۶۶۲۴۷۲۷ – ۰۹۱۳۱۲۶۴۶۸۵
اصفهان آموزشگاه تجسمی کلبه هنر مجتبی شریفی اصفهان – مجتمع پارک – ورودی دوم – طبقه دوم – پلاک ۵۵۶ آقای مجتبی شریفی ۰۹۱۳۱۲۷۱۷۰۳ – ۶۶۶۲۵۵
اصفهان آموزشگاه تجسمی صدف اسپادانا(موسسه) صدیقه نوربخش دهکردی اصفهان-دروازه تهران – خیابان فروغی – نرسیده به پنج رمضان – کوچه ۵۲ – طبقه فوقانی چاپ لاله خانم صدیقه ۳۳۵۲۰۷۷ – ۳۳۵۳۲۴۸
اصفهان آموزشگاه تجسمی آرین سمیرا عطاء الهی سپاهان شهر – بلوار غدیر – مجتمع عقیق ۴ – بلوک E – طبقه اول – واحد ۲ ۶۵۱۵۷۳۵ – ۰۹۱۳۲۱۰۳۰۹۰
اصفهان آموزشگاه تجسمی روشن مهرداد روشنایی اصفهان -خیابان میر – پل هوایی – روبروی دبستان شهید احسانی – بن بست مهر – پلاک ۲ آقای مهرداد روشنایی ۰۹۱۲۱۸۳۴۷۲۲-۶۶۱۱۹۷۲
اصفهان آموزشگاه تجسمی خانه خورشید مرضضیه گلابگیر اصفهان-خیابان مشتاق دوم – جنب آتش نشانی – کوچه شهید رجائی – پلاک ۱۰ خانم مرضیه گلابگیر ۰۹۱۳۳۱۳۳۱۶۴ -۲۶۷۶۷۷۲
اصفهان آموزشگاه سینمایی هژیر فیلم سپیدار غلامرضا چیت سازان خ- میر -بین پل میر و چهار راه نظر کوچه اله وردیخان ۲ابتدای کوچه ۶۶۷۴۱۰۰/۰۹۱۳۸۱۶۴۹۸۹
اصفهان آموزشگاه سینمایی عصر جدید زنده رود رضا نوربختیار خ شیخ صدوق جنوبی – بازار ارمغان – پلاک ۴۴۴ ۶۶۸۲۲۳۵-۰۹۱۳۱۱۳۳۹۶۳۵
اصفهان آموزشگاه تئاتر اردیبهشت امید نیاز اصفهان خ خاقانی روبروی گز احسان .بن بست ۳۷ (شمشاد) پلاک ۴۰۷ طبقه زیر زمین ۰۳۱۱۶۲۸۳۲۵۱-۰۳۱۱۶۲۶۳
اصفهان آموزشگاه تئاتر بسته نگار علی رفیعیان خانه اصفهان خ گلخانه سه راه ماه فرخی جنب بانک ملت و دفتر اسناد رسمی ۴۰ ۴۳۹۶۸۴۸_۰۹۱۳۱۱۵۴۰۸۱
اصفهان آموزشگاه تجسمی پژوهش نگار اندیشه عبدالحمید سیاوش دستجردی اصفهان خ حکیم نظامی ابتدای کوچه سنگتراشها پلاک ۲۱ آقای عبدالحمید سیاوش ۹۱۳۲۸۸۱۱۵۷
اصفهان آموزشگاه تئاتر موسسه نیک پندار نوین تهمینه موسوی اصفهان ۰۹۱۳۱۲۶۳۵۴۳-۶۶۲۶۶۰۰
اصفهان آموزشگاه سینمایی نما آوای جام جم جواد بدیع صنایع اصفهانی خیابان شریف واقفی – سه راه ملک – کوچه اله بیک ۳۱۱
شاهین شهر و میمه آموزشگاه موسیقی چکاد (اندیشه فردا) فرید اسماعیلی ابهری شاهین شهر – گلدیس – بعداز فلکه جماران – بالاتر از بانک مسکن – پلاک ۹ ۰۳۱۲۳۲۲۴۹۷۳ – ۰۹۱۳۳۲۵۷۶۴۵
اصفهان آموزشگاه موسیقی آوای سپاهان پژمان اختیاری میدان احمدآباد ابتدای بزرگمهر کوچه شادکام ساختمان اداری حام واحد ۴ ۰۹۱۳۳۲۶۳۳۰۴ – ۰۹۱۳۹۶۶۸۲۰۲
اصفهان آموزشگاه موسیقی تاج اصفهانی احمدمراتب خ جی بعد از سه راه پروین نرسیده به پل عابرپیاده ۹۱۳۳۲۶۰۸۹۸
اصفهان آموزشگاه موسیقی شهاب فرا هنر محسن قاسمی سنجری خانه اصفهان خ گلخانه چهارراه نیروی هوایی موسسه فرهنگی هنری شهاب فراهنر ۴۳۴۳۹۱۷ -۰۹۱۳۱۲۶۸۰۰۵
اصفهان آموزشگاه تجسمی کلک مشکین روح الله اسحاق زاده خیابان آپادانااول-کوی باغ توت-کوچه شهید رضایی-پلاک۵۲ ۰۹۱۳۳۲۶۴۶۳۳- ۶۶۲۷۷۲۹
اصفهان آموزشگاه تجسمی نقش پیروزه لیلا موذن بلوار کشاورز – خ دستگرد – جنب پمپ بنزین – طبقه زیرین بیمه ایران ۷۷۷۰۴۸۲ – ۰۹۱۳۱۰۹۸۸۷
اصفهان آموزشگاه تجسمی نور و سایه نیرالسادات موسوی زاده کاشی پز خ شیخ صدوق شمالی – خ شیخ مفید – جنب مجتمع تجاری آسمان – پلاک ۱۲ ۶۶۳۳۳۱۹ – ۰۹۱۳۱۱۷۴۲۰۴
اصفهان آموزشگاه تجسمی (هنرسرای) غنچه سروش هدایت رسا خ چهارباغ عباسی – جنب سیدعلیخان – مجتمع تجاری میهن – طبقه زیرین ۲۲۳۰۷۴۵ – ۰۹۱۳۳۰۷۶۷۵۹
اصفهان آموزشگاه تجسمی شور پرواز نادر مهذب نیا خیابان خاقانی بعد از خواجه پطرس روبروی مسجد موسی ابن جعفر ساختمان بلال طبقه اول – واحد ۱ ۰۹۱۳۳۱۹۴۴۳۷ – ۶۲۶۴۳۸۷
اصفهان آموزشگاه تجسمی وابسته به مهر کاوش اصفهان نیلوفر زرگر زاده خ کاوه – نبش خیابان گلخانه بهروز – آموزشگاه کاوش ۴۴۰۶۴۸۱ – ۰۹۱۳۳۱۳۵۸۸۰
اصفهان آموزشگاه تجسمی وابسته به موسسه دیگر عالیه عقیلی خیابان خاقانی – جنب داروخانه – نرسیده به بانک تجارت – پلاک ۸۱ – طبقه ۱/۳ ۶۲۶۲۹۱۷ – ۶۲۴۸۲۵۳
اصفهان آموزشگاه سینمایی گستره پویا فرشید مهیار خیابان گلزار – خیابان استاد همایی -کوچه شهید حمید آزاد – پلاک ۱۱۶ ۲۷۲۱۴۹۳-۰۹۱۳۳۸۶۳۵۴۵
شاهین شهر و میمه آموزشگاه تئاتر صحنه اندیشه (خانه مشق جوان) سیده لیدا شمس قریشی خ بهداری -فرعی ۲ بن بست ۴ پلاک ۳۹ ۳۱۲۵۲۲۳۰۱۴
شاهین شهر و میمه آموزشگاه موسیقی کیمیا حسین پورکمالی شاهین شهر خ فردوسی بین فرعی ۴و۵شرقی روبروی مسجدالمهدی موسسه فرهنگی هنری خانه مشق جوان ۰۳۱۲۵۲۷۰۸۷۰-۰۹۱۳۱۱۳۷۴۰۳
نجف آباد آموزشگاه تجسمی آزاد – وابسته به مجتمع آموزشی پرتو فاطمه سهیلی خ فردوسی مرکزی – بن بست شهید پولادی – ساختمان پرتو
نجف آباد آموزشگاه تجسمی رنگ آرام فرشته شفیعی علویجه خیابان شریعتی – حد فاصل چهار راه بازار و چهارراه فردوسی – روبروی شبکه بهداشت قائم – پلاک ۲٫ ۰
نجف آباد آموزشگاه تجسمی یاسمن مریم نادی پور خیابان دلگشا – کوی یاسمن – بن بست یاس -طبقه ۲ – پلاک ۵ ۲۷۴۲۸۰۸
نجف آباد آموزشگاه موسیقی شیدا منوچهر غیوری خ امام خمینی (ره )شرقی اول کوچه شهامت طبقه پایین دنیای زبان ۰۹۱۳۱۳۱۵۰۹۱ – ۰۳۳۱۲۶۴۴۶۱۸
نائین آموزشگاه تجسمی نی فاطمه فصیحی نایینی خیابان حافظ – نبش کوچه شماره ۷ – سمت چپ ندارد
لنجان آموزشگاه تجسمی طره رویا سلیمانی زرین شهر – خ امام شمالی – سه راه مدنی – ک شهید نقدی ندارد
کاشان آموزشگاه تجسمی خط خطی گونه مهدی رعیتی خ شهید رجایی – پاساژ سبز – طبقه اول – واحد ۳ ۰۹۱۳۸۶۱۳۶۹۶ – ۰۳۶۱۴۴۵۲۳۲۱
کاشان آموزشگاه تجسمی سیلک طیبه وفقی مجرد خیابان سلمان فارسی – کوی جوادالائمه – اختر چهارم ۳۶۱۵۳۴۱۲۱۳
کاشان آموزشگاه تجسمی عروس قلم احمد فلاح کاشان، خ غیاث الدین جمشید، هنرستان غیاث الدین جمشید ۰۹۳۷۵۹۳۳۹۹۰ – ۴۲۴۶۹۶۹
شاهین شهر و میمه آموزشگاه تجسمی خانه مشق جوان ( موسسه) زهره طالبیان شاهین شهر خ فردوسی بین فرعی۴و۵ شرقی جنب بانک سینا طبقه فوقانی تالار سپیده ۰۹۳۷۳۴۴۱۰۵۱ – ۰۳۱۲۵۲۴۵۸۶۴
اصفهان آموزشگاه تجسمی وابسته به سپاهان سینا ژاله ملکی خ توحید- چهارراه مهرداد-اول مهرداد شرقی – جنب آموزشگاه زبان کیش ۹۱۳۲۰۴۷۲۰۸
اصفهان آموزشگاه تجسمی آرپی(خورشید) آنی بابائیان خیابان نظر غربی ـ جنب خواجه خواجه پطرس ـ پلاک ۳۷۶ـ واحد شماره ۱ ۰۹۱۳۱۲۵۸۷۴۷ ـ ۶۲۴۵۹۵۳
اصفهان آموزشگاه تجسمی خانه هنر مرجان ملک محمودی خ سیمین جنب پیتزا پن پن جنب کوچه دنارت ط۲پ۳۵۰ ۰۹۱۳۹۳۳۶۷۰۱ – ۷۷۸۱۶۷۹
اصفهان آموزشگاه تجسمی قلم حمید رضا ایرانی خیابان رباط اول – از سمت خ کاوه بعد از چهار راه اتوبان – ساختمان سیمین ط۳ ۳۳۹۰۸۴۸-۰۹۱۳۳۱۲۲۶۰۵
اصفهان آموزشگاه تجسمی هنرسرای نقاشی محمدعلی نصراصفهانی چهاباغ عباسی – نبش کوالالامپور- مجتمع پارس- طبقه بالا ۲۲۰۷۸۰۸ – ۰۹۱۳۹۲۸۰۵۴۶
اصفهان آموزشگاه تجسمی وابسته به شرکت تعاونی کیامتین آپادانا علی قلمزن خ بزرگمهر- مقابل مسجد الکریم – کوی مستوفی – پ ۱۸ ۰۹۱۳۱۱۵۳۰۱۲-۰۹۱۳۳۱۷۷۲۵۳ – ۲۶۵۰۱۲۰
اصفهان آموزشگاه موسیقی آوا بهزاد جهانشاه خیابان حکیم نظامی – حدفاصل پل فلزی و چهار راه حکیم نظامی – پ ۱۹۸- طبقه همکف ۶۲۷۹۹۸۰-۶۲۴۵۱۵۷-۰۹۳۸۱۴۴۶۴۹۴
کاشان آموزشگاه سینمایی سیاه و سفید کاشان امیر مقامی خیابان شهید رجایی – پاساژ طالبیان – طبقه سوم واحد ۹ ۰۹۱۳۲۷۷۰۰۶۷-۰۳۶۱۴۴۶۲۱۹۰
سمیرم آموزشگاه تجسمی شقایق فاطمه سامی سمیرم-خ باهنر-روبروی شهرداری-طبقه دوم مغازه ابزار فروشی ۰۹۱۳۲۷۵۰۰۵۹ – ۰۳۲۲۳۲۲۵۲۷۴
سمیرم آموزشگاه تجسمی چلیپا نصیب اله احمدی خیابان باهنر ـ مقابل فرمانداری ـپاساژدکترذاکر طبقه همکف ۳۲۲۶۹۱۴-۰۳۲۲ – ۰۹۱۳۲۷۵۰۱۵۲
شاهین شهر و میمه آموزشگاه تجسمی کمال الملک علی باباعلی خیابان ‌فردوسی ـ پاساژ ‌سپاهان ـ طبقه دوم- ۳۱۲۵۲۲۶۳۸۶
شهرضا آموزشگاه تجسمی ردپای آبی مریم امیرخانی خ حکیم نصراله – فرعی اول – سمت راست- داخل کوچه ۰۹۱۳۲۳۱۴۶۹۵ – ۲۲۴۳۳۲۹
شهرضا آموزشگاه تجسمی سایه به سایه نرجس طاوسی خ حکیم نصر اله – بعد از بلوار کشاورز – نبش کوچه ۱۸ ۳۱۱
شهرضا آموزشگاه تجسمی سنا زینت السادات امامی میدان حکیم فرزانه ـ کوچه اول طبقه فوقانی مطب دکتر سید حسام میربد ۳۲۱۳۲۳۴۸۵۲
شهرضا آموزشگاه تجسمی سیاه سفید مرضیه شیرپور خ حکیم الهی- جنب هواپیمائی هزاردستان- طبقه زیرین فروشگاه موادغذائی علی نژاد ۹۳۸۴۰۴۴۴۳۵
شهرضا آموزشگاه تجسمی طاهر نصیب اله طاهری میدان مرکزی ابتدای کوچه اداره برق – ساختمان پدرام – واحد ۲ ۹۱۱۷۱۰۱۶۰۱
شهرضا آموزشگاه تجسمی مشق نور لیلا شیرعلی میدان مفتح – خ پاسداران – ابتدای فرعی ۱۶ – طبقه پایین سوپر صبا ۰۹۱۳۳۲۲۹۱۵۶ – ۳۲۴۷۷۶۱
فریدن آموزشگاه تجسمی رویش مرجان سلیمانی دارانی داران، خ شهید بهشتی، جنب بانک انصار، طبقه فوقانی لوازم خانگی ۴۲۲۴۵۲۲
فلاورجان آموزشگاه تجسمی حنانه فاطمه کاظمی جوجیلی فلاورجان-جوجیل-خ توحید-ک شهید رمضانعلی محمد تقی حسینی-پ ۱۰۳۹ ندارد
شهرضا آموزشگاه تجسمی نگارین مهر شکوه سبزه واری خ حافظ غربی – کوی کمیته امداد خمینی – سمت راست – پلاک ۴۷/۱ ۰۹۱۳۲۲۰۸۵۹۵ – ۳۲۴۸۱۷۴
کاشان آموزشگاه تجسمی شایگان علی صادقی طاهری کاشان-خ بابا افضل- جنب بازار علی-طبقه فوقانی –پ ۷۷ ندارد
گلپایگان آموزشگاه تجسمی بهزاد حسین غزنوی خیابان ‌امام‌خمینی ـ مجتمع‌ تجاری ‌نگین ـ طبقه اول ۳۷۲۳۲۲۲۹۴۸۳
گلپایگان آموزشگاه تجسمی مداد سفید سعید شمس خیابان آیت اله گلپایگانی – روبروی ارشاد اسلامی ( به عنوان مربی در آموزشگاه عفت فعالیت دارد) ندارد
گلپایگان آموزشگاه تجسمی نقطه اول مینا یوسفی خ آیت اله گلپایگانی – ک جنب کتابخانه عمومی – انتهای کوچه – روبروی مدرسه حنان ندارد
مبارکه آموزشگاه تجسمی کمال الملک(موسسه) زینب اکبری کرکوند – بلوار امام – جنب بانک کشاورزی – ساختمان بهرامی – زیر زمین ۰۳۳۵۵۲۷۲۹۰۱ – ۰۹۱۳۱۰۲۰۹۶۲
نطنز آموزشگاه تجسمی نقشینه (نطنز) الناز یاراحمدی بلوار طالقانی طبقه زیرین خواربار فروشی عابد ۰۳۶۲۴۲۴۶۰۰۸ – ۰۹۱۳۳۶۴۴۵۷۹-۰۹۱۳۹۹۹۴۶۳۷
لنجان آموزشگاه تجسمی برگ سبز مهسا نظیفی فولادشهر- خیابان مطهری- محله b6 – بالاتر از بانک سپه – ساختمان سامان – پ ۸۴ – واحد ۵ ۲۶۴۴۰۲۱ – ۰۹۱۳۵۴۳۷۶۴۰
لنجان آموزشگاه تجسمی شکنج طاهره قجه ریزی زرین شهر- خ شریعتی – کوچه نظامی- پ ۱۳۷ ۰۳۳۴۲۲۳۷۷۱۸-۰۹۳۷۸۵۸۰۷۶
نجف آباد آموزشگاه تجسمی مهر تاج الملوک آریانی خیابان امام شرقی ـ نرسیده به پاساژ کوروش ـ جنب لوازم اداری سینا ۲۶۳۹۳۵۴ـ۰۳۳۱ -۰۹۱۳۲۳۱۴۸۲۵
اصفهان آموزشگاه تجسمی زرین زهره خادم خ احمد آباد نرسیده به فلکه احمد آباد روبروی ایستگاه اتوبوس پ۶۵۱ ۲۲۶۸۶۲۶
اصفهان آموزشگاه تجسمی نقش خیال معصومه عبدالهی اصفهان-رهنان-میدان شاهد-ابتدای خ هاشمی نژاد-روبروی پارک شاهد طبقه اول ۷۳۸۹۶۰۴ ۳۳۱۸۶۸۷
اصفهان آموزشگاه تجسمی آفرینش افتخار شریفی فلکه شهدا خ مدرس روبروی پمپ بنزین ۴۴۵۷۲۶۰
آران و بیدگل آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی کیمیای هنر حسین مکاری نژاد آرانی آران و بیدگل خ زینبیه کوچه حجاب هفتم ساختمان تعاونی زینبیه ۰۳۶۲-۲۷۲۹۱۱۴ / ۲۷۳۶۹۹۶ / ۰۹۱۳۱۶۳۵۵۳۴
اصفهان آموزشگاه تجسمی چشم انداز محسن مظاهری میدان امام حسین ابتدای چهار باغ پاساژ بهار ط۲ ۳۱۱
اصفهان آموزشگاه تجسمی زارع زاده عباسعلی زارع زاده مهریزی دروازه دولت-برج جهان نما-طبقه اول-واحد ۵ ۲۲۰۷۰۲۰ – ۰۹۱۳۸۷۰۶۵۹۰
اصفهان آموزشگاه تجسمی سایان امیراسماعیل رضایی صفهان-میدان جمهوری-خ شهیدان غربی-پشت مدرسه امیر کبیر-دنبال مادی فردوان-بن شهید عباس رضایی پ۳۲ ۹۱۳۳۱۱۹۹۲۱
اصفهان آموزشگاه تجسمی مهرآرا محمد محمودی خ شیخ مفید – ک سعدی شمالی نبش بن بست پرتو ۶۶۱۸۷۲۹ – ۰۹۱۳۲۳۷۵۱۶۰
اصفهان آموزشگاه تجسمی نگارستان زرگر حسین حاجی‌ابراهیم‌زرگر چهارباغ‌خواجو ـ کوی‌صدر ـ بن‌بست‌شریعتی ـ پلاک ۱۲۰ ۲۷۳۲۴۱۵ – ۰۹۱۳۲۰۷۶۴۰۲
اصفهان آموزشگاه تجسمی هفت گنبد آزاده کریمی خ شیخ صدوق شمالی-نبش بن بست زیبا-پ ۹۴-ط۲- ۶۶۴۳۵۸۱- ۶۶۳۰۹۸
دهاقان آموزشگاه تجسمی هنرجو مسعود ضیایی زردخشوئی فولادشهر محله ب۱ خ جمهوری اسلامی پ۱۷۵ ۲۶۲۷۵۱۸
مبارکه آموزشگاه تجسمی وابسته به موسسه سبحان گستر محسن ملا‌حسینی بلوار نیکبخت حد فاصل سه راهی بسیج و درمانگاه امیر المومنین

لیست کانون تبلیغاتی های استان تهران

تلفن و فکس نشانی نام کانون
۸۸۶۷۸۹۰۰-۹ تهران – خ آفریقا – بلوار آرش- پ ۲ – و ۷ آئینه هنروتصویر
۲۲۲۲۸۶۸۶-۲۲۹۱۵۵۸۰ بلوار میرداماد-خ شنگرف – ک یکم – پ ۳۴- ط همکف گروه چاپ و تبلیغات توس
۲۲۸۶۸۹۰۶ -۲۲۸۶۷۳۲۶ خ شریعتی – بالاتر از سید خندان – خ آذر شهر ک سراب – پ ۵ لوح ارژنگ
۸۸۷۳۴۵۸۱ -۸۸۷۳۲۵۷۵ – خ مطهری – خ میرعماد – نبش کوچه چهارم- ساختمان ۲۸۰- ط۲- واحد ۱۲ فرنام تجارت امروز
۶۶۳۵۱۵۸۹-۹۰ بزرگراه نواب – تقاطع امام خمینی – برج سهند – درب پشتی – ساختمان سازمان بازنشستگی – ط ۳ واحد ۸ طرح و نقشه شهر
۴۴۲۴۵۳۲۶ تهران – خ ولیعصر – بالاتر ازپارک ساعی – مجتمع تجاری صدف – واحد ۹ چکاوه(غرب)
۴۴و۸۸۵۰۳۵۳۹ خ مطهری- خ میرعماد-ک ۱۰ پ ۱ واحد ۱ طرح ترنج
۸۸۷۹۹۱۵۲ تهران – بلوار آفریقا – تقاطع دستگردی – برج پم – ط ۲ – واحد ۱ نقشینه سبز
۷۷۵۳۳۰۹۴ خ انقلاب ابتدای سعدی شمالی پ۶۵۵ ط ۳ طاها رسانه امروز
۷۷۵۲۴۵۸۱ خ بهار جنوبی – ساختمان چهل ستون-ب۱ واحد ۱/۱۰۴ پند آیین
۲۲۰۱۰۰۲۸-۲۲۰۱۱۱۸۵ خ ولیعصر-خ محمودیه-ک اردیبهشت-ک زهره – پ۳۵ گروه تبلیغات علمی ایران
۲۲۶۶۷۸۰۴ خیابان ولیعصر-چهارراه پارک وی-بن بست نوری-پلاک۲-طبقه همکف نسیم سحری
۸۸۳۲۶۶۴۰-۸۸۸۴۰۲۲۱ خ مطهری-خ قائم مقام جنوبی-خ ماگنولیا-پ ۴۴۵-واحد۵-ط۳ برگ آبی
۸۸۳۰۲۷۲۸ خیابان سپهبد قرنی شمالی – نرسیده به پل کریم خان – شماره ۱۴۱ – طبقه دوم- واحد ۵ ارتباط تصویر کهربا
۶۶۵۶۸۶۹۸-۶۶۵۶۸۶۹۹ خ دکتر قریب نرسیده به بلوار کشاورز ساختمان ۱۳۱ط۲و۸ طراحان فردا
۸۸۸۳۲۲۶۹ خ مطهری-خ سلیمان خاطر-ک گروس- پ ۶ واحد ۷ بلوط
خ فتحی شقاقی-پ۱۲ – ط دوم-واحد B2 شعاع نور
۸۸۸۳۲۸۴۵ -۸۸۸۳۰۳۹۱ خ مطهری – خ سلیمان خاطر – خ ورامینی – پ ۳۵ – ط ۲ شماره ۳ جام جم آیین
۸۸۷۲۴۴۶۰-۸۸۷۲۳۳۶۰ خ خالد اسلامبولی-انتهای کوچه دهم – ساختمان ۲۴ ط ۲ آسا
۲۲۰۴۹۶۶۴-۲۲۰۴۷۱۲۶ تهران – خ ولیعصر – چهار راه پارک وی – ابتدای بزرگراه مدرس – ساختمان شماره ۲۰ – واحد ۴ رایکا گردش سایه ها
۲۲۳۲۴۸۴۱-۳ تهران،بزرگراه رسالت-خیابان بنی هاشم-خیابان شهید کلور-پلاک۹۵-طبقه۱ رایان قلم
۸۸۲۰۷۴۴۱-۲ سعادت آباد-خیابان ۲۳ غربی-پلاک۶۲-طبقه۲ طراحان ترسیم(غرب)
۸۸۸۹۸۲۰۱– ۸۸۸۰۷۲۹۵ خ انقلاب چهارراه کالج خ پورموسی نبش شیرین پ۳۰ –ط۳ واحد ۸ سهیل روز رسانه
۸۸۴۲۶۶۶۰-۸۸۴۳۸۵۲۲ خ مجیدیه جنوبی خ لشگر خ آسیا کوچه شهید صالحی پلاک ۳ طبقه اول مشاورین سازه طراحان نوید
۶۶۶۰۱۰۹۳-۶۶۶۴۷۳۰۲ مهر آباد جنوبی-روبروی درب اصلی-پایگاه یکم شکاری(سرآسیاب)-روبروی مسجد یونس(رسالت)-پلاک۳۶ هیاهوی رنگ(غرب)
۳۳۱۳۱۶۶۰ خ ایران کوچه فیاض بخش پلاک ۱۱۴ سیما پرداز
۸۸۹۰۰۸۲۰-۸۸۹۰۴۴۰۲ خ کریم خان زند نبش میرزای شیرازی جنب نشر چشمه پ ۱۶۵ طبقه اول ساینا
۸۸۸۰۹۵۹۶-۸۸۹۰۴۴۴۳۳-۸۸۹۰۶۹۲۵ خ ولیعصر روبروی خ زرتشت کوچه پزشک پور شماره ۱۲ –ط۲و زیر دید
۸۸۶۹۸۱۸۸ میدان صنعت – خ پاک نژاد – خ دریا- خ مطهری شمالی – خ گل آذین – پ ۳۰ – واحد ۴ شمالی – ط ۴ مبلغان یکتا نگار
۸۸۶۸۱۷۹۹- ۸۸۶۹۴۷۰۰ چهارراه سعادت آباد-پل مدیریت-روبروی دانشگاه امام صادق-پلاک۴۵-طبقه۱-واحد۵-زنگ ۱ هنر شرقی(غرب)
۸۸۷۲۰۲۷۱-۸۸۷۲۰۲۶۶ خ خالد اسلامبولی-خ ۲۱ –پلاک ۷ طبقه ۲ آگاهان ایده
۸۸۵۰۰۴۷۸ خ سهروردی شمالی-تقاطع هویزه شرقی- پ۵۳ ط۱ واحد ۲ نواندیشان برتر
۸۸۷۵۲۸۱۹ خ بهشتی خ میرعماد –کوچه ۱۰-شماره ۲- طبقه ۴ جهان گرافیک
۸۸۳۲۱۲۶۱ -۲ خ ایرانشهر –کوچه ایرانشهر پ ۱۲ ط۳ واحد ۱۰ سلطان طرح
۸۸۲۴۱۵۰۳-۵ خیابان جلال آل احمد-غرب پل گیشا-پلاک۱۳۹-طبقه۱-واحد۱ هنر و اقتصاد(غرب)
۵۵۷۱۹۵۸۵ انتهای خ جیحون خ هفت چنار خ گلستانی شماره ۱۸۰ راوی نور
۸۸۷۷۴۷۸۴ -۸۸۷۸۸۱۹۷ بلوار میرداماد غربی شماره ۳۱۰ طبقه دوم واحد ۲۰۶ آبشن کاریز
۴۴۲۸۸۴۴۱-۳ فلکه دوم صادقیه-خیابان ستارخان-برج گلدیس-طبقه۱۱-واحد۱۱۱۲ پیک پیشرو(غرب)
۲۲۲۵۱۱۴۴-۲۲۲۷۳۸۴۴ خ میرداماد جنب مسجد الغدیر ساختمان شماره ۶۵ طبقه ۴ واحد ۱۸ بامداد امروز
۶-۸۸۷۴۵۱۳۴ خ شهید بهشتی خ صابونچی (مهناز) شماره ۱۰۳ واحد ۱ و۴و۵ تهران آگهی
۸۸۷۵۳۶۸۰-۸۸۵۱۵۲۶۱ خ مطهری-خ میر عماد-شماره ۲۶ – واحد ۲ نوشته
۷۷۹۰۳۹۲۶ تهرانپارس – خ گلبرگ غربی – نرسیده به باقری – پ ۱۰۹ اکسیر هنر
خ ولِعصر- خ شهید فیاضی-خ آقابزرگی خ استانبول- نبش کوچه حافظ-پ ۳۵- طبقه اول واحد۱۲ راش خانه آگهی
۲۲۵۹۲۱۹۹ چهار راه پاسداران خ شهید کلاهدوز نرسیده به چهار راه قنات پ ۳۳۷ ط۴ واحد ۲۱ طلوع شمس
۴۴۲۸۱۷۵۶ تهران – خ ستارخان- زیرپل ستارخان-کوچه کوروش – پلاک ۱۸- طبقه زیر همکف شمیم شاخه طوبی
۸۸۸۷۹۸۸۵ خ ولیعصر بالاتر از پارک ساعی نبش کوچه ساعی پ ۴۰ ط۵ واحد ۱۷ جهان تصویر نمایان
۴۴۲۲۸۴۰۲ ستارخان بین فلکه اول و خ خسرو مجتمع تجاری صدف طبقه سوم نقش قلم
۴۴۰۹۰۳۱۰-۲۰ تهران – فلکه دوم صادقیه – مجتمع تجاری صادقیه – ط ۳ – واحد ۱ فراهنر
۷۷۴۹۶۸۶۸-۷۷۸۹۳۶۶۴ بزرگراه رسالت بین سرسبز و درشت شماره ۵۷۹ واحد ۲ فرانگر فرادید
۲۲۸۶۶۲۸۶-۲۲۸۶۹۴۰۴ خ شریعتی – بالاتراز سید خندان – خ خواجه عبداله انصاری – کوچه ۱۴ – کوچه زرنگار – پ ۱۸ جدید – ط ۲ رسانه صنعت جوان
۸۸۴۴۱۴۰۸ خ سهرودی شمالی بین خ بهشتی و میرزایی زینالی پلاک ۹۶ واحد ۷ افق شهر
۶۶۷۴۴۱۲۱ میدان رسالت خ آذر نبش خ کمند پ ۱۵ ط۲ خبرنگار و فیلمبرداران تیزبین
۶۶۷۴۴۱۲۱ میدان انقلاب-جمالزاده جنوبی-خیابان دیلمان-پلاک۲۲-طبقه۵-واحد۱۷ پرکاس
۸۸۷۳۰۶۲۰-۲۱ خ بهشتی – انتهای پاکستان – نبش کوچه ۱۶ – پ ۵۸ راهنمای ایران امروز
۸۸۳۲۵۹۷۸ – ۰۹۱۲۱۷۶۱۶۱۹ خ شریعتی – پائین ازبهارشیراز – نرسیده به سه راه طالقانی – ک گروسی – پ ۴ – و ۱۹ سعید
۸۸۳۱۰۷۸۱ خ کریم خان ز ند خ سنایی شماره ۱۱۶ طبقه اول واحد جنوبی نقش اندیش
۴۴۴۳۳۳۲۱ بلوار جنت آباد شمالی بلوار لاله شرقی پلاک ۴۳ واحد ۶ ساین
۲۲۳۰۶۳۵۷ بزرگراه رسالت-تقاطع بنی هاشم-کوچه هشت متری اول-ساختمان زمرد-واحد۱۰۳ نمادین
۸۸۸۱۰۲۵۱ میدان هفت تیر خ ملایری پور پ ۸۴ ط۳ رز قاصدک
۸۸۷۰۹۹۷۴ – ۶ خ اسدآبادی نرسیده به میدان فرهنگ پ ۲۱۵ واحد ۵ سایه سگال
۰۲۶۲-۳۲۶۸۸۸۲ شهریار -میدان فرمانداری-مجتمع تجاری آسمان-طبقه۳-واحد۱۸ کیا(شهریار)
۸۸۸۳۰۴۹۸ تهران – خیابان سمیه – خیابان پورموسی – پلاک ۴۲- واحد ۱۷ کویر طراحان نوین
۸۸۷۹۵۶۲-۸۸۸۷۴۱۱۲ خ آفریقا بلوار مینا ساختمان شماره ۱۹ طبقه چهارم جنوبی واحد ۱۷ سیمای زندگی
۸۸۷۸۵۲۳۶ خ ولیعصر خ شهید عباس پور (توانیر) پ۳۰ واحد ۳ کژال تصویر
۶۶۵۶۴۴۹۲ خ اسکندری شمالی خ طوس پ۹۷ ساختمان پویا ط۳ و۱۵ اندیشه پرداز صبا
۴۴۴۴۶۷۴۱ بلوار اشرفی اصفهانی-ضلع شمال غربی بزرگراه همت-درب سورمه ای-پلاک۶-طبقه همکف شکوه نگاه رسانه(غرب)
۸۸۷۳۲۴۵۴-۸۸۷۳۵۶۵۷ تهران – سهروردی شمالی – خ توپچی – پ ۳۰ – واحد ۱ و ۲ طرح سازگوهر
۸۸۷۳۳۰۶۹-۷۰ خ شهید بهشتی خ شهید سرافراز- (دریای نور) کوچه ۵ پ ۳۳ طبقه ۱ مبلغان
۸۸۷۵۷۲۵۱-۶ خ شهید بهشتی خ پاکستان خ دوم شمار ه ۱۲ ط ۱ هنر صنعت تبلیغ
۸۸۸۷۸۲۱۱-۴-۸۸۸۷۹۱۷۰-۸۸۸۷۹۰۶۰ بزرگراه آفریقا خ برادران شریفی پ ۴۳ ط اول واحد ۱ سالهای سبز
۸۸۷۲۶۷۶۰-۳۰-۸۸۷۲۶۱۲۹ خ ولیعصر فتحی شقاقی شماره ۱۰ ط ۵ واحد B پیام اطلاع
۲۲۰۲۰۷۵۸ بلوا رآفریقا خ عاطفی غربی پ۶۵ واحد ۲۲ آریانا اندیشه پرداز
۰۲۶۲- ۳۲۵۵۸۳۰ شهریار خ ولیعصر چهار راه مخابرات مجتمع صادقیاتی ط ۴ واحد ۲۰ صبح صبا(شهریار)
۷۷۵۲۸۶۷۸-۷۷۵۳۹۸۸۸ خیابان انقلاب-پل چوبی-جنب نمایندگی مجاز سایپا-پلاک۱۹۵-واحد ۵ ساحل هنر
۶۶۹۳۱۵۱۳-۶۶۴۳۷۴۸۴ م توحید خ نصرت غربی شماره ۱۳۹ طبقه سوم نشانه روز
۸۸۷۴۰۵۸۰-۸۸۷۵۲۶۴۴ خ مطهری خ میرعماد کوچه ۱۳ پ۱ طبقه سوم واحد ۱۲ استیلا
۲۲۰۸۶۵۴۰ بزرگراه چمران پل مدیریت بعد از خ علامه پلاک ۶۷ طبقه ۳ شمالی پلک
۶۶۳۰۳۹۶ خ گارگر شمالی مقابل دانشکده اقتصاد ساختمان شماره ۴۶۷ طبقه ۶ واحد ۴۸ گل یاس
۴۴۴۶۴۰۷۰-۴۴۴۶۴۰۵۴ جنت آباد-چهارباغ-چهارباغ شرقی-۱۶متری-۲ شمالی-بن بست ۲۲بهمن-شماره۶۲-واحد۲ نماد هنر پارسیان(غرب)
۷۷۶۰۳۴۸۹ خ شریعتی سه راه طالقانی کوچه محسنی شماره ۲۴ ط سوم شرقی تصویر معاصر
۸۸۰۰۲۱۵۸ خ کارگر شمالی جنب مرکز قلب تهران شماره ۴۵۸ ط ۱ واحد ۱ شهرکاغذ کاهی
۸۸۹۷۶۷۰۲ م گلها خ کاج پلاک ۳۳-واحد۴ ابلاغ هنر
۴۴۱۷۴۲۷۲-۴۴۱۳۳۵۲۴ تهران ، خ ایت اله کاشانی ، ستاری جنوبی ، جنب گل فروشی مینیاتور ، ساختمان صبا ، واحد ۶ مانی طرح(غرب)
۸۸۵۰۰۵۵۵ خ مطهری خ میرعماد کوچه چهارم بلاک ۲ طبقه ۵ واحد ۱۷ کاروان هنر
۸۸۸۲۵۵۰۴ م هفت تیر خ کریم خان خ خردمند جنوبی خ یگانه پ۴ ط همکف هفته
۶۶۴۲۲۰۷۶-۶۶۴۳۴۷۳۹ میدان توحید-خیابان پرچم-خیابان رودکی شمالی-پلاک۷۴-طبقه۲ نگاره نوین(غرب)
۸۸۰۵۵۵۳۲ خ ملاصدرا خ شیراز جنوبی خ سهیل پ ۶۶ ط ۱ مهرگان تصویر سبز
۸۸۷۶۵۵۸۸-۸۸۷۶۳۲۳۲ خ بهشتی – خ صابونچی – نبش خرمشهر – پ ۹۰ – ط۵ – واحد ۹ افشنگ تهران
۲۲۵۷۲۲۸۲ خ شهید کلاهدوز نبش شمال غربی بلوار کاوه ساختمان پزشکان کاوه ورودی یک طبقه ۵ واحد ۲۳ کلار
۵۵۷۷۲۰۶۷ خ قزوین – نرسیده به سه راه آذری – خ شهید علیرضا عظیمی – پ ۱۲۲ نمایران
۸۸۹۶۰۲۱۳ خ کارگر شمالی نرسیده به بلوار کشاورز ساختمان ۱۶۹ ط ۵ شماره ۲۰ شارتصویر
