دستگاه سیل القایی دستی GIS-۵۰۰

دستگاه سیل القایی دستی GIS-۵۰۰Reviewed by Admin on May 13Rating:

دستگاه سیل القایی دستی:GIS-۵۰۰

دستگاه سیل القایی دستی:GIS-۵۰۰

جهت سیل کردن درب ظروف از جنس شیشه وپلاستیک بااستفاده از فویل سیل القایی
مورداستفاده قرارمی گیرید.-اپراتور پس از قرار دادن واشر فویل در ته درب وبستن درب ظرف یا بطری پرآب دستگاه سیل را برروی درب قرار داده و دکمه مربوطه را فشار می دهد. -میدان الکترومگنتیک ایجاده شده باعث گرم شدن و چسبیدن واشر فویل به درب دستگاه می شود

————————————————————————————————————————–

————————————————————————————————————————–

پاسخی بنویسید