آدرس دفتر مرکزی

اصفهان – خیابان امام خمینی – بلوار عطاءالملک
نبش چها راه نوآوران – پلاک ۱۰۷-نمایشگاه دستگاههای بسته بندی

تلفکس:

۰۳۱-۳۳۸۷۸۶۸۱-۳

همراه:

۰۹۱۳۱۱۹۷۰۵۵

۰۹۳۳۵۱۴۴۹۳۳

(علیرضا جوانمرد)

———————————————————————————–

ایمیل: gashtasanatesf@gmail.com

آدرس سایت:  http://gashta-sanat.ir

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/gashtasanatesf

آدرس کانال تلگرام: telegram.me/GASHTACO