۶۶۶۱۷۲۳۴ خ سی متری جی – ده متری عربلو – پ ۱۹ آریا هنر
۸۸۳۱۱۸۸۱ خ ایرانشهر کوچه باجول زاده پ۱۱ ط۴ واحد ۴ هنر واندیشه ماندگار
۷۷۹۳۴۲۴۲ نارمک خ آیت پایین تر از چهار راه خانه پ ۱۸۰ ط ۲ خاطرات قلم
تهران – خ جمالزاده شمالی – خ فرصت شیرازی – ساختمان ۱۱۲ – پ ۹۸ – ط ۴ – واحد ۱۴ تات رسانه
۷۷۶۲۷۴۱۱ – ۲ خ انقلاب – خ نامجو – ک اردلان – پ ۲۲۲ – ط ۱ تبلیغات نیاز شهر
۲۲۵۴۷۰۵۰ بزرگراه حقانی نرسیده به چهار راه آفریقا پ ۲۸ ط ۱ ریحان فیلم
۲۲۶۱۲۱۴۹-۵۳ خ شریعتی روبروی خ دولت کوچه امامزاده مجتمع سبز ط ۳ واحد ۹ مدبران تبلیغ
۲۲۵۷۱۰۷۹ خ خرمشهر خ مرغاب خ سرمد پ۲۶ و۷ ط۳ سربین طرح
۸۸۷۷۳۷۱۰ میدان آرژانتین-خیابان الوند-کوچه ۳۷ غربی-پلاک۴۸-طبقه۱ نمایه
۸۸۸۹۶۸۴۹ میدان فاطمی-خیابان جویبار-کوچه میر هادی-پلاک۲۱-طبقه۴-واحد۸ پویا هنرنوین
۸۸۸۴۶۴۰۳-۴ خ کریم خان خ آذرشهر خ ماهشهر پلاک ۲۳ ۴- پاس مشکاه
۸۸۶۰۲۵۳۳-۴-۸۸۶۰۳۵۱۳ ملاصدرا-شیراز شمالی-جنب بانک مسکن-کوچه ارم-پلاک۲-زنگ۵ شبکه برتر(شرق)
۷۷۵۳۶۵۶۳ خ بهار شمالی- خ جواد کارگر پلاک ۵۵ واحد ۱۶ جهان پنجره
۸۸۵۰۰۷۳۸-۹ خ مطهری خ قایم مقام فراهانی ک دوم پ۲۳ ط۳ اسرار معرفت
۸۸۴۰۳۷۵۷ خ مطهری شرقی – شماره ۱۱ قدیم و ۱۷ جدید – ط سوم – واحد ۶ پارس نمودار
۶۶۹۶۲۵۶۴ خیابان انقلاب-چهارراه وصال شیرازی-روبروی سینما سپیده-ساختمان فروردین-طبقه۹-واحد۳۵ مهر آریا
۳۳۹۲۳۷۸۹-۲۳۹۵۵۸۱۱ خ جمهوری خ ظهیر اسلامی کوچه شهید سلطانی پ۷ ط سوم واحد ۵ پندار
۲۲۷۴۴۳۹۷-۹ ایرانشهر جنوبی-نرسیده به سمیه-جنب خیابان مهزاد-ساختمان شماره۸۷-نیم طبقه اول عیسائی وشرکاء
۶۶۴۹۸۸۰۹ پایین تراز میدان ولیعصر کوچه شهید علی ولدی ساختمان ۲۱ ط دوم واحد شمالی فوژان
۸۸۸۴۰۴۱۶ – ۸۸۸۲۰۰۲۶ تهران – م هفت تیر – ضلع جنوبی مسجد الجواد – ک بختیار – پ ۷۹ – ط ۲ تصویرسازان فر شید
۸۸۹۸۰۲۳۴ بلوار کشاورز-خیابان عبداله زاده-کوچه افشین-پلاک۴-طبقه۳-واحد۳ دید بان(شرق)
۹۱۲۱۵۹۰۸۳۹-۸۸۷۵۰۳۰۱-۸۸۷۵۶۱۸۴ خ بهشتی نبش میرعماد ساختمان گلدیس ط ۳ واحد ۳۰۲ مینا گران
۸۸۸۹۲۶۵۲ خیابان کریم خان-خیابان حافظ-جنب بانک ملی-شماره۵۷۶-طبقه۳ پیشتاز فیروزه فام(شرق)
۳۳۹۶۰۲۶۶ – ۷ ۳۳۹۳۳۸۷۳ خ فردوسی جنوبی – روبروی بانک ملی مرکزی – نبش کوچه بلژیک – ساختمان آفتاب شرق – ط ۹ – و ۹۰۴ یاقوت آبی(شرق)
۲۲۰۵۶۰۶۲ خ ولیعصر بالاتر از جام جم کوچه شهید روانپور پ ۸۵ ط دوم ایفا افزون
۸۸۷۴۴۴۲۳-۸۸۷۴۴۴۶۷ خ بهشتی چهار راه یوسفی کوچه شهید مبینی ساختمان یاس پ ۵ ط سوم واحد ۵ درنا طرح گستر
ب خ مطهری خ ترکمنستان نبش کوچه سرو ساختمان ۱۰۸ ط ۵ واحد ۱۱ کارا نصیر
۸۸۰۵۲۳۶۳ بزرگراه کردستان خ ۶۴ غربی کوی نوبنیاد آ-اس-پ-واحد اداری ۴۱۹/۱ آرین تبلیغات
۶۶۹۰۷۴۶۵ خ آزادی خ خوش شمالی نبش کوچه سینا ساختمان شماره ۱۲ ط اول واحد ۴ منا
۸۸۰۴۴۲۴۴ خ سئول انتهای خ شیخ بهایی شمالی نبش کوچه ۲۱ پلاک ۶۳ ارتباط تصویراشاره
۴۴۰۵۶۳۵۰ فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس -خ ولیعصر-خ رز غربی-پلاک ۱۹- طبقه همکف عرشیان
۸۸۹۸۵۴۳۶ خ ولی عصر بالاتر از خ اسد آبادی پلاک ۸۰۸ طبقه اول نخست
۸۸۵۱۰۳۹۱ خیابان شهید بهشتی – خیابان پاکستان – کوچه دوم – پلاک ۱۵- طبقه ۴ – واحد۷و۸ کیمیا هنر ترسیم
۸۸۹۰۹۹۴۳-۸۸۹۳۹۸۶۹ فلسطین شمالی-بالاتر از بلوار کشاورز-جنب ساختمان بازرگانی-ساختمان یکتا-پلاک۴۷-طبقه۱-واحد۱۲ رایان شرق پارسیان(شرق)
۸۸۷۵۹۰۷۰ خ بهشتی خ پاکستان کوچه ۱۰ پلاک ۶ طبقه همکف رام گرافیک
۲۲۵۶۶۰۴۵-۶ پاسداران بوستان ۷ پ ۳۰ ط۱ رسانه امروز-
۸۸۴۰۹۹۶۴ خ شریعتی نرسیده به مطهری خ ساری خ فرهنگ پ ۳۰ خانه هنر
۸۸۷۳۸۶۳۷ خ مطهری خ میرعماد خ دهم شماره ۹ طبقه دوم طراحان آبی
۸۸۷۷۴۹۶۹ چهارراه جهان کودک-نبش کوچه۲۵-ساختمان۲۹ آفریقا-طبقه۳-واحد۳B ارتباط نوین تبلیغات
۲۲۴۲۷۱۳۲ بزرگراه چمران پمپ بنزین ولنجک خ یمن- نبش خ پروانه-پ۱۷ -ط ۵ ویژه گرافیک
۶۶۷۴۱۵۱۰ خ انقلاب –بین نجات الهی و میدان فردوسی-کوچه براتی-ساختمان۸۸۰ ط ۵-واحد۹ ایده نوین فردا
۰۲۲۵۴-۵۵۲۰۱۷۴ دماوند – میدان امام خمینی – خ فرهنگ – نرسیده به ایستگاه تاکسی مهتا تصویر دماوند
۸۸۸۴۱۸۴۱ میدان فردوسی خ فرصت ساختمان شماره۱۴ط دوم واحد۷ آبی طرح فردا
۸۸۵۱۰۰۱۹ خ سهروردی شمالی-بالاترازخرمشهر-کوچه جهانگری-پ۱۶۳ط۵واحد۱۶ تاش
۸۸۸۲۹۷۷۲-۸۸۸۲۵۸۳۸ م هفت تیر خ شهید مازندرانی-پ۱۷-ط۱- ترانه سبز میلاد
ستارخان-روبروی برق آلستوم-نبش خیابان شهید صحرایی-ساختمان جوانه-طبقه۱-واحد۲-پلاک۱۱۴۰- رهنمای سعادت
۲۲۷۴۸۶۰۲ تجریش-میدان قدس-ابتدای خیابان دربند-پلاک۱۵-طبقه۲-واحد۳ پیشبرد تجارت نوین(شمیرانات)
۸۸۸۰۰۵۳۵ خ سمیه تقاطع نجات الهی روبروی آژانس استقلال پ۲۱۲-ط۴ کار سازان امروز
۸۸۹۲۹۳۵۱-۲ خ ولیعصر – خ فیاضی (فرشته سابق) – پ۱۴۸ – ط ۲- و ۷ پیام نمودار طرح
۸۸۷۵۴۸۸۸- ۸۸۷۵۶۰۰۷ خ شهید مطهری-خ پارسا-کوچه محمدیان-پ۲۰-واحد۲-ط همکف هنررسام تبلیغ
۶۶۷۱۴۵۶۱ خ انقلاب-خ سعدی شمالی-کوچه شهیدرفیعی-کوچه اول سمت چپ-شماره۲۲-ط همکف- همرنگ اختر
۸۸۷۱۲۷۴۸-۸۸۵۵۴۰۵۰ خ قائم مقام فراهانی-نرسیده به تهران کلینیک-ساختمان ۱۸۰-ط سوم-واحد۳۰- بانی
۷۷۵۲۱۶۸۲ خ شریعتی-بالاترازتقاطع سمیه-ساختمان جواهری-ط دوم-واحد۲۲ مانا گرافیک
– خ – احمد قیصر – خ ۱۹- پ ۱۶- طبقه همکف ترسیم آرای معاصر
۷۷۵۰۴۰۶۴ خ انقلاب-بین پل چوبی وپیچ شمیران-پ۲۷۱-واحد۱ فروزش تهران
۶۶۵۹۶۸۳۵ خ نواب شمالی – م جمهوری – نرسیده به چهارراه ارومیه – بن بست بهمن – پ ۵ – زنگ ۴ راویان پیام
۸۸۸۹۸۸۴۳-۸۸۸۰۳۶۵۲ خیابان کریم خان زند-خیابان آبان شمالی-بعد از کوچه۱۸-پلاک۱۳۷-طبقه۲ هاشور
۵۵۶۲۳۶۳۱- ۵۵۸۰۹۶۰۷ خ ۱۵ خرداد – بازار بزرگ عباس آباد – پا ساژ اتفاق – حجره – پ ۲ گستره سبزنگاه
۸۸۳۲۱۴۹۰- ۸۸۳۵۸۹۹ خ کریم خان-خ خردمندجنوبی- اول مهاجر- پ ۲/۱- جمع فکور تهران
#REF! خ مطهری شرقی-بعدازچهارراه سهروردی-کوچه امیر – پ ۸- پ اول نوید صبح
۸۸۵۰۱۰۲۸- ۸۸۷۵۵۳۰۹ پل سیدخندان- ابتدای خ سهروردی-خ برازنده-پ۲۸-ط ۴-واحد۴۴- نما فرادید
۸۸۷۲۴۲۳۵-۷ خ خالداسلامبولی-خ هشتم- شماره ۵-طبقه۴- واحد۹ رسانه چهره نما
۸۸۷۱۴۴۹۹- ۸۸۵۵۱۰۶۹ خ ولیعصر- پارک ساعی جنب پمپ بنزین- برج سرو ساعی-ط۴-واحد۴۰۴ کیهان پیام
۸۸۹۳۹۰۱۲-۸۸۹۴۴۳۰۹ خیابان ولیعصر-بالاتر از طالقانی-ساختمان ۵۴۹-طبقه۲-واحد۶ هنرسیما امین(شرق)
۸۸۸۴۷۷۶۶ – ۸۸۸۴۴۳۶۸ خ طالقانی شرقی- نرسیده به بهار- پلاک ۱۵۰واحد۴۰۲- طراحان فراست
۸۸۵۵۵۵۲۳ یوسف آباد- ضلع جنوب غربی میدان فرهنگ-پ ۱/۲- واحد۱- طرح امروز
۸۸۳۰۸۴۶۰-۱ خ ایرانشهر جنوبی- شماره۳۵- طبقه دوم- سازمان زرد
۸۸۱۰۱۵۵۰-۴ تهران- بلوار مرزداران – خ البرز – خ دهم – پلاک ۱۲ – طبقه ۲- واحد ۴ رسانه مشاور
۳۵۱۰۴۶۱ شهریار – شهرک وائین – پائین ترازمیدان امام خمینی (ره) – نبش سپیدار ۱۰ کتیبه معاصر(شهریار)
۳۳۷۱۴۵۱۱- ۳۳۷۰۷۱۱۱ اتوبان شهید محلاتی- روبروی ورزشگاه سعیدی- مجتمع یاران- پ۴۸۵- ط سوم- آوای ققنوس
۸۸۷۳۵۲۷۸ خ بهشتی- خ دریای نورخ ۱۲- پ ۱۷- واحد ۲ – اثر نوین
۸۸۸۴۸۳۸۲ خ قائم مقام فراهانی- شماره۲۶- ط ۱- واحد۵- مدیران ثاقب
۸۸۷۳۱۲۷۵ خ مطهری-خ کوه نور- کوچه هشتم- پ ۶- واحد۴- پژوهش رسانه
۸۸۹۴۳۵۵۵ میدان ولیعصر-روبروی وزارت بازرگانی خیابان فیروز-برج جنوبی مجتمع تجاری اداری ولی عصر-طبقه۲-واحد۵۵ رابط آذربایجان
۷۷۵۱۰۰۵۲- ۷۷۵۰۹۰۶۹ خ طالقانی شرقی- خ جهان- پ۲۲- ط دوم – عطرپونه
۶۶۴۱۷۸۸۰ خیابان کارگر جنوبی-بین جمهوری وآذربایجان-پلاک۲۸۴ نگین ری(شهر ری)
۸۸۸۳۴۹۳۵ خ کریم خان خ ایرانشهر شمالی خش رضا ملکیان پ۲۳و۵ فام فن
تهران ، خ ظهیر الاسلام ، ک سلطانی ، ک کاویانی ، بن بست یکم ، پلاک ۳ ، طبقه اول ، واحد یک هنر و تجارت(شرق)
۸۸۵۵۰۳۲۶ خ ولیعصر-تقاطع فتحی شقاقی-پ۸۴۸- ط۲ – واحد۶ – نقش اول
۸۸۶۶۰۵۹۹-۸۸۲۰۷۵۹۵ خیابان ولیعصر-بالاتر از پارک ساعی-جنب بیمارستان مهرگان-کوچه مهرگان- ساختمان مهرگان-واحد۶ نو اندیشان آرنگ(شرق)
۸۸۷۱۰۵۳۹-۸۸۷۱۶۸۱۲ میدان آرژانتین- خ احمدقصیر- خ ۱۹- پ ۹- واحد۹- نگاره آفتاب
۸۸۵۵۰۵۷۰ خ بهشتی- بین میرزای شیرازی وولیعصر- پ ۴۵۸- ط۴- واحد۱۵ سامان پیشه گر
۲۲۸۹۵۳۷۴-۶-۲۲۸۹۵۳۷۷ ابتدای پاسداران خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه۱۲-واحد۱۲۴ ایده های بزرگ مینیاتور
۶۶۷۵۳۱۵۱-۳ خیابان لاله زار شمالی-کوچه گل پرور-شماره۷۱-واحد۱ جنوبی-طبقه۱ پرستو نگار
۸۸۲۷۸۴۷۷ کوی نصر گیشاخ پیروزی غربی- پلاک ۶۸- رسانه فرد
۲۲۲۵۴۳۱۳-۴ میدان محسنی- برج بیژن-طبقه هفتم- واحد یک- آوان سر
میدان انقلاب-ابتدای خیابان آزادی-کوچه قائم مقام-پلاک۸-واحد۲ چشم انداز تبلیغات
-۴۴۴۰۵۴۲۳ م پونک- بلوار میرزائی بابائی- مجتمع مروارید- پ۱۱ طبقه دوم- واحد۳ ندای چکاوک
۲۲۲۵۰۲۲۰ تهران – بلوار میرداماد – خ کازرون شمالی – خ نیک رای – پ ۳ – طبقه ۵ – واحد ۱۰ نوین عرفا
۸۸۵۲۰۸۲۱ خیابان خرمشهر-خیابان عشقیار-پلاک۸۹-طبقه۴-واحد۸ جیوا
۸۸۷۴۱۷۷۰ خ بهشتی- خ صابونچی- پ۴۸-طبق اول- شماره ۵۶ پیام گویای آینده
۷۷۹۰۰۸۱۶-۷۷۹۲۸۹۱۸ تهران نو بعد از چهارراه خاقانی-روبروی مسجد امام صادق-خیابان ۱۰۵-خیابان ۱۱۴-پلاک۱۱-طبقه زیر زمین توفیق(شرق)
۲۲۰۵۳۴۸۲ بزرگراه آفزیقا- ابتدای بلوار گلشهر- پلاک۴- طبقه سوم-واحد۶ نام آوران رایانه
۸۸۴۰۹۲۹۱ سهروردی جنوبی-پلاک ۷۱-طبقه سوم-شماره۳۱ رگبارتصویر
۸۸۲۱۴۸۲۱-۸۸۲۱۰۳۴۴ میدان ونک – خ ملاصدرا – انتهای شیراز جنوبی – خ برزیل – پ ۵ سرزمین هنر اهورایی(شرق)
۴۴۲۳۲۴۴۵ خیابان ستارخان-بین فلکه اول وچهارراه خسرو-ساختمان گلستان-طبقه۵-واحد۹ راه ماندگار
۸۸۵۵۵۷۱۷ خ بهشتی- نرسیده به خ احمد قصیر- ساختمان ۴۳۰- طبقه چهارم- واحد۱۸ کادر تصویر
۶۶۹۱۳۵۸۵ – ۹ خ جمالزاده شمالی -پلاک ۵۶۶ – ط ۳ رادنیک رسانه
۸۸۷۶۶۳۶۳ خ بهشتی-خ سرافراز- کوچه۱۲ پلاک۱۵- ط اول- رسالت تبلیغ
-۸۸۷۱۴۷۶۸ خ میرزای شیرازی- بین مطهری و بهشتی- کوچه شهیدمقدم- پ ۲۰- ط دوم شرقی محسنین
۸۸۷۷۰۲۹۴ خ گاندی نبش خ پنجم- شماره۹- ط ۴ واحد۱۹- تیراژه فیلم
خ بهشتی – خ صابونچی – ک دهم – پ۱۲ آناد پیام جم
۸۸۹۵۳۴۷۰ خ فلسطین شمالی-کوچه ۱۲-(شهید فرزام) پ۲۹ ط۱ پیام آگهی نما
۸۸۸۲۸۷۸۸ خ مطهری – خ سلیمان خاطر – کوچه نظامی – پ ۲۵ نگارینه
۶۶۹۰۵۹۲۹-۶۶۹۰۱۱۷۱ خ باقر خان-نرسیده به ستارخان پ۱۷ط۴ طراحان کیان
۸۸۷۱۸۱۰۱ خ قائم مقام فراهانی جنب تهران کلینیک- نبش کوچه آزادگان شماره ۱۹۶ – نقش خیال
۸۸۹۵۲۰۰۵ خ فاطمی – خ چهل ستون – پ ۱۵ – ط ۲- سبا
۸۸۷۴۶۱۰۴ تهران – بزرگراه صدر – خ شهید قلندری جنوبی – بن بست اول – پ ۲ – و ۳ لوح مهر
۲۲۷۰۵۳۶۲-۶۶ میدان قدس-خیابان شهید باهنر-روبروی پارکینگ شهرداری-پلاک۳۶-طبقه همکف سنگار
خیابان آفریقا-خیابان جهان کودک-برج امیر پرویز-واحد۱۲۵ سروش طرح فردا(شرق)
– خ مطهری – بعداز امیر اتابک – خیابان اورامان – شماره ۳۷ – طبقه همکف – واحد ۲ نظر
۸۸۹۵۶۴۷۶ میدان فاطمی خ چهل ستون خ یکم پ۳۵ط همکف شایان نمودار
۲۲۰۸۱۱۹۵ سعادت آباد خ سرو غربی-پ۵۲واحد۱ اندیشه نقش
۴۴۶۶۷۶۶۷ شهرک اکباتان-فاز۲-بین بلوک ۱۵و۱۷-زیر شاخه-پلاک۱۵-شماره۲۲ کوهستان
۷۷۵۰۱۲۵۴-۷۷۵۰۲۹۰۲ خ شریعتی -خیابان حقوقی-شماره۱۱۰-طبقه اول سیته
۷۷۶۴۰۱۲-۷۷۶۳۸۲۰ خ شریعتی-خ ملک-ساختمان شماره۴۴ط۲شماره۱۶ مبین شیوه
۲۲۶۰۰۳۹۸ انتهای آفریقا-خ فرشته-خ مهدیه خ جبهه خ تقوی شیرازی پ ۹ ط۱ جهرمی
۸۸۸۴۳۲۷۱-۸۸۳۰۲۴۲۱ خ کریم خان خ خردمند شمالی-نبش کوچه چهارم پ ۱/۴۸ ط۱ واحد۱ سبز نگار
۴۴۰۵۰۸۹۹ فلکه دوم صادقیه-برج طلا-طبقه۶-واحد۶ آزادگان
۶۶۰۵۳۰۱۰ خ آزادی-ابتدای خ بهبودی پ۴ط۴ واحد۷ قاصدک
۸۸۸۲۷۴۳۳ ایرانشهر جنوبی پ۶۶ ط پایین شماره ۲/۲ همسو
۸۸۰۲۶۷۸۸ اتوبان کردستان-خیابان۲۰-بلوارآزادگان-نبش۲۵غربی-پلاک۶۷-طبقه۲ چشمه خورشید
۸۸۷۵۰۲۸۲ خ شهید قندی (پالیزی)- شماره ۲۶ -ط ۱ طرح دید
۸۸۹۳۴۹۳۱-۸۸۸۹۲۳۵۰-۸۸۹۳۴۲۳۲ خیابان قرنی-خیابان شاداب-شماره ۴۱-طبقه۱ تبلیغ تصویر ماهان(شرق)
۸۸۹۵۲۶۳۱ – ۸ خ ولیعصر (عج) – خ کبکانیان – ک ۳ – ساختمان گسترش گسترش خدمات ایران
۸۸۷۷۵۸۲۷ میدان ونک-خ ملاصدرا نرسیده به چهارراه کردستان-ساختمان۴۶ ط اول غربی تینا نوا
۸۸۸۴۵۲۱۷-۸۸۳۰۱۰۳۹ تهران- خ انقلاب ، نرسیده به لاله زار، پلاک ۶۳۰، طبقه همکف غربی آگاه
۲۲۰۸۴۹۳۸ سعادت آباد-خ علامه جنوبی ساختمان طوس-ط۵ واحد۹۶ پیشنهاد پردازان نقش آفرین
۸۸۷۷۳۰۰۰ خ ولیعصر-بالاتر از میدان ونک-کوچه لیدا-پ ۵۹-ط همکف نگار گلستانه
۸۸۸۴۷۸۲۸ خ انقلاب-خ رامسر جنب سینما فردوسی چهار راه اول خ محمد آقا پ۲۶ ط۱واحد۱۴ آرمان
۸۸۹۱۳۴۰۹-۸۸۸۰۳۱۱۹ خ نجات الهی بعد از تقاطع سمیه-کوچه بیمه-پ۱۴-ط۲واحد۳ بازار صنعت
۸۸۸۹۳۰۵۷ بالاتر از میدان ولیعصر خ فرشید شماره۱/۱۵ ط۲ آبگینه فیلم
۸۸۷۷۲۵۵۳-۸۸۸۷۲۹۵۰ گاندی کوچه سوم پ۴۵ ط۱ رویای طلایی شهر
۲۲۵۵۶۰۹۹ تهران – بزرگراه آیت اله صدر – خیابان دیباجی جنوبی – خیابان شهید تسلیمی-(داور سابق) – پلاک ۸۸ – ط ۱ نقش بلیغ
۴۴۲۲۴۹۸۲ تهران، صادقیه ، بلوار شهید گلاب ، خ حسینی ، ک گلناز شرقی ، پ ۱۰ ، ط ۲ افق طلایی
۸۸۴۲۲۸۲۶ خ سهروردی شمالی-خ اندیشه ۲ (شهید قدس)-پ۸۶ ط۲واحد۶ تصویرگران پویا
۸۸۷۹۹۵۰۸ خ ولیعصر-بالاتراز ونک-خ شهید خدامی-خ نیروی انتظامی-بن بست ریاحی-شماره۱۰ راود
۲۳۶۴۲۴۲ جاده ساوه-نرسیده به میدان نماز-جنب پمپ بنزین-ساختمان زمرد-طبقه سوم تاج هنر(اسلامشهر)
۶۶۳۶۲۹۳۹ خیابان آذربایجان-روبروی قصرالدشت-کوچه مسعود-پلاک۳-طبقه۵-واحد۲۵ عصر صنعت
۸۸۴۲۲۷۰۱ تهران – توانیر – خ نظامی گنجوی – پ ۵ – و ۸ تازه های هنر
۶۶۴۳۵۰۳۳-۶۶۴۳۴۹۱۰ بلوار کشاورز-بین کارگر و جمالزاده-خیابان پیام آوران-پلاک۵۳-واحد۴-طبقه۲ سالوک(شرق)
۸۸۹۳۷۸۲۵-۷ خیابان انقلاب-خیابان نجات اللهی-کوچه ایلورچی-پلاک۴۳-طبقه۴-واحد۳۷ مرمر گرافیک
۸۸۷۷۶۲۱۱-۸۸۷۷۷۱۴۷ بلوار آفریقا-تقاطع جهان کودک-روبروی گل بهرام-ساختمان ۲۳۹-ورودی جنوبی-طبقه۳-واحد۱۰ جهان تبلیغ پارس(شرق)
۲۹۴۸۱۰۳-۱۲۸ و۰۹۱۲۱۰۲۱۲۶۱ تهران – خ شریعتی – بالاتر از پل صدر- خ میرزا پور- پلاک ۳۰- طبقه اول – واحد ۴ آرا
۸۸۸۰۴۵۵۰-۵ خ ولیعصر-خ مطهری-ساختمان شماره ۴۳۰-ط۴واحد۸ تصویر گران یکتا
۷۷۹۲۰۸۲۳ پایین تر از میدان هفت حوض-خیابان آیت-جنب داروخانه آیت-پلاک۵۰۱-طبقه ۱ ایلفام
۲۲۰۹۵۸۴۵ سعادت آباد خ هشتم-پ۱۵-واحد همکف غربی- کامو
۸۸۹۵۲۰۴۱ خ اسد آبادی-خ دوم-پ۱۱ واحد۱ اوج فرهنگ
۸۸۷۹۷۴۱۱- ۱۳ تهران چهارراه جهان کودک – کوچه کیش – پلاک ۳۴ – طبقه پنجم – واحد ۱۳ ایده برتر آراد
۸۸۹۰۸۴۹۵-۶۸ خیابان استاد نجات اللهی-بین سمیه و طالقانی-پلاک۱۳۵-طبقه۲-واحد۳ کنز
۳۰۴۰۶۰۱ پاکدشت –درب شرقی دانشگاه – انتهای کوچه لاله-نبش پاساژ امیر کویر سبز(پاک دشت)
۸۸۴۲۳۷۲۷-۹ خ شریعتی-بالاتر از مطهری-پ۷۰۰ط۳ کاین مهر نوین
۲۲۲۹۳۳۶۳-۲۲۸۳۰۰۹۱ تهران – خ پاسداران – م نوبنیاد – کوهستان ۶ – پ ۹ – ط ۴ واحد ۱۰ آذینه فیلم
۸۸۰۳۱۲۱۱ انتهای خ ملاصدرا-پ۱۶۱ تیما فیلم نوید
۸۸۳۴۳۹۷۰-۸۸۳۴۳۹۲۳ خ مفتح شمالی – روبروی پمپ بنزین – کوچه مرزبان نامه – پ ۱۰ – ط ۲ بینا گرافیک(شرق)
۲۲۰۲۱۰۲۰ – ۲۲۰۳۵۳۸۵ – ۹ بلوارآفریقای شمالی – خ سایه – شماره ۶ – ط ۵ – و ۵۰۲ بازتاب نگار
۸۸۳۰۰۴۹۳-۸۸۸۴۹۱۴۹ خ کریمخان-خ ایرانشهر- خ یگانه شماره۱۳ ط۳- تهران نویسا
۷۷۶۲۵۱۲۷-۷۷۶۵۷۴۸۲ خیابان بهار شیراز-خیابان خدا پرست-پلاک۱-طبقه۲-واحد۵ رسانه نوین(شرق)
۸۸۹۵۱۷۱۰ خ فاطمی –روبروی وزارت کشور-نبش خ چهارم-پ۴۵-واحد۲ آرنگ رسا
۵۵۹۱۸۱۸۱-۵۵۹۲۴۲۷۸ شهر ری-ابتدای خ قم –مجتمع وکیل ورودی اول ط۲- جوانه(شهر ری)
۲۲۷۳۸۵۴۱ م قدس-ابتدای دربند-ساختمان گلها-پ۲۵-ط۲ واحد ۱۰ ترنج آبی
۰۹۱۲۲۰۳۷۷۷۵-۰۹۱۲۶۰۸۰۳۴۲ شریعتی-خیابان شیخ صفی-پلاک۱۸۰-طبقه۱-واحد۱ توانا هنر امروز
۸۲۲۳۳۸۴۰ شهید بهشتی خ مفتح ک۸پ۹ط۳و۸ ابتکار نور
۵۷۲-۱۱۲۰-۱-۵۷۲۱۶۲۶ رودهن-بلوار امام خمینی-مجمع یاس-طبقه۴-واحد۷ پیام هفت شهر(دماوند)
۸۸۱۴۱۴۹۰-۵ تهران- میدان هفت تیر- کوچه شیمی – پلاک ۹۰ – طبقه همکف ایده طرح مرجع
۸۸۸۱۱۰۱۸ خ کریم خان-خ ماهشهر-بین ایرانشهر و خردمند-ساختمان۲۷-ط۴شمالی-واحد۷ مه نما
۷۶۲۲۰۲۳۰ بومهن – شهرک گلها – مجتمع تجاری الماس – ط ۱ – پ ۱۳۹ سیما پیام
۸۸۸۴۶۵۶۵-۹ خ بهار شمالی-خ ورزنده-ساختمان شماره ۳-واحدA1 – ایران نوین کیش
۸۸۷۳۴۵۴۱-۳ ضلع شرقی مصلی –خ قنبرزاده-نبش کوچه ۶-پ ۲۹-ط۵- داروگ
۸۸۱۰۱۹۰۰-۸۸۱۰۱۹۵۰ خیابان شهید بهشتی-بعداز خیابان قائم مقام-پلاک۳۹۸-طبقه۶ هیوا طرح
۴۴۰۸۲۵۶۷ خ صادقیه-بلوار فردوس-خ شهید علی حسینی-کوی ۱۱-پ۲۰-ط همکف- نقش پرداز
۸۸۶۷۲۱۹۰ خیابان ولیعصر-نرسیده به میرداماد-خیابان دامن افشار-پلاک۱۴-مجتمع اداری افشار-طبقه ۲-واحد۱۱ ندا تبلیغ
۸۸۵۱۱۵۴۱-۲ خ سهروردی شمالی-بعد از خ خرمشهر-کوچه شریف-پ۲۰-ط۱ رادان
۸۸۴۳۷۳۵۵-۸۸۴۴۸۹۰۵-۶ خ سهروردی جنوبی-روبروی بانک کشاورزی-ساختمان۲۲۱-واحد۳ پیام رسان
بزرگراه رسالت-چهارراه سرسبز-ساختمان۷۱۱-ط۴-واحد۱۹ طرح سبز
۸۸۹۱۵۹۶۵ خ سید جمال اسدآبادی نبش یازدهم پ۳۸ ط۳ عرفان کهن
۶۶۷۳۸۲۴۶-۶۶۷۳۹۵۲۱ لاله زار نو- بالاتر از منوچهری-ساختمان شماره ۳بنیاد البرز-ط۱ واحد۱ مطالعات اقتصادی ایران
۸۸۰۳۴۵۸۱ م ونک- خ ملاصدرا- خ شهید بهایی جنوبی-بن بست چهارم-پ۶ واحد۴- شبکه تصویر گران ماندگار
۸۸۸۲۷۶۶۷ خ طالقانی- خ شهید موسوی-پ۱۶۰-ط۳ صنعت کار
۵۵۷۵-۱۳۵۸ خیابان ۱۶ متری امیری-نبش کوچه سبحانی-طبقه۴-ساختمان بالای بانک ملی- واحد۲۹ ابرار نو(غرب)
خ ملاصدرا – چهارراه شیخ شمالی – خ عرفی شیرازی – پ ۳۶ گام بعدی
۴۴۲۳۴۰۱۶ فلکه دوم صادقیه-برج گلدیس-ط۹-واحد۲ تماس طلایی
۸۸۳۰۵۹۱۳-۴ خ مطهری-نرسیده به سهروردی-خ اورامان-کوچه مریوان-پ۲۰ ط۱ گلستان سبز کیمیا
۸۸۸۳۴۲۱۰-۱۱-۸۸۸۳۰۳۱۹ خیابان قائم مقام-کوچه گلریز-پلاک۴-واحد۱ مرآت(شرق)
۲۲۰۵۴۷۵۷-۲۲۰۵۷۱۹۷ خ آفریقا-خ کاج آبادی-شماره۵۳ رنگین آگهی
۲۲۰۹۴۳۷۲-۳ شهرک غرب-میدان صنعت-خیابان پاکنژاد-نرسیده به میدان سرو-کوچه بهاران۱۱-پلاک۷۱-واحد۳ مارلیک تصویر
۲۲۰۴۴۹۶۲ خ آفریقا-بلوار گلشهر-پلاک۱۲-برج آی تک-ط۳-واحد۴ – شارح پرواز
۸۸۸۴۶۷۶۵-۸۸۸۴۶۶۲۲ م هفت تیر-ابتدای بلوار مدرس-نبش کوچه پارس-پ۱۴-ط۲ واحد۵ خورشید هشت
خ سهروردی جنوبی – پ ۵۵ – ط ۱ رنگینه
۸۸۳۷۸۴۵۲ خ ایرانشهر – بعد ازآذرشهر – ک خسرو – پ ۵ – و ۹ شبکه هنر
۸۸۷۴۰۸۲۲ خ میر عماد-کوچه هشتم –پ۷-واحد۱ چهاربیست
۸۸۸۹۷۶۲۷-۸ خ نجات الهی شمالی-کوچه خسرو-پ۳۶-ط۱-کد پستی۱۵۹۸۸ آگه سازان سبز
۷۷۵۳۸۱۳۹ خ انقلاب-بین پیچ شمیران و پل چوبی-کوچه روشن-ساختمان شماره۸-ط۳-واحد۷ پیام آرا
۲۲۲۵۹۳۲۶ میرداماد-میدان مادر-خیابان شاه نظر-برج پویا-پلاک۳۷-طبقه۵-واحد۱۴ فکر بکر
۴۴۴۱۲۴۳۷-۴۴۴۰۷۶۶۰ م پونک –بلوار میرزا بابایی-پ۴۴-ط ۲-شماره۲- تهران کار رسا
۸۸۷۴۳۵۹۶ سید خندان-ابتدای سهروردی شمالی-خ برازنده-شماره۴۴-ط ۳ واحد ۱۲ روشان روز
۶۶۹۶۲۵۷۰ خ انقلاب-بین وصال و دانشگاه- ساختمان فروردین-ط۹-واحد۳۵ آریا تبلیغ
۸۸۷۳۷۳۰۴ خ مطهری-خ کوه نور-کوچه ۷ پ۵۰-ط۸-واحد۸۱ ارنگ پارس
۸۸۲۴۰۵۸۰-۱ بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل نصر-پ۱۰۵-ط۴-واحد۶ منظومه هنر
تهران – خ گاندی – نبش خ ۱۲ – پ ۲ – ط ۴ المپیک
۲۲۵۷۱۱۲۳-۴ پاسداران – خ نیستان هفتم – پلاک ۱۰ – ط ۲ – واحد ۶ تصویر سازان روز
۷۷۵۲۴۳۳۳ تهران – خ انقلاب – پیچ شمیران – جنب بانک تجارت – خ نورمحمدی- نبش کوچه ارم – پ ۲ – طبقه ۲ شرقی نگارش صفحات زرد
۰۲۲۸- ۲۳۴۰۴۷۳ اسلامشهر-خ باغ فیض- کوچه ۹ پ۶۴- سامیان(اسلامشهر)
۸۸۷۸۶۲۹۲ خ ولیعصر- بالاتراز ظفر-خ شهید ناصری- پA 89 – نار
۸۸۵۱۸۹۹۳-۸۸۷۵۷۴۲۲ خیابان شریعتی-بین هویزه و سید خندان-نبش کوچه جهاد-پلاک۹۱۰-طبقه۲-واحد۸ برسام(شرق)
اتوبوس آگهی
۹۱۲۳۱۳۵۴۰۱ خ انقلاب- مقابل دانشگاه تهران- پ۱۴۱۰- مجتمع تجاری اداری فروزنده- ط ۴ واحد۷۰۳- طرح و تصویر فراهانی
شهریار-شهر قدس-خ طالقانی-پاسا ژگلستان-واحد ۴۰۵ پیک زرین(شهریار
-۸۸۸۴۵۳۴۵ سمیه- تقاطع فرصت- ساختمان سعید- پ۱۱۶- ط همکف- واحد۱۱ سیوند
۲۲۲۵۱۲۶۳-۲۲۲۷۹۹۴۹ خیابان شریعتی-روبروی حسینیه ارشاد-کوچه هدیه-پلاک۱۱-طبقه۳ آیینه تندیس نما(شرق)
۲۲۸۶۶۶۷۲ خ شریعتی ابتدای خ پاسداران-بین سروستان سوم و چهارم-ساختمان آبی ط۳-شماره۱۰ تصویر سهیل
خ سهروردی شمالی-بن بست جهانگیری-شماره۱۶۳ ط۲ واحد۴ نو ایده
۸۸۳۴۴۷۱۲-۸۸۳۴۹۹۲۵-۸ خیابان میرزای شیرازی-کوچه ۱۹-پلاک۱۲-طبقه ۳-واحد۱۲ بهین نقش پرداز
۲۶۴۰ ضلع شرقی میدا ن پونک – خیابان یکم – پلاک ۶ – واحد ۶ کار نو رسانه
۷۷۸۹۳۹۸۷ م رسالت-خ هنگام-خ زهرا-پ۴۰-ط سوم شرقی- فلک نما
۸۸۶۳۳۳۷۹ خ کارگر شمالی-خ ۱۶ پ۵۰- حقیقت
۲۲۰۴۶۵۹۰-۲۲۰۴۶۵۹۱-۲۲۰۴۶۵۹۸ تهران – خیابان ولیعصر – روبروی پارک ملت – خیابان ناهید غربی – پلاک ۵۶ – طبقه ۶ جنوبی – واحد ۱۷ طلوع آفتاب(شرق)
۸۸۵۲۱۴۵۲ – ۳ خ سهروردی شمالی – خ خرمشهر – پ ۲۹ – ساختمان آپادانا – ط ۳ – و ۱۰ راد تبلیغ(شرق)
۸۸۸۷۸۸۱۹۹-۸۸۷۸۸۱۷۹ خ گاندی-نبش کوچه بیستم-ساختمان ۸۰-ط۳-واحد۳۳ ایده پویان روز
۸۸۳۱۹۵۶۶-۷ خیابان ایرانشهر حنوبی-کوچه مهزاد-پلاک۱۵-طبقه۴-واحد۴۰۳ هنرخانه آگهی
۳۳۷۰۴۳۲۹ – ۳۳۷۳۴۷۹۵ م خراسان-خ خاوران-بعد از مخابرات الغدیر- شماره ۶۴۰ الغدیر
۸۸۰۶۵۴۲۲ خ گاندی – خ ۲۱ – پ ۲۴ – ط ۳ – و ۹ ایده پردازان نوین صبا(شرق)
۸۸۷۷۹۳۱۴ م ونک-ضلع جنوب شرقی-پ۱۳۱۷ ط۳-شماره۹ مینا فیلم
۷۷۹۲۱۱۸۵ تهران ، بزرگراه رسالت ، بعد از مجیدیه جنوبی ، تقاطع خ احمدی ، بنبست یاس ، پ۳ ، واحد ۳ تحول سبز
۶۶۰۰۹۰۷۲ خ آزادی-نرسیده به میدان آزادی-خ نورگاه-پ۱-واحد۷ هنرنگار
۷۷۸۹۹۲۶۶ نارمک-بالاتراز م نبوت – کوچه وحید شرقی-مجتمع اداری کیش ط۷-واحد۱۵ کارا تبلیغ
۶۶۹۴۳۱۷۱-۲ بلوار کشاورز-خ جمالزاده شمالی-کوچه نادری-شماره۲۷ ط۲ – جویبار
۷۷۵۲۶۲۷۶ خ سهروردی شمالی-خ اندیشه ۱ غربی-پ۵۳-ط همکف- خانه اندیشه
۲۲۳۰۲۰۱۳ بزرگراه رسالت-خ مجیدیه شمالی-نرسیده به خ پرتوی پ۱۰۰۸ افراز
خ ستارخان-خ نیایش-کوچه بنفشه- بن بست ش خالقیان-پ۲-ط همکف جاذبه دیبا
۸۸۹۵۵۳۲۶ بلوار کشاورز-خ جلالیه- کوی طهمورث پ۲۰ط۲ واحد۴ یک رنگ
۸۸۳۰۷۶۵۴ خ انقلاب-خ موسوی(فرصت)-شماره ۱۴-ط۱ سلام
۸۸۵۱۷۵۸۴ خ شریعتی-نرسیده یه سید خندان-کوچه بسطامی شماره۳۱-واحد۱ باداد
۸۸۷۴۴۹۹۵-۸۸۷۴۸۳۸۵-۸۸۷۴۸۹۸۸ خ شهید بهشتی-بعد از میرعماد پ۳۰۶ طبقه ۴-واحد۴۰۲ سورنا
پ خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهایی شمالی-خیابان شهانقی-پلاک۵-واحد۴ تصویر موج نو
۲۲۰۳۹۷۶۶-۷ بلوار آفریقا-نبش کوچه کاج آبادی پلاک ۴۹ ط ۳- واحد ۱۷ میلان
۰۲۶۲-۳۵۲۸۳۰۸ شهریار-اندیشه-ابتدای فاز یک-ساختمان آرامش-ط۲- رها(شهریار)
۸۸۴۲۵۳۸۲ خ شهید قدوسی-بعد از م شهید قدوسی-ابتدای جانبازان غربی-نبش کوچه کامکار-پ۳۵- همراز
۲۲۴۱۸۷۶۰-۲ ابتدای زعفرانیه-خ مقدس اردبیلی-بن بست شاخسار-پ۳۵-زنگ دوم- شید آذر تصویر
۸۸۷۴۵۹۶۴ سهروردی شمالی-جنب پمپ بنزین-کوچه تهمتن-پلاک۹-واحد۷ بیان نو(شرق)
۲۲۰۱۴۱۴۰ خیابان آفریقا-کوچه شاهرخ-برج شاهرخ-طبقه۳-واحد۳۰۴ هانی
۶۶۹۴۹۸۸۳ آزادی جمالزاده شمالی بالاتر از فرصت شیرازی پ۶۱واحد۱۱ پدیده شرق
۸۸۷۳۳۶۷۴ خ خرمشهر-خ عربعلی-انتهای کوچه سوم-ضلع جنوب غربی میدان پ۱۹ واحد۲ پرگار طرح
۶۶۹۱۳۳۳۷-۶۶۹۰۷۷۲۱ خیابان اسکندری جنوبی-نبش خیابان کلهر-ساختمان۱۷۶-طبقه همکف-واحد ۵ نیم رخ
خیابان ولیعصر – روبروی جام جم – خیابان روانپور – پ ۷۲ – ط ۲ ایده آل تصویر
– میدان بهارستان-اول کوچه نظامیه-پلاک ۱۰۶ – پرتو گستر(شرق)
۹۱۲۶۴۴۷۷۹۴-۸۸۵۳۳۶۸۲ خ بهشتی-تقاطع قائم مقام فراهانی- کوچه ۱۲ پ۱۳ ط۳ هنر مهر
۸۸۴۶۹۱۴۴ نارمک-میدان هفت حوض-بن بست سجاد-ساختمان پزشکان-طبقه ۲-واحد۹-پلاک۶ پویا فام
۸۸۰۶۴۹۱۱ خ شیراز شمالی-نرسیده به خ ونک- ساختمان پاپلی-واحد۷۰۳ طراحی کامل
۸۷۶۴۰۳۹ – ۸۷۶۶۲۳۳ تهران – خ دکترشریعتی – بعد از شهید بهشتی – کوچه متحیری – پ ۲ – واحد ۴ تکنما تصویر
۸۸۴۵۳۵۲۱ انتهای خ مطهری – خ ترکمنستان پ ۱۴۴ ط ۳ –واحد B چهار سو
۲۲۵۲۲۹۷۲ بزرگراه رسالت-بین ۱۶ متری دوم مجدیه و شهید کرد ضلع شمالی بزرگراه رسالت پ۵۶واحد۸ رویان دید
۲۲۰۷۰۳۴۹ بزرگراه یادگار امام-چهارراه فرحزاد-بلوار فرحزادی شرقی-خیابان گلبرگ ۳-ساختمان مهرگان-احد۳ هنر سیما
۶۶۹۷۲۲۸۰-۲-۲۶۶۴۶۲۳۲۸ پایین تر از میدان فلسطین-جنب دانشکده علوم-ساختمان ۱۱۰-طبقه۸-واحد۸۰۲ نقش سپند(شرق)
۲۲۷۲۶۰۸۸ تجریش-مقابل بیمارستان شهدا-ساختمان ۱۳۸ ط بالای همکف واحد۱۰۴- صبا رسانه نوین
۸۸۸۴۸۴۱۱-۳ م هفت تیر-خ مفتح شمالی-خ ملایری پور-شماره۱۲۳ واحد۷ نگارستان پیام کامیاران
۶۶۹۴۳۸۰۰ خ کارگر شمالی-بالاتر از چهاراه فاطمی- پ۳۱۴ ط اول شمالی آویده
۲۲۰۸۴۵۰۷ خ مطهری-بعد از تقاطع سهروردی-شماره ۷۸ ط سوم به نگر
۷۷۵۲۹۷۱۵ خ شریعتی-خ ملک-ساختمان شماره ۶۰ ط همکف واحد۳ آزاده پرداز
۷۷۵۱۶۴۷۰ خ کارگر جنوبی ک شعله ور پیک ط ۵ و ۲۲ پویان
۶۶۷۱۶۹۴۴ خ جمهوری- بعد از شیخ هادی- کوچه یغما- پ۳۴-مجتمع قدس-ط۵-بلوک۱ واحد۲۲ سیمای سالم
۸۸۸۴۴۰۳۲-۸۸۳۰۹۵۳۰ تهران – خ خردمند جنوبی – نبش خ آذرشهر – پ ۳۲ – ط ۶ – و ۶۴ سیپا
۴۶۸۵۹۳۰۰ شهریار شهر قدس بلوار ۴۵متری انقلاب- نبش صنعت ۴ پ۳۲۵ مهر آگه(شهریار)
۲۲۶۱۸۲۸ ورامین بلوار شهید قدوسی-بعد از خدمات مشترکین- جنب بنگاه معاملاتی۱۸۷ بیست(ورامین)
۸۸۷۷۰۶۳۵-۶ خ ولیعصر-بالاتر از ونک-خ دامن افشار- پ۲/۱۳واحد۷ ری را
تهران – شریعتی – بین یخچال و دولت -خیابان سجاد – پ۷۰ – و۸ نقطه دید تبلیغات
۲۲۰۲۶۲۶۹-۷۰ بلوار آفریقا-بلوار گلشهر-شماره۶-برج مرجان- واحد۵۰۲ طرح نگار شگرف
۸۸۳۰۱۸۸۹ خ سهروردی جنوبی-خ نوبخت-کوچه اطلس پ۱۲ هنروران آرسکا
۸۸۷۲۰۵۶۵ خ میرزای شیرازی-بین مطهری و بهشتی-کوچه مقدم-پ۸۳ واحد۴ نگین هنرآفرینان
۶۶۴۸۰۰۷۴ خ طالقانی-نبش هتل انقلاب(ساختمان بنیاد شهید)کوچه مسعود-پ۵۸ واحد۷ پویا گرافیک
۸۸۵۰۳۹۱۱ خ بهشتی-خ صابونچی-کوچه مبینی-پ۴ واحد۸ نقش هنر
۵۲۳۴۷۶۲-۵۲۳۵۱۹۶-۵۲۴۰۱۰۱-۲ دماوند ، گیلاوند ، بلوار آیت اله خامنه ای ، بین پمپ بنزین و بانک ملی ذره بین(دماوند)
۳۳۹۱۵۹۵۲ میدان بهارستان خ ظهیرالاسلام مجتمع تجاری شقایق ط چهارم واحد۴۱۲ ایماژ
شهرری – میدان فرمانداری – مجتمع تجاری ولیعصر – پلاک ۲۰ هنر کده
۸۸۹۵۷۳۳۶ ولیعصر بالاتر ازفاطمی پ۸۰۸ ط۳ واحد۶ پیام عدالت
۸۸۸۱۲۲۳۲-۳ خ مطهری-خ سلیمان خاطر-نبش خ وراوینی-پ۱۱۶-برج دلتا-ط۷ خدمات گستر پنج
۲۲۲۲۰۳۶۶ خ میرداماد-تقاطع آفریقا-پ۲۳۸ ط۳ شمال غربی- هنر برتر
۴۴۳۲۷۴۰۹ تهران – فلکه اول شهران- ابتدای ایرانپارس – خیابان – خیابان ارکیده – مجتمع تجاری کاشانه – واحد ۶ آتی
خیابان میرداماد-میدان مادر-خیابان بروز-جنب احمد شریفی-پلاک۱۰-طبقه۲ نگار
۰۲۲۱-۴۵۲۹۰۷۹ لواسان کوچک م گلندوک نبش ک مسجد پ یک ط یک سفیر خورشید(شمیرانات)
۲۲۹۰۲۳۵۴-۶ خیابان شریعتی-خیابان ظفر-نرسیده به اطلسی-پلاک۶۰-واحد۱۰-طبقه۵ سینا پیمان
۳۳۹۳۵۴۱۲ م بهارستان –خ ظهیر الاسلام-ساختمان یونیک-ط۳ شماره۲۱ یاشار
۲۲۲۷۴۹۹۷ خ میرداماد-خ شهید حصاری-کوچه سیزدهم پ۶-ط۲ زلال
۸۸۸۷۸۸۳۳ تهران – م ونک – خ برزیل شرقی – بن بست لاله – پ ۴ – ط دوم نگاه شرقی سبز
۸۸۷۰۹۲۱۵-۹ خ شهید بهشتی – ساختمان ۴۳۰ – ط ۳- واحد ۱۵ – پ ۴۴۲ برنا
۸۸۲۰۵۳۰۳ بالاتر از میدان ونک خ شهید خدامی ک لیلی پ۱۳ط۴واحد۴ پارسه تبلیغ
۸۸۴۱۴۳۰۷ – ۸۸۴۴۳۷۱۹ خ شریعتی-خ معلم-اتوبان گلبرگ-خ شهیدداود گلشن دوست-پ ۶۱۱ – ط همکف پیام گستر آدینه
۸۸۹۲۸۷۵۷ تهران – خ کریم خان زند – نرسیده به میدان ولیعصر – کوچه ملایی – پ ۳۰ – و ۱۱ یزدان مهر
۸۸۷۵۵۵۸۲-۴ خ سهروردی شمالی-خ شهید قندی-کوی ۱۲شماره۲۱ط همکف- پیام رسانه
طالقانی نرسیده به ولیعصر مجتمع تجاری تخت جمشید ط۹واحدب ۲ طوبی نگار مهر
ب خیابان شریعتی-بعد از تقاطع شهید مطهری-خیابان شکرآبی-پلاک۱۰-واحد۱۲ سپهر دانش
۸۸۶۱۱۶۰۶ خ اسدآبادی-خ فضل الهی پ۳ واحد۳۹ هزار و یک
– خ کریم خان – خ استاد نجات الهی – کوی امانی – پ ۲۳ – و B2 اندیشه ویلا
۸۸۲۷۲۸۱۷ شهرآرا-بین خ ۱۸ و ۲۰ شماره۴۲-ط اول-واحد۱ مرز نو
تهران – خ طالقانی – بعد از بهار – جنب استانداری تهران – پاساژ روشن – ط ۲ – واحد ۶ صدف
– خیابان شریعتی- بالاتر از پل سید خندان – خ خواجه عبداله انصاری – پلاک ۲۳- بلوک ۲ – واحد ۸ نمابه نما
۶۶۵۰۳۰۸۸ خ ستارخان-خیابان خسرو شمالی-خیابان سازمان آب غربی-پلاک ۳۰-طبقه ۲-صندق پستی ۱۴۵۶۵-۴۳۷ اکسیر
۴۴۲۱۷۲۵۰ خ ستارخان- بلوارشهدای صادقیه-کوچه کوهدشت- پ۱۸- مجتمع سارا- ط۱ واحدشرقی- طلوع موعود
۲۲۹۶۵۷۳۵-۶ بزرگراه نیاوران(صیادشیرازی)به طرف لویزان-خ افتخاریان- کوچه عزیزی- پ ۱۸- طرح ونشرپیام سیما
۶۶۴۳۷۲۷۸ خ جمهوری-بین کارگر وجمالزاده-بن بست عزیزی-پ۴-ط زیر- همگامان
۸۸۸۲۰۴۹۱ م هفت تیر-خ بخت یار-شماره۷۱- ط۴ رام رنگا
۸۸۹۳۹۳۷۴ – ۵ تهران – خ انقلاب – نرسیده به پیچ شمیران – ابتدای خ بهار – مجتمع اداری تجاری بهار – ط۶ واحد ۶۲۹ عقیق سرخ
۴۴۴۶۰۳۱۲-۴۴۴۴۷۶۴۹ اتوبان همت-غرب شاهین شمالی-پاساژ گلها-پلاک۴۵-طبقه۲-واحد ۱۱۴ آراد(غرب)
۲۲۲۰۱۶۹۰-۷-۲۲۶۷۶۶۴۲-۷ خ شریعتی-بالاترازپل رومی-خ میرزاپور-پاساژ سهیل-ط۲ هنر هشتم
۸۸۷۲۴۸۸۵ خ ولیعصر -خ شهید مطهری- جنب هتل بزرگ -شماره ۲۸ – و ۴ تصویر آفتاب شرق
۲۲۸۵۸۸۳۰ خ شریعتی-خ ناطق نوری-شماره۱۷-واحد۵-۱- صنایع فرهنگی ایران
۴۲۳۰۰۱-۳ هشتگرد-خ مصلی-نبش کوچه شهید نخبه زعیم نگار گستر(هشتگرد)
۵۵۳۶۸۵۵۵ خ ولیعصر-منیریه-چهارراه معزالسلطان-ابتدای خ مدرس-پ۱۰ ط۵ واحد۱۸ بهجت
۸۸۲۸۳۱۱۶-۸۸۲۷۵۸۹۲ خ آل احمد-قبل از آتش نشانی-شماره۱۸۳ واحد۱۱ ندا گستر جم
۲۲۸۵۱۴۴۹ شریعتی بالاتر از سید خندان خ خواجه عبد اله خ ابوذر غفاری شمالی پ۸۸ ط۱ نگاه هفت
۵۵۹۳۸۶۲۰ شهر ری-خ اکبری-کوچه شکری-پ۶۸ علقمه(شهر ری)
۷۷۸۲۰۳۹۹ رسالت نارمک خ گلستان خ ثانی م ۸۵ بهار ۴ بن بست اول پ۱۷ طهمکف آبگینه تصویر سیما
۸۸۶۸۶۱۰۰ سعادت آباد-خیابان علامه جنوبی-نبش خیابان۴۲ شرقی-پلاک۲-طبقه۳-واحد۵ ایده پردازان سبز
۸۸۷۸۰۵۳۳ م آرژانتین-خ الوند-کوچه۲۹-پ۲۴-ط۲-واحد۸ صحت پیام تهران
۸۸۸۰۷۶۹۴-۸۸۸۹۵۸۷۴ خ نجات الهی شمالی-کوچه خسرو-پ۳۶ ط۳ مولود رسانه
۲۰۱۰۴۱۶۹-۷۰ خیابان نیاوران-(شهید باهنر)-مجتمع تجاری نارون-واحد ۴۱۳- فر
۸۸۷۴۳۹۶۵ خ بهشتی-بعد از تقاطع سهروردی-پ۱۶۴-ط پایین-شماره ۱ طراحان صنعت تبلیغ
خ آزادی خ آذربایجان اول رودکی پ۵۱۱ط۲ واحد۳ سروش صبا
۶۱و۶۶۹۳۸۵۳۴ خ جمهوری-بین خ پاکستان و گلشن-جنب پاساژ مروارید-شماره۶۰۷ واحد۱۵- سیما نقش
۲۲۸۸۷۵۱۵ پاسداران-دشتستان۳-پلاک۷-واحد۱شرقی نقش ایام سیرنگ
۸۸۷۴۳۱۵۲ سهروردی شمالی-خیابان میرزایی زینالی غربی-خیابان عشوری-شماره۸-طبقه همکف عصر تبلیغ
۲۲۲۲۷۶۱۷-۹ خ میرداماد-روبروی مسجد الغدیر-خ شنگرف-پ۵ ط۲ مدیا تبلیغ گستر
۸۸۰۸۶۲۳۱ شهرک قدس-بلوار فرحزادی-قبل از بلوار دریا- خ تعاون-پ ۲۹ طلوع طلائیه
۶۶۸۹۳۱۲۹-۶۶۳۸۷۹۲۱ بزرگراه نواب-تقاطع دامپزشکی-ساختمان چلچله۱-پ۱۰۱ ط همکف- سپیده تابان
۸۸۳۱۵۶۸۱ خ سمیه – بعدازمفتح – پ۱۳۲ – ط۴ – و۴۴ آفتاب پیشرفت صنعت
خ شهید کلاهدوز-خ شهید نعمتی-کوچه۱۱-پ۱۸ فن و هنر فردا
۸۸۷۴۷۳۶۸ خیابان بهشتی-خیابان سرافراز-خیابان ۱۱-شماره ۸-طبقه۳-واحد۱۰ نوآوران آگهی امروز
۲۲۲۵۸۳۶۰ بلوار میرداماد-برج آرین-پ۱۷۴-ط۴شرقی-شماره۱۳ ۱- رسانه هنر(شعبه)
۸۸۷۳۴۵۷۷-۹ سهروردی شمالی – کوچه فیروزه – ساختمان فیروزه – پ ۲۲ – ط ۲ – واحد ۱ پرگار نقش
۸۸۴۰۰۲۹۵ خ مطهری-خ ترکمنستان-خ ملک-پ۵۰-ط۱-واحد۴ سیما تصویر برتران
۸۸۷۳۲۵۸۰ خ بهشتی-خ پاکستان-بعد از کوچه هشتم-پ۴۲۰-ط اول- ابرش
۸۸۷۳۷۸۵۶-۸۸۵۱۸۱۹۵ خیابان سهروردی شمالی-خیابان آپادانا-جنب رستوران نوید-پلاک۴۷-واحد۱۷-طبقه هشتم سپهر
۶۶۴۹۱۸۷۶ – ۶۶۴۹۱۲۹۵ خ انقلاب-خ ۱۲ فروردین-خ روانمهر- پ ۱۳۶ – زنگ اول شیوا
۷۷۲۶۵۶۶۸-۹-۷۷۲۵۷۰۶۰ خ جانبازان غربی-نرسیده به خ کرمان-پ۳۳۴-ساختمان سبز-ط۳-واحد۱۳ شرقی سریره
۸۸۰۲۸۳۴۲-۴ خ کارگر شمالی-نرسیده به تقاطع آل احمد-کوچه سوم-پ۷-ط۱ آیینه نما
کلک باران
۸۸۵۱۶۷۳۱۳-۵ خ خرمشهر-خ عربعلی-کوچه۹-پ۸-ط ۱ رسانه ای روزنه ارتباط
۸۸۵۲۵۷۳۳-۴ خ میرداماد – خ شنگرف -بن بست یکم – پ۳ – و۳ پیک اول
خ ستارخان-میدان توحید-خیابان پرچم-کوچه شهریار-پ۱۳۹-ط۲ ستاره پایتخت
۸۸۵۱۴۵۶۲ خ سهروردی شمالی-خ زینالی غربی-پ۱۲۳-ط همکف ۳- جهان کتاب
۲۲۳۵۹۸۵۱ – ۵ سعادت آباد-میدان کاج-ابتدای سرو غربی-پلاک۱۱-طبقه سوم شمالی-واحد۲۲ سامان تبلیغ پارس
۸۸۳۲۰۵۶۲ تهران – میدان فردوسی – خ سپهبد قرنی – پ ۳۳ – ط اول دید هفت
۸۸۳۰۳۶۲۵-۸۸۸۴۸۰۵۵-۸۸۳۲۲۸۴۷ م هفت تیر-ابتدای خ مفتح جنوبی-خ سعید همراه-پ۴ ط۲ چاپ کاران
۲۲۲۳۶۸۵۷-۲۲۲۳۴۶۶۹ خ شریعتی-بالاتر از پل صدر-خ میرزاپور(سهیل)شماره۳۳-آپارتمان دوبلکس-شماره۳ پناد
۶۶۹۲۲۲۴۵ جمالزاده شمالی – بین فرصت شیرازی و نصرت – نبش خیابان اعتماد – پلاک ۶۱ – واحد ۸ خانه رسانه
۷۷۶۲۹۱۸۵-۶ تهران- خیابان شریعتی – سه راه طالقانی- جنب بانک ملی – کوچه محسنی – پلاک ۶ – طبقه دوم – واحد ۴ طرح نارستان
۸۸۲۸۲۴۳۴ کوی نصر (گیشا)-خ سوم-پ۲-واحد۱ ط همکف- ۵- ماندگار
۸۸۹۶۳۹۳۴ بلوار کشاورز-جنب بیمارستان پارس-کوچه ورنوس-پ۲ ط۳ حجم سبز
۷ خیابان نجات اللهی-بالاتر از طالقانی-خیابان صارمی شرقی-شماره۱۶-واحد۹ ثامن
۸۸۸۳۶۶۶۲ خ مطهری-خ سلیمان خاطر-پ۱۲۲-واحد۱۹ نغمه بنفش اندیشه
۸۸۵۵۵۰۰۱-۳ خ مطهری -خ میرزای شیرازی – ک عرفان – پ ۱۱ – واحد ۴ ایما نقشینه پویا
شهریار شهرقدس خ امام حسین تقاطع طالقانی جنب کوی گروس پ۱۲ سرزمین سبز
۲۲۷۶۵۹۶۷ تهران- بزرگراه صدر – دیباجی جنوبی- کامرانیه جنوبی- شهید برادران جوزی – بن بست نوریان – شماره ۵۵- واحد ۱ طراحان نماتک
۸۸۰۲۳۴۴۱ میدان گلها-بلوار گلها-خیابان مرداد-کوچه زیناوند-پلاک۱۰۳-طبقه ۱ ترنج
۸۸۲۴۵۶۴۸ – ۹ خ کوی نصر (گیشا) – خ ۲۳- پلاک ۱۶- و ۲ یاد ایام
میدان جمهوری – ابتدای نواب – جنب ایستگاه مترو – ساختمان شهاب ۱ – ط ۳ – واحد ۱۳۴ توسعه فرهنگ زندگی(غرب)
۲۲۲۶۰۶۹۵-۲۲۲۶۰۶۹۷ خ شریعتی-خ دستگردی-خ گوی آبادی-نبش کوچه سوم-پ۲۳و۲۵ ساروبن
۸۸۱۰۶۵۷۷ تهران- خیابان آیت اله کاشانی – خیابان نجف زاده فروتن – خیابان شمالی – پلاک ۴- واحد ۱ آیدین شیرگو
خ شریعتی – پایین تر از بهارشیراز – ک سلطانی – پ ۱۳ – واحد ۶ مهتاج
۶۶۹۱۱۶۲۷-۶۶۹۱۹۳۴۵ خ جمهوری- نبش اسکندری-ساختمان۵۱۰ط۴ واحد۱۵ گلبانگ رنگ
۸۸۸۳۸۶۶۱ میدان هفت تیر-ابتدای بهار شیراز-پلاک۱۴-طبقه۳-واحد۱۰ پیک نو
۲۲۲۵۶۱۶۰ – ۲۲۲۲۲۰۷۷ تهران – خ شریعتی – بلوارمیرداماد – نرسیده به میدان مادر – خ رودبارشرقی – پ ۴۱ – ط ۲ – و۵ رسانه های ارتباطی نقره
۸۸۴۶۶۷۵۵ سید خندان – خ دبستان-جنب وزارت دفاع پ۳ واحد۶ راد فتح
۸۸۸۲۸۲۰۹ خ مطهری-خ فجر-خ حجت-شماره۳- روزنه کار
بلوارمیر داماد – م مادر – خ شهید شاه نظری – کوچه دوم – پ ۱۵ – واحد ۳ رسا گستر
۴۴۲۶۲۴۸۴ تهران – میدان صادقیه -خ ستارخان – بین خیابانهای اسدی و خسرو – مجتمع تجاری صدف – پلاک ۱۲۵۶ – واحد ۴۵ امیر
۸۸۷۳۴۵۴۱-۸۸۷۵۸۸۰۶ خ بهشتی-قنبرزاده-کوچه۶-شماره۲۹-ط۴واحد شمالشرقی داروگ بین المللی
۶۶۳۸۶۴۴۲-۶۶۳۸۷۳۹۴ بزرگراه نواب-نرسیده به خیابان جمهوری-مجتمع تجاری شاهین-طبقه ۱-واحد۲۸-B2 ندای معتبران(
۸۸۳۱۴۰۵۵ خ انقلاب-روبروی لاله زارنو-بن بست سپند-پ۵۲-ط۲ کتاب نیازمندیهای تهران
۸۸۷۶۵۲۵۶ تهران – خ سهروردی شمالی – خ شهید قندی – پ ۱۰۰ – ط ۱ – و ۱۰۲ صبا آگهی
۸۵۱۷۹۷۷-۸۵۱۸۵۹۳ خ مطهری – خ سلیمان خاطر – خ شهید وراوینی – پ ۱۲ بانگ هنر
۸۸۹۸۳۱۰ خ زرشت غربی-ابتدای خ سوم-پ۶-ط همکف- ۱۳- نگاران
۸۸۴۰۴۱۹۰-۸۸۵۲۳۷۵۹ تهران – خ شهید بهشتی – خ پاکستان – ک ۱۴ – پ ۱۲ – و ۲ – ط ۱ پویا نما
۸۸۹۴۷۶۱۶-۷ ولیعصر – بالاتراز چهارراه طالقانی- ک گیلان- پ ۱۸-ط ۳ -و ۱۵ پویندگان فردا
۴۴۱۱۱۲۰۴-۴۴۱۴۲۷۲۱ تهران – جنت آباد شمالی – خ المهدی – پاساژ قائم – ط همکف – پ ۶ هنر پژوهان(غرب)
۷۷۶۴۵۳۵۵ م امام حسین (ع) – نبش خ انقلاب – پ ۴ – ط ۲ پیام سعادت همشهریان
۸۸۵۲۸۲۱۹ سهروردی شمالی-کوچه فیروزه-پلاک۳۵-طبقه۳-واحد۱۰ اساطیر هفت گان خرد
۸۸۶۶۲۲۹۷ تبلیغ تاسیسات
شهریار – نبش م معلم – روبروی بیمه تامین اجتماعی آدینه
۲۲۸۶۶۳۹۲ ضلع شمالی غربی پل سید خندان خ شقاقی بن بست آذرنوش پ۲ هنر پارسی
۶۶۴۰۵۵۴۱ تهران- خیابان فلسطین جنوبی- بعد از تقاطع جمهوری – خیابان هلالی – پلاک ۹ نقش باران
۸۸۳۱۴۱۱۴ میدان سنایی-کوچه دوازدهم-پ۱+۱۲-ط ۵ شرقی- شهر آگهی
۲۶۲۱۰۶۵۲-۴ خ ولیعصر – بالاتراز بلال – ک افق – پ ۵۰ – ط اول آمایش هنر
۶۶۷۱۲۸۵۷ خ انقلاب-روبروی خ فرصت-پ۶۷۴-ساختمان آفاق-ط۳-شماره۹- ظریفیان
مشاور
۰ م فردوسی-خ پارس-تقاطع غزالی-روبروی خوابگاه دانشجویی-ساختمان فورته ط۱-واحد۳ کلک زرین نگار
۸۸۷۳۷۰۹۰ خیابان هویزه(مرکزی)-ساختمان ۱۳۵طبقه۳-واحد۱۲ نیک نوین تبلیغات
۸۸۰۶۲۵۶۰-۲ م شیخ بهائی- برج صدف-پ ۱۳۸- ط ۶ واحد۶۶- شبکه تصویرگران هنر
۶۶۹۰۷۸۲۹-۳۰ خ آزادی-خ جمالزاده جنوبی- کوچه دانشور- شماره۲۸-ط۴- واحد۱۲- گردونه مهر
۸۸۸۴۴۱۰۹-۸۸۸۴۴۴۱۲۰ خ سهروردی شمالی- روبروی پمپ بنزین-کوچه تقوی-پ۱۷- واحد۴- زرین برگ پایا
۳۳۳۰۰۶۵۷ خ پیروزی- خ کلینی-نرسیده به صفا-پ۲۱۳- ط زیرزمین- غزل
۸۸۵۱۰۵۶۷-۸ خ سهروردی شمالی- بین هویزه و سرمد-پ۹۰/۳- ط۲- کاراپیام رسان
۲۲۳۲۳۱۷۱ – ۲ تهران – خ پاسدارن – انتهای بوستان دوم – خ ساقدوش – نبش بوستان ۷ غربی – پ ۹۶ – ط ۲ – و ۲ ممتاز
۶۶۹۰۷۴۲۷ خ جمالزاده شمالی-خ اعتماد-پ۲۱-واحد۱۳- پژواک هنر
۹۱۲۱۰۳۲۰۰۳ تهران- خ آفریقا- بلوار گلشهر- پلاک ۲۲- طبقه ۷ واحد ۲۸ نوین فیلم گستر
۸۸۵۱۵۸۰۸-۹ خ بهشتی-خ قنبرزاده-نبش هویزه غربی-شماره۳۱- ط۱- تشتر
۲۲۶۱۲۱۵۶-۷ خ شریعتی- روبروی خ کلاهدوز-ساختمان بنیادالبرز-ط۲-واحد۳- راویان فجر
۷۷۶۵۳۰۸۵-۹-۷۷۵۲۴۷۷۷ خ شریعتی-نرسیده به سه راه طالقانی-خ کارگر-پ۹-ط همکف کارستان
۴۴۰۵۲۳۰۰-۰۹۱۲۱۹۷۸۵۸۲ فلکه دوم صادقیه-خ اعتمادیان-پ۱۸-واحد۷ سوژه ایستگاه فردا
۷۷۷۱۹۶۸۵ تهرانپارس خ فرجام بین رشید ورزین پلاک ۱۶۳ واحد ۱۰ رویای سبز پیروز
تهران – شریعتی – خیابان معلم- پلاک ۶۱- واحد چهارم پیام رهیابان
۸۸۰۱۲۳۱۰ خیابان کارگر شمالی-خیابان۱۶(فرشی مقدم)-پلاک۲۵ نگاه سوم
۶۶۴۳۱۲۶۷-۶۶۹۳۵۵۹۸ تهران – خ کارگر جنوبی – تقاطع لبافی نژاد – مجتمع مهستان – طبقه همکف – شماره ۱۱ دیده‌وران
۸۸۸۴۶۳۵۶ سید خندان ابتدای بزرگراه رسالت بعد از نمایشگاه مرجان پلاک ۵۷ طبقه ۲ واحد۳ سارنگ پردازش (شعبه)
تهران – م المپیک – ابتدای شهرک گلستان – ضلع غربی آزادگان – خ هوانیروز – خ گلنار – ک مهیارغربی – پ ۱۸ پر سفید
۸۸۸۴۱۰۶۴-۸۸۳۰۴۲۰۱ خ قائم مقام فراهانی میدان شعاع اول گلریز کوچه وفا پلاک ۱۷ فرهنگ ملل جهان
۸۸۹۱۸۸۴۴ خ ولیعصر – بین زرتشت وفاطمی – ک غفاری – پ ۶ – و ۶ آن
۲۲۶۴۵۱۱۵ تهران – خ شریعتی – بالاتر از خ دولت – نرسیده به پل صدر – شماره ۱۶۷۱ مجمع
۸۸۳۲۰۶۸۰ تهران ، خ قائم مقام فراهانی ، پایین تر از مطهری ، خ الوند ، پ ۱۳ ، ط اول ، واحد ۱ طراحی هنر سانلی
۲۲۸۵۶۳۵۲ خ شریعتی جنب حسینیه ارشاد خ قبا خ بهشت ۳ پلاک ۱۲ طبقه ۲ سمت راست آذرفام
۶۶۵۲۶۲۳۲ ستارخان خ شهید حبیب‌اله کوچه شهید قلی پور شماره ۱۲ طبقه همکف آوای صدرا
۷۷۶۰۷۷۹۵_۰۹۱۲۳۴۳۸۹۵۷ خ شریعتی قبل از بوشهر پ۲۷۵ ط۵ بانی تبلیغ
۸۸۵۷۰۸۱۴ سعادت آباد – خ یکم – خ بامداد – پ ۴ – و ۱ گرانیگاه تبلیغ رسانه
۲۲۰۲۲۱۳۱ تهران – بلوار آفریقا – خ مریم – پ ۱۷ موج نور پیام
۸۸۴۳۹۹۹۳-۸۸۴۴۲۲۹۶ خ سهروردی بالاتر خ مطهری خ شهید گودرزی اندیشه ۶ غربی پلاک ۶۶/۳ دیهیم
۲۲۰۵۴۲۷۴ خ ولیعصر بعد از نیایش خ ارمغان پلاک۶۹ – زنگ شماره ۱ طبقه ۱ بکتاش فیلم
۵۵۰۵۰۸۳۳ نازی آباد تقاطع بو علی و کوشا پلاک ۹ ترنج نگار
۸۸۸۸۸۹۸۰ خ ولیعصر میر داماد نرسیده به تقاطع آفریقا پلاک ۲۸۰ طبقه ۴ واحد ۲۶ توسعه رسانه صنعت تبلیغ
۸۸۳۲۹۳۸۸ خ مطهری خ فجر نبش خ غفاری پلاک۳ طبقه ۴ واحد جنوب شرقی پارسایانه تبلیغ
۸۸۷۸۲۹۵۳-۵ خیابان میرداماد خ افریقا بلوارمینا شماره۱۹ واحد۱۴ کلک خیال
میدان ونک – ملا صدرا – خیابان شاد – نبش جویبار – پلاک ۱۸ گلبانگ
۳۵۵۸۱۹۲ شهریار-اندیشه فاز ۳-خ ولیعصر-مجتمع تجاری نگین-ط اول- پلاک ۴۹ کلیشه
۸۸۷۱۲۷۶۲ خ خالد اسلامبولی بین خ پنجم و هفتم شماره ۴۹ واحد ۳ حنانه عصر
۲۲۱۲۲۶۲۳۱۱ تهران – خ کریم خان زند – خ سنائی – خ هشتم غربی – پ ۳ – ط ۲ نسیم هراز تبلیغ
میدان سبلان – خ شهید حیدری – خ شهید نوروزیفرد – پ ۸۸ – واحد ۳ شباویز شایگان
۷۷۹۲۱۵۶۴ نارمک – خ آیت جنوبی – نبش جویبار غربی – پ ۲ – ط ۳ طلوع پیام سبز
۸۸۳۰۴۹۷۰ خیابان سلیمان خاطر-(امیر اتابک)-کوچه مسجد-پلاک۱۷-طبقه سوم-واحد۸ پیام اول
تهران، خ آفریقا ، نبش خ قبادیان غربی ، پ ۱۰۴ ، ط اول ، واحد ۱ گلبانگ فرهنگ
۸۸۹۰۷۶۶۷ خ استاد نجات الهی کوچه شهید ارشیر ارشد مجتمع سپندار طبقه ۲ واحد ۱۶ لی کو
۲۲۷۲۸۲۳۲ میدان قدس-خیابان احمد زمانی-پلاک۲۷-واحد۱-طبقه همکف پردازشگران تصویر پویا
۶۶۵۵۰۴۴۲۲ خ ستارخان خ بهبهودی ساختمان نیلوفر شماره ۳۴۰ واحد ۱۸ بلوط سبز
۸۸۸۴۷۸۶۱ خ مفتح خ زهره پلاک ۹ طبقه ۲ واحد ۶ ۱ اندیشه برتر پویا
۸۸۹۷۱۵۲۱-۳ میدان فاطمی-ابتدای گمنام-خیابان جهانمهر-خیابان بو علی سینای غربی-سمت چپ-پلاک۶۲-واحد۲ فرهان تصویر
۸۸۹۰۴۱۵۷ – ۸۸۹۲۱۶۰۰ تهران – خ استاد نجات الهی – بالاتر از خ طالقانی خ شاداب – ساختمان ۴۶ – ط زیرهمکف – و ۲ آرتا
۲۲۳۴۰۱۶۱-۲۲۳۴۰۱۲۱ بزرگراه چمران مجتمع آتی ساز بلوک ۲۳ طبقه ۲۵ واحد ۴ نمای سبز
۲۲۵۷۸۵۷۴ – ۲۲۷۷۴۰۷۰ – ۲۲۵۷۹۹۱۵ تهران – خ شریعتی – خ شهید کلاهدوز – نرسیده به چهارراه قنات – روبروی پمپ بنزین – پ ۲۸۲ – ط ۳ – و ۱۲ پیام آریا آبتاب
۸۸۷۷۰۲۶۶ خ گاندی خ ۱۲ پلاک ۱۵ طبقه ۲ ژوبین
۸۸۲۶۲۱۲۱ تهران – کوی نصر – خ ۱۱ – پلاک ۷۰ – واحد ۹ حوریا
۷۷۵۰۳۰۰۸ خیابان شریعتی-پایین تر از بهار شیراز-کوچه سلطان-پلاک۱/۱-طبقه۱-واحد۱ پیشرو تبلیغ
۸۸۵۵۳۵۹۰ خ بهشتی خ خالد اسلامبولی خ هفتم پلاک ۱۹ طبقه ۱ تصویر گستر پیشرو
۲۲۶۰۴۶۱۲-۲۲۶۱۶۱۶۰-۲۲۶۱۶۱۰۰ خ شریعتی قلهک خ شهید یزدانیان بلوار سیمای شمالی پلاک ۱۹ واحد ۱ توانگران پویا
۳۳۹۵۸۸۷۲ میدان بهارستان-کوچه شهید جورکش-کوچه دوم-پلاک۵۵-طبقه۴-واحد۱۳ ایده آفرینان کسری
خ آزادی بعد از سه راه خوش پ۳۱۵ ساختمان سینا ط۱ و۵ طراحان هنر پارس
تهران- نارمک – گلبرگ غربی- نرسیده به شهید مدنی- پلاک ۲۷۸ طبقه همکف آیینه خیال
۸۸۰۲۵۳۳۷ میدان گلها خ کاج شمالی نبش کوچه ۲۲ پلاک ۱۶۶ طبقه ۲ نقش ایام نما
۲۲۲۰۰۶۴۶ خ شریعتی بالاتر از پل صدر خ میرزاپور خ مهر اول غربی پلاک ۴۱ کاروکسین(شعبه)
۸۸۰۰۶۸۲۰ خ فتحی شقایقی نرسیده به میدان سلماس شماره ۱۲۱ طبقه ۶ واحد ۱۲ ارم
۲۶۳۱۳۶۹۹ – ۲۶۳۱۳۷۰۰ رسالت شرق به غرب – بعداز استادحسن بنا شمالی – کوچه احمدی – پ۱۲۰۹ – و ۱ تجسم روز
– خ فلسطین – خ شهید نظری – پ ۶۱ – بلوک A – واحد ۴۳ نفیس
۲۲۳۲۳۱۷۱ خ بنی هاشم – خ مجید افشانی – نبش ۷ غربی – پ ۹۶ – و ۳ دید نو
۸۸۰۶۹۲۶۱ خ ملاصدرا خ شیراز شمالی بن بست کاج پلاک ۱۰ طراحان دلتا
۸۸۷۵۲۴۳۱۲ خ بهشتی خ حسینی (خ سورنا) کوچه بارید پلاک ۴۶ طبقه آباندادفیلم
۹۱۲۳۵۴۶۶۹۱ م قدس خ نیاوران ابتدای دزاشیب سمت چپ ۱۰۴ ساختمان آزادی ط۵ و۱۱ امید ایرانیان
۵۵۸۱۴۴۵۹ تهران – خ ۱۵ خرداد – بازار آهنگران – ک معظم الدوله – ک شیخ علی – پاساژ میر نوری – شماره ۳ پدیده ماندگار ادیب
۸۸۹۹۴۳۵۱ – ۲ تهران – میدان فلسطین – خ طوس – پ ۳۲ – واحد ۲ خورشید نگاران
۲۲۵۲۲۸۶۳ بزرگراه رسالت – بزر گراه همت – چهار استقلال – به سمت شهرک امید – خ کو هستان یکم – پ ۹ فراسوی هنر
– سهروردی شمالی نرسیده به سید خندان کوچه اشراقی پلاک ۲۸ طبقه ۳ لوح امروز
تغییر آدرس عصر قلم
۷۷۵۱۶۷۶۸ تهران – خ انقلاب – روبروی خیابان بهار – پلاک ۴۴۸ طبقه همکف مهراس
۸۸۵۰۲۲۹۶-۷ خ مطهری خ کوه نور کوچه سوم پلاک ۲۲ طبقه ۳ روشنا
۸۸۹۸۱۰۵۷ خ کارگر شمالی نرسیده به بلوار کشاورز مجتمع ۱۶۹ گل واحد ۳۹ چشمگیر
۸۸۷۵۰۳۶۷-۸۸۷۳۳۰۶۴ خ احمد قصیر(بخارست) انتهای خ دهم پلاک ۷۹ طبقه پایین گسترش تبلیغات صنایع
۹۱۲۴۹۱۵۶۰۷ تهران – سعادت آباد – بلوار دریا- خیابان صرافها- کوچه ۳۵ – پلاک ۶۸- طبقه سوم – واحد ۶ فراسو
۸۸۷۱۲۳۶۱ خ میرزای شیرازی – کوچه نعیمی – پ۱۹ – ط۳ دنیا
۶۶۷۲۶۷۹۰ تهران – خ انقلاب – بین فردوسی و ویلا – نبش خ براتی – ساختمان ۸۸۰ – طبقه ۷ – و ۱۳ تهران کارا
۳۳۷۷۰۲۹۹ ری- فداییان اسلام – میدان بروجردی- خ پروین اعتصامی – خ شهادت – نبش کوچه سیف الهی- پ۶۹ بلوط سبز
۲۲۸۸۵۸۲۷ خیابان شریعتی-خیابان گل نبی-جنب حسینیه ارشاد-پلاک۱۱-طبقه۴ ستاره
۹۱۲۱۲۵۹۶۴۲ خ حافظ خ رشت بن بست قمی پلاک ۹۱ طبقه ۴ واحد ۱۰ آشیانه هنر
۲۲۵۶۱۲۶۷ پاسداران –بوستان دوم-خ گیلان کوچه مهر-پلاک ۴ مهرگان
۸۸۷۵۸۲۵۸-۲۷ خ خرمشهر خ عشقبار نبش خ ۱۲ پلاک ۶/۹۵ طبقه ۵ واحد ۹ فاتح سیمای نور
۸۸۸۰۰۷۰۸ خ استاد نجات الهی خ سلمان پاک شماره ۳۴ سوره پیام
۸۸۷۵۶۵۷۱ ُ نماسامانه پارسیان
۶۶۷۴۷۴۸۵-۹ خیابان انقلاب-نرسیده به چهارراه کالج-روبروی بانک سامان-پلاک۱۰۷۴-ساختمان۸۵-طبقه۲شمالی ارتباط صنعت
۴۴۰۴۲۷۵۶ فلکه دوم صادقیه-ابتدای بلوار کاشانی-برج مینا-طبقه۱۰-واحد۵۸ آسمانفرسا
۲۲۲۶۰۰۸۰ خ شریعتی بالاتر از میرداماد پلاک ۱۳۱۰ طبقه همکف تصویر پردازان مدیا
۸۸۴۵۹۴۶۵ خ مطهری رروبروی ترکمنستان ساختمان پروشات شماره۴ ط۳ واحد۱۸ گسترش ایده و هنر
۲۲۰۱۸۷۵۲ ضله جنوبی بزرگراه رسالت بین چهارراه مجدیه و ۱۶ متری اول نبش خیابان شهید احمدی پ۳ برج آبی و ۱۸ رسا آوا
۸۸۲۱۰۱۷۸-۸۸۲۱۰۱۶۶ خ ملاصدرا خ شیخ بهایی جنب خ نصرتی پلاک ۲ طبقه ۴ واحد ۴۲ فراز کندر
۲۲۰۱۲۰۸۲ خ ولیعصر نرسیده به چهار راه پارک وی خ افق پلاک ۳۷ واحد ۲ خانه عکس و فیلم
۸۸۷۳۶۵۲۹ خ قائم مقامی فراهانی بالاتر از مطهری پلاک ۱۶۹ طبقه ۲ سریر آگاهان
۲۲۸۶۳۴۸۱ شریعتی بعد از ملک ک میر جهانگیری س کاج ط ۵ پ۱۸ تصویر بلوط
۸۸۸۲۷۵۴۳-۸۸۸۴۰۹۲۶ خ ایرانشهر بالاتر از خ طالقانی پلاک ۱۲۸ طبقه ۳ رسانه نوین چاوش
نوین تبلی
۸۸۹۸۱۰۳۹ خ فلسطین شمالی پایین تر از چهار راه زرتشت کوچه شهید موسوی شاره ۳۱ پویا نقش
۴۴۰۵۰۶۱۸-۹-۴۴۰۵۰۵۷۳ فلکه دوم صادقیه بلوار آیت کاشانی بین گلستان و نابینایان ساختمان یاران طبقه ۳ واحد ۳۰۴ فردای نوین زرین
۸۸۷۵۸۲۲۴۱۰ خ خرمشهر خ عشقیار نبش خ ۱۲ پلاک ۹۵ طبقه ۵ واحد ۱۰ شهر نقش
۸۸۹۴۰۵۷۴-۸۸۸۰۶۴۷۹ خ شریعتی – بین ظفر ومیرداماد – روبروی پمپ بنزین – پ ۱۲۴۰ – ساختمان مینا – ط ۴ – واحد ۱۲ غربی پیام رسان خورشید زاویه
۸۸۷۷۴۶۳۴-۸۸۶۶۳۱۹۱ خ گاندی خ ۲۳ پلاک ۲۱ طبقه ۲ واحد ۸ غزال
۴۴۲۷۱۰۱۸ تهران – فلکه دوم صادقیه – برج گلدیس – طبقه نهم- واحد ۹۰۲ آفتاب طلایی
۴۴۲۸۸۳۳۵ آریاشهر فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه ۸- واحد ۴ هزاره هنر
۸۸۶۰۰۰۴۵ خ شریعتی نرسیده به پل سیدخندان روبروی مخابرات ساختمان ۹۵۴ طبقه ۴ پیشتازان نگارش
۲۲۰۳۵۰۷۱ خیابان ولیعصر-بالاتر از جام جم-شماره ۱۴۷۹-مجتمع جم-طبقه۳-واحد۴ خرد آوا
ّ دولت خ آقامیری خ بهداد بن بست دوم پ۳۴ چهل وادی تماشا
۸۸۰۱۳۹۷۰-۳ خ کارگرشمالی – نرسیده به بزرگراه آل احمد – نبش خ ۲ – پلاک ۴۶۷ – طبقه ۲ – واحد ۲۱ راه زندگی
۸۸۹۵۷۳۸۶ میدان فاطمی ساختمان آچاچی طبقه ۳ واحد ۱۹ دید دوم
خ شریعتی بالاتر از میرداماد نرسیده به پمپ بنزین کوچه زرین برج مینا طبقه ۱۲ واحد ۴ سحر آفرین آریا
۸۸۰۵۴۲۱۲ میدان ونک – ملا صدرا – ضلع غربی میدان شیخ بهایی پلاک ۳۱ میثاق ماندگار
۷۷۸۷۵۴۷۷ انقلاب خ گرگان بالاتر از ایستگاه مدرسه ساختمان امداد پ۵۲۳ط۳واحد۱۱ آگاه گران
۴۴۲۸۸۰۰۹ فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس – ط۱۰ – واحد ۱۵ پیک نوین
۸۸۹۵۸۵۱۴ بلوار کشاورز خ شهید کبکائیان کوچه ۱۲ پلاک ۲۹ طبقه ۱ آگهی نگاران امروز
۴۴۲۶۹۳۷۴-۵ خ ستارخان بین پل یادگار و برق آلستوم پ۸۵۶ ط۷ و۲ پل
۸۸۸۸۱۰۹۲ بزرگراه حقانی نبش دیدار شمالی پلاک ۲۸ ایده پروران تبلیغ
۲۲۷۰۷۷۱۷-۸ میدان قدس ضلع شرقی نبش خ دربند پلاک ۳ طبقه ۳ یک
۲۲۲۲۸۳۰۶ خ ظفر خ فرید افشار کوچه مهیا پلاک ۱۱ طبقه ۲ واحد ۴ مرکز دایره
۷۷۵۲۲۶۲۴ خ شریعتی خ ملک کوی جلالی بن بست مجتهدی پلاک ۲۰ واحد ۵ مهتا
۶۶۹۶۲۳۲۵ خ جمهوری نبش خ اردیبهشت پلاک ۱۴۷ طبقه ۲ واحد سمت راست آذرخش
۸۸۳۰۵۸۱۷ – ۸۸۳۰۵۷۸۷ – ۰۰ تهران – خ مطهری – بعدازمفتح – خ مهرداد – پ۳۱ – واحد ۱۱ – ط ۳ فروز فیلم
خ شریعتی – بعد از پل صدر – نبش کوچه سمیاری – برج صدر – پ۷۴ – ط۶ رنگین نگار
۸۸۷۵۲۴۶۶ خ خرمشهر خ شهید عربعلی کوچه ۳ پلاک ۳۳ واحد ۱ شمالی فرهیختگان عصر هنر
۶۶۴۱۴۵۶۲ میدان انقلاب – خ وحید نظری – نرسیده به تقاطع فخررازی – پ۱۲۷- ط۵ – واحد ۱۲ ایده نگاران سلامت
۴۳۳۰۶۸۷ رباط کریم-شهر گلستان-خیابان مدرسه(نارون)کوی پیروزی پلاک ۱ ارتباط اول (رباط کریم)
۸۸۵۰۶۳۰۵-۷ خ سهروردی شمالی- خ شهر تاش- پلاک ۷۷- واحد ۱ بهین تبلیغ
۸۸۳۱۷۰۲-۸۸۳۹۱۲۳-۸۸۳۲۷۷۷۱-۴ خ مطهری- خ اورامان پ ۸ – طبقه سوم – واحد۸ دیدار نو
۲۲۸۶۹۸۱۶ مجد آسان تهران
۲۲۰۶۴۷۶۰ تهران- سعادت آباد – ضلع شمال غربی میدان سرو- پلاک ۴۸- طبقه پنجم- واحد ۱۲ یاس مشرق
۲۲۵۷۴۴۰۰ خیابان پاسداران- خیابان دولت – بعد از چهارراه اختیاریه – پلاک ۱۱۹ طبقه سوم – واحد ۶ آرا پژواک
۸۸۹۰۳۴۳-۸۹۰۶۲۲۸ خ استاد نجات اللهی- خ اراک – شماره ۵۸- طیقه سوم – شماره۴ گسترش آگهیها و تبلیغات کلی
۸۸۷۵۲۷۹۱ – ۸۸۵۰۲۸۰۰ – ۸۸۵۰۲۸۰۴ خ شهید بهشتی – خ سرافراز – ک ۳ – پ ۲۱ – ط همکف طرح نوین برتر
۸۸۷۷۴۷۳۰ خ حقانی- خ دیدار جنوبی- نبش کوچه‌سپر- شماره ۲۳ آیینه آفتاب
۴۴۲۶۹۵۶۹- ۰۹۱۲۱۵۵۳۱۶۶ تهران – خ ستار خان بین فلکه اول صادقیه – و چهار راه خسرو- مجتمع تجاری مروارید – طبقه دوم – واحد ۳۰ واژه گستر
شهرک غرب – بعداز فرحزادی – بلوار دادمان – خ فلامک شمالی – کوچه فلاحی – پ۲۰ ندای نوین پارس
۶۶۲۱۷۲۱۴ تهران – خ فلاح – خ ابوذر غربی – نبش چهارراه سجاد شمالی – مجتمع گلسار – کوچه خمسه – پ ۳۹ – ط ۳ – و ۱۲ حازق
۸۸۵۰۰۱۷۳-۸۸۵۳۶۲۶۸ خیابان خرمشهر – خیابان عربعلی – پلاک ۲۴ – واحد ۶ – ط۳ کسب و کار هوردیس
۸۸۷۶۲۰۸۱ خ سهروردی شمالی بین هویزه و خرمشهر خ نقدی پلاک ۵۰ واحد ۷ کلک آبی
۷۷۸۲۲۱۱۵ نارمک میدان تسلیحات کوچه شهید گلستانی پلاک ۶۳ طبقه ۱ پیام شرق
۸۸۳۴۱۷۶۵ خ کارگر شمالی بالاتر از آل احمد انتهای کوچه ۷ کوچه شبیری پلاک ۸ سپید سان
۳۳۷۴۶۷۴۲ شهرری خ فدائیان اسلام پایین تر از پل سیمان ایستگاه حسین آباد ۴۵ متری چشمه علی پلاک ۲۲ خال (شهر ری)
نگین صبح البرز
۲۲۲۰۹۱۸۸ الهیه میدان تختی نبش سالور پلاک ۱۲ مینیاتور نسل بیدار
۸۸۸۳۲۴۶۳ میدان هفت تیر خ شیمی پلاک ۸۲ طبقه ۳ زنگ ۴ الهه نقش
رباط کریم – بلوار آزادگان – جنب بانک صادرات پاساژمیلاد نور – طبقه اول – واحد ۵۶ پیام مهر
۷۷۸۰۵۱۷۵ بزرگراه رسالت چهارراه سرسبز شرقی نبش میدان ۴۶ پلاک ۱۹۹ واحد ۶ فراپیام افرا
۸۸۷۱۲۹۱۶-۸۸۷۰۵۹۴۹ خیابان ایرانشهر حنوبی-ساختمان شماره۳۵-طبقه۱-واحد۷ اوج تبلیغ
۸۸۷۸۴۲۹۳ تهران – میدان ونک – خیابان ۲۰ گاندی – پلاک ۵ واحد ۳ پارس رسانه
شهریار-خیابان ولیعصر-ضلع جنوبی میدان امام-بن بست یاسر- بینش (شهریار)
۶۴۳۴۳۵۳۶-۶۶۹۷۶۰۸۷ تهران – میدان انقلاب – خ انقلاب – نبش خ ۱۲ فروردین – پلاک ۱۳۰۲- واحد ۳۰۱- طبقه سوم باهم
۸۸۷۹۱۰۳۰ خ گاندی نبش ک ۸ پ ۳۲ ساختمان مروارید و۲ سبز رسانه
۲۲۱۲۲۶۳۱۲۱ دماوند جاده آبعلی منطقه صنعتی کمرد پلاک ۱۰۰ جنب شورای صنعتی کمرد ارتباط سبز (دماوند)
۸۸۴۴۳۳۸۵ خ شریعتی – انتهای خ معلم – خ اجاره دار – خ شیخ صفی – ک شفاهی – پ ۱ گام برتر
۸۸۴۲۰۰۷۴ خ شریعتی بالاتر از خ مطهری خ شهید شگرآبی پلاک ۱۰ واحد ۷ طرح نگار تبلیغ
۲۲۷۴۴۷۲۷ خ ولیعصر – نبش زعفرانیه – برج زعفرانیه پ ۱۵۹۰ ط ۷واحد ۵۹ سامان
۷۷۶۲۲۴۱۳-۱۴ پل چوبی – خیابان سپاه شمالی – نبش کوچه فروردین – پلاک۶۸ – واحد ۱۱ ندای روز
۸۸۹۳۷۷۷۳ میدان ولیعصر بلوار کشاورز ابتدای فلسطین کوی اردشیر پلاک ۲۵۳ واحد ۲ آوای مهر
۶۶۳۶۵۶۵۵-۶۶۸۴۲۲۶۷ خ هاشمی – بعداز قصرالدشت – پ۲۴۵ – ط ۲ – واحد ۱۵ خط و نشان
۸۸۵۵۲۹۱۴ خ ولیعصر نرسیده به پارک ساعی برج نگین ساعی شماره ۶/۱۰۵۰ طبقه ۶ واحد ۶۰۵ آریا پیام
۸۸۶۰۶۷۴۱-۳ خیابان ولیعصر – روبروی پارک ملت – برج سایه – طبقه هفتم – واحد یک – پلاک یک اثر تبلیغ
۲۲۲۲۳۶۱۰ بلوار میرداماد خ رازان شمالی پلاک ۱ طبقه ۲ واحد ۱۰۴ دریچه تصویر امروز
۸۸۷۰۸۱۰۱ خ میرزای شیرازی- نرسیده به بهشتی -نبش کوچه شهدا – پ۲۴۱- واحد ۵ – ط۲ تبلیغ گستر سیما آرا
۶۶۸۶۶۹۲۱ خ ستارخان – روبروی برق آلستوم – جنب مجتمع تجاری ستارخان – پ۱۱۲۸ -ط۳ – واحد ۳۰۵ پاسارگادتبلیغ
۶۶۴۸۴۱۱۶ خ کریم خان خ به آفرین کوچه ۲ پلاک ۳۶ طبقه ۴ واحد ۷ چکامه آوا
۸۸۸۱۰۵۹۶-۸۸۸۴۱۰۴۷ خ قائم مقام فراهانی کوچه ۲۶ پلاک ۴ واحد ۶ رسانه طلایی
۸۸۳۲۰۰۰۱ – ۱۰ تهران – میدان هفت تیر – خیابان مفتح شمالی – خ ورامینی – نبش زیرک زاده – پ ۴۲ – واحد ۳ مدیران
۸۸۸۲۷۸۵۴ کریم خان – خ خردمند شمالی- نرسیده به میدان شعاع – نبش کوچه ۱۴ – پ ۱۲۴ جدید و ۹۸ قدیم – ط۲ – واحد ۴ ایده سازان پارسیان
۸۸۸۸۱۸۳۶ میدان ونک-نرسیده به چهارراه جهان کودک-ساختمان ۵۳-واحد۴ رسا طرح روژان
۲۲۰۵۱۱۱۹ خ ولیعصر بالاتر از چهار راه پارک وی ساختمان روشن پلاک ۱۶۸۱ طبقه ۳ واحد ۳۰۳ مریم
۷۷۸۸۶۷۱۱ فلکه دوم تهرانپارس خ جشنواره بعد از خ سجده‌ای پلاک ۸۶ واحد ۴ ۷۷۸۸۶۷۱۱ رسانه پویا پارس
۶۶۴۰۷۶۶۳ میدان انقلاب خ ژاندارمری بین خ منری جاوید و فروردین شماره ۲۵۰ واحد ۲ رسالت پیام
۸۸۸۰۵۸۵ خ گاندی خ ۱۸ شماره ۲ واحد ۷ اوج هنر سبز
۲۲۵۵۱۸۷۷-۲۲۵۷۱۴۵۶ خ پاسداران بین گلستان ۱و۲ ساختمان ۳۰۱ ط ۳ و۳۰۲ آبی تاش
۸۸۹۵۵۵۷۵ خ کارگر شمالی پایین تر از بلوار کشاورز ساختمان گل ۱۶۹ طبقه ۲ واحد ۳۳ نگارین
۲۲۸۵۴۹۰۰ پاسداران بین سروستان ۳ و ۴ پلاک ۶۵ واحد ۲ جلوه ویژه
۲۲۲۲۸۷۳۶ خ نفت پایین تر از ظفر خ ۹ پلاک ۷۰ واحد ۲ هیوا
۵۵۲۷۴۲۶۶ اسلامشهر – چهار دانگه- شهرک صنعتی چهار دانگه- خ ۲۱- مجتمع تجاری AS10 ط۲ واحد ۲۱۳ نماد نگار(اسلامشهر)
۷۷۵۰۰۷۲۷ خیابان شریعتی-پایین تر ازبهار شراز-کوچه نیرو-پلاک۷/۱-واحد۱-طبقه۱ زاویه
۷۷۵۱۶۷۳۷ خ انقلاب – خ بهار جنوبی – مجتمع تجاری اداری بهار – طبقه ۱۰ – واحد ۷۵۳ سرو لاله زار
خ ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر شماره ۳۰طبقه سوم واحد۷ رایان طرح
۴۴۷۱۰۰۰۱ بلوار دهکده المپیک نبش خ ۲۳ شماره ۶ واحد ۱ محله سبز
۸۸۰۰۹۳۰۳-۸۸۳۳۱۹۶۶-۸ خ کارگر شمالی – بالاتراز پمپ بنزین – پ ۳۰۱ – طبقه ۲ – واحد سمت راست نواندیشان آریاکهن
۸۸۷۳۹۶۱۴ خ قائم مقام شمالی-کوچه ششم-پ۴-ط همکف-واحدشرقی- طرح صنعت ایلیا
۸۸۸۴۷۱۸۱-۸۸۸۳۸۷۲۳ خ مطهری-خ اورامان-شماره۹- ط اول- فرآفرین سازان امروز
۸۸۳۰۷۰۶۰ خ مطهری-خ گلریز-شماره ۱۵-ط۳- تماشاگران فردافر
۲۲۳۰۷۲۴۲ تهران – بزرگراه رسالت – بعدازاستادحسن بنا – نبش کوچه شهید احمدی- ساختمان سجاد – واحد ۱ نوای مهرورزان
۸۸۷۲۹۹۷۰ سه راه بهشتی-خ عبادی-کوچه دل آرا-پ۲۴-ط۱- کلک بخارا
۸۸۳۴۴۳۵۱-۸۸۷۸۷۵۶۴ خ کریم خان زند-خ خردمندشمالی-پ۱۳۱-واحد۳- تاک
۲۲۲۷۹۲۶۹-۲۲۲۵۰۱۰۶ تهران – بلوار میرداماد – میدان مادر- خیابان شاه نظری- خیابان ابن سینا – پلاک ۳- طبقه همکف مهر طاها
۴۴۲۰۵۶۲۰ ستارخان-بین فلکه اول وخیابان اسدی-مقابل برج نگین-پلاک۸۱۵-واحد۷-طبقه۴ پیک سبز
۸۸۸۹۷۴۵۴ خ قرنی-بالاترازخ طالقانی-کوچه سوسن-پ۲/۲- طراحان امروزتهران صدرا
۶۶۴۳۵۶۹۱-۲-۶۶۴۳۵۷۶۵ خ ستارخان-بین توحیدوباقرخان-کوچه اکبریان آذر-پ۴-ط۴ غربی- پیک گل آذین سلامت
۷۷۶۲۳۶۷۷ تهران – خ انقلاب – بعداز چهارراه نامجو(گرگان) – ساختمان بهشت – پلاک ۱۷۸ – طبقه ۵ – واحد ۲۲ آوای نو
۲۲۳۷۶۰۷۶ شهرک غرب-بلوار فرحزادی-بعد از نیایش-برج افق-طبقه۲-واحد۸ سفیرتبلیغ پویا
۸۸۵۱۸۰۲۸ – ۰۹۱۲۳۱۴۳۱۹۲ تهران – خ احمد قصیر – خ هشتم – ک گل نرگس – پ ۲ – ط ۳ نقش سیمرغ
۸۸۸۷۶۴۷۱-۴ خیابان ولیعصر – روبروی پارک ساعی – کوچه آبشار – پ ۶۰ قدیم و ۵۸ جدید – واحد۱ هنرسیاه وسفید
۸۸۵۲۱۸۰۵-۸ خ سهروردی شمالی-خ ابن یمین—خ سروش-پ۲۶-ط اول- تندش
۸۸۸۰۳۷۳۶ خ ولیعصر – روبروی پارک ملت – برج ملت – طبقه ۶ – واحد ۴ فرا رسانه
۲۲۴۱۸۴۴ ورامین-خ روانسر-خ ۱۶متری مسجدامام حسین-پ۱۱- فردای سبز(ورامین)
۸۸۷۵۴۸۸۷ خ مطهری-خ میرعماد-کوچه اول-پ۳-واحد۱۰۲- تک تصویرهنر
۸۸۷۳۲۵۵۹ آرژانتین- خ بیهقی – چهاردهم شرقی – پ۴- ط۱ – واحد ۲ بنیان تصویر
۸۸۶۶۳۹۶۴-۸۸۸۷۲۸۱۲ تهران خ آفریقا-بلوارمینا-پ۲۲-واحد۸ – رویاپرداز
۸۸۳۱۱۲۰۵ خ مطهری-خ سلیمان خاطر-خ وراوینی-پ۱۸-واحد۱-ط زیرهمکف- تک رسانه
۸۸۸۷۸۶۵۵-۶ خ توانیر-کوی هومان-پ۷-ط ششم-واحد۶۳ تکوین پیام
۸۸۵۰۳۳۲۵-۷ خ دکتر بهشتی ، خ قنبر زاده ، بالاتر از هویزه ، پ ۵ ، ط دوم پیشگامان اندیشه سبز
۸۸۷۲۴۷۷۵ خ ولیعصر-بالاترازسه راه بهشتی-کوچه زرین-پ۱۹-واحد۸-ط چهارم- سیب سبز
۸۸۸۲۳۹۶۰ خ کریم خان-ابتدای ایرانشهر-خ ملکیان-پ۸-واحدهمکف طرح وبرنامه برترتابان
۲۲۲۱۶۰۱۲-۲ خ شریعتی-بعداز پل صدر-کوی داودسمیاری-پ۱-ط۳- واحدب آرتیاش گسترنوین
۲۲۲۵۸۸۳۳ بلوارمیرداماد بین مدرس و نفت – ساختمان ۲۳۷ واحد۸ سامان نمایه کمال
۶۶۹۰۴۴۰۱-۶ میدان انقاب – ابتدای کارگر جنوبی – نبش تالار باختر – ک شعله ور -پ۸ – ط ۲ صحرا دریا
صبا رسانه آشنا
۸۸۹۴۶۴۵۰ – ۸۸۸۹۲۰۴۰ خ ولیعصر- بالاتراززرتشت – کوچه نوربخش – پ ۲۰ – ط همکف ارتباط
خیابان شریعتی – ضلع شمال غربی پل سید خندان – کوچه پیشداد – پلاک ۵ واحد ۱۲ طبقه ۲ فرگام
۸۸۲۷۶۰۰۰ کوی نصر- نبش خ سبحانی – پ۱ – ط۳ رسانه پیام گستر
۸۸۸۴۵۰۴۸ میدان فردوسی – خ ایرانشهر – پ ۱۶ – ط ۴ – واحد ۸ صبح آگهی
۷۷۵۳۹۶۰۸ خ شریعتی-جنب سینماسروش-کوچه گوهر-پ۲۷-ط۴ پام مهرپیشه
انتهای خ پلیس – خ خواجه نظام – خ ماندگار – ک یوسفی – ک جنابی – پ۱۰- ط۲- و ۲ تصویر اول
۴۴۲۸۹۰۲۱-۲ خ شهید بهشتی – خ حسینی – خ عشوری – کوچه ششم – بن بست جنوبی – پ ۸/۲ فرانمایه
۶۶۴۹۰۲۸۹ نرسیده به م ولیعصر-کوچه ولدی-مجتمع تجاری اداری ولیعصر-ط سوم-شماره ۱۸ انعکاس نقش هنر
۶۶۷۱۱۶۶۶ خ انقلاب-بین م فردوسی لاله زار-ساختمان آفاق-پ۷۶-ط۲-شماره۸- یاد
۲۲۲۲۸۷۴۹ تهران خ شریعتی – میدان کتابی – خ ساسانی پور – کوچه دریا- پلاک ۱۹ طبقه اول جانوسپار
۸۸۸۸۸۰۰۲-۳ تهران – میدان ونک – ابتدای خیابان گاندی جنوبی- پلاک ۱۴۲- طبقه سوم- واحد ۳۲ شبستان
۸۸۸۷۴۰۴۷ تهران- میدان ونک – بزرگراه شهید حقانی – گاندی جنوبی- نبش کوچه بیستم – شماره ۱۴۲- طبقه چهارم – واحد ۴۱ آوای حکمت
۲۲۲۵۶۵۷۸ قرچک – بلوار اصلی – مجتمع تجاری نگین – ط دوم – و ۴۰۷ غزال نقشینه مبتکر(ورامین)
۷۷۵۱۴۱۲۱-۳ خ طالقانی – بعد ازخیابان بهار – شماره ۸۶ – ط ۱ فرتاک
میدان بهارستان-خ ظهیرالاسلام-کوچه صفی-پ۲۱ راهیان پگاه نور
۸۸۸۸۹۹۷۶- ۰۹۱۲۳۰۵۰۹۱۴ م آرژانتین-خ الوند-پلاک ۲۲- طبقه دوم – واحد ۹ اجرا
۸۸۸۲۲۰۴۳-۴ سهروردی جنوبی-خ شهید حسام زاده حجازی-پ۱۴-ط۴-واحد D2 عرفان
۸۸۹۵۵۶۴۰-۱ ۸۸۹۶۱۲۱۵ – ۶ م فاطمی-خ فلسطین شمالی-کوچه فرزام-شماره۲۹-ط سوم آدمیت
۳۳۳۲۲۳۸۷ تهران – م شهدا – روبروی اداره راهنمایی ورانندگی – پ ۶۴۹ چکاوک شیدا
۸۸۹۸۱۲۰۴ یوسف آباد – خ دوم اسدآبادی – پ۲۸ – ط۳ – و۱۲ رنگین کمان هنر
۶۶۴۳۰۷۸۱ خ آزادی-ابتدای خوش جنوبی-نبش کوچه آزاد-پ۹۱۹-ط۲واحد۷- جهان هنر
۷۷۶۹۱۴۵۳ خ شهید مدنی – پایین تراز تقاطع گلبرگ – نبش خ عالم نجف آبادی – پ۲۱۴ – ط۲- واحد ۴ پایاب اول
۲۲۸۵۷۷۶۰ خیابان شریعتی-ابتدای پاسداران-سروستان۴-پلاک۱-واحد۱ زاگرس ایده(شرق)
۶۶۹۷۷۹۵۰-۵۲ خ انقلاب – خ فخررازی – خ شهدای ژاندارمری – پ۵۸ – و ۵ طرح یسنا
خ شریعتی – روبروی خ ملک – ساختمان ۴۶۱ – ط ۲ جنوبی – واحد ۳ مهرنگار
۲۲۳۰۱۹۷۷ خ رسالت – بین مجیدیه و ۱۶ متری جنوبی – کوچه احمدی – پ ۳۰- واحد ۱۵ – ط ۵ سیماجم
۶۶۵۹۱۷۷۸-۶۶۹۱۸۹۵۲ خ کارگرجنوبی-خ آذربایجان-پ۱۷۴-ط زیرهمکف- آفتاب
۰۲۶۲-۳۸۴۴۴۴۴ شهریار-شهرقدس-بلوارامامزاده-جنب بخشداری-مجتمع ۴۰۴-واحد۱- توسعه (شهریار)
تهران – خیابان طالقانی غربی – بین فلسطین و وصال – نبش فریمان – پلاک ۵۴۸- ساختمان ۱۱۸- طبقه دوم – واحد ۵ آوانگار درسا
۸۸۰۲۰۳۰۵ بزرگراه شهیدگمنام-نرسیده به بزرگراه چمران-خ پروانه-کوچه ۴-پ۶ چشم شیشه ای
۸۸۳۲۳۴۷۶-۸۰ خ ایرانشهرشمالی – شماره ۲۳۸ – ط دوم راهبردهای بازرگانی مدیران
۶۶۹۵۰۸۴۲-۶۶۹۵۰۴۶۹ خ انقلاب-خ اردیبهشت – پ ۳۸ آ.ب.آ
۸۸۸۸۳۱۹۷ . کاتوزیان
۲۲۲۱۲۹۶۹ تهران- دولت- دیباجی جنوبی – کوچه مژگان – کوچه محسنیان – کوچه دیبا – پلاک ۴ – طبقه سوم پویش و پردازش
۶۶۵۱۷۶۳۶-۷ خ ستارخان-سه راه تهران ویلا-مجتمع اداری تجاری چشم انداز-ط۴ واحد۳ داریان تبلیغ
۸۸۹۷۱۲۱۳ خ کارگرشمالی-بالاترازفاطمی-جنب بانک تجارت پ۲۵۷-ط ۴ بصیرت
۷۷۶۰۴۴۳۴-۷۷۵۰۵۱۳۷ تهران – م هفت تیر – انتهای خ بهارشمالی – کوچه چهاربرادران -پ ۳۸ – ط اول کاوش کاران
۲۲۲۷۵۸۲۲ خیابان میرداماد-جنب رازان جنوبی-پلاک۱۰۶-طبقه۵-واحد۲۸ ستایش تصویر
۸۸۱۰۲۱۵۰-۲ خیابان میرزای شیرازی-نرسیده به بهشتی-کوچه دلاویز-پلاک۷۵-طبقه۳ معرفان رسانه
۲۲۳۷۶۷۲۹-۳۰ سعادت آباد-میدان سرو-برج سروناز-ساختمان شیشه آبی-واحد۲۷- امین تصویر
۲۲۰۱۰۴۴۰ بزرگراه آفریقا – بالاترازناهیدشرقی – خ ش طاهری – پ۴۴ – ط دوم شرقی پیام پیک تهران
۷۷۶۴۵۳۵۶ – ۹ م امام حسین (ع) – نبش خ انقلاب – پ ۴ – ط ۲ پیام همشهریان
۸۸۳۲۶۷۷۴ خ قایم مقام فراهانی – بالاتراز میدان شعاع – ک ۲۲ – پ ۷۴ – واحد۹ جهان امروز
۸۸۵۲۶۴۳۰-۸۸۵۲۶۴۳۴ خ سهروردی شمالی-خ ابن یمین پ۵۹-ط۶ واحد۱۱ طرح باران
۸۸۸۸۸۹۸۰ خیابان ولیعصر-خیابان میرداماد-نرسیده به خیابان آفریقا-زیر پل سمت راست-پلاک۲۸۰-ساختمان وانیا-واحد۲۶ توسعه صنعت ورسانه تبلیغات شرق
۸۸۰۳۱۸۸۰-۱ تهران – خ ملاصدرا – شمال میدان شیخ بهائی – جنب بانک تجارت – برج مرمر – ط هفتم شمالی سیماگستر
۴۴۵۳۴۸۴۸ تهرانسر – بلوار اصلی چهارراه صدف – مقابل بانک سپه – ساختمان زر – پ ۴۷ – ط ۳ – واحد ۱۴ آوازه
۸۸۶۷۷۴۳۱-۲ بلوار آفریقا-پایین تر از چهار راه جهان کودک-کوچه کمان-پلاک۱۶ رسش رسانه تبلیغ
۸۸۷۲۱۶۹۲ خ قائم مقام فراهانی-نرسیده به تهران کلینیک-کوچه علی میرزا حسنی-شماره۲۷ صدف آبی
۸۸۰۶۲۴۵۶ میدان ونک-میدان شیخ بهایی-ضلع شمالغربی-ساختمان صدف-طبقه هفتم-واحد۷۳ نگار فیلم
۲۲۸۵۷۸۴۶ پاسداران نبش دشتستان ۵ پ۶۶ط۴و۱۵ فراهنگ تبلیغ
۸۸۴۲۳۴۰۲-۴ خ بهشتی- نبش خ اندیشه – ساختمان ۴۴ – ط ۹- واحد ۹۳ طراحان نوین امروز
۸۸۳۴۹۰۰۳ پل کریم خان – ابتدای خ سنایی – خ یکم – پ ۵ – واحد۷ – ط ۴ مایان
۸۸۴۴۶۰۳۰-۸۸۴۴۷۰۱۰ سهروردی شمالی-خیابان میرزایی زینالی-نبش کوچه هیربد-پلاک۳۰-طبقه۱ پیام شهر
۸۸۹۱۳۳۶۵ – ۸۸۸۹۹۱۶۶ خ نجات الهی –خ سمیه-خ پور موسی-کوچه شیرین-پ۳۴ط۵ هفت تبلیغ
۸۸۷۸۰۳۵ م ونک-خ خدامی-کوی لیلی-بن بست فیروز شرقی-پ۳۱ واحد۱ آگهی تبلیغ حک
۸۸۹۶۱۸۶۱ خ بهشتی-بعد از میرزای شیرازی پلاک ۴۵۸-ط سوم – واحد ۱۴ سیما سبز
۶۶۴۸۵۶۴۴-۹ خ فلسطین-پایین تر از انقلاب-خ نظری-ساختمان خیام-پ۸۶ واحد۳۶ نگار اطلاع کاوش
۸۸۸۳۸۵۱۳ خ سنایی-کوی دوم پ۲۲ ط۳ شرقی- آیت فیلم گستران
۶۶۴۹۶۲۲۹ خ انقلاب-خ ۱۲ فروردین-نبش نظری-پ۳۸-ط۴-واحد۸- سینا تصویر
۸۸۷۲۶۱۲۹-۳۰ تقاطع مطهری و ولیعصر-ابتدای خ فتحی شقاقی-ساختمان۱۲ ط۵واحدA پیام سبز
۸۸۶۸۸۸۹۰ سعادت آباد-خیابان علامه جنوبی-نبش۳۴مرکزی-پلاک۳-واحد۱۸-طبقه۵ شیوه تبلیغ نو
۸۸۰۱۰۳۸۲ خ ولیعصر-روبروی خ مطهری-خ فتحی شقاقی-پ۱۱۵-واحد۱ هما فراز
۲۲۵۴۹۹۳۶ خیابان عابدینی زاده-خیابان جهانی نیا-پلاک۶۲-طبقه همکف-واحد۱ تدبیران
۸۸۰۹۸۷۵۷ میدان صنعت فاز سوم خ حسن سیف خ دهم پ۱۰۶۹ط۲ هنر و اندیشه
۸۸۰۷۴۶۳۹-۸۸۰۷۶۲۷۲ شهرک قدس-فاز۳-کوچه چهارم-پ۴۳/۱۱ ط زیر قاصدک شهرک غرب
۲۲۳۲۲۰۶۹ بزرگراه رسالت-بین ۱۶ متری دوم و خ شهید کرد-روبروی تالار ظفر-پ۵۶ واحد۷ همیار سبز
۸۸۸۲۴۰۵۰ کریم خان – خ خردمندشمالی – نبش کوچه بیات – پ۱۳۷-ط۳ مدیران فرهنگ و هنر
۲۲۰۱۱۴۵۷-۲۲۰۱۵۳۴۱ بلوار آفریقا-ساختمان مرکز تجارت ایران-ط۱۲-واحد۴ نگین تبلیغات
۸۸۹۷۱۳۱۷ خ کرم خان زند خ خردمند شمالی پ۱۳۱و۸ ط۴ فرا تصویر
۷۷۷۰۷۳۳۹ فلکه اول تهرانپارس- گلبرگ شرقی-بعداز چهارراه رشید برج سبز- بلوک آ ط۵ واحد ۳۰ پردیس روز
۲۲۳۵۹۷۲۲ بلوارفرحزادی – بعد ازبوستان – ساختمان نوبهار- پ ۳۲ – و ۱۴ یگانه طراحان امروز
۸۸۰۲۱۴۱۴ م فاطمی م گلها-خ کاج شمالی-پ۱۶۶-ط ۱ فیلمسازان تک نما
۷۷۶۵۳۱۳۱-۲ خیابان شریعتی-پایین تر از سه راه ملک-کوچه شکوری-پلاک۱۷-واحد۱۲-طبقه۵ به سوی فردا
۸۸۳۶۷۵۲۹ خ سعادت آباد-بلوار دریا-بعداز چهارراه پاک نژاد-پ۴۵ط۲ مبینا تصویر
۸۸۷۴۵۳۵۷ خ سهروری –پایین تر از خ بهشتی-کوچه شاهرخ-پ۲ ۸- پژواک آبژ
۸۸۰۲۶۵۷۷ خ ایرانشهر بین طالقانی سعید پ۹۶ ط۳ و۳ عصر نو
۶۶۹۰۶۷۱۰ میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی خ مهدیزاده پ ۷ ط ۳واحد۱۲ چهره ساز پارسیان
-۸۸۷۸۱۸ م آرژانتین-خ الوند-پ۸-واحد۱ نور
۸۸۳۱۳۰۶۲ – ۸۸۸۲۰۲۱۷ – ۸۸۳۲۸۰۹۹ خ مطهری-بین میرزای شیرازی و سنایی- پ ۳۷۴ – ط ۲ – واحد ۴ به آفرین
۸۸۴۲۷۸۴۲ انتهای مطهری-خ ترکمنستان-نبش کوچه سرو-پ۱۰۸ط۲ واحد۶ طرح آوران
۶۶۷۴۳۷۳۶ خیابان انقلاب-نرسیده به میدان فردوسی-کوچه پارس-کوچه جهانگیر-پلاک۱۵-طبقه۵-واحد۲۰شرقی آسار
() م – صادقیه – برج گلدیس – ط ۳ – واحد ۳۰۵ پیشگامان هنر روز
۳۳۹۳۰۳۲۲ سعدی شمالی-چهارراه سید علی-خ مصباح-پاساژ۱۵۰ پ۷ کلبه هنر
۶۶۷۵۲۶۷۸ خ سعدی – منوچهری – ارباب جمشید – ک مهر – پ۲۳ شاپرک سفید
۸۸۷۳۱۲۸۵ خیابان مطهری-خیابان کوه نور-کوچه هشتم-پلاک۶-طبقه چهارم-واحد۱۳ آریان تصویر نوین
۸۸۵۱۷۸۸۸-۸۸۵۱۲۶۲۵ خ شریعتی-نرسیده به پل سید خندان-کوچه بسطامی-پ۲۷-واحد۲ روژین طرح
۶۶۴۱۰۸۵۷ – ۶۶۹۷۰۸۵۹ – ۶۶۴۱۷۰۶۷ تهران – خ فلسطین – پایین تر از م فلسطین – پ ۳۷۲ – ط ۶ – واحد ۶۰۳ ختن
۶۶۹۱۵۱۹۹ پارک چیتگر آزاد شهر کوچه ۱۷ شرقی پ۳۴ و۱ نقش نامه پارس
۸۸۷۱۴۱۴۶-۸۸۷۱۲۰۲۵ خ اسدآبادی-نبش خ سوم-پ۱۷-ط۳ واحد۱۳ ارتباط گستران آلما
۰۲۲۱-۵۷۲۴۳۴۹ رودهن-خ سهند-پ۲۴- پرتو (دماوند)
۸۸۰۵۱۳۳۳ ملاصدرا-جنب بیمارستان بقیه اله-پ۱۴۰ط۱ واحد۱ نقشینه نگار پارسیان
۸۸۸۸۳۶۴۲ خیابان ولیعصر – بالاتراز میدان ونک – خ خدامی – چهارراه نیروی انتظامی – پ ۶۲ – ط ۱ – و ۱ توسعه ارتباطات و اقتصاد متحد دی
۶۶۹۵۹۸۸۰-۱ خ انقلاب-خ فلسطین جنوبی-کوچه پشن-پ۳۰-ط همکف طرح و برنامه
۸۸۷۷۶۶۱۱-۸۸۸۸۱۸۱۴ م ونک-بزرگراه حقانی-خ گاندی جنوبی-ساختمان۸۰ط۴ واحد۴۱ بلاغ نور
۰۲۶۲-۳۸۴۸۷۷۰ شهریار-شهر قدس-سر قنات-ابتدای بلوار امام خمینی-پاساژ ظریف نیا-ط همکف- نگارین ره (شهریار)
۷۷۴۹۵۴۵۸ نارمک-خ گلبرگ غربی-نبش م ۹۷شماره۶۹ط۴ شرقی- پویا پیام
۷۷۱۴۵۵۹۵ تهران- فلکه سوم تهرانپارس- خیابان ۱۹۶ شرقی – خیابان ۱۳۳ شمالی – پلاک ۲۲۵ الماس آسمان
۸۸۹۶۳۷۷۲ خیابان کارگر شمالی-بالاتر از فاطمی-پلاک۲۴۹-طبقه۳-واحد۱۲ الهام و صبا
۲۲۸۵۰۲۷۲ خ شریعتی-بالاتر از میرداماد-خ نیام-پ۱۸ ۷۷- پیام رسا
۴۴۲۳۴۷۲۲ خ ستارخان-بین فلکه اول و دوم صادقیه روبروی پاساژ کیمیا-ساختمان۱۹۵-ط۴-واحد۷ نوین پویا درفش
۲۲۸۵۱۸۷۹-۲۲۸۸۰۹۱۶ خ شریعتی-جنب پل همت-خ دشتستان اول پ۴ واحد۵ مشاوران تبلیغاتی مهر ایرانیان
۲۲۸۵۱۶۶۲ پاسداران-نگارستان هشتم-م فرخی یزدی-کوچه یکم شرقی-پ۲۸ ایده پردازی و طراحی برگ
۸۸۸۷۳۸۶۱-۸۸۲۰۸۲۰۳-۸۸۶۷۳۶۲۰-۸۸۸۷۳۸۴۹ خ ولیعصر-بالاتر از پارک ساعی-نبش کوچه ساعی-پ ۳۷ – ط ۳-واحد۱۰ نگاه آینده
۸۸۳۰۳۸۱۴-۶ خ ایرانشهر جنوبی-ساختمان۷۱-ط۳- قاصد سحر(شعبه)
۶۶۹۶۲۲۹۴-۶ خ انقلاب-شهدای ژاندارمری-بین خ فخر رازی و دانشگاه پ ۱۶۶-واحد۸ رسانه شهر سبز
قرچک خیابان اصلی ، پاساژ نگین، واحد ۳۰۸ دایا قلم
۵۵۴۸۴۸۱۹-۲۰ تهران- میدان منیریه – خیابان معیری- روبروی دبیرستان رهنما- پلاک ۶۶- طبقه دوم – واحد ۳ پارمیدا تبلیغ
تهران – ستارخان – بعد از فلکه اول صادقیه- بین خیابان اسدی و خسرو- برج مرجان – پلاک ۱۴ – طبقه ۸- واحد ۶۴ پیام نما
۶۶۹۶۳۷۶۵-۶ م انقلاب – کارگرجنوبی – خ روانمهر – نبش بن بست دولتشاهی – پ ۱ – ط ۵ – و ۳۳ نشان برتر
۸۸۷۱۴۹۲۰ خ مطهری – خ میرزای شیرازی شمالی – کوچه عرفان – پ ۴ – ط دوم پاسیران
۸۸۶۹۲۷۹۶ تهران- سعادت آباد- نبش خیابان ۲۷و ۲۹ پلاک ۱۸ ساختمان ۲۰ طبقه اول واحد ۱ نقش کهن
۸۸۴۰۰۶۹۸ خ مطهری-خ شهید یوسفیان-بن بست شکوه-شماره۱۳۷-ط۳-واحد۴ شهاب بینش
۸۸۵۰۶۵۲۶-۹ تهران – خ سهروردی شمالی – خ هویزه شرقی – پ ۴۶ – طبقه۲ واحد ۴ فرادید
۴۴۲۶۲۲۷۸ خ ستارخان-روبروی برق آلستوم-خ کاشانی پور-مجتمع تجاری توحید-ط۲-واحد۲۰۰- گردشگران
۸۸۸۲۷۵۹۲ خیابان کریم خان زند-ابتدای ایرانشهر-نبش کوچه باجول زاده-پلاک ۲۴۶-طبقه۲ چکاوک
۸۸۰۶۵۵۵۹ خ ستارخان – خ نیایش – شماره ۵۵- واحد ۹ – طبقه ۵ پرتهران شهر
۸۸۹۵۴۱۲۶ بلوار کشاورز-بین قدس و وصال شیرازی-پ۲۳۰واحدیک ماریک
۸۸۷۴۹۳۹۲-۸۸۷۶۲۷۵۰ بلوار آفریقا – تقاطع وحید دستجردی – برج پرچم – پلاک ۲۹۱ – طبقه ۱۳ – واحد ۳ نقشواره
۸۸۷۴۸۰۳۸ خ بهشتی-خ سرافراز-کوچه سوم-شماره۲۳-ط۱ ۹- پژوهش های بازرگانی و افکار سنجی اطلاعات فردا
۲۲۲۲۱۴۸۹-۲۲۲۵۴۰۷۴ خ میرداماد –شماره ۲۶۵واحد۸ دیداری و شنیداری ایران
۸۸۰۵۶۱۳۴ – ۵ میدان ونک – خیابان ملاصدرا – بعدازچهارراه شیخ بهائی – پ۲۲۱- طبقه ۵ – واحد ۱۰ تصویرگران هزاره سوم
۸۸۶۴۴۲۵۴-۶-۸۸۶۴۲۰۱۳-۱۹-۱۷ خ آفریقا-خ طاهری-شماره۶۱ ط۱ پیام آخر
۸۸۷۸۸۶۱۰-۸۸۷۷۶۰۳۴ خ ولیعصر-خ دستگردی-شماره۳۵۰ط همکف – روایت هنر
شهرک غرب – فاز ۴ – فلامک شمالی – خ هفتم – پ ۱۲ وراهنر
۸۸۹۲۴۶۰۰-۱ ص عرصه تصویر عامر
۷۷۶۳۴۴۵۵-۷۷۶۴۳۴۷۵ شریعتی-نرسیده به بهار شیراز-کوچه میر جهانگیری-ساختمان کاج-واحد۲۰ پیشتاز تبلیغ ایده
۴۴۰۷۴۵۱۰ فلکه دوم صادقیه – برج صادقیه – زیر همکف – پ۳۱ پیرایه
۶۶۴۳۷۷۸۸ م توحید-ستارخان-نرسیده به باقرخان-کوچه مهران افرند-پ۳ط۲واحد۴ افرا هنر امروز
میدان امام حسین – ابتدای خیابان هفده شهریور – کوچه بختیاری – پلاک ۸ – واحد ۴ سرچشمه اندیشه تبلیغ
ری – جاده قم – بعد از کانون بسیج جوانان – پلاک ۱۶ نوآوران عصر تبلیغ
۶۶۴۲۹۸۳۵ کتاب آبی صنعت
۷۷۱۹۱۱۷۰ – ۷۷۱۹۱۱۷۳ – ۷۷۴۴۶۸۱۴ میدان رسالت-خیابان هنگام-بعداز سه راه شهرداری-ساختمان ارغوان-پلاک۲۰۵-طبقه۲-واحد۵ بردیا
۶۶۹۳۸۴۹۴ خ جمهوری-خ پیروز-پ۱۵۶ط۲ واحد۱۳ پیام سرای مهر
۸۸۷۸۸۱۷۹ خ گاندی-نبش کوچه بیستم-ساختمان۸۰-ط۳-واحد۳۳ نمای نزدیک
۲۲۲۲۰۳۹۷-۲۲۲۵۰۶۶۹ خ ولیعصر-بالاتر از میرداماد جنب رستوران بوف-برج پیروز-ط۶-واحد۶۰۵- پنجره هنر
۶۶۴۸۹۴۰-۸۸۹۲۹۴۰۸-۱۰ تهران – خ ولیعصر – بابلاتر از عباس آباد – نبش نادر – پ ۲۱۰۹ – ط ۲ – و ۵ نما رسان
دماوند – آبسرد – بلوار امام خمینی- روبروی بانک تجارت – جنب سوپر میوه چهارفصل انعکاس باران
۹۱۲۶۴۴۱۸۸۷-۲۲۶۴۰۹۴ ورامین-خ شهدا-خ شهید محمودی-ط فوقانی املاک پارسیان ارسباران(ورامین)
۶۶۷۳۷۷۸۶-۸۸۳۲۱۴۸۵-۶ ۲۳۶۲ بهین هرم امروز
۲۲۰۲۰۲۴۸ خ آفریقا-بلوار گلشهر-پ۶-ساختمان مرجان ط۳واحد۸ آوین افراز
۶۶۷۲۲۷۲۹-۶۶۷۲۲۶۶۹۴ م فردوسی ، ضلع جنوب شرقی ، ک گل پرور ، پ۴۵/۱ ، ۱۸ جدید پیام راهنمای پارسا
۸۸۵۵۵۵۱۱ خیابان استاد نجات الهی – کوچه سلمان پاک – پلاک ۲۰ ایده نگار آتیه
میدان فردوسی خ پارس جنب مرکز تجاری محمد شماره ۵۴ طبقه سوم واحد۶ ماکان
۲۲۳۲۶۹۶۳ ابتدای مجیدیه جنوبی – ک طلوعی – پ ۱۴- طبقه ۲ – واحد ۵ پارس نگاران پایا
۸۸۰۶۲۰۷۴ تهران – خ پاسداران – بوستان نهم – پ ۱۳۵ – ط ۵ – واحد ۱ شبکه گسترش هنر
۲۲۲۵۹۷۴۰-۲۲۲۵۵۲۴۶ خ میرداماد-جنب مسجد الغدیر-نبش خ نساء-پ۴-ط۱-واحد۱ آویژه پویا
۸۸۷۵۷۲۵۳ خ بهشتی-خ پاکستان—کوچه دوم-ساختمان شماره۱۲-ط ۲ – فرگل تبلیغ
شهریار – اندیشه فاز یک – خیابان ارغوان ۲ – پلاک ۲۶/۲ سیمای اندیشه
۲۲۰۰۷۳۵۸-۲۲۰۰۷۳۴۸ خ شریعتی-خ کلاهدوز-شماره۲۹-ط۳- کتیبه
۸۸۸۱۳۳۵۲ خ مطهری-خ سلیمان خاطر-کوچه مسجد-پ۱۷-واحد۲ طرح و تبلیغ دیگران
۸۸۶۷۰۳۵۷ – ۹ خ گاندی – ک ۲۳ – پ ۲۱ – ط ۴ – واحد ۱۸ دیده گستران تبلیغ
۶۶۵۵۸۵۳۵ تهران – خیابان ستار خان – خیابان باقر خان – پلاک ۱۱۹- واحد ۴ فرارنگ
خ خرمشهر-خ عشقیار-نبش خ ششم-پ۳۹ صحرا فیلم
۶۶۸۷۷۳۴۰ خ آذربایجان-بعد از بیمارستان اقبال-پ۶۶۲-ط همکف و اول- رنگ آرا رنگ
۰۲۲۸-۲۳۶۱۳۸۶ اسلامشهر-ایستگاه نوری-بازاربزرگ-طبقه۳-واحد۴ نوین آریا(اسلامشهر)
۸۸۸۸۱۶۶۲ – ۸۸۸۷۲۸۴۳ بالاتر از م ونک – نرسیده به خ میرداماد – خ والی نژاد – پ ۱۹/۱ – ط ۱ – واحد ۸ گسترش بازار نیک نام
۸۸۸۷۹۲۹۱ خ آفریقا-خ تابان غربی-نبش کوچه نور-مجتمع نور-واحد۸-ط۲ میثاق همکاران
۸۸۸۸۱۲۰۳ تهران – خ ولیعصر – بالاترازپارک ساعی – خ ۳۲ – پ ۸ – واحد ۲۰۶ بزرگمهر
۶۶۹۶۴۴۷۴-۶۶۹۵۸۵۸۴ خ انقلاب-مقابل دانشگاه تهران-مجتمع اداری و تجاری فروزنده-ط۳-واحد۶۰۱ طرح و تصویر نقش نوین
۲۲۹۱۲۶۶۵ خ مطهری خ لارستان ساختمان سپهر پ۱۵ و ۴۰۱ ایده نگاران
۸۸۰۴۵۶۸۸-۸۸۹۲۶۱۳۰-۸۸۹۲۶۱۲۹-۴۴۴۷۰۲۶۵ بالاتر از میدان ولیعصر خ دانش کیان پ۲۳ ط۲ سیب سبز پویا
۲۲۷۶۰۵۱۲-۳ پاسداران-خ نیستان هفتم(شهید سوری) پ۸۷/۲ط۲واحد۶ زمان هنر
۲۲۷۰۸۵۱۲ خ ولیعصر-بالاتراز باغ فردوس-بالای بانک سامان-پ۱۶۴۰-ط۳-واحد ۵
۶۶۰۶۴۳۷۰ خ آزادی-نبش شادمان-جنب بانک کشاورزی-شماره ۴۹۹-ط ۴-واحد ۲۰ به دوست تبلیغ
۶۶۹۰۴۴۳۰ م انقلاب-ابتدای خ آزادی-بازار بزرگ انقلاب-ط۳-واحد۳۴ مهر تبلیغ
۸۸۴۱۷۵۲۲ تهران – خیابان سهروردی شمالی – کوچه باغ – پ ۲۳ – ط ۱ – واحد ۲۵ پویندگان توسعه پارس
تهران – ضلع شمالی میدان پونک – نبش خیابان ۹ – پلاک ۳۰ – واحد ۶ پیام اوران رسانه
۲۲۵۴۲۹۴۵ خ پاسداران-خ گلستان هفتم-شماره۲۵ رهنما
۸۸۷۹۵۳۹۵ تهران – م آرژانتین – خ الوند – پ۴۵ – ط۲ – واحد ۴ شرقی پارینه پارسی
۵۵۹۱۴۲۴۰ شهر ری-جاده قم-پاساژ وکیل-ط زیر زمین-پ۱ راهیان نور (شهرری)
۶۶۹۴۹۵۴۳ م انقلاب-خ جمالزاده جنوبی-خ دیلمان-پ۴۲-ط۲-واحد۴- طلایه
۶۶۴۲۸۱۶۷-۸۸۵۰۰۹۴۴۶ انتهای خیابان خرمشهر-خیابان شهید قنبر زاده-نبش کوچه ششم پلاک ۲۹-واحد۴۲ رسا کام
۸۸۸۷۴۱۳۰ خ ولیعصر-بلوار میرداماد-جنب موزه دفینه-بازار بزرگ میرداماد-ط همکف-واحد۱۳ فرزان تصویر
۸۸۰۲۰۸۳۶-۸۸۰۲۴۶۱۱ خ فتحی شقاقی-م سلماس-جنب بانک تجارت-پ۳۲-ط۴-واحد۱۰ تیراژه نگار
۳۳۹۲۷۴۰۱-۳۳۱۱۲۴۲۹ میدان امام خمینی-خ باب همایون-خ صور اسرافیل-ساختمان باقریان-ط۲-پ۷- طلوع رضوان
۸۸۷۹۰۲۰۰-۸۸۸۷۳۳۱۲ م آرژانتین-خ الوند-کوچه آریا-ساختمان مشکی-پ۲-ط۲-واحد۲ آراد برتر(شعبه)
۸۸۸۷۴۱۱۳ بلوار آفریقا – بالاتر از پل میرداماد – کوچه مینا – پ۱۹ -واحد ۴ – ط۱ نقش هنرمند
۲۲۶۳۱۴۴۴ تهران – خ شریعتی – دوراهی قلهک – خ شهید بصیری – پ۲۰ – ط ۳ طراحان طلوع
پیام اوران رسانه
۸۸۹۴۵۲۰۶ خ ولیعصر-بالاتر از طالقانی-کوچه حسینی-پ۱۲-واحد۱۱ دانش افروز نت
۸۸۴۴۵۱۶۲ خ شریعتی- چهارراه قصر-خ قدوسی- ک زارتشت – ک زمانی – شماره ۱۲ – ط ۴ – و ۳۲ رویای طرح و رنگ
۲۲۰۴۸۱۷۱-۲۲۰۵۶۹۳۹ خ آفریقا-کوچه مهیار-بن بست زاور-پ۶- میراث هنر
۴۴۴۲۹۵۳۴ همت(غرب) – ستاری به سمت جنوب – بعد ازتقاطع لاله – نبش بنفشه نهم – پ ۱۰۶ – ط ۴- و ۸ تصویرگران همسایه
۸۸۳۴۳۶۷۲ خ کریمخان-خ ایرانشهرجنوبی-بین سمیه وطالقانی-مجتمع تجاری میلاد-پلاک۱۱۸-طبقه۳-واحد۵ ویرایشگران
۸۸۸۲۴۱۱۵ خ سمیه-ابتدای خ رامسر-پ۱۴۳-ط۵-واحد۲۰ هنرخانه مهتاب
شهرک صنعتی چهاردانگه – خ آلومینیوم کاران ۳ – پ ۳۲ هنر گا م اول
شهریار – ورودی فاز یک اندیشه- جنب بانک مسکن- ساختمان پاسارگاد – طبقه دوم سفیر اندیشه
۶۶۹۱۲۳۵۴ خ آزادی-روبروی دانشکده دامپزشکی-برج کاره-بلوک C ط۱۲واحد۱۸۶ پیام کلید توسعه
۸۸۵۱۸۷۵۰-۴ تهران- خ بهشتی – خ سرافراز- کوچه دهم – پلاک ۹ واحد ۳ – طبقه اول مدیریت انطباق موثر
۸۸۰۵۷۷۷۸-۹ م ونک-خ ملاصدرا-بعد از خ شیخ بهایی-ساختمان سحر-پ۲۰۷-ط۳-واحد۹- سیما رسای آریا
۸۸۶۶۳۹۶۱- تهران – بلوار آفریقا – بلوار مینا – پلاک ۲۲- واحد ۴ گلچین بهترین ها
۶۶۹۲۵۱۶۰ بلوار کشاورز-خ جمالزاده شمالی-کوچه شیرزاد-پ۱۷-ط اول- طرح آفتاب
۷۷۴۱۳۴۵۴ خیابان دماوند-نبش مسیل جاجرود-خیابان بلال حبشی-پلاک۲۳۵-طبقه۱ پیشگامان مهر نوین
۶۶۹۰۴۷۴۰-۶۶۹۱۸۴۳۲-۶۶۹۳۳۸۹۴ م توحید-خ گلبار-کوچه سبزه زار-پ۳۰ط۳ – صدرا
۸۸۷۹۹۶۳۰ خ آفریقا-نبش ظفر-پلاک ۱۶۷-ساختمان آفریقا-واحد ۸ رسانه سازان جوان
۴۴۲۰۴۶۴۲ ستارخان-بعداز پل یادگار امام-پلاک۷ هنرآفرینان ایران زمین
۲۲۲۶۴۳۱۹-۲۰ خ شریعتی – روبروی حسینیه ارشاد – بن بست هدیه – پ ۶ – ط هم کف پیک برتر
۰۲۶۲-۳۲۴۵۰۳۳ شهریار-خ ولیعصر-بالاترازچهارراه مخابرات-ساختمان افشار-مجتمع نور-ط۴ نمونه(شهریار)
() خ دستگردی – خ فرید افشار – کوچه بابک شرقی – پ ۶- ط اول – و دوم اندیشه باران
۲۲۰۴۰۰۸۰-۲۲۰۲۲۷۶۰ ولیعصر-ضلع جنوب شرقی پارک وی-کوچه خاکزاد-پلاک۵۷-طبقه۴ خشت اول معمار
۸۸۶۵۵۸۵۷-۸۸۶۵۵۹۶۵ تهران- خیابان آفریقا- خیابان سرو – پلاک ۴۳- طبقه چهارم – واحد ۱۲ ارتباط هزاره سوم
۸۸۰۶۴۴۶۸-۸۸۰۶۴۴۹۶ تهران – خ یوسف آباد – نبش خ ۴۲ – ساختمان اسکان یوسف آباد – ط ۱ – و ۵ رسانه شرق
۵۵۷۶۷۵۳۷-۵۵۷۴۹۴۴۶ م ابوذر-خ شهید قدرتی-بعد از خ شهید فتحی-پ۱۸۹- پیام پارسیان نو اندیش
۸۸۵۰۳۳۷۳ سید خندان-خ سهروردی شمالی-خ ابن یمین-نبش کوچه ۲۲-پ۶۸-ط۴ جنوبی۵- یمین
۸۸۶۸۹۲۱۴-۱۵ پل مدیریت-خیابان علامه طباطبایی-کوچه چهل ودوم شرقی ساختمان فرهنگ زنگ ۵۲ طبقه ۵ واحد۲ توسن
۲۲۰۴۹۴۷۵ خ ولیعصر-نرسیده به پارک وی-کوچه شهید مهدی –کوچه زینت-پ۱/۱۰ ایرمان
۸۸۴۲۱۳۰۷-۸۸۴۵۷۸۷۲ خ شریعتی-ابتدای خ ملک-کوچه ایرانیاد-پ۱/۱ط۳واحدA3 پیاوار
۲۲۷۴۰۲۸۹ میدان تجریش ابتدای نیاوران روبروی شهرداری منطقه ۱ پ۳۷ط۲ عمران تصویر
۳۳۹۸۲۸۹۲ م بهارستان-خ ظهیرالاسلام-مجتمع تجاری ظهیرالاسلام-ط۱واحد۱۰۴ فیروزان
۸۸۴۶۶۶۲۱ بزرگراه رسالت-تقاطع شهید صیاد شیرازی-پ۱۰۳-ط۴-واحد۱۴ پاسارگاد رسانه
۸۸۴۱۳۸۰۰ خ شریعتی – بعدازتقاطع مطهری – قبل ازپمپ بنزین معلم – پ ۷۵۵ – ط ۳ ترنم باران
۶۶۹۰۹۸۳۹-۴۰ خ اسکندری شمالی – روبروی اداره پست – پ۳۷/۱ – ط۴ – واحد ۱۵ اسمر
۴۴۰۴۰۶۴۸ تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت الله کاشانی – برج مینا – ط۷ – واحد ۳۷ محفل جراید
۴۴۲۳۶۹۲۶ ستارخان-بین برق آلستوم و پل ستارخان-مجتمع تجاری سپهر-واحد۶۳ رایان سپهر
۲۲۷۶۲۶۶۳-۵ تهران – چهارراه پاسداران – خ دولت – خ اختیاریه جنوبی- روبروی مسجد صاحب الزمان- ساختمان ۱۳۷- واحد ۲۸ چشم انداز تصویر و صدا
۷۷۹۹۸۰۹۱ – ۲ چهارراه سبلان – خ شهید مدنی – ک عبدیلی – ک محمدی – پ ۳ لوح آفرینش صبا
۷۷۹۱۰۲۹۰- ۷۷۹۰۸۳۷۸ نارمک-خ شهید آیت-بین چمن و کامیاب-پ۴۲۵-ط اول-واحد۴ چهره زمین
۸۸۸۶۰۳۶۱ خ مطهری-خ فجر-خیابان غفاری-پلاک ۹۴ -واحد۴ نگارگران
۸۸۷۸۶۷۹۰ تقاطع میردامادولیعصر-مجتمع کامپیوترپایتخت-ط ۶-واحد۶۰۲ کاراسی جهانی
۸۸۵۳۱۴۱۶-۸۸۵۳۱۵۱۳ خیابان مطهری-روبروی سلیمان خاطر-ساختمان نقش طاووس-پ ۱۳۹ – طبقه ۷ – شماره ۱۸ آفتاب شهر تصویر
خ نواب صفوی-خ امام خمینی-مجتمع اداری سهند-ط۵-واحد۷ نیک سگال
۸۸۴۴۳۷۲۵ – ۸۸۴۰۳۰۷۱ – ۸۸۴۰۳۰۸۴ تهران – خ شهید مطهری – بعد ازتقاطع سهروردی – پ ۸۴ – واحد ۲ دی سان
۶۶۹۶۹۶۹۶- تهران – خ انقلاب – خ دانشگاه – بین خ لبافی نژاد وجمهوری – نبش کوچه ماستری فراهانی – پ ۶۸ طراحان ایماژ
چهارراه پارک وی – اتوبان چمران محمودیه – ک یکم – پ ۴ – ط ۴ – و ۴ طراحان هنری پایتخت
۷۷۳۰۲۸۸۶ حکیمیه – بلوار بهار – خ ارکیده – پاساژ ارکیده ط پایین شماره ۵ افق پارس
۸۸۱۴۱۰۴۱ – ۶۲ تهران – م هفت تیر – خ ایرانشهرشمالی – ساختمان ۲۴۲ – جنب بانک سپه – ط دوم شمالی ارتباطات وفن آوری اطلاعات داده های جامع
۴۴۴۲۹۴۱۷-۸ خ اشرفی اصفهانی-پائین ترازپل همت-مرکزخریدتیراژه-ط اول-شماره۱۳ روز نور
۸۸۹۶۵۸۰۷ بلوارکشاورز-نرسیده به خ حجاب-ساختمان سامان۲-ط۳-واحد۳۲- پنجره تبلیغات
۸۸۰۶۲۵۵۱-۵ م ونک-خ ملاصدرا-بعدازکردستان-پ۵۷-ط چهارم تصویرواقعی زمان
۸۸۵۱۰۶۱۹-۲۰ خ شریعتی-نرسیده به پل سیدخندان-کوچه بسطامی-پ۲۷واحد۶ تصویرسازکاوش
۸۸۰۰۱۳۴۸ کارگر شمالی ک رز پ۱۰ ط همکف راه دانش سبز
۸۸۳۱۸۸۲۶ تهران- ضلع شمال غربی میدان هفت تیر – کوچه مازندرانی – پلاک ۷ – طبقه زیرزمین هنر گستر آفتاب شرق
خ سهروردی شمالی – هویزه شرقی – پ ۱۵ – ط ۴ – واحد ۸ توانا
۸۸۸۷۰۶۱۹ خ پونک سردار جنگل شهید مخبری بین سردار وایران زمین شماره۳۳ط۲واحد۴ گروه اقتصادی همبستگی
۶۶۷۴۰۴۴۸ – ۶۶۷۳۰۹۳۲ – ۶۶۵۷۰۲۸۷ – ۸ تهران – خ شیخ هادی – کوچه ارشاد – بن بست اول – پلاک ۲ – واحد ۲۰۳ دایره هنرطرح نو
واحه سبز
۸۸۵۱۳۷۰۵-۶ خیابان خرمشهر-خیابان صابونچی-کوچه۶-پلاک۲-واحد۱۰-طبقه۵ نویسا
۵۵۳۷۶۹۳۳- تهران – خ ولیعصر جنوبی – پایین تر از میدان منیریه – سرپل امیر بهادر- پاساژ دادرس – طبقه دوم – واحد ۲۱۵ نقش گرافیک پارسه
۲۲۰۱۶۵۱۵-۲۲۰۱۷۴۶۰ خ ولیعصر-نرسیده به چهارراه پارک وی-ایستگاه امانیه-شماره۱۵۱۵-ساختمان جام جم-ط۲- گروه طراحان ایده ایرانیان
۴۴۰۵۸۹۵۷-۴۴۰۵۰۳۲۲ فلکه دوم صادقیه-بلوار آیت ا…کاشانی-بعدازپمپ بنزین-مجتمع یاران-ط نهم-واحد۹۰۲ خانه طرح پازنگ
۴۴۰۹۵۰۳۷ فلکه دوم صادقیه-بعدازبلوار ابوذر-پ۷۹-ط۲-واحد۸ رز
۸۸۷۶۰۹۴۳ خ نیلوفر(عشقیار)کوچه سوم-داخل میدان-پ۱۹-ط۴-واحد۷و۶- فرهادی
۸۸۴۴۱۰۲۹ خ مطهری-اواسط خ ترکمنستان-ساختمان۱۴۴-ط سوم-واحدB خانه طرح ونگار
-۶۶۹۵۰۵۷۶ خ انقلاب- نرسیده به چهارراه ولیعصر-خ صبای جنوبی-شماره۱۸ ط سوم-واحد۲۲ نواندیشان پارسیان
۸۸۳۰۴۹۹۴ خ طالقانی-خ فرصت شمالی- پ ۹۴ – و ۱۸ آماج
۶۶۹۳۳۲۵۹-۶۶۹۰۶۴۲۱ تهران – انتهای بلوارکشاورز – خ دکترقریب – تقاطع خ نصرت -پ ۵۶ – ط اول آیینه هنرسبز
۴۴۰۵۰۹۹۲ فلکه دوم صادقیه-ضلع غربی میدان-ابتدای خ کاشانی-مجتمع تجاری طلا-ط۶-واحد۵- طراحان مدرب
۸۸۷۴۴۴۲۳ خ بهشتی-خ صابونچی-کوچه مبینی-ساختمان یاس-شماره۵/۲ واحد۵ آوه
۸۸۶۷۷۴۹۵-۷ بزرگراه حقانی – بعد از چهارراه جهان کودک – خ دیدارجنوبی – پ ۵ – ط ۳ – و ۷ پیام آگهی
۸۸۵۰۲۸۴۲ تهران – خ دکترشریعتی – پائین ترازبهارشیراز – ک فرهاد ۲ – پ ۲۰ – ط پائین آروین نگار
-۷۷۵۰۲۰۹۴ خ شریعتی-سه راه طالقانی-خ خواجه نصیر-کوچه شهرستانی-پ۳۰۶-واحد۱ پیام صفا
۶۶۷۰۹۵۱۱ خ اسکندری شمالی-پلاک۲/۳۷ ط۴-واحد۱۵-۱- نگارگران شرق بهشت
۲۲۶۴۵۱۲۵-۶-۲۲۶۱۴۴۴۶ خ شریعتی-روبروی مسجدجامع قلهک-پ۱۴۷۳-ط اول شمالی تک ماه
تصویر نو
۸۸۷۴۵۱۶۲ خ مطهری-خ کوه نور-کوچه چهارم-انتهای کوچه-پ۲۳-ط زیرهمکف طرح مثبت
۲۲۶۸۵۰۴۶-۷ قیطریه-انتهای خ خراسانی – ساختمان برایا- ط۲ واحد ۸ نگاه مهرایرانیان
۲۲۰۲۲۹۰۲-۲۲۰۳۶۹۸۸ خ آفریقا-خ مریم-پ۳۶-واحدیک نقش خیال نوین
۸۸۹۵۸۸۹۱-۳ خ فتحی شقاقی- خ کاج شمالی- پلاک ۱۱۴ ط همکف غربی اسپانتا
۲۶۵۵۰۹۹۲ لواسان-بلوار امام خمینی – بعداز م گلندوک -نبش شیخ بختیاری- مجتمع تجاری نگین- ط۱ واحد ۳ رویای هنر فردا
۶۶۷۱۵۱۵۱ خ ولیعصر-ضلع شرقی پارک دانشجو-خ رازی-تقاطع هاشمی فر-مجتمع کامپیوتری رازی-پ۳-واحد۹ پیام سبزنادر
۸۸۹۳۶۲۶۲-۸۸۹۳۷۲۰۷ خ کریم خان زند – خ حافظ – پ۴۸۸ – واحد ۵ -ط۳ لوح شرق
سعادت آباد – خیابان علامه طباطبایی جنوبی- میدان اداری تجاری طوس- پلاک ۳۶- طبقه ۵ -واحد ۹۴ طهورای ناب هنر
۳۳۱۴۷۰۰۲ ۲۰متری افسریه-جنب ۱۵متری سوم پ۲۰۲-بالای پاساژکویتی ها-ط۳-واحد۸ ندای عصرارتباط
۸۸۷۲۴۵۰۰- تهران – خ شریعتی – چهارراه قدوسی – خ زارتشت – ک زمانی – ساختمان شماره ۱۲ – ط ۱ – و – ۵ کلیدتبلیغ شهر
میدان بهارستان خ ظهیرالاسلام – ک سرهنگ فرخ – پ ۳۷ – واحد۵ – ط۲ رایحه
۶۶۷۴۰۳۵۰-۱ خ انقلاب-بین خ نجات اللهی وچهارراه کالج-کوچه ابیورد-پ۳۵-ط۲-واحد۶- جام رسا
۸۸۸۴۸۹۵۲ خ کریمخان-خ خردمندشمالی-پ۱۳۱-ط۲ واحد۳ برترین ها
۸۸۵۰۳۸۹۰ خ خرمشهر-خ صابونچی-کوچه دهم-پ۲۹-ط اول برگهای زردطیف هنر
فلکه دوم صادقیه – برج گلدیس – ط۵ – واحد ۶ سورنا نوین
۸۸۳۲۲۳۴۱-۲ خ مطهری-نرسیده به مفتح-ساختمان۲۳۴-واحد۴۸-طبقه۵ میران
۸۸۷۴۸۸۳۷ خ سهروردی شمالی-خ شهیدحسینی-کوچه مریم-پ۲۴-ط زیرهمکف- مشاورین تبلیغاتی جامع هنر
۸۸۳۲۲۰۷۷ م هفت تیر-خ بختیار-شماره۷۲-ط۴-واحد۱۵ ۸- ایده نمای شرق
۰۲۶۲-۳۸۵۰۶۴۰ شهریار-شهرقدس-خ آزادی-ابتدای خ طالقانی-ساختمان ظریف نیا-پ۱۸-ط اول یک دو سه(شهریار)
۲۲۹۲۰۰۸۶ خیابان شریعتی-قلهک-کوچه شهید کدویی-پلاک۱۴-واحد۱ کارکیا
۸۸۸۷۹۲۱۱-۲ چهارراه جهان کودک-برج امیر پیروز-ط ۴-واحد ۴۶ رهانقش
۸۸۷۱۴۳۲۹ خ اسد آبادی خ سوم –شماره ۱۹- ط اول واحد ۲ شیوه برتر
شهریار – شهرقدس – میدان آزادی – ک شمس – پ ۱ – و ۲ نمای شهر
تهران – خ نجات الهی شمالی – خ سپند شرقی – پ ۳۸ – ط ۱ نو آوران نو اندیش
۷۷۶۵۱۲۸۱ خیابان شریعتی-سه راه طالقانی-خیابان خواجه نصیر طوسی-نبش کوچه طاهریان -شماره۵۵-طبقه۲-واحد۴ پارس فرادید
۳۳۹۵۱۶۹۷ م بهاستان-خ جمهوری-خ ملت-بن بست خوشرو-ساختمان۱۱۰-واحد۴ پرنیان نقره ای
۵۵۹۱۸۳۳۶ شهرری – خ صمدی–نبش کوچه فرخی پلاک ۱۶ مهرداد(شهرری)
اسلامشهر- چهار دانگه – شهرک صنعتی – خیابان ۲۱- خیابان بهشتی-خیابان لاله- پلاک ۴۰ فراز اندیش داده ها
تهران – خ قزوین – خیابان حسنی – خیابان ابوذر – میدان مقدم – خیابان شهسوار حقیقی شمالی – کوچه محسن زرین – پلاک ۵۲۹ کاربین تبلیغ تهران
۲۲۰۷۳۸۱-۸۸۶۹۳۸۰۸ سعادت آباد-خ علامه طباطبایی-نبش کوچه چهلم غربی-پ۱-ط۳ ۱ فار
۵۵۹۵۳۴۵۷-۵۵۹۵۳۴۵۸ شهر ری-م حرم-ابتدای خ ۲۴ متری پاساژ نگین –ط۲واحد۱ توسعه تبلیغات آریا (شهرری)
۶۶۹۲۶۴۶۶-۶۶۵۶۹۰۰۲ خ کارگر جنوبی-کوچه مهدیزاده-پلاک ۳۳-طبقه چهرم- واحد شمال غربی-واحد ۱۸ زیبا نقش
۴۴۰۰۹۲۵۳ میدان صادقیه – بلوار فردوس شرقی – بین خیابان ولیعصر و قبادی – پلاک ۱۳۲ واحد ۲ دایره تصویر
۸۸۷۴۶۹۷۰ خ مطهری-خ میرعماد-کوچه یکم-پ۴ط۴شماره۱۸ شاتوت
۲۲۷۳۵۴۱۳ خیابان ولیعصر-خیابان زعفرانیه-خیابان فلاحی-خیابان علی حسینی(مهر)-نبش بن بست شیرلز-پلاک۵۱-واحد۱۲ پیام ظفر
۸۸۵۵۰۴۲۲-۸۸۷۰۷۱۵۰ خ مطهری-جنب هتل بزرگ تهران-خ منصور-پ۷۷ط۲ کهبد
۸۸۳۴۳۱۴۶ خ کریم خان خ خردمند جنوبی ک ملکیان پ۱۷ ط۴ و۶ کاردان رسام
۸۸۵۵۰۰۹۶ خ ولیعصر-جنب پمپ بنزین ساعی-ساختمان سرو ساعی-ط۸-واحد۸۰۶۸- کلید رنگارنگ
خ- ستار خان – بعداز پل ستار خان – خیابان برق آلستوم – پ ۵۰۵- ط ۴ – واحد ۴ طلوع اندیشه
تهران – میدان فاطمی – خ یکم- خ سمندر- شماره ۷ – واحد ۲ طبقه ۲ غربی رسانه آوای صحرا
۶۶۴۲۱۳۷۰ خ جمالزاده شمالی-بین فرصت و نصرت-خ طوسی-پ۱۸ط زیر نوران
بزرگراه رسالت – ۱۶متری دوم شمالی – بین علی بخشی و استرکی – ساختمان میلاد – پ۱۶۴ – ط۴ – و۱۲۰ راهنمای مشاغل محله
۸۸۷۹۵۶۹۸ خ ولیعصر-تقاطع میرداماد-مجتمع کامپیوتر پایتخت-ط۶واحد۶۰۴ توسعه نوآوری آفتاب
۲۶۲۰۵۰۰۲-۹ خ ولیعصر – روبروی مسجد بلال صدا و سیما – بن بست شادی – پلاک ۳۶ کلید گنج سعادت
۸۸۹۱۸۰۳۳ تهران – ابتدای فتحی شقاقی – روبروی مطهری – برج بلوری – پ ۴ – ط ۴ – واحد ۲۰۲ بصر
۴۴۲۰۹۹۷۶ بین فلکه اول و دوم صادقیه-شمال بلوار شهدای صادقیه-خ نهم-پ۲۸ط۱واحد۱ قاب رنگی
۲۲۰۱۰۱۰۰-۲۲۰۴۱۵۰۸ خیابان ولیعصر-تقاطع بزرگراه نیایش-بلوار اسفندیار-جنب موزه امام علی-پلاک۳۳-واحد۱ فردا
۸۸۸۴۶۶۴۲ خ کریم خان – خ ایرانشهر – ک شهید باجولزاده – پ ۸ – ط ۳ مهر آرنگ
شهریار- خیابان ولیعصر – چهارراه مخابرات – کوچه رودکی – پاساژدادار طراحان سایان
۷۷۴۵۳۷۳۶ م نبوت-جنب مسجدالنبی – پلاک۸۲- آرمان گستر
۶۶۴۹۸۸۵۶ خ انقلاب بین ابوریحان و فلسطین بن بست جنب انتشارات سروش پ۱۲۵۰-ط۳ واحد۱۵ پارسه هنر
۸۸۷۸۲۸۲۸ خ جمهوری-تقاطع حافظ شمالی-کوچه زرتشتیان-پ ۲۵ ط۳ واحد ۵و ۶ نگرش تبلیغ نو
۳۳۹۳۰۹۴۴ خ پامنار-روبروی مسجد شاه آبادی-کوچه بهاء الدوله-ساختمان سپهر-ط۳پ۴۰۸ سها تصویر
۷۷۶۴۹۱۳۱ خ شریعتی – باغ صبا – بن بست دوج – پ ۶ – و ۵ اطلاع گستر
ورامین – خیابان شهدا – جنب پاساژ توحید- پلاک ۲۹- طبقه دوم مثلث فیروزه ای
خ سبلان شمالی-نبش خ فرشته-ط فوقانی داروخانه دکتر بهرامی-پ۶۶۴ پیام رهگشا
۶۶۷۴۲۱۹۲-۳ خ جمهوری-بین حافظ و ولیعصر-ساختمان آلومینیوم-ط۴ جنوبی-واحد۴۴۲ – دنیای نو
۸۸۶۵۲۲۳۰-۴ خ ولیعصر-بالاتراز پارک ساعی-کوچه گل-ساختمان گل- ط۴-واحد۴۰۹ سادات
شهرک غرب – بلوار فرحزادی- خ ارغوان شرقی – پ۵۱ – زنگ۱ روزنه شرقی
۲۲۰۵۵۸۱۰- ولیعصر بالاتر از پارک وی نرسیده به فرشته ک هستی پ۱ ط۱ و۶ نیلو نقش
۸۸۸۴۹۷۱۹ خ سمیه-بعد از مفتح-پ۱۷(برلیان)-ط۲-واحد۵- گرد آفرید باهو
۲۲۲۲۸۷۴۹ تهران- خ شریعتی- میدان کتابی- خ ساسانی پور- کوچه دریا- پلاک ۱۹ طبقه دوم کهکشان رسانه
۲۲۲۶۴۳۶۷ بلوارمیرداماد – میدان مینی – خیابان بهروز – کوچه یکم – پلاک ۱۲ – واحد ۱۴ – طبقه ۴ فاطر هنر
۸۸۸۸۳۱۹۵ بزرگراه حقانی نبش دیدار شمالی-شماره۲۸-ط۲ ۷- ریحان آگهی
شهریار ، اندیشه فاز یک ، لنتهای خ ۱۳ شرقی ، ک جلال آل احمد ، مجتمع اندیشمندان اندیشمندان فردا
۲۲۴۲۷۱۳۲-۳ بزرگراه چمران-پمپ بنزین ولنجک-خ یمن-نبش خ پروانه-پ۱۸-ساختمان سبز-ط۴- ویژه تحقیق بازار
گیلاوند – بلوار شهید رجایی – نبش لاله ۴ رایمون تبلیغ
۸۸۳۲۷۸۰۴-۵ خ انقلاب-بین ایرانشهر و فرصت-بن بست رفعت جاه-پ۴ ط۲واحد۸ پدیدار
۸۸۶۴۷۹۱۶-۱۹ ولیعصر بالاتر از پارک ساعی ک۳۶مجتمع ولیعصر ط۶و۱۶۳ پیک پیوند هفته
۰۲۶۱-۴۵۰۹۰۵۱ شهرری – خ فدائیان اسلام – خ شهیدپیلغوشی – پلاک ۶۳ – طبقه سوم پریسان
۸۸۶۲۳۰۹۲-۴ تهران – ملاصدرا – شیراز شمالی – دانشور شرقی – پلاک ۲۶ طبقه ۱۳ واحد ۱۳ پرمون طرح
۰۲۲۹-۲۲۴۵۶۰۰ اسلامشهر-احمد آباد مستوفی- خ ولیعصر جنوبی-پ۳۵۰- دلارام(اسلامشهر)
۸۸۸۸۶۸۷۱ خ خالد اسلامبولی-شماره۱۱۸-واحد۲ شرقی- ارگ هنر پارسیان
۶۶۷۴۴۶۷۸ خ انقلاب بین کاللج و فردوسی خ پارس ک جهانگیر پ۱۵ ط۴ و۱۳ صفا
اسلامشهر – جنب میدان نماز- جنب پمپ بنزین- ساختمان زمرد- واحد ۳ سایه هنر
۸۸۲۱۴۸۲۰-۲ م ونک-خ ملاصدرا-خ شیراز جنوبی-خ برزیل شرقی-پ۹۸- اندیشه هور فردا
تهران – میدان ونک – برج آسمان – طبقه نهم – واحد ۹۰۵ فرهنگ گستر
۸۸۸۳۶۸۷۳-۸۸۸۴۲۳۷۹-۸۸۸۳۲۶۶۰ خیابان مفتح جنوبی-کوچه ثاقب- پلاک ۱۶-طبقه دوم واحد ۵ نوید آوران
۰۲۲۱-۳۲۲۳۶۷۵ فشم-روبروی شهرداری-جنب موسسه فنی سبز رایانه سبز- سبز گستر (فشم)
تهران – خیابان ستارخان برج اداری تهران ویلا – طبقه ۱۰ واحد ۱ انتخاب برتر
۶۶۹۵۸۰۰۶ تهران- خیابان انقلاب – خیابان کارگر جنوبی- خیابان نظری – پلاک ۱۵۰ – واحد ۱۵ – طبقه سوم سرزمین من
شهریار – بلوار مارلیک – پاساژامیر – راهروی دوم – پلاک ۱۰۲-۱۳۱ قو
۸۸۴۶۵۲۸۲ – ۸۸۴۶۵۳۷۶ تهران – پل سیدخندان – نرسیده به خ دبستان – پ ۱۳۵۲ اطلاعات نوین سبز تهران
۸۸۸۲۷۷۶۷-۸۸۸۳۰۹۸۳ خ فاطمی روبروی وزارت کشورپ۷۶ط۲ اندیشه یونس
۸۸۸۱۲۲۸۸ خیابان قایم مقام فراهانی-کوچه الوند-پلاک۲۲-واحد۱۱ پرهون خیال
۲۶۱۶۴۴۲۶۴۴ مارلیک خیابان حسابی – پایین تر از بانک ملت – روبروی خیابان گل محمدی نگاه دیگر
تهران – نازی آباد – ضلع شمالی میدان بهمنیار – پ ۳۱ – ط ۲ نقش آفتاب
۸۸۶۶۲۴۶۵ خ ولیعصر –بالاتر از م ونک-کوچه شهید والی نژاد-پ۱/۱۹ ط۲ واحد۱۶ برنامه سازان توسعه
اسلامشهر- خیابان شهید صدوقی – نبش کاج دوم – طبقه سوم – واحد ۶ نو آوران شهر
۰۲۶۲- ۳۵۳۴۶۷۰ شهریار-اندیشه فاز یک-شاهد غربی- مجتمع تجاری رضا-ط۳-واحد۴۲ پیک بهار(شهریار)
۸۸۳۲۸۱۶۹-۷۲ خ سمیه-بین بهار و مفتح-روبروی برج سپهر-ساختمان مروارید-پ۳۰-ط۲-واحد۱۰ فردوس
۲۲۲۵۳۲۷۶ خ ولی عصر-بالاتر از میرداماد-شماره۱۳۷۷-برج پیروز-ط ۶- واحد ۶۰۲ ایده های نوین پارسیان
۲۲۸۷۱۰۰۱-۳ سیدخندان-خ خواجه عبدالله انصاری-خ ابوذرجنوبی- انتهای کوچه ۶-پ ۴۳-ط همکف رسانه آگهان تصویر
ورامین – پیشوا- خیابان امام – روبروی بانک صادرات حصار تبلیغ
۸۸۹۳۵۴۲۴ ولیعصر-جنب ساختمان ایرانیان-خیابان شقایق- کوچه پنجم- پلاک۳۶-طبقه۳ چهل چشمه هنر
۸۸۴۴۲۲۱۵ خ شریعتی-چهارراه قصر-خ قدوسی-خ زرتشت-کوچه همایون-پ۱۲-ط۱ واحد۹ چشم سوم هنر
۶۶۶۴۷۳۰۲ مهرآباد جنوبی-روبروی پایگاه یکم شکاری-خ شهید کوسه لو-پ۳۶- هیاهو
۶۶۹۵۶۷۴۲ خ فلسطین جنوبی-شهید نظری-پ۸۶-ط همکف-واحد۴- گروه طرح کوک
۵۵۱۴۰۰۸۵- ۵۵۱۴۰۰۸۱ تهران – خ قزوین – خ سبحانی – نبش حسام الدین – ساختمان بانک ملت – ط ۱ – واحد ۲ روزنه هنر
۶۶۴۲۴۴۴۴ خ توحید-مقابل بیمارستان سوانح سوختگی-ساختمان شماره۱۰ واحد۱ سلام تهران
۲۲۰۸۷۷۸۹- ۲۲۳۵۶۹۳۰ سعادت آباد- میدان فرهنگ -خ پیوند ۱ – خ آناهیتا – خ آبشار – پ۵ -واحد ۱ سیمای شرق
۸۸۹۲۷۳۳۴-۵ خ مطهری-خ لارستان-کوچه افتخار-پلاک ۴۴-واحد۱ عصر طراحان
۸۸۹۶۴۶۱۹ خ فاطمی-روبروی هتل لاله-خ باباطاهر-نبش کوچه فاطمی-پ۶۶-ط۱ کتاب سیاه
۷۷۲۰۷۳۳۲ م رسالت-خ فرجام-ابتدای خ آیت-پ۹۷۵ دریا
۸۸۵۱۷۴۲۲-۳ خ بهشتی – خ صابونچی – ک هفتم – پ ۴۲ – ط۲ طراحان پارسه
۸۸۱۴۷۲۵۷-۸۸۱۴۷۰۷۹ تهران – خ شریعتی – بالاتر از مطهری – کوچه سروری – پلاک ۲۲- واحد ۲۲ فرا نگار آریا
۷۷۵۳۷۷۱۰ خ بهار – خ جواد کارگر- پ ۴۷ – واحد ۶ سفیدو سیاه
۸۸۷۶۶۰۷۰ خ خرمشهر-کوچه رهبر-پ۴-ط۴- واحدA باور نوین
۷۷۶۲۲۵۱۴ خیابان شریعتی-پایین تراز سینما ایران-کوچه سلطانی-پلاک۲-واحد۱۴ هفت نمای هنر
۸۸۸۹۹۵۷۶ خ فلسطین شمالی- بالاتر از بلوار کشاورز-جنب قنادی فرزین یزدی-پلاک ۱۵-ط ۳-واحد۴ عروس سریره
۰۲۲۱- ۲۲۲۸۸۰۳-۲۲۲۰۹۶۵ بومهن-بلوار امام-بعداز پل رودخانه-کوچه باغ صبا-پلاک ۲ قائم گستران مهر
میداغن فاطمی – خ فلسطین شمالی – ک شهید برادران فرزام – پ۲۱ – ط۲ تردید
۸۸۴۳۴۷۷۴ خ مطهری- خ ترکمنستان-شماره۱۰۰-واحد۸ محیا فیلم
۸۸۷۸۴۹۶۳-۴ بلوار آفریقا-خ تابان غربی- کوچه نور- شماره۶-واحد۱۵ – انگار
۶۶۹۵۴۵۲۶ خ جمهوری – خ دانشگاه – پ ۳۵ میزبان
تهران – خیابان آفریقا- نبش خیابان تندیس- پلاک ۱۵۱- واحد ۸ – طبقه دوم مشاوران ایده های نو
۸۸۴۰۹۵۹۳ خ شریعتی- نرسیده به مطهری-کوچه ناژ-پ۵۶۸-ط۱ واحد۳ آوای کلار
۲۲۲۷۹۵۷۳-۲۲۲۶۴۶۶۷ م محسنی- پاساژ تاپ-ط۱-پ۲/۷۴ طرح نقره ای
۸۸۵۰۰۱۵۸ تهران – سهروری شمالی – خ میرزای زینالی غربی – پلاک ۱۱۷ – طبقه همکف- واحد ۱ مشاوران توین طرح
میدان جمهوری – بزرگراه نواب – نبش خ آذربایجان شرقی – پ۵۴۳ پرتوکتاب آبی صنعت
تهران- بزرگراه رسالت – خیابان استاد حسن بنا جنوبی – پلاک ۱۹۱- طبقه دوم – واحد ۶ نگاه طلایی
() خ ولیعصر – جنب پمپ بنزین ساعی – ط ۸ – واحد ۸۰۲ دینا رسانه
م تجریش خ ولیعصر خ شهید فیاضی ک بیدار بن بست گرد غربی پ ۱و۱ سیمرغ گستر سیرنگ
۰۲۹۲-۳۰۳۵۴۳۹ پاکدشت- م شهدای گمنام-پاساژ امام رضا-ط۲-واحد۱ کتیبه نگار نوین(پاکدشت)
تهران – خ شریعتی – خ ملک – پ ۳۲ – ط ۲ شمال شرقی – واحد ۸ ایران هنر گستر
۵۵۴۱۴۶۹۲ بزرگراه نواب- خ شهید داود محبوب مجاز شرقی – کوچه شهید رنجبر – فرعی سوم – پلاک ۱۸ چشم انداز نوین
۸۸۷۱۳۴۸۶ – ۸۸۷۲۲۱۳۴ تهران – خ شهید بهشتی – بعد از خیابان قائم مقام فراهانی – پ ۴۱۰ – ط ۴ آینده تصویر
۸۸۷۰۲۴۰۷-۸ خ بهشتی-تقاطع قائم مقام فراهانی-کوچه ایزد -پ۹-ط۱- آفتاب پارسیان
۸۸۹۴۵۱۰۰ م ولیعصر-روبروی وزارت بازرگانی-کوچه شهید ولدی-پ۱۳-واحد۲ آسیا صفیر
۰۲۹۲۲۱-۳۰۹۰۲-۳ قرچک – باقرآباد – خ داود آباد – جنب همت سوم گنجینه گستر جوان(ورامین)
تهران – خیابان جمهوری نرسیده به تقاطع فردوسی – روبروی خیابان بابی ساندز – پلاک ۵۰۰ طبقه دوم – واحد ۱۴ نگاه خاص
۲۶۴۵ خ فردوسی شمالی-خ کوشک-پ۴-واحد ۱ پرتو تدبیر
۲۲۶۳۳۸۹۵ – ۲۲۶۳۲۲۶۷ تهران – خ شریعتی – بالاتر از ظفر – ک جم – پ ۳ – واحداول شرقی خط قرمز
۶۶۹۷۰۴۳۳ میدان انقلا ب-خ کارگر جنوبی-خ روانمهر- نبش بن بست دولتشاهی- پلاک ۲۳۱-ورودی دوم –ط ۵- واحد ۳۵ دنیای ترسیم
۲۲۸۶۳۶۳۹ پاسداران- خ گل نبی – پلاک ۱۸ طبقه اول فرادید هنر امروز
۲۲۹۰۵۲۵۲ بلوارمیرداماد-م مادر-خ شاه نظری-نبش کوچه دوم-برج ناهید-پ۱۸ ط۱۲-واحد۴ نوای چکامه
۲۲۰۲۸۱۲۷-۲۲۰۲۶۴۳۷ ولیعصر-بالاتر ازمسجد بلال-کوچه مهری-کوچه مشیری-پلاک۱-واحد۳ گلفشان تصویر
۸۸۳۶۷۵۱۳ شهرک قدس-بلواردریا-بین خ مطهری و شفق-پ۱۱۷واحد۳ اقلیم هنر
۸۸۷۷۸۹۸۶-۸۸۸۷۲۷۱۲ بلوارآفریقا-جنب پمپ بنزین- کوچه نور-پ۲۱- شبکه سبز سیما
۸۸۵۲۷۲۰۶-۵ تهران – خ شریعتی – خ شهید سرافراز – ک ۵ – پ ۱۵ – واحد ۱ همای شهر
۸۸۷۲۱۵۸۲ تهران – خ شهید بهشتی – نرسیده به ولیعصر – ساختمان ۴۹۰ – واحد ۱- خاکستری
۸۸۳۲۸۴۷۱-۳ خ مفتح جنوبی-پائین تراز سمیه-نبش کوچه نجومی-پ۵۴ ط۲ واحد۸ وصال رسانه
۲۲۳۶۱۸۸۱ سعادت آباد-بالاتراز م کاج-خ ششم-پ۳-ط سوم-واحد۷ رسانه ارتباط تصویرآوا
۲۲۰۴۱۴۶۶-۲۲۰۴۴۵۱۹ خ آفریقا-نرسیده به بزرگراه مدرس-بعدازبرج مشکی-خ گلگشت-پ۴۱-ط۲- پایون
– تهران – هفت تیر – ابتدای خ بهار شیراز – پ ۱۶۳- ط دوم هنرپرداز
۶۶۹۳۲۴۲۸- ۶۶۹۳۸۷۰۱ میدان توحید – ستارخان – نرسیده به باقرخان – ک آفرند – پ۲۸ – ط ۲ – ز ۳ تصویرسازان نیلگون
۵۷۲۵۶۷۴ ردودهن – خ امام خمینی – جنب پمپ بنزین رودهن تبلیغ
۴۴۲۶۷۳۷۹ تهران – خ ولیعصر – روبروی جام جم – بالاتر از مسجد بلال – خ مهری – ک سوسن یکم – پ ۱۳ – واحد ۲ آبتاب رسانه
۸۸۷۵۰۵۰۹ خیابان مفتح شمالی نرسیده به مطهری- کوچه دوم-پلاک۱۶-طبقه اول جهان رسانه
۷۷۵۳۳۵۴۵ تقاطع طالقانی وشریعتی-بالای ساختمان بانک ملت-ساختمان۲۷۲-واحد۱۴ وزین نقشان
۸۸۵۵۲۵۲۹-۸۸۵۵۶۵۰۱ یوسف آباد-خیابان ابن سینا-کوچه ۱۹/۱-پلاک۱۳-واحد۷-طبقه۳ چهارچوب
۸۸۰۲۶۰۰۰ خ کارگرشمالی – روبروی مرکزتخصصی قلب – خ شهید شکراله – پ ۱۱۶ – ط ۱ تصویر ماندگار
۸۸۸۴۱۶۱۰ میدان هفت تیر-کوچه لطفی-پلاک۲۴-ط اول جنوبی فرودین
۸۸۸۲۸۰۴۹ خ مطهری-خ فجر-کوچه حجت-پلاک۱۹-ط۴- واحد۷ راویان هنرشرق
۲۲۲۲۸۷۷۰ خیابان ظفر-خیابان عمرانی-روبروی کوچه صوری-پلاک۶۸-طبقه۱-واحد۱ به دید
۴۴۲۶۲۵۴۴ فلکه دوم صادقیه-مجتمع گلدیس-ط۳-واحد۱۲- آیینه مهر
– ابتدای پاسداران – نبش دشتستان پنجم – ساختمان ۱۴۸- طبقه همکف – واحد ۲ ساخت اندیشه رسم
۲۲۵۶۴۱۴۶ خ دولت چهرراه قنات – خ آقا میری-پلاک ۴/۲۴-واحد اول شرقی تصویرسبزنوین
۸۸۳۰۱۳۹۹ خ بهار شمالی – نرسیده به میدان بهار شیراز – کوی شیمی – پ۱۰/۲ کیمیا قلم
۸۸۷۸۳۴۹۱- ۸۸۷۸۳۴۹۷ وزرا – نبش ۲۷ – ساختمان بهاران – و۱ ذهن زیبا
۸۸۹۴۶۸۸۶ میدان ولیعصر-برج شقایق-طبقه۷-واحد۱۴ منادی
۲۲۶۸۶۱۷۸ – ۹ خ شریعتی – بالاتراز پل رومی – ک نبوی – پ ۱ – شماره ۳ – اوج نگین استون
۷۷۶۲۸۰۰۸ – ۹ تهران – خ شریعتی – نرسیده به طالقانی – خ گروسی – پ ۴ – و ۵ تیرگان
۸۸۸۱۰۲۶۱ خ کریمخان-خ شهیدحسینی-نبش خ دوم غربی-ساختمان۱/۱-شماره ۱۳-ط۴ فلک پویای سبز
۸۸۳۲۱۲۱۹- ۸۸۸۴۲۶۳۲ خ ایرانشهر – کوچه نیکو شهر – پ ۲ – ط ۱ هنر و ایده
۲۲۷۰۹۸۲ ورامین-خ طالقانی-کوچه شهیدتاجیک-پ۲۳- چکاوک سحرتاب(ورامین)
۸۸۶۷۶۱۸۶-۸۸۶۷۶۱۷۹ تهران – خ ولیعصر – بالاتر از بیمارستان دی – پ ۲۳۶۱ – ط ۲ – و ۵ طرح ساز مهر
-۲۲۲۹۳۹۳۹ پاسداران شمالی- بالاترازم فرمانیه-روبروی پمپ بنزین صاحبقرانیه-پ۱-ط۵ تصویرگران خلیج فارس
۴۴۲۲۱۹۷۰-۴۴۲۳۶۹۱۶ ستارخان-خ سازمان آب-خ پارک شمالی-خ پردیساصلی-شماره ۶۴- واحد ۱ پیام نمای شرق
– خ گاندی- خ پانزدهم – پ ۹– واحد۳ نیروانا
۵۲۲۳۸۰۹ گیلاوند – دمادشت – ورودی اول – ط فوقانی تابلوسازی ارغوان درین(دماوند)
۳۳۰۰۴۰۸۷ ۱۷شهریور-خ شهیدمحلاتی-م سعیدی-نبش کوچه مرادی-پ۳۲- صادق
۸۸۷۳۶۰۲۷ خ احمدقصیر-خ۱۲-پلاک۲۷-واحد۵- پرتوروشن مهر
۷۷۶۰۷۷۷۵-۷۷۵۱۴۹۵۵ خ شریعتی – جنب سینما سروش – خ بوشهر – پ۲۱ – واحد ۶ – ط ۳ مهستان شرق
۷۷۵۳۰۴۸۶- ۷۷۶۲۴۱۵۹ خ خانقاه – نبش کوچه زرنگین – پ ۳۷ – ط اول پارس تندیس
۸۸۸۰۸۰۹۲ خ انقلاب-خ استادنجات الهی-کوچه ایلورچی-پ۵۱-ط۳-واحد۵ ارتباط وانتقال داده های صنایع
۸۸۷۵۹۹۸۵-۸۸۷۳۳۰۵۶ خ سهروردی شمالی-خ خرمشهر-خ شهیدعشقیار-کوچه ششم-پ۱۰- سهلان
۸۸۸۰۵۹۱۱ بالاترازم ولیعصر-کوچه فرشید-ساختمان مهناز-پ۴۰-ط۳ واحد۱۰ ۲- نگارگران خورشید
۸۸۵۵۳۵۸۴ تهران ف خ فاطمی ، خ چهارم ، ک فرزین یزدی ، پ ۵ ، ط سوم طرح واندیشه سپهر
۸۸۹۰۹۰۵۹ کریم خان – خ عضدی – پ۳۰ – ط۱ – واحد ۱ امیر بهادر
۸۸۷۱۴۴۰۷-۸ خ ولیعصر-نرسیده به پارک ساعی-برج شهاب-ط۸-واحد۹۰۱ رازتبلیغ
۸۸۳۱۷۶۱۴-۱۶ خیابان کریم خان-بین خردمندو ایرانشهر-پلاک۱۲۶-طبقه۲-واحد۴ نارگون
۴۴۲۴۶۵۸۲-۴۴۰۴۲۶۰۴ فلکه دوم صادقیه-ابتدای آیت اله کاشانی-کوی گلستان یکم-مجتمع گلستان-پلاک۵-طبقه ۴-واحد۱۱ فردانگر
۸۸۶۰۳۳۷۱-۲ میدان ونک -خیابان ملاصدرا-خیابان شیرازی -جنوبی کوچه بهار-پلاک ۱۶ طبقه ۳ سرو چمان
– خ مطهری-خ اسهروردی جنوبی- کوچه مریوان- پلاک ۲۰ – واحد یک بوستان سبزکیمیا
۴۴۴۴۴۷۲۰ جنت آباد-م چهارباغ-بن بست لاله-پلاک۲ پویندگان عصرهنر
۲۲۸۹۱۵۰۱-۱۰ شریعتی – روبروی میرداماد – کوچه نیک – تقاطع بهشت برین – پ ۹ – ط ۱ – واحد ۱ دریچه نو
۸۸۹۸۹۷۷۲ خ جمهوری – خ باستان جنوبی – بن بست باشکویی – پ ۷ – و ۱ ارتباطات پارس
۲۲۸۶۹۵۲۷ ضلع شمال غربی پل سیدخندان-خ شقاقی-بن بست اول-پ۱۵-واحد۲ توسعه اطلاعات رسانه ای
۹۱۲۳۲۵۶۹۰۲ تهران – انتهای بلوارکشاورز – خ دکترقریب – خ نصرت شرقی – پ ۱۸۸ – ط همکف هنر نوین پارس
۶۶۸۴۵۲۰۷ تهران خ اذربایجان بین کارون قصر دشت روبروی پمپ بنزین پلاک۹ ۱۰۸ واحد ۵ منتخب روز
تهران بلوار کشاورز بین کارگروجمالزاده پلاک ۳۲۲ – طبقه ۳ واحد ۴ طرح ورنگ
۸۸۳۲۴۶۲۶-۷ خ مطهری بعد از میرزای شیرازی پ۳۴۶ و۲ کارنیک
۸۸۸۴۱۰۸۱ -۳ ۰۹۱۲۲۸۳۱۶۵۹ تهران – خ جمالزاده جنوبی کوچه دانشور – پلاک ۱۱ طبقه ۴ واحد ۸ خورشیدی اقماری
۷۷۸۷۴۰۶۱ بزرگرا ه رسالت-اتوبان شهیدباقری-بین۱۶۲و۱۶۴غربی-ساختمان نیلوفر-پ۱۵۶-واحد۹ ویژگان
۸۸۹۳۵۸۶۲ تهران – خ استاد نجات الهی – بن بست دوم – پ ۱۱ – ط ۱ آریاوند
۶۶۷۲۴۰۸۴ – ۶۶۷۰۸۳۵۴ خ جمهوری – روبروی سفارت انگلیس – ساختمان ۵۴۸ – ط اول پرنگارتوان طرح
۲۲۵۷۰۷۱۱ خ دولت – بین دیباجی و اختیاریه – ساختمان ۴۵۰ شرقی – ط ۴ – واحد ۳۴ کارنیکان
۸۸۹۸۳۱۴۲ تهران – خ دکتر فاطمی – روبروی سازمان آب – جنب بانک ملی – پ ۲۲۷ – ط زیر همکف شایان سازه
۲۲۵۰۷۱۳۷ پاسداران – انتهای بوستان دوم – خ ساقدوش – خ حمید شقاقی – ک شهاب – ک یکم – پ۳/۹ افق دید
۸۸۴۴۸۱۳۳-۵ میدان نوبنیاد – کوهستان پنجم – پ ۵ – ط ۴ – و ۱۲ بهینه پارسیان
۷۷۱۵۱۴۲۵ تهران- ۳۰ متری نیروی هوایی – روبروی پمپ بنزین – نبش خ حصیبین- پلاک ۳۹۴- طبقه ۲ – واحد ۳ دهکده طراحان
۴۴۴۱۶۶۸۷ اشرفی اصفهانی – خ مخبری – میدان عدل – ک علیقلی نژاد – پ۶۲ محراب
۶۶۵۵۱۲۲۰-۱ سه راه تهران ویلا – برج چشم انداز – ط۹ – واحد ۲ فرارو
۸۸۶۶۳۲۰۴-۵ ولیعصر نرسیده به میدان ونک خ شانزدهم پ۶ و ۱۸ فرانوا
۶۶۶۰۶۷۷۲ سیمتری جی – چهارراه هرمزان – خ شهید سادات خ عربلو پ۱۷۷ ط همکف راه روشن
۸۸۳۰۱۴۲۰-۸۸۳۰۱۳۹۸ خ سنایی – نبش ک ۲۲ – پ ۱۵۱ – ط ۳ رنگ پنجم
۲۲۳۵۵۱۳۸__۹ سعادت آباد م سرو ساختمان سروناز و۱۴
۳۳۰۵۷۲۷۲ تهران- خ پیروزی- خ پرستار- کوچه شهید افراسیابی جنوبی- کوچه شهید سملواتیان- پلاک ۲ – طبقه زیرزمین ندای پویا
۷۷۷۱۵۶۹۹ تهرانپارس-فلکه دوم-بزرگراه رسالت-بین خیابان رشید وفرزین-روبروی پمپ بنزین-پلاک۲۴۳-طبقه همکف-واحد۷ وارش
۲۲۴۵۰۹۰۲-۶ شهرک محلاتی-فاز ۳-مرحله۵-پاساژ ارم-پلاک۲-طبقه همکف دانش پیام رسانی(شمیرانات)
۲۲۶۱۵۰۱۱-۲۲۶۱۰۷۷۷ خ شریعتی-پایین تر از پل صدر-بن بست الهیه-بن بست دشتی-پ۹-ط همکف نامداران
۷۷۶۳۷۳۰۹ خ ولیعصر – سه راه جمهوری – پاساژپاسارگاد – ط ۲ – پ ۲۱۱ درویش
۳۳۹۰۴۰۰۵ خ ۱۵ خرداد-سرای سینا-جنب بانک ملی-ط۳-شماره۲۸- تدبیر
۸۸۸۸۱۰۹۶ بزرگراه آفریقا-بالاتر از جهان کودک-جنب پارک خشایار-پ۱/۳۸-برج افرا-ط۹-واحد۹۵۵ راه ابریشم شرق ایرانیان
۷۷۶۴۰۱۲۶ خ شریعتی – خ خواجه نصیر طوسی – نبش کوچه طاهریان – پ ۲۱ – ط ۲ – واحد ۲ اتمسفر
۸۸۷۳۳۹۸۱ – ۸۸۵۳۳۴۸۷ – ۸ خ بهشتی-خیابان پاکستان-کوچه۱۲-پلاک۲۲ سیما پردازان شرق
۸۸۰۴۰۲۳۹ خ ولیعصر-تقاطع نیایش وسئول-کوچه دوم شرقی-پ۳۹ شعاع دید
– م هفت تیر-خ بهار شیراز-ا خ – سلیمان خاطر- کوچه نظامی-پ۲۹ وسعت آگهی
۶۶۹۱۶۰۱۷-۹ خ آزادی-ابتدای خ خوش-بعد از سازمان فنی و حرفه ای-پ۹۲۳/۲-واحد۶ کلید شهر
۲۶۱۳۰۷۷۴ فرمانیه – دیباجی شمالی – خ نوریان – ک پیرنیا – انتهای گل شمالی – پ ۱۶ – ط ۲ مهرآور
۶۶۹۰۶۷۳۰ تهران- میدان انقلاب – ابتدای خیابان آزادی – کوچه قائم مقام – پلاک ۳ طبقه ۳ طبقه همکف پیک میلاد برتر
۸۸۶۰۵۲۵۵-۵۹ تهران- خ شریعتی – سه راه طالقانی – خ خواجه نصرالدین طوسی – پلاک ۲۲۵ – طبقه اول – واحد ۴ آفتاب شادکامی
۶۶۴۹۲۱۸۵-۶۶۴۸۱۸۰۸ تهران- خ انقلاب – خ فلسطین جنوبی – خ شهید وحید نظری – پلاک ۱۶ بیتا طرح
۷۷۶۱۶۸۸۰-۱ تهران- خ انقلاب- خ بهار جنوبی- برج تجاری اداری بهار – طبقه ۱۰ – واحد ۷۶۳ تصویر سرزمین کهن
۰۲۲۹-۳۲۵۶۵۶۲ شهریار – خ انقلاب – نبش کوچه خرمی نژاد – مجتمع زیتون – ط۴ پیام رسانه نوین
۰۲۲۱-۶۲۲۲۶۱۸ فیروزکوه – خ ۴۲متری – جنب بانک مسکن – جنب مصالح فروشی کوهسار
خ سهروردی شمالی – بالاتراز مطهری – کوچه گودرزی – پ۴۵ برف
۲۶۲۰۱۰۲۳-۵ خ ولیعصر – بالاترازجام جم – کوچه خرسند – پ۱۱/۱ – واحد۱ کلام ژرف
۸۸۲۸۲۵۰۱ – ۸۸۲۴۶۰۲۲ خ ستارخان – خ پاک شمالی – ک ۱۲ – پ ۱۴ – و ۲ پور چیستا طرح
۸۸۳۱۴۱۹۹ – ۸۸۸۲۹۹۸۹ میدان هفت تیر – خ مفتح جنوبی – کوچه نور – پ۲ – ط۲ – واحد ۴ گردش زمان
۶۶۹۴۳۸۳۵-۶۶۴۹۶۱۶۵ خ جمهوری- بین چهارراه دانشگاه و ابوریحان-برج آهنگ-ط۵-واحد۴۱- پیام رسان جهان بین
۲۲۸۶۶۸۵۸-۹ خ پاسداران-نبش نیستان دوم-ساختمان۱۱۰نیستان -پ۲۲۰-ط۴-واحد۴۵ اهورا
۸۸۷۰۷۱۲۹ تقاطع عباس آباد وولی عصر-کوچه دل آرا-پلاک۱۳-طبقه۴ گنج نامه
۲۲۶۴۱۸۳۰-۲۲۶۱۹۳۶۰ خ مفتح شمالی روبروی پمپ بنزین خ بخشی موقر پ۳۲ط۲و۷ اوج نیلی
۸۸۸۶۷۵۶۰ هفت تیر خ مفتح جنوبی ک نامدار پ۹ و۱ فناوری اطلاعات مشاغل گویا
۸۸۶۴۷۸۴۸- ۵۰ خ ولیعصر – نرسیده به توانیر – بن بست ۳۶ – پ۷ – ط ۵ – ش ۲۵۴ نودید
۸۸۵۵۰۴۲۳ خ- سعادت اباد -میدان فرهنگ – خیابانپیوند یک . انتهای خیابان اناهیتا- بن بست ابشار – پلاک ۸- واحد همکف نقش هنر آریا
۸۸۱۰۰۶۶۸ خ یوسف آباد فتحی شقاقی پ۴۳ط۴ واحد۱۲ پرومایون
۸۸۹۰۱۳۸۷ بلوار کشاورز- نبش خ فلسطین شمالی – پ۳ – واحد ۱ هفت روز
انتهای جلال ال احمد – نرسیده به اشرفی – خ شقایق شمالی – پ۷۲ – ط همکف ستاره شهر تهران
۲۲۶۷۴۷۰۰- ۲۲۲۱۶۰۸۱ بلوارآفریقا- بعد ازورودی همت – نبش کوچه زاگرس -پلاک ۱۱- واحد۱۴ تمدن هنر
۷۷۴۰۲۲۷۲-۷۷۹۸۰۲۶۵ نارمک – خ آیت – پایین ترازچهارراه تلفن خانه – نبش کوچه نصراله زاده – پ ۱۲ – ط ۵ – واحد ۲۵ هم نگاه
۰۲۲۱-۴۵۲۸۳۷۸ لواسان-بلوار امام خمینی-ضلع شمال م گلندوک-نبش کوی ندا -پ۷۶۹ – ط ۲ – و ۴ یاران حرف اول
۰۲۶۲-۳۲۲۰۵۹۹ شهریار-خ ولیعصر-روبروی بیمارستان امام سجاد-پاساژ تهرانی جنت(شهریار)
۳۸۷۶۶۶۹ شهریار- شهر قدس-بلوار امام خمینی-خ عمارت-بازار امام رضا-غرفه ۲۸۲ غریبه آشنا(شهریار)
ولنجک – انتهای خ یمن – ساختمان سبز-پلاک ۱۸-طبقه ۴ شبکه فیلم سروش
۰۲۲۸- ۲۲۲۵۵۷۸ اسلامشهر-خ آیت اله کاشانی-کوچه ۲۶-پ۵ برداشت آخر(اسلامشهر)
۵۵۴۳۷۵۳۲ تهران- بزرگراه نواب -ضلع جنوب شرقی – پل کمیل- مجتمع تجاری اداری افرا- طبقه پنجم- واحد ۵۱۵ نوس نگاه
۸۸۲۴۳۲۳۴ تهران – بزرگراه جلال آل احمد – بین پل گیشا وآزمایش – ساختمان ۱۵۵ – پ ۱۳۳ – و ۷ نوین تاک
۸۸۶۹۹۶۳۹ سعادت آباد-بلوار دریا-بعد از پارک دلاوران-پ۱۰۶-زنگ اول نقش یار
۸۸۳۴۳۷۸۲-۳ تهران – خ مطهری- خ فجر- نبش خ شهید لطفی- پلاک ۷۵- طبقه سوم – واحد ۷ کارآفرینان
۸۸۸۶۱۲۳۰ خیابان مطهری-خیابان فجر(جم)-کوچه حجت-پلاک۲۴-واحد۱ مات
۶۶۴۸۴۳۹۳-۶ خ جمهوری اسلامی-نرسیده به چهارراه شیخ هادی-پ۸۴۴/۵۱-ط۳-واحد۲ تصویر سازان سیما
۶۶۹۱۵۴۱۸ میدان انقلاب-ابتدای خیابان آزادی-کوچه جنتی-پلاک۲۰-واحد۴-طبقه۲ طلوع هنر
۶۶۴۸۵۶۲۸ هفت تیر – جنب بانک ملی – کوچه شریف – پ ۵۵ – زنگ اول شرقی هنر باران
شهرری – نرسیده به ۳ راه ورامین – مجنمع تجاری اداری پردیس ری – پ ۲۴۰ – ط ۳ – و ۲۱ فصل پنجم(شهرری)
۲۲۷۳۸۵۵۹ م تجریش-ابتدای خ ولیعصر-نبش کوچه سعدی-پ۴۱۴-ط۳واحد۸ رسم تبلیغ
۸۸۳۰۸۴۴۰-۱ ۸۸۳۰۷۷۷۰ خ سمیه-بین مفتح و فرصت – کوی معیر-پ۱ – ط همکف تبیان
۲۳۶۹۱۰۰ اسلامشهر-باغ فیض-انتهای کوچه۱۶ توسعه نوین(اسلامشهر)
۸۸۹۸۵۷۱۲ خیابان فاطمی-مقابل وزارت کشور-خیابان۳-پلاک۹-واحد۷-طبقه ۲ اوج آسمان
۲۲۳۱۹۶۷۷-۸ بزرگراه رسالت-خ کرمان جنوبی-نبش کوچه شهید رضایی-پ۷۶-ط۳-واحد۱۱ بادران
۲۲۰۸۷۵۳۳ تهران- سعادت آباد – میدان کاج – ابتدای سرو غربی – پلاک ۷ – ساختمان سروناز- طبقه ۳ – جنوب غربی – واحد ۲۱ رسانه فردا
۸۸۰۵۲۷۱۴-۸۸۶۰۵۵۵۲-۳ م ونک-شمال به جنوب اتوبان کردستان-بعد از خ ونک-پ ۶ط۲ پاکرای اندیشه خلاق
۲۲۳۶۷۱۲۸ تهران- سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – خیابان شهید علی اکبر – پلاک ۳۳ – واحد ۱ دنیای تبلیغ
۲۳۶۳۸۷۶ اسلامشهر-خ امام خمینی-روبروی مسجد حضرت ابوالفضل-بین کوچه۲۰و۲۲-پ۳۲۲ پگاه نگار(اسلامشهر
۲۲۷۴۰۳۷۵-۶ نبش میدان تجریش-بین میدان قدس وتجریش-روبروی بانک ملت-ساختمان رستوران تم تم-پلاک۴۴-طبقه۳ آوای کالاهای موفق
۸۸۷۵۰۸۰۱-۲ خ مطهری-کوه نور-کوچه۶-پ۶-واحد۴ آبگینه گستر شهر
۸۸۹۸۰۲۰۰-۱ بلوار کشاورز-خ شهید عبداله زاده-خ سر آبادانی-پ۳۸- مروروقایع جهان
۸۸۵۴۱۹۴۶ خ استاد مطهری – خ کوه نور – بن بست دوم – پ ۲۱ – ط ۳ – و ۷ پارس پژهان تبلیغ
۲۲۹۱۳۶۸۶ خ شریعتی-بین میرداماد و ظفر-کوچه فلسفی-پ۱۶-ط۲- بردار رسانه
۸۸۰۶۳۵۷۵ خ ملاصدرا-تقاطع کردستان- شماره۴۳-واحد۱ دیبا هنر افروز
۸۸۹۲۴۱۴۲ خیابان انقلاب-چهارراه کالج-بین بانک ملت وبانک سپه-پلاک۴۹۹-طبقه۵-واحد۱۰ طراحان شهر
۸۸۹۴۷۳۶۳ پایین تر از میدان ولیعصر-خیابان علی ولدی-پلاک۱+۱۲ طبقه۲-واحد۶ سیمای ماندگار پارسیان
۶۶۵۹۲۶۶۲-۳ خ فاطمی غربی-روبروی مهندسی ارتش –پ۲۱۴-ط۲ نماد تصویر
۲۲۸۲۳۳۵۳ خ فرمانیه-خ ثروتی-بن بست صیرفیان-پ ۱۲ ط ۱ آتشکده هنر
۸۸۴۷۰۳۷۰-۷ خ اندیشه – اندیشه ۹ – پ۱۳ – و۲۳ شیواآوا
۸۸۰۶۵۹۱۵ خ ملاصدرا-خ شیخ بهایی جنوبی-خ گرمسار غربی-پ ۴-ط ۲ شهرت
۸۸۷۲۷۶۹۵-۷ تهران – میدان آرژانتین – خ بخارست – کوچه ۱۹ – پ ۱۸ – ط ۸ – واحد ۱۵ گسترش و توسعه تحقیقات تهران
۸۸۹۴۰۳۸۰ میدان ولیعصر-خ شقایق-پلاک ۲۶-واحد ۱ هفت خوان رنگین
۸۸۸۳۲۷۷۷ م هفت تیر-پایین تراز مسجد الجواد-کوچه مانی-پلاک ۶۸ طراز صنعت پنج قاره
تهران – شریعتی – ظفر- نونهالان – نبش کوچه علی نقی حیدری- پلاک ۴۸ فرید رسانه
۵۵۹۰۷۸۴۲-۵۵۹۱۹۱۴۶ شهرری-خ ۲۴متری-جنب بانک سپه-پلاک ۳۲۵ ط همکف رشد عمران گستر(شهرری)
۸۸۹۸۰۸۶۰-۱ خ فاطمی-روبروی سازمان آب-برج ساعت-پلاک ۱۳۹-ط۱۲-واحد ۲۱ پرشیافام
۲۲۸۰۰۸۸۱-۲ انتهای پاسداران-خ شهید موحددانش-اقدسیه-بازار صدف-ط۲-پلاک۲ بازیگری نقش
۸۸۶۵۰۵۷۲ تهران- اتوبان مدرس- خ آفریقای شمالی (الهیه)، خ گلپاد، پلاک ۵ یسنا نگاره
۲۲۸۰۸۲۳۴ فرمانیه-خیابان دیباجی شمالی-بن بست بهار-پلاک۷-طبقه۱ طلیعه
۷۷۶۵۵۰۵۷-۹ بهارشیراز-نرسیده به سهروردی جنوبی-پلاک ۱۰۵-واحد ۱ پیام پاسارگاد
۲۲۰۴۱۷۱۶-۲۲۰۴۰۸۰۶ خ ولیعصر-روبروی پارک ملت-کوچه صداقت-برج ملت-پ ۱-ط ۱ ۲۲۰۴۰۸۰۶ صوتی وتصویری سروش
تهران – خ آزادی – خ رودکی شمالی- بالاتر از خ نیایش – پلاک ۵۰ – طبقه اول طرح آینده
۲۲۳۱۴۱۳۸ ۲۲۵۳۲۸۳۰ بزرگراه رسالت-اول مجیدیه شمالی-پ ۷۸۹-واحد ۲ مبین
۹۸۲۱۵۰۵۵۲۵ تهران – سعادت آباد – خیابان علامه جنوبی – نبش حق طلب – پلاک ۸۰ طبقه ششم – واحد ۴ باشگاه مخاطبان رسا
خ انقلاب- روبروی خ نجات الهی-کوچه ابیورد-شماره ۳۵-واحد ۱۲ صمیم
۸۸۸۴۹۶۹۶ خ خردمند جنوبی-کوچه مهاجر-پلاک ۲۰ کتاب مرجع اطلاعات
۲۲۷۴۱۴۴۷ میدان تجریش-خیابان شهرداری-بن بست گویا-پلاک۱۹۳-واحد۶-زیرزمین شهرنامه تبلیغ
۸۸۴۵۰۵۴۸ ابتدای سبلان شمالی-نبش کوچه فرشته – پلاک ۶۶۴-طبقه دوم کوشش آفرینش والایش
۲۲۰۳۶۵۳۵ تهران – خ ولیعصر- روبروی جام جم – خ خرسند- پلاک ۷۹- واحد ۲ سیما پخش پیام
۷۷۰۶۴۷۴۳ – ۵ تهرانپارس – بین فلکه سوم وچهارم – نبش ۲۱۰غربی – پ ۲ قدیم و ۳۷۲ جدید – و ۱۹ ستاره آسمان
۲۲۴۹۷۹۱۴ خ ملاصدرا – خ شیرازشمالی – ساختمان شیراز – نبش کوچه شهریار – ط ۲ – و ۳ پاسارگاد شرق
۰۲۲۱- ۲۲۲۰۹۶۵ بومهن-بلوار امام خمینی-جنب کوچه لوران-پلاک ۴۹۶-ط ۱ نگار تبلیغ تصویر
۸۸۳۰۱۴۲۰-۸۸۳۰۱۴۶۹ خ سنایی-نرسیده به مطهری-پ ۱۴۹ ط ۳ انوشه
۴۴۲۴۸۵۱۴ فلکه دوم صادقیه-خ مرودشت-پلاک ۲۲ ط۱ واحد ۳ طلوع سبز
۶۶۷۴۵۵۴۵ خ حافظ-نرسیده به م حسن آباد-پ ۲۰ پاساژ گرافیت-ط۲واحد۶ فجر گستر
۴۴۷۱۲۱۰۵ اتوبان شهید همت غربی-شهرک شهید باقری-بوستان ۷ بلوک ۳/۱۶ ط اول کمیل
۷۷۵۳۴۶۴۴ خ شریعتی-ابتدای خ سمیه-جنب آزانس پرستو سیر-پلاک ۶ کلبه تبلیغ سپهر
۸۸۸۰۲۲۴۰ خ میرزای شیرازی-نرسیده به پل کریم خان-ساختمان ۴۲-ط ۲ واحد ۴ هدش
۲۲۵۴۳۶۰۱ خ سهروردی شمالی-خ خرمشهر-خ شهید عربعلی-پ ۷ واحد ۳ نقطه چین
۲۲۸۸۶۹۵۵-۲۲۸۸۶۹۵۶-۲۲۸۹۵۴۳۵ پاسداران-خ گل نبی-نبش چهارراه ناطق نوری-برج زمرد-ط ۸-واحد ۸۱ رسا تصویر
۷۷۶۳۸۸۶۳-۷۷۶۵۲۵۰۰ شریعتی – روبروی شیراز – خ کاج – پ۴۹ – ط۱ – زنگ دوم
تهران- خ ولیعصر – ابتدای مطهری – خ منصور- پلاک ۳۲ – واحد ۳ شرکت دنیای ایده های تابان
۸۸۲۷۹۹۹۶ بزرگراه آل احمد-نبش پاتریس لومومبا-پلاک ۱۰۴ –واحد ۶ جهان آرا
۲۲۵۳۰۲۲۶ بزرگراه رسالت-ابتدای بنی هاشم شمالی-کوچه ۸ متری اول-پ ۵-واحد ۳ رواق
۴۴۰۸۸۶۶۱ خ ایت اله کاشانی-ابتدای جنت اباد جنوبی-نبش کوچه دوم غربی-ساختمان الماس –ط دوم-واحد۱۲ سایه گستر
۳۳۸۵۳۱۴۳-۴ ری ، خاور شهر ، فاز یک منطقه سه ، داخل پاساژ ، ۲۲ بهمن ، پ ۱۰ توحید(شهرری)
تهران – سعادت آباد – تقاطع فروردین- و دادمان – خیابان توحید ۱ – پلاک ۲۶ – واحد ۳ نگاه آرمانی
۸۸۸۶۱۸۹۸ میدان ونک-ملاصدرا-شیراز جنوبی-گرمسار غربی-کوچه مفتاح ۲-پلاک ۱۴-واحد ۴ باشما
۸۸۴۱۸۹۶۵-۸۸۴۲۷۹۳۳ خ سبلان شمالی-خ دیلمی جنوبی-کوچه میلاد-پلاک ۸-طبقه دوم خبرساز
۲-۲۲۷۶۰۷۴۱ خ پاسداران-نبش بوستان دهم-ساختمان شماره ۲۸۳-ط ۵واحد ۳۰ سرزمین مهر
۸۸۸۸۷۳۸۳ خ آفریقا-بالاتر از میرداماد-خ یزدان پناه-پلاک ۶۷ خاتم آیت گستر
۸۸۸۴۴۱۹۶ م هفت تیر ابتدای سلیمان خاطر جنوبی ک آیرملویی پ۱و۱۵ ط۴ گیلاس
۸۸۹۸۱۰۹۲-۳ بلوار کشاورز-جنب بیمارستان پارس-خ ورنوس-پلاک ۱۴-واحد ۸ طلایه داران تبلیغات پارس
۸۸۶۵۱۸۵۰-۲ تهران- میدان آرژانتین – خ الوند – کوچه سی و یکم – پلاک ۳ واحد ۳ نقش هنر پارسیان
۲۲۵۱۵۲۲۹ خ شهید عراقی شمالی-خ کشوری-کوچه رضا سیف-کوچه بهار شرقی-پلاک ۲۰-نیم طبقه اول-واحد یک نگاه نسل هزاره سوم
۶۶۹۰۰۰۸۶ خ اسکندری شمالی-مقابل اداره پست-پلاک ۲/۳۷ –ط ۵-واحد ۱۹ آرایه
۶۶۹۱۸۴۷۸-۹ خیابان جمهوری-خیابان یاسری-پلاک۹۷-واحد۶ تبلیغات نوین
۲۲۲۲۷۰۰۰- ۸۸۰۲۲۲۲ تهران- میرداماد- خ نفت جنوبی – خ تابان – پلاک ۱۱ تازه های تهران
خ سهروردی شمالی – خ هویزه شرقی – پ ۲۴ – ط ۳ طراحان خلاق گروه یک
۲۲۳۷۲۵۴۷ – ۸ شهرک غرب – نرسیده به میدان بوستان – مجتمع افق – ط ۶ – و ۴۹ طنان
۸۸۵۳۰۹۵۰-۸۸۵۳۰۵۴۹ خ سهروردی شمالی خ خرمشهر خ گلشن ک ۴ پ۲۶ ط۴ و۴ مهستان
۸۸۸۳۱۸۳۸-۸۸۸۳۴۴۹۸ خ مطهری-نبش سهروردی جنوبی-پلاک ۱۷۰-ط سوم-واحد ۵ پیام آوران
۲۲۳۷۹۰۴۴ سعادت آباد – خ سرو شرقی – جنب بانک ملی – پ۱۶۵ – ط سوم بانیان هنروصنعت امروز
۶۶۴۲۳۰۴۰ میدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی-ابتدای فرصت شیرازی-پلاک ۱۸-طبقه اول -واحد ۲ رهنما گستر برگ زرد
۲۲۳۱۳۳۱۰ بزرگراه رسالت-مجیدیه شمالی-خ استاد حسن بنا-میدان سرباز-خ امیر نیا-نبش زارع-ساختمان آریا-پلاک ۱۷-ط ۴ فرهیختگان هنر آذین
۲۲۰۰۲۳۳۶ خ شهید کلاهدوز- خ اصغر نعمتی- بلوار کیقباد- پلاک ۲۳-واحد ۳ ماه هور
۶۶۷۰۶۳۵۷ خ انقلاب-نرسیده به چهارراه کالج-خ خارک-نرسیده به بلوار شهریار-پلاک ۲۰-ط ۲-واحد ۲۰۳ پارس فام
۲۲۴۶۹۹۹ اسلامشهر – خ باغ فیض – بین کوچه ۹ و ۱۱ – پاساژفرهادی – ط ۱ – و ۲۰ پیک آفرین(اسلامشهر)
۷۷۶۰۲۴۲۵ خ شریعتی-بین سمیه و طالقانی-کوچه صدیق-پلاک ۱-واحد ۲۰۱ آریا گوفکا
۷۷۲۶۸۶۴۴ خ جانبازان غربی- حد فاصل شهید مدنی و کرمان – پلاک ۶۲- طبقه ۲ زنگ سوم پارسا نگار
۸۸۳۱۱۲۶۹ م هفت تیر-خ بهار شیراز-کوچه شاهرخ-پلاک ۲۴-واحد ۲ آوای رنگ
۵۵۳۸۸۲۵۵-۵۵۳۸۸۲۷۵ تهران – خ ولیعصر (عج) – نرسیثده به میدان منیریه – مجتمع تجاری اداری ولیعصر – ط ۳ – و ۴۰۷ آسان پیام
۵۵۵۹۸۷۹۸ خ ۱۵ خرداد-بازار شیرازی-کوچه معظم الدوله-کوی کاشفی-پاساژ حمید طبقه منفی ۲-پلاک ۸ خانه طراحان خورشید
۸۸۹۰۹۰۵۵-۸۸۹۰۱۴۸۲ خ ولیعصر-بالاتر از زرتشت-ساختمان زندیه- پلاک ۷۴۸ – ط۴- واحد ۱۸ کاری نو نگار جوان
۲۲۲۲۲۰۰۹-۲۲۲۵۰۳۰۴ خ میرداماد-میدان مادر-خ شاه نظری-پاساژ میرداماد ط ۴-شماره ۲۵ نگاه دو
۸۸۷۱۸۹۹۳-۸۸۷۲۰۷۴۵ خ قائم مقام فراهانی-کوچه آزادگان-پلاک ۱۱-ط ۵ واحد ۳ نامی نگار نور
۸۸۰۸۹۶۸۶-۰۹۱۲۱۹۰۴۲۲۳ شهرک غرب-فاز ۶-خ گل افشان جنوبی-مجتمع نصر-نصر ۶ -ط اول اداری-واحد ۲۰۶ نیکان آثار
۲۲۰۵۰۷۹۰۵ بزرگراه رسالت-خ بنی هاشم شمالی-نبش کوچه سپید-پ ۱۰۲۱-ط اول شرقی-واحد ۲ انگاره سبز
تندیس خ ولیعصر-بالاتر از خ انقلاب-بن بست گلساز-پلاک ۴۱۰-واحد ۷ افق هنرسبز
۸۸۴۱۵۰۳۰ خ شهید بهشتی-ساختمان شماره ۳۰-واحد ۶ عرصه سیمرغ
۸۸۵۵۹۵۱۵ تهران – خ انقلاب – خ فلسطین جنوبی- خ وحید نظری- شماره ۱۲ – ساختمان خیام – طبقه ششم – واحد ۳۱ پاریز
۸۸۳۴۴۹۰۴-۵ میدان هفت تیر-ابتدای مدرس-کوچه شایگان-پلاک ۱۵-واحد زیر زمین مهر پارسه
۶۶۹۷۳۱۳۸ ابتدای کارگر شمالی ک رستم پ۲۰ و ۶ ط۲ تجارت گستران
۸۸۵۴۸۰۸۲-۵ تهران – خ شریعتی – بالاتر از خ شهید بهشتی – پلاک ۷۹۸- طبقه چهارم – واحد ۱۲ سپنتا خرد
۲۲۸۸۵۸۲۰-۲۲۸۶۴۶۵۷ خ شریعتی- بالاتر از پل سید خندان-نبش خ پیروز-ساختمان شماره ۴-ط ۴-واحد ۲۱ افق سبز آبی
۸۸۵۳۷۲۸۸ – ۹ تهران – خ مطهری – روبروی بیمارستان خاطر – برج دوگل – ط ۳ – واحد ۹ رسانه فراز
۸۸۳۱۹۰۶۴ تهران – خیابان مطهری – نرسیده به مفتح خیابان قابوسنامه – پلاک ۱۰ طبقه چهارم – واحد ۶ رنگین کمان مشاغل ایرانیان
۸۸۸۶۱۹۴۷-۹ تهران- خیابان ایرانشهر- پایین تر از طالقانی – پلاک ۱۲۴ – طبقه ششم – واحد ۱۲ گسترش فرهنگ تبلیغ
پاسداران – خ یارمحمدی – بلوار شهرزاد – خ ظفری – پ ۵ سیمین
۷۷۲۹۸۱۵۰ تهرانپارس-تیرانداز-خیابان۱۸۲ شرقی-پلاک۳۵-طبقه همکف کاربین آگهی
۶۶۹۳۵۴۴۷ تهران- خیابان کارگر جنوبی – نرسیده به میدان انقلاب – پاساژ مهستان – طبقه همکف – پلاک ۷ اردلان تبلیغ
۰۲۹۲-۲۲۴۶۷۹۳ ورامین-خیابان مسجد جامع-جنب مسجد صاحب الزمان-طبقه فوقانی پاساژنور پیک پارسه(ورامین)
۲۶۲۳۲۴۰۹۴۷ شهریار-خیابان ولیعصر روبروی بیمارستان امام سجاد-مجتمع سجاد-طبقه ۲-واحد ۲ نوین رسانه(شهریار)
۲۲۰۲۵۹۵۲-۳ تهران- خ شهید بهشتی – خیابان سرافراز- خ یکم- پلاک ۱۷ – طبقه دوم – واحد ۲ پاد
۷۷۶۱۶۶۷۵-۷۷۶۱۶۹۳۷ تهران – خ انقلاب – خ بهارجنوبی – ساختمان اداری تجاری بهار – ط ۸ – و ۶۹۳ همای مهر
۸۸۷۱۰۸۰۲ خیابان بخارست-خیابان ۱۷-پلاک ۱۳-طبقه ۴ ایده آفرین امروز
۸۸۷۶۶۹۲۰ تهران – خ شریعتی – ابتدای خ شهید بهشتی – پ ۱۳-طبقه ۱ ایماژ تبلیغ
۸۸۷۲۸۲۲۳ خیابان ولیعصر-پایین تر از خیابان شهید بهشتی- کوچه شجاعی پلاک ۲۶/۱-طبقه ۲ آیان آلبالوی سرخ
۸۸۹۶۳۱۱۷ تهران- خ استاد نجات الهی – خ شهید فلاح پور – روبروی آژانس مسافرتی قصر شیرین- پلاک ۱۶ – طبقه سوم – واحد B3 گویا طرح
۴۴۶۹۰۳۳۹ تهران – شهرک اکباتان – فاز ۱-روبروی بلوک A1 ، بازارچه ۳ ، طبقه همکف ، پلاک ۱۸ قاصدک پایتخت
۸۸۶۳۳۹۹۵-۶ تهران- خ فتحی شقاقی – نرسیده به میدان سلماس- پلاک ۱۰۸- واحد ۱/۱ سیمای شهر فردا
رباط کریم-گلستان- جنب شهرداری گلستان – ابتدای خیابان کاشانی – سمت راست آوای گلستان(رباط کریم)
۴۴۸۰۲۸۹۵-۴۴۸۰۶۷۵۳ خیابان اشرفی اصفهانی-بالاتراز نیایش -ساختمان شایان طبقه سوم-واحد۳ نقش وصال
۶۶۴۰۱۰۶۹ خیابان انقلاب-چهارراه کالج-جنب داروخانه روشن-پلاک۸۰۷-طبقه اول داتیس
۷۷۶۴۸۵۰۶ خیابان طالقانی-بعد از تقاطع شریعتی-خیابان خواجه نصیرالدین طوسی-کوچه معززی-پلاک ۴ هنر سایه سپید
۷۷۵۰۰۱۶۵ تهران- میدان سپاه – عشرت آباد – کوچه احمدینا- پلاک ۱ – طبقه همکف – واحد غربی سفیر آگاهی
۰۲۹۲-۳۰۶۲۵۵۵ پاکدشت-خاتون آباد-بلوار اصلی امام رضا-روبروی بانک تجارت موج آبی آسمان(پاکدشت)
۸۸۳۱۳۹۰۲ خیابان قایم مقام فراهانی-خیابان شاهین-پلاک۲۶-طبقه سوم کتاب طلایی
۸۸۴۰۱۱۹۷ خیابان مطهری-بعداز تقاطع سهروردی-نرسیده به یوسفیان-بن بست امیر-پلاک۱-طبقه اول تمدن شرق
۲۶۲۰۲۵۰۵-۲۲۰۵۲۹۱۵ بزرگراه آفریقا خ عاطفی شرقی پ۱۳ هدف نهایی ارتباط پیام
۸۸۸۴۵۲۱۸-۸۸۸۴۲۹۶۰ تهران – میدان هفت تیر – اول بزرگراه مدرس-طبقه دوم – پلاک۵ هفت تیر
۸۸۳۰۰۸۹۲ خ سمیه بین مفتح و فرصت ک معیر پ۱۱۹ ط۲ طلایه آوران
۷۷۶۳۸۳۹۲-۳-۷۷۶۳۷۵۷۸ – ۷۷۵۱۶۶۷۰ -۳ خیابان بهار شمالی-بالاتراز بیمارستان ناجا-پلاک۳۴۷-طبقه۳-واحد ۱۲ ارشیا رسانه پاسارگاد
۸۸۷۰۷۰۴۶-۷-۸۸۷۱۲۶۵۷ خیابان قصیر-نبش کوچه یکم-ساختمان ستاره-طبقه سوم-واحد۶ چینه
۶۶۹۰۶۵۴۳-۸۸۲۷۶۷۹۰ تهران ، خ ولیعصر ، پایین تر از میدان ، خ وادی ، پ ۳۳ ، طبقه دوم پویا نمایان امروز
تهران – خیابان نامجو- نبش کوچه رفیعی – پلاک ۲ – واحد ۱ ، طبقه اول فرآیند
۸۸۸۰۵۵۸۴-۸۸۹۲۶۹۱۹ تهران – خیابان مطهری – خیابان میرزای شیرازی – ک ۲۲ – پلاک ۴ -طبقه ۲ طرح ماد
۲۲۵۰۹۰۲۰ مجیدیه شمالی-پایین تر از میدان بهشتی-خیابان شهید کاوسی-کوچه شهید جلالی پور-روبروی کلانتری۱۹۰مجیدیه-پلاک۱-طبقه همکف پیام هزاره سوم ایرانیان
۸۸۴۵۹۱۶۹ خیابان شریعتی-نرسیده به خیابان مطهری-جنب بانک رفاه-پلاک۶۳۷-طبقه ۱ طرح آوران آوا
۸۸۸۴۷۸۰۰ ضلع شمالغربی میدان هفت تیر-خیابان مازندرانی-شماره ۲۰-طبقه سوم-واحد دید فراز
۸۸۹۴۳۰۱۹ خیابان کریمخان-خیابان حافظ-ابتدای پل حافظ-کوچه ولدی-شماره۴۸-طبقه دوم خورشید مغرب
۶۶۹۶۸۶۰۸-۹ تهران – خیابان ولیعصر – پایین تر از چهارراه ولیعصر نرسیده به امیر اکرم- پاساژ امینی۲ – طبقه زیر همکف افق نگاه
۴۴۰۸۳۳۴۲-۴۴۰۸۳۳۰۲-۲۲۸۲۰۹۵۰ خیابان اشرفی اصفهانی-خیابان پیامبر-خیابان شاهین شمالی-گلستان۲۶-پلاک۵ شمسا
۸۸۵۲۶۵۱۷-۸ تهران- خ شهید بهشتی- چهارراه اندیشه- خ سهند- خ شهر تاش – پلاک ۳۱ – طبقه اول غربی – واحد ۲ سیمای قلم
۸۸۶۷۴۶۱۹ خ ولیعصر – بعداز پل همت – کوچه سیدالشهدا – پ۸ – ط اول شرقی یارا رسانه
۲۲۹۵۵۴۸۵ میدان هروی-خیابان گلزار-نبش کوچه۸-پلاک۲+۱-زنگ۲۰-طبقه۵ هنر سرای غزل
۷۷۹۰۱۹۴۷ نارمک – خ دردشت – نرسیده به میدان شقایق – پ۴۱ – و۳ سیمای نقش جاوید
۸۸۸۰۴۹۹۷-۸۸۸۱۰۴۰۴۱ تهران – خ کریمخان زند – خ آبان شمالی – نبش کوچه افتخاری نیا – طبقه ۳ – پلاک ۱۰۸ – واحد۹ نواندیش
۶۴۸۶۲۲۸ شهریار-ملارد-بلواراصلی مارلیک-روبروی پمپ بنزین-ساختمان مهرآریا- طبقه دوم – واحد۱۱ مهرآور تصویر(شهریار)
۲۰۱۰۳۸۸۸ خیابان نیاوران-بعد از چهارراه کامرانیه-مجتمع اداری نارون-طبقه۲-واحد ۲۱۰ نمای بیرون
۸۸۵۲۶۰۶۸ خیابان مطهری-خیابان سهروردی شمالی-نرسیده به چهارراه کیهان پلاک۱۱۹-طبقه۱-واحد۱ اورنگ آفرین
۸۸۸۴۰۴۲۴ خیابان مطهری-خیابان سلیمان خاطر-کوچه مسجد-پلاک۱۷-طبقه۵-واحد۱۲ خط نقطه
۸۸۹۴۶۱۰۶ تهران ، خ شهید مطهری ، میرزای شیرازی جنوبی ، نرسیده به پمپ بنزین ، پ ۱۵۷ هزاره سوم
۸۸۹۲۸۷۳۵ پایین تر از میدان ولیعصر-خ شهید ولدی -پلاک ۲۴ – واحد۲ کاخه(غرب)
۸۸۸۳۸۶۴۹ خیابان مطهری-خیابان اورامان-پلاک۹-طبقه همکف نوند ندای آسیا
۶۶۹۰۹۰۷۵ – ۶ میدان جمهوری – ابتدای نواب – روبروی مسجد لولاگر – بن بست کلهر – پ ۳۵ باهر
۷۷۲۹۱۶۴۴ تهرانپارس-خیابان زشید-۱۵۶ غربی-پلاک۷۵ فرانقش رایان
۲۲۲۶۶۲۲۶ خیابان شریعتی-خیابان ظفر-جنب آزمایشگاه پیوند-پلاک۱۷۶-طبقه۴-واحد۱۰ بختیاران(شرق)
۸۸۸۱۳۵۷۱ تهران، زیر پل کریم خان ، نبش عسجدی ، پلاک ۱ واحد ۲ فانوس راه نو
۸۸۷۵۰۰۳۷ خیابان شهیدبهشتی-میدان تختی-خیابان سورنا-کوچه وطنی-پلاک۶۰-طبقه همکف اطلس سامانه
ورامین خ شهدا پاساژآذین ط دوم کوچه آفتاب(ورامین)
۲۳۶۹۱۴۹-۵ اسلامشهر-سرنوری-خیابان شهید طهماسبی-پلاک۳-طبقه۲ پیک آوای مهر(اسلامشهر)
۷۷۵۱۵۴۲۵ – ۶ تهران – دو راهی یوسف آباد – کوچه چهارم- پلاک ۵ واحد ۳ کارا طرح وتصویر
۸۸۷۵۱۰۰۵ خیابان شهید بهشتی-میدان تختی-خیابان خلیل حسینی-کوچه آریاوطنی-پلاک۵۴-واحد۲ طراحان رسان
۶۶۶۵۵۸۶۵ ستارخان – کوچه عرب نجفی – پ ۲۶ – و۱ طراحان انگاره هنری
۸۸۳۱۰۴۵۳ خیابان میرزای شیرازی-بالاتر از پل کریم خان-کوچه سوم-پلاک ۲۹-طبقه۳-واحد۶ طلوع مهر
۷۷۲۷۴۵۸۵ خیابان فرجام شرقی-بعد از چهارراه ولیعصرعبادی-پلاک۳۰۷-طبقه۴-واحد۱۸ هفت رویا
۸۸۹۹۱۹۲۵-۶- ۸۸۷۶۰۴۹۸ ولیعصر خ زرتشت غربی روبروی بیمارستان مهر پ ۴۵ط۱شرقی رسانه مجاز
۵۲۲۸۴۰۰ دماوند-خیابان فرهنگ-جنب نانوایی تصویر فردا(دماوند)
۷۷۵۰۳۰۱۶-۷۷۵۰۵۵۳۶ خشریعتی بعد از بهار شیراز ک سلطانی پ۹ پیمان نور
۶۶۳۸۶۳۰۹ بزرگراه نواب-نبش خیابان شکوفه-مجتمع تجاری شاهین-طبقه اول-پلاک۳۶/۱ پیام گستر پارسیان
۸۸۳۴۶۶۲۱-۳ میدان هفت تیر-خیابان کریمخان زند-روبروی بانک رفاه-پلاک۹۹-طبقه سوم-واحد۶ بلگا
۷۷۷۴۴۰۰۲۲ چهارراه تهرانپارس – ابتدای جاده آبعلی – مقابل بیمه ایران – پ۱۰۹ – ط۲ – و۷۹ هنر سبز
۸۸۵۵۰۵۸۲ خیابان ولیعصر-جنب پمپ بنزین ساعی-پلاک۱۰۵۰/۶-طبقه۱۰-واحد۱۰۰۲ کیمیای مهر
۸۸۵۱۷۲۸۷-۹ خیابان خرمشهر-خیابان شهید عربعلی-نبش کوچه -پلاک۱۸-زنگ۲ کیا طرح توحید(شرق)
۸۸۵۲۵۲۵۷ تهران ، خ ولیعصر ، نرسیده به خیابان ظفر ، مجتمع پیروز ، واحد ۷۰۳ نقشینه
۸۸۷۰۷۲۸۳-۴ خیابان سید جمال-خیابان۷-پلاک۲۹-واحد۲-طبقه۱ کلبه هنروران جوان
۷۷۵۰۹۲۳۴ – ۷۷۶۲۷۷۸۳ خ ۱۷شهریور – ک بدیع زادگان – بن بست خاکپور – پ۳ – ط۲ گویا پیام
۸۸۸۸۶۱۸۴ بلوار افریقا – بالاتراز دستگردی – نبش پمپ بنزین جردن – ک نور – پ۸ – و۱۵ کیمیا تصویر سپید
۳۳۰۰۳۳۴۱ تهران – م امام حسین (ع) – خ ۱۷ شهریور – خ تهرانی یکم – پ ۱۴ – ط همکف تندیس هنر
۲۲۳۱۳۷۴۴-۲۲۳۲۷۷۸۱ تهران – شهرک غرب – بلوارفرحزادی – خ ارغوان شرقی – پاساژصدف – پ ۱۱/۲ ایده پردازان روزنه(شرق)
۸۸۹۳۹۸۵۴ خیابان فلسطین-بین کوچه روشن ودانش کیان-پلاک۶۷-واحد۳ همای تصویرگران
۲۲۲۲۵۴۲۷-۲۲۲۷۷۹۲۱ بلوار میرداماد-خیابان رازان شمالی-واحد۱۰۳-پلاک۱ جهان سخن
۸۸۵۶۱۱۲۳-۷ سعادت آباد بلوار دریا-خیابان مطهری شمالی-نبش صدف پلاک۱-واحد۲-طبقه اول سیما نما(غرب)
– خ جردن- خ بابک مرکزی – کوچه دوم – پ ۹ دنیای رنگارنگ(شرق)
هفت تیر – جنب مسجد الجواد – کوچه بهارمستیان – پ۸۲ – و۱ فرا طرح
سهروردی شمالی هویزه شرقی پ۱۸ ط۵ و۱۳ گام
۸۸۸۹۸۶۸۹ میدان ولیعصر – جنب سینما قدس – پ ۵۰۲ – ط۴ – و۴۰۵ آفتاب زرین
۸۸۸۰۶۴۸۰ خیابان انقلاب-بین نجات اللهی وحافظ-خیابان سمنان-بن بست صبا-پلاک۸-طبقه۱-واحد۱شرقی اردلان
۸۸۸۳۷۸۵۳ خیابان سمیه-بعد از مفتح-کوچه بن بست خلوتی-پلاک۳۵-طبقه۳ گزاره های ماندگار هنر
۶۶۷۳۳۶۶۷ تهران – فردوسی نوفل لوشاتو – خ مسعود سعد – ک فرشاد – پ ۵ واحد ۶ موگه
تهران- خیابان مطهری – بعد از قائم مقام فراهانی – خیابان فجر – پلاک ۳۴- طبقه دوم – واحد ۸ پیشتاز تدبیرگران پرشیا
۴۴۲۰۰۵۵۴ جلال آل احمد-۶۰۰متر بعداز پمپ گاز-بعد از مسکن ستایش-پلاک۱۰-واحد۱ بابک
۸۸۵۱۸۱۷۲-۸۸۹۵۶۱۶۰ تهران خیابان خرمشهر- خیابان عشقیار – میدان نیلوفر – پلاک ۲۵ – واحد ۶ هنر نی(شرق)
۸۸۴۴۹۰۷۸ خیابان شریعتی-بالاتر ازمطهری-خیابان شکرآبی-پلاک۲-واحد۱۱ آفرین گرافیک(شرق)
۸۸۵۵۷۵۴۳-۶ خیابان ولیعصر-اول خیابان شهید بهشتی-اول خیابان عبادی-پلاک۳-طبقه۵-واحد۱۵ اندیشه کاغذی
۷۷۵۲۷۶۳۳ خ انقلاب – نرسیده به پل چوبی – خ روشندلان – پ ۳۲ – ط ۲ پیک بهشت ایرانیان
۴۴۶۳۶۰۵۵ شهرک اکباتان-فاز۲-بلوک۲-طبقه همکف-بین ورودی۱و۲-سمت چپ-واحد۱ سفیران (غرب)
۲۲۸۸۳۵۵۷-۸ خیابان جلفا-بعداز میدان کتابی-خیابان پاکروان-روبروی املاک جلفا-پلاک۵-طبقه همکف خط سوم هنر
۸۸۷۳۰۶۹۴ خ بهشتی – نرسیده به قایم مقام – مقابل اداره پست – پ ۳۸۲ برین والا
خ کریم خان – بین خردمند شمالی و حسینی – پ۴۳ – ط۳ – و۵ صبح امید
۰۲۹۱-۲۲۷۴۱۴۲ ورامین-خیابان ۱۵ خرداد-ساختمان تانیا-طبقه۴ تیبا(ورامین)
۸۸۷۱۶۳۵۵ خیابان-دکتر بهشتی-نرسیده به ولیعصر-پلاک۴۷۲-طبقه۶ جار
۴۴۰۰۱۶۰۶-۴۴۰۶۳۹۰۸ آریا شهر-بلوار فردوس-روبروی خیابانتحصیل-ساختمان میلاد-طبقه۴-واحد۱۳ نهایت
۸۸۸۶۲۵۳۳ خ ملاصدرا خ شیراز شمالی جنب بانک مسکن ک ارم پ۲ زنگ ۵ دید برتر آریا(شرق)
۶۶۹۰۵۷۸۶ میدان انقلاب – ابتدای خ آزادی – خ جمالزاده جنوبی – نبش خ کلهر – پ ۱۳۰ – ط ۲ – و ۷ سیمرغ شرق
۷۷۸۱۲۸۶۰ انقلاب ۱۲فروردین ساختمان فروردین پ۲۸۶ ط۲ شماره ۳۲ موج هنر(شرق)
خ مطهری خ قایم مقام فراهانی خ گلریز پ۴ ط۱ واحد۴ ویرا(شرق)
۸۸۱۰۱۵۵۰ کلید رسانه(شرق)
۸۸۸۴۷۲۰۸ خیابان سمیه-خیابان فرصت-روبروی بیمارستان حضرت زینب-ساختمان سعید-طبقه اول-واحد۲۴-پلاک۱۱۲ برگ زمان(شرق)
۳۳۳۵۷۸۹۸ – ۳۳۳۵۷۹۶۵ تهران – خ پیروزی – صد دستگاه – نبش کوچه قربانی – پ ۲۲ – ط ۱ بردیا هنر مهرگان
۶۶۵۹۵۰۲۰ میدان انقلاب-خیابان آزادی-اول خیابان جمالزاده شمالی-پلاک۳۴-واحد۲-طبقه اول رسانه هنر آریا(شرق)
۲۲۶۶۸۹۳۰ خیابان ولیعصر-بالاتر از خیابان فرشته-کوچه خیام-پلاک۶-زنگ۱-سمت چپ-طبقه همکف-واحد۱ نو آیین تبلیغ(شمیرانات)
۸۸۹۴۵۸۹۴ خیابان انقلاب بهارجنوبی برج اداری تجاری بهارط ۲ واحد۵۳۵ خط نو
۷۷۵۲۴۵۴۱-۲ تهران – خ شریعتی – سه راه طالقانی – ابتدای طالقانی – پلاک ۳ طبقه پنجم- واحد ۱۵ ره پویان سینا
۴۴۲۴۸۱۹۸ – ۴۴۲۴۸۱۶۶ – ۰۹۱۲۱۴۹۰۸۱۲ تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای اشرفی اصفهای – داخل ترمینال تاکسیرانی – ساختمان سمیرغ – طبقه دوم – واحد ۸ کامیار طراحان آسمان
۶۶۵۱۸۰۸۲ ستارخان-نرسیده به سه راه تهران ویلا-کوچه عنبر افشان-پلاک۳-طبقه۵-واحد۱۰ پیک پایتخت(غرب)
۲۲۰۹۷۹۷۲ – ۵ سعادت آباد-خیابان علامه شمالی-خیابان اقبال ملی-پلاک۱-ساختمان فرهنگ-طبقه ۳-واحد۱۰ اکسیر نوین(غرب)
۶۶۴۲۶۸۶۲ خیابان کارگر شمالی-بالاتر از چهارراه نصرت-بن بست مهناز-پلاک۱۹۰-واحد۶-طبقه ۳ بانیان ایده
۲۲۸۹۴۱۰۸ تهران – خ شریعتی – نرسیده به میرداماد – جنب حسینه ارشاد – بن بست روستا- پلاک ۱ – طبقه چهارم – واحد ۳۵ هنربان تصویر روز
۸۸۷۰۶۲۴۷ خیابان شهید مطهری-خیابان میرزای شیرازی-کوچه مقدم-پلاک۴۶-طبقه۴ تصویر اول
۸۸۵۳۳۷۷۷-۸ میدان آرژانتین-خیابان بخارست-کوچه هشتم-پلاک ۴۸/۵۰-زیر زمین-واحد۱۱-طبقه۱ نقطه سر خط
۲۲۲۴۷۷۶۷-۸ خیابان شریعتی-مقابل پل رومی-انتهای بلوار صبا-خیابان شهید کریمی-پلاک۹۶-طبقه۲-واحد۷ توانا مندان آذرخش
۸۸۹۰۳۷۰۴ خ مطهری خ لارستان- کوچه عبده -پلاک ۵۷- واحد ۲ ماورای بنفش
۲۲۴۱۶۱۶ اسلامشهر ابتدای شهرک محمدیه موسسه فرهنگی هنری سیمای آفرینش سیمای آفرینش(اسلامشهر)
شهر ری-خیابان قم-ابتدای شهید بغدادی-ابتدایلاله غربی۲-پلاک۳-واحد۳ مهر تابان (شهرری)
۴۵۲۶۱۰۰ لواسان کوچک-بلوار امام خمینی-شورکاب بن سهیل-پلاک۳ ارتباط گران(شمیرانات)
۸۸۹۱۷۰۸۸ خیابان سپهبد قرنی-کوچه محمدی-پلاک۲۰-شماره۱۳-طبقه۵ روشن رسان(شرق)
۲۲۲۳۳۲۶۳ میدان قدس-خیابان شریعتی- کوچه نبوی-ساختمان۲۰۱۶-طبقه ۵-واحد۲۰ آگاه سازان پویا(شمیرانات)
۸۸۵۱۶۰۰۰-۸۸۵۱۷۰۰۰ خ بهشتی خ صابونچی ک مبینی پ۱۸ و۷ ط۲ سیمای مهتاب(شرق)
۸۸۳۲۱۶۹۲-۳ کریمخان زند-نبش سنایی-پلاک ۱۵۱-واحد۷ اعلان(شرق)
۸۸۷۲۸۵۸۸ تهران- خ خرمشهر- روبروی خ صابونچی – شماره ۱۱۷ – طبقه سوم – واحد ۱۰ نمادین نگار(شرق)
۴۴۲۸۸۶۵۳ فلکه دوم صادقیه-مجتمع گلدیس-طبقه۱۲-واحد۱۱-پلاک۱۲۱۱ هنر آفرین تندیس نما(غرب)
۴۴۴۱۴۶۳۹ خیابان سردار جنگل-جنب کوچه طباطبایی-پلاک۱-طبقه۴ ایده موج پنجم
۹۱۲۲۳۳۶۹۶۱ تهران – غرب به شرق اتوبان صدر- خروجی دیباجی جنوبی – خ منظریه – بن بست صدر- مجتمع امید – پلاک ۹۱ – طبقه سوم – واحد ۱۳ ایده طراحان پرگار
۳۸۵۵۷۲۸ شهریار ، شهرک قدس ، خ ۴۵ متری انقلاب ، پ ۹۳ اندیشه نما(شهریار)
۳۰۴۲۹۴۹ پاکدشت- خ شهید مطهری – خیابان نساجان- جنب اتحادیه عکاسان وفیلمبرداران-پلاک۱۰ دنیای ایده نو(پاکدشت)
۷۷۷۲۵۳۲۰ تهرانپارس اتوبان شهید باقری – خ فرجام به سمت شرق – خیابان شهید باغدارنیا- روبروی بیمارستان آرش – پلاک ۲۱ – طبقه ۴ واحد ۱۶ طاها الهیه
۲۲۸۵۸۰۳۲ تهران- شریعتی – بالاتراز سیدخندان-کوچه خندان – پلاک ۶ واحد ۲ توسعه تمدن پارسیان
پاکدشت-بلوارمعلم-مقابل پارک معلم-کوچه شهید نوروزی-پلاک۲۲ خانه طرح وفضا(پاکدشت)
۲۳۴۶۱۴۱ اسلامشهر-زرافشان-بین کوچه ۳و۵-پلاک۶۸۳ منهاج(اسلامشهر)
تهران – خ هاشمی – روبروی ۲۱ متری جی – پ ۱۱۰۲- طبقه سوم طرح اندیشه نو
۲۲۲۶۷۱۶۸ خیابان شریعتی-روبروی دوراهی قلهک-کوچه شهرام-پلاک۳-واحد۸-طبقه۵ گروه طراحان اسپید(
۷۷۶۲۶۱۸۹ خ انقلاب – بین پیچ شمران و پل چوبی – کوچه روشن – پلاک ۸ – و ۱ – طبقه زیرزمین فرید
۵۵۹۱۶۷۳۷ شهرری-خیابان روشن-پاساژ متین فر-پلاک۴ عطر سیب(ری)
۸۸۸۶۱۸۰۲ میدان هفت تیر خ قائم مقام فراهانی میدان شعاع خ شهید خددی رو بروی کوچه ارمان شماره۸/۱ ط دوم و ۶ قصر یخ(شرق)
۸۸۵۲۳۳۰۷ خیابان مطهری-خیابان میر عماد-کوی۱۴-پلاک۱۰-طبقه۲ هنر نما گستر
۸۸۳۰۳۴۵۶- میدان فردوسی-انتهای خیابان ایرانشهر جنوبی-ساختمان شماره۱۰-طبقه۳-واحد۸ تصویرگران خانه(غرب)
۷۷۶۳۲۰۵۰ خیابان انقلاب-بعداز خیابان گرگان-ساختمان بهشت-پلاک۱۷۸-طبقه۱-واحد۳ تن تاک
۴۴۲۴۹۳۲۶ خیابان ستارخان-خیابان خسرو شمالی-روبروی شهروند-ساختمان بهاران-طبقه۳-واحد۷ آبی نیک
۴۴۷۰۹۰۰۲ بلوار امیر کبیر-روبروی ۱۸ متری دوم-نبش خیابان جواد الائمه-پلاک۹۹-طبقه۲-واحد۱ طپش
۸۸۳۱۹۱۳۹- ۸۸۳۱۹۳۳۸- ۸۸۳۲۹۱۱۰ میدان هفت تیر-جنب مسجد الجواد-کوی بختیار-پلاک۷۵-واحد زیر همکف لوح و قلم
۸۸۷۳۲۶۸۹ خیابان شهید بهشتی-خیابان پاکستان-کوچه ۱۰-(شهید حکیمی)پلاک۶-درب سمت راست-طبقه اول تابش نور سیما(شرق)
۸۸۳۰۸۵۱۸ خ مطهری – نبش سلیمان خاطر – پ ۱۴۴ – نیم طبقه اول مینا رنگ فام(شرق)
۳۳۵۷۱۰۹۰- ۳۳۵۷۱۰۵۰ مسعودیه – خ ابومسلم خراسانی – ۱۰متری اول – نبش کوچه موسویان – پ ۷۶ – واحد سمت راست کتاب تخفیف(شرق)
۸۸۸۷۷۶۰۰ میدان آرژانتین-انتهای خیابان الوند-کوچه جوین-پلاک۹-واحد۲-طبقه زیرزمین افرنگ(شرق)
۲۲۸۸۴۱۴۰-۲ شریعتی بالاتر از خواجه عبداله انصاری ک آریایی پ۲۹ رایا
۵۵۸۴۵۷۱۹ تهران – عبدل آباد – ۱۹ متری بدر – ک ۱۷ شرقی – پ ۹ پیک سرو(شرق)
۸۸۸۳۰۶۸۰ کریم خان-خیابان ایرانشهر-خیابان نوشهر-پلاک۲۴-طبقه۳-واحد۶ پیام رسا تصویر(شرق)
۲۲۳۲۲۹۹۳ خیابان رسالت-۱۶ متری دوم مجیدیه-بعداز پارک -خیابان شهید ابراهیمی شرقی-پلاک۱۴۷ رسانه فردای هنر
۸۸۲۷۱۹۱۲-۱۳ جلال آل احمد-پل گیشا-اول خیابان فروزان فر-پلاک۵-طبقه۳-واحد۹ لوح نور پویا
۲۲۷۴۰۸۴۰-۲ میدان تجریش-خیابان فنا خسرو-ساختمان ملک-پلاک۳۴-طبقه۴-واحد۱۳ تصویر گران پاسارگاد(شمیرانات)
۷۷۶۱۶۱۳۹ خیابان بهار جنوبی-مجتمع تجاری اداری بهار-طبقه۶اداری-واحد۶۳۲ رمزینه(شرق)
۸۸۴۶۳۲۳۲ بزرگراه رسالت – بین دردشت واتوبان باقری – پلاک ۲۷۰ فرانمای پارسیان
۲۲۹۴۵۶۶۵ تقاطع سمیه و فرصت ساختمان سعید ط ۲ و ۳۶ آبرنگ خیال
۶۶۹۳۲۲۷۳-۶۶۹۰۵۷۷۳-۴ خیابان فرصت شیرازی-بین جمالزاده و والعصر-ساختمان ۱۱۲-واحد۱۴-طبقه۴ نیکاسا
۶۶۷۳۸۳۷۱ تهران – خ انقلاب – بعد از پارک دانشجو- پلاک ۹۸۸ – طبقه ششم – واحد ۱۲ رویاسازان ساینا
۵۵۷۵۶۳۶۸ خیابان امین الملک-امامزاده حسن-روبروی بانک ملی-پاساژ اسلامی طبقه ۱-بالای همکف-پلاک۲۴-۲۵ رسا
۸۸۸۱۳۰۴۸ خیابان استاد مطهری-روبروی خیابان میر عماد-پلاک۲۴۴-طبقه۳ نقش و هنر ایرانیان
۴۴۰۵۰۶۱۸-۹ فلکه دوم صادقیه-بلوار آیت اله کاشانی-بعد از سه راه ابوذر-مجتمع تجاری یاران-طبقه۳-واحد۳۰۴ سپیدار(غرب)
خ سمیه – بین بهار و مفتح – خ ملک الشعرای بهار – پ۶ – و۴ پیام گستر
تهران -خ مفتح جنوبی – خ زهره- پلاک ۸ طبقه پنجم – واحد ۱۷ ناجی تمدن فارس
۶۶۶۳۶۲۷۵ مهر آباد جنوبی-تفرش شرقی- کوچه مهربانی-پلاک۱۸-طبقه۲ پیمان(غرب)
۴۴۲۳۸۷۱۴ خیابان ستارخان-بازار سنتی ستارخان-سرای نیلوفر-پلاک۱/۱۸۷ اسراء(غرب)
تهران – خیابان الهیه – انتهای مریم شرقی – پلاک ۶۸ تصویر نوین
۸۸۷۵۴۹۰۸ تهران – خ دکتر بهشتی – مفتح شمالی- نبش کوچه ششم – پلاک ۳۶۶- طبقه چهارم- واحد ۱۴ اتفاق نو
۸۸۸۰۰۵۳۵ خیابان طالقانی-بین ویلا وقرنی-جنب بیمه آسیا-کوچه شهید صف شکن-پلاک۱۰-واحد۷-طبقه۴ کارنه
شهریار- میدان فرمانداری – نبش مجتمع آسمان نقش ماه
۳۳۹۰۷۷۲۵ خیابان ۱۵ خرداد-روبروی مسجد امام- سرای چیت ساز-همکف-پلاک۸ فرا گستران نوین
شهر قدس- میدان قدس – ابتدای بلوار شهید کلهر – طبقه فوقانی فروشگاه مواد غذایی ایرانیان پلاک ۶ رسانما
۶۶۹۴۰۸۸۶ تهران-خ توحید – خ پرچم – پلاک ۲۲- واحد ۶ طبقه سوم پارس ایده
۲۳۵۱۰۸۳ اسلامشهر-باغ فیض-انتهای کوچه۸-ساختمان سایان-طبقه۲-واحد۵ نقش الماس(اسلامشهر)
۶۶۹۶۰۳۸۸-۹ انقلاب – خ دانشگاه – خ نظری – پ۶۱ – ساختمان دانش – ط ۴ – و ۴۴بی توسعه فردا
شهرری-خیابان۲۴متری-روبروی ساختمان مرکزی-سازمان آب-نبش کوچه حافظ- پلاک۱۰۴/۲-طبقه۳ ایده نو(شهر ری)
۲۲۲۴۶۴۹ اسلامشهر-خیابان فاطمه زهرا-پلاک۲۰۹ جهان سیما(اسلامشهر)
۰۲۲۹-۴۲۳۳۲۰۰ رباط کریم-بلوار امام خمینی- روبروی شهرداری-جنب خیابان شهدا-پلاک۲۰۰ میلاد نور(رباط کریم)
۲۲۲۱۷۲۴۱-۲۲۲۴۵۷۹۸ شمیرانات-فرمانیه-بلوار شهید اندرزگو-خیابان علوی-نبش بن بست دوم پلاک۱-واحد۱-طبقه۱ هفت اورنگ(شمیرانات)
۵۵۹۵۳۱۲۷ شهرری-بالاتر از میدان شهید غیبی-جنب حسینیه ساوئیها-کوچه شهید جدی-پلاک۵۹ اوج نگاه(شهرری)
۶۶۰۴۲۸۹۶-۶۶۰۳۶۵۷۰-۶۶۰۲۱۲۸۲ خیابان آزادی-خیابان بهبودی-کوچه حمید-پلاک۲-طبقه۱ آفتاب هنر(غرب)
۶۶۵۵۰۱۲۵-۶-۶۶۵۰۱۰۶۸ خیابان ستارخان-خیابان شادمهر-پایین تر از صالحیان-روبروی بانک ملت-پلاک۵۶۰-طبقه۲-واحد۴ ارتباطات آرامین گستر معین (غرب)
۸۸۹۸۶۲۱۰ خیابان فاطمی-کاج جنوبی-کوچه ۱-پلاک۶ شبکه رسا
۸۸۹۷۴۴۱۷-۸-۸۸۹۸۹۴۶۴ میدان فاطمی-خیابان چهلستون-خیابان بوعلی سینای شرقی-پلاک۲۷-واحد۲-طبقه همکف طراحان ایده آموت(شرق)
۷۷۶۰۳۹۳۱ خ شریعتی خ کاج پ۳۴ ط۱ ایده سازان نوین(شرق)
۲۲۷۱۴۷۲۳ تجریش-پاساژ قائم-طبقه۵-واحد۲۱۴۷ صالح تبلیغات(شمیرانات)
۷۷۵۰۴۶۹۳ خیابان انقلاب-خیابان بهار شمالی-خیابان شید جواد کارگر-شماره۳۵-طبقه۲ بهاوران(شرق)
۸۸۷۶۶۵۶۳-۸۸۵۲۷۱۵۲-۳ سهروردی شمالی-تقاطع شهید بهشتی-کوچه شهرتاش-پلاک مبتکران تبلیغ هنر(شرق)
۶۶۴۱۱۱۷۴-۶۶۴۰۶۱۰۱ خیابان لبافی نژاد-نرسیده به تقاطع منیری جاوید-پلاک۱۵۹ سارینا(شرق)
۲۲۸۸۲۰۶۶-۸-۲۲۰۴۰۰۸۰-۲۲۰۲۲۷۶۰ ولیعصر ضلع جنوب شرقی پارک وی ک خاکزاد پ۶ ط۲ رسانه ابزار
– خیابان ولیعصر-بالاتر از پارک وی – خ شهید فیاضی – خ بیدار – پ ۳۱ شبکه تصویر در تصویر(شرق)
۲۲۰۲۱۲۰۵-۲۲۰۲۹۳۰۷-۲۲۰۲۹۳۱۰ خ ولیعصر – بالاتراز مسجد بلال – ک مهری – پ ۱۶ – و ۱ تصویر رویای آرنگ(شرق)
۵۵۹۳۲۸۸۳ خیابان فداییان-بعد از امامزاده عبداله-پلاک۱۲۶۵ صمدیان(شهرری)
۴۴۲۴۲۵۱۲ ستارخان-بازارچه سنتی ستارخان-طبقه۲-(پردیسان)-پلاک۱/۳۱۹ مهرورزان مهران(غرب)
۴۴۴۴۴۲۲۴ ضلع جنوبی میدان پونک-پلاک۲-طبقه۵-واحد۱۷ نخبگان طلایه دار شریف(غرب)
۷۷۸۰۵۲۶۹ میدان رسالت-خیابان هنگام-خیابان طاهر خانی-خیابان آزادگان-کوچه شهریاری-پلاک۸۴-واحد۲ موج سوم اندیشه
۳۳۰۶۸۶۰۷-۸ پیروزی-بلوار ابوذر-نرسیده به پل۱-دست چپ-پلاک۱۶۸-طبقه همکف پیشتازان نوین(شرق)
۸۸۵۲۸۵۹۴-۵ سهروردی شمالی-بالاتر از هویزه-کوچه نقدی-پلاک۳۰-واحد۱ شایان نبوغ گستر(شرق)
۸۸۷۷۴۴۶۸-۸۸۷۸۳۱۷۶-۸۸۷۸۳۱۵۴ خیابان خالد اسلامبولی-کوچه۳۲-نبش اشکانی-پلاک۱۱-طبقه۶-واحد۱۲ طرح نو نگار(شرق)
۵۵۹۰۴۳۳۸ شهرری – خ قم – جنب مسجدالرضا – پ ۱۱۰ گرافیک روز(شهرری)
۸۸۹۸۵۱۸۴-۶ خ قائم مقام فراهانی جنوبی – کوچه الوند – پ۱۳ – ط سوم – واحد ۹ تصویر پردازان آفتاب(شرق)
۸۸۴۴۰۹۶۷ خیابان مطهری-بعد از چهار راه سهروردی-سمت چپ-پلاک۹۱-واحد۹-ساختمان همشهری توسعه تبلیغات نگاه سیما(شرق)
۳۲۴۱۱۰۸-۳۲۶۵۷۰۸ شهریار-خیابان ولیعصر-روبروی بانک کشاورزی-مجتمع ناز-طبقه۳-واحد۱۲ سایه گرافیک(شهریار)
۸۸۰۰۹۱۷۵ خیابان ولیعصر-تقاطع مطهری-خیابان فتحی شقاقی-پلاک۹۳-واحد۹-طبقه۴ رسانه قائم
۸۸۹۳۸۸۱۲ کریم خان-خیابان حافظ-اول پل حافظ-نبش ولدی-پلاک۵۲۴-طبقه۱ راستی
۲۲۸۶۳۷۹۹ شریعتی-بالاتر از پل سید خندان-خیابان خواجه عبداله انصاری-پلاک۱۳-واحد۱۱ توسعه مدیریت ارزش ساز
۶۶۴۸۸۳۷۶ انقلاب – خ وصال شیرازی – نرسیده به طالقانی – پ ۳۶ ایران زمین
۸۸۹۹۶۴۴۱-۲ خیابان امیر آباد-جنب پمپ بنزین-خیابان فکوری-بعد از بابا طاهر-پلاک۷۵/۱ آوا گستر
۸۸۸۴۶۲۵۱ تهران – خ مطهری – سلیمان خاطر – پلاک ۱۲۴- طبقه دوم- واحد ۲۴ سروش ایزد
پاسداران – بوستان یکم – پلاک ۶ – طبقه ۲ رسام رسانه
۸۸۶۵۱۷۴۰-۵ خیابان ولیعصر-روبروی بزرگراه نیایش-خیابان اسفندیار-پلاک۳۸-طبفه۳ جام جم صبا(شرق)
۳۳۳۸۷۰۰۳ شهرری-میدان نماز-۳۵ متری امام حسین-نبش خیابان منتظری-پلاک۱ خورشید(شهرری)
۸۸۳۲۵۶۹۰-۸۸۳۴۳۵۸۷ چهارراه مطهری-خیابان مفتح-به سمت هفت تیر-پشت ایستگاه مترو مفتح-کوچه مرزبان-پلاک۸-واحد۱۰ نگار گستر صادق(شرق)
۸۸۶۰۸۰۶۰ م ونک خ ملاصدرا بین شیراز و شیخ بهایی پ ۱۲۷ ط ۲و۱۲ شبکه میهن(شرق)
۸۸۳۲۰۵۳۴-۶ تهران – مطهری – خیابان سنائی – پلاک ۱۶۲- طبقه ۲شمالی پژواک(شرق)
۸۸۷۹۲۸۲۸-۸۸۶۶۱۵۳۲-۸۸۶۶۱۵۳۱ بلوار آفریقا-تقاطع وحید دستگردی-برج پم-پلاک۲۹۱-طبقه۱۳-واحد۳ تجرید(شرق)
۸۸۸۱۴۰۴۷-۸۸۵۲۳۱۵۸ تهران- خ ولیعصر – بالاتر از توانیر – پلاک ۲۳۶۱ – واحد چهارم – طبقه اول آرمانی(شرق)
۷۷۵۳۲۲۹۴ سعدی شمالی-خیابان هدایت -خیابان برادران قائدی-پلاک ۲۵۳ طبقه اول آوای تبلیغ(شرق)
۶۶۴۱۷۸۸۰ خیابان کارگر جنوبی-بین جمهوری وآذربایجان-پلاک۲۸۴ نوین پارسیا تاش
۶۶۰۶۲۵۰۰ خیابان آزادی-خیابان بهبودی-پلاک۹۵-طبقه۲ پویا آرین(غرب)
تهران – میدان هفت تیر – ابتدای مفتح جنوبی – ک عارف ادیب – ک گیتی – بن بست چهارم – پ۴ – ط ۴ نوین انگاره
۸۸۶۷۰۲۸۱ تهران – خ گاندی جنوبی – ک ۲۳ – پ۲۱ – ط ۴ – و۱۶ سیب سپید
۷۷۵۰۱۹۰۵-۷۷۶۰۷۳۰۹-۷۷۶۲۴۶۰۲-۳ خیابان شریعتی-نرسیده به سه راه طالقانی-بالاتر از سینما صحرا-پلاک۲۰۳-طبقه۱ فاطر نگار
۷۷۶۵۳۰۰۶ خیابان انقلاب-بین چهارراه گرگان ونظام آباد-نبش کوچه امیر جاهد-پلاک۱ رایا هنر (شرق)
۶۶۹۴۹۶۸۰ خیابان جمهوری-نرسیده به جمالزاده-خیابان پیروز-کوچه اسکویی-پلاک۱۳۸-واحد۱ راویان نقش
۸۸۸۷۸۸۳۳ تهران – م ونک – خ برزیل (شرقی) – روبروی دانشگاه شمسی پور – پ ۲۹ – و ۱ درسا(شرق)
۸۸۸۷۵۸۵۰-۴ یوسف آباد خ سید جمال الدین اسدآ؛بادی بین نهم و یازدهم پ۶۹ زنگ۴ تصویر سازان هماهنگ
۲۲۳۰۴۳۷۱-۲۶۳۰۱۵۵۴- بزرگراه رسالت-چهارراه بنی هاشم-خیابان شهید حاجی پور-کوچه مرجان-پلاک۷ پارت(شرق)
۸۸۴۲۳۴۵۷-۸ خیابان بهشتی-نبش اندیشه اصلی-برج اندیشه-پلاک۴۴-طبقه۶-واحد۳ ایما تصویر
۸۸۸۰۸۸۸۹-۸۸۸۹۷۹۴۴-۵ خیابان ولیعصر-خیابان فاطمی-خیابان جویبار-کوچه غفاری-پلاک۳۱-واحد۵ نگاره گر(شرق)
۶۶۹۴۱۳۹۶-۷ میدان انقلاب-خیابان کارگر جنوبی-بن بست مهستان-ساختمان اداری مهستان-طبقه۴- واحد ۴۰۱ دهکده تبلیغ(شرق)
– میدان هفت تیر-خیابان مازندرانیپلاک۲۷-طبقه۱-۲ مشاوران هیما رسانه(شرق)
۶۶۵۶۴۷۲۱-۲ م انقلاب خ کارگر جنوبی نرسیده به لبافی نژاد بن بست مهستان ساختمان اداری مهستان ط ۹ واحد ۹۱۰ تیک(شرق)
۸۸۳۴۳۶۷۲-۳ خیابان کریم خان زند-خیابان ایرانشهر-بعد از طالقانی-پلاک۱۱۸-مجتمع تجاری میلاد طبقه۳-واحد۵ روناک(شرق)
۲۲۶۷۷۷۵ ورامین ، تقاطع رسالت و طالقانی ، پ ۱۵۵ هنر جدید(ورامین)
-۸۸۴۵۴۶۷۰ تهران – خ بهشتی – نرسیده به اندیشه – جنب بانک تجارت – پ ۲۶ – و ۵ – ط ۳ پرتو آفتاب شرق(شرق)
۲۲۰۱۰۰۳۰-۲۲۰۵۳۴۸۲-۲۲۰۴۲۳۳۸ خیابان آفریقا-بلوار گلشهر-شماره۴-واحد۶-طبقه۳ لاوان(شرق)
۸۸۵۱۲۲۳۶-۷-۸۸۷۶۲۹۷۳ خیابان بهشتی-نرسیده به خیابان سهروردی-پلاک ۸۷-طبقه۴- واحد۷ دالمن(شرق)
۷۷۵۰۲۱۲۸ تهران – خ شریعتی – نرسیده به سه راه طالقانی – خ میثاق ۴ – پلاک ۳۰ – واحد ۱ طراحان اطلس(شرق)
۸۸۰۵۱۹۷۶-۸۸۰۵۴۲۸۷-۸۸۰۵۴۵۲۴ میدان ونک-خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهایی شمالی-برج صبا-طبقه۳-پلاک۳۳ باتیس
۵۳۵۰۰۹۱ نظر آباد-بلوار مدرس-جنب آتش نشانی-طبقه۳-واحدشرقی فاطر(نظر آباد)
۸۸۰۲۳۱۵۱-۲۸۸۰۰۴۸۴۴-۸۸۳۳۱۲۵۰ فاطمی-میدان گلها-بلوار گلها-خیابان مرداد-انتهای کوچه خرداد-پلاک۴۷-واحد۲ هنر نو(شرق)
۶۶۴۲۸۵۷۰-۶۶۵۶۷۶۶۸ خ آزادی – خ زارع – پ ۳۰ – ط ۱ – و ۶ سیب
۸۸۷۰۱۲۲۴ سید جمال الدین اسدابادی – نبش خ ۲۱ – پ ۲۰۹ – و ۱ دانش بهبد
۲۲۶۳۸۸۴ ورامین-خیابان شهدا-طبقه دوم رستوران فایو استار طرح و نقش تبلیغ(ورامین)
تهران- میدان رسالت – خ فرجام- بین خیابان حیدرخانی و برادران باقری- ساختمان ۱۹۳- پلاک ۶۱۴- طبقه سوم – واحد ۱۱ آوای فیض
۷۷۶۱۶۹۶۰ خ انقلاب – خ بهار جنوبی – برج بهار – ط۱ – و۵۰۹ لاله زار
۲۲۷۷۴۹۳۰-۱ پاسداران – ابتدای خ کلاهدوز – نبش ک دیده – پ۳ – ط۴ – و۱۰ مینافام
تهران خیابان ولیعصر بالتر از میدان ونک خیاباندامن افشارپلاک ۱۴ باران خیال
۲۲۳۲۴۵۱۲-۱۵ بزرگراه رسالت – بین ۱۶ متری اول ومجیدیه – ساختمان ۲۴۶ – ط ۲ – و ۸ خرد اندیشان تبلیغ
۸۸۶۲۰۵۳۰-۹ شیخ بهایی شمالی – نبش ۱۲متری اول – پ۸۱ – ط۵ – و۱۰ ماگنولیا رسانه پارس
تهران – م ولیعصر – بلوارکشاورز – خ فلسطین شمالی – ک ش میرسرابی – پ ۸ – ط ۱ رایا گرافیک
۸۸۲۰۳۹۹۲ تهرانپارس – بین فلکه اول و دوم – خ ۱۴۶غربی – ک اسلامی پور – پ۳۷ – ط ۲ – و ۶ میراث هنر ماندگار
رباط کریم – شهرگلستان – سلطان آباد – ۲۴متری شهیدچمران – بعداز۱۰ دوم – نبش کوچه درودیان – پلاک ۴۶۸ مهاجر
۴۴۲۴۵۳۸۳-۴۴۲۳۶۹۲۰ ستارخان – فاز یک بازارسنتی – پ ۱/۱۶۵ بهتا ایده
۱۶-۸۸۴۹۲۲۱۵ تهران – مطهری – غفاری -پ۵۵ – ط۲ – واحد ۲ شرقی پدیده سما
شهرری – میدان ری – خ ۲۴ متری – مجتمع نگین – طبقه ۴- واحد ۱۸ شبرنگ
۲۲۵۸۱۲۳ ورامین- میدان امام حسین ( ع ) –پاساژ حداد – طبقه سوم – پ ۶۹ نقشگر تبلیغ
۸۸۹۹۱۰۷۷-۹ تهران – میدان فاطمی – خ چهلستون – ک بوعلی سینای شرقی – پ۲۶ – و۴ نگارین تبلیغ
۴۴۰۱۱۳۸۸- ۴۴۰۱۱۳۷۵ فلکه دوم صادقیه – خ گلستان یکم – پ ۹ – ساختمان فانوس – و۲۰ – ط۵ اشراق تبلیغ
۸۸۶۷۳۴۶۱ جارچیان
تهران – صیاد شیرازی – بعداز روگذر رسالت – پلاک ۴ – ط ۳ نگاه خلاق
۴۴۸۳۴۱۱۲ تهران- انتهای اشرفی اصفهانی – چهاردیواری- بلوار سیمون بولیوار- ابتدای خ شهید فکوری – کوچه گل سرخ – پلاک ۱۰ – واحد ۹ نو آوران تصویر
فرمانیه دیباجی شمالی خیابان حاج محمود نوریان کوچه پیرنیا انتهای گل شمالی پلاک ۱۶ مهر آور
۸۸۶۰۲۶۵۹ – ۸۸۶۰۳۵۳۵ تهران – خ یوسف آباد – کوچه ۵۸ – پلاک ۸ – طبقه ۳ آبگینه هنر
۵۵۳۰۴۰۴۱ تهران – علی آباد – خ ابریشم – بعداز پل زیر گذر – روبروی گنبد – پ۴ – ط۳ ساحل آبی
سعادت آباد – خ سرو غربی – پ۱۳۰ – واحد ۱۹ – ط۷ کندوی طلایی کوهستان
۲۶۲۱۵۵۴۱-۲۶۲۱۵۳۶۳- خ ولیعصر-روبروی مسجدبلال-خ مهناز-نبش زینت – پلاک ۵۴-طبقه اول جنوبی تصویر سبز طلایی
۸۸۲۶۱۹۲۹ تهران – خ شهرآرا – آرش مهر – نبش کوچه ۳۴ – پ ۲ – ط ۳ – و ۱ نگاه سبز
۸۸۳۴۹۲۲۷-۸ تهران – خ مطهری – نرسیده به تقاطع سهروردی – پ ۱۰۰ – واحد ۱ غربی – ط ۱ کلید هنر
۸۸۴۰۶۷۳۳ شریعتی – سه راه طالقانی – خ خواجه نصیر – کوی گیتی – پ۳ – و۶ مبلغین بصیر
۸۸۹۴۷۳۶۳ – ۸۸۹۴۵۳۶۲ – ۸۸۹۴۹۲۸۱ پائین تر از میدان ولیعصر (عج) – روبروی وزارت بازرگانی – ک علی ولدی – پ۳۰ – ط ۲ – واحد ۶ نگاه اول دیبا
۷۷۰۵۴۶۴۳- ۷۷۳۸۱۹۱۵ تهرانپارس – شهرک امید – مجتمع فرهنگی امید – ساختمان کامپیوتر – اتاق سمت راست کیان گرافیک
۸۸۷۶۰۹۵۰ خ سهروردی شمالی – خ شهید قندی – پ ۵۱ – ط اول روشنگر راه
۸۸۳۲۷۴۲۶-۷۸۸۸۴۳۵۴۳ مفتح جنوبی – تقاطع خ سمیه – روبروی برج سپهر – پ ۸۶ – ط ۴ – واحد ۱۶ سریر تبلیغات نوین
خ انقلاب – خ بهار جنوبی – برج اداری تجاری بهار – ط هفتم اداری – واحد۶۵۶ سایه روشن نگار
۶۶۹۲۴۱۴۲- ۶۶۵۹۳۵۳۴ خ آل احمد – خ شهرآرا – نبش خ سیزدهم – پ ۱۵۳ – ط۳ – واحد۸ رهادید
۲۲۲۷۷۹۶۵-۲۲۲۶۹۸۶۲ میرداماد خ رودبار غربی به سمت جنوب پ۲ ط۲ و۵ نگاره
۷۷۰۵۷۹۶۵-۷ فلکه دوم تهرانپارس – خ جشنواره – بعداز چهارراه سیدالشهدا – خ اشرفی گودرزی – ک قره زادنیا – پ ۲۰۵ – واحد ۴ کارا رسانه
۸۸۶۷۳۱۹۶-۷ بلوار آفریقا – بالاتراز چهارراه جهان کودک – نبش کوچه صانعی – برج امیر پرویز – ط دهم – واحد ۱۰۱ رویاساز
۸۸۰۰۳۶۴ – ۸۸۳۰۴۸۲۳ خ سهروردی جنوبی – ک بیمار – پ ۲ – واحد ۱ – ط اول لوتوس
۸۸۷۷۰۴۶۳ تهران – بلوار آفریقا – خ وحید دستگردی غربی – پ ۲۸۷ – واحد ۳ پیام انتخاب
تهران – خ انقلاب – بین پل چوبی و خ گرگان – خ گرامی – پ ۸ – ط ۲ – واحد ۳ نقشستان پارسی
۷۷۶۳۴۵۶۶ خ شریعتی – خ ملک – پ ۳۸ – ط همکف – واحد ۴ یار مهربان
۸۸۳۱۹۵۶۶ تهران – خ کریم خان – خ ایرانشهرجنوبی – کوچه مهرزاد – پ ۱۱ – واحد ۴۰۳ نقش نگار
۸۸۹۸۲۰۲۱-۲ خ فاطمی – برج ساعت – ط ۷ – واحد ۷۲ – پ ۷۴۱۱ آفرینه طرح توتم
۶۶۵۶۴۶۱۱ تهران -خ جمهوری – بین اسکندری و باستان – پ ۱۵۳۸ – واحد پنجم تلاشگران
۶۶۹۲۵۰۴۴-۷ ضلع جنوب غربی میدان جمهوری- ساختمان صبا – پ۸۰۴ – ط همکف ستاره تبلیغ پارسیان
تهران – خیابان خرمشهر – خیابان شهید عربعلی – کوچه ۱۲- شماره ۴۱ ایلیا تبلیغ
تهران – م انقلاب – خ کارگر جنوبی – ابتدای لبافی نژاد شرقی – پ ۲۶۶ – و ۲ طراحان نقش مایه
۶۶۳۵۷۱۰۴ بزرگراه یادگار – بالاتراز میدان هاشمی – نبش کوچه دانش میر – پ ۷ – ط اخر نوین تبلیغات روز
۸۸۳۰۴۵۵۲ تهران- خیابان قائم مقام فراهانی – بالاتر از میدان شعاع- کوچه الوند – پلاک ۱۳- واحد ۷ شیوه نوین بنیان
۸۸۳۲۱۱۴۲ – ۸۸۳۲۶۹۰۲ تهران – خ مطهری – بین خ سنایی و قائم مقام فراهانی – پ ۳۵۶ – ط ۳ – واحد ۹ نوین ایده
۸۸۰۳۵۱۰۸ خ ملاصدرا – بعداز پل کردستان – پ ۵۷ – ط ۲ – واحد ۶ مبتکران جهان تبلیغات
تهران – خ بهار شیراز – پ ۱۶۳ – ط ۳ صحیفه نور